آخرین رتبه های لازم برای قبولی مهندسی معدن 1401-1400

رتبه مورد نیاز برای قبولی مهندسی معدن 1401-1400
انتخاب رشته کنکور سراسری

آخرین رتبه های لازم برای قبولی مهندسی معدن 1401-1400

آخرین رتبه های لازم برای قبولی مهندسی معدن 1401-1400 براساس رتبه های قبولی کنکور ریاضی 1400 تخمین زده می شود. رتبه مورد نیاز برای قبولی مهندسی معدن در کنکور ریاضی به درصدهای داوطلب، سهمیه داوطلب و جنسیت داوطلب بستگی دارد. بنابراین ما رتبه های مورد نیاز برای قبولی مهندسی معدن کنکور 1401 را براساس کارنامه های قبولی مهندسی معدن کنکور 1400 براساس درصدها، محل قبولی و جنسیت و سهمیه او آورده ایم.

آخرین رتبه های لازم برای قبولی مهندسی معدن مناطق 1400

یکی از مهم ترین سوالاتی که براساس کارنامه ها و رتبه های قبولی مهندسی معدن کنکور 1400 به داوطلبان کنکور ریاضی 1401 مطرح می شود این است که آخرین رتبه مورد نیاز برای قبولی فلان دانشگاه برای مهندسی معدن چند است. همانطور که می دانیم آخرین رتبه های مورد نیاز برای قبولی مهندسی معدن 1401 تخمینی است ولی می توان این تخمین را تا حدودی به واقعیت نزدیک کرد. در رتبه هایی که گذاشته شده است سعی شده تقریباً آخرین رتبه و یا نزدیک ترین رتبه به آخرین رتبه مورد نیاز برای قبولی مهندسی معدن کنکور ریاضی 1400 قرار داده شود.

آخرین رتبه های قبولی مهندسی معدن منطقه 1 کنکور 1401-1400

در جدول زیر رتبه های مورد نیاز برای قبولی مهندسی معدن سهمیه منطقه یک (1) کنکور ریاضی 1400 را برای استفاده توسط داوطلبان کنکور ریاضی 1401 قرار داده ایم. رتبه قبولی، جنسیت و شهر داوطلب و درصدهای دقیق داوطلب در درس های عمومی و اختصاصی کنکور ریاضی در این جدول ها آورده شده است.

رتبه های قبولی، کارنامه ها و درصدهای قبولی مهندسی معدن منطقه 1

رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبان
3813مهندسی معدن-روزانه-دانشگاه تهران22.7526878.69
رياضياتفیزیکشیمیجنسیت
1634.096.69زن-تهران
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبان
4630مهندسی معدن-روزانه-دانشگاه صنعتی امیرکبیر – تهران42.75294.6936
رياضياتفیزیکشیمیجنسیت
6.314.8915.3زن-تهران
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبان
9477مهندسی معدن-روزانه-دانشگاه صنعتی اصفهان29.3918.71636
رياضياتفیزیکشیمیجنسیت
3.7910.3910.5زن-اصفهان
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبان
17025مهندسی معدن-روزانه-دانشگاه صنعتی سهند-تبریز4281640
رياضياتفیزیکشیمیجنسیت
3.24.50مرد-تبریز
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبان
18526مهندسی معدن-روزانه-دانشگاه کاشان30.740400
رياضياتفیزیکشیمیجنسیت
1.6-0.693.9مرد-کاشان
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبان
20986مهندسی معدن-روزانه-دانشگاه یزد-41213.392.7
رياضياتفیزیکشیمیجنسیت
07.50مرد-یزد
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبان
24007مهندسی معدن-روزانه-دانشگاه زنجان46.6944
رياضياتفیزیکشیمیجنسیت
1.600زن-زنجان
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبان
27295مهندسی معدن-روزانه-دانشگاه صنعتی اراک-413.395.40
رياضياتفیزیکشیمیجنسیت
6.09-0.69-1.89مرد-اراک

آخرین رتبه های قبولی مهندسی معدن منطقه 2 کنکور 1401-1400

در جدول زیر رتبه های مورد نیاز برای قبولی مهندسی معدن سهمیه منطقه دو (2) کنکور ریاضی 1400 را برای استفاده توسط داوطلبان کنکور ریاضی 1401 قرار داده ایم. رتبه قبولی، جنسیت و شهر داوطلب و درصدهای دقیق داوطلب در درس های عمومی و اختصاصی کنکور ریاضی در این جدول ها آورده شده است.

رتبه های قبولی، کارنامه ها و درصدهای قبولی مهندسی معدن منطقه 2

رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبان
2734مهندسی معدن-روزانه-دانشگاه تهران54.766.69608
رياضياتفیزیکشیمیجنسیت
16.2913.395.8زن-تهران
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبان
10814مهندسی معدن-روزانه-دانشگاه صنعتی اصفهان22.7842.722.7
رياضياتفیزیکشیمیجنسیت
3.232.9زن-اصفهان
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبان
13058مهندسی معدن-روزانه-دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) – قزوین02430.748
رياضياتفیزیکشیمیجنسیت
7.8-0.6910.5مرد-قزوین
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبان
13420مهندسی معدن-روزانه-دانشگاه شهید باهنر – کرمان1.390-2.590
رياضياتفیزیکشیمیجنسیت
3.214.15.8مرد-کرمان
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبان
22752مهندسی معدن-روزانه-دانشگاه یزد1.396.6940
رياضياتفیزیکشیمیجنسیت
11.69-0.690مرد-یزد
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبان
29670مهندسی معدن-روزانه-دانشگاه بیرجند4-1.29200
رياضياتفیزیکشیمیجنسیت
02.290مرد-بیرجند
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبان
30442مهندسی معدن-روزانه-دانشگاه صنعتی اراک-2.5901.39-4
رياضياتفیزیکشیمیجنسیت
0.802.9مرد-اراک
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبان
31008مهندسی معدن-روزانه-دانشگاه ملایر810.6925.390
رياضياتفیزیکشیمیجنسیت
000مرد-ملایر
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبان
34108مهندسی معدن-روزانه-دانشگاه صنعتی ارومیه010.69418.7
رياضياتفیزیکشیمیجنسیت
0-1.394.8مرد-ارومیه

آخرین رتبه های قبولی مهندسی معدن منطقه 3 کنکور 1401-1400

در جدول زیر رتبه های مورد نیاز برای قبولی مهندسی معدن سهمیه منطقه سه (3) کنکور ریاضی 1400 را برای استفاده توسط داوطلبان کنکور ریاضی 1401 قرار داده ایم. رتبه قبولی، جنسیت و شهر داوطلب و درصدهای دقیق داوطلب در درس های عمومی و اختصاصی کنکور ریاضی در این جدول ها آورده شده است.

رتبه های قبولی، کارنامه ها و درصدهای قبولی مهندسی معدن منطقه 3

رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبان
3213مهندسی معدن-روزانه-دانشگاه تهران25.3950.71216
رياضياتفیزیکشیمیجنسیت
3.2613.39مرد-تهران
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبان
6485مهندسی معدن-روزانه-دانشگاه صنعتی اصفهان2003646.7
رياضياتفیزیکشیمیجنسیت
3.22.292.9زن-اصفهان
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبان
7507مهندسی معدن-روزانه-دانشگاه صنعتی سهند-تبریز2813.3913.390
رياضياتفیزیکشیمیجنسیت
1.632مرد-تبریز
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبان
7794مهندسی معدن-روزانه-دانشگاه یزد6.692013.390
رياضياتفیزیکشیمیجنسیت
2.43.794.8مرد-یزد
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبان
16278مهندسی معدن-روزانه-دانشگاه صنعتی شاهرود14.691.3918.72.7
رياضياتفیزیکشیمیجنسیت
0.8-2.910.5مرد-شاهرود
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبان
20512مهندسی معدن-روزانه-دانشگاه لرستان – خرم آباد1.396.6940
رياضياتفیزیکشیمیجنسیت
1.600مرد-خرم آباد
4.7/5 - (3 امتیاز)
بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کد امنیتی *محدودیت زمانی مجاز به پایان رسید. لطفا کد امنیتی را دوباره تکمیل کنید.

منابع کنکور ریاضی - بهترین منابع 1402
کنکور ریاضی
4
منابع کنکور ریاضی – بهترین منابع 1402

معرفی بهترین منابع کنکور ریاضی 1402 با توجه به تغییرات بسیار زیاد کنکور 1402 به نسبت کنکورهای سال های قبل، قدری متفاوت تر است. خلاصه این تغییرات، این است که دروس عمومی از کنکور ریاضی حذف شده اند و نمرات دوران متوسطه دوم اهمیت دارند و اینکه کنکور دو بار …

منابع کنکور انسانی - بهترین منابع 1402
کنکور انسانی
4
منابع کنکور انسانی – بهترین منابع 1402

بهترین منابع کنکور انسانی 1402 بهترین منابع کنکور انسانی 1402 را با این مقدمه شروع می کنیم که تغییرات این کنکور بسیار وسیع بوده است و البته تأثیرگذار در معرفی بهترین منابع انسانی هستند. خلاصه این تغییرات، این است که دروس عمومی از کنکور حذف شده اند و نمرات دوران …

منابع کنکور تجربی - بهترین منابع 1402
کنکور تجربی
6
منابع کنکور تجربی – بهترین منابع 1402

بهترین منابع کنکور تجربی 1402 بهترین منابع کنکور تجربی 1402 را با این مقدمه شروع می کنیم که تغییرات این کنکور بسیار وسیع بوده است و البته تأثیرگذار در معرفی بهترین منابع تجربی هستند. خلاصه این تغییرات، این است که دروس عمومی از کنکور حذف شده اند و نمرات دوران …