آخرین رتبه قبولی های فناوری اطلاعات سلامت 1401-1400

رتبه مورد نیاز برای قبولی فناوری اطلاعات سلامت 1401-1400
انتخاب رشته کنکور سراسری

آخرین رتبه قبولی های فناوری اطلاعات سلامت 1401-1400

آخرین رتبه قبولی های فناوری اطلاعات سلامت 1401-1400 براساس رتبه های قبولی کنکور تجربی 1400 تخمین زده می شود. رتبه قبولی های فناوری اطلاعات سلامت در کنکور تجربی به درصدهای داوطلب، سهمیه داوطلب و جنسیت داوطلب بستگی دارد. بنابراین ما رتبه های مورد نیاز برای قبولی فناوری اطلاعات سلامت کنکور 1401 را براساس کارنامه های قبولی فناوری اطلاعات سلامت کنکور 1400 براساس درصدها، محل قبولی و جنسیت و سهمیه او آورده ایم.

جهت مشاوره با تیم حرفه ای و با سابقه مشاوران تحصیلی کلیک کنید.

مشاوره انتخاب رشته کنکور 1401

آخرین رتبه های قبولی فناوری اطلاعات سلامت سهمیه مناطق 1401-1400

یکی از مهم ترین سوالاتی که  براساس کارنامه ها و رتبه های قبولی فناوری اطلاعات سلامت کنکور 1400 به داوطلبان کنکور تجربی 1401 مطرح می شود این است که آخرین رتبه مورد نیاز برای قبولی فلان دانشگاه برای فناوری اطلاعات سلامت چند است. همانطور که می دانیم آخرین رتبه های مورد نیاز برای قبولی فناوری اطلاعات سلامت 1401 تخمینی است ولی می توان این تخمین را تا حدودی به واقعیت نزدیک کرد. در رتبه هایی که گذاشته شده است سعی شده تقریباً آخرین رتبه و یا نزدیک ترین رتبه به آخرین رتبه مورد نیاز برای قبولی فناوری اطلاعات سلامت کنکور تجربی 1400 قرار داده شود.

جهت مشاوره با تیم حرفه ای و با سابقه مشاوران تحصیلی کلیک کنید.

مشاوره انتخاب رشته کنکور 1401

آخرین رتبه های قبولی فناوری اطلاعات سلامت منطقه 1 کنکور 1400

در جدول زیر آخرین رتبه های قبولی فناوری اطلاعات سلامت سهمیه منطقه یک (1) کنکور تجربی 1400 را برای استفاده توسط داوطلبان کنکور تجربی 1401 قرار داده ایم. رتبه قبولی، جنسیت و شهر داوطلب و درصدهای دقیق داوطلب در درس های عمومی و اختصاصی کنکور تجربی در این جدول ها آورده شده است.

رتبه های قبولی فناوری اطلاعات سلامت منطقه 1

رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
11120 فناوری اطلاعات سلامت-روزانه-دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 17.39 36 62.7 52 0
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
12 22 14.5 26.7 زن-اصفهان
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
14484 فناوری اطلاعات سلامت-روزانه-دانشکده علوم پزشکی ساوه 5.4 37.4 29.39 18.7 2.7
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
15.39 20 10 11.5 زن-ساوه
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
16476 فناوری اطلاعات سلامت-روزانه-دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس 24 60 46.7 44 0
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
4 12.69 15.6 18.1 زن-بندرعباس

 

جهت مشاوره با تیم حرفه ای و با سابقه مشاوران تحصیلی کلیک کنید.

مشاوره انتخاب رشته کنکور 1401

آخرین رتبه های قبولی فناوری اطلاعات سلامت منطقه 2 کنکور 1400

در جدول زیر آخرین رتبه های قبولی فناوری اطلاعات سلامت سهمیه منطقه دو (2) کنکور تجربی 1400 را برای استفاده توسط داوطلبان کنکور تجربی 1401 قرار داده ایم. رتبه قبولی، جنسیت و شهر داوطلب و درصدهای دقیق داوطلب در درس های عمومی و اختصاصی کنکور تجربی در این جدول ها آورده شده است.

رتبه های قبولی فناوری اطلاعات سلامت منطقه 2

رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
17332 فناوری اطلاعات سلامت-روزانه-دانشگاه علوم پزشکی مازندران – ساری 29.39 56 34.7 21.39 6.69
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
17.39 16 18.89 22 زن-ساری
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
19108 فناوری اطلاعات سلامت-روزانه-دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 16 52 45.4 12 0
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
6.69 36.7 4.59 24.79 زن-اصفهان
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
23903 فناوری اطلاعات سلامت-روزانه-دانشگاه علوم پزشکی کرمان 32 58.7 48 36 0
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
5.4 16 0 15.3 زن-کرمان
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
27043 فناوری اطلاعات سلامت-روزانه-دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور – اهواز 16 37.4 50.7 9.39 0
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
9.39 24.7 3.4 22 زن-اهواز
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
27726 فناوری اطلاعات سلامت-روزانه-دانشگاه علوم پزشکی زابل 13.39 54.7 44 29.39 0
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
2.7 22 2.29 37.2 زن-زابل
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
30384 فناوری اطلاعات سلامت-روزانه-دانشکده علوم پزشکی آبادان -5.3 54.7 38.7 44 0
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
14.19 20.7 11.19 5.8 زن-آبادان

 

جهت مشاوره با تیم حرفه ای و با سابقه مشاوران تحصیلی کلیک کنید.

مشاوره انتخاب رشته کنکور 1401

آخرین رتبه های قبولی فناوری اطلاعات سلامت منطقه 3 کنکور 1400

در جدول زیر آخرین رتبه های قبولی فناوری اطلاعات سلامت سهمیه منطقه سه (3) کنکور تجربی 1400 را برای استفاده توسط داوطلبان کنکور تجربی 1401 قرار داده ایم. رتبه قبولی، جنسیت و شهر داوطلب و درصدهای دقیق داوطلب در درس های عمومی و اختصاصی کنکور تجربی در این جدول ها آورده شده است.

رتبه های قبولی فناوری اطلاعات سلامت منطقه 3

رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
10664 فناوری اطلاعات سلامت-روزانه-دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 41.4 58.7 74.69 17.39 0
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
9.39 28.7 23.39 12.39 زن-اصفهان
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
13097 فناوری اطلاعات سلامت-روزانه-دانشگاه علوم پزشکی مشهد 33.4 62.7 69.4 8 49.4
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
8 21.39 26.7 8.6 زن-مشهد
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
16593 فناوری اطلاعات سلامت-روزانه-دانشگاه علوم پزشکی یزد 34.7 49.4 48 6.69 0
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
8 22 16.1 20 زن-یزد
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
16930 فناوری اطلاعات سلامت-روزانه-دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه 32 60 42.7 48 0
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
6.69 25.39 6.9 22 مرد-کرمانشاه
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
19432 فناوری اطلاعات سلامت-روزانه-دانشگاه علوم پزشکی بیرجند 26.7 74.69 66.69 45.4 0
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
18.7 12.69 4.5 11.5 مرد-فردوس

 

جهت مشاوره با تیم حرفه ای و با سابقه مشاوران تحصیلی کلیک کنید.

مشاوره انتخاب رشته کنکور 1401

4.3/5 - (11 امتیاز)
بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کد امنیتی *

منابع کنکور ریاضی - بهترین منابع 1402
کنکور ریاضی
4
منابع کنکور ریاضی – بهترین منابع 1402

بهترین منابع کنکور ریاضی 1402 معرفی بهترین منابع کنکور ریاضی 1402 با توجه به تغییرات بسیار زیاد کنکور 1402 به نسبت کنکورهای سال های قبل، قدری متفاوت تر است. خلاصه این تغییرات، این است که دروس عمومی از کنکور ریاضی حذف شده اند و نمرات دوران متوسطه دوم اهمیت دارند …

منابع کنکور انسانی - بهترین منابع 1402
کنکور انسانی
4
منابع کنکور انسانی – بهترین منابع 1402

بهترین منابع کنکور انسانی 1402 بهترین منابع کنکور انسانی 1402 را با این مقدمه شروع می کنیم که تغییرات این کنکور بسیار وسیع بوده است و البته تأثیرگذار در معرفی بهترین منابع انسانی هستند. خلاصه این تغییرات، این است که دروس عمومی از کنکور حذف شده اند و نمرات دوران …

منابع کنکور تجربی - بهترین منابع 1402
کنکور تجربی
6
منابع کنکور تجربی – بهترین منابع 1402

بهترین منابع کنکور تجربی 1402 بهترین منابع کنکور تجربی 1402 را با این مقدمه شروع می کنیم که تغییرات این کنکور بسیار وسیع بوده است و البته تأثیرگذار در معرفی بهترین منابع تجربی هستند. خلاصه این تغییرات، این است که دروس عمومی از کنکور حذف شده اند و نمرات دوران …