آخرین رتبه قبولی های فناوری اطلاعات سلامت 1401-1400

رتبه مورد نیاز برای قبولی فناوری اطلاعات سلامت 1401-1400
انتخاب رشته کنکور سراسری

آخرین رتبه قبولی های فناوری اطلاعات سلامت 1401-1400

آخرین رتبه قبولی های فناوری اطلاعات سلامت 1401-1400 براساس رتبه های قبولی کنکور تجربی 1400 تخمین زده می شود. رتبه قبولی های فناوری اطلاعات سلامت در کنکور تجربی به درصدهای داوطلب، سهمیه داوطلب و جنسیت داوطلب بستگی دارد. بنابراین ما رتبه های مورد نیاز برای قبولی فناوری اطلاعات سلامت کنکور 1401 را براساس کارنامه های قبولی فناوری اطلاعات سلامت کنکور 1400 براساس درصدها، محل قبولی و جنسیت و سهمیه او آورده ایم.

برای مشاوره از طریق شماره تلفن های زیر اقدام نمایید.

تماس با شماره ثابت: 9099071515 با کد مشاور 1080

تماس با خطوط موبایل همراه اول: 99225052 با کد مشاور 1080

از ساعت 9 تا 17

آخرین رتبه های قبولی فناوری اطلاعات سلامت سهمیه مناطق 1401-1400

یکی از مهم ترین سوالاتی که  براساس کارنامه ها و رتبه های قبولی فناوری اطلاعات سلامت کنکور 1400 به داوطلبان کنکور تجربی 1401 مطرح می شود این است که آخرین رتبه مورد نیاز برای قبولی فلان دانشگاه برای فناوری اطلاعات سلامت چند است. همانطور که می دانیم آخرین رتبه های مورد نیاز برای قبولی فناوری اطلاعات سلامت 1401 تخمینی است ولی می توان این تخمین را تا حدودی به واقعیت نزدیک کرد. در رتبه هایی که گذاشته شده است سعی شده تقریباً آخرین رتبه و یا نزدیک ترین رتبه به آخرین رتبه مورد نیاز برای قبولی فناوری اطلاعات سلامت کنکور تجربی 1400 قرار داده شود.

آخرین رتبه های قبولی فناوری اطلاعات سلامت منطقه 1 کنکور 1400

در جدول زیر آخرین رتبه های قبولی فناوری اطلاعات سلامت سهمیه منطقه یک (1) کنکور تجربی 1400 را برای استفاده توسط داوطلبان کنکور تجربی 1401 قرار داده ایم. رتبه قبولی، جنسیت و شهر داوطلب و درصدهای دقیق داوطلب در درس های عمومی و اختصاصی کنکور تجربی در این جدول ها آورده شده است.

رتبه های قبولی فناوری اطلاعات سلامت منطقه 1

رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
11120 فناوری اطلاعات سلامت-روزانه-دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 17.39 36 62.7 52 0
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
12 22 14.5 26.7 زن-اصفهان
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
14484 فناوری اطلاعات سلامت-روزانه-دانشکده علوم پزشکی ساوه 5.4 37.4 29.39 18.7 2.7
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
15.39 20 10 11.5 زن-ساوه
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
16476 فناوری اطلاعات سلامت-روزانه-دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس 24 60 46.7 44 0
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
4 12.69 15.6 18.1 زن-بندرعباس

آخرین رتبه های قبولی فناوری اطلاعات سلامت منطقه 2 کنکور 1400

در جدول زیر آخرین رتبه های قبولی فناوری اطلاعات سلامت سهمیه منطقه دو (2) کنکور تجربی 1400 را برای استفاده توسط داوطلبان کنکور تجربی 1401 قرار داده ایم. رتبه قبولی، جنسیت و شهر داوطلب و درصدهای دقیق داوطلب در درس های عمومی و اختصاصی کنکور تجربی در این جدول ها آورده شده است.

رتبه های قبولی فناوری اطلاعات سلامت منطقه 2

رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
17332 فناوری اطلاعات سلامت-روزانه-دانشگاه علوم پزشکی مازندران – ساری 29.39 56 34.7 21.39 6.69
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
17.39 16 18.89 22 زن-ساری
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
19108 فناوری اطلاعات سلامت-روزانه-دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 16 52 45.4 12 0
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
6.69 36.7 4.59 24.79 زن-اصفهان
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
23903 فناوری اطلاعات سلامت-روزانه-دانشگاه علوم پزشکی کرمان 32 58.7 48 36 0
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
5.4 16 0 15.3 زن-کرمان
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
27043 فناوری اطلاعات سلامت-روزانه-دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور – اهواز 16 37.4 50.7 9.39 0
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
9.39 24.7 3.4 22 زن-اهواز
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
27726 فناوری اطلاعات سلامت-روزانه-دانشگاه علوم پزشکی زابل 13.39 54.7 44 29.39 0
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
2.7 22 2.29 37.2 زن-زابل
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
30384 فناوری اطلاعات سلامت-روزانه-دانشکده علوم پزشکی آبادان -5.3 54.7 38.7 44 0
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
14.19 20.7 11.19 5.8 زن-آبادان

آخرین رتبه های قبولی فناوری اطلاعات سلامت منطقه 3 کنکور 1400

در جدول زیر آخرین رتبه های قبولی فناوری اطلاعات سلامت سهمیه منطقه سه (3) کنکور تجربی 1400 را برای استفاده توسط داوطلبان کنکور تجربی 1401 قرار داده ایم. رتبه قبولی، جنسیت و شهر داوطلب و درصدهای دقیق داوطلب در درس های عمومی و اختصاصی کنکور تجربی در این جدول ها آورده شده است.

رتبه های قبولی فناوری اطلاعات سلامت منطقه 3

رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
10664 فناوری اطلاعات سلامت-روزانه-دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 41.4 58.7 74.69 17.39 0
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
9.39 28.7 23.39 12.39 زن-اصفهان
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
13097 فناوری اطلاعات سلامت-روزانه-دانشگاه علوم پزشکی مشهد 33.4 62.7 69.4 8 49.4
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
8 21.39 26.7 8.6 زن-مشهد
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
16593 فناوری اطلاعات سلامت-روزانه-دانشگاه علوم پزشکی یزد 34.7 49.4 48 6.69 0
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
8 22 16.1 20 زن-یزد
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
16930 فناوری اطلاعات سلامت-روزانه-دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه 32 60 42.7 48 0
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
6.69 25.39 6.9 22 مرد-کرمانشاه
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
19432 فناوری اطلاعات سلامت-روزانه-دانشگاه علوم پزشکی بیرجند 26.7 74.69 66.69 45.4 0
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
18.7 12.69 4.5 11.5 مرد-فردوس

 

برای مشاوره از طریق شماره تلفن های زیر اقدام نمایید.

تماس با شماره ثابت: 9099071515 با کد مشاور 1080

تماس با خطوط موبایل همراه اول: 99225052 با کد مشاور 1080

از ساعت 9 تا 17

به این مطلب امتیاز دهید
بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

کد امنیتی *

لیست رشته های بدون کنکور تجربی ۱۴۰۱
انتخاب رشته کنکور سراسری
لیست رشته های بدون کنکور تجربی ۱۴۰۱

لیست رشته های بدون کنکور تجربی در سال ۱۴۰۱ رشته های تجربی که در سال ۱۴۰۱، بدون کنکور پذیرش می شوند در گروه های مختلفی دسته بندی می شوند. گروه علوم پایه دارای 11 رشته، گروه کشاورزی 21 رشته، وزارت بهداشت 3 رشته و رشته های مشترک با گروه علوم …

آخرین رتبه های قبولی رشته بیولوژی و کنترل ناقلین بیماری ها 1401-1400
انتخاب رشته کنکور سراسری
رتبه های قبولی رشته بیولوژی و کنترل ناقلین بیماری ها 1401-1400

رتبه های قبولی رشته بیولوژی و کنترل ناقلین بیماری ها 1401-1400 رتبه های قبولی رشته بیولوژی و کنترل ناقلین بیماری ها دانشگاه ها 1401-1400 براساس رتبه های قبولی کنکور تجربی 1400 تخمین زده می شود. رتبه مورد نیاز برای قبولی بیولوژی و کنترل ناقلین بیماری ها در کنکور تجربی به …

رتبه های قبولی ساخت پروتزهای دندانی دانشگاه ها 1401-1400
انتخاب رشته کنکور سراسری
آخرین رتبه لازم برای قبولی پروتزهای دندانی 1401-1400

آخرین رتبه لازم برای قبولی پروتزهای دندانی 1401-1400 آخرین رتبه لازم برای قبولی پروتزهای دندانی 1401-1400 براساس رتبه های قبولی کنکور تجربی 1400 تخمین زده می شود. رتبه های قبولی پروتزهای دندانی در کنکور تجربی در دانشگاه های مختلف به درصدهای داوطلب، سهمیه داوطلب و جنسیت داوطلب بستگی دارد. بنابراین …