آخرین رتبه قبولی های فناوری اطلاعات سلامت 1401-1400

رتبه مورد نیاز برای قبولی فناوری اطلاعات سلامت 1401-1400
انتخاب رشته کنکور سراسری

آخرین رتبه قبولی های فناوری اطلاعات سلامت 1401-1400

آخرین رتبه قبولی های فناوری اطلاعات سلامت 1401-1400 براساس رتبه های قبولی کنکور تجربی 1400 تخمین زده می شود. رتبه قبولی های فناوری اطلاعات سلامت در کنکور تجربی به درصدهای داوطلب، سهمیه داوطلب و جنسیت داوطلب بستگی دارد. بنابراین ما رتبه های مورد نیاز برای قبولی فناوری اطلاعات سلامت کنکور 1401 را براساس کارنامه های قبولی فناوری اطلاعات سلامت کنکور 1400 براساس درصدها، محل قبولی و جنسیت و سهمیه او آورده ایم.

آخرین رتبه های قبولی فناوری اطلاعات سلامت سهمیه مناطق 1401-1400

یکی از مهم ترین سوالاتی که  براساس کارنامه ها و رتبه های قبولی فناوری اطلاعات سلامت کنکور 1400 به داوطلبان کنکور تجربی 1401 مطرح می شود این است که آخرین رتبه مورد نیاز برای قبولی فلان دانشگاه برای فناوری اطلاعات سلامت چند است. همانطور که می دانیم آخرین رتبه های مورد نیاز برای قبولی فناوری اطلاعات سلامت 1401 تخمینی است ولی می توان این تخمین را تا حدودی به واقعیت نزدیک کرد. در رتبه هایی که گذاشته شده است سعی شده تقریباً آخرین رتبه و یا نزدیک ترین رتبه به آخرین رتبه مورد نیاز برای قبولی فناوری اطلاعات سلامت کنکور تجربی 1400 قرار داده شود.

آخرین رتبه های قبولی فناوری اطلاعات سلامت منطقه 1 کنکور 1400

در جدول زیر آخرین رتبه های قبولی فناوری اطلاعات سلامت سهمیه منطقه یک (1) کنکور تجربی 1400 را برای استفاده توسط داوطلبان کنکور تجربی 1401 قرار داده ایم. رتبه قبولی، جنسیت و شهر داوطلب و درصدهای دقیق داوطلب در درس های عمومی و اختصاصی کنکور تجربی در این جدول ها آورده شده است.

رتبه های قبولی فناوری اطلاعات سلامت منطقه 1

رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبانزمین
11120فناوری اطلاعات سلامت-روزانه-دانشگاه علوم پزشکی اصفهان17.393662.7520
ریاضیزیستفیزیکشیمیجنسیت
122214.526.7زن-اصفهان
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبانزمین
14484فناوری اطلاعات سلامت-روزانه-دانشکده علوم پزشکی ساوه5.437.429.3918.72.7
ریاضیزیستفیزیکشیمیجنسیت
15.39201011.5زن-ساوه
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبانزمین
16476فناوری اطلاعات سلامت-روزانه-دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس246046.7440
ریاضیزیستفیزیکشیمیجنسیت
412.6915.618.1زن-بندرعباس

آخرین رتبه های قبولی فناوری اطلاعات سلامت منطقه 2 کنکور 1400

در جدول زیر آخرین رتبه های قبولی فناوری اطلاعات سلامت سهمیه منطقه دو (2) کنکور تجربی 1400 را برای استفاده توسط داوطلبان کنکور تجربی 1401 قرار داده ایم. رتبه قبولی، جنسیت و شهر داوطلب و درصدهای دقیق داوطلب در درس های عمومی و اختصاصی کنکور تجربی در این جدول ها آورده شده است.

رتبه های قبولی فناوری اطلاعات سلامت منطقه 2

رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبانزمین
17332فناوری اطلاعات سلامت-روزانه-دانشگاه علوم پزشکی مازندران – ساری29.395634.721.396.69
ریاضیزیستفیزیکشیمیجنسیت
17.391618.8922زن-ساری
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبانزمین
19108فناوری اطلاعات سلامت-روزانه-دانشگاه علوم پزشکی اصفهان165245.4120
ریاضیزیستفیزیکشیمیجنسیت
6.6936.74.5924.79زن-اصفهان
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبانزمین
23903فناوری اطلاعات سلامت-روزانه-دانشگاه علوم پزشکی کرمان3258.748360
ریاضیزیستفیزیکشیمیجنسیت
5.416015.3زن-کرمان
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبانزمین
27043فناوری اطلاعات سلامت-روزانه-دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور – اهواز1637.450.79.390
ریاضیزیستفیزیکشیمیجنسیت
9.3924.73.422زن-اهواز
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبانزمین
27726فناوری اطلاعات سلامت-روزانه-دانشگاه علوم پزشکی زابل13.3954.74429.390
ریاضیزیستفیزیکشیمیجنسیت
2.7222.2937.2زن-زابل
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبانزمین
30384فناوری اطلاعات سلامت-روزانه-دانشکده علوم پزشکی آبادان-5.354.738.7440
ریاضیزیستفیزیکشیمیجنسیت
14.1920.711.195.8زن-آبادان

آخرین رتبه های قبولی فناوری اطلاعات سلامت منطقه 3 کنکور 1400

در جدول زیر آخرین رتبه های قبولی فناوری اطلاعات سلامت سهمیه منطقه سه (3) کنکور تجربی 1400 را برای استفاده توسط داوطلبان کنکور تجربی 1401 قرار داده ایم. رتبه قبولی، جنسیت و شهر داوطلب و درصدهای دقیق داوطلب در درس های عمومی و اختصاصی کنکور تجربی در این جدول ها آورده شده است.

رتبه های قبولی فناوری اطلاعات سلامت منطقه 3

رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبانزمین
10664فناوری اطلاعات سلامت-روزانه-دانشگاه علوم پزشکی اصفهان41.458.774.6917.390
ریاضیزیستفیزیکشیمیجنسیت
9.3928.723.3912.39زن-اصفهان
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبانزمین
13097فناوری اطلاعات سلامت-روزانه-دانشگاه علوم پزشکی مشهد33.462.769.4849.4
ریاضیزیستفیزیکشیمیجنسیت
821.3926.78.6زن-مشهد
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبانزمین
16593فناوری اطلاعات سلامت-روزانه-دانشگاه علوم پزشکی یزد34.749.4486.690
ریاضیزیستفیزیکشیمیجنسیت
82216.120زن-یزد
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبانزمین
16930فناوری اطلاعات سلامت-روزانه-دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه326042.7480
ریاضیزیستفیزیکشیمیجنسیت
6.6925.396.922مرد-کرمانشاه
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبانزمین
19432فناوری اطلاعات سلامت-روزانه-دانشگاه علوم پزشکی بیرجند26.774.6966.6945.40
ریاضیزیستفیزیکشیمیجنسیت
18.712.694.511.5مرد-فردوس
4.3/5 - (11 امتیاز)
بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کد امنیتی *محدودیت زمانی مجاز به پایان رسید. لطفا کد امنیتی را دوباره تکمیل کنید.

منابع کنکور ریاضی - بهترین منابع 1402
کنکور ریاضی
4
منابع کنکور ریاضی – بهترین منابع 1402

معرفی بهترین منابع کنکور ریاضی 1402 با توجه به تغییرات بسیار زیاد کنکور 1402 به نسبت کنکورهای سال های قبل، قدری متفاوت تر است. خلاصه این تغییرات، این است که دروس عمومی از کنکور ریاضی حذف شده اند و نمرات دوران متوسطه دوم اهمیت دارند و اینکه کنکور دو بار …

منابع کنکور انسانی - بهترین منابع 1402
کنکور انسانی
4
منابع کنکور انسانی – بهترین منابع 1402

بهترین منابع کنکور انسانی 1402 بهترین منابع کنکور انسانی 1402 را با این مقدمه شروع می کنیم که تغییرات این کنکور بسیار وسیع بوده است و البته تأثیرگذار در معرفی بهترین منابع انسانی هستند. خلاصه این تغییرات، این است که دروس عمومی از کنکور حذف شده اند و نمرات دوران …

منابع کنکور تجربی - بهترین منابع 1402
کنکور تجربی
6
منابع کنکور تجربی – بهترین منابع 1402

بهترین منابع کنکور تجربی 1402 بهترین منابع کنکور تجربی 1402 را با این مقدمه شروع می کنیم که تغییرات این کنکور بسیار وسیع بوده است و البته تأثیرگذار در معرفی بهترین منابع تجربی هستند. خلاصه این تغییرات، این است که دروس عمومی از کنکور حذف شده اند و نمرات دوران …