آخرین رتبه قبولی بهداشت مواد غذایی دانشگاه ها 1401-1400

رتبه مورد نیاز برای قبولی بهداشت مواد غذایی 1401-1400
انتخاب رشته کنکور سراسری

آخرین رتبه قبولی بهداشت مواد غذایی دانشگاه ها 1401-1400

آخرین رتبه قبولی بهداشت مواد غذایی دانشگاه ها 1401-1400 براساس رتبه های قبولی کنکور تجربی 1400 تخمین زده می شود. رتبه مورد نیاز برای قبولی بهداشت مواد غذایی دانشگاه ها در کنکور تجربی به درصدهای داوطلب، سهمیه داوطلب و جنسیت داوطلب بستگی دارد. بنابراین ما رتبه های مورد نیاز برای قبولی بهداشت مواد غذایی کنکور 1401 را براساس کارنامه های قبولی بهداشت مواد غذایی کنکور 1400 براساس درصدها، محل قبولی و جنسیت و سهمیه او آورده ایم.

رتبه های قبولی بهداشت مواد غذایی در سهمیه مناطق 1401-1400

یکی از مهم ترین سوالاتی که براساس کارنامه ها و رتبه های قبولی بهداشت مواد غذایی کنکور 1400 برای داوطلبان کنکور تجربی 1401 مطرح می شود این است که آخرین رتبه مورد نیاز برای قبولی فلان دانشگاه برای بهداشت مواد غذایی چند است. همانطور که می دانیم آخرین رتبه های مورد نیاز برای قبولی بهداشت مواد غذایی 1401 تخمینی است ولی می توان این تخمین را تا حدودی به واقعیت نزدیک کرد. در رتبه هایی که گذاشته شده است سعی شده تقریباً آخرین رتبه و یا نزدیک ترین رتبه به آخرین رتبه مورد نیاز برای قبولی بهداشت مواد غذایی کنکور تجربی 1400 قرار داده شود.

رتبه های قبولی بهداشت مواد غذایی منطقه 1 کنکور 1400

در جدول زیر رتبه های مورد نیاز برای قبولی بهداشت مواد غذایی سهمیه منطقه یک (1) کنکور تجربی 1400 را برای استفاده توسط داوطلبان کنکور تجربی 1401 قرار داده ایم. رتبه قبولی، جنسیت و شهر داوطلب و درصدهای دقیق داوطلب در درس های عمومی و اختصاصی کنکور تجربی در این جدول ها آورده شده است.

رتبه های قبولی بهداشت مواد غذایی منطقه 1

رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
15061 بهداشت مواد غذایی-نوبت دوم (شبانه)-دانشگاه فردوسی مشهد 20 16 52 18.7 0
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
0 53.4 10 14.3 زن-مشهد
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
21805 بهداشت مواد غذایی-روزانه-دانشگاه بوعلی سینا – همدان 33.4 4 60 4 0
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
6.69 14 6.9 5.8 زن-همدان

رتبه های مورد نیاز قبولی بهداشت مواد غذایی منطقه 1 کنکور 1400

در جدول زیر رتبه های مورد نیاز برای قبولی بهداشت مواد غذایی سهمیه منطقه دو (2) کنکور تجربی 1400 را برای استفاده توسط داوطلبان کنکور تجربی 1401 قرار داده ایم. رتبه قبولی، جنسیت و شهر داوطلب و درصدهای دقیق داوطلب در درس های عمومی و اختصاصی کنکور تجربی در این جدول ها آورده شده است.

رتبه های قبولی بهداشت مواد غذایی منطقه 2

رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
35414 بهداشت مواد غذایی-روزانه-دانشگاه بوعلی سینا – همدان 18.7 48 33.4 0 0
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
8 21.39 7.8 5.8 زن-همدان
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
36026 بهداشت مواد غذایی-نوبت دوم (شبانه)-دانشگاه تبریز 20 24 40 17.39 9.39
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
-1.29 41.4 18.89 5.8 مرد-تبریز
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
37191 بهداشت مواد غذایی-روزانه-دانشگاه ایلام 16 22.7 44 8 5.4
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
6.69 15.39 6.69 9.6 زن-ایلام

رتبه های قبولی بهداشت مواد غذایی منطقه 3 کنکور 1400

در جدول زیر رتبه های مورد نیاز برای قبولی بهداشت مواد غذایی سهمیه منطقه سه (3) کنکور تجربی 1400 را برای استفاده توسط داوطلبان کنکور تجربی 1401 قرار داده ایم. رتبه قبولی، جنسیت و شهر داوطلب و درصدهای دقیق داوطلب در درس های عمومی و اختصاصی کنکور تجربی در این جدول ها آورده شده است.

رتبه های قبولی بهداشت مواد غذایی منطقه 3

رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
29789 بهداشت مواد غذایی-روزانه-دانشگاه تبریز 42.7 66.69 60 70.69 0
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
0 4.69 1.2 7.69 زن-تبریز
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
31063 بهداشت مواد غذایی-روزانه-دانشگاه ایلام 28 21.39 60 12 0
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
-1.29 26 10 1 زن-ایلام
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
32493 بهداشت مواد غذایی-روزانه-دانشگاه بوعلی سینا – همدان 14.69 30.7 33.4 2.7 2.7
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
8 14 23.39 3.9 زن-همدان
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
43342 بهداشت مواد غذایی-روزانه-دانشگاه ایلام 6.69 30.7 29.39 0 20
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
4 4.69 4.5 9.6 زن-ایلام
به این مطلب امتیاز دهید
بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

کد امنیتی *

لیست رشته های بدون کنکور تجربی ۱۴۰۱
انتخاب رشته کنکور سراسری
لیست رشته های بدون کنکور تجربی ۱۴۰۱

لیست رشته های بدون کنکور تجربی در سال ۱۴۰۱ رشته های تجربی که در سال ۱۴۰۱، بدون کنکور پذیرش می شوند در گروه های مختلفی دسته بندی می شوند. گروه علوم پایه دارای 11 رشته، گروه کشاورزی 21 رشته، وزارت بهداشت 3 رشته و رشته های مشترک با گروه علوم …

آخرین رتبه های قبولی رشته بیولوژی و کنترل ناقلین بیماری ها 1401-1400
انتخاب رشته کنکور سراسری
رتبه های قبولی رشته بیولوژی و کنترل ناقلین بیماری ها 1401-1400

رتبه های قبولی رشته بیولوژی و کنترل ناقلین بیماری ها 1401-1400 رتبه های قبولی رشته بیولوژی و کنترل ناقلین بیماری ها دانشگاه ها 1401-1400 براساس رتبه های قبولی کنکور تجربی 1400 تخمین زده می شود. رتبه مورد نیاز برای قبولی بیولوژی و کنترل ناقلین بیماری ها در کنکور تجربی به …

رتبه های قبولی ساخت پروتزهای دندانی دانشگاه ها 1401-1400
انتخاب رشته کنکور سراسری
آخرین رتبه لازم برای قبولی پروتزهای دندانی 1401-1400

آخرین رتبه لازم برای قبولی پروتزهای دندانی 1401-1400 آخرین رتبه لازم برای قبولی پروتزهای دندانی 1401-1400 براساس رتبه های قبولی کنکور تجربی 1400 تخمین زده می شود. رتبه های قبولی پروتزهای دندانی در کنکور تجربی در دانشگاه های مختلف به درصدهای داوطلب، سهمیه داوطلب و جنسیت داوطلب بستگی دارد. بنابراین …