قوانین انتخاب رشته ارشد محیط زیست 1403
انتخاب رشته کارشناسی ارشد

قوانین انتخاب رشته ارشد محیط زیست 1403

انتخاب رشته ارشد محیط زیست 1403 انتخاب رشته ارشد محیط زیست 1403، پس از اعلام نتایج و انتشار کارنامه آزمون کارشناسی ارشد محیط زیست از طریق سازمان سنجش شروع می شود. در دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد 1403 ظرفیت پذیرش ارشد محیط زیست در دانشگاه های مختلف در گرایش های …

انتخاب رشته ارشد 99 در رشته های علوم پایه
انتخاب رشته کارشناسی ارشد
2

انتخاب رشته ارشد 99 – علوم پایه

انتخاب رشته ارشد 99 در رشته های علوم پایه انتخاب رشته ارشد، بعد از انتخاب رشته کنکور سراسری، مهم ترین انتخاب رشته کنکور در ایران به حساب می آید. تعداد داوطلبانی که باید براساس دفترچه انتخاب رشته 99 سازمان سنجش، در کنکور ارشد 99 در گروه های علوم پایه، مثل …

انتخاب رشته ارشد زبان انگلیسی 1403
انتخاب رشته کارشناسی ارشد
6

انتخاب رشته ارشد زبان انگلیسی 1403

انتخاب رشته ارشد زبان انگلیسی ۱۴۰۳ انتخاب رشته ارشد زبان انگلیسی ۱۴۰۳، پس از اعلام نتایج و انتشار کارنامه آزمون کارشناسی ارشد زبان انگلیسی از طریق سازمان سنجش شروع می شود. در دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد 1402 ظرفیت پذیرش ارشد زبان انگلیسی در دانشگاه های مختلف در گرایش های …