وبلاگ
ظرفیت پذیرش و دانشگاه های پذیرنده ارشد آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت در سال 99
انتخاب رشته کارشناسی ارشد

ظرفیت پذیرش و دانشگاه های پذیرنده ارشد آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت در سال 99

ظرفیت پذیرش و دانشگاه های پذیرنده ارشد آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت در سال 99 دانشگاه های پذیرنده ارشد آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت و نوع دوره های مورد پذیرش آن، در دفترچه انتخاب رشته ارشد وزارت بهداشت 99 منتشر شده است. لیست دانشگاه های پذیرنده و ظرفیت های پذیرش …

خواندن ادامه
انتخاب رشته ارشد آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت 99
انتخاب رشته کارشناسی ارشد
2

انتخاب رشته ارشد آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت 99

انتخاب رشته ارشد آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت 99 انتخاب رشته ارشد آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت 99، پس از اعلام نتایج و انتشار کارنامه کنکور ارشد وزارت بهداشت در رشته آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت آغاز می شود. از آنجایی که فرآیند انتخاب رشته ارشد وزارت بهداشت، به دلیل …

خواندن ادامه
انتخاب رشته ارشد زبان شناسی ۹۹
انتخاب رشته کارشناسی ارشد

انتخاب رشته ارشد زبان شناسی 99

انتخاب رشته ارشد زبان شناسی 99 انتخاب رشته ارشد زبان شناسی در سال 99، پس از اعلام نتایج و انتشار کارنامه آزمون کارشناسی ارشد زبان شناسی از طریق سازمان سنجش شروع می شود. در دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد 99، رشته ارشد زبان شناسی با کد 1110 دسته بندی شده …

خواندن ادامه
انتخاب رشته ارشد صنایع ۹۹
انتخاب رشته کارشناسی ارشد

انتخاب رشته ارشد صنایع 99

انتخاب رشته ارشد صنایع 99 انتخاب رشته ارشد صنایع در سال 99، پس از اعلام نتایج و انتشار کارنامه آزمون کارشناسی ارشد صنایع از طریق سازمان سنجش شروع می شود. در دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد 99، رشته صنایع با کد 1259 دسته بندی شده است. برای پر کردن فرم …

خواندن ادامه
ظرفیت پذیرش و دانشگاه های پذیرنده ارشد فیزیوتراپی در سال 99
انتخاب رشته کارشناسی ارشد وزارت بهداشت

ظرفیت پذیرش ارشد فیزیوتراپی در سال 99

ظرفیت پذیرش و دانشگاه های پذیرنده ارشد فیزیوتراپی در سال 99 دانشگاه های پذیرنده ارشد فیزیوتراپی و نوع دوره های مورد پذیرش آن، در دفترچه انتخاب رشته ارشد وزارت بهداشت 99 منتشر شده است. لیست دانشگاه های پذیرنده و ظرفیت های پذیرش ارشد فیزیوتراپی 99 در جدول زیر به تفکیک …

خواندن ادامه
انتخاب رشته ارشد فیزیوتراپی 99
انتخاب رشته کارشناسی ارشد

انتخاب رشته ارشد فیزیوتراپی 99

انتخاب رشته ارشد فیزیوتراپی 99 انتخاب رشته ارشد فیزیوتراپی 99، پس از اعلام نتایج و انتشار کارنامه کنکور ارشد وزارت بهداشت در رشته فیزیوتراپی آغاز می شود. از آنجایی که فرآیند انتخاب رشته ارشد وزارت بهداشت، به دلیل ظرفیت های بسیار پایین و وجود سهمیه های متعدد بسیار پیچیده و …

خواندن ادامه
انتخاب رشته ارشد علوم سیاسی و روابط بین الملل 99
انتخاب رشته کارشناسی ارشد

انتخاب رشته ارشد علوم سیاسی 99

انتخاب رشته ارشد علوم سیاسی 99 انتخاب رشته ارشد علوم سیاسی در سال 99، پس از اعلام نتایج و انتشار کارنامه آزمون کارشناسی ارشد علوم سیاسی از طریق سازمان سنجش شروع می شود. در دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد 99، رشته ارشد علوم سیاسی با کد 1130 دسته بندی شده …

خواندن ادامه
انتخاب رشته ارشد شیمی 99
انتخاب رشته کارشناسی ارشد

انتخاب رشته ارشد شیمی 99

انتخاب رشته ارشد شیمی 99 انتخاب رشته ارشد شیمی در سال 99، پس از اعلام نتایج و انتشار کارنامه آزمون کارشناسی ارشد شیمی از طریق سازمان سنجش شروع می شود. در دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد 99، رشته شیمی با کد 1203  دسته بندی شده است. برای پر کردن فرم …

خواندن ادامه
ظرفیت پذیرش و دانشگاه های پذیرنده ارشد اقتصاد بهداشت در سال 99
انتخاب رشته کارشناسی ارشد وزارت بهداشت

ظرفیت پذیرش و دانشگاه های پذیرنده ارشد اقتصاد بهداشت در سال 99

ظرفیت پذیرش و دانشگاه های پذیرنده ارشد اقتصاد بهداشت در سال 99 دانشگاه های پذیرنده ارشد اقتصاد بهداشت و نوع دوره های مورد پذیرش آن، در دفترچه انتخاب رشته ارشد وزارت بهداشت 99 منتشر شده است. لیست دانشگاه های پذیرنده و ظرفیت های پذیرش ارشد اقتصاد بهداشت 99 در جدول …

خواندن ادامه