تحلیل کارنامه کارشناسی ارشد ۱۴۰۱
انتخاب رشته کارشناسی ارشد

تحلیل کارنامه کارشناسی رشته ارشد 1403

تحلیل کارنامه کارشناسی رشته ارشد 1403 تحلیل کارنامه کارشناسی ارشد 1403 پس از انتشار توسط سازمان سنجش، باید انجام شود. باید براساس اطلاعات آن، انتخاب رشته خود را انجام دهید. انتخاب رشته ارشد 1403 را باید براساس اطلاعات و تحلیل اطلاعات کارنامه کنکور کارشناسی ارشد 1403 در رشته ای که …

سهمیه های کنکور کارشناسی ارشد
انتخاب رشته کارشناسی ارشد
175

سهمیه های آزاد، ایثارگری 5 و 25 درصد و مناطق در کنکور ارشد

سهمیه های کنکور کارشناسی ارشد سهمیه های کنکور کارشناسی ارشد، شامل سهمیه های آزاد، 5 درصد ایثارگری و 25 درصد ایثارگری و رزمندگان خواهد بود که هر کدام از آنها را به طور کامل شرح می دهیم و سپس شرایط و شیوه استفاده از سهمیه و تاثیر آنها بر قبولی …