تحلیل کارنامه کارشناسی ارشد ۱۴۰۱
انتخاب رشته کارشناسی ارشد

تحلیل کارنامه کارشناسی رشته ارشد ۱۴۰۱

تحلیل کارنامه کارشناسی رشته ارشد ۱۴۰۱ تحلیل کارنامه کارشناسی ارشد ۱۴۰۱ پس از انتشار توسط سازمان سنجش، باید انجام شود. باید براساس اطلاعات آن، انتخاب رشته خود را انجام دهید. انتخاب رشته ارشد 1401 را باید براساس اطلاعات و تحلیل اطلاعات کارنامه کنکور کارشناسی ارشد ۱۴۰۱ در رشته ای که …

انتخاب رشته کارشناسی ارشد ۱۴۰۱
انتخاب رشته کارشناسی ارشد
99

انتخاب رشته ارشد ۱۴۰۱- راهنما و نکات سال 1401

انتخاب رشته ارشد ۱۴۰۱- راهنما و نکات سال 1401 انتخاب رشته ارشد ۱۴۰۱، مهم ترین مرحله پس از گذراندن کنکور ارشد 1401 است. حتی برخی انتخاب رشته را مهم تر از خود شرایط کنکور ارشد و کارنامه آن می دانند، زیرا معتقدند با یک رتبه بد ولی با یک انتخاب …

سهمیه های کنکور کارشناسی ارشد
انتخاب رشته کارشناسی ارشد
143

سهمیه های کنکور کارشناسی ارشد

سهمیه های کنکور کارشناسی ارشد سهمیه های کنکور کارشناسی ارشد، همانند سال گذشته شامل سهمیه های آزاد، 5 درصد ایثارگری و 25 درصد ایثارگری و رزمندگان خواهد بود که هر کدام از آنها را به طور کامل شرح می دهیم و سپس شرایط و شیوه استفاده از سهمیه و تاثیر …