تحلیل کارنامه کارشناسی ارشد ۱۴۰۱
انتخاب رشته کارشناسی ارشد

تحلیل کارنامه کارشناسی رشته ارشد ۱۴۰۱

تحلیل کارنامه کارشناسی رشته ارشد ۱۴۰۱ تحلیل کارنامه کارشناسی ارشد ۱۴۰۱ پس از انتشار توسط سازمان سنجش، باید انجام شود. باید براساس اطلاعات آن، انتخاب رشته خود را انجام دهید. انتخاب رشته ارشد 1401 را باید براساس اطلاعات و تحلیل اطلاعات کارنامه کنکور کارشناسی ارشد ۱۴۰۱ در رشته ای که …

سهمیه های کنکور کارشناسی ارشد
انتخاب رشته کارشناسی ارشد
175

سهمیه های آزاد، ایثارگری 5 و 25 درصد و مناطق در کنکور ارشد

سهمیه های کنکور کارشناسی ارشد سهمیه های کنکور کارشناسی ارشد، شامل سهمیه های آزاد، 5 درصد ایثارگری و 25 درصد ایثارگری و رزمندگان خواهد بود که هر کدام از آنها را به طور کامل شرح می دهیم و سپس شرایط و شیوه استفاده از سهمیه و تاثیر آنها بر قبولی …