دفترچه انتخاب رشته کنکور 1400- با آزمون و بدون آزمون
انتخاب رشته صرفاً براساس سوابق تحصیلی

دفترچه انتخاب رشته کنکور 1400 سنجش- با آزمون و بدون آزمون

دانلود دفترچه انتخاب رشته کنکور 1400 سنجش: با آزمون و بدون آزمون دانلود دفترچه انتخاب رشته کنکور 1400 با آزمون و بدون آزمون یا همان براساس سوابق تحصیلی توسط سازمان سنجش امکان پذیر شد. از طریق بخش های زیر و به تفکیک کنکور گروه آزمایشی خود می توانید، دفترچه انتخاب …

دفترچه انتخاب رشته تجربی 1400- با آزمون و بدون آزمون
انتخاب رشته صرفاً براساس سوابق تحصیلی

دانلود دفترچه انتخاب رشته تجربی 1400 سنجش- با آزمون و بدون آزمون

دانلود دفترچه انتخاب رشته تجربی 1400 سنجش: با آزمون و بدون آزمون دانلود دفترچه انتخاب رشته تجربی 1400 با آزمون و بدون آزمون یا همان براساس سوابق تحصیلی توسط سازمان سنجش امکان پذیر شد. از طریق لینک های زیر می توانید، دفترچه انتخاب رشته تجربی 1400 را دانلود نمایید. دفترچه …

دفترچه انتخاب رشته ریاضی 1400: با آزمون و بدون آزمون
انتخاب رشته صرفاً براساس سوابق تحصیلی

دانلود دفترچه انتخاب رشته ریاضی 1400 سنجش- با آزمون و بدون آزمون

دانلود دفترچه انتخاب رشته ریاضی 1400 سنجش: با آزمون و بدون آزمون دانلود دفترچه انتخاب رشته ریاضی 1400 با آزمون و بدون آزمون یا همان براساس سوابق تحصیلی توسط سازمان سنجش امکان پذیر شد. از طریق لینک های زیر می توانید، دفترچه انتخاب رشته ریاضی 1400 را دانلود نمایید. دفترچه …

دفترچه انتخاب رشته انسانی 1400- با آزمون و بدون آزمون
انتخاب رشته صرفاً براساس سوابق تحصیلی

دانلود دفترچه انتخاب رشته انسانی 1400 سنجش- با آزمون و بدون آزمون

دانلود دفترچه انتخاب رشته انسانی 1400 سنجش: با آزمون و بدون آزمون دانلود دفترچه انتخاب رشته انسانی 1400 با آزمون و بدون آزمون یا همان براساس سوابق تحصیلی توسط سازمان سنجش امکان پذیر شد. از طریق لینک های زیر می توانید، دفترچه انتخاب رشته انسانی 1400 را دانلود نمایید. دفترچه …

دانلود دفترچه انتخاب رشته هنر 1400- با آزمون و بدون آزمون
انتخاب رشته صرفاً براساس سوابق تحصیلی

دانلود دفترچه انتخاب رشته هنر 1400 سنجش- با آزمون و بدون آزمون

دانلود دفترچه انتخاب رشته هنر 1400 سنجش: با آزمون و بدون آزمون دانلود دفترچه انتخاب رشته هنر 1400 با آزمون و بدون آزمون یا همان براساس سوابق تحصیلی توسط سازمان سنجش امکان پذیر شد. از طریق لینک های زیر می توانید، دفترچه انتخاب رشته هنر 1400 را دانلود نمایید. دفترچه …

دانلود دفترچه انتخاب رشته زبان 1400- با آزمون و بدون آزمون
انتخاب رشته صرفاً براساس سوابق تحصیلی

دانلود دفترچه انتخاب رشته زبان 1400 سنجش- با آزمون و بدون آزمون

دانلود دفترچه انتخاب رشته زبان 1400 سنجش: با آزمون و بدون آزمون دانلود دفترچه انتخاب رشته زبان 1400 با آزمون و بدون آزمون یا همان براساس سوابق تحصیلی توسط سازمان سنجش امکان پذیر شد. از طریق لینک های زیر می توانید، دفترچه انتخاب رشته زبان 1400 را دانلود نمایید. دفترچه …

شانس قبولی ارشد 99 با سوابق تحصیلی
انتخاب رشته صرفاً براساس سوابق تحصیلی
8

شانس قبولی ارشد 99 با سوابق تحصیلی

شانس قبولی ارشد با سوابق تحصیلی و معدل کارشناسی شانس قبولی ارشد با سوابق تحصیلی و معدل کارشناسی، امسال برای اولین بار به عنوان سوال همه داوطلبان کارشناسی ارشد شده است. در سال 99، اولین بار انتخاب رشته بدون کنکور ارشد و آن هم فقط با معدل دوره کارشناسی توسط …

معدل تراز شده کارشناسی
انتخاب رشته صرفاً براساس سوابق تحصیلی
24

معدل تراز شده کارشناسی

معدل تراز شده معدل تراز شده که اولین بار توسط سازمان سنجش و در دفترچه انتخاب رشته با سوابق تحصیلی (معدل) کارشناسی ارشد 99 اعلام شده است، برای بسیاری معنا و مفهومی تعریف شده ندارد. معدل تراز شده یعنی معدلی که به عنوان شاخص نمره کل یا همان تراز تعریف …

رشته های بدون کنکور هنر 99
انتخاب رشته صرفاً براساس سوابق تحصیلی
10

بهترین رشته های بدون کنکور هنر 99

رشته های بدون کنکور هنر 99 بهترین رشته های هنر بدون کنکور در سال 99 را زمانی می توانیم بشناسیم که بدانیم کلاً چه رشته هایی از گروه هنر در سال 99، بدون کنکور پذیرش دارند. شما باید براساس شناخت از رشته های بدون کنکور 99، در مهلت انتخاب رشته …