گرایش های ارشد مدیریت و کد ضریب گرایش ها
انتخاب رشته کارشناسی ارشد

گرایش های ارشد مدیریت و کد ضریب گرایش ها

گرایش های ارشد مدیریت و کد ضریب این گرایش ها چه در زمان ثبت نام در کنکور ارشد و چه در زمان انتخاب رشته ارشد سوال پرتکرار داوطلبان و علاقه مندان ارشد مدیریت می شود. در ادامه با جدول به صورت تفکیک شده گرایش های ارشد مدیریت را معرفی می کنیم.

دسته بندی گرایش های ارشد مدیریت

به طور کلی دسته بندی گرایش های ارشد مدیریت در کنکور ارشد براساس طبقه بندی به نام کد ضریب انجام می شود. کد ضریب برای گرایش های ارشد مدیریت به این معناست که درس ها و ضرایب درس ها از گرایشی به گرایش دیگر متفاوت است. اگر درس ها و ضرایب درس ها در گرایش های ارشد مدیریت یکسان باشد، کد ضریب آن گرایش ها همگی یکسان خواهد بود.

ضریب گرایش های ارشد مدیریت

براساس اعلام وزارت علوم و براساس دفترچه کنکور ارشد، ضریب گرایش های ارشد مدیریت به قرار جدول زیر است:

جدول گرایش های ارشد مدیریت و ضریب آنها

شماره کد ضریب عنوان رشته عنوان گرایش
1مدیریت بازرگانیبازاریابی
بازرگانی بین المللی
تجارت الکترونیکی
مدیریت استراتژیک
بازرگانی داخلی
کارآفرینی
2

مدیریت دولتیتوسعه منابع انسانی
طراحی سازمانهای دولتی
بودجه و مالیه عمومی
خط مشی گذاری عمومی
مدیریت تطبیقی و توسعه
مدیریت تحول
مدیریت رفتار سازمانی
مدیریت منابع انسانی
مدیریت بحران
مدیریت اماکن متبرکه مذهبی
سیاستگذاری علم و فناوری
مدیریت 
3مدیریت صنعتیتحقیق در عملیات
تولید و عملیات
مدیریت عملکرد
مدیریت زنچیره تامین
مدیریت کیفیت و بهره وری
مدیریت پروژه
4مدیریت فناوری اطلاعاتکسب و کار الکترونیک
مدیریت منابع اطلاعاتی
سیستم های اطلاعاتی پیشرفته
مدیریت دانش
هوشمندی کسب وکار
مدیریت دانش
5مدیریت فناورینوآوری 
همكاری ها و انتقال فناوری
كسب و كارهای فناورانه
آينده پژوهیدفاعی
انقلاب اسلامی
6مدیریت مالی
مالیمهندسی مالی و مدیریت ریسک
بانکداری
بیمه
تامین مالی و سرمایه گذاری در نفت و گاز
7کارآفرینیکسب و کار جدید
گردشگری
فناوری
سازمانی
بین الملل
توسعه
کسب و کار الکترونیکی
مربیگری کسب و کار
طراحی کسب و کار
8مدیریت منابع انسانی

مدیریت منابع انسانی اسلامی
مدیریت عملکرد و بهره وری منابع انسانی
مدیریت استراتژیک منابع انسانی
سرمايه های انسانی دفاعی
9مدیریت حمل و نقل دریایی بین قاره ای
10مدیریت بازرگانی دریایی

بنابراین گرایش های ارشد مدیریت در 10 کد ضریب دسته بندی می شود.

کد ضریب 1 ارشد مدیریت و گرایش های زیرمجموعه آن

کد ضریب 1 ارشد مدیریت شامل رشته-گرایش های زیر می باشد:

رشته مدیریت بازرگانی با گرایش های بازاریابی، بازرگانی بین المللی، تجارت الکترونیکی، مدیریت استراتژیک، بازرگانی داخلی و کارآفرینی

کد ضریب 2 ارشد مدیریت و گرایش های زیرمجموعه آن

کد ضریب 2 ارشد مدیریت شامل رشته-گرایش های زیر می باشد:

رشته مدیریت دولتی با گرایش های توسعه منابع انسانی، طراحی سازمان های دولتی، بودجه و مالیه عمومی، خط مشی گذاری عمومی، مدیریت تطبیقی و توسعه، مدیریت تحول، مدیریت رفتار سازمانی و مدیریت منابع انسانی

رشته مدیریت بحران بدون گرایش

رشته مدیریت اماکن متبرکه مذهبی بدون گرایش

رشته سیاست گذاری علم و فناوری بدون گرایش

رشته مدیریت بدون گرایش

کد ضریب 3 ارشد مدیریت و گرایش های زیرمجموعه آن

کد ضریب 3 ارشد مدیریت شامل رشته-گرایش های زیر می باشد:

رشته مدیریت صنعتی با گرایش های تحقیق در عملیات، تولید و عملیات، مدیریت عملکرد، مدیریت زنجیره تامین، مدیریت کیفیت و بهره وری و مدیریت پروژه

کد ضریب 4 ارشد مدیریت و گرایش های زیرمجموعه آن

کد ضریب 4 ارشد مدیریت شامل رشته-گرایش های زیر می باشد:

رشته مدیریت فناوری اطلاعات با گرایش های کسب و کار الکترونیک، مدیریت منابع اطلاعاتی، سیستم های اطلاعاتی پیشرفته، مدیریت دانش و هوشمندی کسب و کار 

رشته مدیریت دانش بدون گرایش

کد ضریب 5 ارشد مدیریت و گرایش های زیرمجموعه آن

کد ضریب 5 ارشد مدیریت شامل رشته-گرایش های زیر می باشد:

رشته مدیریت فناوری با گرایش های نوآوری، همكاری ها و انتقال فناوری، كسب و كارهای فناورانه

رشته آینده پژوهی با گرایش های دفاعی و انقلاب اسلامی

کد ضریب 6 ارشد مدیریت و گرایش های زیرمجموعه آن

کد ضریب 6 ارشد مدیریت شامل رشته-گرایش های زیر می باشد:

رشته مدیریت مالی بدون گرایش

رشته مالی با گرایش های مهندسی مالی و مدیریت ریسک، بانکداری، بیمه و تامین مالی و سرمایه گذاری در نفت و گاز

کد ضریب 7 ارشد مدیریت و گرایش های زیرمجموعه آن

کد ضریب 7 ارشد مدیریت شامل رشته-گرایش های زیر می باشد:

رشته کارآفرینی با گرایش های کسب و کار جدید، گردشگری، فناوری، سازمانی، بین الملل، توسعه و کسب و کار الکترونیکی 

رشته مربیگری کسب و کار بدون گرایش

رشته طراحی کسب و کار بدون گرایش

کد ضریب 8 ارشد مدیریت و گرایش های زیرمجموعه آن

کد ضریب 8 ارشد مدیریت شامل رشته-گرایش های زیر می باشد:

رشته مدیریت منابع انسانی با گرایش های مدیریت منابع انسانی اسلامی، مدیریت عملکرد و بهره وری منابع انسانی، مدیریت استراتژیک منایع انسانی و سرمايه های انسانی دفاعی

کد ضریب 9 ارشد مدیریت و گرایش های زیرمجموعه آن

کد ضریب 9 ارشد مدیریت شامل رشته-گرایش های زیر می باشد:

رشته مدیریت حمل و نقل دریایی بین قاره ای بدون گرایش

کد ضریب 10 ارشد مدیریت و گرایش های زیرمجموعه آن

کد ضریب 10 ارشد مدیریت شامل رشته-گرایش های زیر می باشد:

رشته مدیریت بازرگانی دریایی بدون گرایش

گرایش های ارشد مدیریت در دانشگاه ها

هر دانشگاهی با توجه به توان علمی و امکانات خود برخی از گرایش های ارشد مدیریت را می پذیرد. لزوماً یک دانشگاه همه گرایش های ارشد مدیریت را نمی تواند دربربگیرد و مثلاً دانشگاه تهران یک سری گرایش هایی دارد که دانشگاه امیرکبیر ندارد و یا فقط یک سری گرایش های ارشد مدیریت فقط ویژه دانشگاه تهران است.

به این مطلب امتیاز دهید
بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کد امنیتی *محدودیت زمانی مجاز به پایان رسید. لطفا کد امنیتی را دوباره تکمیل کنید.

سوالات و کلید سوالات ارشد بهداشت و ایمنی مواد غذایی 1404-1403
کارشناسی ارشد
سوالات و کلید سوالات ارشد بهداشت و ایمنی مواد غذایی 1404-1403

دانلود سوالات ارشد بهداشت و ایمنی مواد غذایی 1404-1403 برای دانلود سوالات ارشد بهداشت و ایمنی مواد غذایی 1403 بر روی لینک زیر کلیک کنید. دانلود سوالات ارشد بهداشت و ایمنی مواد غذایی 1404-1403 (به محض دریافت) دانلود کلید سوالات ارشد بهداشت و ایمنی مواد غذایی 1404-1403 سنجش پزشکی براساس …

سوالات و کلید سوالات ارشد ژورنالیسم پزشکی 1404-1403
انتخاب رشته کارشناسی ارشد
سوالات و کلید سوالات ارشد ژورنالیسم پزشکی 1404-1403

دانلود سوالات ارشد ژورنالیسم پزشکی 1404-1403 برای دانلود سوالات ارشد ژورنالیسم پزشکی 1403 بر روی لینک زیر کلیک کنید. دانلود سوالات ارشد ژورنالیسم پزشکی 1404-1403 (به محض دریافت) دانلود کلید سوالات ارشد ژورنالیسم پزشکی 1404-1403 سنجش پزشکی براساس نوع دفترچه سوالات کارشناسی ارشد ژورنالیسم پزشکی مربوط به سال 1404-1403، کلید …

رتبه های قبولی ارشد
انتخاب رشته کارشناسی ارشد
کارنامه های قبولی، رتبه و محل قبولی ارشد ۱۴۰۲

کارنامه های قبولی، رتبه و محل قبولی ارشد ۱۴۰۲ رتبه ها و محل قبولی ارشد ۱۴۰۲ را در این مطلب برای شما قرار داده ایم. در ادامه به تفکیک گروه های مختلف تحصیلی، می توانید در جداول، لیست رتبه ها و محل قبولی رشته های مختلف در ارشد سال گدشته …