گرایش های ارشد مدیریت و کد ضریب گرایش ها
انتخاب رشته کارشناسی ارشد

گرایش های ارشد مدیریت و کد ضریب گرایش ها

گرایش های ارشد مدیریت و کد ضریب این گرایش ها چه در زمان ثبت نام در کنکور ارشد و چه در زمان انتخاب رشته ارشد سوال پرتکرار داوطلبان و علاقه مندان ارشد مدیریت می شود. در ادامه با جدول به صورت تفکیک شده گرایش های ارشد مدیریت را معرفی می کنیم.

برای انتخاب رشته ارشد 1401 از نرم افزار انتخاب رشته مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار انتخاب رشته ارشد 1401

دسته بندی گرایش های ارشد مدیریت

به طور کلی دسته بندی گرایش های ارشد مدیریت در کنکور ارشد براساس طبقه بندی به نام کد ضریب انجام می شود. کد ضریب برای گرایش های ارشد مدیریت به این معناست که درس ها و ضرایب درس ها از گرایشی به گرایش دیگر متفاوت است. اگر درس ها و ضرایب درس ها در گرایش های ارشد مدیریت یکسان باشد، کد ضریب آن گرایش ها همگی یکسان خواهد بود.

ضریب گرایش های ارشد مدیریت

براساس اعلام وزارت علوم و براساس دفترچه کنکور ارشد، ضریب گرایش های ارشد مدیریت به قرار جدول زیر است:

جدول گرایش های ارشد مدیریت و ضریب آنها

شماره کد ضریب عنوان رشته عنوان گرایش
1 مدیریت بازرگانی بازاریابی
بازرگانی بین المللی
تجارت الکترونیکی
مدیریت استراتژیک
بازرگانی داخلی
کارآفرینی
2 مدیریت دولتی تویعه منابع انسانی
طراحی سازمانهای دولتی
بودجه و مالیه عمومی
خط مشی گذاری عمومی
مدیریت تطبیقی و توسعه
مدیریت تحول
مدیریت رفتار سازمانی
مدیریت منابع انسانی
مدیریت بحران
مدیریت اماکن متبرکه مذهبی
سیاستگذاری علم و فناوری
3 مدیریت صنعتی تحقیق در عملیات
تولید و عملیات
مدیریت عملکرد
مدیریت زنچیره تامین
مدیریت کیفیت و بهره وری
مدیریت پروژه
4 مدیریت فناوری اطلاعات کسب و کار الکترونیک
مدیریت منابع اطلاعاتی
سیستم های اطلاعاتی پیشرفته
مدیریت دانش
هوشمندی کسب وکار
مدیریت پروژه های فناوری اطلاعات
5 مدیریت تکنولوژی نوآوری تکنولوژی
انتقال تکنولوژی
استراتژی های توسعه صنعتی
سیاست های تحقیق و توسعه
6 مدیریت مالی
مالی مهندسی مالی و مدیریت ریسک
بانکداری
بیمه
حقوق مالی
تامین مالی و سرمایه گذاری در نفت و گاز
7 کارآفرینی کسب و کار جدید
گردشگری
فناوری
سازمانی
بین الملل
توسعه
کسب و کار الکترونیکی
مربیگری کسب و کار
8 مدیریت منابع انسانی مدیریت منابع انسانی اسلامی
مدیریت منابع انسانی بین الملل
مدیریت عملکرد و بهره وری منابع انسانی
مدیریت استراتژیک منابع انسانی
9 مدیریت حمل و نقل دریایی بین قاره ای
10 مدیریت بازرگانی دریایی

برای انتخاب رشته ارشد 1401 از نرم افزار انتخاب رشته مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار انتخاب رشته ارشد 1401

بنابراین گرایش های ارشد مدیریت در 10 کد ضریب دسته بندی می شود.

کد ضریب 1 ارشد مدیریت و گرایش های زیرمجموعه آن

کد ضریب 1 ارشد مدیریت شامل رشته-گرایش های زیر می باشد:

رشته مدیریت بازرگانی با گرایش های بازاریابی، بازرگانی بین المللی، تجارت الکترونیکی، مدیریت استراتژیک، بازرگانی داخلی و کارآفرینی

کد ضریب 2 ارشد مدیریت و گرایش های زیرمجموعه آن

کد ضریب 2 ارشد مدیریت شامل رشته-گرایش های زیر می باشد:

رشته مدیریت دولتی با گرایش های توسعه منابع انسانی، طراحی سازمان های دولتی، بودجه و مالیه عمومی، خط مشی گذاری عمومی، مدیریت تطبیقی و توسعه، مدیریت تحول، مدیریت رفتار سازمانی و مدیریت منابع انسانی

رشته مدیریت بحران بدون گرایش

رشته مدیریت اماکن متبرکه مذهبی بدون گرایش

رشته سیاست گذاری علم و فناوری بدون گرایش

کد ضریب 3 ارشد مدیریت و گرایش های زیرمجموعه آن

کد ضریب 3 ارشد مدیریت شامل رشته-گرایش های زیر می باشد:

رشته مدیریت صنعتی با گرایش های تحقیق در عملیات، تولید و عملیات، مدیریت عملکرد، مدیریت زنجیره تامین، مدیریت کیفیت و بهره وری و مدیریت پروژه

برای انتخاب رشته ارشد 1401 از نرم افزار انتخاب رشته مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار انتخاب رشته ارشد 1401

کد ضریب 4 ارشد مدیریت و گرایش های زیرمجموعه آن

کد ضریب 4 ارشد مدیریت شامل رشته-گرایش های زیر می باشد:

رشته مدیریت فناوری اطلاعات با گرایش های کسب و کار الکترونیک، مدیریت منابع اطلاعاتی، سیستم های اطلاعاتی پیشرفته، مدیریت دانش، هوشمندی کسب و کار و مدیریت پروژه های فناوری اطلاعات

کد ضریب 5 ارشد مدیریت و گرایش های زیرمجموعه آن

کد ضریب 5 ارشد مدیریت شامل رشته-گرایش های زیر می باشد:

رشته مدیریت تکنولوژی با گرایش های نوآوری تکنولوژی، انتقال تکنولوژی، استراتژی های توسعه صنعتی و سیاست های تحقیق و توسعه

کد ضریب 6 ارشد مدیریت و گرایش های زیرمجموعه آن

کد ضریب 6 ارشد مدیریت شامل رشته-گرایش های زیر می باشد:

رشته مدیریت مالی بدون گرایش

رشته مالی با گرایش های مهندسی مالی و مدیریت ریسک، بانکداری، بیمه، حقوق مالی و تامین مالی و سرمایه گذاری در نفت و گاز

کد ضریب 7 ارشد مدیریت و گرایش های زیرمجموعه آن

کد ضریب 7 ارشد مدیریت شامل رشته-گرایش های زیر می باشد:

رشته کارآفرینی با گرایش های کسب و کار جدید، گردشگری، فناوری، سازمانی، بین الملل، توسعه و کسب و کار الکترونیکی 

رشته مربیگری کسب و کار بدون گرایش

برای انتخاب رشته ارشد 1401 از نرم افزار انتخاب رشته مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار انتخاب رشته ارشد 1401

کد ضریب 8 ارشد مدیریت و گرایش های زیرمجموعه آن

کد ضریب 8 ارشد مدیریت شامل رشته-گرایش های زیر می باشد:

رشته مدیریت منابع انسانی با گرایش های مدیریت منابع انسانی اسلامی، مدیریت منابع انسانی بین الملل، مدیریت عملکرد و بهره وری منابع انسانی و مدیریت استراتژیک منایع انسانی

کد ضریب 9 ارشد مدیریت و گرایش های زیرمجموعه آن

کد ضریب 9 ارشد مدیریت شامل رشته-گرایش های زیر می باشد:

رشته مدیریت حمل و نقل دریایی بین قاره ای بدون گرایش

کد ضریب 10 ارشد مدیریت و گرایش های زیرمجموعه آن

کد ضریب 10 ارشد مدیریت شامل رشته-گرایش های زیر می باشد:

رشته مدیریت بازرگانی دریایی بدون گرایش

گرایش های ارشد مدیریت در دانشگاه ها

هر دانشگاهی با توجه به توان علمی و امکانات خود برخی از گرایش های ارشد مدیریت را می پذیرد. لزوماً یک دانشگاه همه گرایش های ارشد مدیریت را نمی تواند دربربگیرد و مثلاً دانشگاه تهران یک سری گرایش هایی دارد که دانشگاه امیرکبیر ندارد و یا فقط یک سری گرایش های ارشد مدیریت فقط ویژه دانشگاه تهران است.

برای انتخاب رشته ارشد 1401 از نرم افزار انتخاب رشته مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار انتخاب رشته ارشد 1401

به این مطلب امتیاز دهید
بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

کد امنیتی *

کارشناسی ارشد
رضا کشاورز افشار

رضا کشاورز افشار 17 سال سابقه مشاوره کنکور سراسری و انتخاب رشته کنکور سراسری (رتبه 388 کنکور تجربی سال 81) مشاور 108 رتبه زیر 100 کنکور سراسری، 392 رتبه زیر 500 کنکور سراسری و بیش از 500 رتبه زیر 1000 کنکور سراسری 12 سال سابقه مشاور تخصصی در حوزه کنکورهای …

انتخاب رشته کارشناسی ارشد
مشاوره انتخاب رشته کنکور1401

مشاوره انتخاب رشته کنکور سراسری 1401 طرح نقره ای طرح طلایی 30 دقیقه مشاوره تلفنی تعیین همه شانس های قبولی پاسخگویی به همه سوالات   45 دقیقه مشاوره تلفنی تعیین همه شانس های قبولی پاسخگویی به همه سوالات مشاوره آنلاین ارائه فایل چیدمان انتخاب رشته 198،000 تومان 350،000 تومان پرداخت …

کارنامه های رتبه و قبولی ارشد سلامت و ترافیک 1400
انتخاب رشته کارشناسی ارشد
کارنامه های رتبه و قبولی ارشد سلامت و ترافیک 1400

کارنامه های رتبه و قبولی ارشد سلامت و ترافیک 1401-1400 کارنامه های رتبه و قبولی ارشد سلامت و ترافیک 1401-1400 برای داوطلبان ارشد سلامت و ترافیک سال 1401 و حتی سال های آینده بسیار اهمیت دارد. آنچه که اهمیت کارنامه های قبولی ارشد سلامت و ترافیک ۱۴۰۰ را برای داوطلبان …