گرایش های ارشد جغرافیا و کد ضریب گرایش ها
انتخاب رشته کارشناسی ارشد

گرایش های ارشد جغرافیا و کد ضریب گرایش ها

گرایش های ارشد جغرافیا و کد ضریب این گرایش ها چه در زمان ثبت نام در کنکور ارشد و چه در زمان انتخاب رشته ارشد سوال پرتکرار داوطلبان و علاقه مندان ارشد جغرافیا می شود. در ادامه با جدول به صورت تفکیک شده گرایش های ارشد جغرافیا را معرفی می کنیم.

برای تخمین رتبه ارشد 1401 از نرم افزار تخمین رتبه مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار تخمین رتبه ارشد 1401

دسته بندی گرایش های ارشد جغرافیا

به طور کلی دسته بندی گرایش های ارشد جغرافیا در کنکور ارشد براساس طبقه بندی به نام کد ضریب انجام می شود. کد ضریب برای گرایش های ارشد جغرافیا به این معناست که درس ها و ضزایب درس ها از گرایشی به گرایش دیگر متفاوت است. اگر درس ها و ضرایب درس ها در گرایش های ارشد جغرافیا یکسان باشد، کد ضریب آن گرایش ها همگی یکسان خواهد بود.

ضریب گرایش های ارشد جغرافیا

براساس اعلام وزارت علوم و براساس دفترچه کنکور ارشد، ضریب گرایش های ارشد جغرافیا به قرار جدول زیر است:

جدول گرایش های ارشد جغرافیا و ضریب آنها

شماره کد ضریب عنوان رشته عنوان گرایش
1 آب و هواشناسی سینوپتیک
تغییر اقلیم
آب و هواشناسی محیطی
2 ژئومورفولوژی ژئومورفولوژی نظری
ژئومورفولوژی و آمایش محیط
3 جغرافیا و برنامه ریزی شهری آمایش شهری
محیط زیست شهری
برنامه ریزی مسکن و بازآفرینی شهری
کاربری اراضی و ممیزی املاک
4 جغرافیا و برنامه ریزی روستایی توسعه اقتصاد روستایی
برنامه ریزی کالبدی-فضایی
مدیریت توسعه پایدار روستایی
5 برنامه ریزی آمایش سرزمین
6 مخاطرات محیطی
7 جغرافیای سیاسی آمایش سیاسی فضا
ژئوپلیتیک
مطالعات ایران
ژئوپلیتیک
8 جغرافیا و دفاع مقدس
جغرافیای نظامی
9 طبیعت گردی (اکوتوریسم)
جغرافیا و برنامه ریزی گردشگری برنامه ریزی فضایی و مجتمع های گردشگری
گردشگری شهری
گردشگری روستایی

بنابراین گرایش های ارشد جغرافیا در 9 کد ضریب دسته بندی می شود.

کد ضریب 1 ارشد جغرافیا و گرایش های زیرمجموعه آن

کد ضریب 1 ارشد جغرافیا شامل رشته-گرایش های زیر می باشد:

رشته آب و هواشناسی با گرایش های سینوپتیک، تغییر اقلیم و آب و هواشناسی محیطی

کد ضریب 2 ارشد جغرافیا و گرایش های زیرمجموعه آن

کد ضریب 2 ارشد جغرافیا شامل رشته-گرایش های زیر می باشد:

رشته ژئومورفولوژی با گرایش های ژئومورفولوژی نظری، ژئومورفولوژی و آمایش محیط

کد ضریب 3 ارشد جغرافیا و گرایش های زیرمجموعه آن

کد ضریب 3 ارشد جغرافیا شامل رشته-گرایش های زیر می باشد:

رشته جغرافیا و برنامه ریزی شهری با گرایش های آمایش شهری، محیط زیست شهری، برنامه ریزی مسکن و بازآفرینی شهری و کاربری اراضی و ممیزی املاک

کد ضریب 4 ارشد جغرافیا و گرایش های زیرمجموعه آن

کد ضریب 4 ارشد جغرافیا شامل رشته-گرایش های زیر می باشد:

رشته جغرافیا و برنامه ریزی روستایی با گرایش های توسعه اقتصاد روستایی، برنامه ریزی کالبدی-فضایی و مدیریت توسعه پایدار روستایی

برای تخمین رتبه ارشد 1401 از نرم افزار تخمین رتبه مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار تخمین رتبه ارشد 1401

کد ضریب 5 ارشد جغرافیا و گرایش های زیرمجموعه آن

کد ضریب 5 ارشد جغرافیا شامل رشته-گرایش های زیر می باشد:

رشته برنامه ریزی آمایش سرزمین بدون گرایش

کد ضریب 6 ارشد جغرافیا و گرایش های زیرمجموعه آن

کد ضریب 6 ارشد جغرافیا شامل رشته-گرایش های زیر می باشد:

رشته مخاطرات محیطی بدون گرایش

کد ضریب 7 ارشد جغرافیا و گرایش های زیرمجموعه آن

کد ضریب 7 ارشد جغرافیا شامل رشته-گرایش های زیر می باشد:

رشته جغرافیای سیاسی با گرایش های آمایش سیاسی فضا، ژئوپلیتیک و مطالعات ایران

رشته ژئوپلیتیک بدون گرایش

کد ضریب 8 ارشد جغرافیا و گرایش های زیرمجموعه آن

کد ضریب 8 ارشد جغرافیا شامل رشته-گرایش های زیر می باشد:

رشته جغرافیا و دفاع مقدس بدون گرایش

رشته جغرافیای نظامی بدون گرایش

کد ضریب 9 ارشد جغرافیا و گرایش های زیرمجموعه آن

کد ضریب 9 ارشد جغرافیا شامل رشته-گرایش های زیر می باشد:

رشته طبیعت گردی (اکوتوریسم) بدون گرایش

رشته جغرافیا و برنامه ریزی گردشگری با گرایش های برنامه ریزی فضایی و مجتمع های گردشگری، گردشگری شهری و گردشگری روستایی

گرایش های ارشد جغرافیا در دانشگاه ها

هر دانشگاهی با توجه به توان علمی و امکانات خود برخی از گرایش های ارشد جغرافیا را می پذیرد. لزوماً یک دانشگاه همه گرایش های ارشد جغرافیا را نمی تواند دربربگیرد و مثلاً دانشگاه تهران یک سری گرایش هایی دارد که دانشگاه امیرکبیر ندارد و یا فقط یک سری گرایش های ارشد جغرافیا فقط ویژه دانشگاه تهران است.

برای تخمین رتبه ارشد 1401 از نرم افزار تخمین رتبه مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار تخمین رتبه ارشد 1401

4.5/5 - (2 امتیاز)
بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کد امنیتی *

سوالات و کلید سوالات ارشد موسیقی 1402
تخمین رتبه
سوالات و کلید سوالات ارشد موسیقی 1402

سوالات و کلید سوالات ارشد موسیقی 1402 از طریق لینک زیر، سوالات ارشد موسیقی 1403-1402 را دانلود نمایید. دانلود سوالات ارشد موسیقی 1403-1402  پاسخنامه و کلید سوالات ارشد موسیقی 1403-1402  برای تخمین رتبه ارشد 1402 از نرم افزار تخمین رتبه مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید. نرم افزار تخمین رتبه ارشد …

سوالات و کلید سوالات ارشد مطالعات دفاعی استراتژیک 1402
تخمین رتبه
سوالات و کلید سوالات ارشد مطالعات دفاعی استراتژیک 1402

سوالات و کلید سوالات ارشد مطالعات دفاعی استراتژیک 1402 از طریق لینک زیر، سوالات ارشد مطالعات دفاعی استراتژیک 1403-1402 را دانلود نمایید. دانلود سوالات ارشد مطالعات دفاعی استراتژیک 1403-1402 (به محض دریافت سوالات) پاسخنامه و کلید سوالات ارشد مطالعات دفاعی استراتژیک 1403-1402 (به محض دریافت کلید سوالات) برای تخمین رتبه …

سوالات و کلید سوالات ارشد پدافند غیرعامل 1402
تخمین رتبه
سوالات و کلید سوالات ارشد پدافند غیرعامل 1402

سوالات و کلید سوالات ارشد پدافند غیرعامل 1402 از طریق لینک زیر، سوالات ارشد پدافند غیرعامل 1403-1402 را دانلود نمایید. دانلود سوالات ارشد پدافند غیرعامل 1403-1402 (به محض دریافت سوالات) پاسخنامه و کلید سوالات ارشد پدافند غیرعامل 1403-1402 (به محض دریافت کلید سوالات) برای تخمین رتبه ارشد 1401 از نرم …