کارنامه های سهمیه 5 درصدی ارشد زیست شناسی سلولی و مولکولی 1401-1400
تخمین رتبه

دسترسی سریع تر به محتوا از طریق فهرست عناوین

کارنامه های سهمیه 5 و 25 درصد ایثارگری ارشد زیست شناسی سلولی و مولکولی 1400

کارنامه های سهمیه 5 درصد ایثارگری ارشد زیست شناسی سلولی و مولکولی 1400 در این مطلب در جداول جداگانه گذاشته می شود و پیش از آن تحلیل خود سهمیه 5 و 25 درصد ایثارگری و تفاوتش با کارنامه های ارشد زیست شناسی سلولی و مولکولی 1400 در سهمیه آزاد انجام می شود. تفاوت بارز در کارنامه های ارشد زیست شناسی سلولی و مولکولی 1400 با سهمیه های ایثارگری 5 و 25 درصد در این است که رتبه های در سهمیه بسیار پایین تر هستند ولی تراز و رتبه های کشوری اختلاف زیادی با رتبه در سهمیه 5 درصد و 25 درصد ایثارگری دارند.

برای مشاهده محل قبولی ارشد زیست شناسی سلولی و مولکولی در سال 1400 باید به مطلب زیر مراجعه کنید.

رتبه های قبولی ارشد زیست شناسی سلولی و مولکولی 1400

هر داوطلبی در کنکور ارشد زیست شناسی سلولی و مولکولی 1400 با توجه به میزان آمادگی و مهارت های کنکوری و روحی روانی خود، درصدها و رتبه هایی را کسب کرده است. برای دیدن و مطالعه سوالات و کلید سوالات کنکور ارشد گذشته رشته زیست شناسی سلولی و مولکولی، از طریق لینک زیر اقدام کنید.

دانلود سوالات ارشد زیست شناسی سلولی و مولکولی 99 و 1400

قبل از دیدن نمونه کارنامه ها، حتماً تحلیل های زیر برای کارنامه های سهمیه 5 درصدی و 25 درصدی ارشد زیست شناسی سلولی و مولکولی 1400 مطالعه کنید.

تحلیل کارنامه های سهمیه 5 درصدی ارشد زیست شناسی سلولی و مولکولی 1400

تحلیل کارنامه های ارشد زیست شناسی سلولی و مولکولی 1400 با سهمیه 5 درصد ایثارگری به دلیل تازه بودن این سهمیه، یکی از پیچیدگی های انتخاب رشته ارشد زیست شناسی سلولی و مولکولی 1401 قلمداد می شود. بسیاری از داوطلبان ارشد زیست شناسی سلولی و مولکولی که دارای سهمیه 5 درصد ایثارگری هستند باید دو نکته بسیار مهم را بدانند:

  1. رتبه پایین شما در سهمیه 5 درصد ایثارگری به مفهوم اینکه مانند رتبه پایین در سهیمه آزاد هستید نیست. اختلاف بین رتبه کشوری و رتبه شما در سهمیه 5 درصد در کنکور ارشد زیست شناسی سلولی و مولکولی، تا حدود زیادی به شما این دید را می دهد که چقدر به این رتبه پایین خود امیدوار باشید.
  2. اگر حد نصاب 70 درصد تراز آخرین قبولی از سهمیه آزاد در کد رشته دانشگاه های بسیار خوب و معتبر ارشد زیست شناسی سلولی و مولکولی 1400 را کسب نکنید، حتی رتبه بسیار خوب شما در سهمیه 5 درصدی نیز به کار قبولی در رشته دانشگاه های بسیار معتبر و سطح بالا نخواهد آمد.

راه حل سازمان سنجش در سهمیه 5 درصد ایثارگری ارشد زیست شناسی سلولی و مولکولی 1400

سازمان سنجش برای اینکه قبولی های سهمیه 5 درصد ایثارگری ارشد زیست شناسی سلولی و مولکولی 1400 را تحلیل و انجام دهد از سه قانون استفاده می کند:

  • قانون اول: سهمیه 5 درصد ایثارگری در کنکور ارشد زیست شناسی سلولی و مولکولی به این معناست که شما دارای 5 درصد سهمیه از ظرفیت پذیرش هر کد رشته دانشگاه هستید. اگر ظرفیت پذیرش یک دانشگاه در یک رشته یا گرایش در عدد 5 درصد ضرب شود ولی عدد به دست آمده کمتر از 0/5 باشد به این معناست که در آن کد رشته دانشگاه، شما سهمیه ای دریافت نمی کنید. اگر عدد به دست آمده بیشتر از 0/5 بشود به عدد یک گرد می شود و اگر شما 70 درصد تراز آخرین قبولی سهمیه آزاد در آن کد رشته دانشگاه ارشد زیست شناسی سلولی و مولکولی را به دست آورده باشید با بقیه هم سهمیه ای های خود وارد رقابت برای به دست آوردن آن ظرفیت سهمیه 5 درصد ایثارگری می شوید.
  • قانون دوم: مزیت سهمیه 5 درصد ایثارگری ارشد زیست شناسی سلولی و مولکولی 1400 در این است که خالی مانده های سهمیه 25 درصد ایثارگری که ظرفیت پذیرشی 5 برابر شما دارند به شما می رسد و این شانس قبولی شما را بیشتر می کند.
  • قانون سوم: علاوه بر اینکه در سهمیه 5 درصد ایثارگری کنکور ارشد سنجیده می شوید در سهمیه آزاد نیز سنجیده می شوید. ممکن است در یک کد رشته دانشگاه به خاطر کم بودن ظرفیت پذیرش از طریق سهمیه 5 درصد ایثارگری به شما ظرفیتی تعلق نگیرد ولی به خاطر تراز خیلی خوب شما، از طریق سهمیه آزاد در آن کد رشته دانشگاه قبول شوید.

تحلیل کارنامه های سهمیه 25 درصد ایثارگری ارشد زیست شناسی سلولی و مولکولی 1400

تحلیل کارنامه های سهمیه 25 درصد ایثارگری ارشد زیست شناسی سلولی و مولکولی 1400 به خاطر قدمت بالای این سهمیه ساده تر از سهمیه 5 درصد ایثارگری است. در این سهمیه، شما 25 درصد یا یک چهارم از ظرفیت پذیرش هر کد رشته دانشگاه را دارید به شرطی که حد نصاب 70 درصد تراز آخرین قبولی سهمیه آزاد در آن کد رشته دانشگاه را به دست آورده باشید. خالی ماندن ظرفیت 25 درصد ایثارگری در یک کد رشته دانشگاه به این معناست که افرادی که می بایست 70 درصد حد نصاب تراز آخرین قبولی سهمیه آزاد در آن کد رشته دانشگاه را کسب می کردند، به اندازه یک چهارم ظرفیت نبوده اند و در نتیجه ظرفیت خالی مانده است. خالی ماندن این ظرفیت به این معنا نیست که رتبه های خیلی بد کشوری در سهمیه 25 درصد ایثارگری ارشد زیست شناسی سلولی و مولکولی، بتوانند آن ظرفیت را پر کنند بلکه به این معناست که این جاهای خالی، ابتدا به داوطلبان سهمیه 5 درصدی ارشد زیست شناسی سلولی و مولکولی و باز هم در صورت خالی ماندن، به سهمیه آزاد می رسد.

برای کسب اطلاعات کامل درباره سهمیه های ایثارگری در کنکور کارشناسی ارشد 1400 به لینک زیر مراجعه کنید.

سهمیه های ایثارگری کنکور کارشناسی ارشد

نمونه کارنامه های سهمیه های ایثارگران ارشد زیست شناسی سلولی و مولکولی 1400

حال که تحلیل های کارنامه های ایثارگری ارشد زیست شناسی سلولی و مولکولی را متوجه شدید، جداول نمونه کارنامه های سهمیه 5 درصدی ارشد زیست شناسی سلولی و مولکولی 1400 را برای شما قرار می دهیم. در ضمن، رتبه در سهمیه و رتبه کشوری را به شما در این جداول داده ایم تا متوجه تحلیل قسمت بالا بشوید.

اگر تمایل به دیدن نمونه کارنامه های سهمیه آزاد ارشد زیست شناسی سلولی و مولکولی 1401-1400 دارید، از طریق لینک زیر کارنامه سهمیه آزاد ارشد زیست شناسی سلولی و مولکولی را نیز مشاهده کنید.

کارنامه های ارشد زیست شناسی سلولی و مولکولی 1401-1400 در سهمیه آزاد

ضمناً، کارنامه های سهمیه 5 درصد ایثارگری ارشد زیست شناسی سلولی و مولکولی 1400 را براساس کد ضرایب دسته بندی کرده ایم. در کنکور ارشد زیست شناسی سلولی و مولکولی براساس دفترچه ارشد 1401-1400، 10 کد ضریب داشتیم. رتبه های در سهمیه و رتبه های کشوری از کد ضریبی به کد ضریب دیگر متفاوت است. دلیل این امر، تفاوت در دروس و یا ضرایب و یا هر دوی این موارد در کد ضریب های مختلف است.

جهت دسترسی سریعتر به کد ضریب و یا رشته-گرایش مد نظر خود از طریق جدول زیر که لینک گذاری شده است اقدام کنید.

لینک های نمونه کارنامه های سهمیه ایثارگری (5 درصد) ارشد زیست شناسی سلولی و مولکولی 1401-1400

نمونه کارنامه های سهمیه 5 درصد ایثارگری ارشد زیست شناسی سلولی و مولکولی 1400 کد ضریب 1: رشته های زیست شناسی سلولی و مولکولی،زیست فناوری، ریززیست فناوری، اخلاق زیستی و انسان شناسی زیستی
نمونه کارنامه های سهمیه 5 درصد ایثارگری ارشد زیست شناسی سلولی و مولکولی 1400 کد ضریب 2: رشته ژنتیک 
نمونه کارنامه های سهمیه 5 درصد ایثارگری ارشد زیست شناسی سلولی و مولکولی 1400 کد ضریب 3: رشته میکروبیولوژی
نمونه کارنامه های سهمیه 5 درصد ایثارگری ارشد زیست شناسی سلولی و مولکولی 1400 کد ضریب 4: رشته بیوشیمی
نمونه کارنامه های سهمیه 5 درصد ایثارگری ارشد زیست شناسی سلولی و مولکولی 1400 کد ضریب 5: رشته بیوفیزیک
نمونه کارنامه های سهمیه 5 درصد ایثارگری ارشد زیست شناسی سلولی و مولکولی 1400 کد ضریب 6: گرایش های بیوتکنولوژی میکروبی و بیوتکنولوژی مولکولی
نمونه کارنامه های سهمیه 5 درصد ایثارگری ارشد زیست شناسی سلولی و مولکولی 1400 کد ضریب 7: گرایش بیوتکنولوژی دریا
نمونه کارنامه های سهمیه 5 درصد ایثارگری ارشد زیست شناسی سلولی و مولکولی 1400 کد ضریب 8: گرایش بیوتکنولوژی صنعت و محیط زیست
نمونه کارنامه های سهمیه 5 درصد ایثارگری ارشد زیست شناسی سلولی و مولکولی 1400 کد ضریب 9: رشته آموزش زیست شناسی
نمونه کارنامه های سهمیه 5 درصد ایثارگری ارشد زیست شناسی سلولی و مولکولی 1400 کد ضریب 10: رشته نانوبیوممتیک

نمونه کارنامه های سهمیه 5 درصد ایثارگری ارشد رشته زیست شناسی سلولی و مولکولی-کد ضریب 1- سال 1400

در ارشد مجموعه زیست شناسی سلولی و مولکولی 1400، کد ضریب یک مربوط به رشته های زیست شناسی سلولی و مولکولی، زیست فناوری (بیوتکنولوژی)، ریززیست فناوری، اخلاق زیستی و انسان شناسی زیستی بوده که در دفترچه ثبت نام ارشد 1401 رشته فناوری سلول های بنيادی و بازسازی بافت نیز به این مجموعه اضافه شده و کد ضریب یک را به خود اختصاص داده است.

دروس و ضرایب دروس در کد ضریب 1 از ارشد مجموعه زیست شناسی سلولی و مولکولی براساس دفترچه ثبت نام کنکور ارشد زیست شناسی سلولی و مولکولی در 1401-1400 به شرح زیر است:

جدول دروس و ضرایب آنها در کد ضریب 1 ارشد زیست شناسی سلولی و مولکولی ( 1400)

درسضریب
زبان2
مجموعه زیست شناسی3
ژنتیک2
بیوشیمی2
زیست شناسی سلولی و مولکولی4
میکروبیولوژی2
مجموعه ویروس شناسی، قارچ شناسی و ایمنی شناسی1

توجه مهم: جداول طوری طراحی شده است که به خوبی و به طور کامل در بیش از 90 درصد موبایل ها نمایش داده می شوند. اگر در دیدن جداول با موبایل به مشکلی برخوردید، دو راه حل زیر را استفاده کنید:

1- از منوی مرورگر خود (سه نقطه گوشه بالای چپ یا راست مرورگر) گزینه نمایش صفحه به صورت دسکتاپ (show desktop site) را تیک بزنید. در این صورت به راحتی می توانید روی جداول زوم کنید و به طور دلخواه خود اطلاعات جداول را مشاهده کنید.

2- از کامپیوتر، لپ تاپ یا تبلت استفاده کنید.

برای مشاهده محل قبولی ارشد زیست شناسی سلولی و مولکولی در سال 1400 باید به مطلب زیر مراجعه کنید.

رتبه های قبولی ارشد زیست شناسی سلولی و مولکولی 1400

نمونه کارنامه های سهمیه 5 درصدی ارشد زیست شناسی سلولی و مولکولی 1400 در کد ضریب یک: رشته های زیست شناسی سلولی و مولکولی، زیست فناوری

رتبهرتبه کشوریزبانمجموعه زیست شناسیژنتیکبیوشیمیزیست  سلولی مولکولیمیکروبیولوژیویروس قارچ و ایمنی شناسی
4946527.7824.1758.338.3310.00-3.320.00
5345557.9111.3360.420.0015.100.00-1.79
655912.2218.3343.3326.6720.000.000.00
6960952.6410.3054.930.0013.730.00-1.63
7668344.445.000.000.000.0061.6717.54
177148322.665.679.441.8920.770.0023.36
206170020.605.158.581.7218.880.0021.24
234190222.662.837.5611.330.0016.1735.93
265228520.602.586.8710.300.0014.7032.66
321269440.060.8518.881.72-1.713.260.00
477381512.5913.731.721.721.72-1.631.64
5354232-1.130.8520.603.433.431.640.00
551434312.59-2.5812.023.433.430.000.00
585458429.760.850.000.00-1.710.000.00
59446499.167.7310.303.33-3.42-1.631.64
66651584.572.586.870.000.000.009.80
66651613.437.735.150.000.000.000.00
707569811.444.30-1.711.72-3.421.648.16

نمونه کارنامه های سهمیه 5 درصد ایثارگری ارشد رشته زیست شناسی سلولی و مولکولی-کد ضریب 2- سال 1400

در ارشد مجموعه زیست شناسی سلولی و مولکولی، کد ضریب دو مربوط به رشته ژنتیک می باشد.

دروس و ضرایب دروس در کد ضریب 2 از ارشد مجموعه زیست شناسی سلولی و مولکولی براساس دفترچه ثبت نام کنکور ارشد زیست شناسی سلولی و مولکولی در 1401-1400 به شرح زیر است:

جدول دروس و ضرایب آنها در کد ضریب 2 ارشد زیست شناسی سلولی و مولکولی ( 1400)

درسضریب
زبان2
مجموعه زیست شناسی3
ژنتیک4
بیوشیمی2
زیست شناسی سلولی و مولکولی2
میکروبیولوژی2
بیوفیزیک1

نمونه کارنامه های سهمیه 5 درصدی ارشد زیست شناسی سلولی و مولکولی 1400 در کد ضریب 2: رشته ژنتیک

رتبهرتبه کشوریزبانمجموعه زیست شناسیژنتیکبیوشیمیزیست  سلولی مولکولیمیکروبیولوژیبیوفیزیک
1922627.7824.1758.338.3310.00-3.3215.00
1920557.9111.3360.420.0015.100.0032.34
2727952.6410.3054.930.0013.730.0029.40
464312.2218.3343.3326.6720.000.0016.67
10194144.445.000.000.000.0061.670.00
246205840.060.8518.881.72-1.713.26-3.25
270234822.665.679.441.8920.770.005.39
299259622.662.837.5611.330.0016.170.00
305263420.605.158.581.7218.880.004.90
334284620.602.586.8710.300.0014.700.00
4403601-1.130.8520.603.433.431.64-4.90
49639979.167.7310.303.33-3.42-1.631.64
516412112.5913.731.721.721.72-1.630.00
518414812.59-2.5812.023.433.430.00-3.25
611479229.760.850.000.00-1.710.00-1.63
64650313.437.735.150.000.000.000.00
65450844.572.586.870.000.000.004.90
759605211.444.30-1.711.72-3.421.643.26

نمونه کارنامه های سهمیه 5 درصد ایثارگری ارشد رشته زیست شناسی سلولی و مولکولی -کد ضریب 3- سال 1400

در ارشد مجموعه زیست شناسی سلولی و مولکولی، کد ضریب سه مربوط به رشته میکروبیولوژی است.

دروس و ضرایب دروس در کد ضریب 3 از ارشد مجموعه زیست شناسی سلولی و مولکولی براساس دفترچه ثبت نام کنکور ارشد زیست شناسی سلولی و مولکولی در 1401-1400 به شرح زیر است:

جدول دروس و ضرایب آنها در کد ضریب 3 ارشد زیست شناسی سلولی و مولکولی ( 1400)

درسضریب
زبان2
مجموعه زیست شناسی3
ژنتیک2
بیوشیمی2
زیست شناسی سلولی و مولکولی1
میکروبیولوژی4
مجموعه ویروس شناسی، قارچ شناسی و ایمنی شناسی2

نمونه کارنامه های سهمیه 5 درصدی ارشد زیست شناسی سلولی و مولکولی 1400 در کد ضریب 3: رشته میکروبیولوژی

رتبهرتبه کشوریزبانمجموعه زیست شناسیژنتیکبیوشیمیزیست  سلولی مولکولیمیکروبیولوژیویروس قارچ و ایمنی شناسی
98044.445.000.000.000.0061.6717.54
5551127.7824.1758.338.3310.00-3.320.00
6055357.9111.3360.420.0015.100.00-1.79
7969852.6410.3054.930.0013.730.00-1.63
827547.7813.335.0010.000.0020.0029.82
10690622.662.837.5611.330.0016.1735.93
131114920.602.586.8710.300.0014.7032.66
232189822.665.679.441.8920.770.0023.36
268231020.605.158.581.7218.880.0021.24
278238040.060.8518.881.72-1.713.260.00
536422112.5913.731.721.721.72-1.631.64
59246149.167.7310.303.33-3.42-1.631.64
603468929.760.850.000.00-1.710.000.00
6154778-1.130.8520.603.433.431.640.00
635491711.444.30-1.711.72-3.421.648.16
659508012.59-2.5812.023.433.430.000.00
66951544.572.586.870.000.000.009.80
74159023.437.735.150.000.000.000.00

نمونه کارنامه های سهمیه 5 درصد ایثارگری ارشد رشته زیست شناسی سلولی و مولکولی -کد ضریب 4- سال 1400

در ارشد مجموعه زیست شناسی سلولی و مولکولی 1400، کد ضریب چهار مربوط به رشته بیوشیمی بوده که در دفترچه ثبت نام ارشد 1401 رشته های بیوتروریسم و جرم شناسی امنیتی نیز به کد ضریب چهار افزوده شده است.

دروس و ضرایب دروس در کد ضریب 4 از ارشد مجموعه زیست شناسی سلولی و مولکولی براساس دفترچه ثبت نام کنکور ارشد زیست شناسی سلولی و مولکولی در 1401-1400 به شرح زیر است:

جدول دروس و ضرایب آنها در کد ضریب 4 ارشد زیست شناسی سلولی و مولکولی ( 1400)

درسضریب
زبان2
مجموعه زیست شناسی3
ژنتیک2
بیوشیمی4
زیست شناسی سلولی و مولکولی2
میکروبیولوژی1
بیوفیزیک2

نمونه کارنامه های سهمیه 5 درصدی ارشد زیست شناسی سلولی و مولکولی 1400 در کد ضریب 4: رشته بیوشیمی

رتبهرتبه کشوریزبانمجموعه زیست شناسیژنتیکبیوشیمیزیست  سلولی مولکولیمیکروبیولوژیبیوفیزیک
4237457.9111.3360.420.0015.100.0032.34
4842327.7824.1758.338.3310-3.3215
544522.2218.3343.3326.6720016.67
959086.6714.17201025020
281243822.665.679.441.8920.770.005.39
308263522.662.837.5611.330.0016.170.00
313267820.605.158.581.7218.880.004.90
334283240.060.8518.881.72-1.713.26-3.25
340287620.602.586.8710.300.0014.700.00
476388512.5913.731.721.721.72-1.630.00
51041379.167.7310.303.33-3.42-1.631.64
577462812.59-2.5812.023.433.430.00-3.25
578463429.760.850.000.00-1.710.00-1.63
5864687-1.130.8520.603.433.431.64-4.90
65652004.572.586.870.000.000.004.90
65652033.437.735.150.000.000.000.00
656519511.444.30-1.711.72-3.421.643.26

نمونه کارنامه های سهمیه 5 درصد ایثارگری ارشد رشته زیست شناسی سلولی و مولکولی -کد ضریب 5- سال 1400

در ارشد مجموعه زیست شناسی سلولی و مولکولی، کد ضریب پنج مربوط به رشته بیوفیزیک است.

دروس و ضرایب دروس در کد ضریب 5 از ارشد مجموعه زیست شناسی سلولی و مولکولی براساس دفترچه ثبت نام کنکور ارشد زیست شناسی سلولی و مولکولی در 1401-1400 به شرح زیر است:

جدول دروس و ضرایب آنها در کد ضریب 5 ارشد زیست شناسی سلولی و مولکولی ( 1400)

درسضریب
زبان2
مجموعه زیست شناسی3
ژنتیک1
بیوشیمی2
زیست شناسی سلولی و مولکولی3
میکروبیولوژی1
بیوفیزیک4

نمونه کارنامه های سهمیه 5 درصدی ارشد زیست شناسی سلولی و مولکولی 1400 در کد ضریب 5: رشته بیوفیزیک

رتبهرتبه کشوریزبانمجموعه زیست شناسیژنتیکبیوشیمیزیست  سلولی مولکولیمیکروبیولوژیبیوفیزیک
2624257.9111.3360.420.0015.100.0032.34
3632552.6410.3054.930.0013.730.0029.40
5045127.7824.1758.338.3310.00-3.3215.00
575012.2218.3343.3326.6720.000.0016.67
695490.008.333.3318.3330.005.0025.00
746416.6714.1720.0010.0025.000.0020.00
218181022.665.679.441.8920.770.005.39
250205020.605.158.581.7218.880.004.90
381317222.662.837.5611.330.0016.170.00
414342220.602.586.8710.300.0014.700.00
418345140.060.8518.881.72-1.713.26-3.25
482391812.5913.731.721.721.72-1.630.00
59247229.167.7310.303.33-3.42-1.631.64
607483429.760.850.000.00-1.710.00-1.63
64851364.572.586.870.000.000.004.90
657519911.444.30-1.711.72-3.421.643.26
70057603.437.735.150.000.000.000.00
710583612.59-2.5812.023.433.430.00-3.25
8066531-1.130.8520.603.433.431.64-4.90

نمونه کارنامه های سهمیه 5 درصد ایثارگری ارشد رشته زیست شناسی سلولی و مولکولی -کد ضریب 6- سال 1400

در ارشد مجموعه زیست شناسی سلولی و مولکولی، کد ضریب شش مربوط به گرایش های بیوتکنولوژی میکروبی و بیوتکنولوژی مولکولی از رشته زیست فناوری (بیوتکنولوژی) است.

دروس و ضرایب دروس در کد ضریب 6 از ارشد مجموعه زیست شناسی سلولی و مولکولی براساس دفترچه ثبت نام کنکور ارشد زیست شناسی سلولی و مولکولی در 1401-1400 به شرح زیر است:

جدول دروس و ضرایب آنها در کد ضریب 6 ارشد زیست شناسی سلولی و مولکولی ( 1400)

درسضریب
زبان2
مجموعه زیست شناسی3
ژنتیک2
بیوشیمی2
زیست شناسی سلولی و مولکولی2
میکروبیولوژی3
مجموعه ویروس شناسی، قارچ شناسی و ایمنی شناسی1
بیوفیزیک1

نمونه کارنامه های سهمیه 5 درصدی ارشد زیست شناسی سلولی و مولکولی 1400 در کد ضریب 6: گرایش های بیوتکنولوژی میکروبی و بیوتکنولوژی مولکولی

رتبهرتبه کشوریزبانمجموعه زیست شناسیژنتیکبیوشیمیزیست  سلولی مولکولیمیکروبیولوژیویروس قارچ و ایمنی شناسیبیوفیزیک
3230344.445.000.000.000.0061.6717.540.00
3935457.9111.3360.420.0015.100.00-1.7932.34
4742627.7824.1758.338.3310.00-3.320.0015.00
5346552.6410.3054.930.0013.730.00-1.6329.40
696332.2218.3343.3326.6720.000.000.0016.67
186156422.662.837.5611.330.0016.1735.930.00
218180520.602.586.8710.300.0014.7032.660.00
228188422.665.679.441.8920.770.0023.365.39
263229020.605.158.581.7218.880.0021.244.90
303258440.060.8518.881.72-1.713.260.00-3.25
515413412.5913.731.721.721.72-1.631.640.00
58646509.167.7310.303.33-3.42-1.631.641.64
606479029.760.850.000.00-1.710.000.00-1.63
6164868-1.130.8520.603.433.431.640.00-4.90
637501412.59-2.5812.023.433.430.000.00-3.25
68055744.572.586.870.000.000.009.804.90
680557511.444.30-1.711.72-3.421.648.163.26
71458203.437.735.150.000.000.000.000.00

نمونه کارنامه های سهمیه 5 درصد ایثارگری ارشد رشته زیست شناسی سلولی و مولکولی -کد ضریب 7- سال 1400

در ارشد مجموعه زیست شناسی سلولی و مولکولی، کد ضریب هفت مربوط به گرایش دریا از رشته زیست فناوری (بیوتکنولوژی) است.

دروس و ضرایب دروس در کد ضریب 7 از ارشد مجموعه زیست شناسی سلولی و مولکولی براساس دفترچه ثبت نام کنکور ارشد زیست شناسی سلولی و مولکولی در 1401-1400 به شرح زیر است:

جدول دروس و ضرایب آنها در کد ضریب 7 ارشد زیست شناسی سلولی و مولکولی ( 1400)

درسضریب
زبان2
مجموعه زیست شناسی3
ژنتیک3
بیوشیمی3
زیست شناسی سلولی و مولکولی2
میکروبیولوژی2
مجموعه زیست شناسی دریا3

نمونه کارنامه های سهمیه 5 درصدی ارشد زیست شناسی سلولی و مولکولی 1400 در کد ضریب 7: گرایش دریا

رتبهرتبه کشوریزبانمجموعه زیست شناسیژنتیکبیوشیمیزیست  سلولی مولکولیمیکروبیولوژیزیست شناسی دریا
99757.9111.3360.420.0015.100.000.00
1315352.6410.3054.930.0013.730.000.00
3237227.7824.1758.338.3310.00-3.320.00
565432.2218.3343.3326.6720.000.000.00
9892244.445.000.000.000.0061.670.00
157141540.060.8518.881.72-1.713.260.00
167149622.662.837.5611.330.0016.170.00
179158722.665.679.441.8920.770.000.00
200174520.602.586.8710.300.0014.700.00
213184320.605.158.581.7218.880.000.00
416346812.5913.731.721.721.72-1.630.00
4403640-1.130.8520.603.433.431.64-3.25
44336609.167.7310.303.33-3.42-1.630.00
453373212.59-2.5812.023.433.430.000.00
534430329.760.850.000.00-1.710.000.00
64150373.437.735.150.000.000.000.00
71557984.572.586.870.000.000.000.00
769616111.444.30-1.711.72-3.421.640.00

نمونه کارنامه های سهمیه 5 درصد ایثارگری ارشد رشته زیست شناسی سلولی و مولکولی -کد ضریب 8- سال 1400

در ارشد مجموعه زیست شناسی سلولی و مولکولی، کد ضریب هشت مربوط به گرایش صنعت و محیط زیست از رشته زیست فناوری (بیوتکنولوژی) است.

دروس و ضرایب دروس در کد ضریب 8 از ارشد مجموعه زیست شناسی سلولی و مولکولی براساس دفترچه ثبت نام کنکور ارشد زیست شناسی سلولی و مولکولی در 1401-1400 به شرح زیر است:

جدول دروس و ضرایب آنها در کد ضریب 8 ارشد زیست شناسی سلولی و مولکولی ( 1400)

درسضریب
زبان2
مجموعه زیست شناسی3
ژنتیک2
بیوشیمی2
زیست شناسی سلولی و مولکولی1
میکروبیولوژی3
مجموعه ویروس شناسی، قارچ شناسی و ایمنی شناسی2
بیوفیزیک1

نمونه کارنامه های سهمیه 5 درصدی ارشد زیست شناسی سلولی و مولکولی 1400 در کد ضریب 8: گرایش صنعت و محیط زیست

رتبهرتبه کشوریزبانمجموعه زیست شناسیژنتیکبیوشیمیزیست  سلولی مولکولیمیکروبیولوژیویروس قارچ و ایمنی شناسیبیوفیزیک
2017857.9111.3360.420.0015.100.00-1.7932.34
2322744.445.000.000.000.0061.6717.540.00
2927252.6410.3054.930.0013.730.00-1.6329.40
4542127.7824.1758.338.3310.00-3.320.0015.00
746942.2218.3343.3326.6720.000.000.0016.67
7562022.662.837.5611.330.0016.1735.930.00
9683420.602.586.8710.300.0014.7032.660.00
151129822.665.679.441.8920.770.0023.365.39
181152720.605.158.581.7218.880.0021.244.90
219180840.060.8518.881.72-1.713.260.00-3.25
445360012.5913.731.721.721.72-1.631.640.00
49339419.167.7310.303.33-3.42-1.631.641.64
537425329.760.850.000.00-1.710.000.00-1.63
549434411.444.30-1.711.72-3.421.648.163.26
56244324.572.586.870.000.000.009.804.90
5864605-1.130.8520.603.433.431.640.00-4.90
611478212.59-2.5812.023.433.430.000.00-3.25
67955063.437.735.150.000.000.000.000.00

نمونه کارنامه های سهمیه 5 درصد ایثارگری ارشد رشته زیست شناسی سلولی و مولکولی -کد ضریب 9- سال 1400

در ارشد مجموعه زیست شناسی سلولی و مولکولی، کد ضریب نه مربوط به رشته آموزش زیست شناسی است.

دروس و ضرایب دروس در کد ضریب 9 از ارشد مجموعه زیست شناسی سلولی و مولکولی براساس دفترچه ثبت نام کنکور ارشد زیست شناسی سلولی و مولکولی در 1400-1400 به شرح زیر است:

جدول دروس و ضرایب آنها در کد ضریب 9 ارشد زیست شناسی سلولی و مولکولی ( 1400)

درسضریب
زبان2
مجموعه زیست شناسی3
ژنتیک2
بیوشیمی2
زیست شناسی سلولی و مولکولی2
میکروبیولوژی2
مجموعه ویروس شناسی، قارچ شناسی و ایمنی شناسی1
بیوفیزیک1
مجموعه زیست شناسی دریا
1

نمونه کارنامه های سهمیه 5 درصدی ارشد زیست شناسی سلولی و مولکولی 1400 در کد ضریب 9: رشته آموزش زیست شناسی

رتبهرتبه کشوریزبانمجموعه زیست شناسیژنتیکبیوشیمیزیست  سلولی مولکولیمیکروبیولوژیویروس قارچ و ایمنی شناسیبیوفیزیکزیست شناسی دریا
1817657.9111.3360.420.0015.100.00-1.7932.340.00
2624052.6410.3054.930.0013.730.00-1.6329.400.00
4439127.7824.1758.338.3310.00-3.320.0015.000.00
645922.2218.3343.3326.6720.000.000.0016.670.00
6760244.445.000.000.000.0061.6717.540.000.00
141121022.662.837.5611.330.0016.1735.930.000.00
149126922.665.679.441.8920.770.0023.365.390.00
167141020.602.586.8710.300.0014.7032.660.000.00
176147420.605.158.581.7218.880.0021.244.900.00
217177740.060.8518.881.72-1.713.260.00-3.250.00
387317312.5913.731.721.721.72-1.631.640.000.00
45336459.167.7310.303.33-3.42-1.631.641.640.00
480384229.760.850.000.00-1.710.000.00-1.630.00
510405612.59-2.5812.023.433.430.000.00-3.250.00
5204127-1.130.8520.603.433.431.640.00-4.90-3.25
55243554.572.586.870.000.000.009.804.900.00
563443411.444.30-1.711.72-3.421.648.163.260.00
58645953.437.735.150.000.000.000.000.000.00

نمونه کارنامه های سهمیه 5 درصد ایثارگری ارشد رشته زیست شناسی سلولی و مولکولی -کد ضریب 10- سال 1400

در ارشد مجموعه زیست شناسی سلولی و مولکولی، کد ضریب ده مربوط به رشته نانوبیوممتیک (نانوزیست الهام) است.

دروس و ضرایب دروس در کد ضریب 10 از ارشد مجموعه زیست شناسی سلولی و مولکولی براساس دفترچه ثبت نام کنکور ارشد زیست شناسی سلولی و مولکولی در 1401-1400 به شرح زیر است:

جدول دروس و ضرایب آنها در کد ضریب 10 ارشد زیست شناسی سلولی و مولکولی ( 1400)

درسضریب
زبان2
مجموعه زیست شناسی2
ژنتیک2
بیوشیمی1
زیست شناسی سلولی و مولکولی3
میکروبیولوژی2
مجموعه ویروس شناسی، قارچ شناسی و ایمنی شناسی1
بیوفیزیک1
مجموعه زیست شناسی دریا
2

نمونه کارنامه های سهمیه 5 درصدی ارشد زیست شناسی سلولی و مولکولی 1400 در کد ضریب 10: رشته نانوبیوممتیک (زیست الهام)

رتبهرتبه کشوریزبانمجموعه زیست شناسیژنتیکبیوشیمیزیست  سلولی مولکولیمیکروبیولوژیویروس قارچ و ایمنی شناسیبیوفیزیکزیست شناسی دریا
1616657.9111.3360.420.0015.100.00-1.7932.340.00
2323252.6410.3054.930.0013.730.00-1.6329.400.00
4444627.7824.1758.338.3310.00-3.320.0015.000.00
6255644.445.000.000.000.0061.6717.540.000.00
736862.2218.3343.3326.6720.000.000.0016.670.00
134119422.665.679.441.8920.770.0023.365.390.00
163141620.605.158.581.7218.880.0021.244.900.00
179154022.662.837.5611.330.0016.1735.930.000.00
212178920.602.586.8710.300.0014.7032.660.000.00
250207640.060.8518.881.72-1.713.260.00-3.250.00
522423012.5913.731.721.721.72-1.631.640.000.00
569457012.59-2.5812.023.433.430.000.00-3.250.00
570457429.760.850.000.00-1.710.000.00-1.630.00
62249539.167.7310.303.33-3.42-1.631.641.640.00
6325024-1.130.8520.603.433.431.640.00-4.90-3.25
66152294.572.586.870.000.000.009.804.900.00
736601811.444.30-1.711.72-3.421.648.163.260.00
75161253.437.735.150.000.000.000.000.000.00
به این مطلب امتیاز دهید
بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کد امنیتی *محدودیت زمانی مجاز به پایان رسید. لطفا کد امنیتی را دوباره تکمیل کنید.

سوالات و کلید سوالات ارشد بهداشت و ایمنی مواد غذایی 1404-1403
کارشناسی ارشد
سوالات و کلید سوالات ارشد بهداشت و ایمنی مواد غذایی 1404-1403

دانلود سوالات ارشد بهداشت و ایمنی مواد غذایی 1404-1403 برای دانلود سوالات ارشد بهداشت و ایمنی مواد غذایی 1403 بر روی لینک زیر کلیک کنید. دانلود سوالات ارشد بهداشت و ایمنی مواد غذایی 1404-1403 (به محض دریافت) دانلود کلید سوالات ارشد بهداشت و ایمنی مواد غذایی 1404-1403 سنجش پزشکی براساس …

رتبه های قبولی ارشد
انتخاب رشته کارشناسی ارشد
کارنامه های قبولی، رتبه و محل قبولی ارشد ۱۴۰۲

کارنامه های قبولی، رتبه و محل قبولی ارشد ۱۴۰۲ رتبه ها و محل قبولی ارشد ۱۴۰۲ را در این مطلب برای شما قرار داده ایم. در ادامه به تفکیک گروه های مختلف تحصیلی، می توانید در جداول، لیست رتبه ها و محل قبولی رشته های مختلف در ارشد سال گدشته …

سوالات و کلید سوالات ارشد بیماری شناسی گیاهی 1403
تخمین رتبه
سوالات و کلید سوالات ارشد بیماری شناسی گیاهی 1403

سوالات و کلید سوالات ارشد بیماری شناسی گیاهی 1403 برای دانلود سوالات و کلید سوالات ارشد بیماری شناسی گیاهی 1403، از طریق لینک های زیر اقدام نمایید. دانلود سوالات ارشد بیماری شناسی گیاهی 1404-1403  پاسخنامه و کلید سوالات ارشد بیماری شناسی گیاهی 1404-1403  توجه مهم: در ادامه مطلب لینک های …