کارنامه های سهمیه 5 درصدی ارشد علوم سیاسی 1401-1400
تخمین رتبه

کارنامه های سهمیه 5 و 25 درصد ایثارگری ارشد علوم سیاسی1400

کارنامه های سهمیه 5 درصد ایثارگری ارشد علوم سیاسی 1400 در این مطلب در جداول جداگانه گذاشته می شود و پیش از آن تحلیل خود سهمیه 5 و 25 درصد ایثارگری و تفاوتش با کارنامه های ارشد علوم سیاسی 1400 در سهمیه آزاد انجام می شود. تفاوت بارز در کارنامه های ارشد علوم سیاسی 1400 با سهمیه های ایثارگری 5 و 25 درصد در این است که رتبه های در سهمیه بسیار پایین تر هستند ولی تراز و رتبه های کشوری اختلاف زیادی با رتبه در سهمیه 5 درصد و 25 درصد ایثارگری دارند.

برای مشاهده محل قبولی ارشد علوم سیاسی در سال 1400 باید به مطلب زیر مراجعه کنید.

رتبه های قبولی ارشد علوم سیاسی 1400

هر داوطلبی در کنکور ارشد علوم سیاسی 1400 با توجه به میزان آمادگی و مهارت های کنکوری و روحی روانی خود، درصدها و رتبه هایی را کسب کرده است. برای دیدن و مطالعه سوالات و کلید سوالات کنکور ارشد گذشته رشته علوم سیاسی، از طریق لینک زیر اقدام کنید.

دانلود سوالات ارشد علوم سیاسی 99 و 1400

قبل از دیدن نمونه کارنامه ها، حتماً تحلیل های زیر برای کارنامه های سهمیه 5 درصدی و 25 درصدی ارشد علوم سیاسی 1400 مطالعه کنید.

برای انتخاب رشته ارشد 1402 از نرم افزار انتخاب رشته مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار انتخاب رشته ارشد 1402

تحلیل کارنامه های سهمیه 5 درصدی ارشد علوم سیاسی 1400

تحلیل کارنامه های ارشد علوم سیاسی 1400 با سهمیه 5 درصد ایثارگری به دلیل تازه بودن این سهمیه، یکی از پیچیدگی های انتخاب رشته ارشد علوم سیاسی 1401 قلمداد می شود. بسیاری از داوطلبان ارشد علوم سیاسی که دارای سهمیه 5 درصد ایثارگری هستند باید دو نکته بسیار مهم را بدانند:

  1. رتبه پایین شما در سهمیه 5 درصد ایثارگری به مفهوم اینکه مانند رتبه پایین در سهیمه آزاد هستید نیست. اختلاف بین رتبه کشوری و رتبه شما در سهمیه 5 درصد در کنکور ارشد علوم سیاسی، تا حدود زیادی به شما این دید را می دهد که چقدر به این رتبه پایین خود امیدوار باشید.
  2. اگر حد نصاب 70 درصد تراز آخرین قبولی از سهمیه آزاد در کد رشته دانشگاه های بسیار خوب و معتبر ارشد علوم سیاسی 1400 را کسب نکنید، حتی رتبه بسیار خوب شما در سهمیه 5 درصدی نیز به کار قبولی در رشته دانشگاه های بسیار معتبر و سطح بالا نخواهد آمد.

راه حل سازمان سنجش در سهمیه 5 درصد ایثارگری ارشد علوم سیاسی 1400

سازمان سنجش برای اینکه قبولی های سهمیه 5 درصد ایثارگری ارشد علوم سیاسی 1400 را تحلیل و انجام دهد از سه قانون استفاده می کند:

  • قانون اول: سهمیه 5 درصد ایثارگری در کنکور ارشد علوم سیاسی به این معناست که شما دارای 5 درصد سهمیه از ظرفیت پذیرش هر کد رشته دانشگاه هستید. اگر ظرفیت پذیرش یک دانشگاه در یک رشته یا گرایش در عدد 5 درصد ضرب شود ولی عدد به دست آمده کمتر از 0/5 باشد به این معناست که در آن کد رشته دانشگاه، شما سهمیه ای دریافت نمی کنید. اگر عدد به دست آمده بیشتر از 0/5 بشود به عدد یک گرد می شود و اگر شما 70 درصد تراز آخرین قبولی سهمیه آزاد در آن کد رشته دانشگاه ارشد علوم سیاسی را به دست آورده باشید با بقیه هم سهمیه ای های خود وارد رقابت برای به دست آوردن آن ظرفیت سهمیه 5 درصد ایثارگری می شوید.
  • قانون دوم: مزیت سهمیه 5 درصد ایثارگری ارشد علوم سیاسی 1400 در این است که خالی مانده های سهمیه 25 درصد ایثارگری که ظرفیت پذیرشی 5 برابر شما دارند به شما می رسد و این شانس قبولی شما را بیشتر می کند.
  • قانون سوم: علاوه بر اینکه در سهمیه 5 درصد ایثارگری کنکور ارشد سنجیده می شوید در سهمیه آزاد نیز سنجیده می شوید. ممکن است در یک کد رشته دانشگاه به خاطر کم بودن ظرفیت پذیرش از طریق سهمیه 5 درصد ایثارگری به شما ظرفیتی تعلق نگیرد ولی به خاطر تراز خیلی خوب شما، از طریق سهمیه آزاد در آن کد رشته دانشگاه قبول شوید.

تحلیل کارنامه های سهمیه 25 درصد ایثارگری ارشد علوم سیاسی 1400

تحلیل کارنامه های سهمیه 25 درصد ایثارگری ارشد علوم سیاسی 1400 به خاطر قدمت بالای این سهمیه ساده تر از سهمیه 5 درصد ایثارگری است. در این سهمیه، شما 25 درصد یا یک چهارم از ظرفیت پذیرش هر کد رشته دانشگاه را دارید به شرطی که حد نصاب 70 درصد تراز آخرین قبولی سهمیه آزاد در آن کد رشته دانشگاه را به دست آورده باشید. خالی ماندن ظرفیت 25 درصد ایثارگری در یک کد رشته دانشگاه به این معناست که افرادی که می بایست 70 درصد حد نصاب تراز آخرین قبولی سهمیه آزاد در آن کد رشته دانشگاه را کسب می کردند، به اندازه یک چهارم ظرفیت نبوده اند و در نتیجه ظرفیت خالی مانده است. خالی ماندن این ظرفیت به این معنا نیست که رتبه های خیلی بد کشوری در سهمیه 25 درصد ایثارگری ارشد علوم سیاسی، بتوانند آن ظرفیت را پر کنند بلکه به این معناست که این جاهای خالی، ابتدا به داوطلبان سهمیه 5 درصدی ارشد علوم سیاسی و باز هم در صورت خالی ماندن، به سهمیه آزاد می رسد.

برای کسب اطلاعات کامل درباره سهمیه های ایثارگری در کنکور کارشناسی ارشد 1400 به لینک زیر مراجعه کنید.

سهمیه های ایثارگری کنکور کارشناسی ارشد

برای انتخاب رشته ارشد 1402 از نرم افزار انتخاب رشته مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار انتخاب رشته ارشد 1402

نمونه کارنامه های سهمیه های ایثارگران ارشد علوم سیاسی 1400

حال که تحلیل های کارنامه های ایثارگری ارشد علوم سیاسی را متوجه شدید، جداول نمونه کارنامه های سهمیه 5 درصدی ارشد علوم سیاسی 1400 را برای شما قرار می دهیم. در ضمن، رتبه در سهمیه و رتبه کشوری را به شما در این جداول داده ایم تا متوجه تحلیل قسمت بالا بشوید.

اگر تمایل به دیدن نمونه کارنامه های سهمیه آزاد ارشد علوم سیاسی 1401-1400 دارید، از طریق لینک زیر کارنامه سهمیه آزاد ارشد علوم سیاسی را نیز مشاهده کنید.

کارنامه های ارشد علوم سیاسی 1401-1400 در سهمیه آزاد

ضمناً، کارنامه های سهمیه 5 درصد ایثارگری ارشد علوم سیاسی 1400 را براساس کد ضرایب دسته بندی کرده ایم. در کنکور ارشد علوم سیاسی براساس دفترچه ارشد 1401-1400، 6 کد ضریب داشتیم. رتبه های در سهمیه و رتبه های کشوری از کد ضریبی به کد ضریب دیگر متفاوت است. دلیل این امر، تفاوت در دروس و یا ضرایب و یا هر دوی این موارد در کد ضریب های مختلف است.

جهت دسترسی سریعتر به کد ضریب و یا رشته-گرایش مد نظر خود از طریق جدول زیر که لینک گذاری شده است اقدام کنید.

لینک های نمونه کارنامه های سهمیه ایثارگری (5 درصد) ارشد علوم سیاسی 1401-1400

نمونه کارنامه های سهمیه 5 درصد ایثارگری ارشد علوم سیاسی 1400 کد ضریب 1: رشته های علوم سیاسی و تربیت مربی علوم سیاسی
نمونه کارنامه های سهمیه 5 درصد ایثارگری ارشد علوم سیاسی 1400 کد ضریب 2: رشته روابط بین الملل
نمونه کارنامه های سهمیه 5 درصد ایثارگری ارشد علوم سیاسی 1400 کد ضریب 3: رشته مطالعات منطقه ای
نمونه کارنامه های سهمیه 5 درصد ایثارگری ارشد علوم سیاسی 1400 کد ضریب 4: رشته اندیشه سیاسی در اسلام
نمونه کارنامه های سهمیه 5 درصد ایثارگری ارشد علوم سیاسی 1400 کد ضریب 5: رشته دیپلماسی و سازمان های بین المللی 
نمونه کارنامه های سهمیه 5 درصد ایثارگری ارشد علوم سیاسی 1400 کد ضریب 6: رشته سیاست گذاری عمومی

نمونه کارنامه های سهمیه 5 درصد ایثارگری ارشد رشته علوم سیاسی-کد ضریب 1- سال 1400

در ارشد مجموعه علوم سیاسی، کد ضریب یک مربوط به رشته های علوم سیاسی و تربیت مربی علوم سیاسی است.

دروس و ضرایب دروس در کد ضریب 1 از ارشد مجموعه علوم سیاسی براساس دفترچه ثبت نام کنکور ارشد علوم سیاسی در 1401-1400 به شرح زیر است:

جدول دروس و ضرایب آنها در کد ضریب 1 ارشد علوم سیاسی ( 1400)

درس ضریب
زبان 1
مبانی علم سیاست 2
جامعه شناسی سیاسی 1
اندیشه های سیاسی (غرب و اسلام) 1
تحولات سیاسی اجتماعی ایران (از مشروطیت تا كنون) 1
جهان سوم و مسائل آن 1
نظام های سیاسی تطبیقی 1

توجه مهم: جداول طوری طراحی شده است که به خوبی و به طور کامل در بیش از 90 درصد موبایل ها نمایش داده می شوند. اگر در دیدن جداول با موبایل به مشکلی برخوردید، دو راه حل زیر را استفاده کنید:

1- از منوی مرورگر خود (سه نقطه گوشه بالای چپ یا راست مرورگر) گزینه نمایش صفحه به صورت دسکتاپ (show desktop site) را تیک بزنید. در این صورت به راحتی می توانید روی جداول زوم کنید و به طور دلخواه خود اطلاعات جداول را مشاهده کنید.

2- از کامپیوتر، لپ تاپ یا تبلت استفاده کنید.

برای انتخاب رشته ارشد 1402 از نرم افزار انتخاب رشته مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار انتخاب رشته ارشد 1402

برای مشاهده محل قبولی ارشد علوم سیاسی در سال 1400 باید به مطلب زیر مراجعه کنید.

رتبه های قبولی ارشد علوم سیاسی 1400

نمونه کارنامه های سهمیه 5 درصدی ارشد علوم سیاسی 1400 در کد ضریب یک: رشته های علوم سیاسی و تربیت مربی علوم سیاسی

رتبه رتبه کشوری زبان علم سیاست جامعه‌شناسی اندیشه تحولات ایران از مشروطیت تاکنون جهان سوم نظام‌ سیاسی تطبیقی
6 7 0.00 71.54 59.94 39.48 39.48 15.45 78.97
7 56 31.19 51.04 0.00 0.00 47.21 -1.54 30.22
8 80 28.35 46.40 0.00 0.00 42.92 -3.33 27.47
51 486 26.94 6.38 8.51 -1.88 35.88 1.89 0.00
60 554 24.49 5.80 7.74 -1.71 32.62 1.72 0.00
70 624 -2.56 7.74 15.46 20.60 13.73 6.87 0.00
77 665 8.51 10.63 2.13 0.00 9.44 11.33 13.22
88 737 7.74 9.66 1.94 0.00 8.58 10.30 12.02
123 955 10.31 3.86 9.66 3.43 15.45 0.00 -1.71
138 1044 0.00 0.00 0.00 12.02 20.60 -6.66 13.73
244 1620 14.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

 

برای انتخاب رشته ارشد 1402 از نرم افزار انتخاب رشته مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار انتخاب رشته ارشد 1402

نمونه کارنامه های سهمیه 5 درصد ارشد رشته علوم سیاسی-کد ضریب 2- سال 1400

در ارشد مجموعه علوم سیاسی، کد ضریب دو مربوط به رشته روابط بین الملل است.

دروس و ضرایب دروس در کد ضریب 2 از ارشد مجموعه علوم سیاسی براساس دفترچه ثبت نام کنکور ارشد علوم سیاسی در 1401-1400 به شرح زیر است:

جدول دروس و ضرایب آنها در کد ضریب 2 ارشد علوم سیاسی ( 1400)

درس ضریب
زبان 1
اصول روابط بین الملل و سیاست خارجی 2
اندیشه های سیاسی (غرب و اسلام) 1
جهان سوم و مسائل آن 1
حقوق بین الملل عمومی 1
سازمان های بین المللی 1
تاریخ روابط بین الملل 1

نمونه کارنامه های سهمیه 5 درصدی ارشد علوم سیاسی 1400 در کد ضریب 2: رشته روابط بین الملل

رتبه رتبه کشوری زبان  روابط بین‌الملل  اندیشه جهان سوم حقوق بین‌الملل عمومی سازمان‌های بین‌المللی تاریخ روابط بین‌الملل
8 65 15.73 10.72 0.00 0.00 45.05 21.45 64.35
10 90 14.30 9.75 0.00 0.00 40.95 19.50 58.50
37 302 -1.42 0.00 0.00 0.00 30.03 12.87 53.63
40 325 31.45 17.16 0.00 0.00 2.15 -2.14 25.74
45 362 -1.29 0.00 0.00 0.00 27.30 11.70 48.75
65 526 0.00 0.00 49.33 19.31 0.00 0.00 0.00
70 537 28.59 15.60 0.00 -15.58 1.95 -1.94 23.40
79 600 0.00 0.00 44.85 17.55 0.00 0.00 0.00
119 867 7.80 0.00 0.00 11.70 17.55 0.00 7.80
120 878 24.70 9.75 -1.94 1.95 0.00 0.00 0.00
251 1713 10.40 0.00 3.90 0.00 -1.94 -3.88 3.90
296 1989 -2.59 -7.79 23.40 7.80 -15.58 7.80 0.00

 

برای انتخاب رشته ارشد 1402 از نرم افزار انتخاب رشته مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار انتخاب رشته ارشد 1402

نمونه کارنامه های سهمیه 5 درصد ایثارگری ارشد رشته علوم سیاسی-کد ضریب 3- سال 1400

در ارشد مجموعه علوم سیاسی، کد ضریب سه مربوط به رشته مطالعات منطقه ای است.

دروس و ضرایب دروس در کد ضریب 3 از ارشد مجموعه علوم سیاسی براساس دفترچه ثبت نام کنکور ارشد علوم سیاسی در 1401-1400 به شرح زیر است:

جدول دروس و ضرایب آنها در کد ضریب 3 ارشد علوم سیاسی ( 1400)

درس ضریب
زبان 2
اصول روابط بین الملل و سیاست خارجی 1
نظام های سیاسی تطبیقی 1
سازمان های بین المللی 1
روش پژوهش 1
سیاست و حكومت منطقه مرتبط 2

نمونه کارنامه های سهمیه 5 درصدی ارشد علوم سیاسی 1400 در کد ضریب 3: رشته مطالعات منطقه ای

رتبه رتبه کشوری زبان  روابط بین‌الملل نظام‌های سیاسی تطبیقی سازمان‌های بین‌المللی روش پژوهش سیاست و حکومت منطقه مرتبط
8 67 28.35 15.46 30.94 0.00 17.40 0.00
15 124 0.00 0.00 97.83 0.00 0.00 0.00
20 158 0.00 0.00 88.94 0.00 0.00 0.00
41 307 26.94 10.63 0.00 0.00 0.00 0.00
43 319 15.59 10.63 0.00 21.27 0.00 0.00
49 360 24.49 9.66 0.00 0.00 0.00 0.00
51 372 14.18 9.66 0.00 19.34 0.00 0.00
92 629 10.31 0.00 -1.93 -3.85 0.00 11.60
114 762 0.00 -1.93 15.46 -1.93 -3.85 11.60
121 803 7.74 0.00 13.54 0.00 0.00 0.00
222 1378 -1.28 0.00 0.00 11.60 0.00 0.00
297 1795 -2.56 0.00 0.00 7.74 -3.33 0.00

 

برای انتخاب رشته ارشد 1402 از نرم افزار انتخاب رشته مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار انتخاب رشته ارشد 1402

نمونه کارنامه های سهمیه 5 درصد ایثارگری ارشد رشته علوم سیاسی-کد ضریب 4- سال 1400

در ارشد مجموعه علوم سیاسی، کد ضریب چهار مربوط به رشته اندیشه سیاسی در اسلام است.

دروس و ضرایب دروس در کد ضریب 4 از ارشد مجموعه علوم سیاسی براساس دفترچه ثبت نام کنکور ارشد علوم سیاسی در 1401-1400 به شرح زیر است:

جدول دروس و ضرایب آنها در کد ضریب 4 ارشد علوم سیاسی ( 1400)

درس ضریب
زبان 1
مبانی علم سیاست 2
جامعه شناسی سیاسی 1
اندیشه های سیاسی (غرب و اسلام) 2
تحولات سیاسی اجتماعی ایران (از مشروطیت تا كنون) 1
جهان سوم و مسائل آن 1
حقوق بین الملل عمومی 1
سازمان های بین المللی 1
تاریخ روابط بین الملل 1

نمونه کارنامه های سهمیه 5 درصدی ارشد علوم سیاسی 1400 در کد ضریب 4: رشته اندیشه سیاسی در اسلام

رتبه رتبه کشوری زبان مبانی علم سیاست جامعه‌شناسی اندیشه های سیاسی تحولات ایران از مشروطیت تاکنون جهان سوم حقوق بین‌الملل عمومی سازمان‌های بین‌المللی تاریخ روابط بین‌الملل
6 16 0.00 71.54 59.94 35.65 35.65 13.95 0.00 0.00 0.00
17 181 28.35 46.40 -3.33 0.00 38.75 0.00 1.55 -1.54 18.60
58 523 14.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 32.55 15.50 46.50
81 702 -2.56 7.74 15.46 18.60 12.40 6.20 0.00 6.20 0.00
114 945 24.49 5.80 7.74 -1.54 29.45 1.55 0.00 0.00 0.00
121 996 -1.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21.70 9.30 38.75
126 1033 7.74 9.66 1.94 0.00 7.75 9.30 13.95 0.00 6.20

 

برای انتخاب رشته ارشد 1402 از نرم افزار انتخاب رشته مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار انتخاب رشته ارشد 1402

نمونه کارنامه های سهمیه 5 درصد ایثارگری ارشد رشته علوم سیاسی-کد ضریب 5- سال 1400

در ارشد مجموعه علوم سیاسی، کد ضریب پنج مربوط به رشته دیپلماسی و سازمان های بین المللی است.

دروس و ضرایب دروس در کد ضریب 5 از ارشد مجموعه علوم سیاسی براساس دفترچه ثبت نام کنکور ارشد علوم سیاسی در 1401-1400 به شرح زیر است:

جدول دروس و ضرایب آنها در کد ضریب 5ارشد علوم سیاسی ( 1400)

درس ضریب
زبان 2
مبانی علم سیاست 1
اصول روابط بین الملل و سیاست خارجی 2
حقوق بین الملل عمومی 2
سازمان های بین المللی 2
تاریخ روابط بین الملل 2
تاریخ سیاست خارجی ایران از صفویه تا به امروز 2

نمونه کارنامه های سهمیه 5 درصدی ارشد علوم سیاسی 1400 در کد ضریب 5: رشته دیپلماسی و سازمان های بین الملل

رتبه رتبه کشوری زبان مبانی علم سیاست   اصول روابط بین‌الملل حقوق بین‌الملل عمومی سازمان‌های بین‌المللی تاریخ روابط بین‌الملل تاریخ ایران از صفویه تا به امروز
7 33 15.59 0.00 10.63 44.66 21.27 63.80 0.00
8 49 14.18 0.00 9.66 40.60 19.34 58.00 0.00
9 78 0.00 0.00 0.00 29.77 12.76 53.17 29.77
12 111 -1.28 0.00 0.00 27.06 11.60 48.34 27.06
20 168 31.19 51.04 17.01 2.13 0.00 25.52 -3.33
25 209 28.35 46.40 15.46 1.94 -1.93 23.20 0.00
107 829 10.31 3.86 0.00 -1.93 0.00 3.86 27.06
118 916 7.74 9.66 0.00 17.40 0.00 7.74 0.00
121 933 24.49 5.80 9.66 0.00 0.00 0.00 0.00
125 967 0.00 71.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

 

برای انتخاب رشته ارشد 1402 از نرم افزار انتخاب رشته مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار انتخاب رشته ارشد 1402

نمونه کارنامه های سهمیه 5 درصد ایثارگری ارشد رشته علوم سیاسی-کد ضریب 6- سال 1400

در ارشد مجموعه علوم سیاسی، کد ضریب شش مربوط به رشته سیاست گذاری عمومی است.

دروس و ضرایب دروس در کد ضریب 6 از ارشد مجموعه علوم سیاسی براساس دفترچه ثبت نام کنکور ارشد علوم سیاسی در 1401-1400 به شرح زیر است:

جدول دروس و ضرایب آنها در کد ضریب 6 ارشد علوم سیاسی ( 1400)

درس ضریب
زبان 1
مبانی علم سیاست 1
جامعه شناسی سیاسی 1
روش پژوهش 1
سیاست گذاری عمومی 2
سیاست و حكومت در ایران 2
حوزه های سیاست گذاری 2

نمونه کارنامه های سهمیه 5 درصدی ارشد علوم سیاسی 1400 در کد ضریب 6: رشته سیاست گذاری عمومی

رتبه  رتبه کشوری زبان مبانی علم سیاست جامعه‌شناسی روش پژوهش سیاست گذاری عمومی سیاست و حکومت در ایران  حوزه های سیاست گذاری
31 234 28.50 46.64 0.00 17.49 0.00 15.54 7.78
36 265 0.00 71.91 60.25 0.00 0.00 0.00 0.00
40 292 25.91 42.40 0.00 15.90 0.00 14.13 7.07
45 328 0.00 65.37 54.77 0.00 0.00 0.00 0.00
46 331 22.38 5.30 7.07 0.00 0.00 14.13 28.27
291 1860 9.42 3.53 8.83 0.00 0.00 0.00 0.00
314 2000 7.07 8.83 1.77 0.00 0.00 0.00 0.00
343 2174 12.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

 

برای انتخاب رشته ارشد 1402 از نرم افزار انتخاب رشته مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار انتخاب رشته ارشد 1402

به این مطلب امتیاز دهید
بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کد امنیتی *

کارنامه های ارشد مدیریت منابع انسانی 1401-1402
تخمین رتبه
کارنامه های ارشد مدیریت منابع انسانی 1401-1402

نمونه کارنامه های ارشد مدیریت منابع انسانی سال 1402-1401 کارنامه های کنکور ارشد مدیریت منابع انسانی 1402-1401، برای فهمیدن رتبه ها و درصدها، برای داوطلبان کنکور ارشد 1402 بسیار حائز اهمیت است. در کارنامه های کنکور ارشد مدیریت منابع انسانی 1401، مهم ترین اطلاعات شامل رتبه ها و درصدهاست. برای …

کارنامه های ارشد مدیریت کارآفرینی 1401-1402
تخمین رتبه
کارنامه های ارشد مدیریت کارآفرینی 1401-1402

نمونه کارنامه های ارشد مدیریت کارآفرینی سال 1402-1401 کارنامه های کنکور ارشد مدیریت کارآفرینی 1402-1401، برای فهمیدن رتبه ها و درصدها، برای داوطلبان کنکور ارشد 1402 بسیار حائز اهمیت است. در کارنامه های کنکور ارشد مدیریت کارآفرینی 1401، مهم ترین اطلاعات شامل رتبه ها و درصدهاست. برای مشاهده محل قبولی …

کارنامه های ارشد مدیریت مالی 1401-1402
تخمین رتبه
کارنامه های ارشد مدیریت مالی 1401-1402

نمونه کارنامه های ارشد مدیریت مالی سال 1402-1401 کارنامه های کنکور ارشد مدیریت مالی 1402-1401، برای فهمیدن رتبه ها و درصدها، برای داوطلبان کنکور ارشد 1402 بسیار حائز اهمیت است. در کارنامه های کنکور ارشد مدیریت مالی 1401، مهم ترین اطلاعات شامل رتبه ها و درصدهاست. برای مشاهده محل قبولی …