کارنامه های سهمیه 5 درصدی ارشد علوم اجتماعی 1401-1400
تخمین رتبه

دسترسی سریع تر به محتوا از طریق فهرست عناوین

کارنامه های سهمیه 5 و 25 درصد ایثارگری ارشد علوم اجتماعی 1400

کارنامه های سهمیه 5 درصد ایثارگری ارشد علوم اجتماعی 1400 در این مطلب در جداول جداگانه گذاشته می شود و پیش از آن تحلیل خود سهمیه 5 و 25 درصد ایثارگری و تفاوتش با کارنامه های ارشد علوم اجتماعی 1400 در سهمیه آزاد انجام می شود. تفاوت بارز در کارنامه های ارشد علوم اجتماعی 1400 با سهمیه های ایثارگری 5 و 25 درصد در این است که رتبه های در سهمیه بسیار پایین تر هستند ولی تراز و رتبه های کشوری اختلاف زیادی با رتبه در سهمیه 5 درصد و 25 درصد ایثارگری دارند.

برای مشاهده محل قبولی ارشد علوم اجتماعی در سال 1400 باید به مطلب زیر مراجعه کنید.

رتبه های قبولی ارشد علوم اجتماعی 1400

هر داوطلبی در کنکور ارشد علوم اجتماعی 1400 با توجه به میزان آمادگی و مهارت های کنکوری و روحی روانی خود، درصدها و رتبه هایی را کسب کرده است. برای دیدن و مطالعه سوالات و کلید سوالات کنکور ارشد گذشته رشته علوم اجتماعی، از طریق لینک زیر اقدام کنید.

دانلود سوالات ارشد علوم اجتماعی 99 و 1400

قبل از دیدن نمونه کارنامه ها، حتماً تحلیل های زیر برای کارنامه های سهمیه 5 درصدی و 25 درصدی ارشد علوم اجتماعی 1400 مطالعه کنید.

تحلیل کارنامه های سهمیه 5 درصدی ارشد علوم اجتماعی 1400

تحلیل کارنامه های ارشد علوم اجتماعی 1400 با سهمیه 5 درصد ایثارگری به دلیل تازه بودن این سهمیه، یکی از پیچیدگی های انتخاب رشته ارشد علوم اجتماعی 1401 قلمداد می شود. بسیاری از داوطلبان ارشد علوم اجتماعی که دارای سهمیه 5 درصد ایثارگری هستند باید دو نکته بسیار مهم را بدانند:

  1. رتبه پایین شما در سهمیه 5 درصد ایثارگری به مفهوم اینکه مانند رتبه پایین در سهیمه آزاد هستید نیست. اختلاف بین رتبه کشوری و رتبه شما در سهمیه 5 درصد در کنکور ارشد علوم اجتماعی، تا حدود زیادی به شما این دید را می دهد که چقدر به این رتبه پایین خود امیدوار باشید.
  2. اگر حد نصاب 70 درصد تراز آخرین قبولی از سهمیه آزاد در کد رشته دانشگاه های بسیار خوب و معتبر ارشد علوم اجتماعی 1400 را کسب نکنید، حتی رتبه بسیار خوب شما در سهمیه 5 درصدی نیز به کار قبولی در رشته دانشگاه های بسیار معتبر و سطح بالا نخواهد آمد.

راه حل سازمان سنجش در سهمیه 5 درصد ایثارگری ارشد علوم اجتماعی 1400

سازمان سنجش برای اینکه قبولی های سهمیه 5 درصد ایثارگری ارشد علوم اجتماعی 1400 را تحلیل و انجام دهد از سه قانون استفاده می کند:

  • قانون اول: سهمیه 5 درصد ایثارگری در کنکور ارشد علوم اجتماعی به این معناست که شما دارای 5 درصد سهمیه از ظرفیت پذیرش هر کد رشته دانشگاه هستید. اگر ظرفیت پذیرش یک دانشگاه در یک رشته یا گرایش در عدد 5 درصد ضرب شود ولی عدد به دست آمده کمتر از 0/5 باشد به این معناست که در آن کد رشته دانشگاه، شما سهمیه ای دریافت نمی کنید. اگر عدد به دست آمده بیشتر از 0/5 بشود به عدد یک گرد می شود و اگر شما 70 درصد تراز آخرین قبولی سهمیه آزاد در آن کد رشته دانشگاه ارشد علوم اجتماعی را به دست آورده باشید با بقیه هم سهمیه ای های خود وارد رقابت برای به دست آوردن آن ظرفیت سهمیه 5 درصد ایثارگری می شوید.
  • قانون دوم: مزیت سهمیه 5 درصد ایثارگری ارشد علوم اجتماعی 1400 در این است که خالی مانده های سهمیه 25 درصد ایثارگری که ظرفیت پذیرشی 5 برابر شما دارند به شما می رسد و این شانس قبولی شما را بیشتر می کند.
  • قانون سوم: علاوه بر اینکه در سهمیه 5 درصد ایثارگری کنکور ارشد سنجیده می شوید در سهمیه آزاد نیز سنجیده می شوید. ممکن است در یک کد رشته دانشگاه به خاطر کم بودن ظرفیت پذیرش از طریق سهمیه 5 درصد ایثارگری به شما ظرفیتی تعلق نگیرد ولی به خاطر تراز خیلی خوب شما، از طریق سهمیه آزاد در آن کد رشته دانشگاه قبول شوید.

تحلیل کارنامه های سهمیه 25 درصد ایثارگری ارشد علوم اجتماعی 1400

تحلیل کارنامه های سهمیه 25 درصد ایثارگری ارشد علوم اجتماعی 1400 به خاطر قدمت بالای این سهمیه ساده تر از سهمیه 5 درصد ایثارگری است. در این سهمیه، شما 25 درصد یا یک چهارم از ظرفیت پذیرش هر کد رشته دانشگاه را دارید به شرطی که حد نصاب 70 درصد تراز آخرین قبولی سهمیه آزاد در آن کد رشته دانشگاه را به دست آورده باشید. خالی ماندن ظرفیت 25 درصد ایثارگری در یک کد رشته دانشگاه به این معناست که افرادی که می بایست 70 درصد حد نصاب تراز آخرین قبولی سهمیه آزاد در آن کد رشته دانشگاه را کسب می کردند، به اندازه یک چهارم ظرفیت نبوده اند و در نتیجه ظرفیت خالی مانده است. خالی ماندن این ظرفیت به این معنا نیست که رتبه های خیلی بد کشوری در سهمیه 25 درصد ایثارگری ارشد علوم اجتماعی، بتوانند آن ظرفیت را پر کنند بلکه به این معناست که این جاهای خالی، ابتدا به داوطلبان سهمیه 5 درصدی ارشد علوم اجتماعی و باز هم در صورت خالی ماندن، به سهمیه آزاد می رسد.

برای کسب اطلاعات کامل درباره سهمیه های ایثارگری در کنکور کارشناسی ارشد 1400 به لینک زیر مراجعه کنید.

سهمیه های ایثارگری کنکور کارشناسی ارشد

نمونه کارنامه های سهمیه های ایثارگران ارشد علوم اجتماعی 1400

حال که تحلیل های کارنامه های ایثارگری ارشد علوم اجتماعی را متوجه شدید، جداول نمونه کارنامه های سهمیه 5 درصدی ارشد علوم اجتماعی 99 و 1400 را برای شما قرار می دهیم. در ضمن، رتبه در سهمیه و رتبه کشوری را به شما در این جداول داده ایم تا متوجه تحلیل قسمت بالا بشوید.

اگر تمایل به دیدن نمونه کارنامه های سهمیه آزاد ارشد علوم اجتماعی 1401-1400 دارید، از طریق لینک زیر کارنامه سهمیه آزاد ارشد علوم اجتماعی را نیز مشاهده کنید.

کارنامه های ارشد علوم اجتماعی 1401-1400 در سهمیه آزاد

ضمناً، کارنامه های سهمیه 5 درصد ایثارگری ارشد علوم اجتماعی 99 و 1400 را براساس کد ضرایب دسته بندی کرده ایم. در کنکور ارشد علوم اجتماعی براساس دفترچه ارشد 1401-1400، 11 کد ضریب داشتیم. رتبه های در سهمیه و رتبه های کشوری از کد ضریبی به کد ضریب دیگر متفاوت است. دلیل این امر، تفاوت در دروس و یا ضرایب و یا هر دوی این موارد در کد ضریب های مختلف است.

جهت دسترسی سریعتر به کد ضریب و یا رشته-گرایش مد نظر خود از طریق جدول زیر که لینک گذاری شده است اقدام کنید.

لینک های نمونه کارنامه های سهمیه های ایثارگری (5 درصد) ارشد علوم اجتماعی 1401-1400

نمونه کارنامه های سهمیه 5 درصد ایثارگری ارشد علوم اجتماعی 1400 کد ضریب 1: رشته مردم شناسی
نمونه کارنامه های سهمیه 5 درصد ایثارگری ارشد علوم اجتماعی 1400 کد ضریب 2: رشته جمعیت شناسی
نمونه کارنامه های سهمیه 5 درصد ایثارگری ارشد علوم اجتماعی 1400 کد ضریب 3: رشته های جامعه شناسی، جامعه شناسی انقلاب اسلامی و جامعه شناسی ورزشی
نمونه کارنامه های سهمیه 5 درصد ایثارگری ارشد علوم اجتماعی 1400 کد ضریب 4: رشته پژوهش علوم اجتماعی
نمونه کارنامه های سهمیه 5 درصد ایثارگری ارشد علوم اجتماعی 1400 کد ضریب 5: رشته برنامه ریزی رفاه اجتماعی
نمونه کارنامه های سهمیه 5 درصد ایثارگری ارشد علوم اجتماعی 1400 کد ضریب 6: رشته های مطالعات فرهنگی و مدیریت راهبردی فرهنگ
نمونه کارنامه های سهمیه 5 درصد ایثارگری ارشد علوم اجتماعی 1400 کد ضریب 7: رشته های مطالعات جوانان و مطالعات اوقات فراغت
نمونه کارنامه های سهمیه 5 درصد ایثارگری ارشد علوم اجتماعی 1400 کد ضریب 8: رشته های برنامه ریزی توسعه منطقه ای، گردشگری مذهبی و توسعه محلی
نمونه کارنامه های سهمیه 5 درصد ایثارگری ارشد علوم اجتماعی 1400 کد ضریب 9: رشته برنامه ریزی گردشگری (توریسم)
نمونه کارنامه های سهمیه 5 درصد ایثارگری ارشد علوم اجتماعی 1400 کد ضریب 10: رشته دانش اجتماعی مسلمین
نمونه کارنامه های سهمیه 5 درصد ایثارگری ارشد علوم اجتماعی 1400 کد ضریب 11: رشته فلسفه علوم اجتماعی

نمونه کارنامه های سهمیه 5 درصد ایثارگری ارشد رشته علوم اجتماعی-کد ضریب یک- سال 1400

در ارشد مجموعه علوم اجتماعی، کد ضریب یک مربوط به رشته مردم شناسی است.

دروس و ضرایب دروس در کد ضریب 1 از ارشد مجموعه علوم اجتماعی براساس دفترچه ثبت نام کنکور ارشد علوم اجتماعی در 1401-1400 به شرح زیر است:

جدول دروس و ضرایب آنها در کد ضریب 1 ارشد علوم اجتماعی ( 1400)

درسضریب
زبان2
روش تحقیق2
نظریه های جامعه شناسی2
مفاهیم و اصول مكاتب مردم شناسی3

توجه مهم: جداول طوری طراحی شده است که به خوبی و به طور کامل در بیش از 90 درصد موبایل ها نمایش داده می شوند. اگر در دیدن جداول با موبایل به مشکلی برخوردید، دو راه حل زیر را استفاده کنید:

1- از منوی مرورگر خود (سه نقطه گوشه بالای چپ یا راست مرورگر) گزینه نمایش صفحه به صورت دسکتاپ (show desktop site) را تیک بزنید. در این صورت به راحتی می توانید روی جداول زوم کنید و به طور دلخواه خود اطلاعات جداول را مشاهده کنید.

2- از کامپیوتر، لپ تاپ یا تبلت استفاده کنید.

برای مشاهده محل قبولی ارشد علوم اجتماعی در سال 1400 باید به مطلب زیر مراجعه کنید.

رتبه های قبولی ارشد علوم اجتماعی 1400

نمونه کارنامه های سهمیه 5 درصدی ارشد علوم اجتماعی 1400 در کد ضریب 1: رشته مردم شناسی

رتبهرتبه کشوریزبانروش تحقیقنظریه‌های جامعه‌شناسیمفاهیم و اصول مکاتب مردم‌شناسی
3847118.511.5235.900.00
536717.741.3832.643.33
11414040.007.631.4910.90
12415130.006.941.369.91

نمونه کارنامه های سهمیه 5 درصد ایثارگری ارشد رشته علوم اجتماعی-کد ضریب 2- سال 1400

در ارشد مجموعه علوم اجتماعی، کد ضریب دو مربوط به رشته جمعیت شناسی است.

دروس و ضرایب دروس در کد ضریب 2 از ارشد مجموعه علوم اجتماعی براساس دفترچه ثبت نام کنکور ارشد علوم اجتماعی در 1401-1400 به شرح زیر است:

جدول دروس و ضرایب آنها در کد ضریب 2 ارشد علوم اجتماعی ( 1400)

درسضریب
زبان2
روش تحقیق2
نظریه های جامعه شناسی2
جمعیت شناسی و مفاهیم انسانی جمعیت شناسی3

نمونه کارنامه های سهمیه 5 درصدی ارشد علوم اجتماعی 1400 در کد ضریب 2: رشته جمعیت شناسی

رتبهرتبه کشوریزبانروش تحقیقنظریه‌های جامعه‌شناسیجمعیت شناسی
4861918.511.5235.905.56
587697.741.3832.6410.25
20434160.006.941.362.24
21936900.007.631.490.00

نمونه کارنامه های سهمیه 5 درصد ایثارگری ارشد رشته علوم اجتماعی-کد ضریب 3- سال 1400

در ارشد مجموعه علوم اجتماعی 1400، کد ضریب سه مربوط به رشته های جامعه شناسی، جامعه شناسی انقلاب اسلامی و جامعه شناسی ورزشی بوده که در دفترچه ثبت نام ارشد 1401، جامعه شناسی ورزشی از این کد ضریب حذف شده است.

دروس و ضرایب دروس در کد ضریب 3 از ارشد مجموعه علوم اجتماعی براساس دفترچه ثبت نام کنکور ارشد علوم اجتماعی در 1401-1400 به شرح زیر است:

جدول دروس و ضرایب آنها در کد ضریب 3 ارشد علوم اجتماعی ( 1400)

درسضریب
زبان2
روش تحقیق2
نظریه های جامعه شناسی2
مفاهیم حوزه های مختلف جامعه شناسی3

نمونه کارنامه های سهمیه 5 درصدی ارشد علوم اجتماعی 1400 در کد ضریب 3: رشته های جامعه شناسی، جامعه شناسی انقلاب اسلامی 

رتبهرتبه کشوریزبانروش تحقیقنظریه‌های جامعه‌شناسیمفاهیم حوزه‌های مختلف جامعه شناسی
3039518.511.5235.9013.23
507177.741.3832.648.50
12820570.007.631.493.74
13222780.006.941.363.40

نمونه کارنامه های سهمیه 5 درصد ایثارگری ارشد رشته علوم اجتماعی-کد ضریب 4- سال 1400

در ارشد مجموعه علوم اجتماعی، کد ضریب چهار مربوط به رشته پژوهش علوم اجتماعی است.

دروس و ضرایب دروس در کد ضریب 4 از ارشد مجموعه علوم اجتماعی براساس دفترچه ثبت نام کنکور ارشد علوم اجتماعی در 1400-1400 به شرح زیر است:

جدول دروس و ضرایب آنها در کد ضریب 4 ارشد علوم اجتماعی ( 1400)

درسضریب
زبان2
روش تحقیق4
نظریه های جامعه شناسی2
آمار و ریاضی2

نمونه کارنامه های سهمیه 5 درصدی ارشد علوم اجتماعی 1400 در کد ضریب 4: رشته پژوهش علوم اجتماعی

رتبهرتبه کشوریزبانروش تحقیقنظریه‌های جامعه‌شناسیآمار و ریاضی
3342118.511.5235.9013.09
486577.741.3832.6411.90
12617860.007.631.490.00
13118550.006.941.360.00

نمونه کارنامه های سهمیه 5 درصد ایثارگری ارشد رشته علوم اجتماعی-کد ضریب 5- سال 1400

در ارشد مجموعه علوم اجتماعی، کد ضریب پنج مربوط به رشته برنامه ریزی رفاه اجتماعی است.

دروس و ضرایب دروس در کد ضریب 5 از ارشد مجموعه علوم اجتماعی براساس دفترچه ثبت نام کنکور ارشد علوم اجتماعی در 1401-1400 به شرح زیر است:

جدول دروس و ضرایب آنها در کد ضریب 5 ارشد علوم اجتماعی ( 1400)

درسضریب
زبان2
روش تحقیق2
نظریه های جامعه شناسی2
حوزه ها و مفاهیم اسا سی رفاه اجتماعی4

نمونه کارنامه های سهمیه 5 درصدی ارشد علوم اجتماعی 1400 در کد ضریب 5: رشته برنامه ریزی رفاه اجتماعی

رتبهرتبه کشوریزبانروش تحقیقنظریه‌های جامعه‌شناسیحوزه‌ها و مفاهیم اساسی رفاه اجتماعی
2330818.511.5235.905.97
436057.741.3832.643.26
658980.006.941.3613.65
14923040.007.631.490.00

نمونه کارنامه های سهمیه 5 درصد ایثارگری ارشد رشته علوم اجتماعی-کد ضریب 6- سال 1400

در ارشد مجموعه علوم اجتماعی، کد ضریب شش مربوط به رشته های مطالعات فرهنگی و مدیریت راهبردی فرهنگ است.

دروس و ضرایب دروس در کد ضریب 6 از ارشد مجموعه علوم اجتماعی براساس دفترچه ثبت نام کنکور ارشد علوم اجتماعی در 1401-1400 به شرح زیر است:

جدول دروس و ضرایب آنها در کد ضریب 6 ارشد علوم اجتماعی ( 1400)

درسضریب
زبان2
روش تحقیق1
نظریه های جامعه شناسی1
مفاهیم و حوزه های مطالعات فرهنگی2
مردم شناسی فرهنگی1

نمونه کارنامه های سهمیه 5 درصدی ارشد علوم اجتماعی 1400 در کد ضریب 6: رشته های مطالعات فرهنگی و مدیریت راهبردی فرهنگ

رتبهرتبه کشوریزبانروش تحقیقنظریه‌های جامعه‌شناسیمفاهیم و حوزه‌های مطالعات فرهنگیمردم‌شناسی فرهنگی
1015418.511.5235.9020.3410.00
253487.741.3832.6418.490.00
11016930.006.941.363.333.33
13420700.007.631.490.000.00

 نمونه کارنامه های سهمیه 5 درصد ایثارگری ارشد رشته علوم اجتماعی-کد ضریب 7- سال 1400

در ارشد مجموعه علوم اجتماعی، کد ضریب هفت مربوط به رشته های مطالعات جوانان و مطالعات اوقات فراغت است.

دروس و ضرایب دروس در کد ضریب 7 از ارشد مجموعه علوم اجتماعی براساس دفترچه ثبت نام کنکور ارشد علوم اجتماعی در 1401-1400 به شرح زیر است:

جدول دروس و ضرایب آنها در کد ضریب 7 ارشد علوم اجتماعی ( 1400)

درسضریب
زبان2
روش تحقیق2
نظریه های جامعه شناسی2
مفاهیم و حوزه های مطالعات فرهنگی2
نظریه های مطالعات جوانان2

نمونه کارنامه های سهمیه 5 درصدی ارشد علوم اجتماعی 1400 در کد ضریب 7: رشته های مطالعات جوانان و مطالعات اوقات فراغت

رتبهرتبه کشوریزبانروش تحقیقنظریه‌های جامعه‌شناسیمفاهیم و حوزه‌های مطالعات فرهنگینظریه‌های مطالعات جوانان
76618.511.5235.9020.3438.67
91297.741.3832.6418.4935.15
11415880.006.941.363.337.54
12116800.007.631.490.008.29

نمونه کارنامه های سهمیه 5 درصد ایثارگری ارشد رشته علوم اجتماعی-کد ضریب 8- سال 1400

در ارشد مجموعه علوم اجتماعی، کد ضریب هشت مربوط به رشته های برنامه ریزی توسعه منطقه ای، گردشگری مذهبی و توسعه محلی است.

دروس و ضرایب دروس در کد ضریب 8 از ارشد مجموعه علوم اجتماعی براساس دفترچه ثبت نام کنکور ارشد علوم اجتماعی در 1401-1400 به شرح زیر است:

جدول دروس و ضرایب آنها در کد ضریب 8 ارشد علوم اجتماعی ( 1400)

درسضریب
زبان2
روش تحقیق2
نظریه های جامعه شناسی2
تئوری های برنامه ریزی و برنامه ریزی توسعه منطقه ای و حوزه تكنیك ها و روش ها4

نمونه کارنامه های سهمیه 5 درصدی ارشد علوم اجتماعی 1400 در کد ضریب 8: رشته های برنامه ریزی توسعه منطقه ای، گردشگری مذهبی

رتبهرتبه کشوریزبانروش تحقیقنظریه‌های جامعه‌شناسیتئوری های برنامه‌ریزی
87218.511.5235.9025.65
141817.741.3832.6419.43
699520.007.631.4911.66
7611020.006.941.3610.60

نمونه کارنامه های سهمیه 5 درصد ایثارگری ارشد رشته علوم اجتماعی-کد ضریب 9- سال 1400

در ارشد مجموعه علوم اجتماعی، کد ضریب نه مربوط به رشته برنامه ریزی گردشگری (توریسم) است.

دروس و ضرایب دروس در کد ضریب 9 از ارشد مجموعه علوم اجتماعی براساس دفترچه ثبت نام کنکور ارشد علوم اجتماعی در 1401-1400 به شرح زیر است:

جدول دروس و ضرایب آنها در کد ضریب 9 ارشد علوم اجتماعی ( 1400)

درسضریب
زبان2
روش تحقیق2
نظریه های جامعه شناسی2
حوزه ها و مفاهیم اسا سی برنامه ریزی توریسم4

نمونه کارنامه های سهمیه 5 درصدی ارشد علوم اجتماعی 1400 در کد ضریب 9: رشته برنامه ریزی گردشگری (توریسم)

رتبهرتبه کشوریزبانروش تحقیقنظریه‌های جامعه‌شناسیحوزه‌ها و مفاهیم برنامه‌ریزی توریسم
3239718.511.5235.905.56
679007.741.3832.640.00
13419470.007.631.494.25
14020440.006.941.363.86

نمونه کارنامه های سهمیه 5 درصد ایثارگری ارشد رشته علوم اجتماعی-کد ضریب 10- سال 1400

در ارشد مجموعه علوم اجتماعی، کد ضریب ده مربوط به رشته دانش اجتماعی مسلمین است.

دروس و ضرایب دروس در کد ضریب 10 از ارشد مجموعه علوم اجتماعی براساس دفترچه ثبت نام کنکور ارشد علوم اجتماعی در 1401-1400 به شرح زیر است:

جدول دروس و ضرایب آنها در کد ضریب 10 ارشد علوم اجتماعی ( 1400)

درسضریب
زبان2
روش تحقیق3
نظریه های جامعه شناسی2
دانش اجتماعی مسلمین3

نمونه کارنامه های سهمیه 5 درصدی ارشد علوم اجتماعی 1400 در کد ضریب 10: رشته برنامه ریزی دانش اجتماعی مسلمین

رتبهرتبه کشوریزبانروش تحقیقنظریه‌های جامعه‌شناسیدانش اجتماعی مسلمین
2933818.511.5235.9011.25
669117.741.3832.640.00
9714700.007.631.4910.00
13120580.006.941.363.33

نمونه کارنامه های سهمیه 5 درصد ایثارگری ارشد رشته علوم اجتماعی-کد ضریب 11- سال 1400

در ارشد مجموعه علوم اجتماعی، کد ضریب یازده مربوط به رشته فلسفه علوم اجتماعی است.

دروس و ضرایب دروس در کد ضریب 11 از ارشد مجموعه علوم اجتماعی براساس دفترچه ثبت نام کنکور ارشد علوم اجتماعی در 1401-1400 به شرح زیر است:

جدول دروس و ضرایب آنها در کد ضریب 11 ارشد علوم اجتماعی ( 1400)

درسضریب
زبان2
روش تحقیق2
نظریه های جامعه شناسی3
فلسفه اسلامی3

نمونه کارنامه های سهمیه 5 درصدی ارشد علوم اجتماعی 1400 در کد ضریب 11: رشته فلسفه علوم اجتماعی

رتبهرتبه کشوریزبانروش تحقیقنظریه‌های جامعه‌شناسیفلسفه اسلامی
2527918.511.5235.902.33
293357.741.3832.648.51
10922670.006.941.360.00
11123280.007.631.49-1.25

نمونه کارنامه های سهمیه 5 درصد ارشد رشته علوم اجتماعی 1400-99-کد ضریب یک

در جداول زیر رتبه ها و درصدهای کارنامه های ارشد رشته مردم شناسی در سهمیه 5 درصد در کنکور 1400-99 قرار داده شده است.

نمونه کارنامه های سهمیه 5 درصدی ارشد علوم اجتماعی 99 در کد ضریب 1: رشته مردم شناسی

رتبهرتبه کشوريزبانروش تحقیقنظریه‌های جامعه‌شناسیمفاهیم مکاتب مردم‌شناسی
548757.341.4635.20-5.50
10116820.007.341.469.16

نمونه کارنامه های سهمیه 5 درصد ارشد رشته علوم اجتماعی 1400-99-کد ضریب دو

در جداول زیر رتبه ها و درصدهای کارنامه های ارشد رشته جمعیت شناسی در سهمیه 5 درصد در کنکور 1400-99 قرار داده شده است.

نمونه کارنامه های سهمیه 5 درصدی ارشد علوم اجتماعی 99 در کد ضریب 2: رشته جمعیت شناسی

رتبهرتبه کشوريزبانروش تحقیقنظریه‌های جامعه‌شناسیجمعیت شناسی
447937.341.4635.20-7.33
252527930.007.341.46-3.65

نمونه کارنامه های سهمیه 5 درصد ارشد رشته علوم اجتماعی 1400-99-کد ضریب سه

در جداول زیر رتبه ها و درصدهای کارنامه های ارشد رشته جامعه شناسی، جامعه شناسی انقلاب اسلامی و جامعه شناسی ورزشی در سهمیه 5 درصد در کنکور 1400-99 قرار داده شده است.

نمونه کارنامه های سهمیه 5 درصدی ارشد علوم اجتماعی 99 در کد ضریب 3: رشته جامعه شناسی، جامعه شناسی انقلاب اسلامی و  جامعه شناسی ورزشی

رتبهرتبه کشوريزبانروش تحقیقنظریه‌های جامعه‌شناسیمفاهیم جامعه شناسی
284877.341.4635.209.16
14524210.007.341.463.66

نمونه کارنامه های سهمیه 5 درصد ارشد رشته علوم اجتماعی 1400-99-کد ضریب چهار

در جداول زیر رتبه ها و درصدهای کارنامه های ارشد رشته پژوهش علوم اجتماعی در سهمیه 5 درصد در کنکور 1400-99 قرار داده شده است.

نمونه کارنامه های سهمیه 5 درصدی ارشد علوم اجتماعی 99 در کد ضریب 4: رشته پژوهش علوم اجتماعی

رتبهرتبه کشوريزبانروش تحقیقنظریه‌های جامعه‌شناسیامارورياضي
345357.341.4635.2011.00
14423460.007.341.460.00

نمونه کارنامه های سهمیه 5 درصد ارشد رشته علوم اجتماعی 1400-99-کد ضریب پنج

در جداول زیر رتبه ها و درصدهای کارنامه های ارشد رشته برنامه ریزی رفاه اجتماعی در سهمیه 5 درصد در کنکور 1400-99 قرار داده شده است.

نمونه کارنامه های سهمیه 5 درصدی ارشد علوم اجتماعی 99 در کد ضریب 5: رشته برنامه ریزی رفاه اجتماعی

رتبهرتبه کشوريزبانروش تحقیقنظریه‌های جامعه‌شناسیحوزه‌ها و مفاهیم رفاه اجتماعی
406756.061.2129.093.03

نمونه کارنامه های سهمیه 5 درصد ارشد رشته علوم اجتماعی 1400-99-کد ضریب شش

در جداول زیر رتبه ها و درصدهای کارنامه های ارشد رشته های مطالعات فرهنگی و مدیریت راهبردی فرهنگ در سهمیه 5 درصد در کنکور 1400-99 قرار داده شده است.

نمونه کارنامه های سهمیه 5 درصدی ارشد علوم اجتماعی 99 در کد ضریب 6: رشته های مطالعات فرهنگی و مدیریت راهبردی فرهنگ

رتبهرتبه کشوريزبانروش تحقیقجامعه‌شناسیمفاهیم مطالعات فرهنگیمردم‌شناسی
142007.341.4635.2019.56-2.43
267729110.007.341.46-7.33-4.87

نمونه کارنامه های سهمیه 5 درصد ارشد رشته علوم اجتماعی 1400-99-کد ضریب هفت

در جداول زیر رتبه ها و درصدهای کارنامه های ارشد رشته های مطالعات جوانان و مطالعات اوقات فراغت در سهمیه 5 درصد در کنکور 1400-99 قرار داده شده است.

نمونه کارنامه های سهمیه 5 درصدی ارشد علوم اجتماعی 99 در کد ضریب 7: رشته های مطالعات جوانان و مطالعات اوقات فراغت

رتبهرتبه کشوريزبانروش تحقیق جامعه‌شناسیمفاهیم مطالعات فرهنگی مطالعات جوانان 
6597.341.4635.2019.5634.22
223324250.007.341.46-7.337.34

نمونه کارنامه های سهمیه 5 درصد ارشد رشته علوم اجتماعی 1400-99-کد ضریب هشت

در جداول زیر رتبه ها و درصدهای کارنامه های ارشد رشته های برنامه ریزی توسعه منطقه ای، گردشگری مذهبی و توسعه محلی در سهمیه 5 درصد در کنکور 1400-99 قرار داده شده است.

نمونه کارنامه های سهمیه 5 درصدی ارشد علوم اجتماعی 99 در کد ضریب 8: رشته های برنامه ریزی توسعه منطقه ای، گردشگری مذهبی و توسعه محلی

رتبهرتبه کشوريزبانروش تحقیقنظریه‌های جامعه‌شناسیتئوری های برنامه‌ریزی
7857.341.4635.2020.16
468550.007.341.4611.00

نمونه کارنامه های سهمیه 5 درصد ارشد رشته علوم اجتماعی 1400-99-کد ضریب نه

در جداول زیر رتبه ها و درصدهای کارنامه های ارشد رشته برنامه ریزی گردشگری (توریسم) در سهمیه 5 درصد در کنکور 1400-99 قرار داده شده است.

نمونه کارنامه های سهمیه 5 درصدی ارشد علوم اجتماعی 99 در کد ضریب 9: رشته برنامه ریزی گردشگری (توریسم)

رتبهرتبه کشوريزبانروش تحقیقنظریه‌های جامعه‌شناسیحوزه‌ها برنامه‌ریزی توریسم
416957.341.4635.20-5.50
9517080.007.341.463.66

نمونه کارنامه های سهمیه 5 درصد ارشد رشته علوم اجتماعی 1400-99-کد ضریب ده

در جداول زیر رتبه ها و درصدهای کارنامه های ارشد رشته دانش اجتماعی مسلمین در سهمیه 5 درصد در کنکور 1400-99 قرار داده شده است.

نمونه کارنامه های سهمیه 5 درصدی ارشد علوم اجتماعی 99 در کد ضریب 10: رشته دانش اجتماعی مسلمین

رتبهرتبه کشوريزبانروش تحقیق نظریه‌های جامعه‌شناسیدانش اجتماعی مسلمین
478227.341.4635.20-1.83
245326750.007.341.46-3.65

نمونه کارنامه های سهمیه 5 درصد ارشد رشته علوم اجتماعی 1400-99-کد ضریب یازده

در جداول زیر رتبه ها و درصدهای کارنامه های ارشد رشته فلسفه علوم اجتماعی در سهمیه 5 درصد در کنکور 1400-99 قرار داده شده است.

نمونه کارنامه های سهمیه 5 درصدی ارشد علوم اجتماعی 99 در کد ضریب 11: رشته فلسفه علوم اجتماعی

رتبهرتبه کشوريزبانروش تحقیقنظریه‌های جامعه‌شناسیفلسفه اسلامی
355357.341.4635.200.00
223224630.007.341.460.00
به این مطلب امتیاز دهید
بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کد امنیتی *محدودیت زمانی مجاز به پایان رسید. لطفا کد امنیتی را دوباره تکمیل کنید.

سوالات و کلید سوالات ارشد بهداشت و ایمنی مواد غذایی 1404-1403
کارشناسی ارشد
سوالات و کلید سوالات ارشد بهداشت و ایمنی مواد غذایی 1404-1403

دانلود سوالات ارشد بهداشت و ایمنی مواد غذایی 1404-1403 برای دانلود سوالات ارشد بهداشت و ایمنی مواد غذایی 1403 بر روی لینک زیر کلیک کنید. دانلود سوالات ارشد بهداشت و ایمنی مواد غذایی 1404-1403 (به محض دریافت) دانلود کلید سوالات ارشد بهداشت و ایمنی مواد غذایی 1404-1403 سنجش پزشکی براساس …

رتبه های قبولی ارشد
انتخاب رشته کارشناسی ارشد
کارنامه های قبولی، رتبه و محل قبولی ارشد ۱۴۰۲

کارنامه های قبولی، رتبه و محل قبولی ارشد ۱۴۰۲ رتبه ها و محل قبولی ارشد ۱۴۰۲ را در این مطلب برای شما قرار داده ایم. در ادامه به تفکیک گروه های مختلف تحصیلی، می توانید در جداول، لیست رتبه ها و محل قبولی رشته های مختلف در ارشد سال گدشته …

سوالات و کلید سوالات ارشد بیماری شناسی گیاهی 1403
تخمین رتبه
سوالات و کلید سوالات ارشد بیماری شناسی گیاهی 1403

سوالات و کلید سوالات ارشد بیماری شناسی گیاهی 1403 برای دانلود سوالات و کلید سوالات ارشد بیماری شناسی گیاهی 1403، از طریق لینک های زیر اقدام نمایید. دانلود سوالات ارشد بیماری شناسی گیاهی 1404-1403  پاسخنامه و کلید سوالات ارشد بیماری شناسی گیاهی 1404-1403  توجه مهم: در ادامه مطلب لینک های …