کارنامه های سهمیه 5 درصدی ارشد مکانیک 1401-1400
تخمین رتبه

دسترسی سریع تر به محتوا از طریق فهرست عناوین

کارنامه های سهمیه 5 و 25 درصد ایثارگری ارشد مکانیک 1400

کارنامه های سهمیه 5 درصد ایثارگری ارشد مکانیک 1400 در این مطلب در جداول جداگانه گذاشته می شود و پیش از آن تحلیل خود سهمیه 5 و 25 درصد ایثارگری و تفاوتش با کارنامه های ارشد مکانیک 1400 در سهمیه آزاد انجام می شود. تفاوت بارز در کارنامه های ارشد مکانیک 1400 با سهمیه های ایثارگری 5 و 25 درصد در این است که رتبه های در سهمیه بسیار پایین تر هستند ولی تراز و رتبه های کشوری اختلاف زیادی با رتبه در سهمیه 5 درصد و 25 درصد ایثارگری دارند.

برای مشاهده محل قبولی ارشد مکانیک در سال 1400 باید به مطلب زیر مراجعه کنید.

رتبه های قبولی ارشد مکانیک 1400

هر داوطلبی در کنکور ارشد مکانیک 1400 با توجه به میزان آمادگی و مهارت های کنکوری و روحی روانی خود، درصدها و رتبه هایی را کسب کرده است. برای دیدن و مطالعه سوالات و کلید سوالات کنکور ارشد گذشته رشته مکانیک، از طریق لینک زیر اقدام کنید.

دانلود سوالات ارشد مکانیک 99 و 1400

قبل از دیدن نمونه کارنامه ها، حتماً تحلیل های زیر برای کارنامه های سهمیه 5 درصدی و 25 درصدی ارشد مکانیک 1400 مطالعه کنید.

تحلیل کارنامه های سهمیه 5 درصدی ارشد مکانیک 1400

تحلیل کارنامه های ارشد مکانیک 1400 با سهمیه 5 درصد ایثارگری به دلیل تازه بودن این سهمیه، یکی از پیچیدگی های انتخاب رشته ارشد مکانیک 1401 قلمداد می شود. بسیاری از داوطلبان ارشد مکانیک که دارای سهمیه 5 درصد ایثارگری هستند باید دو نکته بسیار مهم را بدانند:

  1. رتبه پایین شما در سهمیه 5 درصد ایثارگری به مفهوم اینکه مانند رتبه پایین در سهیمه آزاد هستید نیست. اختلاف بین رتبه کشوری و رتبه شما در سهمیه 5 درصد در کنکور ارشد مکانیک، تا حدود زیادی به شما این دید را می دهد که چقدر به این رتبه پایین خود امیدوار باشید.
  2. اگر حد نصاب 70 درصد تراز آخرین قبولی از سهمیه آزاد در کد رشته دانشگاه های بسیار خوب و معتبر ارشد مکانیک 1400 را کسب نکنید، حتی رتبه بسیار خوب شما در سهمیه 5 درصدی نیز به کار قبولی در رشته دانشگاه های بسیار معتبر و سطح بالا نخواهد آمد.

راه حل سازمان سنجش در سهمیه 5 درصد ایثارگری ارشد مکانیک 1400

سازمان سنجش برای اینکه قبولی های سهمیه 5 درصد ایثارگری ارشد مکانیک 1400 را تحلیل و انجام دهد از سه قانون استفاده می کند:

  • قانون اول: سهمیه 5 درصد ایثارگری در کنکور ارشد مکانیک به این معناست که شما دارای 5 درصد سهمیه از ظرفیت پذیرش هر کد رشته دانشگاه هستید. اگر ظرفیت پذیرش یک دانشگاه در یک رشته یا گرایش در عدد 5 درصد ضرب شود ولی عدد به دست آمده کمتر از 0/5 باشد به این معناست که در آن کد رشته دانشگاه، شما سهمیه ای دریافت نمی کنید. اگر عدد به دست آمده بیشتر از 0/5 بشود به عدد یک گرد می شود و اگر شما 70 درصد تراز آخرین قبولی سهمیه آزاد در آن کد رشته دانشگاه ارشد مکانیک را به دست آورده باشید با بقیه هم سهمیه ای های خود وارد رقابت برای به دست آوردن آن ظرفیت سهمیه 5 درصد ایثارگری می شوید.
  • قانون دوم: مزیت سهمیه 5 درصد ایثارگری ارشد مکانیک 1400 در این است که خالی مانده های سهمیه 25 درصد ایثارگری که ظرفیت پذیرشی 5 برابر شما دارند به شما می رسد و این شانس قبولی شما را بیشتر می کند.
  • قانون سوم: علاوه بر اینکه در سهمیه 5 درصد ایثارگری کنکور ارشد سنجیده می شوید در سهمیه آزاد نیز سنجیده می شوید. ممکن است در یک کد رشته دانشگاه به خاطر کم بودن ظرفیت پذیرش از طریق سهمیه 5 درصد ایثارگری به شما ظرفیتی تعلق نگیرد ولی به خاطر تراز خیلی خوب شما، از طریق سهمیه آزاد در آن کد رشته دانشگاه قبول شوید.

تحلیل کارنامه های سهمیه 25 درصد ایثارگری ارشد مکانیک 1400

تحلیل کارنامه های سهمیه 25 درصد ایثارگری ارشد مکانیک 1400 به خاطر قدمت بالای این سهمیه ساده تر از سهمیه 5 درصد ایثارگری است. در این سهمیه، شما 25 درصد یا یک چهارم از ظرفیت پذیرش هر کد رشته دانشگاه را دارید به شرطی که حد نصاب 70 درصد تراز آخرین قبولی سهمیه آزاد در آن کد رشته دانشگاه را به دست آورده باشید. خالی ماندن ظرفیت 25 درصد ایثارگری در یک کد رشته دانشگاه به این معناست که افرادی که می بایست 70 درصد حد نصاب تراز آخرین قبولی سهمیه آزاد در آن کد رشته دانشگاه را کسب می کردند، به اندازه یک چهارم ظرفیت نبوده اند و در نتیجه ظرفیت خالی مانده است. خالی ماندن این ظرفیت به این معنا نیست که رتبه های خیلی بد کشوری در سهمیه 25 درصد ایثارگری ارشد مکانیک، بتوانند آن ظرفیت را پر کنند بلکه به این معناست که این جاهای خالی، ابتدا به داوطلبان سهمیه 5 درصدی ارشد مکانیک و باز هم در صورت خالی ماندن، به سهمیه آزاد می رسد.

برای کسب اطلاعات کامل درباره سهمیه های ایثارگری در کنکور کارشناسی ارشد 1400 به لینک زیر مراجعه کنید.

سهمیه های ایثارگری کنکور کارشناسی ارشد

نمونه کارنامه های سهمیه های ایثارگران ارشد مکانیک 1400

حال که تحلیل های کارنامه های ایثارگری ارشد مکانیک را متوجه شدید، جداول نمونه کارنامه های سهمیه 5 درصدی ارشد مکانیک 1400 را برای شما قرار می دهیم. در ضمن، رتبه در سهمیه و رتبه کشوری را به شما در این جداول داده ایم تا متوجه تحلیل قسمت بالا بشوید.

اگر تمایل به دیدن نمونه کارنامه های سهمیه آزاد ارشد مکانیک 1401-1400 دارید، از طریق لینک زیر کارنامه سهمیه آزاد ارشد مکانیک را نیز مشاهده کنید.

کارنامه های ارشد مکانیک 1401-1400 در سهمیه آزاد

ضمناً، کارنامه های سهمیه 5 درصد ایثارگری ارشد مکانیک 1400 را براساس کد ضرایب دسته بندی کرده ایم. در کنکور ارشد مکانیک براساس دفترچه ارشد 1401-1400، 9 کد ضریب داشتیم. رتبه های در سهمیه و رتبه های کشوری از کد ضریبی به کد ضریب دیگر متفاوت است. دلیل این امر، تفاوت در دروس و یا ضرایب و یا هر دوی این موارد در کد ضریب های مختلف است.

جهت دسترسی سریعتر به کد ضریب و یا رشته-گرایش مد نظر خود از طریق جدول زیر که لینک گذاری شده است اقدام کنید.

لینک های نمونه کارنامه های سهمیه ایثارگری (5 درصد) ارشد مکانیک 1401-1400

نمونه کارنامه های سهمیه 5 درصد ایثارگری ارشد مکانیک 1400 کد ضریب 1: گرایش های ساخت و تولید و جوش
نمونه کارنامه های سهمیه 5 درصد ایثارگری ارشد مکانیک 1400 کد ضریب 2: گرایش های طراحی کاربردی، نگهداری و پایش تجهیزات، مهندسی هوافضا و مهندسی ماشین های ریلی 
نمونه کارنامه های سهمیه 5 درصد ایثارگری ارشد مکانیک 1400 کد ضریب 3: گرایش تبدیل انرژی و رشته های مهندسی سیستم های انرژی، مهندسی انرژی های تجدید پذیر، مهندسی هسته ای و مهندسی احتراق
نمونه کارنامه های سهمیه 5 درصد ایثارگری ارشد مکانیک 1400 کد ضریب 4: رشته مهندسی پزشکی
نمونه کارنامه های سهمیه 5 درصد ایثارگری ارشد مکانیک 1400 کد ضریب 5: گرایش های مواد مرکب، دریا و قوای محرکه خودرو
نمونه کارنامه های سهمیه 5 درصد ایثارگری ارشد مکانیک 1400 کد ضریب 6: گرایش های طراحی و ساخت خودرو و طراحی سیستم های دینامیکی خودرو
نمونه کارنامه های سهمیه 5 درصد ایثارگری ارشد مکانیک 1400 کد ضریب 7: گرایش سازه و بدنه خودرو
نمونه کارنامه های سهمیه 5 درصد ایثارگری ارشد مکانیک 1400 کد ضریب 8: رشته مهندسی مکاترونیک
نمونه کارنامه های سهمیه 5 درصد ایثارگری ارشد مکانیک 1400 کد ضریب 9: رشته مهندسی سیستم های میکرو و نانوالکترومکانیک

نمونه کارنامه های سهمیه 5 درصد ایثارگری ارشد رشته مکانیک-کد ضریب 1- سال 1400

در ارشد مجموعه مکانیک، کد ضریب یک مربوط به گرایش های ساخت و تولید و جوش از رشته مکانیک است.

دروس و ضرایب دروس در کد ضریب 1 از ارشد مجموعه مکانیک براساس دفترچه ثبت نام کنکور ارشد مکانیک در 1401-1400 به شرح زیر است:

جدول دروس و ضرایب آنها در کد ضریب 1 ارشد مکانیک ( 1400)

درسضریب
زبان1
ریاضـیات 3
حرارت و سـیالات (ترمودینامیک، مکانیک سـیالات، انتقال حرارت)2
جامدات (اســتاتیک، مقاومت مصــالح، طراحی اجزاء)3
دینامیک و ارتعاشــات (دینامیک، ارتعاشــات، دینامیک ماشــین، کنترل)2
ســاخت و تولید4

توجه مهم: جداول طوری طراحی شده است که به خوبی و به طور کامل در بیش از 90 درصد موبایل ها نمایش داده می شوند. اگر در دیدن جداول با موبایل به مشکلی برخوردید، دو راه حل زیر را استفاده کنید:

1- از منوی مرورگر خود (سه نقطه گوشه بالای چپ یا راست مرورگر) گزینه نمایش صفحه به صورت دسکتاپ (show desktop site) را تیک بزنید. در این صورت به راحتی می توانید روی جداول زوم کنید و به طور دلخواه خود اطلاعات جداول را مشاهده کنید.

2- از کامپیوتر، لپ تاپ یا تبلت استفاده کنید.

برای مشاهده محل قبولی ارشد مکانیک در سال 1400 باید به مطلب زیر مراجعه کنید.

رتبه های قبولی ارشد مکانیک 1400

نمونه کارنامه های سهمیه 5 درصدی ارشد مکانیک 1400 در کد ضریب 1: گرایش های ساخت و تولید و جوش

رتبهرتبه کشوریزبان ریاضیاتحرارت و سیالاتجامداتدینامیک و ارتعاشاتساخت و تولید
74818.9011.480.0063.260.0016.07
87117.1810.440.0057.510.0014.61
1013478.5425.260.002.190.000.00
141860.0012.5329.7519.8431.740.00
161994.360.000.000.000.0052.82
222693.960.000.000.000.0048.02
485510.0041.344.360.0010.900.00
495590.0020.676.5526.180.000.00
525914.360.000.008.730.0029.86
5662671.4022.970.001.990.000.00
6167156.720.0013.0919.640.000.00
717680.0011.480.008.738.7313.78
7782251.560.0011.9017.850.000.00
899300.0010.440.007.947.9412.53
13914340.004.590.000.000.0020.67
16316460.004.180.000.000.0018.79
20920424.360.0021.820.0013.090.00
224232149.452.292.190.00-4.354.59
251255544.962.081.990.00-3.954.18

نمونه کارنامه های سهمیه 5 درصد ایثارگری ارشد رشته مکانیک-کد ضریب 2- سال 1400

در ارشد مجموعه مکانیک 1400، کد ضریب دو مربوط به گرایش های طراحی کاربردی، نگهداری و پایش تجهیزات از رشته مکانیک و رشته های تسلیحات، مهندسی هوافضا و مهندسی ماشین های ریلی بوده است که در دفترچه ثبت نام ارشد 1401 رشته تسلیحات از این کد ضریب حذف شده و رشته مهندسی فناوری ماهواره به این کد ضریب اضافه شده است. 

دروس و ضرایب دروس در کد ضریب 2 از ارشد مجموعه مکانیک براساس دفترچه ثبت نام کنکور ارشد مکانیک در 1401-1400 به شرح زیر است:

جدول دروس و ضرایب آنها در کد ضریب 2 ارشد مکانیک ( 1400)

درسضریب
زبان1
ریاضـیات 2
حرارت و سـیالات (ترمودینامیک، مکانیک سـیالات، انتقال حرارت)2
جامدات (اســتاتیک، مقاومت مصــالح، طراحی اجزاء)3
دینامیک و ارتعاشــات (دینامیک، ارتعاشــات، دینامیک ماشــین، کنترل)3

نمونه کارنامه های سهمیه 5 درصدی ارشد مکانیک 1400 در کد ضریب 2: گرایش طراحی کاربردی و رشته هوافضا

رتبهرتبه کشوریزبان ریاضیاتحرارت و سیالاتجامداتدینامیک و ارتعاشات
6440.0013.7832.7321.8234.91
911617.1810.440.0057.510.00
3643356.720.0013.0919.640.00
4148378.5425.260.002.190.00
445060.0020.676.5526.180.00
536220.0041.344.360.0010.90
566570.0018.795.9523.800.00
677550.0037.583.960.009.91
11512284.360.0021.820.0013.09
13614063.960.0019.840.0011.90
14815060.0011.480.008.738.73
15215353.968.350.000.0017.85
16816670.000.0031.741.990.00
17116940.0010.440.007.947.94
279269249.452.292.190.00-4.35
304288444.962.081.990.00-3.95
38234574.360.000.008.730.00
40536253.960.000.007.940.00
59950040.004.590.000.000.00
66957343.960.000.000.000.00

نمونه کارنامه های سهمیه 5 درصد ایثارگری ارشد رشته مکانیک-کد ضریب 3- سال 1400

در ارشد مجموعه مکانیک 1400، کد ضریب سه مربوط به گرایش تبدیل انرژی از رشته مکانیک و نیز رشته های مهندسی سیستم های انرژی، مهندسی انرژی های تجدید پذیر، مهندسی هسته ای، مهندسی احتراق و مواد، انرژی و تکنولوژی کوانتومی است.

دروس و ضرایب دروس در کد ضریب 3 از ارشد مجموعه مکانیک براساس دفترچه ثبت نام کنکور ارشد مکانیک در 1401-1400 به شرح زیر است:

جدول دروس و ضرایب آنها در کد ضریب 3 ارشد مکانیک ( 1400)

درسضریب
زبان1
ریاضـیات 2
حرارت و سـیالات (ترمودینامیک، مکانیک سـیالات، انتقال حرارت)3
جامدات (اســتاتیک، مقاومت مصــالح، طراحی اجزاء)2
دینامیک و ارتعاشــات (دینامیک، ارتعاشــات، دینامیک ماشــین، کنترل)2

نمونه کارنامه های سهمیه 5 درصدی ارشد مکانیک 1400 در کد ضریب 3: تبدیل انرژی و رشته های مهندسی هسته ای و مهندسی احتراق

رتبهرتبه کشوریجامداتزبان ریاضیاتحرارت و سیالاتدینامیک و ارتعاشات
63219.840.0012.5329.7531.74
87963.2618.9011.480.000.00
1013757.5117.1810.440.000.00
1520519.6456.720.0013.090.00
2227417.8551.560.0011.900.00
2934526.180.0020.676.550.00
354040.000.0037.583.969.91
3944423.800.0018.795.950.00
444871.990.000.0031.740.00
485570.004.360.0021.8213.09
626840.003.960.0019.8411.90
14514468.730.0011.480.008.73
15215000.003.968.350.0017.85
16916407.940.0010.440.007.94
17316690.0049.452.292.19-4.35
19818700.0044.962.081.99-3.95
41036398.734.360.000.000.00
43438157.943.960.000.000.00
58949340.000.004.590.000.00
60350330.000.004.180.000.00
67657990.004.360.000.000.00
68458540.003.960.000.000.00

نمونه کارنامه های سهمیه 5 درصد ایثارگری ارشد رشته مکانیک-کد ضریب 4- سال 1400

در ارشد مجموعه مکانیک، کد ضریب چهار مربوط به رشته مهندسی پزشکی یا بیومکانیک است.

دروس و ضرایب دروس در کد ضریب 4 از ارشد مجموعه مکانیک براساس دفترچه ثبت نام کنکور ارشد مکانیک در 1401-1400 به شرح زیر است:

جدول دروس و ضرایب آنها در کد ضریب 4 ارشد مکانیک ( 1400)

درسضریب
زبان3
ریاضـیات 4
حرارت و سـیالات (ترمودینامیک، مکانیک سـیالات، انتقال حرارت)3
جامدات (اســتاتیک، مقاومت مصــالح، طراحی اجزاء)4
دینامیک و ارتعاشــات یا بیومکانیک 1 و 23
ســاخت و تولید یا دروس پایه پزشکی (آناتومی، فیزیک پزشکی و فیزیولوژی)
3

نمونه کارنامه های سهمیه 5 درصدی ارشد مکانیک 1400 در کد ضریب 4: رشته مهندسی پزشکی

رتبهرتبه کشوریزبان ریاضیاتحرارت و سیالاتجامداتدینامیک و ارتعاشاتمبانی بیومکانیکساخت و تولیددروس پایه پزشکی
87018.9011.480.0063.260.000.0016.070.00
910417.1810.440.0057.510.000.0014.610.00
111430.0013.7832.7321.8234.910.000.000.00
172000.0012.5329.7519.8431.740.000.000.00
2526856.720.0013.0919.640.000.000.000.00
3536151.560.0011.9017.850.000.000.000.00
5255249.452.292.190.00-4.3517.454.594.36
676830.0041.344.360.0010.900.000.000.00
6969844.962.081.990.00-3.9515.864.183.96
717150.0020.676.5526.180.000.000.000.00
868500.0037.583.960.009.910.000.000.00
908880.0018.795.9523.800.000.000.000.00
11211274.360.000.000.000.000.0052.820.00
131129216.000.008.730.00-2.1713.09-2.2815.28
158152314.540.007.940.00-1.9811.90-2.0713.89
18017050.0010.440.007.947.940.0012.530.00
22520784.360.0021.820.0013.096.550.000.00
25825053.960.0019.840.0011.905.950.000.00

نمونه کارنامه های سهمیه 5 درصد ایثارگری ارشد رشته مکانیک-کد ضریب 5- سال 1400

در ارشد مجموعه مکانیک، کد ضریب پنج مربوط به گرایش های مواد مرکب و دریا از رشته مکانیک و گرایش قوای محرکه خودرو از رشته مهندسی خودرو است.

دروس و ضرایب دروس در کد ضریب 5 از ارشد مجموعه مکانیک براساس دفترچه ثبت نام کنکور ارشد مکانیک در 1401-1400 به شرح زیر است:

جدول دروس و ضرایب آنها در کد ضریب 5 ارشد مکانیک ( 1400)

درسضریب
زبان2
ریاضـیات 3
حرارت و سـیالات (ترمودینامیک، مکانیک سـیالات، انتقال حرارت)3
جامدات (اســتاتیک، مقاومت مصــالح، طراحی اجزاء)3
دینامیک و ارتعاشــات (دینامیک، ارتعاشــات، دینامیک ماشــین، کنترل)2

نمونه کارنامه های سهمیه 5 درصدی ارشد مکانیک 1400 در کد ضریب 5: گرایش های مواد مرکب و دریا و قوای محرکه

رتبهرتبه کشوریزبان ریاضیاتحرارت و سیالاتجامداتدینامیک و ارتعاشات
91100.0012.5329.7519.8431.74
1014217.1810.440.0057.510.00
1621156.720.0013.0919.640.00
2328451.560.0011.9017.850.00
434740.0020.676.5526.180.00
576300.0018.795.9523.800.00
125127549.452.292.190.00-4.35
13113240.000.0031.741.990.00
149147644.962.081.990.00-3.95
15815473.960.0019.840.0011.90
20219040.0011.480.008.738.73
23022820.0010.440.007.947.94
24123643.968.350.000.0017.85
45339784.360.000.008.730.00
48141813.960.000.007.940.00
67358170.004.590.000.000.00
68959280.004.180.000.000.00
74062884.360.000.000.000.00
75163663.960.000.000.000.00

نمونه کارنامه های سهمیه 5 درصد ایثارگری ارشد رشته مکانیک-کد ضریب 6- سال 1400

در ارشد مجموعه مکانیک، کد ضریب شش مربوط به گرایش طراحی و ساخت خودرو از رشته مکانیک و گرایش  طراحی سیستم های دینامیکی خودرو از رشته مهندسی خودرو است.

دروس و ضرایب دروس در کد ضریب 6 از ارشد مجموعه مکانیک براساس دفترچه ثبت نام کنکور ارشد مکانیک در 1401-1400 به شرح زیر است:

جدول دروس و ضرایب آنها در کد ضریب 6 ارشد مکانیک ( 1400)

درسضریب
زبان2
ریاضـیات 3
حرارت و سـیالات (ترمودینامیک، مکانیک سـیالات، انتقال حرارت)1
جامدات (اســتاتیک، مقاومت مصــالح، طراحی اجزاء)3
دینامیک و ارتعاشــات (دینامیک، ارتعاشــات، دینامیک ماشــین، کنترل)4

نمونه کارنامه های سهمیه 5 درصدی ارشد مکانیک 1400 در کد ضریب 6: گرایش های طراحی و ساخت خودرو و طراحی سیستم های دینامیکی خودرو

رتبهرتبه کشوریزبان ریاضیاتحرارت و سیالاتجامداتدینامیک و ارتعاشات
7820.0013.7832.7321.8234.91
91270.0012.5329.7519.8431.74
1421171.4022.970.001.990.00
2633856.720.0013.0919.640.00
334140.0041.344.360.0010.90
3643651.560.0011.9017.850.00
455550.0037.583.960.009.91
536350.0020.676.5526.180.00
687730.0018.795.9523.800.00
11812513.968.350.000.0017.85
13914240.0011.480.008.738.73
152153349.452.292.190.00-4.35
16316190.0010.440.007.947.94
17517184.360.0021.820.0013.09
20119233.960.0019.840.0011.90
40335610.000.0031.741.990.00
45038903.960.000.007.940.00
62750890.004.590.000.000.00
68957424.360.000.000.000.00

نمونه کارنامه های سهمیه 5 درصد ایثارگری ارشد رشته مکانیک-کد ضریب 7- سال 1400

در ارشد مجموعه مکانیک، کد ضریب هفت مربوط به گرایش سازه و بدنه خودرو از رشته مهندسی خودرو است.

دروس و ضرایب دروس در کد ضریب 7 از ارشد مجموعه مکانیک براساس دفترچه ثبت نام کنکور ارشد مکانیک در 1401-1400 به شرح زیر است:

جدول دروس و ضرایب آنها در کد ضریب 7 ارشد مکانیک ( 1400)

درسضریب
زبان2
ریاضـیات 3
حرارت و سـیالات (ترمودینامیک، مکانیک سـیالات، انتقال حرارت)2
جامدات (اســتاتیک، مقاومت مصــالح، طراحی اجزاء)4
دینامیک و ارتعاشــات (دینامیک، ارتعاشــات، دینامیک ماشــین، کنترل)3

نمونه کارنامه های سهمیه 5 درصدی ارشد مکانیک 1400 در کد ضریب 7: گرایش سازه و بدنه خودرو

رتبهرتبه کشوریزبان ریاضیاتحرارت و سیالاتجامداتدینامیک و ارتعاشات
76918.9011.480.0063.260.00
101470.0012.5329.7519.8431.74
1621678.5425.260.002.190.00
2329456.720.0013.0919.640.00
3238451.560.0011.9017.850.00
444940.0020.676.5526.180.00
556320.0041.344.360.0010.90
576490.0018.795.9523.800.00
717720.0037.583.960.009.91
168164649.452.292.190.00-4.35
17216810.0011.480.008.738.73
18317724.360.0021.820.0013.09
193185444.962.081.990.00-3.95
21019833.960.0019.840.0011.90
25424810.000.0031.741.990.00
39835684.360.000.008.730.00
42537613.960.000.007.940.00
64655840.004.590.000.000.00
70159644.360.000.000.000.00

نمونه کارنامه های سهمیه 5 درصد ایثارگری ارشد رشته مکانیک-کد ضریب 8- سال 1400

در ارشد مجموعه مکانیک 1400، کد ضریب هشت مربوط به رشته مهندسی مکاترونیک بوده که در دفترچه ثبت نام ارشد 1401 رشته مديريت آموزشگاهی ويژه هنرستان ها نیز به این کد ضریب اضافه شده است.

دروس و ضرایب دروس در کد ضریب 8 از ارشد مجموعه مکانیک براساس دفترچه ثبت نام کنکور ارشد مکانیک در 1401-1400 به شرح زیر است:

جدول دروس و ضرایب آنها در کد ضریب 8 ارشد مکانیک ( 1400)

درسضریب
زبان1
ریاضـیات 2
حرارت و سـیالات (ترمودینامیک، مکانیک سـیالات، انتقال حرارت)2
جامدات (اســتاتیک، مقاومت مصــالح، طراحی اجزاء)2
دینامیک و ارتعاشــات (دینامیک، ارتعاشــات، دینامیک ماشــین، کنترل)3
ســاخت و تولید
2

نمونه کارنامه های سهمیه 5 درصدی ارشد مکانیک 1400 در کد ضریب 8: رشته مهندسی مکاترونیک

رتبهرتبه کشوریزبان ریاضیاتحرارت و سیالاتجامداتدینامیک و ارتعاشاتساخت و تولید
89318.9011.480.0063.260.0016.07
1014417.1810.440.0057.510.0014.61
3438078.5425.260.002.190.000.00
424610.0041.344.360.0010.900.00
556130.0037.583.960.009.910.00
646920.0020.676.5526.180.000.00
757943.960.000.000.000.0048.02
808430.0018.795.9523.800.000.00
868950.0011.480.008.738.7313.78
10210324.360.0021.820.0013.090.00
10611170.0010.440.007.947.9412.53
11712124.360.000.008.730.0029.86
12612673.960.0019.840.0011.900.00
13914073.960.000.007.940.0027.14
16316100.000.0031.741.990.000.00
222210049.452.292.190.00-4.354.59
24524330.004.590.000.000.0020.67
250247744.962.081.990.00-3.954.18
27326620.004.180.000.000.0018.79

نمونه کارنامه های سهمیه 5 درصد ایثارگری ارشد رشته مکانیک-کد ضریب 9- سال 1400

در ارشد مجموعه مکانیک، کد ضریب نه مربوط به رشته مهندسی سیستم های میکرو و نانوالکترومکانیک است.

دروس و ضرایب دروس در کد ضریب 9 از ارشد مجموعه مکانیک براساس دفترچه ثبت نام کنکور ارشد مکانیک در 1401-1400 به شرح زیر است:

جدول دروس و ضرایب آنها در کد ضریب 9 ارشد مکانیک ( 1400)

درسضریب
زبان1
ریاضـیات 2
حرارت و سـیالات (ترمودینامیک، مکانیک سـیالات، انتقال حرارت)1
جامدات (اســتاتیک، مقاومت مصــالح، طراحی اجزاء)2
دینامیک و ارتعاشــات (دینامیک، ارتعاشــات، دینامیک ماشــین، کنترل)1
ســاخت و تولید
4

نمونه کارنامه های سهمیه 5 درصدی ارشد مکانیک 1400 در کد ضریب 9: رشته مهندسی سیستم های میکرو و نانوالکترومکانیک

رتبهرتبه کشوریزبان ریاضیاتحرارت و سیالاتجامداتدینامیک و ارتعاشاتساخت و تولید
86917.1810.440.0057.510.0014.61
9943.960.000.000.000.0048.02
283134.360.000.008.730.0029.86
303290.0013.7832.7321.8234.910.00
3436978.5425.260.002.190.000.00
394123.960.000.007.940.0027.14
414320.0012.5329.7519.8431.740.00
4648071.4022.970.001.990.000.00
6165756.720.0013.0919.640.000.00
697270.0011.480.008.738.7313.78
767920.0020.676.5526.180.000.00
7881051.560.0011.9017.850.000.00
808320.0041.344.360.0010.900.00
868890.0010.440.007.947.9412.53
9910070.0037.583.960.009.910.00
11311840.004.180.000.000.0018.79
155156549.452.292.190.00-4.354.59
180179244.962.081.990.00-3.954.18
32332044.360.0021.820.0013.090.00
32932563.968.350.000.0017.850.00
35234520.000.0031.741.990.000.00
به این مطلب امتیاز دهید
بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کد امنیتی *محدودیت زمانی مجاز به پایان رسید. لطفا کد امنیتی را دوباره تکمیل کنید.

سوالات و کلید سوالات ارشد بهداشت و ایمنی مواد غذایی 1404-1403
کارشناسی ارشد
سوالات و کلید سوالات ارشد بهداشت و ایمنی مواد غذایی 1404-1403

دانلود سوالات ارشد بهداشت و ایمنی مواد غذایی 1404-1403 برای دانلود سوالات ارشد بهداشت و ایمنی مواد غذایی 1403 بر روی لینک زیر کلیک کنید. دانلود سوالات ارشد بهداشت و ایمنی مواد غذایی 1404-1403 (به محض دریافت) دانلود کلید سوالات ارشد بهداشت و ایمنی مواد غذایی 1404-1403 سنجش پزشکی براساس …

رتبه های قبولی ارشد
انتخاب رشته کارشناسی ارشد
کارنامه های قبولی، رتبه و محل قبولی ارشد ۱۴۰۲

کارنامه های قبولی، رتبه و محل قبولی ارشد ۱۴۰۲ رتبه ها و محل قبولی ارشد ۱۴۰۲ را در این مطلب برای شما قرار داده ایم. در ادامه به تفکیک گروه های مختلف تحصیلی، می توانید در جداول، لیست رتبه ها و محل قبولی رشته های مختلف در ارشد سال گدشته …

سوالات و کلید سوالات ارشد بیماری شناسی گیاهی 1403
تخمین رتبه
سوالات و کلید سوالات ارشد بیماری شناسی گیاهی 1403

سوالات و کلید سوالات ارشد بیماری شناسی گیاهی 1403 برای دانلود سوالات و کلید سوالات ارشد بیماری شناسی گیاهی 1403، از طریق لینک های زیر اقدام نمایید. دانلود سوالات ارشد بیماری شناسی گیاهی 1404-1403  پاسخنامه و کلید سوالات ارشد بیماری شناسی گیاهی 1404-1403  توجه مهم: در ادامه مطلب لینک های …