کارنامه های سهمیه 5 درصدی ارشد عمران 1401-1400
تخمین رتبه

کارنامه های سهمیه 5 و 25 درصد ایثارگری ارشد عمران 1400

کارنامه های سهمیه 5 درصد ایثارگری ارشد عمران 1400 در این مطلب در جداول جداگانه گذاشته می شود و پیش از آن تحلیل خود سهمیه 5 و 25 درصد ایثارگری و تفاوتش با کارنامه های ارشد عمران 1400 در سهمیه آزاد انجام می شود. تفاوت بارز در کارنامه های ارشد عمران 1400 با سهمیه های ایثارگری 5 و 25 درصد در این است که رتبه های در سهمیه بسیار پایین تر هستند ولی تراز و رتبه های کشوری اختلاف زیادی با رتبه در سهمیه 5 درصد و 25 درصد ایثارگری دارند.

برای انتخاب رشته ارشد 1402 از نرم افزار انتخاب رشته مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار انتخاب رشته ارشد 1402

برای مشاهده محل قبولی ارشد عمران در سال 1400 باید به مطلب زیر مراجعه کنید.

رتبه های قبولی ارشد عمران 1400

 هر داوطلبی در کنکور ارشد عمران 1400 با توجه به میزان آمادگی و مهارت های کنکوری و روحی روانی خود، درصدها و رتبه هایی را کسب کرده است. برای دیدن و مطالعه سوالات و کلید سوالات کنکور ارشد گذشته رشته ، از طریق لینک زیر اقدام کنید.

دانلود سوالات ارشد عمران 99 و 1400

قبل از دیدن نمونه کارنامه ها، حتماً تحلیل های زیر برای کارنامه های سهمیه 5 درصدی و 25 درصدی ارشد 99 مطالعه کنید.

برای انتخاب رشته ارشد 1402 از نرم افزار انتخاب رشته مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار انتخاب رشته ارشد 1402

تحلیل کارنامه های سهمیه 5 درصدی ارشد 1400

تحلیل کارنامه های ارشد عمران 1400 با سهمیه 5 درصد ایثارگری به دلیل تازه بودن این سهمیه، یکی از پیچیدگی های انتخاب رشته ارشد عمران 1401 قلمداد می شود. بسیاری از داوطلبان ارشد عمران که دارای سهمیه 5 درصد ایثارگری هستند باید دو نکته بسیار مهم را بدانند:

  1. رتبه پایین شما در سهمیه 5 درصد ایثارگری به مفهوم اینکه مانند رتبه پایین در سهیمه آزاد هستید نیست. اختلاف بین رتبه کشوری و رتبه شما در سهمیه 5 درصد در کنکور ارشد ، تا حدود زیادی به شما این دید را می دهد که چقدر به این رتبه پایین خود امیدوار باشید.
  2. اگر حد نصاب 70 درصد تراز آخرین قبولی از سهمیه آزاد در کد رشته دانشگاه های بسیار خوب و معتبر ارشد 1400 را کسب نکنید، حتی رتبه بسیار خوب شما در سهمیه 5 درصدی نیز به کار قبولی در رشته دانشگاه های بسیار معتبر و سطح بالا نخواهد آمد.

راه حل سازمان سنجش در سهمیه 5 درصد ایثارگری ارشد عمران 1400

سازمان سنجش برای اینکه قبولی های سهمیه 5 درصد ایثارگری ارشد عمران 1400 را تحلیل و انجام دهد از سه قانون استفاده می کند

  • قانون اول: سهمیه 5 درصد ایثارگری در کنکور ارشد عمران به این معناست که شما دارای 5 درصد سهمیه از ظرفیت پذیرش هر کد رشته دانشگاه هستید. اگر ظرفیت پذیرش یک دانشگاه در یک رشته یا گرایش در عدد 5 درصد ضرب شود ولی عدد به دست آمده کمتر از 0/5 باشد به این معناست که در آن کد رشته دانشگاه، شما سهمیه ای دریافت نمی کنید. اگر عدد به دست آمده بیشتر از 0/5 بشود به عدد یک گرد می شود و اگر شما 70 درصد تراز آخرین قبولی سهمیه آزاد در آن کد رشته دانشگاه ارشد را به دست آورده باشید با بقیه هم سهمیه ای های خود وارد رقابت برای به دست آوردن آن ظرفیت سهمیه 5 درصد ایثارگری می شوید.
  • قانون دوم: مزیت سهمیه 5 درصد ایثارگری ارشد عمران 1400 در این است که خالی مانده های سهمیه 25 درصد ایثارگری که ظرفیت پذیرشی 5 برابر شما دارند به شما می رسد و این شانس قبولی شما را بیشتر می کند.
  • قانون سوم: علاوه بر اینکه در سهمیه 5 درصد ایثارگری کنکور ارشد عمران سنجیده می شوید در سهمیه آزاد نیز سنجیده می شوید. ممکن است در یک کد رشته دانشگاه به خاطر کم بودن ظرفیت پذیرش از طریق سهمیه 5 درصد ایثارگری به شما ظرفیتی تعلق نگیرد ولی به خاطر تراز خیلی خوب شما، از طریق سهمیه آزاد در آن کد رشته دانشگاه قبول شوید.

برای انتخاب رشته ارشد 1402 از نرم افزار انتخاب رشته مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار انتخاب رشته ارشد 1402

تحلیل کارنامه های سهمیه 25 درصد ایثارگری ارشد عمران 1400

تحلیل کارنامه های سهمیه 25 درصد ایثارگری ارشد عمران 1400 به خاطر قدمت بالای این سهمیه ساده تر از سهمیه 5 درصد ایثارگری است. در این سهمیه، شما 25 درصد یا یک چهارم از ظرفیت پذیرش هر کد رشته دانشگاه را دارید به شرطی که حد نصاب 70 درصد تراز آخرین قبولی سهمیه آزاد در آن کد رشته دانشگاه را به دست آورده باشید. خالی ماندن ظرفیت 25 درصد ایثارگری در یک کد رشته دانشگاه به این معناست که افرادی که می بایست 70 درصد حد نصاب تراز آخرین قبولی سهمیه آزاد در آن کد رشته دانشگاه را کسب می کردند، به اندازه یک چهارم ظرفیت نبوده اند و در نتیجه ظرفیت خالی مانده است. خالی ماندن این ظرفیت به این معنا نیست که رتبه های خیلی بد کشوری در سهمیه 25 درصد ایثارگری ارشد ، بتوانند آن ظرفیت را پر کنند بلکه به این معناست که این جاهای خالی، ابتدا به داوطلبان سهمیه 5 درصدی ارشد و باز هم در صورت خالی ماندن، به سهمیه آزاد می رسد.

برای کسب اطلاعات کامل درباره سهمیه های ایثارگری در کنکور کارشناسی ارشد 1400 به لینک زیر مراجعه کنید.

سهمیه های ایثارگری کنکور کارشناسی ارشد

نمونه کارنامه های سهمیه های ایثارگران ارشد عمران 1400

حال که تحلیل های کارنامه های ایثارگری ارشد را متوجه شدید، جداول نمونه کارنامه های سهمیه 5 درصدی و 25 درصدی ارشد عمران 99 و 1400 را برای شما قرار می دهیم. در ضمن، رتبه در سهمیه و رتبه کشوری را به شما در این جداول داده ایم تا متوجه تحلیل قسمت بالا بشوید.

اگر تمایل به دیدن نمونه کارنامه های سهمیه آزاد ارشد عمران 1401-1400 دارید، از طریق لینک زیر کارنامه سهمیه آزاد ارشد را نیز مشاهده کنید.

کارنامه های ارشد مهندسی عمران 1401-1400 در سهمیه آزاد

ضمناً، کارنامه های سهمیه 5 درصد و 25 درصد ایثارگری ارشد عمران 99 و 1400 را براساس کد ضرایب دسته بندی کرده ایم. در کنکور ارشد عمران براساس دفترچه ارشد 1401-1400، 1 کد ضریب داشتیم. رتبه های در سهمیه و رتبه های کشوری از کد ضریبی به کد ضریب دیگر متفاوت است. دلیل این امر، تفاوت در دروس و یا ضرایب و یا هر دوی این موارد در کد ضریب های مختلف است.

برای انتخاب رشته ارشد 1402 از نرم افزار انتخاب رشته مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار انتخاب رشته ارشد 1402

نمونه کارنامه های سهمیه 5 درصد و 25 درصد ایثارگری ارشد  1400 عمران

در ارشد مجموعه عمران، کد ضریب یک مربوط به رشته های عمران، مهندسی ساختمان های هوشمند، مهندسی خطوط راه آهن، پدافند غیرعامل، مهندسی محیط زیست، مهندسی ایمنی راه و ترابری و مهندسی سیستم های محیط زیست می باشد.

در ارشد عمران، مهم ترین گرایش ها شامل مدیریت ساخت، سازه، زلزله و ژئوتکنیک هستند که همگی آنها یک رتبه خواهند داشت. کلا در کارنامه های ارشد عمران و براساس دفترچه ارشد 1401-1400، همه رشته ها و گرایش های زیرمجموعه این رشته ها در عمران، یک کد ضریب دارند و در نتیجه رتبه یکسانی دارند.

دروس و ضرایب دروس در ارشد مجموعه عمران براساس دفترچه ثبت نام کنکور ارشد عمران در 1401-1400 به شرح زیر است:

جدول دروس و ضرایب آنها در کد ضریب 1 ارشد عمران ( 1400)

درس ضریب
زبان 1
ریــــاضیات 1
مکانیک جامدات 1
مکانیک خاک و پی سازی 1
مکانیک سیالات و هیدرولیک 1
طراحی (سازه های فولادی 1 و 2 ،سازه های بتنی 1 و 2، راهسازی و روسازی راه) 1

توجه مهم: جداول طوری طراحی شده است که به خوبی و به طور کامل در بیش از 90 درصد موبایل ها نمایش داده می شوند. اگر در دیدن جداول با موبایل به مشکلی برخوردید، دو راه حل زیر را استفاده کنید:

1- از منوی مرورگر خود (سه نقطه گوشه بالای چپ یا راست مرورگر) گزینه نمایش صفحه به صورت دسکتاپ (show desktop site) را تیک بزنید. در این صورت به راحتی می توانید روی جداول زوم کنید و به طور دلخواه خود اطلاعات جداول را مشاهده کنید.

2- از کامپیوتر، لپ تاپ یا تبلت استفاده کنید.

برای انتخاب رشته ارشد 1402 از نرم افزار انتخاب رشته مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار انتخاب رشته ارشد 1402

برای مشاهده محل قبولی ارشد عمران در سال 1400 باید به مطلب زیر مراجعه کنید.

رتبه های قبولی ارشد عمران 1400

نمونه کارنامه های سهمیه 5 درصدی ارشد عمران 1400 در کد ضریب 1: رشته های عمران، مهندسی ساختمان های هوشمند، مهندسی خطوط راه آهن

رتبه رتبه کشوری زبان  ریاضیات مکانیک جامدات مکانیک خاک و پی سازی مکانیک سیالات و هیدرولیک طراحی 
2 13 29.47 39.20 36.00 76.80 69.30 21.95
21 327 0.00 19.60 39.60 41.60 26.40 7.18
148 1212 0.00 0.00 15.75 43.75 19.25 -1.20
164 1341 0.00 0.00 16.20 40.00 18.15 -1.19
343 2853 21.53 0.00 0.00 9.60 0.00 9.25
363 3024 6.80 0.00 0.00 9.60 21.45 0.00
401 3346 20.40 13.06 0.00 0.00 0.00 0.00
429 3585 34.00 -6.53 0.00 -4.80 6.60 1.20
464 3890 -4.52 4.35 7.20 16.00 -3.29 7.18
495 4155 17.00 0.00 0.00 0.00 8.25 -1.19
512 4297 -1.12 0.00 0.00 9.60 16.50 -2.38
523 4395 11.33 0.00 0.00 6.40 -3.29 7.18
577 4860 0.00 0.00 0.00 8.00 0.00 9.25
705 5966 0.00 0.00 1.80 1.60 4.95 0.00

 

برای انتخاب رشته ارشد 1402 از نرم افزار انتخاب رشته مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار انتخاب رشته ارشد 1402

نمونه کارنامه های سهمیه 5 درصد ارشد رشته عمران 1400-99-کد ضریب یک

در جداول زیر رتبه ها و درصدهای کارنامه های ارشد رشته های عمران، مهندسی ساختمان های هوشمند، مهندسی خطوط راه آهن، پدافند غیرعامل، مهندسی محیط زیست، مهندسی ایمنی راه و ترابری و مهندسی سیستم های محیط زیست در سهمیه 5 و 25 درصد در کنکور 1400-99 قرار داده شده است.

نمونه کارنامه های سهمیه 5 درصدی ارشد عمران 99 

رتبه رتبه کشوری زبان ریاضیات مکانیک جامدات مکانیک خاک و پی سازی مکانیک سیالات و هیدرولیک طراحی
7 41 6.12 63.56 44.00 78.84 73.34 18.34
49 402 0.00 22.00 40.34 47.66 29.34 7.59
148 1160 0.00 0.00 16.50 45.84 20.16 -1.25
223 1841 23.22 0.00 0.00 11.00 0.00 9.78
305 2720 7.34 0.00 0.00 11.00 23.84 0.00
358 3267 36.66 -7.33 0.00 -5.50 7.34 1.27
359 3276 12.22 0.00 0.00 7.34 -3.65 7.59
362 3309 22.00 14.66 0.00 0.00 0.00 0.00
437 4273 0.00 0.00 0.00 9.16 0.00 9.78
461 4621 -1.21 0.00 0.00 11.00 18.34 -2.52
472 4720 18.34 0.00 0.00 0.00 9.16 -1.25
520 5304 0.00 0.00 1.84 1.84 5.50 0.00
540 5456 -4.87 4.88 7.34 18.34 -3.65 7.59
657 6939 -1.21 9.78 3.66 5.50 5.50 -3.78
864 9456 -2.43 0.00 3.66 0.00 0.00 2.53
878 9625 4.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
925 10124 -2.43 0.00 0.00 9.16 0.00 0.00
963 10484 0.00 0.00 12.84 -7.33 3.66 -1.25
975 10622 1.22 0.00 3.66 1.84 1.84 -1.25
1071 11851 -1.21 0.00 0.00 -5.50 1.84 3.80

نمونه کارنامه های سهمیه 25 درصد ایثارگری ارشد عمران 99 

رتبه رتبه کشوری زبان ریاضیات مکانیک جامدات مکانیک خاک و پی سازی مکانیک سیالات و هیدرولیک طراحی
173 6296 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16.43
362 11417 -4.87 0.00 -7.33 0.00 5.50 13.90

 

برای انتخاب رشته ارشد 1402 از نرم افزار انتخاب رشته مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار انتخاب رشته ارشد 1402

به این مطلب امتیاز دهید
بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کد امنیتی *

کارنامه های ارشد مدیریت منابع انسانی 1401-1402
تخمین رتبه
کارنامه های ارشد مدیریت منابع انسانی 1401-1402

نمونه کارنامه های ارشد مدیریت منابع انسانی سال 1402-1401 کارنامه های کنکور ارشد مدیریت منابع انسانی 1402-1401، برای فهمیدن رتبه ها و درصدها، برای داوطلبان کنکور ارشد 1402 بسیار حائز اهمیت است. در کارنامه های کنکور ارشد مدیریت منابع انسانی 1401، مهم ترین اطلاعات شامل رتبه ها و درصدهاست. برای …

کارنامه های ارشد مدیریت کارآفرینی 1401-1402
تخمین رتبه
کارنامه های ارشد مدیریت کارآفرینی 1401-1402

نمونه کارنامه های ارشد مدیریت کارآفرینی سال 1402-1401 کارنامه های کنکور ارشد مدیریت کارآفرینی 1402-1401، برای فهمیدن رتبه ها و درصدها، برای داوطلبان کنکور ارشد 1402 بسیار حائز اهمیت است. در کارنامه های کنکور ارشد مدیریت کارآفرینی 1401، مهم ترین اطلاعات شامل رتبه ها و درصدهاست. برای مشاهده محل قبولی …

کارنامه های ارشد مدیریت مالی 1401-1402
تخمین رتبه
کارنامه های ارشد مدیریت مالی 1401-1402

نمونه کارنامه های ارشد مدیریت مالی سال 1402-1401 کارنامه های کنکور ارشد مدیریت مالی 1402-1401، برای فهمیدن رتبه ها و درصدها، برای داوطلبان کنکور ارشد 1402 بسیار حائز اهمیت است. در کارنامه های کنکور ارشد مدیریت مالی 1401، مهم ترین اطلاعات شامل رتبه ها و درصدهاست. برای مشاهده محل قبولی …