کارنامه های سهمیه 5 درصدی ارشد ریاضی 1401-1400
تخمین رتبه

دسترسی سریع تر به محتوا از طریق فهرست عناوین

کارنامه های سهمیه 5 و 25 درصد ایثارگری ارشد ریاضی 1400

کارنامه های سهمیه 5 درصد ایثارگری ارشد ریاضی 1400 در این مطلب در جداول جداگانه گذاشته می شود و پیش از آن تحلیل خود سهمیه 5 و 25 درصد ایثارگری و تفاوتش با کارنامه های ارشد ریاضی 1400 در سهمیه آزاد انجام می شود. تفاوت بارز در کارنامه های ارشد ریاضی 1400 با سهمیه های ایثارگری 5 و 25 درصد در این است که رتبه های در سهمیه بسیار پایین تر هستند ولی تراز و رتبه های کشوری اختلاف زیادی با رتبه در سهمیه 5 درصد و 25 درصد ایثارگری دارند.

برای انتخاب رشته ارشد 1402 از نرم افزار انتخاب رشته مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار انتخاب رشته ارشد 1402

برای مشاهده محل قبولی ارشد ریاضی در سال 1400 باید به مطلب زیر مراجعه کنید.

رتبه های قبولی ارشد ریاضی 1400

هر داوطلبی در کنکور ارشد ریاضی 1400 با توجه به میزان آمادگی و مهارت های کنکوری و روحی روانی خود، درصدها و رتبه هایی را کسب کرده است. برای دیدن و مطالعه سوالات و کلید سوالات کنکور ارشد گذشته رشته ریاضی، از طریق لینک زیر اقدام کنید.

دانلود سوالات ارشد ریاضی 99 و 1400

قبل از دیدن نمونه کارنامه ها، حتماً تحلیل های زیر برای کارنامه های سهمیه 5 درصدی و 25 درصدی ارشد ریاضی 1400 مطالعه کنید.

تحلیل کارنامه های سهمیه 5 درصدی ارشد ریاضی 1400

تحلیل کارنامه های ارشد ریاضی 1400 با سهمیه 5 درصد ایثارگری به دلیل تازه بودن این سهمیه، یکی از پیچیدگی های انتخاب رشته ارشد ریاضی 1401 قلمداد می شود. بسیاری از داوطلبان ارشد ریاضی که دارای سهمیه 5 درصد ایثارگری هستند باید دو نکته بسیار مهم را بدانند:

  1. رتبه پایین شما در سهمیه 5 درصد ایثارگری به مفهوم اینکه مانند رتبه پایین در سهیمه آزاد هستید نیست. اختلاف بین رتبه کشوری و رتبه شما در سهمیه 5 درصد در کنکور ارشد ریاضی، تا حدود زیادی به شما این دید را می دهد که چقدر به این رتبه پایین خود امیدوار باشید.
  2. اگر حد نصاب 70 درصد تراز آخرین قبولی از سهمیه آزاد در کد رشته دانشگاه های بسیار خوب و معتبر ارشد ریاضی 1400 را کسب نکنید، حتی رتبه بسیار خوب شما در سهمیه 5 درصدی نیز به کار قبولی در رشته دانشگاه های بسیار معتبر و سطح بالا نخواهد آمد.

راه حل سازمان سنجش در سهمیه 5 درصد ایثارگری ارشد ریاضی 1400

سازمان سنجش برای اینکه قبولی های سهمیه 5 درصد ایثارگری ارشد ریاضی 1400 را تحلیل و انجام دهد از سه قانون استفاده می کند:

  • قانون اول: سهمیه 5 درصد ایثارگری در کنکور ارشد ریاضی به این معناست که شما دارای 5 درصد سهمیه از ظرفیت پذیرش هر کد رشته دانشگاه هستید. اگر ظرفیت پذیرش یک دانشگاه در یک رشته یا گرایش در عدد 5 درصد ضرب شود ولی عدد به دست آمده کمتر از 0/5 باشد به این معناست که در آن کد رشته دانشگاه، شما سهمیه ای دریافت نمی کنید. اگر عدد به دست آمده بیشتر از 0/5 بشود به عدد یک گرد می شود و اگر شما 70 درصد تراز آخرین قبولی سهمیه آزاد در آن کد رشته دانشگاه ارشد ریاضی را به دست آورده باشید با بقیه هم سهمیه ای های خود وارد رقابت برای به دست آوردن آن ظرفیت سهمیه 5 درصد ایثارگری می شوید.
  • قانون دوم: مزیت سهمیه 5 درصد ایثارگری ارشد ریاضی 1400 در این است که خالی مانده های سهمیه 25 درصد ایثارگری که ظرفیت پذیرشی 5 برابر شما دارند به شما می رسد و این شانس قبولی شما را بیشتر می کند.
  • قانون سوم: علاوه بر اینکه در سهمیه 5 درصد ایثارگری کنکور ارشد سنجیده می شوید در سهمیه آزاد نیز سنجیده می شوید. ممکن است در یک کد رشته دانشگاه به خاطر کم بودن ظرفیت پذیرش از طریق سهمیه 5 درصد ایثارگری به شما ظرفیتی تعلق نگیرد ولی به خاطر تراز خیلی خوب شما، از طریق سهمیه آزاد در آن کد رشته دانشگاه قبول شوید.

تحلیل کارنامه های سهمیه 25 درصد ایثارگری ارشد ریاضی 1400

تحلیل کارنامه های سهمیه 25 درصد ایثارگری ارشد ریاضی 1400 به خاطر قدمت بالای این سهمیه ساده تر از سهمیه 5 درصد ایثارگری است. در این سهمیه، شما 25 درصد یا یک چهارم از ظرفیت پذیرش هر کد رشته دانشگاه را دارید به شرطی که حد نصاب 70 درصد تراز آخرین قبولی سهمیه آزاد در آن کد رشته دانشگاه را به دست آورده باشید. خالی ماندن ظرفیت 25 درصد ایثارگری در یک کد رشته دانشگاه به این معناست که افرادی که می بایست 70 درصد حد نصاب تراز آخرین قبولی سهمیه آزاد در آن کد رشته دانشگاه را کسب می کردند، به اندازه یک چهارم ظرفیت نبوده اند و در نتیجه ظرفیت خالی مانده است. خالی ماندن این ظرفیت به این معنا نیست که رتبه های خیلی بد کشوری در سهمیه 25 درصد ایثارگری ارشد ریاضی، بتوانند آن ظرفیت را پر کنند بلکه به این معناست که این جاهای خالی، ابتدا به داوطلبان سهمیه 5 درصدی ارشد ریاضی و باز هم در صورت خالی ماندن، به سهمیه آزاد می رسد.

برای کسب اطلاعات کامل درباره سهمیه های ایثارگری در کنکور کارشناسی ارشد 1400 به لینک زیر مراجعه کنید.

سهمیه های ایثارگری کنکور کارشناسی ارشد

برای انتخاب رشته ارشد 1402 از نرم افزار انتخاب رشته مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار انتخاب رشته ارشد 1402

نمونه کارنامه های سهمیه های ایثارگران ارشد ریاضی 1400

حال که تحلیل های کارنامه های ایثارگری ارشد ریاضی را متوجه شدید، جداول نمونه کارنامه های سهمیه 5 درصدی ارشد ریاضی 1400 را برای شما قرار می دهیم. در ضمن، رتبه در سهمیه و رتبه کشوری را به شما در این جداول داده ایم تا متوجه تحلیل قسمت بالا بشوید.

اگر تمایل به دیدن نمونه کارنامه های سهمیه آزاد ارشد ریاضی 1401-1400 دارید، از طریق لینک زیر کارنامه سهمیه آزاد ارشد ریاضی را نیز مشاهده کنید.

کارنامه های ارشد ریاضی 1401-1400 در سهمیه آزاد

ضمناً، کارنامه های سهمیه 5 درصد ایثارگری ارشد ریاضی 1400 را براساس کد ضرایب دسته بندی کرده ایم. در کنکور ارشد ریاضی براساس دفترچه ارشد 1401-1400، 8 کد ضریب داشتیم. رتبه های در سهمیه و رتبه های کشوری از کد ضریبی به کد ضریب دیگر متفاوت است. دلیل این امر، تفاوت در دروس و یا ضرایب و یا هر دوی این موارد در کد ضریب های مختلف است.

جهت دسترسی سریعتر به کد ضریب و یا رشته-گرایش مد نظر خود از طریق جدول زیر که لینک گذاری شده است اقدام کنید.

لینک های نمونه کارنامه های سهمیه ایثارگری (5 درصد) ارشد ریاضی 1401-1400

نمونه کارنامه های سهمیه 5 ایثارگری ارشد ریاضی 1400 کد ضریب 1: گرایش های ریاضیات و کاربردها (محض)، جبر
نمونه کارنامه های سهمیه 5 درصد ایثارگری ارشد ریاضی 1400 کد ضریب 2: گرایش های آنالیز عددی، بهینه سازی
نمونه کارنامه های سهمیه 5 درصد ایثارگری ارشد ریاضی 1400 کد ضریب 3: گرایش ریاضی مالی و رشته بیوانفورماتیک 
نمونه کارنامه های سهمیه 5 درصد ایثارگری ارشد ریاضی 1400 کد ضریب 4: گرایش رمز و کد
نمونه کارنامه های سهمیه 5 درصد ایثارگری ارشد ریاضی 1400 کد ضریب 5: گرایش علوم داده
نمونه کارنامه های سهمیه 5 درصد ایثارگری ارشد ریاضی 1400 کد ضریب 6: گرایش ریاضیات زیستی
نمونه کارنامه های سهمیه 5 درصد ایثارگری ارشد ریاضی 1400 کد ضریب 7: رشته آموزش ریاضی
نمونه کارنامه های سهمیه 5 درصد ایثارگری ارشد ریاضی 1400 کد ضریب 8: رشته محاسبات نرم

نمونه کارنامه های سهمیه 5 درصد ایثارگری ارشد رشته ریاضی-کد ضریب 1- سال 1400

در ارشد مجموعه ریاضی 1400، کد ضریب یک مربوط به گرایش های جبر، آنالیز، هندسه، گراف و ترکیبات و منطق ریاضی از مجموعه ریاضیات و کاربردها و گرایش های جبر، آنالیز و هندسه از رشته دکتری پیوسته ریاضی می باشد.

دروس و ضرایب دروس در کد ضریب 1 از ارشد مجموعه ریاضی براساس دفترچه ثبت نام کنکور ارشد ریاضی در 1401-1400 به شرح زیر است:

جدول دروس و ضرایب آنها در کد ضریب 1 ارشد ریاضی ( 1400)

درس ضریب
زبان 2
دروس پایه 3
آنالیز ریاضی 4
مبانی جبر و مبانی تركیبیات 4

توجه مهم: جداول طوری طراحی شده است که به خوبی و به طور کامل در بیش از 90 درصد موبایل ها نمایش داده می شوند. اگر در دیدن جداول با موبایل به مشکلی برخوردید، دو راه حل زیر را استفاده کنید:

1- از منوی مرورگر خود (سه نقطه گوشه بالای چپ یا راست مرورگر) گزینه نمایش صفحه به صورت دسکتاپ (show desktop site) را تیک بزنید. در این صورت به راحتی می توانید روی جداول زوم کنید و به طور دلخواه خود اطلاعات جداول را مشاهده کنید.

2- از کامپیوتر، لپ تاپ یا تبلت استفاده کنید.

برای مشاهده محل قبولی ارشد ریاضی در سال 1400 باید به مطلب زیر مراجعه کنید.

رتبه های قبولی ارشد ریاضی 1400

نمونه کارنامه های سهمیه 5 درصدی ارشد ریاضی 1400 در کد ضریب 1: گرایش های جبر، آنالیز، هندسه، گراف

رتبه رتبه کشوری زبان دروس پایه انالیزریاضی مبانی جبرومبانی ترکیبیات
17 254 36.67 5.83 12.28 0.00
58 810 -6.66 10.00 15.79 -13.32
93 1352 8.89 1.67 0.00 -1.66
99 1445 2.22 1.67 0.00 0.00

 

برای انتخاب رشته ارشد 1402 از نرم افزار انتخاب رشته مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار انتخاب رشته ارشد 1402

نمونه کارنامه های سهمیه 5 درصد ایثارگری ارشد رشته ریاضی-کد ضریب 2- سال 1400

در ارشد مجموعه ریاضی 1400، کد ضریب 2 مربوط به گرایش های آنالیز عددی، بهینه سازی و معادلات دیفرانسیل و سیستم های دینامیکی از رشته ریاضی کاربردی بوده است که در سال 1401 گرایش ریاضی کاربردی از رشته دکتری پیوسته ریاضی که سال 1400 کد ضریب 3 را به خود اختصاص داده بوده به این کد ضریب منتقل شده است.

دروس و ضرایب دروس در کد ضریب 2 از ارشد مجموعه ریاضی براساس دفترچه ثبت نام کنکور ارشد ریاضی در 1401-1400 به شرح زیر است:

جدول دروس و ضرایب آنها در کد ضریب 2 ارشد ریاضی ( 1400)

درس ضریب
زبان 2
دروس پایه 3
آنالیز ریاضی 3
جبر خطی عددی، بهینه سازی خطی و نظریه مقدماتی معادلات دیفرانسیل 4

نمونه کارنامه های سهمیه 5 درصدی ارشد ریاضی 1400 در کد ضریب 2: گرایش های آنالیز عددی و بهینه سازی

رتبه رتبه کشوری زبان دروس پایه انالیز ریاضی جبرخطی عددی
6 204 36.67 5.83 12.28 0.00
4 137 -6.66 10.00 15.79 13.33
80 1121 8.89 1.67 0.00 0.00
93 1341 2.22 1.67 0.00 0.00

 

برای انتخاب رشته ارشد 1402 از نرم افزار انتخاب رشته مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار انتخاب رشته ارشد 1402

نمونه کارنامه های سهمیه 5 درصد ایثارگری ارشد رشته ریاضی-کد ضریب 3- سال 1400

در ارشد مجموعه ریاضی 1400، کد ضریب 3 مربوط به گرایش ریاضی مالی و رشته بیوانفورماتیک و گرایش ریاضی کاربردی از رشته دکتری پیوسته ریاضی بوده که در سال 1401 گرایش ریاضی کاربردی از دکتری پیوسته ریاضی به کد ضریب 2 تغییر یافته است. 

دروس و ضرایب دروس در کد ضریب 3 از ارشد مجموعه ریاضی براساس دفترچه ثبت نام کنکور ارشد ریاضی در 1401-1400 به شرح زیر است:

جدول دروس و ضرایب آنها در کد ضریب 3 ارشد ریاضی ( 1400)

درس ضریب
زبان 2
دروس پایه 3
آنالیز ریاضی 3
احتمال (1 و 2) و فرایندهای تصادفی 4

نمونه کارنامه های سهمیه 5 درصدی ارشد ریاضی 1400 در کد ضریب 3: گرایش ریاضی مالی و رشته بیوانفورماتیک

رتبه رتبه کشوری زبان دروس پایه انالیز ریاضی احتمال و فرایندهای تصادفی
5 206 36.67 5.83 12.28 0.00
32 454 -6.66 10.00 15.79 0.00
83 1197 8.89 1.67 0.00 -1.66
97 1347 2.22 1.67 0.00 0.00

 

برای انتخاب رشته ارشد 1402 از نرم افزار انتخاب رشته مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار انتخاب رشته ارشد 1402

نمونه کارنامه های سهمیه 5 درصد ایثارگری ارشد رشته ریاضی-کد ضریب 4- سال 1400

در ارشد مجموعه ریاضی 1400، کد ضریب 4 مربوط به گرایش رمز و کد از رشته ریاضی کاربردی است.

دروس و ضرایب دروس در کد ضریب 4 از ارشد مجموعه ریاضی براساس دفترچه ثبت نام کنکور ارشد ریاضی در 1401-1400 به شرح زیر است:

جدول دروس و ضرایب آنها در کد ضریب 4 ارشد ریاضی ( 1400)

درس ضریب
زبان 2
دروس پایه 3
آنالیز ریاضی 1
احتمال (1 و 2) و فرایندهای تصادفی 4

نمونه کارنامه های سهمیه 5 درصدی ارشد ریاضی 1400 در کد ضریب 4: گرایش رمز و کد

رتبه رتبه کشوری زبان دروس پایه انالیز ریاضی احتمال و فرایندهای تصادفی
14 286 36.67 5.83 12.28 0.00
52 773 -6.66 10 15.79 0
82 1181 8.89 1.67 0 -1.66
94 1334 2.22 1.67 0 0

 

برای انتخاب رشته ارشد 1402 از نرم افزار انتخاب رشته مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار انتخاب رشته ارشد 1402

نمونه کارنامه های سهمیه 5 درصد ایثارگری ارشد رشته ریاضی-کد ضریب 5- سال 1400

در ارشد مجموعه ریاضی کد ضریب 5 مربوط به گرایش علوم داده از رشته ریاضی کاربردی است.

دروس و ضرایب دروس در کد ضریب 5 از ارشد مجموعه ریاضی براساس دفترچه ثبت نام کنکور ارشد ریاضی در 1401-1400 به شرح زیر است:

جدول دروس و ضرایب آنها در کد ضریب 5 ارشد ریاضی ( 1400)

درس ضریب
زبان 2
دروس پایه 4
احتمال (1 و 2) و فرایندهای تصادفی 4

نمونه کارنامه های سهمیه 5 درصدی ارشد ریاضی 1400 در کد ضریب 5: گرایش علوم داده

رتبه رتبه کشوری زبان دروس پایه احتمال و فرایندهای تصادفی
20 371 36.67 5.83 0.00
61 907 -6.66 10 0
85 1204 8.89 1.67 -1.66
95 1332 2.22 1.67 0

 

برای انتخاب رشته ارشد 1402 از نرم افزار انتخاب رشته مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار انتخاب رشته ارشد 1402

نمونه کارنامه های سهمیه 5 درصد ایثارگری ارشد رشته ریاضی-کد ضریب 6- سال 1400

در ارشد مجموعه ریاضی 1400، کد ضریب 6 مربوط به گرایش ریاضیات زیستی از رشته ریاضی کاربردی است.

دروس و ضرایب دروس در کد ضریب 6 از ارشد مجموعه ریاضی براساس دفترچه ثبت نام کنکور ارشد ریاضی در 1401-1400 به شرح زیر است:

جدول دروس و ضرایب آنها در کد ضریب 6 ارشد ریاضی ( 1400)

درس ضریب
زبان 2
دروس پایه 3
آنالیز ریاضی 3
جبر خطی عددی، بهینه سازی خطی و نظریه مقدماتی معادلات دیفرانسیل 3
احتمال (1 و 2) و فرایندهای تصادفی 3

نمونه کارنامه های سهمیه 5 درصدی ارشد ریاضی 1400 در کد ضریب 6: گرایش ریاضیات زیستی

رتبه رتبه کشوری زبان دروس پایه انالیز ریاضی جبرخطی عددی احتمال و فرایندهای تصادفی
8 236 36.67 5.83 12.28 0.00 0.00
6 203 -6.66 10.00 15.79 13.33 0.00
88 1249 8.89 1.67 0.00 0.00 -1.66
99 1400 2.22 1.67 0.00 0.00 0.00

 

برای انتخاب رشته ارشد 1402 از نرم افزار انتخاب رشته مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار انتخاب رشته ارشد 1402

نمونه کارنامه های سهمیه 5  درصد ایثارگری ارشد رشته ریاضی-کد ضریب 7- سال 1400

در ارشد مجموعه ریاضی 1400، کد ضریب 7 مربوط به رشته آموزش ریاضی است.

دروس و ضرایب دروس در کد ضریب 7 از ارشد مجموعه ریاضی براساس دفترچه ثبت نام کنکور ارشد ریاضی در 1401-1400 به شرح زیر است:

جدول دروس و ضرایب آنها در کد ضریب 7 ارشد ریاضی ( 1400)

درس ضریب
زبان 2
دروس پایه 4
آنالیز ریاضی 3
مبانی جبر و مبانی تركیبیات 3

نمونه کارنامه های سهمیه 5 درصدی ارشد ریاضی 1400 در کد ضریب 7: رشته آموزش ریاضی

رتبه رتبه کشوری زبان دروس پایه انالیز ریاضی مبانی جبر و مبانی ترکیبیات
15 270 36.67 5.83 12.28 0.00
48 709 -6.66 10 15.79 -13.32
88 1307 8.89 1.67 0 -1.66
98 1434 2.22 1.67 0 0

 

برای انتخاب رشته ارشد 1402 از نرم افزار انتخاب رشته مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار انتخاب رشته ارشد 1402

نمونه کارنامه های سهمیه 5 درصد ایثارگری ارشد رشته ریاضی-کد ضریب 8- سال 1400

در ارشد مجموعه ریاضی، کد ضریب 8 مربوط به رشته محاسبات نرم می باشد.

دروس و ضرایب دروس در کد ضریب 8 از ارشد مجموعه ریاضی براساس دفترچه ثبت نام کنکور ارشد ریاضی در 1400-1400 به شرح زیر است:

جدول دروس و ضرایب آنها در کد ضریب 8 ارشد ریاضی ( 1400)

درس ضریب
زبان 2
دروس پایه 4
آنالیز ریاضی 3
مبانی جبر و مبانی تركیبیات 4

نمونه کارنامه های سهمیه 5 درصدی ارشد ریاضی 1400 در کد ضریب 8: رشته محاسبات نرم

رتبه رتبه کشوری زبان دروس پایه انالیز ریاضی مبانی جبر و مبانی ترکیبیات
18 306 36.67 5.83 12.28 0.00
63 928 -6.66 10 15.79 -13.32
93 1362 8.89 1.67 0 -1.66
98 1453 2.22 1.67 0 0

 

برای انتخاب رشته ارشد 1402 از نرم افزار انتخاب رشته مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار انتخاب رشته ارشد 1402

به این مطلب امتیاز دهید
بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کد امنیتی *

کارنامه های ارشد مدیریت منابع انسانی 1401-1402
تخمین رتبه
کارنامه های ارشد مدیریت منابع انسانی 1401-1402

نمونه کارنامه های ارشد مدیریت منابع انسانی سال 1402-1401 کارنامه های کنکور ارشد مدیریت منابع انسانی 1402-1401، برای فهمیدن رتبه ها و درصدها، برای داوطلبان کنکور ارشد 1402 بسیار حائز اهمیت است. در کارنامه های کنکور ارشد مدیریت منابع انسانی 1401، مهم ترین اطلاعات شامل رتبه ها و درصدهاست. برای …

کارنامه های ارشد مدیریت کارآفرینی 1401-1402
تخمین رتبه
کارنامه های ارشد مدیریت کارآفرینی 1401-1402

نمونه کارنامه های ارشد مدیریت کارآفرینی سال 1402-1401 کارنامه های کنکور ارشد مدیریت کارآفرینی 1402-1401، برای فهمیدن رتبه ها و درصدها، برای داوطلبان کنکور ارشد 1402 بسیار حائز اهمیت است. در کارنامه های کنکور ارشد مدیریت کارآفرینی 1401، مهم ترین اطلاعات شامل رتبه ها و درصدهاست. برای مشاهده محل قبولی …

کارنامه های ارشد مدیریت مالی 1401-1402
تخمین رتبه
کارنامه های ارشد مدیریت مالی 1401-1402

نمونه کارنامه های ارشد مدیریت مالی سال 1402-1401 کارنامه های کنکور ارشد مدیریت مالی 1402-1401، برای فهمیدن رتبه ها و درصدها، برای داوطلبان کنکور ارشد 1402 بسیار حائز اهمیت است. در کارنامه های کنکور ارشد مدیریت مالی 1401، مهم ترین اطلاعات شامل رتبه ها و درصدهاست. برای مشاهده محل قبولی …