کارنامه های سهمیه 5 درصدی ارشد برق 1401-1400
تخمین رتبه

کارنامه های سهمیه 5 و 25 درصد ایثارگری ارشد برق 1400

کارنامه های سهمیه 5 درصد ایثارگری ارشد برق 1400 در این مطلب در جداول جداگانه گذاشته می شود و پیش از آن تحلیل خود سهمیه 5 و 25 درصد ایثارگری و تفاوتش با کارنامه های ارشد برق 1400 در سهمیه آزاد انجام می شود. تفاوت بارز در کارنامه های ارشد برق 1400 با سهمیه های ایثارگری 5 و 25 درصد در این است که رتبه های در سهمیه بسیار پایین تر هستند ولی تراز و رتبه های کشوری اختلاف زیادی با رتبه در سهمیه 5 درصد و 25 درصد ایثارگری دارند.

برای مشاهده محل قبولی ارشد برق در سال 1400 باید به مطلب زیر مراجعه کنید.

رتبه های قبولی ارشد برق 1400

هر داوطلبی در کنکور ارشد برق 1400 با توجه به میزان آمادگی و مهارت های کنکوری و روحی روانی خود، درصدها و رتبه هایی را کسب کرده است. برای دیدن و مطالعه سوالات و کلید سوالات کنکور ارشد گذشته رشته برق، از طریق لینک زیر اقدام کنید.

دانلود سوالات ارشد برق 99 و 1400

قبل از دیدن نمونه کارنامه ها، حتماً تحلیل های زیر برای کارنامه های سهمیه 5 درصدی و 25 درصدی ارشد برق 1400 مطالعه کنید.

تحلیل کارنامه های سهمیه 5 درصدی ارشد برق 1400

تحلیل کارنامه های ارشد برق 1400 با سهمیه 5 درصد ایثارگری به دلیل تازه بودن این سهمیه، یکی از پیچیدگی های انتخاب رشته ارشد برق 1401 قلمداد می شود. بسیاری از داوطلبان ارشد برق که دارای سهمیه 5 درصد ایثارگری هستند باید دو نکته بسیار مهم را بدانند:

  1. رتبه پایین شما در سهمیه 5 درصد ایثارگری به مفهوم اینکه مانند رتبه پایین در سهیمه آزاد هستید نیست. اختلاف بین رتبه کشوری و رتبه شما در سهمیه 5 درصد در کنکور ارشد برق، تا حدود زیادی به شما این دید را می دهد که چقدر به این رتبه پایین خود امیدوار باشید.
  2. اگر حد نصاب 70 درصد تراز آخرین قبولی از سهمیه آزاد در کد رشته دانشگاه های بسیار خوب و معتبر ارشد برق 1400 را کسب نکنید، حتی رتبه بسیار خوب شما در سهمیه 5 درصدی نیز به کار قبولی در رشته دانشگاه های بسیار معتبر و سطح بالا نخواهد آمد.

راه حل سازمان سنجش در سهمیه 5 درصد ایثارگری ارشد برق 1400

سازمان سنجش برای اینکه قبولی های سهمیه 5 درصد ایثارگری ارشد برق 1400 را تحلیل و انجام دهد از سه قانون استفاده می کند:

  • قانون اول: سهمیه 5 درصد ایثارگری در کنکور ارشد برق به این معناست که شما دارای 5 درصد سهمیه از ظرفیت پذیرش هر کد رشته دانشگاه هستید. اگر ظرفیت پذیرش یک دانشگاه در یک رشته یا گرایش در عدد 5 درصد ضرب شود ولی عدد به دست آمده کمتر از 0/5 باشد به این معناست که در آن کد رشته دانشگاه، شما سهمیه ای دریافت نمی کنید. اگر عدد به دست آمده بیشتر از 0/5 بشود به عدد یک گرد می شود و اگر شما 70 درصد تراز آخرین قبولی سهمیه آزاد در آن کد رشته دانشگاه ارشد برق را به دست آورده باشید با بقیه هم سهمیه ای های خود وارد رقابت برای به دست آوردن آن ظرفیت سهمیه 5 درصد ایثارگری می شوید.
  • قانون دوم: مزیت سهمیه 5 درصد ایثارگری ارشد برق 1400 در این است که خالی مانده های سهمیه 25 درصد ایثارگری که ظرفیت پذیرشی 5 برابر شما دارند به شما می رسد و این شانس قبولی شما را بیشتر می کند.
  • قانون سوم: علاوه بر اینکه در سهمیه 5 درصد ایثارگری کنکور ارشد سنجیده می شوید در سهمیه آزاد نیز سنجیده می شوید. ممکن است در یک کد رشته دانشگاه به خاطر کم بودن ظرفیت پذیرش از طریق سهمیه 5 درصد ایثارگری به شما ظرفیتی تعلق نگیرد ولی به خاطر تراز خیلی خوب شما، از طریق سهمیه آزاد در آن کد رشته دانشگاه قبول شوید.

تحلیل کارنامه های سهمیه 25 درصد ایثارگری ارشد برق 1400

تحلیل کارنامه های سهمیه 25 درصد ایثارگری ارشد برق 1400 به خاطر قدمت بالای این سهمیه ساده تر از سهمیه 5 درصد ایثارگری است. در این سهمیه، شما 25 درصد یا یک چهارم از ظرفیت پذیرش هر کد رشته دانشگاه را دارید به شرطی که حد نصاب 70 درصد تراز آخرین قبولی سهمیه آزاد در آن کد رشته دانشگاه را به دست آورده باشید. خالی ماندن ظرفیت 25 درصد ایثارگری در یک کد رشته دانشگاه به این معناست که افرادی که می بایست 70 درصد حد نصاب تراز آخرین قبولی سهمیه آزاد در آن کد رشته دانشگاه را کسب می کردند، به اندازه یک چهارم ظرفیت نبوده اند و در نتیجه ظرفیت خالی مانده است. خالی ماندن این ظرفیت به این معنا نیست که رتبه های خیلی بد کشوری در سهمیه 25 درصد ایثارگری ارشد برق، بتوانند آن ظرفیت را پر کنند بلکه به این معناست که این جاهای خالی، ابتدا به داوطلبان سهمیه 5 درصدی ارشد برق و باز هم در صورت خالی ماندن، به سهمیه آزاد می رسد.

برای کسب اطلاعات کامل درباره سهمیه های ایثارگری در کنکور کارشناسی ارشد 1400 به لینک زیر مراجعه کنید.

سهمیه های ایثارگری کنکور کارشناسی ارشد

نمونه کارنامه های سهمیه های ایثارگران ارشد برق 1400

حال که تحلیل های کارنامه های ایثارگری ارشد برق را متوجه شدید، جداول نمونه کارنامه های سهمیه 5 درصدی ارشد برق 1400 را برای شما قرار می دهیم. در ضمن، رتبه در سهمیه و رتبه کشوری را به شما در این جداول داده ایم تا متوجه تحلیل قسمت بالا بشوید.

اگر تمایل به دیدن نمونه کارنامه های سهمیه آزاد ارشد برق 1401-1400 دارید، از طریق لینک زیر کارنامه سهمیه آزاد ارشد برق را نیز مشاهده کنید.

کارنامه های ارشد برق 1401-1400 در سهمیه آزاد

ضمناً، کارنامه های سهمیه 5 درصد ایثارگری ارشد برق 1400 را براساس کد ضرایب دسته بندی کرده ایم. در کنکور ارشد برق براساس دفترچه ارشد 1401-1400، 8 کد ضریب داشتیم. رتبه های در سهمیه و رتبه های کشوری از کد ضریبی به کد ضریب دیگر متفاوت است. دلیل این امر، تفاوت در دروس و یا ضرایب و یا هر دوی این موارد در کد ضریب های مختلف است.

جهت دسترسی سریعتر به کد ضریب و یا رشته-گرایش مد نظر خود از طریق جدول زیر که لینک گذاری شده است اقدام کنید.

لینک های نمونه کارنامه های سهمیه ایثارگری (5 درصد) ارشد برق 1401-1400

نمونه کارنامه های سهمیه 5 درصد ایثارگری ارشد برق 1400 کد ضریب 1: رشته های مرتبط با الکترونیک 
نمونه کارنامه های سهمیه 5 درصد ایثارگری ارشد برق 1400 کد ضریب 2: رشته های مرتبط با قدرت
نمونه کارنامه های سهمیه 5 درصد ایثارگری ارشد برق 1400 کد ضریب 3: گرایش های مخابرات میدان و موج و مخابرات نوری 
نمونه کارنامه های سهمیه 5 درصد ایثارگری ارشد برق 1400 کد ضریب 4: گرایش های مخابرات سیستم، مخابرات امن و رمزنگاری و شبکه های مخابراتی
نمونه کارنامه های سهمیه 5 درصد ایثارگری ارشد برق 1400 کد ضریب 5: رشته های مرتبط با کنترل
نمونه کارنامه های سهمیه 5 درصد ایثارگری ارشد برق 1400 کد ضریب 6: رشته مهندسی پزشکی (بیوالکتریک)
نمونه کارنامه های سهمیه 5 درصد ایثارگری ارشد برق 1400 کد ضریب 7: رشته مهندسی مکاترونیک 
نمونه کارنامه های سهمیه 5 درصد ایثارگری ارشد برق 1400 کد ضریب 8: رشته مهندسی هوافضا

نمونه کارنامه های سهمیه 5 درصد ایثارگری ارشد رشته برق-کد ضریب 1- سال 1400

در ارشد مجموعه برق، کد ضریب یک مربوط به گرایش های مدارهای مجتمع الكترونیك، افزاره های میکرو و نانوالکترونیک، سیستم های الكترونیك دیجیتال، جنگ الکترونیک از رشته برق می باشد.

همچنین رشته های مهندسی پدافند غیرعامل، مهندسی هسته ای، مهندسی فتونیک، مهندسی نانوفناوری، مهندسی سیستم های میکرو و نانوالکترومکانیک، مهندسی خودرو و مواد، انرژی و تکنولوژی کوانتومی نیز در دفترچه ثبت نام کنکور ارشد 1400 کد ضریب یک را به خود اختصاص داده بودند که مهندسی نانوفناوری در دفترچه ثبت نام ارشد 1401 از رشته های مجموعه برق و کد ضریب یک حذف شده است.

دروس و ضرایب دروس در کد ضریب 1 از ارشد مجموعه برق براساس دفترچه ثبت نام کنکور ارشد برق در 1401-1400 به شرح زیر است:

جدول دروس و ضرایب آنها در کد ضریب 1 ارشد برق ( 1400)

درسضریب
زبان2
ریاضیات3
مدارهای الكتریكی (1 و 2)3
مدارهای الكتریكی (1 و 2) و سیستم های دیجیتال 14
ماشین های الكتریكی (1 و 2) و تحلیل سیستم های انرژی الكتریكی 11
سیستم های كنترل خطی1
سیگنال ها و سیستم ها2
الكترومغناطیس2

توجه مهم: جداول طوری طراحی شده است که به خوبی و به طور کامل در بیش از 90 درصد موبایل ها نمایش داده می شوند. اگر در دیدن جداول با موبایل به مشکلی برخوردید، دو راه حل زیر را استفاده کنید:

1- از منوی مرورگر خود (سه نقطه گوشه بالای چپ یا راست مرورگر) گزینه نمایش صفحه به صورت دسکتاپ (show desktop site) را تیک بزنید. در این صورت به راحتی می توانید روی جداول زوم کنید و به طور دلخواه خود اطلاعات جداول را مشاهده کنید.

2- از کامپیوتر، لپ تاپ یا تبلت استفاده کنید.

برای مشاهده محل قبولی ارشد برق در سال 1400 باید به مطلب زیر مراجعه کنید.

رتبه های قبولی ارشد برق 1400

نمونه کارنامه های سهمیه 5 درصدی ارشد برق 1400 در کد ضریب یک: رشته های مرتبط با الکترونیک، مهندسی هسته ای و مهندسی فتونیک

رتبهرتبه کشوریزبانریاضیمدارالکترونیک سیستم دیجیتالماشین الکتریکی کنترل خطیسیگنال و سیستمالکترو مغناطیس
62056.5347.9568.3144.750.000.0050.050.00
64156.5026.8946.5436.5833.660.000.0052.50
64048.9645.8636.9638.9842.2545.650.0014.69
810612.5856.5025.6039.5036.5426.500.000.00
779670.000.0046.6425.910.000.000.000.00
9812210.000.0042.4023.550.000.000.000.00
17519766.670.0020.000.0038.100.000.000.00
2602851-2.3415.1525.24-7.06-7.0623.550.0011.78
276299145.930.000.000.0030.620.000.000.00
283304712.955.550.0012.950.000.0012.950.00
317333611.785.050.0011.780.000.0011.780.00
330361653.120.000.000.000.000.00-3.230.00
385390448.290.000.000.000.000.00-2.940.00
452444737.690.000.000.000.000.000.000.00
54051420.000.0012.610.0023.55-2.940.000.00
63261030.000.005.057.070.000.000.000.00

نمونه کارنامه های سهمیه 5 درصد ایثارگری ارشد رشته برق-کد ضریب 2- سال 1400

در ارشد مجموعه برق، کد ضریب دو مربوط به گرایش های سیستم های قدرت، الكترونیك قدرت و ماشین های الكتریكی، برنامه ریزی و مدیریت سیستم های انرژی الكتریكی و سامانه های برقی حمل و نقل از رشته برق می باشد.

همچنین رشته های مهندسی راه آهن برقی، مهندسی سیستم های انرژی و مهندسی انرژی های تجدیدپذیر در این کد ضریب قرار گرفته اند. 

دروس و ضرایب دروس در کد ضریب 2 از ارشد مجموعه برق براساس دفترچه ثبت نام کنکور ارشد برق در 1401-1400 به شرح زیر است:

جدول دروس و ضرایب آنها در کد ضریب 2 ارشد برق ( 1400)

درسضریب
زبان2
ریاضیات3
مدارهای الكتریكی (1 و 2)3
مدارهای الكتریكی (1 و 2) و سیستم های دیجیتال 11
ماشین های الكتریكی (1 و 2) و تحلیل سیستم های انرژی الكتریكی 14
سیستم های كنترل خطی2
سیگنال ها و سیستم ها1
الكترومغناطیس1

نمونه کارنامه های سهمیه 5 درصدی ارشد برق 1400 در کد ضریب 2: رشته های مرتبط با قدرت

نمونه کارنامه های سهمیه 5 درصد ایثارگری ارشد رشته برق-کد ضریب 3- سال 1400

در ارشد مجموعه برق، کد ضریب سه مربوط به گرایش های مخابرات میدان و موج و مخابرات نوری است.

دروس و ضرایب دروس در کد ضریب 3 از ارشد مجموعه برق براساس دفترچه ثبت نام کنکور ارشد برق در 1401-1400 به شرح زیر است:

جدول دروس و ضرایب آنها در کد ضریب 3 ارشد برق ( 1400)

درسضریب
زبان2
ریاضیات3
مدارهای الكتریكی (1 و 2)3
مدارهای الكتریكی (1 و 2) و سیستم های دیجیتال 12
ماشین های الكتریكی (1 و 2) و تحلیل سیستم های انرژی الكتریكی 11
سیستم های كنترل خطی1
سیگنال ها و سیستم ها2
الكترومغناطیس4

نمونه کارنامه های سهمیه 5 درصدی ارشد برق 1400 در کد ضریب 3: گرایش های مخابرات میدان و موج و مخابرات نوری

رتبهرتبه کشوریزبانریاضیاتمدارالکترونیک سیستم دیجیتالماشین الکتریکی کنترل خطیسیگنال و سیستمالکترو مغناطیس
63056.5347.9568.3144.750.000.0050.050.00
63056.5026.8946.5436.5833.660.000.0052.50
65248.9645.8636.9638.9842.2545.650.0014.69
1020012.5856.5025.6039.5036.5426.500.000.00
11914690.000.0046.6425.910.000.000.000.00
14517060.000.0042.4023.550.000.000.000.00
14917396.670.0020.000.0038.100.000.000.00
1591833-2.3415.1525.24-7.06-7.0623.550.0011.78
257282945.930.000.000.0030.620.000.000.00
331342453.120.000.000.000.000.00-3.230.00
352358612.955.550.0012.950.000.0012.950.00
366369948.290.000.000.000.000.00-2.940.00
387385611.785.050.0011.780.000.0011.780.00
434421737.690.000.000.000.000.000.000.00
52448820.000.0012.610.0023.55-2.940.000.00
72565450.000.005.057.070.000.000.000.00

نمونه کارنامه های سهمیه 5 درصد ایثارگری ارشد رشته برق-کد ضریب 4- سال 1400

در ارشد مجموعه برق، کد ضریب چهار مربوط به گرایش های مخابرات سیستم، مخابرات امن و رمزنگاری، شبکه های مخابراتی و الکترواکوستیک از رشته برق و نیز رشته های مهندسی صدا  و مهندسی مخابرات امنیتی می باشد.

دروس و ضرایب دروس در کد ضریب 4 از ارشد مجموعه برق براساس دفترچه ثبت نام کنکور ارشد برق در 1401-1400 به شرح زیر است:

جدول دروس و ضرایب آنها در کد ضریب 4 ارشد برق ( 1400)

درسضریب
زبان2
ریاضیات3
مدارهای الكتریكی (1 و 2)3
مدارهای الكتریكی (1 و 2) و سیستم های دیجیتال 12
ماشین های الكتریكی (1 و 2) و تحلیل سیستم های انرژی الكتریكی 11
سیستم های كنترل خطی1
سیگنال ها و سیستم ها4
الكترومغناطیس2

نمونه کارنامه های سهمیه 5 درصدی ارشد برق 1400 در کد ضریب 4: گرایش های مخابرات سیستم  و مخابرات امن و رمزنگاری

رتبهرتبه کشوریزبانریاضیمدارالکترونیک سیستم دیجیتالماشین الکتریکی  کنترل خطیسیگنال و سیستمالکترو مغناطیس
62156.5347.9568.3144.750.000.0050.050.00
78056.5026.8946.5436.5833.660.000.0052.50
78248.9645.8636.9638.9842.2545.650.0014.69
1323712.5856.5025.6039.5036.5426.500.000.00
13215670.000.0046.6425.910.000.000.000.00
15817766.670.0020.000.0038.100.000.000.00
15818050.000.0042.4023.550.000.000.000.00
2202493-2.3415.1525.24-7.06-7.0623.550.0011.78
271291345.930.000.000.0030.620.000.000.00
277296512.955.550.0012.950.000.0012.950.00
360323111.785.050.0011.780.000.0011.780.00
366367253.120.000.000.000.000.00-3.230.00
400393248.290.000.000.000.000.00-2.940.00
441424437.690.000.000.000.000.000.000.00
52548700.000.0012.610.0023.55-2.940.000.00
71064370.000.005.057.070.000.000.000.00

نمونه کارنامه های سهمیه 5 درصد ایثارگری ارشد رشته برق-کد ضریب 5- سال 1400

در ارشد مجموعه برق، کد ضریب پنج مربوط به گرایش کنترل از رشته برق و رشته مهندسی کنترل و علائم می باشد.

دروس و ضرایب دروس در کد ضریب 5 از ارشد مجموعه برق براساس دفترچه ثبت نام کنکور ارشد برق در 1401-1400 به شرح زیر است:

جدول دروس و ضرایب آنها در کد ضریب 5 ارشد برق ( 1400)

درسضریب
زبان2
ریاضیات3
مدارهای الكتریكی (1 و 2)3
مدارهای الكتریكی (1 و 2) و سیستم های دیجیتال 11
ماشین های الكتریكی (1 و 2) و تحلیل سیستم های انرژی الكتریكی 12
سیستم های كنترل خطی4
سیگنال ها و سیستم ها2
الكترومغناطیس1

نمونه کارنامه های سهمیه 5 درصدی ارشد برق 1400 در کد ضریب 5: گرایش کنترل و رشته مهندسی کنترل و علائم

رتبهرتبه کشوریزبانریاضیمدارالکترونیک سیستم دیجیتالماشین الکتریکی کنترل خطیسیگنال و سیستمالکترو مغناطیس
64856.5347.9568.3144.750.000.0050.050.00
63248.9645.8636.9638.9842.2545.650.0014.69
812912.5856.5025.6039.5036.5426.500.000.00
812956.5026.8946.5436.5833.660.000.0052.50
12313946.670.0020.000.0038.100.000.000.00
1281524-2.3415.1525.24-7.06-7.0623.550.0011.78
20420510.000.0046.6425.910.000.000.000.00
209243545.930.000.000.0030.620.000.000.00
23424810.000.0042.4023.550.000.000.000.00
360375953.120.000.000.000.000.00-3.230.00
394405448.290.000.000.000.000.00-2.940.00
433438212.955.550.0012.950.000.0012.950.00
461460937.690.000.000.000.000.000.000.00
47146950.000.0012.610.0023.55-2.940.000.00
487466111.785.050.0011.780.000.0011.780.00
79074910.000.005.057.070.000.000.000.00

نمونه کارنامه های سهمیه 5 درصد ایثارگری ارشد رشته برق-کد ضریب 6- سال 1400

در ارشد مجموعه برق 1400، کد ضریب شش مربوط به رشته مهندسی پزشکی بوده که در دفترچه ثبت نام کنکور ارشد 1401 رشته دكتری مستقيم علوم و مهندسی اعصاب نیز به این کد ضریب اضافه شده است.

دروس و ضرایب دروس در کد ضریب 6 از ارشد مجموعه برق براساس دفترچه ثبت نام کنکور ارشد برق در 1401-1400 به شرح زیر است:

جدول دروس و ضرایب آنها در کد ضریب 6 ارشد برق ( 1400)

درسضریب
زبان2
ریاضیات3
مدارهای الكتریكی (1 و 2)3
مدارهای الكتریكی (1 و 2) و سیستم های دیجیتال 13
ماشین های الكتریكی (1 و 2) و تحلیل سیستم های انرژی الكتریكی 11
سیستم های كنترل خطی4
سیگنال ها و سیستم ها4
الكترومغناطیس1
مقدمه ای بر مهندسی پزشکی1

نمونه کارنامه های سهمیه 5 درصدی ارشد برق 1400 در کد ضریب 6: رشته مهندسی پزشکی (بیوالکتریک)

رتبهرتبه کشوریزبانریاضیمدارالکترونیک سیستم دیجیتالماشین الکتریکی کنترل خطیسیگنال و سیستمالکترو مغناطیسمهندسی پزشکی
21624596.670.0020.000.0038.100.000.000.000.00
913612.5856.5025.6039.5036.5426.500.000.000.00
913956.5026.8946.5436.5833.660.000.0052.5026.50
63948.9645.8636.9638.9842.2545.650.0014.690.00
62257.6048.8669.6045.600.000.0051.000.000.00
15917990.000.0043.2024.000.000.000.000.000.00
331345012.005.140.0012.000.000.0012.000.000.00
469456849.200.000.000.000.000.00-2.990.00-2.99
327341546.800.000.000.0031.200.000.000.000.00
1651851-2.3915.4325.71-7.19-7.1924.000.0012.000.00
66963746.005.140.000.000.000.000.000.0021.00
13215430.000.0047.5226.400.000.000.000.000.00
295314613.205.650.0013.200.000.0013.200.000.00
432427554.130.000.000.000.000.00-3.290.00-3.29
291311151.480.000.000.0034.320.000.000.000.00

نمونه کارنامه های سهمیه 5 درصد ایثارگری ارشد رشته برق-کد ضریب 7- سال 1400

در ارشد مجموعه برق، کد ضریب هفت مربوط به رشته مهندسی مکاترونیک است.

دروس و ضرایب دروس در کد ضریب 7 از ارشد مجموعه برق براساس دفترچه ثبت نام کنکور ارشد مهندسی برق در 1401-1400 به شرح زیر است:

جدول دروس و ضرایب آنها در کد ضریب 7 ارشد برق ( 1400)

درسضریب
زبان2
ریاضیات3
مدارهای الكتریكی (1 و 2)3
مدارهای الكتریكی (1 و 2) و سیستم های دیجیتال 14
ماشین های الكتریكی (1 و 2) و تحلیل سیستم های انرژی الكتریكی 14
سیستم های كنترل خطی4
سیگنال ها و سیستم ها1
الكترومغناطیس1

نمونه کارنامه های سهمیه 5 درصدی ارشد برق 1400 در کد ضریب 7: رشته مهندسی مکاترونیک

رتبهرتبه کشوریزبانریاضیمدارالکترونیک سیستم دیجیتالماشین الکتریکی کنترل خطیسیگنال و سیستمالکترو مغناطیس
64356.5347.9568.3144.750.000.0050.050.00
64612.5856.5025.6039.5036.5426.500.000.00
61748.9645.8636.9638.9842.2545.650.0014.69
75156.5026.8946.5436.5833.660.000.0052.50
849796.670.0020.000.0038.100.000.000.00
11413950.000.0046.6425.910.000.000.000.00
14016510.000.0042.4023.550.000.000.000.00
149174345.930.000.000.0030.620.000.000.00
2342688-2.3415.1525.24-7.06-7.0623.550.0011.78
35737900.000.0012.610.0023.55-2.940.000.00
400418512.955.550.0012.950.000.0012.950.00
419432653.120.000.000.000.000.00-3.230.00
441450911.785.050.0011.780.000.0011.780.00
457464948.290.000.000.000.000.00-2.940.00
541560637.690.000.000.000.000.000.000.00
72871260.000.005.057.070.000.000.000.00

نمونه کارنامه های سهمیه 5 درصد ایثارگری ارشد رشته برق-کد ضریب 8- سال 1400

در ارشد مجموعه برق 1400، کد ضریب هشت مربوط به رشته مهندسی هوافضا بوده، که در دفترچه ثبت نام کنکور ارشد 1401 رشته مهندسی فناوری ماهواره نیز به این کد ضریب اضافه شده است.

دروس و ضرایب دروس در کد ضریب 8 از ارشد مجموعه برق براساس دفترچه ثبت نام کنکور ارشد برق در 1401-1400 به شرح زیر است:

جدول دروس و ضرایب آنها در کد ضریب 8 ارشد برق ( 1400)

درسضریب
زبان2
ریاضیات3
مدارهای الكتریكی (1 و 2)3
مدارهای الكتریكی (1 و 2) و سیستم های دیجیتال 12
ماشین های الكتریكی (1 و 2) و تحلیل سیستم های انرژی الكتریكی 11
سیستم های كنترل خطی2
سیگنال ها و سیستم ها1
الكترومغناطیس4

نمونه کارنامه های سهمیه 5 درصدی ارشد برق 1400 در کد ضریب 8: رشته مهندسی هوافضا

رتبهرتبه کشوریزبان ریاضیمدارالکترونیک سیستم دیجیتالماشین الکتریکیکنترل خطیسیگنال و سیستمالکترو مغناطیس
63856.5347.9568.3144.750.000.0050.050.00
62856.5026.8946.5436.5833.660.000.0052.50
63448.9645.8636.9638.9842.2545.650.0014.69
915112.5856.5025.6039.5036.5426.500.000.00
12514750.000.0046.6425.910.000.000.000.00
1281504-2.3415.1525.24-7.06-7.0623.550.0011.78
15117210.000.0042.4023.550.000.000.000.00
16018496.670.0020.000.0038.100.000.000.00
266289545.930.000.000.0030.620.000.000.00
329342953.120.000.000.000.000.00-3.230.00
364372448.290.000.000.000.000.00-2.940.00
416414912.955.550.0012.950.000.0012.950.00
444437737.690.000.000.000.000.000.000.00
450443011.785.050.0011.780.000.0011.780.00
55152300.000.0012.610.0023.55-2.940.000.00
73368790.000.005.057.070.000.000.000.00
به این مطلب امتیاز دهید
بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کد امنیتی *محدودیت زمانی مجاز به پایان رسید. لطفا کد امنیتی را دوباره تکمیل کنید.

سوالات و کلید سوالات ارشد بهداشت و ایمنی مواد غذایی 1404-1403
کارشناسی ارشد
سوالات و کلید سوالات ارشد بهداشت و ایمنی مواد غذایی 1404-1403

دانلود سوالات ارشد بهداشت و ایمنی مواد غذایی 1404-1403 برای دانلود سوالات ارشد بهداشت و ایمنی مواد غذایی 1403 بر روی لینک زیر کلیک کنید. دانلود سوالات ارشد بهداشت و ایمنی مواد غذایی 1404-1403 (به محض دریافت) دانلود کلید سوالات ارشد بهداشت و ایمنی مواد غذایی 1404-1403 سنجش پزشکی براساس …

رتبه های قبولی ارشد
انتخاب رشته کارشناسی ارشد
کارنامه های قبولی، رتبه و محل قبولی ارشد ۱۴۰۲

کارنامه های قبولی، رتبه و محل قبولی ارشد ۱۴۰۲ رتبه ها و محل قبولی ارشد ۱۴۰۲ را در این مطلب برای شما قرار داده ایم. در ادامه به تفکیک گروه های مختلف تحصیلی، می توانید در جداول، لیست رتبه ها و محل قبولی رشته های مختلف در ارشد سال گدشته …

سوالات و کلید سوالات ارشد بیماری شناسی گیاهی 1403
تخمین رتبه
سوالات و کلید سوالات ارشد بیماری شناسی گیاهی 1403

سوالات و کلید سوالات ارشد بیماری شناسی گیاهی 1403 برای دانلود سوالات و کلید سوالات ارشد بیماری شناسی گیاهی 1403، از طریق لینک های زیر اقدام نمایید. دانلود سوالات ارشد بیماری شناسی گیاهی 1404-1403  پاسخنامه و کلید سوالات ارشد بیماری شناسی گیاهی 1404-1403  توجه مهم: در ادامه مطلب لینک های …