کارنامه های رتبه و قبولی ارشد مجموعه علوم تغذیه 1402-1401
انتخاب رشته کارشناسی ارشد وزارت بهداشت

کارنامه های رتبه و قبولی ارشد تغذیه 1402-1401

کارنامه های رتبه و قبولی ارشد تغذیه 1402-1401 برای داوطلبان ارشد تغذیه سال 1402 و حتی سال های آینده بسیار اهمیت دارد. آنچه که اهمیت کارنامه های قبولی ارشد تغذیه ۱۴۰۱ را برای داوطلبان ارشد تغذیه بسیار زیاد می کند به دلایل زیر است:

  1. دیدن درصدهای کارنامه ها و رتبه به دست آمده با این درصدها
  2. هدفگذاری برای مطالعه ارشد تغذیه
  3. اطلاع از شرایط خودشان و تخمین رتبه برای ارشد تغذیه
  4. آگاهی از محل قبولی و رتبه های قبولی در ارشد تغذیه
  5. تحلیل در زمان انتخاب رشته ارشد تغذیه

نمونه کارنامه رتبه و قبولی ارشد تغذیه 1402-1401

کنکور ارشد تغذیه ۱۴۰۱ به صورت مجموعه تغذیه برگزار شد. در ادامه مطلب کارنامه های رتبه و قبولی ارشد تغذیه 1402-1401 را به صورت جداول و به تفکیک گرایش های مختلف ارشد تغذیه برای شما قرار می دهیم. جهت دسترسی به رتبه ها و قبولی های گرایش مد نظرتان در ارشد تغذیه می توانید از طریق لینک های جدول زیر مستقیماً به جدول رتبه و قبولی ارشد تغذیه آن گرایش دست یابید. در ضمن اگر رتبه ها و درصدهای ارشد مجموعه تغذیه سال 1402-1401 را می خواهید مشاهده نمایید به لینک زیر مراجعه کنید.

نمونه کارنامه های رتبه ها و درصدهای ارشد تغذیه 1402-1401

لینک نمونه کارنامه های رتبه و قبولی گرایش های ارشد تغذیه 1402-1401

نمونه کارنامه های رتبه و قبولی ارشد علوم تغذیه 1401
نمونه کارنامه های رتبه و قبولی ارشد علوم بهداشتی در تغذیه 1401
نمونه کارنامه های رتبه و قبولی ارشد تغذیه بالینی 1401

کاربرد رتبه ها و قبولی ها در انتخاب رشته ارشد تغذیه 1402

مهم ترین کاربرد رتبه ها و محل قبولی آنها در انتخاب رشته ارشد تغذیه است. کارنامه های ارشد تغذیه ۱۴۰۱ برای تعیین و تخمین شانس قبولی ارشد تغذیه در زمان انتخاب رشته اهمیت بسیار زیادی دارد. علاوه بر تعیین اینکه شما با رتبه خود چه شانس هایی برای قبولی دارید و چه محل هایی را با رتبه خود از دست رفته می بینید، یک کاربرد مهم دیگر نیز دارد و آن این است که باعث می شود با یک منطق بسیار درست اقدام به انتخاب رشته کنید.

نمونه کارنامه های رتبه و قبولی ارشد علوم تغذیه 1402-1401

یک از مهم ترین گرایش ها در ارشد مجموعه تغذیه، گرایش علوم تغذیه است. در کارنامه های ارشد تغذیه، برای این گرایش رتبه در سهمیه و رتبه بدون سهمیه تعیین می گردد و در نهایت براساس رتبه داوطلب و انتخاب رشته اش، محل قبولی داوطلب مشخص می شود.

در جدول زیر نمونه رتبه ها و قبولی های ارشد علوم تغذیه 1402-1401 قرار داده شده است.

رتبه های قبولی ارشد علوم تغذیه کنکور ارشد 1402-1401

رتبه قبولیمحل قبولی
46ارشد علوم تغذیه – دانشگاه علوم پزشکی ایران – شهریه پرداز
120ارشد علوم تغذیه – دانشگاه علوم پزشکی اهواز – شهریه پرداز
130ارشد علوم تغذیه – دانشگاه علوم پزشکی زاهدان – روزانه

نمونه کارنامه های رتبه و قبولی ارشد علوم بهداشتی در تغذیه 1402-1401

گرایش علوم بهداشتی در تغذیه در مجموعه تغذیه، بعد از گرایش های تغذیه بالینی و علوم تغذیه مد نظر انتخاب دوطلبان است. در کارنامه های ارشد تغذیه، برای این گرایش رتبه در سهمیه و رتبه بدون سهمیه تعیین می گردد و در نهایت براساس رتبه داوطلب و انتخاب رشته اش، محل قبولی داوطلب مشخص می شود.

در جدول زیر نمونه رتبه ها و قبولی های ارشد علوم بهداشتی در تغذیه 1402-1401 قرار داده شده است.

رتبه های قبولی ارشد علوم بهداشتی در تغذیه کنکور ارشد 1402-1401

رتبه قبولیمحل قبولی
30ارشد علوم بهداشتی در تغذیه – دانشگاه علوم پزشکی تهران – روزانه
86ارشد علوم بهداشتی در تغذیه – دانشگاه علوم پزشکی اصفهان – روزانه

نمونه کارنامه های رتبه و قبولی ارشد تغذیه بالینی 1402-1401

دیگر گرایش بسیار مهم در ارشد مجموعه تغذیه، گرایش تغذیه بالینی است. در کارنامه های ارشد تغذیه، برای این گرایش رتبه در سهمیه و رتبه بدون سهمیه تعیین می گردد و در نهایت براساس رتبه داوطلب و انتخاب رشته اش، محل قبولی داوطلب مشخص می شود.

در جدول زیر نمونه رتبه ها و قبولی های ارشد تغذیه بالینی 1402-1401 قرار داده شده است.

رتبه های قبولی ارشد تغذیه بالینی کنکور ارشد 1402-1401

رتبه قبولیمحل قبولی
7ارشد تغذیه بالینی – دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی – روزانه
62ارشد تغذیه بالینی – دانشگاه علوم پزشکی مشهد – شهریه پرداز

نرم افزار انتخاب رشته ارشد تغذیه 1402

مشاوران تحصیلی، تنها نرم افزار انتخاب رشته ارشد وزارت بهداشت 1402 را ارائه می کند و ارشد تغذیه نیز به عنوان یکی از مهم ترین رشته های ارشد وزارت بهداشت و البته سخت ترین رشته ارشد وزارت بهداشت برای انتخاب رشته، دقیق ترین و صحیح ترین تحلیل های شانس قبولی را دارد و علاوه بر آن، اولویت بندی دقیق و بسیار کاملی را نیز برای همه کد رشته محل های دفترچه انتخاب رشته ارشد 1402 برای شما انجام می دهد.

نرم افزار انتخاب رشته ارشد وزارت بهداشت 1402

در ادامه می توانید نمونه کارنامه های رتبه و قبولی ارشد مجموعه تغذیه در سال های 99 و 1400 را نیز مشاهده نمایید.

رتبه ها و کارنامه های قبولی ارشد مجموعه تعذیه سال 1401-1400

در ادامه جداول رتبه های قبولی ارشد مجموعه تغذیه در کنکور ارشد 1401-1400 به تفکیک رشته های علوم تغذیه، علوم بهداشتی در تغذیه، تغذیه بالینی و تغذیه ورزشی قرار داده شده است.

رتبه های قبولی ارشد علوم تغذیه کنکور ارشد 1401-1400

رتبه قبولیدانشگاه و محل قبولی
10ارشد علوم تغذیه – دانشگاه علوم پزشکی تهران – روزانه
13ارشد علوم تغذیه – دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی – روزانه
52ارشد علوم تغذیه – دانشگاه علوم پزشکی مشهد – روزانه
72ارشد علوم تغذیه – دانشگاه علوم پزشکی تبریز – شهریه پرداز
123ارشد علوم تغذیه – دانشگاه علوم پزشکی لرستان – روزانه

رتبه های قبولی ارشد علوم بهداشتی در تغذیه کنکور ارشد 1401-1400

رتبه قبولیدانشگاه و محل قبولی
97ارشد علوم بهداشتی در تغذیه – دانشگاه علوم پزشکی تبریز – روزانه
119ارشد علوم بهداشتی در تغذیه – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات – شهریه پرداز

رتبه های قبولی ارشد تغذیه بالینی کنکور ارشد 1401-1400

رتبه قبولیدانشگاه و محل قبولی
3ارشد تغذیه بالینی – دانشگاه علوم پزشکی تهران – روزانه
35ارشد تغذیه بالینی – دانشگاه علوم پزشکی مشهد – روزانه

رتبه های قبولی ارشد تغذیه ورزشی کنکور ارشد 1401-1400

رتبه قبولیدانشگاه و محل قبولی
26ارشد تغذیه ورزشی – دانشگاه علوم پزشکی تهران – روزانه

رتبه ها و کارنامه های قبولی ارشد مجموعه تعذیه سال 1400-99

در ادامه جداول رتبه های قبولی ارشد مجموعه تغذیه در کنکور ارشد 1400-99 به تفکیک رشته های علوم تغذیه، علوم بهداشتی در تغذیه و تغذیه بالینی قرار داده شده است.

نمونه رتبه ها و محل قبولی ارشد علوم تغذیه 99

نوع قبولیمحل قبولیرتبه
روزانهدانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی12
روزانهدانشگاه علوم پزشکی اصفهان42
روزانهدانشگاه علوم پزشکی مشهد48
روزانهدانشگاه علوم پزشکی اهواز65
روزانهدانشگاه علوم پزشکی لرستان100

نمونه رتبه ها و محل قبولی ارشد علوم بهداشتی در تغذیه 99

نوع قبولیمحل قبولیرتبه
شهریه پردازدانشگاه علوم پزشکی تهران45
روزانهدانشگاه علوم پزشکی تبریز81
روزانهدانشگاه علوم پزشکی یزد102

نمونه رتبه ها و محل قبولی ارشد تغذیه بالینی 99

نوع قبولیمحل قبولیرتبه
روزانهدانشگاه علوم پزشکی تهران3
روزانهدانشگاه علوم پزشکی مشهد33
شهریه پردازدانشگاه علوم پزشکی تبریز62
5/5 - (1 امتیاز)
بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کد امنیتی *محدودیت زمانی مجاز به پایان رسید. لطفا کد امنیتی را دوباره تکمیل کنید.

دفترچه انتخاب رشته ارشد پرستاری ۱۴۰۲
انتخاب رشته کارشناسی ارشد وزارت بهداشت
دفترچه انتخاب رشته ارشد پرستاری ۱۴۰۲

دفترچه انتخاب رشته ارشد پرستاری ۱۴۰۲ دفترچه انتخاب رشته ارشد پرستاری ۱۴۰۲ را برای دانلود به صورت جداگانه برای شما قرار داده ایم. برای دانلود دفترچه 1402 انتخاب رشته ارشد پرستاری از طریق لینک زیر اقدام کنید. دانلود دفترچه انتخاب رشته ارشد پرستاری 1402 دفترچه انتخاب رشته ارشد پرستاری به …

دفترچه انتخاب رشته ارشد بیوتکنولوژی پزشکی ۱۴۰۲
انتخاب رشته کارشناسی ارشد وزارت بهداشت
دفترچه انتخاب رشته ارشد بیوتکنولوژی پزشکی ۱۴۰۲

دفترچه انتخاب رشته ارشد بیوتکنولوژی پزشکی ۱۴۰۲ دفترچه انتخاب رشته ارشد بیوتکنولوژی پزشکی ۱۴۰۲ را برای دانلود به صورت جداگانه برای شما قرار داده ایم. برای دانلود دفترچه 1402 انتخاب رشته ارشد بیوتکنولوژی پزشکی از طریق لینک زیر اقدام کنید. دانلود دفترچه انتخاب رشته ارشد بیوتکنولوژی پزشکی 1402 دفترچه انتخاب …

دفترچه انتخاب رشته ارشد بیوشیمی بالینی ۱۴۰۲
انتخاب رشته کارشناسی ارشد وزارت بهداشت
دفترچه انتخاب رشته ارشد بیوشیمی بالینی ۱۴۰۲

دفترچه انتخاب رشته ارشد بیوشیمی بالینی ۱۴۰۲ دفترچه انتخاب رشته ارشد بیوشیمی بالینی ۱۴۰۲ را برای دانلود به صورت جداگانه برای شما قرار داده ایم. برای دانلود دفترچه 1402 انتخاب رشته ارشد بیوشیمی بالینی از طریق لینک زیر اقدام کنید. دانلود دفترچه انتخاب رشته ارشد بیوشیمی بالینی 1402 دفترچه انتخاب …