کارنامه های ارشد مدیریت کسب و کار(MBA) 1401-1402
تخمین رتبه

نمونه کارنامه های ارشد مدیریت کسب و کار (MBA) 1401-1402

کارنامه های کنکور ارشد مدیریت کسب و کار (MBA) 1401-1402، برای فهمیدن رتبه ها و درصدها، برای داوطلبان کنکور ارشد 1402 بسیار حائز اهمیت است. در کارنامه های کنکور ارشد مدیریت کسب و کار (MBA) 1401، مهم ترین اطلاعات شامل رتبه ها و درصدهاست.

برای مشاهده محل قبولی ارشد مدیریت کسب و کار (MBA) در سال 1401 باید به مطلب زیر مراجعه کنید.

رتبه های قبولی ارشد مدیریت کسب و کار (MBA) 1401

هر داوطلبی در کنکور ارشد مدیریت کسب و کار (MBA) 1401 با توجه به میزان آمادگی و مهارت های کنکوری و روحی روانی خود، درصدها و رتبه هایی را کسب کرده است. برای آشنایی و درک بیشتر و یا دیدن و مطالعه سوالات و کلید سوالات کنکور ارشد سال گذشته رشته مدیریت کسب و کار (MBA)، از طریق لینک زیر اقدام کنید.

دانلود سوالات ارشد مدیریت کسب و کار (MBA) 1402 و 1403

برای انتخاب رشته ارشد 1402 از نرم افزار انتخاب رشته مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار انتخاب رشته ارشد 1402

دسته بندی کارنامه های ارشد مدیریت کسب و کار (MBA) 1401-1402 براساس کد ضرایب

در کنکور ارشد مدیریت کسب و کار (MBA) سال 1402-1401، دو کد ضریب داشتیم. رتبه های هر کد ضریب با کد ضریب دیگر تفاوت خواهند داشت. علت این امر این است که درس ها و ضرایب آنها از کد ضریبی به کد ضریب دیگر متفاوت است.

در کارنامه های کنکور ارشد مدیریت کسب و کار (MBA) 1401-1402، رتبه های کنکور به دو شکل توسط سازمان سنجش ارائه می شود. رتبه در سهمیه و رتبه بدون سهمیه یا همان رتبه کل یا رتبه کشوری. منظور از این دو رتبه این است که با درصدهایی که داوطلب کنکور ارشد مدیریت کسب و کار (MBA) در سال گذشته یعنی در کنکور ارشد سال 1401 زده است در بین داوطلبانی که هم سهمیه آن داوطلب هستند، چه رتبه ای کسب کرده است و در مجموع همه داوطلبان کل کشور و بدون در نظر گرفتن سهمیه نیز چه رتبه ای را به دست آورده است. رتبه در سهمیه مهم ترین رتبه کارنامه های ارشد مدیریت کسب و کار (MBA) است.

سهمیه های کنکور کارشناسی ارشد

در این مطلب کارنامه های کنکور ارشد مدیریت کسب و کار (MBA) سال 1401 در سهمیه آزاد قرار داده شده است و اگر سهمیه های 5 درصد و 25 درصد ایثارگری دارید باید به مطلب زیر مراجعه کنید

نمونه کارنامه های ارشد مدیریت کسب و کار (MBA) 1401-1402 در سهمیه 5 درصد ایثارگری و 25 درصد ایثارگری

برای انتخاب رشته ارشد 1402 از نرم افزار انتخاب رشته مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار انتخاب رشته ارشد 1402

نمونه کارنامه های ارشد رشته مدیریت کسب و کار (MBA) 1401-کد ضریب یک: مدیریت کسب و کار

در ارشد مجموعه مدیریت کسب و کار (MBA)، کد ضریب یک مربوط به رشته مدیریت کسب و کار است.

دروس و ضرایب دروس در کد ضریب 1 از ارشد مجموعه مدیریت کسب و کار (MBA) براساس دفترچه ثبت نام کنکور ارشد مدیریت کسب و کار (MBA) در سال 1402-1401 به شرح زیر است:

جدول دروس و ضرایب آنها در کد ضریب 1 ارشد مدیریت کسب و کار (MBA) (سال 1401)

درس ضریب
زبان تخصصی (انگلیسی) مخصوص رشته مدیریت كسب و كار 1
استعداد و آمادگی تحصیلی ویژه رشته مدیریت 2
ریاضیات عمومی 1 و 2 دوره فنی و مهندسی 2

توجه مهم:جداول طوری طراحی شده است که به خوبی و به طور کامل در بیش از 90 درصد موبایل ها نمایش داده می شوند. اگر در دیدن جداول با موبایل به مشکلی برخوردید، دو راه حل زیر را استفاده کنید:

1- از منوی مرورگر خود (سه نقطه گوشه بالای چپ یا راست مرورگر) گزینه نمایش صفحه به صورت دسکتاپ (show desktop site) را تیک بزنید. در این صورت به راحتی می توانید روی جداول زوم کنید و به طور دلخواه خود اطلاعات جداول را مشاهده کنید.

2- از کامپیوتر، لپ تاپ یا تبلت استفاده کنید.


برای مشاهده محل قبولی ارشد مدیریت کسب و کار (MBA) در سال 1401 باید به مطلب زیر مراجعه کنید.

رتبه های قبولی ارشد مدیریت کسب و کار (MBA) 1401

نمونه کارنامه رتبه های برتر ارشد مدیریت کسب و کار (MBA) 1401 همراه با رتبه ها و درصدها: کد ضریب 1

رتبه زبان تخصصی استعداد و آمادگی تحصیلی ریاضیات عمومی 1و2 
9 69.22 59.03 93.36
12 3.33 80.96 88.20
26 41.11 53.97 73.64
39 62.73 27.83 76.27
45 52.65 32.89 72.32
54 14.42 64.09 54.66
76 41.11 48.91 46.02
85 81.49 63.25 7.89
128 7.93 24.46 71.18
152 7.93 24.46 65.75
231 23.79 23.61 46.02
291 63.46 38.79 3.95

جدول کارنامه های ارشد مدیریت کسب و کار (MBA) 1401 با رتبه ها و درصدها: کد ضریب 1

رتبه زبان تخصصی استعداد و آمادگی تحصیلی ریاضیات عمومی 1و2 
304 82.20 32.05 0.00
312 11.11 51.67 31.03
341 22.35 50.60 7.89
418 42.55 42.17 0.00
472 -0.71 54.82 5.26
570 0.00 53.97 0.00
650 0.00 44.70 5.26
995 -2.15 35.42 2.63
1130 34.62 11.81 3.95
1424 2.88 10.12 14.46
1512 0.00 20.24 3.95
1863 8.66 13.49 0.00
1986 0.00 9.28 6.58
2268 0.00 11.81 0.00
3111 4.32 0.00 0.00

برای انتخاب رشته ارشد 1402 از نرم افزار انتخاب رشته مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار انتخاب رشته ارشد 1402

نمونه کارنامه های ارشد رشته مدیریت کسب و کار (MBA) 1400-1401-کد ضریب یک

در جداول زیر رتبه ها و درصدهای کارنامه های ارشد مدیریت کسب و کار (MBA) در کنکور 1401-1400 قرار داده شده است.

نمونه کارنامه رتبه های برتر ارشد مدیریت کسب و کار (MBA) 1400 همراه با رتبه ها و درصدها: کد ضریب 1

رتبه زبان تخصصی استعداد و آمادگی تحصیلی ریاضیات عمومی 1و2 
9 61.01 66.73 87.98
10 0.00 91.52 88.63
14 55.46 60.66 79.98
16 0.00 83.20 80.58
20 2.78 60.83 82.22
28 74.44 47.50 70.00
29 84.44 73.33 20.00
47 32.94 55.46 63.08
54 55.29 31.46 71.87
56 12.71 72.45 51.51
60 64.19 43.85 52.05
62 67.22 49.17 50.00
83 50.26 28.60 65.34
85 11.55 65.86 46.82
90 42.18 33.80 61.96
91 56.67 44.17 48.89
92 58.35 39.86 47.31
133 32.94 50.26 39.43
141 65.29 65.00 6.76
163 33.51 34.66 49.00
196 27.78 43.33 40.00
243 6.35 25.14 60.98
249 6.35 25.14 56.32
288 6.11 39.17 45.56

جدول کارنامه های ارشد مدیریت کسب و کار (MBA) 1400 با رتبه ها و درصدها: کد ضریب 1

رتبه زبان تخصصی استعداد و آمادگی تحصیلی ریاضیات عمومی 1و2 
432 19.06 24.26 39.43
509 50.85 39.86 3.38
527 17.91 52.00 6.76
563 65.86 32.94 0.00
680 -0.57 56.34 4.51
685 34.09 43.34 0.00
817 0.00 55.46 0.00

برای انتخاب رشته ارشد 1402 از نرم افزار انتخاب رشته مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار انتخاب رشته ارشد 1402

نمونه کارنامه های ارشد رشته مدیریت کسب و کار (MBA) 1400-99-کد ضریب یک

در جداول زیر رتبه ها و درصدهای کارنامه های ارشد مدیریت کسب و کار (MBA) در کنکور 1400-99 قرار داده شده است.

نمونه کارنامه رتبه های برتر ارشد تاریخ 99 در رشته مدیریت کسب و کار (MBA)

رتبه زبان تخصصی استعداد و آمادگی تحصیلی ریاضیات عمومی 1و 2
15 58.66 64.16 89.77
21 0.00 88.00 90.44
133 34.84 58.66 70.81
180 12.22 69.66 52.56
183 53.16 30.25 73.34
208 61.72 42.16 53.11
222 34.84 53.16 44.25
225 69.06 68.75 7.59
231 44.62 35.75 69.54
262 35.44 36.66 55.00

جدول کارنامه های ارشد مدیریت کسب و کار (MBA) 99 با رتبه ها و درصدها در کد ضریب 1: رشته مدیریت کسب و کار

رتبه زبان تخصصی استعداد و آمادگی تحصیلی ریاضیات عمومی 1و 2
375 6.72 26.59 68.44
518 6.72 26.59 63.22
576 20.16 25.66 44.25
626 18.94 55.00 7.59
626 53.78 42.16 3.80
696 69.66 34.84 0.00
776 36.06 45.84 0.00
784 0.00 58.66 0.00
792 -0.61 59.59 5.06
824 56.22 27.50 0.00
861 0.00 43.09 13.90
1014 0.00 48.59 5.06
1255 -1.83 38.50 2.53
1652 16.50 23.84 0.00
1811 29.34 12.84 3.80
1816 36.66 8.25 0.00
1822 0.00 23.84 0.00
1881 0.00 22.00 3.80
2079 2.44 11.00 13.90
2778 0.00 10.09 6.33
2806 15.28 10.09 0.00
2855 7.34 14.66 0.00
3067 0.00 15.59 0.00
3105 0.00 12.84 0.00
3300 1.84 13.75 0.00
3416 0.00 10.09 0.00
3500 3.66 0.00 0.00
3699 0.00 9.16 0.00
4230 0.00 11.91 0.00
5357 1.84 0.00 0.00

برای انتخاب رشته ارشد 1402 از نرم افزار انتخاب رشته مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار انتخاب رشته ارشد 1402

نمونه کارنامه های ارشد رشته مدیریت کسب و کار (MBA) 99- 1400-کد ضریب دو: مدیریت امور شهری

در ارشد مجموعه مدیریت کسب و کار (MBA)، کد ضریب دو مربوط به رشته مدیریت امور شهری است.

دروس و ضرایب دروس در کد ضریب 2 از ارشد مجموعه مدیریت کسب و کار (MBA) براساس دفترچه ثبت نام کنکور ارشد مدیریت کسب و کار (MBA) در سال 1401-1400 به شرح زیر است:

جدول دروس و ضرایب آنها در کد ضریب 2 ارشد مدیریت کسب و کار (MBA) (سال 1400)

درس ضریب
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی) مخصوص رشته مدیریت امور شهری 2
استعداد و آمادگی تحصیلی ویژه رشته مدیریت 2
دانش مسائل روز در زمینه مدیریت مؤسسات تولیدی، خدماتی و طرح های عمرانی 2
نظریه های عمومی مدیریت 2
زبان فارسی 1

نمونه کارنامه رتبه های برتر ارشد امور شهری 99 

رتبه زبان عمومی و تخصصی استعداد و آمادگی تحصیلی دانش مسائل روز نظریه‌های عمومی مدیریت زبان فارسی
37 17.12 27.50 32.26 8.38 11.74
43 0.00 11.91 27.86 25.15 11.74
45 15.28 58.66 4.40 0.00 41.06
51 55.00 42.16 0.00 -2.08 16.14
88 0.00 88.00 0.00 0.00 0.00

جدول کارنامه های ارشد رشته مدیریت امور شهری با رتبه ها و درصدها

رتبه زبان عمومی و تخصصی استعداد و آمادگی تحصیلی دانش مسائل روز نظریه‌های عمومی مدیریت زبان فارسی
255 0.00 68.75 0.00 0.00 0.00
272 0.00 69.66 0.00 0.00 0.00
335 7.94 24.75 17.60 8.38 -2.93
364 0.00 64.16 0.00 0.00 0.00
365 -9.77 11.00 16.14 13.62 27.86
420 0.00 14.66 17.60 6.28 26.40
473 -2.43 7.34 26.40 8.38 10.26
553 0.00 45.84 5.86 1.05 0.00
559 0.00 17.41 4.40 24.09 0.00
562 0.00 53.16 0.00 0.00 0.00
565 0.00 59.59 4.40 0.00 -2.93
573 0.00 38.50 4.40 0.00 22.00
654 21.38 27.50 2.94 0.00 14.66
691 0.00 58.66 0.00 0.00 0.00
815 25.66 8.25 10.26 0.00 0.00
857 0.00 55.00 0.00 0.00 0.00
1119 46.44 0.00 0.00 0.00 0.00
1248 0.00 36.66 0.00 0.00 0.00
1311 0.00 -4.58 26.40 0.00 0.00
1321 0.00 43.09 0.00 0.00 0.00
1538 5.50 4.59 8.80 3.15 8.80
2245 0.00 31.16 0.00 0.00 0.00
2398 0.00 15.59 8.80 -6.27 7.34
2934 0.00 28.41 0.00 0.00 0.00
2970 0.00 20.16 0.00 0.00 0.00
2980 0.00 22.00 0.00 0.00 -1.45
3123 3.06 18.34 0.00 0.00 0.00
3140 0.00 12.84 0.00 0.00 17.60
3200 0.00 26.59 0.00 0.00 0.00
3292 -0.61 15.59 0.00 0.00 11.74
3314 1.84 9.16 0.00 -2.08 16.14
4649 0.00 15.59 0.00 0.00 0.00
4795 5.50 -4.58 7.34 -3.14 -1.45
5438 0.00 6.41 0.00 0.00 0.00
5687 0.00 5.50 0.00 0.00 0.00
5838 7.34 0.00 0.00 0.00 0.00

برای انتخاب رشته ارشد 1402 از نرم افزار انتخاب رشته مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار انتخاب رشته ارشد 1402

به این مطلب امتیاز دهید
بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کد امنیتی *

کارنامه های ارشد مدیریت منابع انسانی 1401-1402
تخمین رتبه
کارنامه های ارشد مدیریت منابع انسانی 1401-1402

نمونه کارنامه های ارشد مدیریت منابع انسانی سال 1402-1401 کارنامه های کنکور ارشد مدیریت منابع انسانی 1402-1401، برای فهمیدن رتبه ها و درصدها، برای داوطلبان کنکور ارشد 1402 بسیار حائز اهمیت است. در کارنامه های کنکور ارشد مدیریت منابع انسانی 1401، مهم ترین اطلاعات شامل رتبه ها و درصدهاست. برای …

کارنامه های ارشد مدیریت کارآفرینی 1401-1402
تخمین رتبه
کارنامه های ارشد مدیریت کارآفرینی 1401-1402

نمونه کارنامه های ارشد مدیریت کارآفرینی سال 1402-1401 کارنامه های کنکور ارشد مدیریت کارآفرینی 1402-1401، برای فهمیدن رتبه ها و درصدها، برای داوطلبان کنکور ارشد 1402 بسیار حائز اهمیت است. در کارنامه های کنکور ارشد مدیریت کارآفرینی 1401، مهم ترین اطلاعات شامل رتبه ها و درصدهاست. برای مشاهده محل قبولی …

کارنامه های ارشد مدیریت مالی 1401-1402
تخمین رتبه
کارنامه های ارشد مدیریت مالی 1401-1402

نمونه کارنامه های ارشد مدیریت مالی سال 1402-1401 کارنامه های کنکور ارشد مدیریت مالی 1402-1401، برای فهمیدن رتبه ها و درصدها، برای داوطلبان کنکور ارشد 1402 بسیار حائز اهمیت است. در کارنامه های کنکور ارشد مدیریت مالی 1401، مهم ترین اطلاعات شامل رتبه ها و درصدهاست. برای مشاهده محل قبولی …