کارنامه های ارشد مکانیک 1403-1402
تخمین رتبه

دسترسی سریع تر به محتوا از طریق فهرست عناوین

نمونه کارنامه های ارشد مکانیک 1403-1402

کارنامه های کنکور ارشد مکانیک 1403-1402، برای فهمیدن رتبه ها و درصدها، برای داوطلبان کنکور ارشد 1403 بسیار حائز اهمیت است. در کارنامه های کنکور ارشد مکانیک 1402، مهم ترین اطلاعات شامل رتبه ها و درصدهاست.

برای مشاهده محل قبولی ارشد مکانیک در سال 1402 باید به مطلب زیر مراجعه کنید.

رتبه های قبولی ارشد مکانیک 1402

هر داوطلبی در کنکور ارشد مکانیک 1402 با توجه به میزان آمادگی و مهارت های کنکوری و روحی روانی خود، درصدها و رتبه هایی را کسب کرده است. برای آشنایی و درک بیشتر و یا دیدن و مطالعه سوالات و کلید سوالات کنکور ارشد گذشته رشته مکانیک، از طریق لینک زیر اقدام کنید.

دانلود سوالات ارشد مکانیک 1403 – 1404

دسته بندی کارنامه های ارشد مکانیک 1403-1402 براساس کد ضرایب

در کنکور ارشد مکانیک 1403-1402، نه کد ضریب داشتیم. رتبه های هر کد ضریب با کد ضریب دیگر تفاوت خواهند داشت. علت این امر این است که درس ها و ضرایب آنها از کد ضریبی به کد ضریب دیگر متفاوت است.

در کارنامه های کنکور ارشد مکانیک 1403-1402، رتبه های کنکور به دو شکل توسط سازمان سنجش ارائه می شود. رتبه در سهمیه و رتبه بدون سهمیه یا همان رتبه کل یا رتبه کشوری. منظور از این دو رتبه این است که با درصدهایی که داوطلب کنکور ارشد مکانیک در گذشته یعنی در کنکور ارشد 1402 زده است در بین داوطلبانی که هم سهمیه آن داوطلب هستند، چه رتبه ای کسب کرده است و در مجموع همه داوطلبان کل کشور و بدون در نظر گرفتن سهمیه نیز چه رتبه ای را به دست آورده است. رتبه در سهمیه مهم ترین رتبه کارنامه های ارشد مکانیک است.

سهمیه های کنکور کارشناسی ارشد

در این مطلب کارنامه های کنکور ارشد مکانیک 1402 در سهمیه آزاد قرار داده شده است و اگر سهمیه های 5 درصد و 25 درصد ایثارگری دارید باید به مطلب زیر مراجعه کنید.

نمونه کارنامه های ارشد مکانیک 1403-1402 در سهمیه 5 درصد ایثارگری و 25 درصد ایثارگری

از طریق لینک های زیر، ساده تر به نمونه کارنامه های ارشد مجموعه مکانیک 1402 در رشته و گرایش مد نظر خود دسترسی پیدا کنید.

لینک های نمونه کارنامه های ارشد مکانیک 1403-1402

نمونه کارنامه های ارشد 1402 کد ضریب 1: گرایش های ساخت و تولید و جوش
نمونه کارنامه های ارشد 1402 کد ضریب 2: گرایش های طراحی کاربردی، نگهداری و پایش تجهیزات و رشته تسلیحات 
نمونه کارنامه های ارشد 1402 کد ضریب 3: گرایش تبدیل انرژی و رشته های مهندسی سیستم های انرژی و مهندسی هسته ای 
نمونه کارنامه های ارشد 1402 کد ضریب 4: رشته مهندسی پزشکی
نمونه کارنامه های ارشد 1402 کد ضریب 5: گرایش های مواد مرکب، دریا و قوای محرکه خودرو
نمونه کارنامه های ارشد 1402 کد ضریب 6: گرایش های طراحی و ساخت خودرو و طراحی سیستم های دینامیکی خودرو
نمونه کارنامه های ارشد 1402 کد ضریب 7: گرایش سازه و بدنه خودرو 
نمونه کارنامه های ارشد 1402 کد ضریب 8: رشته مهندسی مکاترونیک
نمونه کارنامه های ارشد 1402 کد ضریب 9: رشته مهندسی سیستم های میکرو و نانوالکترومکانیک

نمونه کارنامه های ارشد رشته مکانیک 1402-کد ضریب یک: ساخت و تولید و جوش

در ارشد مجموعه مکانیک، کد ضریب یک مربوط به گرایش های ساخت و تولید و جوش از رشته مکانیک است.

دروس و ضرایب دروس در کد ضریب 1 از ارشد مجموعه مکانیک براساس دفترچه ثبت نام کنکور ارشد مکانیک در 1403-1402 به شرح زیر است:

جدول دروس و ضرایب آنها در کد ضریب 1 ارشد مکانیک ( 1402)

درس ضریب
زبان 1
ریاضـیات 3
حرارت و سـیالات (ترمودینامیک، مکانیک سـیالات، انتقال حرارت) 2
جامدات (اســتاتیک، مقاومت مصــالح، طراحی اجزاء) 3
دینامیک و ارتعاشــات (دینامیک، ارتعاشــات، دینامیک ماشــین، کنترل) 2
ســاخت و تولید 4

توجه مهم:جداول طوری طراحی شده است که به خوبی و به طور کامل در بیش از 90 درصد موبایل ها نمایش داده می شوند. اگر در دیدن جداول با موبایل به مشکلی برخوردید، دو راه حل زیر را استفاده کنید:

1- از منوی مرورگر خود (سه نقطه گوشه بالای چپ یا راست مرورگر) گزینه نمایش صفحه به صورت دسکتاپ (show desktop site) را تیک بزنید. در این صورت به راحتی می توانید روی جداول زوم کنید و به طور دلخواه خود اطلاعات جداول را مشاهده کنید.

2- از کامپیوتر، لپ تاپ یا تبلت استفاده کنید.


برای مشاهده محل قبولی ارشد مکانیک در سال 1402 باید به مطلب زیر مراجعه کنید.

رتبه های قبولی ارشد مکانیک 1402

نمونه کارنامه رتبه های برتر ارشد مکانیک 1402 همراه با رتبه ها و درصدها در گرایش های ساخت و تولید و جوش

رتبه زبان  ریاضیات حرارت و سیالات جامدات دینامیک و ارتعاشات ساخت و تولید
6 36.32 12.26 33.26 68.64 4.86 56.32
7 33.33 0.00 41.12 69.36 56.36 10.33
8 16.36 6.12 40.39 43.68 0.00 52.36
10 32.25 45.25 44.14 54.08 0.00 0.00
11 0.00 7.20 43.58 21.70 21.70 48.25
16 0.00 22.47 15.25 0.00 16.33 63.35
25 17.89 0.00 0.00 35.36 21.06 46.32
33 16.36 51.06 0.00 41.60 16.36 1.33
38 16.40 15.15 40.39 27.05 24.30 12.33
41 0.00 15.25 62.52 17.05 17.05 15.26
46 29.83 18.38 15.25 41.60 1.62 16.33
52 61.16 0.00 3.33 0.00 11.12 52.36
54 3.33 44.22 45.52 23.33 0.00 0.00
111 43.20 16.20 15.16 17.05 6.20 15.26
112 0.00 0.00 4.75 33.29 43.73 12.36
157 0.00 6.12 26.13 39.53 3.36 6.66
189 0.00 18.38 19.00 20.81 16.20 5.35

جدول کارنامه های ارشد مکانیک 1402 با رتبه ها و درصدها در کد ضریب 1: گرایش های ساخت و تولید و جوش

رتبه زبان  ریاضیات حرارت و سیالات جامدات دینامیک و ارتعاشات ساخت و تولید
308 22.38 4.09 21.38 31.20 0.00 1.03
333 0.00 3.60 11.88 24.96 27.53 1.25
345 2.98 10.21 28.51 -8.31 0.00 25.36

نمونه کارنامه های ارشد رشته مکانیک 1402-کد ضریب دو: طراحی کاربردی، نگهداری و پایش تجهیزات و مهندسی هوافضا

در ارشد مجموعه مکانیک، کد ضریب دو مربوط به گرایش های طراحی کاربردی، نگهداری و پایش تجهیزات از رشته مکانیک است. همچنین رشته های مهندسی هوافضا، مهندسی ماشین های ریلی و مهندسی فناوری ماهواره نیز در این مجموعه کد ضریب دو را به خود اختصاص داده اند.

دروس و ضرایب دروس در کد ضریب 2 از ارشد مجموعه مکانیک براساس دفترچه ثبت نام کنکور ارشد مکانیک در 1403-1402 به شرح زیر است:

جدول دروس و ضرایب آنها در کد ضریب 2 ارشد مکانیک ( 1402)

درس ضریب
زبان 1
ریاضـیات 2
حرارت و سـیالات (ترمودینامیک، مکانیک سـیالات، انتقال حرارت) 2
جامدات (اســتاتیک، مقاومت مصــالح، طراحی اجزاء) 3
دینامیک و ارتعاشــات (دینامیک، ارتعاشــات، دینامیک ماشــین، کنترل) 3

برای مشاهده محل قبولی ارشد مکانیک در سال 1402 باید به مطلب زیر مراجعه کنید.

رتبه های قبولی ارشد مکانیک 1402

نمونه کارنامه رتبه های برتر ارشد مکانیک 1402 همراه با رتبه ها و درصدها در گرایش های طراحی کاربردی، نگهداری و پایش تجهیزات و رشته هوافضا

رتبه زبان  ریاضیات حرارت و سیالات جامدات دینامیک و ارتعاشات
6 33.33 0.00 41.12 69.36 56.36
9 32.25 45.25 44.14 54.08 0.00
10 55.25 46.36 0.00 52.25 16.37
12 36.32 12.26 33.26 68.64 4.86
29 16.36 51.06 0.00 41.60 16.36
34 16.40 15.15 40.39 27.05 24.30
50 0.00 15.25 62.52 17.05 17.05
54 3.33 44.22 45.52 23.33 0.00
76 0.00 7.20 43.58 21.70 21.70
82 29.83 18.38 15.25 41.60 1.62
91 45.60 82.23 0.00 3.33 0.00
140 0.00 6.12 26.13 39.53 3.36
151 0.00 3.60 11.88 24.96 27.53
154 17.89 0.00 0.00 35.36 21.06
157 0.00 18.38 19.00 20.81 16.20
185 43.20 16.20 15.16 17.05 6.20
212 22.38 4.09 21.38 31.20 0.00

جدول کارنامه های ارشد مکانیک 1402 با رتبه ها و درصدها در کد ضریب 2: گرایش های طراحی کاربردی، نگهداری و پایش تجهیزات و رشته هوافضا

رتبه زبان  ریاضیات حرارت و سیالات جامدات دینامیک و ارتعاشات
416 0.00 22.47 15.25 0.00 16.33
602 61.16 0.00 3.33 0.00 11.12
1243 2.98 10.21 28.51 -8.31 0.00

نمونه کارنامه های ارشد رشته مکانیک 1402-کد ضریب سه: تبدیل انرژی، مهندسی سیستم های انرژی و مهندسی هسته ای

در ارشد مجموعه مکانیک 1402، کد ضریب سه مربوط به گرایش های تبدیل انرژی و مهندسی احتراق از رشته مکانیک و نیز رشته های مهندسی سیستم های انرژی، مهندسی انرژی های تجدید پذیر، مهندسی هسته ای و رشته مواد، انرژی و تکنولوژی کوانتومی بوده، در دفترچه ثبت نام کنکور ارشد 1403، رشته های مهندسی شتابگر ذرات و آموزش مهندسی نیز به این کد ضریب اضافه شده است.

دروس و ضرایب دروس در کد ضریب 3 از ارشد مجموعه مکانیک براساس دفترچه ثبت نام کنکور ارشد مکانیک در 1403-1402 به شرح زیر است:

جدول دروس و ضرایب آنها در کد ضریب 3 ارشد مکانیک ( 1402)

درس ضریب
زبان 1
ریاضـیات 2
حرارت و سـیالات (ترمودینامیک، مکانیک سـیالات، انتقال حرارت) 3
جامدات (اســتاتیک، مقاومت مصــالح، طراحی اجزاء) 2
دینامیک و ارتعاشــات (دینامیک، ارتعاشــات، دینامیک ماشــین، کنترل) 2

برای مشاهده محل قبولی ارشد مکانیک در سال 1402 باید به مطلب زیر مراجعه کنید.

رتبه های قبولی ارشد مکانیک 1402

نمونه کارنامه رتبه های برتر ارشد مکانیک 1402 همراه با رتبه ها و درصدها در تبدیل انرژی و رشته های مهندسی هسته ای  و مهندسی احتراق

رتبه جامدات زبان  ریاضیات حرارت و سیالات دینامیک و ارتعاشات
4 78.36 56.33 25.36 60.32 28.36
5 52.01 89.36 16.32 52.28 45.12
6 80.25 80.25 44.45 63.32 0.00
7 63.33 56.36 15.22 12.32 75.25
8 54.08 32.25 45.25 44.14 0.00
10 54.08 37.29 55.32 23.76 0.00
15 68.64 36.32 12.26 33.26 4.86
22 17.05 0.00 15.25 62.52 17.05
27 23.33 3.33 44.22 45.52 0.00
29 27.05 16.40 15.15 40.39 24.30
52 43.68 16.36 6.12 40.39 0.00
54 41.60 16.36 51.06 0.00 16.36
57 21.70 0.00 7.20 43.58 21.70
74 3.33 45.60 82.23 0.00 0.00
101 41.60 29.83 18.38 15.25 1.62
150 39.53 0.00 6.12 26.13 3.36
173 33.29 0.00 0.00 4.75 43.73
174 20.81 0.00 18.38 19.00 16.20
175 17.05 43.20 16.20 15.16 6.20
210 31.20 22.38 4.09 21.38 0.00
247 24.96 0.00 3.60 11.88 27.53
333 35.36 17.89 0.00 0.00 21.06
378 0.00 0.00 22.47 15.25 16.33

جدول کارنامه های ارشد مکانیک 1402 با رتبه ها و درصدها در کد ضریب 3: تبدیل انرژی و رشته های مهندسی هسته ای  و مهندسی احتراق

رتبه جامدات زبان  ریاضیات حرارت و سیالات دینامیک و ارتعاشات
638 0.00 61.16 0.00 3.33 11.12
650 -8.31 2.98 10.21 28.51 0.00

نمونه کارنامه های ارشد رشته مکانیک 1402-کد ضریب چهار: مهندسی پزشکی بیومکانیک

در ارشد مجموعه مکانیک، کد ضریب چهار مربوط به رشته مهندسی پزشکی با گرایش های بیومکانیک و مهندسی توانبخشی می باشد.

دروس و ضرایب دروس در کد ضریب 4 از ارشد مجموعه مکانیک براساس دفترچه ثبت نام کنکور ارشد مکانیک در 1403-1402 به شرح زیر است:

جدول دروس و ضرایب آنها در کد ضریب 4 ارشد مکانیک ( 1402)

درس ضریب
زبان 3
ریاضـیات 4
حرارت و سـیالات (ترمودینامیک، مکانیک سـیالات، انتقال حرارت) 3
جامدات (اســتاتیک، مقاومت مصــالح، طراحی اجزاء) 4
دینامیک و ارتعاشــات یا بیومکانیک 1 و 2 3
ســاخت و تولید یا دروس پایه پزشکی (آناتومی، فیزیک پزشکی و فیزیولوژی)
3

برای مشاهده محل قبولی ارشد مکانیک در سال 1402 باید به مطلب زیر مراجعه کنید.

رتبه های قبولی ارشد مکانیک 1402

نمونه کارنامه رتبه های برتر ارشد مکانیک 1402 همراه با رتبه ها و درصدها در رشته مهندسی پزشکی بیومکانیک

رتبه زبان  ریاضیات حرارت و سیالات جامدات دینامیک و ارتعاشات مبانی بیومکانیک ساخت و تولید دروس پایه پزشکی
3 89.36 16.32 52.28 52.01 45.12 0.00 66.36 0.00
4 80.25 44.45 63.32 80.25 0.00 0 25 0
6 56.36 15.22 12.32 63.33 75.25 0.00 15.26 0.00
9 37.29 55.32 23.76 54.08 0.00 0.00 15.32 0.00
12 33.33 0.00 41.12 69.36 56.36 0.00 10.33 0.00
21 16.36 6.12 40.39 43.68 0.00 0 52.36 0
37 16.36 51.06 0.00 41.60 16.36 0.00 1.33 0.00
44 0.00 7.20 43.58 21.70 21.70 0.00 48.25 0.00
47 16.40 15.15 40.39 27.05 24.30 0.00 12.33 0.00
67 3.33 44.22 45.52 23.33 0.00 0.00 0.00 0.00
94 61.16 0.00 3.33 0.00 11.12 0 52.36 0
104 0.00 22.47 15.25 0.00 16.33 0.00 63.35 0.00
106 43.20 16.20 15.16 17.05 6.20 0.00 15.26 0.00
193 0.00 0.00 4.75 33.29 43.73 0 12.36 0

جدول کارنامه های ارشد مکانیک 1402 با رتبه ها و درصدها در کد ضریب 4: رشته مهندسی پزشکی بیومکانیک

رتبه زبان  ریاضیات حرارت و سیالات جامدات دینامیک و ارتعاشات مبانی بیومکانیک ساخت و تولید دروس پایه پزشکی
250 0.00 6.12 26.13 39.53 3.36 0.00 6.66 0.00
286 0.00 18.38 19.00 20.81 16.20 0.00 5.35 0.00
295 22.38 4.09 21.38 31.20 0.00 0.00 1.03 0.00
820 2.98 10.21 28.51 -8.31 0.00 0.00 25.36 0.00

نمونه کارنامه های ارشد رشته مکانیک 1402-کد ضریب پنج: مواد مرکب، دریا و قوای محرکه خودرو

در ارشد مجموعه مکانیک 1402، کد ضریب پنج مربوط به گرایش های مواد مرکب و دریا از رشته مکانیک و گرایش قوای محرکه خودرو از رشته مهندسی خودرو بوده، که در دفترچه ثبت نام کنکور ارشد 1403، گرایش مواد مرکب حذف شده و گرایش کامپوزیت از رشته مهندسی مکانیک به این کد ضریب اضافه شده است.

دروس و ضرایب دروس در کد ضریب 5 از ارشد مجموعه مکانیک براساس دفترچه ثبت نام کنکور ارشد مکانیک در 1403-1402 به شرح زیر است:

جدول دروس و ضرایب آنها در کد ضریب 5 ارشد مکانیک ( 1402)

درس ضریب
زبان 2
ریاضـیات 3
حرارت و سـیالات (ترمودینامیک، مکانیک سـیالات، انتقال حرارت) 3
جامدات (اســتاتیک، مقاومت مصــالح، طراحی اجزاء) 3
دینامیک و ارتعاشــات (دینامیک، ارتعاشــات، دینامیک ماشــین، کنترل) 2

برای مشاهده محل قبولی ارشد مکانیک در سال 1402 باید به مطلب زیر مراجعه کنید.

رتبه های قبولی ارشد مکانیک 1402

نمونه کارنامه رتبه های برتر ارشد مکانیک 1402 همراه با رتبه ها و درصدها در گرایش های مواد مرکب، دریا و قوای محرکه

رتبه زبان  ریاضیات حرارت و سیالات جامدات دینامیک و ارتعاشات
3 56.33 25.36 60.32 78.36 28.36
4 80.25 44.45 63.32 80.25 0.00
6 89.36 16.32 52.28 52.01 45.12
7 33.33 0.00 41.12 69.36 56.36
8 37.29 55.32 23.76 54.08 0.00
9 55.25 46.36 0.00 52.25 16.37
10 36.32 12.26 33.26 68.64 4.86
29 45.60 82.23 0.00 3.33 0.00
30 3.33 44.22 45.52 23.33 0.00
31 16.36 51.06 0.00 41.60 16.36
37 16.40 15.15 40.39 27.05 24.30
43 0.00 15.25 62.52 17.05 17.05
54 16.36 6.12 40.39 43.68 0.00
66 29.83 18.38 15.25 41.60 1.62
97 0.00 7.20 43.58 21.70 21.70
122 43.20 16.20 15.16 17.05 6.20
165 0.00 6.12 26.13 39.53 3.36
183 22.38 4.09 21.38 31.20 0.00
203 0.00 18.38 19.00 20.81 16.20
219 0.00 0.00 4.75 33.29 43.73
279 17.89 0.00 0.00 35.36 21.06
310 0.00 3.60 11.88 24.96 27.53

جدول کارنامه های ارشد مکانیک 1402 با رتبه ها و درصدها در کد ضریب 5: گرایش های مواد مرکب، دریا و قوای محرکه

رتبه زبان  ریاضیات حرارت و سیالات جامدات دینامیک و ارتعاشات
420 61.16 0.00 3.33 0.00 11.12
473 0.00 22.47 15.25 0.00 16.33
926 2.98 10.21 28.51 -8.31 0.00

نمونه کارنامه های ارشد رشته مکانیک 1402-کد ضریب شش: طراحی و ساخت خودرو و طراحی سیستم های دینامیکی خودرو

در ارشد مجموعه مکانیک، کد ضریب شش مربوط به گرایش طراحی و ساخت خودرو از رشته مکانیک و گرایش  طراحی سیستم های دینامیکی خودرو از رشته مهندسی خودرو است.

دروس و ضرایب دروس در کد ضریب 6 از ارشد مجموعه مکانیک براساس دفترچه ثبت نام کنکور ارشد مکانیک در 1403-1402 به شرح زیر است:

جدول دروس و ضرایب آنها در کد ضریب 6 ارشد مکانیک ( 1402)

درس ضریب
زبان 2
ریاضـیات 3
حرارت و سـیالات (ترمودینامیک، مکانیک سـیالات، انتقال حرارت) 1
جامدات (اســتاتیک، مقاومت مصــالح، طراحی اجزاء) 3
دینامیک و ارتعاشــات (دینامیک، ارتعاشــات، دینامیک ماشــین، کنترل) 4

برای مشاهده محل قبولی ارشد مکانیک در سال 1402 باید به مطلب زیر مراجعه کنید.

رتبه های قبولی ارشد مکانیک 1402

نمونه کارنامه رتبه های برتر ارشد مکانیک 1402 همراه با رتبه ها و درصدها در گرایش های طراحی و ساخت خودرو و طراحی سیستم های دینامیکی خودرو

رتبه زبان  ریاضیات حرارت و سیالات جامدات دینامیک و ارتعاشات
4 80.25 44.45 63.32 80.25 0.00
5 56.33 25.36 60.32 78.36 28.36
6 89.36 16.32 52.28 52.01 45.12
8 55.25 46.36 0.00 52.25 16.37
9 35.25 12.26 64.15 33.33 50.00
10 37.29 55.32 23.76 54.08 0.00
13 32.25 45.25 44.14 54.08 0.00
19 16.36 51.06 0.00 41.60 16.36
22 36.32 12.26 33.26 68.64 4.86
29 45.60 82.23 0.00 3.33 0.00
57 16.40 15.15 40.39 27.05 24.30
73 0.00 0.00 4.75 33.29 43.73
93 29.83 18.38 15.25 41.60 1.62
102 3.33 44.22 45.52 23.33 0.00
147 0.00 15.25 62.52 17.05 17.05
150 17.89 0.00 0.00 35.36 21.06
152 43.20 16.20 15.16 17.05 6.20
158 16.36 6.12 40.39 43.68 0.00
170 0.00 7.20 43.58 21.70 21.70
193 0.00 3.60 11.88 24.96 27.53
210 0.00 18.38 19.00 20.81 16.20
294 0.00 6.12 26.13 39.53 3.36

جدول کارنامه های ارشد مکانیک 1402 با رتبه ها و درصدها در کد ضریب 6: گرایش های طراحی و ساخت خودرو و طراحی سیستم های دینامیکی خودرو

رتبه زبان  ریاضیات حرارت و سیالات جامدات دینامیک و ارتعاشات
313 22.38 4.09 21.38 31.20 0.00
321 61.16 0.00 3.33 0.00 11.12
433 0.00 22.47 15.25 0.00 16.33
1862 2.98 10.21 28.51 -8.31 0.00

نمونه کارنامه های ارشد رشته مکانیک 1402-کد ضریب هفت: سازه و بدنه خودرو

در ارشد مجموعه مکانیک 1402، کد ضریب هفت مربوط به گرایش سازه و بدنه خودرو از رشته مهندسی خودرو بوده، که در دفترچه کنکور ارشد 1403، گرایش نگاهداشت و بازیافت خودرو نیز به این کد ضریب اضافه شده است.

دروس و ضرایب دروس در کد ضریب 7 از ارشد مجموعه مکانیک براساس دفترچه ثبت نام کنکور ارشد مکانیک در 1403-1402 به شرح زیر است:

جدول دروس و ضرایب آنها در کد ضریب 7 ارشد مکانیک ( 1402)

درس ضریب
زبان 2
ریاضـیات 3
حرارت و سـیالات (ترمودینامیک، مکانیک سـیالات، انتقال حرارت) 2
جامدات (اســتاتیک، مقاومت مصــالح، طراحی اجزاء) 4
دینامیک و ارتعاشــات (دینامیک، ارتعاشــات، دینامیک ماشــین، کنترل) 3

برای مشاهده محل قبولی ارشد مکانیک در سال 1402 باید به مطلب زیر مراجعه کنید.

رتبه های قبولی ارشد مکانیک 1402

نمونه کارنامه رتبه های برتر ارشد مکانیک 1402 همراه با رتبه ها و درصدها در گرایش سازه و بدنه خودرو

رتبه زبان  ریاضیات حرارت و سیالات جامدات دینامیک و ارتعاشات
4 80.25 44.45 63.32 80.25 0.00
5 89.36 16.32 52.28 52.01 45.12
6 33.33 0.00 41.12 69.36 56.36
7 32.25 45.25 44.14 54.08 0.00
8 55.25 46.36 0.00 52.25 16.37
9 36.32 12.26 33.26 68.64 4.86
13 37.29 55.32 23.76 54.08 0.00
15 35.25 12.26 64.15 33.33 50.00
18 16.36 51.06 0.00 41.60 16.36
35 45.60 82.23 0.00 3.33 0.00
41 16.40 15.15 40.39 27.05 24.30
51 3.33 44.22 45.52 23.33 0.00
56 29.83 18.38 15.25 41.60 1.62
63 16.36 6.12 40.39 43.68 0.00
79 0.00 15.25 62.52 17.05 17.05
97 0.00 0.00 4.75 33.29 43.73
115 0.00 7.20 43.58 21.70 21.70
129 43.20 16.20 15.16 17.05 6.20
150 17.89 0.00 0.00 35.36 21.06
153 0.00 6.12 26.13 39.53 3.36
183 0.00 18.38 19.00 20.81 16.20
184 22.38 4.09 21.38 31.20 0.00
203 0.00 3.60 11.88 24.96 27.53
411 61.16 0.00 3.33 0.00 11.12

جدول کارنامه های ارشد مکانیک 1402 با رتبه ها و درصدها در کد ضریب 7: گرایش سازه و بدنه خودرو

رتبه زبان  ریاضیات حرارت و سیالات جامدات دینامیک و ارتعاشات
502 0.00 22.47 15.25 0.00 16.33
1536 2.98 10.21 28.51 -8.31 0.00

نمونه کارنامه های ارشد رشته مکانیک 1402-کد ضریب هشت: مهندسی مکاترونیک

در ارشد مجموعه مکانیک، کد ضریب هشت مربوط به رشته مهندسی مکاترونیک و مدیریت آموزشگاهی ویژه هنرستان ها (ویژه فرهنگیان) است.

دروس و ضرایب دروس در کد ضریب 8 از ارشد مجموعه مکانیک براساس دفترچه ثبت نام کنکور ارشد مکانیک در 1403-1402 به شرح زیر است:

جدول دروس و ضرایب آنها در کد ضریب 8 ارشد مکانیک ( 1402)

درس ضریب
زبان 1
ریاضـیات 2
حرارت و سـیالات (ترمودینامیک، مکانیک سـیالات، انتقال حرارت) 2
جامدات (اســتاتیک، مقاومت مصــالح، طراحی اجزاء) 2
دینامیک و ارتعاشــات (دینامیک، ارتعاشــات، دینامیک ماشــین، کنترل) 3
ســاخت و تولید
2

برای مشاهده محل قبولی ارشد مکانیک در سال 1402 باید به مطلب زیر مراجعه کنید.

رتبه های قبولی ارشد مکانیک 1402

نمونه کارنامه رتبه های برتر ارشد مکانیک 1402 همراه با رتبه ها و درصدها در مهندسی مکاترونیک

رتبه زبان  ریاضیات حرارت و سیالات جامدات دینامیک و ارتعاشات ساخت و تولید
3 56.36 15.22 12.32 63.33 75.25 15.26
4 80.25 44.45 63.32 80.25 0.00 25
5 56.33 25.36 60.32 78.36 28.36 26.36
6 89.36 16.32 52.28 52.01 45.12 66.36
7 36.32 12.26 33.26 68.64 4.86 56.32
10 55.25 46.36 0.00 52.25 16.37 15.26
11 37.29 55.32 23.76 54.08 0.00 15.32
12 32.25 45.25 44.14 54.08 0.00 0.00
15 0.00 7.20 43.58 21.70 21.70 48.25
16 16.36 6.12 40.39 43.68 0.00 52.36
20 45.60 82.23 0.00 3.33 0.00 36.52
24 16.40 15.15 40.39 27.05 24.30 12.33
28 0.00 15.25 62.52 17.05 17.05 15.26
39 16.36 51.06 0.00 41.60 16.36 1.33
41 0.00 22.47 15.25 0.00 16.33 63.35
46 17.89 0.00 0.00 35.36 21.06 46.32
58 0.00 0.00 4.75 33.29 43.73 12.36
61 3.33 44.22 45.52 23.33 0.00 0.00
75 29.83 18.38 15.25 41.60 1.62 16.33
94 61.16 0.00 3.33 0.00 11.12 52.36
127 43.20 16.20 15.16 17.05 6.20 15.26
162 0.00 18.38 19.00 20.81 16.20 5.35
190 0.00 6.12 26.13 39.53 3.36 6.66
193 0.00 3.60 11.88 24.96 27.53 1.25

جدول کارنامه های ارشد مکانیک 1402 با رتبه ها و درصدها در کد ضریب 8: مهندسی مکاترونیک

رتبه زبان  ریاضیات حرارت و سیالات جامدات دینامیک و ارتعاشات ساخت و تولید
323 22.38 4.09 21.38 31.20 0.00 1.03
493 2.98 10.21 28.51 -8.31 0.00 25.36

نمونه کارنامه های ارشد رشته مکانیک 1402-کد ضریب نه: مهندسی سیستم های میکرو و نانوالکترومکانیک

در ارشد مجموعه مکانیک، کد ضریب نه مربوط به رشته مهندسی سیستم های میکرو و نانوالکترومکانیک است.

دروس و ضرایب دروس در کد ضریب 9 از ارشد مجموعه مکانیک براساس دفترچه ثبت نام کنکور ارشد مکانیک در 1403-1402 به شرح زیر است:

جدول دروس و ضرایب آنها در کد ضریب 9 ارشد مکانیک ( 1402)

درس ضریب
زبان 1
ریاضـیات 2
حرارت و سـیالات (ترمودینامیک، مکانیک سـیالات، انتقال حرارت) 1
جامدات (اســتاتیک، مقاومت مصــالح، طراحی اجزاء) 2
دینامیک و ارتعاشــات (دینامیک، ارتعاشــات، دینامیک ماشــین، کنترل) 1
ســاخت و تولید
4

برای مشاهده محل قبولی ارشد مکانیک در سال 1402 باید به مطلب زیر مراجعه کنید.

رتبه های قبولی ارشد مکانیک 1402

نمونه کارنامه رتبه های برتر ارشد مکانیک 1402 همراه با رتبه ها و درصدها در مهندسی سیستم های میکرو و نانوالکترومکانیک

رتبه زبان  ریاضیات حرارت و سیالات جامدات دینامیک و ارتعاشات ساخت و تولید
4 80.25 44.45 63.32 80.25 0.00 25
5 56.33 25.36 60.32 78.36 28.36 26.36
6 89.36 16.32 52.28 52.01 45.12 66.36
7 33.33 0.00 41.12 69.36 56.36 10.33
8 0.00 7.20 43.58 21.70 21.70 48.25
9 17.89 0.00 0.00 35.36 21.06 46.32
11 61.16 0.00 3.33 0.00 11.12 52.36
13 32.25 45.25 44.14 54.08 0.00 0.00
34 29.83 18.38 15.25 41.60 1.62 16.33
41 16.36 51.06 0.00 41.60 16.36 1.33
49 16.40 15.15 40.39 27.05 24.30 12.33
61 0.00 15.25 62.52 17.05 17.05 15.26
80 43.20 16.20 15.16 17.05 6.20 15.26
96 3.33 44.22 45.52 23.33 0.00 0.00
146 0.00 0.00 4.75 33.29 43.73 12.36
210 0.00 6.12 26.13 39.53 3.36 6.66
264 2.98 10.21 28.51 -8.31 0.00 25.36
274 0.00 18.38 19.00 20.81 16.20 5.35
391 22.38 4.09 21.38 31.20 0.00 1.03

جدول کارنامه های ارشد مکانیک 1402 با رتبه ها و درصدها در کد ضریب 9: مهندسی سیستم های میکرو و نانوالکترومکانیک

رتبه زبان  ریاضیات حرارت و سیالات جامدات دینامیک و ارتعاشات ساخت و تولید
562 0.00 3.60 11.88 24.96 27.53 1.25
1/5 - (1 امتیاز)
بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کد امنیتی *محدودیت زمانی مجاز به پایان رسید. لطفا کد امنیتی را دوباره تکمیل کنید.

رتبه های قبولی ارشد
انتخاب رشته کارشناسی ارشد
کارنامه های قبولی، رتبه و محل قبولی ارشد ۱۴۰۲

کارنامه های قبولی، رتبه و محل قبولی ارشد ۱۴۰۲ رتبه ها و محل قبولی ارشد ۱۴۰۲ را در این مطلب برای شما قرار داده ایم. در ادامه به تفکیک گروه های مختلف تحصیلی، می توانید در جداول، لیست رتبه ها و محل قبولی رشته های مختلف در ارشد سال گدشته …

سوالات و کلید سوالات ارشد بیماری شناسی گیاهی 1403
تخمین رتبه
سوالات و کلید سوالات ارشد بیماری شناسی گیاهی 1403

سوالات و کلید سوالات ارشد بیماری شناسی گیاهی 1403 برای دانلود سوالات و کلید سوالات ارشد بیماری شناسی گیاهی 1403، از طریق لینک های زیر اقدام نمایید. دانلود سوالات ارشد بیماری شناسی گیاهی 1404-1403  پاسخنامه و کلید سوالات ارشد بیماری شناسی گیاهی 1404-1403  توجه مهم: در ادامه مطلب لینک های …

سوالات و کلید سوالات ارشد مدیریت 1403
تخمین رتبه
سوالات و کلید سوالات ارشد مدیریت 1403

سوالات و کلید سوالات ارشد مدیریت 1403 برای دانلود سوالات و کلید سوالات ارشد مدیریت 1403، از طریق لینک های زیر اقدام نمایید. دانلود سوالات ارشد مدیریت 1404-1403 پاسخنامه و کلید سوالات ارشد مدیریت 1404-1403  توجه مهم: در ادامه مطلب لینک های مهمی برای مشاهده مطالبی در رابطه با کارنامه …