کارنامه های ارشد مشاوره 1402-1401
تخمین رتبه

نمونه کارنامه های ارشد مشاوره 1402-1401

کارنامه های کنکور ارشد مشاوره 1402-1401، برای فهمیدن رتبه ها و درصدها، برای داوطلبان کنکور ارشد 1402 بسیار حائز اهمیت است. در کارنامه های کنکور ارشد مشاوره 1401، مهم ترین اطلاعات شامل رتبه ها و درصدهاست.

برای مشاهده محل قبولی ارشد مشاوره در سال 1401 باید به مطلب زیر مراجعه کنید.

رتبه های قبولی ارشد مشاوره 1401

هر داوطلبی در کنکور ارشد مشاوره 1401 با توجه به میزان آمادگی و مهارت های کنکوری و روحی روانی خود، درصدها و رتبه هایی را کسب کرده است. برای آشنایی و درک بیشتر و یا دیدن و مطالعه سوالات و کلید سوالات کنکور ارشد گذشته رشته مشاوره، از طریق لینک زیر اقدام کنید.

دانلود سوالات ارشد مشاوره 1402 و 1403

رتبه های کارنامه های ارشد مشاوره 1402-1401

در کارنامه های کنکور ارشد مشاوره 1402-1401، رتبه های کنکور به دو شکل توسط سازمان سنجش ارائه می شود. رتبه در سهمیه و رتبه بدون سهمیه یا همان رتبه کل یا رتبه کشوری. منظور از این دو رتبه این است که با درصدهایی که داوطلب کنکور ارشد مشاوره در گذشته یعنی در کنکور ارشد 1401 زده است در بین داوطلبانی که هم سهمیه آن داوطلب هستند، چه رتبه ای کسب کرده است و در مجموع همه داوطلبان کل کشور و بدون در نظر گرفتن سهمیه نیز چه رتبه ای را به دست آورده است. رتبه در سهمیه مهم ترین رتبه کارنامه های ارشد مشاوره است.

سهمیه های کنکور کارشناسی ارشد

در این مطلب کارنامه های کنکور ارشد مشاوره 1401 در سهمیه آزاد قرار داده شده است و اگر سهمیه های 5 درصد و 25 درصد ایثارگری دارید باید به مطلب زیر مراجعه کنید.

نمونه کارنامه های ارشد مشاوره 1402-1401 در سهمیه 5 درصد ایثارگری و 25 درصد ایثارگری

نمونه کارنامه های ارشد رشته مشاوره 1401

در ارشد مجموعه مشاوره، کد ضریب یک مربوط به خود رشته مشاوره با چهار گرایش (مشاوره مدرسه، مشاوره شغلی، مشاوره خانواده، مشاوره توانبخشی) است.

دروس و ضرایب دروس در کد ضریب 1 از ارشد مجموعه مشاوره براساس دفترچه ثبت نام کنکور ارشد مشاوره در 1402-1401 به شرح زیر است:

جدول دروس و ضرایب آنها در کد ضریب یک ارشد مشاوره ( 1401)

درس ضریب
زبان 3
آمار و روش های تحقیق 2
مبانی مشاوره و راهنمایی 2
روش ها و فنون راهنمایی در مشاوره 3
نظریه های مشاوره و روان درمانی 3
كاربرد آزمون های روانی در مشاوره 2
روان شناسی شخصیت 2

توجه مهم:جداول طوری طراحی شده است که به خوبی و به طور کامل در بیش از 90 درصد موبایل ها نمایش داده می شوند. اگر در دیدن جداول با موبایل به مشکلی برخوردید، دو راه حل زیر را استفاده کنید:

1- از منوی مرورگر خود (سه نقطه گوشه بالای چپ یا راست مرورگر) گزینه نمایش صفحه به صورت دسکتاپ (show desktop site) را تیک بزنید. در این صورت به راحتی می توانید روی جداول زوم کنید و به طور دلخواه خود اطلاعات جداول را مشاهده کنید.

2- از کامپیوتر، لپ تاپ یا تبلت استفاده کنید.

برای مشاهده محل قبولی ارشد مشاوره در سال 1401 باید به مطلب زیر مراجعه کنید.

رتبه های قبولی ارشد مشاوره 1401

نمونه کارنامه رتبه های برتر ارشد مشاوره 1401 همراه با رتبه ها و درصدها

رتبه زبان آمار روش‌های تحقیق مبانی مشاوره روش‌ها و فنون نظریه‌های مشاوره کاربرد آزمون‌ها شخصیت
8 13.92 34.93 25.84 53.59 68.90 30.62 76.56
13 12.22 58.33 35.00 33.33 35.00 46.67 73.33
15 52.73 48.36 79.12 30.62 22.97 0.00 43.38
33 0.00 6.67 33.33 63.33 46.67 18.33 70.00
71 1.70 29.55 68.90 53.59 30.62 0.00 29.41
87 0.00 31.67 53.33 45.00 21.05 33.33 45.00

جدول کارنامه های ارشد مشاوره 1401 با رتبه ها و درصدها

رتبه زبان آمار روش‌های تحقیق مبانی مشاوره روش‌ها و فنون نظریه‌های مشاوره کاربرد آزمون‌ها شخصیت
119 0.00 18.80 43.38 61.25 0.00 2.56 63.81
147 1.70 24.18 63.81 71.46 2.56 -12.74 20.41
149 15.56 8.33 20.00 48.33 36.84 8.33 35.00
165 0.00 13.43 43.38 62.64 22.97 0.00 17.87
206 1.11 26.67 18.33 35.00 15.00 38.33 38.33
267 0.00 0.00 38.28 38.28 56.15 7.66 -10.20
316 0.00 -2.66 43.38 63.81 12.75 -2.54 15.31
372 0.00 40.30 35.72 -4.64 33.18 5.10 35.72
405 8.51 16.12 53.59 35.72 7.66 0.00 7.66
430 0.00 15.00 23.33 41.67 21.67 10.00 10.00
487 3.40 -2.66 30.62 45.94 0.00 38.28 5.10
506 0.00 8.05 12.75 33.18 33.18 15.31 7.66
697 0.00 -2.66 22.97 15.31 33.18 17.87 15.31
713 5.10 24.18 20.41 38.28 10.21 -7.66 7.66
758 5.10 10.75 28.07 20.41 28.07 -2.54 5.10
971 0.00 26.86 25.53 28.07 12.75 5.10 -10.20
1038 -3.38 5.37 17.87 38.28 17.87 2.56 0.00
1151 7.78 0.00 26.67 13.33 16.67 15.00 21.67
1204 0.00 -6.66 48.33 26.67 3.33 25.00 3.33
1833 0.00 13.43 28.07 10.21 5.10 7.66 -7.66
2643 -13.60 5.37 35.72 12.75 10.21 0.00 0.00
3034 0.00 10.75 0.00 -12.74 10.21 20.41 20.41
4368 8.51 5.37 25.53 12.75 -7.66 -22.97 0.00
8355 0.00 2.68 -10.20 5.10 -7.66 5.10 0.00

در ادامه مطلب می توانید کارنامه های ارشد مشاوره در سال های 99 و 1400 را نیز مشاهده نمایید.

نمونه کارنامه های ارشد رشته مشاوره 1401-1400-کد ضریب یک

در جداول زیر رتبه ها و درصدهای کارنامه های ارشد مشاوره در کنکور 1401-1400 قرار داده شده است.

نمونه کارنامه رتبه های برتر ارشد مشاوره 1400 همراه با رتبه ها و درصدها

رتبه زبان آمار روش‌های تحقیق مبانی مشاوره روش‌ها و فنون نظریه‌های مشاوره کاربرد آزمون‌ها شخصیت
13 30.55 9.65 45.83 66.45 38.95 13.75 82.50
25 0.00 31.36 29.80 48.13 61.88 27.50 68.75
33 0.00 6.67 33.33 63.33 46.67 18.33 70.00
34 26.44 8.35 39.66 57.51 33.71 11.90 71.40
52 0.00 18.56 44.69 58.98 33.33 25.40 60.26
59 47.36 43.42 71.05 27.50 20.63 0.00 22.92
61 0.00 27.14 25.79 41.65 53.55 23.80 59.50
65 0.00 4.83 61.88 27.50 68.75 -4.57 68.75
85 0.00 16.89 38.95 55.00 36.67 2.30 66.45

جدول کارنامه های ارشد مشاوره 1400 با رتبه ها و درصدها

رتبه زبان آمار روش‌های تحقیق مبانی مشاوره روش‌ها و فنون نظریه‌های مشاوره کاربرد آزمون‌ها شخصیت
87 0.00 31.67 53.33 45.00 21.05 33.33 45.00
89 0.00 57.90 55.00 36.67 32.08 4.58 38.95
104 0.00 5.45 69.92 31.08 77.69 -5.16 77.69
124 40.98 37.58 61.49 23.80 17.85 0.00 19.84
136 0.00 4.18 53.55 23.80 59.50 -3.95 59.50
143 0.00 12.06 38.95 64.17 20.63 0.00 57.30
149 15.56 8.33 20.00 48.33 36.84 8.33 35.00
170 0.00 14.61 33.71 47.60 31.74 1.99 57.51
178 0.00 50.11 47.60 31.74 27.76 3.96 33.71
187 0.00 41.00 50.42 43.55 16.05 13.75 27.50
206 1.11 26.67 18.33 35.00 15.00 38.33 38.33
248 0.00 11.67 30.00 25.00 33.33 3.33 68.33
268 0.00 10.44 33.71 55.54 17.85 0.00 49.59
337 0.00 35.49 43.64 37.69 13.89 11.90 23.80
496 1.32 22.97 53.55 41.65 23.80 0.00 -3.95
517 1.32 18.79 49.59 55.54 1.99 0.00 13.89
617 0.00 0.00 29.75 29.75 43.64 5.95 15.86
834 -2.63 31.32 27.76 17.85 25.79 3.96 21.81
1048 0.00 -2.07 33.71 49.59 9.91 -1.98 15.86

نمونه کارنامه های ارشد رشته مشاوره 1400-99-کد ضریب یک

در جداول زیر رتبه ها و درصدهای کارنامه های ارشد مشاوره در کنکور 1400-99 قرار داده شده است.

جدول کارنامه های ارشد مشاوره 99 با رتبه ها و درصدها در کد ضریب 1: رشته مشاوره

رتبه زبان آمار و روش تحقیق مبانی مشاوره  روش‌ها و فنون  نظریه‌های مشاوره  کاربرد آزمون‌های   شخصیت
142 24.44 7.72 36.66 53.16 31.16 11 66
197 0 25.09 23.84 38.5 49.5 22 55
245 37.88 34.74 56.84 22 16.5 0 18.34
266 0 13.51 31.16 44 29.34 1.84 53.16
269 0 3.86 49.5 22 55 -3.65 55
285 0 46.32 44 29.34 25.66 3.66 31.16
449 0 9.65 31.16 51.34 16.5 0 45.84
499 0 32.8 40.34 34.84 12.84 11 22
550 1.22 21.23 49.5 38.5 22 0 -3.65
606 1.22 17.37 45.84 51.34 1.84 -9.15 12.84
730 -2.43 28.95 25.66 16.5 23.84 3.66 20.16
822 0 0 27.5 27.5 40.34 5.5 14.66
1036 0 -1.91 31.16 45.84 9.16 -1.83 14.66
1103 0 5.79 9.16 23.84 23.84 11 25.66
1145 34.22 3.86 33 11 20.16 3.66 -7.33
1286 2.44 -1.91 22 33 -20.15 27.5 11
1674 6.12 11.58 38.5 25.66 5.5 0 5.5
1760 0 15.44 45.84 18.34 1.84 3.66 -1.83
2016 0 -1.91 16.5 11 23.84 12.84 3.66
2052 3.66 7.72 20.16 14.66 20.16 -1.83 5.5
2084 -2.43 3.86 12.84 27.5 12.84 1.84 22
2308 4.88 9.65 20.16 7.34 3.66 5.5 11
2535 3.66 17.37 14.66 27.5 7.34 -5.5 3.66
2909 0 19.29 18.34 20.16 9.16 3.66 0
3409 -3.65 9.65 34.84 -1.83 22 -5.5 -5.5
4470 11 9.65 18.34 3.66 1.84 -3.65 5.5
5369 -6.11 -5.78 20.16 14.66 -3.65 1.84 -7.33
5629 0 7.72 0 -9.15 7.34 14.66 11
5699 6.12 3.86 18.34 9.16 -5.5 -16.5 -7.33
5727 -9.77 3.86 25.66 9.16 7.34 0 -5.5
5915 0 5.79 -1.83 7.34 9.16 -1.83 14.66
6103 0 -7.71 9.16 3.66 9.16 0 0
7034 0 1.93 -7.33 3.66 -5.5 3.66 5.5
5/5 - (2 امتیاز)
بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کد امنیتی *محدودیت زمانی مجاز به پایان رسید. لطفا کد امنیتی را دوباره تکمیل کنید.

سوالات و کلید سوالات ارشد بیماری شناسی گیاهی 1403
تخمین رتبه
سوالات و کلید سوالات ارشد بیماری شناسی گیاهی 1403

سوالات و کلید سوالات ارشد بیماری شناسی گیاهی 1403 برای دانلود سوالات و کلید سوالات ارشد بیماری شناسی گیاهی 1403، از طریق لینک های زیر اقدام نمایید. دانلود سوالات ارشد بیماری شناسی گیاهی 1404-1403  پاسخنامه و کلید سوالات ارشد بیماری شناسی گیاهی 1404-1403  توجه مهم: در ادامه مطلب لینک های …

سوالات و کلید سوالات ارشد مدیریت 1403
تخمین رتبه
سوالات و کلید سوالات ارشد مدیریت 1403

سوالات و کلید سوالات ارشد مدیریت 1403 برای دانلود سوالات و کلید سوالات ارشد مدیریت 1403، از طریق لینک های زیر اقدام نمایید. دانلود سوالات ارشد مدیریت 1404-1403 پاسخنامه و کلید سوالات ارشد مدیریت 1404-1403  توجه مهم: در ادامه مطلب لینک های مهمی برای مشاهده مطالبی در رابطه با کارنامه …

سوالات و کلید سوالات ارشد حسابداری 1403
تخمین رتبه
سوالات و کلید سوالات ارشد حسابداری 1403

سوالات و کلید سوالات ارشد حسابداری 1403 برای دانلود سوالات و کلید سوالات ارشد حسابداری 1403، از طریق لینک های زیر اقدام نمایید. دانلود سوالات ارشد حسابداری 1404-1403 پاسخنامه و کلید سوالات ارشد حسابداری 1404-1403  توجه مهم: در ادامه مطلب لینک های مهمی برای مشاهده مطالبی در رابطه با کارنامه …