کارنامه های ارشد هنرهای ساخت و معماری 1401-1400
تخمین رتبه

نمونه کارنامه های ارشد هنرهای ساخت و معماری 1401-1400

کارنامه های کنکور ارشد هنرهای ساخت و معماری 1401-1400، برای فهمیدن رتبه ها و درصدها، برای داوطلبان کنکور ارشد 1401 بسیار حائز اهمیت است. در کارنامه های کنکور ارشد هنرهای ساخت و معماری 1400، مهم ترین اطلاعات شامل رتبه ها و درصدهاست.

رتبه های قبولی در گرایش های ارشد هنرهای ساخت و معماری از لینک زیر مشاهده کنید.

رتبه های قبولی ارشد هنرهای ساخت و معماری

هر داوطلبی در کنکور ارشد هنرهای ساخت و معماری 1400 با توجه به میزان آمادگی و مهارت های کنکوری و روحی روانی خود، درصدها و رتبه هایی را کسب کرده است. برای آشنایی و درک بیشتر و یا دیدن و مطالعه سوالات و کلید سوالات کنکور ارشد گذشته رشته هنرهای ساخت و معماری، از طریق لینک زیر اقدام کنید.

دانلود سوالات ارشد هنرهای ساخت و معماری 99 و 1400

دسته بندی کارنامه های ارشد هنرهای ساخت و معماری 1401-1400 براساس کد ضرایب

در کنکور ارشد هنرهای ساخت و معماری 1401-1400، سه کد ضریب داشتیم. رتبه های هر کد ضریب با کد ضریب دیگر تفاوت خواهند داشت. علت این امر این است که درس ها و ضرایب آنها از کد ضریبی به کد ضریب دیگر متفاوت است.

در کارنامه های کنکور ارشد هنرهای ساخت و معماری 1401-1400، رتبه های کنکور به دو شکل توسط سازمان سنجش ارائه می شود. رتبه در سهمیه و رتبه بدون سهمیه یا همان رتبه کل یا رتبه کشوری. منظور از این دو رتبه این است که با درصدهایی که داوطلب کنکور ارشد هنرهای ساخت و معماری در گذشته یعنی در کنکور ارشد 1400 زده است در بین داوطلبانی که هم سهمیه آن داوطلب هستند، چه رتبه ای کسب کرده است و در مجموع همه داوطلبان کل کشور و بدون در نظر گرفتن سهمیه نیز چه رتبه ای را به دست آورده است. رتبه در سهمیه مهم ترین رتبه کارنامه های ارشد هنرهای ساخت و معماری است.

سهمیه های کنکور کارشناسی ارشد

در این مطلب کارنامه های کنکور ارشد هنرهای ساخت و معماری 1400 در سهمیه آزاد قرار داده شده است و اگر سهمیه های 5 درصد و 25 درصد ایثارگری دارید باید به مطلب زیر مراجعه کنید

نمونه کارنامه های ارشد هنرهای ساخت و معماری 1401-1400 در سهمیه 5 درصد ایثارگری و 25 درصد ایثارگری

از طریق لینک های زیر، ساده تر به نمونه کارنامه های ارشد مجموعه هنرهای ساخت و معماری 1400 در رشته و گرایش مد نظر خود دسترسی پیدا کنید.

لینک های نمونه کارنامه های ارشد هنرهای ساخت و معماری 1401-1400

نمونه کارنامه های ارشد 1400 کد ضریب 1: رشته مدیریت پروژه و ساخت
نمونه کارنامه های ارشد 1400 کد ضریب 2: رشته های فناوری معماری و تکنولوژی فناوری معماری
نمونه کارنامه های ارشد 1400 کد ضریب 3: رشته معماری و انرژی

نمونه کارنامه های ارشد رشته هنرهای ساخت و معماری 1400-کد ضریب یک: مدیریت پروژه و ساخت

در ارشد مجموعه هنرهای ساخت و معماری، کد ضریب یک مربوط به رشته مدیریت پروژه و ساخت است.

دروس و ضرایب دروس در کد ضریب 1 از ارشد مجموعه هنرهای ساخت و معماری براساس دفترچه ثبت نام کنکور ارشد هنرهای ساخت و معماری در 1401-1400 به شرح زیر است:

جدول دروس و ضرایب آنها در کد ضریب 1 ارشد هنرهای ساخت و معماری ( 1400)

درسضریب
زبان2
ایستایی و فن ساختمان2
مدیریت كارگاهی4
مواد و مصالح2

توجه مهم:جداول طوری طراحی شده است که به خوبی و به طور کامل در بیش از 90 درصد موبایل ها نمایش داده می شوند. اگر در دیدن جداول با موبایل به مشکلی برخوردید، دو راه حل زیر را استفاده کنید:

1- از منوی مرورگر خود (سه نقطه گوشه بالای چپ یا راست مرورگر) گزینه نمایش صفحه به صورت دسکتاپ (show desktop site) را تیک بزنید. در این صورت به راحتی می توانید روی جداول زوم کنید و به طور دلخواه خود اطلاعات جداول را مشاهده کنید.

2- از کامپیوتر، لپ تاپ یا تبلت استفاده کنید.

نمونه کارنامه رتبه های برتر ارشد هنرهای ساخت و معماری 1400 همراه با رتبه ها و درصدها: کد ضریب 1

رتبهزبانايستايي وفن ساختمانمديريت كارگاهيمواد و مصالح
8075.5667.780.000.00
16646.6425.9121.450.00
17057.7820.008.008.00
17373.3328.890.000.00
18247.9363.480.000.00
20955.7137.575.371.71
21442.4023.5519.500.00
23243.5857.710.000.00
25668.6718.140.0010.30
26250.6534.154.881.56

جدول کارنامه های ارشد هنرهای ساخت و معماری 1400 با رتبه ها و درصدها: کد ضریب 1

رتبهزبانايستايي وفن ساختمانمديريت كارگاهيمواد و مصالح
3130.00-4.7037.3718.72
31662.4216.490.009.36
38968.894.44-1.324.00
5640.005.8924.379.36
102624.739.420.004.68
114724.739.420.000.00
145011.781.184.881.56
180411.783.330.000.00
21230.008.250.000.00

نمونه کارنامه های ارشد رشته هنرهای ساخت و معماری 1400-کد ضریب دو: فناوری معماری و تکنولوژی فناوری معماری

در ارشد مجموعه هنرهای ساخت و معماری، کد ضریب دو مربوط به رشته های فناوری معماری و تکنولوژی فناوری معماری است.

دروس و ضرایب دروس در کد ضریب 2 از ارشد مجموعه هنرهای ساخت و معماری براساس دفترچه ثبت نام کنکور ارشد هنرهای ساخت و معماری در 1401-1400 به شرح زیر است:

جدول دروس و ضرایب آنها در کد ضریب 2 ارشد هنرهای ساخت و معماری ( 1400)

درسضریب
زبان2
ایستایی و فن ساختمان3
سیستم های ساختمانی در معماری4
طراحی فنی و اجزاء ساختمان3

نمونه کارنامه رتبه های برتر ارشد هنرهای ساخت و معماری 1400 همراه با رتبه ها و درصدها: کد ضریب 2

رتبهزبانايستايي وفن ساختمانسيستمهاي ساختماني درمعماريطراحي فني واجزاساختمان
2275.5667.7853.3357.33
3142.4023.554.5224.82
17373.3328.8934.6721.33

جدول کارنامه های ارشد هنرهای ساخت و معماری 1400 با رتبه ها و درصدها: کد ضریب 2

رتبهزبانايستايي وفن ساختمانسيستمهاي ساختماني درمعماريطراحي فني واجزاساختمان
33457.7820.0018.6716.00
43533.255.8910.541.30
46425.685.264.529.14
60611.783.33-1.497.84
82311.781.186.0210.00
10240.008.254.526.66

نمونه کارنامه های ارشد رشته هنرهای ساخت و معماری 1400-کد ضریب سه: معماری و انرژی

در ارشد مجموعه هنرهای ساخت و معماری، کد ضریب سه مربوط به رشته معماری و انرژی است.

دروس و ضرایب دروس در کد ضریب 3 از ارشد مجموعه هنرهای ساخت و معماری براساس دفترچه ثبت نام کنکور ارشد هنرهای ساخت و معماری در 1401-1400 به شرح زیر است:

جدول دروس و ضرایب آنها در کد ضریب 3 ارشد هنرهای ساخت و معماری ( 1400)

درسضریب
زبان2
ایستایی و فن ساختمان3
طراحی فنی و اجزاء ساختمان3
نظیم شرایط محیطی و تأسیسات ساختمان
4

نمونه کارنامه رتبه های برتر ارشد هنرهای ساخت و معماری 1400 همراه با رتبه ها و درصدها: کد ضریب 3

رتبهزبانايستايي وفن ساختمانطراحي فني واجزاساختمانتنظيم شرايط محيطي وتاسيسات ساختمان
175.5667.7857.3366.67
747.9363.4864.6861.94
843.5857.7158.8056.31
3068.6718.1431.6251.36
4762.4216.4928.7446.69
5355.7137.5725.8733.23
7850.6534.1523.5230.21
13546.6425.9127.3121.15
16073.3328.8921.3316.00
18242.4023.5524.8219.23

جدول کارنامه های ارشد هنرهای ساخت و معماری 1400 با رتبه ها و درصدها: کد ضریب 3

رتبهزبانايستايي وفن ساختمانطراحي فني واجزاساختمانتنظيم شرايطم حيطي وتاسيسات ساختمان
32157.7820.0016.005.33
9340.005.891.3028.84
9370.005.269.1423.35
99211.781.18-3.9228.84
112324.739.427.844.12
165124.739.420.000.00
19120.008.25-3.9212.36

نمونه کارنامه های ارشد رشته هنرهای ساخت و معماری 1400-99-کد ضریب یک

در جداول زیر رتبه ها و درصدهای کارنامه های ارشد مدیریت پروژه و ساخت در کنکور 1400-99 قرار داده شده است.

نمونه کارنامه رتبه های برتر ارشد هنرهای ساخت و معماری 99 در رشته مدیریت پروژه و ساخت

رتبهزبانایستایی وفن ساختمانمدیریت كارگاهیمواد و مصالح
18744.0024.4418.340.00
19245.2259.880.000.00
25752.5635.444.591.46
27764.7817.120.008.80

جدول کارنامه های ارشد هنرهای ساخت و معماری 99 با رتبه ها و درصدها در کد ضریب 1: رشته مدیریت پروژه و ساخت

رتبهزبانایستایی وفن ساختمانمدیریت كارگاهیمواد و مصالح
5200.00-4.8735.1317.60
7040.006.1222.918.80
136925.669.780.004.40
142112.221.224.591.46
208212.22-2.430.000.00
210525.669.78-7.620.00
22490.008.560.000.00

نمونه کارنامه های ارشد رشته هنرهای ساخت و معماری 1400-99-کد ضریب دو

در جداول زیر رتبه ها و درصدهای کارنامه های ارشد فناوری معماری و تکنولوژی معماری در کنکور 1400-99 قرار داده شده است.

نمونه کارنامه رتبه های برتر ارشد هنرهای ساخت و معماری 99 در رشته های فناوری معماری و تکنولوژی معماری

رتبهزبانایستایی وفن ساختمانسیستمهای ساختمانی درمعماریطراحی فنی واجزاساختمان
9345.2259.8826.4066.00
38952.5635.4414.6626.40

جدول کارنامه های ارشد هنرهای ساخت و معماری 99 با رتبه ها و درصدها در کد ضریب 2: رشته های فناوری معماری و تکنولوژی معماری

رتبهزبانایستایی وفن ساختمانسیستمهای ساختمانی درمعماریطراحی فنی واجزاساختمان
43364.7817.128.8032.26
50544.0024.444.4027.86
150725.669.780.008.80
16350.006.1210.261.46
176412.221.225.86-4.40
199212.22-2.43-1.458.80
200825.669.780.000.00
22050.008.564.40-4.40
22970.00-4.874.4010.26

نمونه کارنامه های ارشد رشته هنرهای ساخت و معماری 1400-99-کد ضریب سه

در جداول زیر رتبه ها و درصدهای کارنامه های ارشد معماری و انرژی در کنکور 1400-99 قرار داده شده است.

نمونه کارنامه رتبه های برتر ارشد هنرهای ساخت و معماری 99 در رشته معماری و انرژی

رتبهزبانایستایی وفن ساختمانطراحی فنی واجزاساختمانتنظیم شرایط محیطی
1345.2259.8866.0060.14
11864.7817.1232.2649.86
19652.5635.4426.4032.26

جدول کارنامه های ارشد هنرهای ساخت و معماری 99 با رتبه ها و درصدها در کد ضریب 3: رشته معماری و انرژی

رتبهزبانایستایی وفن ساختمانطراحی فنی واجزاساختمانتنظیم شرایط محیطی
31344.0024.4427.8620.54
112412.221.22-4.4030.80
11550.006.121.4630.80
165225.669.788.804.40
16610.00-4.8710.2624.94
20690.008.56-4.4013.20
221425.669.780.000.00
به این مطلب امتیاز دهید
بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کد امنیتی *محدودیت زمانی مجاز به پایان رسید. لطفا کد امنیتی را دوباره تکمیل کنید.

سوالات و کلید سوالات ارشد بهداشت و ایمنی مواد غذایی 1404-1403
کارشناسی ارشد
سوالات و کلید سوالات ارشد بهداشت و ایمنی مواد غذایی 1404-1403

دانلود سوالات ارشد بهداشت و ایمنی مواد غذایی 1404-1403 برای دانلود سوالات ارشد بهداشت و ایمنی مواد غذایی 1403 بر روی لینک زیر کلیک کنید. دانلود سوالات ارشد بهداشت و ایمنی مواد غذایی 1404-1403 (به محض دریافت) دانلود کلید سوالات ارشد بهداشت و ایمنی مواد غذایی 1404-1403 سنجش پزشکی براساس …

رتبه های قبولی ارشد
انتخاب رشته کارشناسی ارشد
کارنامه های قبولی، رتبه و محل قبولی ارشد ۱۴۰۲

کارنامه های قبولی، رتبه و محل قبولی ارشد ۱۴۰۲ رتبه ها و محل قبولی ارشد ۱۴۰۲ را در این مطلب برای شما قرار داده ایم. در ادامه به تفکیک گروه های مختلف تحصیلی، می توانید در جداول، لیست رتبه ها و محل قبولی رشته های مختلف در ارشد سال گدشته …

سوالات و کلید سوالات ارشد بیماری شناسی گیاهی 1403
تخمین رتبه
سوالات و کلید سوالات ارشد بیماری شناسی گیاهی 1403

سوالات و کلید سوالات ارشد بیماری شناسی گیاهی 1403 برای دانلود سوالات و کلید سوالات ارشد بیماری شناسی گیاهی 1403، از طریق لینک های زیر اقدام نمایید. دانلود سوالات ارشد بیماری شناسی گیاهی 1404-1403  پاسخنامه و کلید سوالات ارشد بیماری شناسی گیاهی 1404-1403  توجه مهم: در ادامه مطلب لینک های …