کارنامه های ارشد اقتصاد 1403-1402
تخمین رتبه

نمونه کارنامه های ارشد اقتصاد 1403-1402

کارنامه های کنکور ارشد اقتصاد 1403-1402، برای فهمیدن رتبه ها و درصدها، برای داوطلبان کنکور ارشد 1403 بسیار حائز اهمیت است. در کارنامه های کنکور ارشد اقتصاد 1402، مهم ترین اطلاعات شامل رتبه ها و درصدهاست.

برای مشاهده محل قبولی ارشد اقتصاد در سال 1402 باید به مطلب زیر مراجعه کنید.

رتبه های قبولی ارشد اقتصاد 1402

هر داوطلبی در کنکور ارشد اقتصاد 1402 با توجه به میزان آمادگی و مهارت های کنکوری و روحی روانی خود، درصدها و رتبه هایی را کسب کرده است. برای آشنایی و درک بیشتر و یا دیدن و مطالعه سوالات و کلید سوالات کنکور ارشد گذشته رشته اقتصاد، از طریق لینک زیر اقدام کنید.

دانلود سوالات ارشد اقتصاد 1403 و 1404

دسته بندی کارنامه های ارشد اقتصاد 1403-1402 براساس کد ضرایب

در کارنامه های کنکور ارشد اقتصاد 1403-1402، رتبه های کنکور به دو شکل توسط سازمان سنجش ارائه می شود. رتبه در سهمیه و رتبه بدون سهمیه یا همان رتبه کل یا رتبه کشوری. منظور از این دو رتبه این است که با درصدهایی که داوطلب کنکور ارشد اقتصاد در گذشته یعنی در کنکور ارشد 1402 زده است در بین داوطلبانی که هم سهمیه آن داوطلب هستند، چه رتبه ای کسب کرده است و در مجموع همه داوطلبان کل کشور و بدون در نظر گرفتن سهمیه نیز چه رتبه ای را به دست آورده است. رتبه در سهمیه مهم ترین رتبه کارنامه های ارشد اقتصاد است.

سهمیه های کنکور کارشناسی ارشد

در این مطلب کارنامه های کنکور ارشد اقتصاد 1402 در سهمیه آزاد قرار داده شده است و اگر سهمیه های 5 درصد و 25 درصد ایثارگری دارید باید به مطلب زیر مراجعه کنید.

نمونه کارنامه های ارشد اقتصاد 1403-1402 در سهمیه 5 درصد ایثارگری و 25 درصد ایثارگری

نمونه کارنامه های ارشد رشته اقتصاد 1402-کد ضریب یک: علوم اقتصادی و اقتصاد نفت و گاز

در ارشد مجموعه اقتصاد، کد ضریب یک مربوط به رشته های علوم اقتصادی و اقتصاد نفت و گاز است.

دروس و ضرایب دروس در کد ضریب 1 از ارشد مجموعه اقتصاد براساس دفترچه ثبت نام کنکور ارشد اقتصاد در 1403-1402 به شرح زیر است:

جدول دروس و ضرایب آنها در کد ضریب یک ارشد اقتصاد ( 1402)

درس ضریب
زبان 1
اقتصاد خرد 4
اقتصاد كلان 4
ریاضی 2
آمار 2
مجموعه دروس تخصصی 3

توجه مهم:جداول طوری طراحی شده است که به خوبی و به طور کامل در بیش از 90 درصد موبایل ها نمایش داده می شوند. اگر در دیدن جداول با موبایل به مشکلی برخوردید، دو راه حل زیر را استفاده کنید:

1- از منوی مرورگر خود (سه نقطه گوشه بالای چپ یا راست مرورگر) گزینه نمایش صفحه به صورت دسکتاپ (show desktop site) را تیک بزنید. در این صورت به راحتی می توانید روی جداول زوم کنید و به طور دلخواه خود اطلاعات جداول را مشاهده کنید.

2- از کامپیوتر، لپ تاپ یا تبلت استفاده کنید.


برای مشاهده محل قبولی ارشد اقتصاد در سال 1402 باید به مطلب زیر مراجعه کنید.

رتبه های قبولی ارشد اقتصاد 1402

نمونه کارنامه رتبه های برتر ارشد اقتصاد 1402 همراه با رتبه ها و درصدها

رتبه زبان اقتصاد خرد  اقتصاد کلان ریاضی آمار  دروس تخصصی
8 69.69 70.25 66.36 82.25 32.25 50.00
13 36.36 85.22 22.32 45.25 40.22 63.36
29 10.00 56.32 50.00 15.25 20.32 52.25
48 16.36 56.32 7.81 82.22 13.62 29.85
72 29.57 23.32 23.41 50.00 20.43 37.32
79 42.25 32.07 18.73 14.85 11.48 50.37
98 44.35 34.95 15.25 13.36 14.92 33.33
108 56.00 29.43 26.36 41.92 6.80 1.58
184 13.72 16.56 3.12 0.00 23.32 42.50
190 40.68 13.36 15.25 28.58 6.80 11.02
214 11.20 12.87 26.53 5.72 12.25 9.44
230 0.00 16.73 1.29 39.48 10.00 15.62

جدول کارنامه های ارشد  اقتصاد 1402 با رتبه ها و درصدها 

رتبه زبان اقتصاد خرد  اقتصاد کلان ریاضی آمار  دروس تخصصی
249 29.49 16.56 12.49 10.00 -3.33 13.70
279 16.29 19.76 18.63 3.15 0.00 0.00
321 14.15 5.52 10.92 1.90 28.71 1.51
353 13.14 0.00 0.00 0.00 22.80 22.03

در ادامه مطلب می توانید کارنامه های ارشد اقتصاد در سال های 99، 1400 و 1401 را نیز مشاهده نمایید.

نمونه کارنامه های ارشد رشته اقتصاد 1402-1401-کد ضریب یک: علوم اقتصادی و اقتصاد نفت و گاز

در جداول زیر رتبه ها و درصدهای کارنامه های ارشد اقتصاد در کنکور 1402-1401 قرار داده شده است.

نمونه کارنامه رتبه های برتر ارشد اقتصاد 1401 همراه با رتبه ها و درصدها

رتبه زبان عمومی و تخصصی اقتصاد خرد  اقتصاد کلان ریاضی آمار  مجموعه دروس تخصصی
7 62.22 86.11 72.00 80.00 30.00 42.67
16 22.34 92.25 52.23 33.32 34.44 59.03
33 66.35 70.63 13.33 49.34 40.25 50.00
49 0.00 56.65 44.56 0.00 13.32 66.65
137 64.53 10.64 6.97 85.07 12.16 26.65
161 45.23 28.63 16.72 13.26 10.25 44.97
229 26.40 0.00 20.90 28.93 18.24 33.32
277 50.00 26.28 0.00 37.43 6.08 1.41

جدول کارنامه های ارشد  اقتصاد 1401 با رتبه ها و درصدها 

رتبه زبان عمومی و تخصصی اقتصاد خرد  اقتصاد کلان ریاضی آمار  مجموعه دروس تخصصی
283 39.60 31.21 5.26 0.00 13.32 0.00
291 12.25 14.78 2.79 0.00 0.00 37.95
300 10.00 11.49 23.69 5.10 0.00 8.43
368 0.00 14.94 1.15 35.25 0.00 13.94
396 36.32 3.29 0.00 25.52 6.08 9.84
412 26.33 14.78 11.15 0.00 0.00 12.23
450 7.34 4.93 9.75 1.70 25.63 1.35
452 14.54 17.65 16.63 2.82 0.00 0.00
455 11.73 0.00 0.00 0.00 20.36 19.67
570 7.34 0.00 1.39 -3.39 5.23 22.94
834 0.00 8.70 2.67 14.67 10.00 5.33
1268 -2.21 -8.69 13.33 -1.32 0.00 6.67

نمونه کارنامه های ارشد رشته اقتصاد 1401-1400-کد ضریب یک: اقتصاد

در جداول زیر رتبه ها و درصدهای کارنامه های ارشد اقتصاد در کنکور 1401-1400 قرار داده شده است.

نمونه کارنامه رتبه های برتر ارشد اقتصاد 1400 همراه با رتبه ها و درصدها

رتبه زبان عمومی و تخصصی  اقتصاد خرد  اقتصاد کلان  ریاضی  آمار  مجموعه دروس تخصصی
12 67.22 51.34 48.40 58.66 60.50 52.80
15 0.00 83.08 45.76 23.62 36.08 62.88
20 61.11 46.67 44.00 53.33 55.00 48.00
23 0.00 75.52 41.60 21.47 32.80 57.16
81 0.00 42.24 38.13 10.12 4.25 55.40
105 0.00 38.40 34.66 9.20 3.86 50.36
175 -1.23 60.54 0.00 48.92 0.00 11.98
211 -1.12 55.04 0.00 44.47 0.00 10.89

جدول کارنامه های ارشد  اقتصاد 1400 با رتبه ها و درصدها 

رتبه زبان عمومی و تخصصی  اقتصاد خرد  اقتصاد کلان  ریاضی  آمار  مجموعه دروس تخصصی
283 0.00 20.48 -6.93 39.87 32.80 28.74
291 0.00 14.08 16.64 0.00 13.51 43.55
294 30.60 24.32 6.94 24.53 17.37 13.06
304 22.44 11.27 22.88 28.68 19.11 5.99
327 49.87 1.28 6.94 76.67 11.58 0.00
348 20.40 10.24 20.80 26.07 17.37 5.45
514 0.00 8.96 23.58 4.60 5.79 8.16
536 0.00 11.52 2.78 0.00 0.00 36.75
560 0.00 20.48 -1.37 33.73 5.79 1.36
657 -6.79 -3.84 12.48 0.00 0.00 33.98
664 17.00 14.08 1.38 0.00 0.00 16.34
810 0.00 2.56 -1.37 23.00 5.79 9.53
887 13.60 16.64 0.00 3.07 0.00 -4.08
998 0.00 11.52 11.10 -3.06 -3.85 -8.15
1121 0.00 3.84 2.78 0.00 0.00 1.36

نمونه کارنامه های ارشد رشته اقتصاد 1400-99-کد ضریب یک: اقتصاد

در جداول زیر رتبه ها و درصدهای کارنامه های ارشد اقتصاد در کنکور 1400-99 قرار داده شده است.

نمونه کارنامه رتبه های برتر ارشد اقتصاد 99

رتبه زبان عمومی و تخصصی  اقتصاد خرد  اقتصاد کلان ریاضی آمار  مجموعه دروس تخصصی اقتصاد
51 0.00 86.54 44.00 20.54 32.80 64.16
107 0.00 44.00 36.66 8.80 3.86 56.53
164 -1.21 63.06 0.00 42.54 0.00 12.22
246 22.00 11.74 22.00 24.94 17.37 6.12
253 0.00 16.14 17.60 0.00 13.51 48.88
265 33.00 27.86 7.34 23.46 17.37 14.66

جدول کارنامه های ارشد  اقتصاد 99 با رتبه ها و درصدها در کد ضریب 1: رشته های علوم اقتصادی و اقتصاد نفت و گاز

رتبه زبان عمومی و تخصصی  اقتصاد خرد  اقتصاد کلان ریاضی آمار  مجموعه دروس تخصصی اقتصاد
325 0.00 23.46 0.00 38.14 32.80 32.26
452 53.78 1.46 7.34 73.34 11.58 0.00
464 0.00 10.26 24.94 4.40 5.79 9.16
477 0.00 23.46 -1.45 32.26 5.79 1.53
482 0.00 13.20 2.94 0.00 0.00 41.25
595 -5.23 -2.33 13.20 0.00 0.00 38.14
759 0.00 2.94 0.00 22.00 5.79 10.69
919 0.00 2.43 -2.20 18.18 4.78 8.84
1022 12.12 15.75 0.00 2.43 0.00 -6.66
1026 15.15 13.34 1.21 0.00 0.00 15.15
1080 0.00 13.20 11.74 0.00 -3.85 0.00
1331 6.12 4.40 10.26 1.46 0.00 1.46
1389 0.00 4.40 2.94 0.00 0.00 1.53
1464 0.00 -14.20 -1.45 0.00 0.00 39.60
1474 -3.33 -5.85 8.80 5.86 0.00 9.16
1505 9.78 0.00 0.00 0.00 0.00 21.38
1542 0.00 5.86 -1.45 -1.45 0.00 -2.12
1545 0.00 -0.75 0.00 0.00 0.00 12.22
1601 6.12 -16.00 1.46 -2.93 0.00 24.94
1752 0.00 0.00 4.40 -3.40 3.86 -1.12
1771 -1.23 4.40 -1.95 0.00 0.00 6.12
1875 2.44 -7.33 4.40 0.00 9.65 6.12
4/5 - (4 امتیاز)
بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کد امنیتی *محدودیت زمانی مجاز به پایان رسید. لطفا کد امنیتی را دوباره تکمیل کنید.

رتبه های قبولی ارشد
انتخاب رشته کارشناسی ارشد
کارنامه های قبولی، رتبه و محل قبولی ارشد ۱۴۰۲

کارنامه های قبولی، رتبه و محل قبولی ارشد ۱۴۰۲ رتبه ها و محل قبولی ارشد ۱۴۰۲ را در این مطلب برای شما قرار داده ایم. در ادامه به تفکیک گروه های مختلف تحصیلی، می توانید در جداول، لیست رتبه ها و محل قبولی رشته های مختلف در ارشد سال گدشته …

سوالات و کلید سوالات ارشد بیماری شناسی گیاهی 1403
تخمین رتبه
سوالات و کلید سوالات ارشد بیماری شناسی گیاهی 1403

سوالات و کلید سوالات ارشد بیماری شناسی گیاهی 1403 برای دانلود سوالات و کلید سوالات ارشد بیماری شناسی گیاهی 1403، از طریق لینک های زیر اقدام نمایید. دانلود سوالات ارشد بیماری شناسی گیاهی 1404-1403  پاسخنامه و کلید سوالات ارشد بیماری شناسی گیاهی 1404-1403  توجه مهم: در ادامه مطلب لینک های …

سوالات و کلید سوالات ارشد مدیریت 1403
تخمین رتبه
سوالات و کلید سوالات ارشد مدیریت 1403

سوالات و کلید سوالات ارشد مدیریت 1403 برای دانلود سوالات و کلید سوالات ارشد مدیریت 1403، از طریق لینک های زیر اقدام نمایید. دانلود سوالات ارشد مدیریت 1404-1403 پاسخنامه و کلید سوالات ارشد مدیریت 1404-1403  توجه مهم: در ادامه مطلب لینک های مهمی برای مشاهده مطالبی در رابطه با کارنامه …