کارنامه های رتبه و قبولی ارشد روانشناسی وزارت بهداشت 1402-1401
انتخاب رشته کارشناسی ارشد وزارت بهداشت

کارنامه های رتبه و قبولی ارشد روانشناسی 1402-1401

کارنامه های رتبه و قبولی ارشد روانشناسی 1402-1401 برای داوطلبان ارشد روانشناسی سال 1402 و حتی سال های آینده بسیار اهمیت دارد. آنچه که اهمیت کارنامه های قبولی ارشد روانشناسی ۱۴۰۱ را برای داوطلبان ارشد روانشناسی بسیار زیاد می کند به دلایل زیر است:

  1. دیدن درصدهای کارنامه ها و رتبه به دست آمده با این درصدها
  2. هدفگذاری برای مطالعه ارشد روانشناسی
  3. اطلاع از شرایط خودشان و تخمین رتبه برای ارشد روانشناسی
  4. آگاهی از محل قبولی و رتبه های قبولی در ارشد روانشناسی
  5. تحلیل در زمان انتخاب رشته ارشد روانشناسی

نمونه کارنامه رتبه و قبولی ارشد روانشناسی 1402-1401

کنکور ارشد روانشناسی ۱۴۰۱ به صورت مجموعه روانشناسی برگزار شد. در ادامه مطلب کارنامه های رتبه و قبولی ارشد روانشناسی 1402-1401 را به صورت جداول و به تفکیک گرایش های مختلف ارشد روانشناسی برای شما قرار می دهیم. جهت دسترسی به رتبه ها و قبولی های گرایش مد نظرتان در ارشد روانشناسی می توانید از طریق لینک های جدول زیر مستقیماً به جدول رتبه و قبولی ارشد روانشناسی آن گرایش دست یابید. در ضمن اگر رتبه ها و درصدهای ارشد روانشناسی سال 1402-1401 را می خواهید مشاهده نمایید به لینک زیر مراجعه کنید.

نمونه کارنامه های رتبه ها و درصدهای ارشد روانشناسی 1402-1401

لینک نمونه کارنامه های رتبه و قبولی گرایش های ارشد روانشناسی 1402-1401

نمونه کارنامه های رتبه و قبولی ارشد روانشناسی بالینی 1401
نمونه کارنامه های رتبه و قبولی ارشد روانشناسی بالینی کودک و نوجوان 1401
نمونه کارنامه های رتبه و قبولی ارشد بهداشت روان 1401

کاربرد رتبه ها و قبولی ها در انتخاب رشته ارشد روانشناسی 1402

مهم ترین کاربرد رتبه ها و محل قبولی آنها در انتخاب رشته ارشد روانشناسی است. کارنامه های ارشد روانشناسی ۱۴۰۱ برای تعیین و تخمین شانس قبولی ارشد روانشناسی در زمان انتخاب رشته اهمیت بسیار زیادی دارد. علاوه بر تعیین اینکه شما با رتبه خود چه شانس هایی برای قبولی دارید و چه محل هایی را با رتبه خود از دست رفته می بینید، یک کاربرد مهم دیگر نیز دارد و آن این است که باعث می شود با یک منطق بسیار درست اقدام به انتخاب رشته کنید.

نمونه کارنامه های رتبه و قبولی ارشد روانشناسی بالینی 1402-1401

مهم ترین گرایش در ارشد مجموعه روانشناسی، گرایش روانشناسی بالینی است. در کارنامه های ارشد روانشناسی، برای این گرایش رتبه در سهمیه و رتبه بدون سهمیه تعیین می گردد و در نهایت براساس رتبه داوطلب و انتخاب رشته اش، محل قبولی داوطلب مشخص می شود.

در جدول زیر نمونه رتبه ها و قبولی های ارشد روانشناسی بالینی 1402-1401 قرار داده شده است.

نمونه رتبه ها و محل قبولی ارشد روانشناسی بالینی 1402-1401

رتبه قبولیمحل قبولی
5ارشد روانشناسی بالینی – دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی – روزانه
13ارشد روانشناسی بالینی – دانشگاه علوم پزشکی ایران – روزانه
58ارشد روانشناسی بالینی – دانشگاه علوم پزشکی تبریز – روزانه

نمونه کارنامه های رتبه و قبولی ارشد روانشناسی بالینی کودک و نوجوان 1402-1401

گرایشی که نزدیک به روانشناسی بالینی در ارشد مجموعه روانشناسی می باشد، گرایش روانشناسی بالینی کودک و نوجوان است. در کارنامه های ارشد روانشناسی، برای این گرایش رتبه در سهمیه و رتبه بدون سهمیه تعیین می گردد و در نهایت براساس رتبه داوطلب و انتخاب رشته اش، محل قبولی داوطلب مشخص می شود.

در جدول زیر نمونه رتبه ها و قبولی های ارشد روانشناسی بالینی کودک و نوجوان 1402-1401 قرار داده شده است.

نمونه رتبه ها و محل قبولی ارشد روانشناسی بالینی کودک و نوجوان1402-1401

رتبه قبولیمحل قبولی
79ارشد روانشناسی بالینی کودک و نوجوان – دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی – شهریه پرداز

نمونه کارنامه های رتبه و قبولی ارشد بهداشت روان 1402-1401

دیگر گرایش نسبتاً مهم در ارشد مجموعه روانشناسی، گرایش بهداشت روان است. در کارنامه های ارشد روانشناسی، برای این گرایش رتبه در سهمیه و رتبه بدون سهمیه تعیین می گردد و در نهایت براساس رتبه داوطلب و انتخاب رشته اش، محل قبولی داوطلب مشخص می شود.

در جدول زیر نمونه رتبه ها و قبولی های ارشد بهداشت روان 1402-1401 قرار داده شده است.

نمونه رتبه ها و محل قبولی ارشد بهداشت روان 1402-1401

رتبه قبولیمحل قبولی
35ارشد بهداشت روان – دانشگاه علوم پزشکی ایران – روزانه

نرم افزار انتخاب رشته ارشد روانشناسی 1402

مشاوران تحصیلی، تنها نرم افزار انتخاب رشته ارشد وزارت بهداشت 1402 را ارائه می کند و ارشد روانشناسی نیز به عنوان یکی از مهم ترین رشته های ارشد وزارت بهداشت و البته سخت ترین رشته ارشد وزارت بهداشت برای انتخاب رشته، دقیق ترین و صحیح ترین تحلیل های شانس قبولی را دارد و علاوه بر آن، اولویت بندی دقیق و بسیار کاملی را نیز برای همه کد رشته محل های دفترچه انتخاب رشته ارشد 1402 برای شما انجام می دهد.

نرم افزار انتخاب رشته ارشد وزارت بهداشت 1402

در ادامه می توانید نمونه کارنامه های رتبه و قبولی ارشد مجموعه روانشناسی در سال های 99 و 1400 را نیز مشاهده نمایید.

رتبه ها و کارنامه های قبولی ارشد روانشناسی وزارت بهداشت سال 1401-1400

در ادامه جداول تفکیک شده رتبه های قبولی ارشد روانشناسی در رشته های روانشناسی بالینی، روانشناسی بالینی کودک و نوجوان، بهداشت روان و روانشناسی سلامت در کنکور ارشد 1401-1400 قرار داده شده است.

نمونه رتبه ها و محل قبولی ارشد روانشناسی بالینی 1401-1400

رتبه قبولیدانشگاه و محل قبولی
24ارشد روانشناسی بالینی وزارت بهداشت – دانشگاه علوم پزشکی مشهد – روزانه
72ارشد روانشناسی بالینی وزارت بهداشت – دانشگاه علوم پزشکی زنجان – روزانه

نمونه رتبه ها و محل قبولی ارشد روانشناسی بالینی کودک و نوجوان1401-1400

رتبه قبولیدانشگاه و محل قبولی
44ارشد روانشناسی بالینی کودک و نوجوان – دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی – روزانه

نمونه رتبه ها و محل قبولی ارشد روانشناسی سلامت 1401-1400

رتبه قبولیدانشگاه و محل قبولی
38ارشد روانشناسی سلامت – دانشگاه علوم پزشکی اصفهان – روزانه

رتبه ها و کارنامه های قبولی ارشد روانشناسی وزارت بهداشت سال 1400-99

در ادامه جداول تفکیک شده رتبه های قبولی ارشد روانشناسی در کنکور ارشد 1400-99 قرار داده شده است.

نمونه رتبه ها و محل قبولی ارشد روانشناسی بالینی 99

نوع قبولیمحل قبولیرتبه
روزانهدانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی3
روزانهدانشگاه علوم پزشکی مشهد20
روزانهدانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه50
شهریه پردازدانشگاه علوم پزشکی زنجان73

نمونه رتبه ها و محل قبولی ارشد روانشناسی بالینی کودک و نوجوان99

نوع قبولیمحل قبولیرتبه
روزانهدانشگاه علوم پزشکی ایران25

نمونه رتبه ها و محل قبولی ارشد بهداشت روان 99

نوع قبولیمحل قبولیرتبه
شهریه پردازدانشگاه علوم پزشکی ایران37
3.6/5 - (8 امتیاز)
بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کد امنیتی *محدودیت زمانی مجاز به پایان رسید. لطفا کد امنیتی را دوباره تکمیل کنید.

دفترچه انتخاب رشته ارشد پرستاری ۱۴۰۲
انتخاب رشته کارشناسی ارشد وزارت بهداشت
دفترچه انتخاب رشته ارشد پرستاری ۱۴۰۲

دفترچه انتخاب رشته ارشد پرستاری ۱۴۰۲ دفترچه انتخاب رشته ارشد پرستاری ۱۴۰۲ را برای دانلود به صورت جداگانه برای شما قرار داده ایم. برای دانلود دفترچه 1402 انتخاب رشته ارشد پرستاری از طریق لینک زیر اقدام کنید. دانلود دفترچه انتخاب رشته ارشد پرستاری 1402 دفترچه انتخاب رشته ارشد پرستاری به …

دفترچه انتخاب رشته ارشد بیوتکنولوژی پزشکی ۱۴۰۲
انتخاب رشته کارشناسی ارشد وزارت بهداشت
دفترچه انتخاب رشته ارشد بیوتکنولوژی پزشکی ۱۴۰۲

دفترچه انتخاب رشته ارشد بیوتکنولوژی پزشکی ۱۴۰۲ دفترچه انتخاب رشته ارشد بیوتکنولوژی پزشکی ۱۴۰۲ را برای دانلود به صورت جداگانه برای شما قرار داده ایم. برای دانلود دفترچه 1402 انتخاب رشته ارشد بیوتکنولوژی پزشکی از طریق لینک زیر اقدام کنید. دانلود دفترچه انتخاب رشته ارشد بیوتکنولوژی پزشکی 1402 دفترچه انتخاب …

دفترچه انتخاب رشته ارشد بیوشیمی بالینی ۱۴۰۲
انتخاب رشته کارشناسی ارشد وزارت بهداشت
دفترچه انتخاب رشته ارشد بیوشیمی بالینی ۱۴۰۲

دفترچه انتخاب رشته ارشد بیوشیمی بالینی ۱۴۰۲ دفترچه انتخاب رشته ارشد بیوشیمی بالینی ۱۴۰۲ را برای دانلود به صورت جداگانه برای شما قرار داده ایم. برای دانلود دفترچه 1402 انتخاب رشته ارشد بیوشیمی بالینی از طریق لینک زیر اقدام کنید. دانلود دفترچه انتخاب رشته ارشد بیوشیمی بالینی 1402 دفترچه انتخاب …