کارنامه های ارشد علوم تربیتی در سهمیه های ایثارگری 5 و 25 درصد
تخمین رتبه

کارنامه های سهمیه 5 و 25 درصد ایثارگری ارشد علوم تربیتی 99

کارنامه های سهمیه 5 درصد ایثارگری ارشد علوم تربیتی 99 در این مطلب در جداول جداگانه گذاشته می شود و پیش از آن تحلیل خود سهمیه 5 و 25 درصد ایثارگری و تفاوتش با کارنامه های ارشد علوم تربیتی 99 در سهمیه آزاد انجام می شود. تفاوت بارز در کارنامه های ارشد علوم تربیتی 99 با سهمیه های ایثارگری 5 و 25 درصد در این است که رتبه های در سهمیه بسیار پایین تر هستند ولی تراز و رتبه های کشوری اختلاف زیادی با رتبه در سهمیه 5 درصد و 25 درصد ایثارگری دارند.

برای مشاهده محل قبولی ارشد علوم تربیتی در سال 1400 باید به مطلب زیر مراجعه کنید.

رتبه های قبولی ارشد علوم تربیتی 1400

هر داوطلبی در کنکور ارشد علوم تربیتی 99 با توجه به میزان آمادگی و مهارت های کنکوری و روحی روانی خود، درصدها و رتبه هایی را کسب کرده است. برای دیدن و مطالعه سوالات و کلید سوالات کنکور ارشد گذشته رشته علوم تربیتی، از طریق لینک زیر اقدام کنید.

دانلود سوالات ارشد علوم تربیتی 99

قبل از دیدن نمونه کارنامه ها، حتماً تحلیل های زیر برای کارنامه های سهمیه 5 درصدی و 25 درصدی ارشد علوم تربیتی 99 مطالعه کنید.

تحلیل کارنامه های سهمیه 5 درصدی ارشد علوم تربیتی 99

تحلیل کارنامه های ارشد علوم تربیتی 99 با سهمیه 5 درصد ایثارگری به دلیل تازه بودن این سهمیه، یکی از پیچیدگی های انتخاب رشته ارشد علوم تربیتی 99 قلمداد می شود. بسیاری از داوطلبان ارشد علوم تربیتی که دارای سهمیه 5 درصد ایثارگری هستند باید دو نکته بسیار مهم را بدانند:

  1. رتبه پایین شما در سهمیه 5 درصد ایثارگری به مفهوم اینکه مانند رتبه پایین در سهیمه آزاد هستید نیست. اختلاف بین رتبه کشوری و رتبه شما در سهمیه 5 درصد در کنکور ارشد علوم تربیتی، تا حدود زیادی به شما این دید را می دهد که چقدر به این رتبه پایین خود امیدوار باشید.
  2. اگر حد نصاب 70 درصد تراز آخرین قبولی از سهمیه آزاد در کد رشته دانشگاه های بسیار خوب و معتبر ارشد علوم تربیتی 99 را کسب نکنید، حتی رتبه بسیار خوب شما در سهمیه 5 درصدی نیز به کار قبولی در رشته دانشگاه های بسیار معتبر و سطح بالا نخواهد آمد.

راه حل سازمان سنجش در سهمیه 5 درصد ایثارگری ارشد علوم تربیتی 99

سازمان سنجش برای اینکه قبولی های سهمیه 5 درصد ایثارگری ارشد علوم تربیتی 99 را تحلیل و انجام دهد از سه قانون استفاده می کند:

  • قانون اول: سهمیه 5 درصد ایثارگری در کنکور ارشد علوم تربیتی به این معناست که شما دارای 5 درصد سهمیه از ظرفیت پذیرش هر کد رشته دانشگاه هستید. اگر ظرفیت پذیرش یک دانشگاه در یک رشته یا گرایش در عدد 5 درصد ضرب شود ولی عدد به دست آمده کمتر از 0/5 باشد به این معناست که در آن کد رشته دانشگاه، شما سهمیه ای دریافت نمی کنید. اگر عدد به دست آمده بیشتر از 0/5 بشود به عدد یک گرد می شود و اگر شما 70 درصد تراز آخرین قبولی سهمیه آزاد در آن کد رشته دانشگاه ارشد علوم تربیتی را به دست آورده باشید با بقیه هم سهمیه ای های خود وارد رقابت برای به دست آوردن آن ظرفیت سهمیه 5 درصد ایثارگری می شوید.
  • قانون دوم: مزیت سهمیه 5 درصد ایثارگری ارشد علوم تربیتی 99 در این است که خالی مانده های سهمیه 25 درصد ایثارگری که ظرفیت پذیرشی 5 برابر شما دارند به شما می رسد و این شانس قبولی شما را بیشتر می کند.
  • قانون سوم: علاوه بر اینکه در سهمیه 5 درصد ایثارگری کنکور ارشد سنجیده می شوید در سهمیه آزاد نیز سنجیده می شوید. ممکن است در یک کد رشته دانشگاه به خاطر کم بودن ظرفیت پذیرش از طریق سهمیه 5 درصد ایثارگری به شما ظرفیتی تعلق نگیرد ولی به خاطر تراز خیلی خوب شما، از طریق سهمیه آزاد در آن کد رشته دانشگاه قبول شوید.

 تحلیل کارنامه های سهمیه 25 درصد ایثارگری ارشد علوم تربیتی 99

تحلیل کارنامه های سهمیه 25 درصد ایثارگری ارشد علوم تربیتی 99 به خاطر قدمت بالای این سهمیه ساده تر از سهمیه 5 درصد ایثارگری است. در این سهمیه، شما 25 درصد یا یک چهارم از ظرفیت پذیرش هر کد رشته دانشگاه را دارید به شرطی که حد نصاب 70 درصد تراز آخرین قبولی سهمیه آزاد در آن کد رشته دانشگاه را به دست آورده باشید. خالی ماندن ظرفیت 25 درصد ایثارگری در یک کد رشته دانشگاه به این معناست که افرادی که می بایست 70 درصد حد نصاب تراز آخرین قبولی سهمیه آزاد در آن کد رشته دانشگاه را کسب می کردند، به اندازه یک چهارم ظرفیت نبوده اند و در نتیجه ظرفیت خالی مانده است. خالی ماندن این ظرفیت به این معنا نیست که رتبه های خیلی بد کشوری در سهمیه 25 درصد ایثارگری ارشد علوم تربیتی، بتوانند آن ظرفیت را پر کنند بلکه به این معناست که این جاهای خالی، ابتدا به داوطلبان سهمیه 5 درصدی ارشد علوم تربیتی و باز هم در صورت خالی ماندن، به سهمیه آزاد می رسد.

برای کسب اطلاعات کامل درباره سهمیه های ایثارگری در کنکور کارشناسی ارشد 99 به لینک زیر مراجعه کنید.

سهمیه های ایثارگری کنکور کارشناسی ارشد

نمونه کارنامه های سهمیه های ایثارگران ارشد علوم تربیتی 99

حال که تحلیل های کارنامه های ایثارگری ارشد علوم تربیتی را متوجه شدید، جداول نمونه کارنامه های سهمیه 5 درصدی و 25 درصدی ارشد علوم تربیتی 99 را برای شما قرار می دهیم. در ضمن، رتبه در سهمیه و رتبه کشوری را به شما در این جداول داده ایم تا متوجه تحلیل قسمت بالا بشوید.

اگر تمایل به دیدن نمونه کارنامه های سهمیه آزاد ارشد علوم تربیتی 1400-99 دارید، از طریق لینک زیر کارنامه سهمیه آزاد ارشد علوم تربیتی را نیز مشاهده کنید.

کارنامه های ارشد علوم تربیتی 1400-99 در سهمیه آزاد

ضمناً، کارنامه های سهمیه 5 درصد و 25 درصد ایثارگری ارشد علوم تربیتی 99 را براساس کد ضرایب دسته بندی کرده ایم. در کنکور ارشد علوم تربیتی براساس دفترچه ارشد 1400-99، 8 کد ضریب داشتیم. رتبه های در سهمیه و رتبه های کشوری از کد ضریبی به کد ضریب دیگر متفاوت است. دلیل این امر، تفاوت در دروس و یا ضرایب و یا هر دوی این موارد در کد ضریب های مختلف است.

جهت درسترسی سریعتر به کد ضریب و یا رشته-گرایش مد نظر خود از طریق جدول زیر که لینک گذاری شده است اقدام کنید.

لینک های نمونه کارنامه های سهمیه های ایثارگری (5 و 25 ردصد) ارشد علوم تربیتی 1400-99

نمونه کارنامه های سهمیه های 5 و 25 درصد ایثارگری ارشد علوم تربیتی 99 کد ضریب 1: رشته های برنامه ریزی درسی و برنامه ریزی آموزشی 
نمونه کارنامه های سهمیه های 5 و 25 درصد ایثارگری ارشد علوم تربیتی 99 کد ضریب 2: رشته های تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش و فلسفه تعلیم و تربیت
نمونه کارنامه های سهمیه های 5 و 25 درصد ایثارگری ارشد علوم تربیتی 99 کد ضریب 3: رشته مدیریت آموزشی
نمونه کارنامه های سهمیه های 5 و 25 درصد ایثارگری ارشد علوم تربیتی 99 کد ضریب 4: رشته آموزش و بهسازی منابع انسانی
نمونه کارنامه های سهمیه های 5 و 25 درصد ایثارگری ارشد علوم تربیتی 99 کد ضریب 5: رشته آموزش بزرگسالان 
نمونه کارنامه های سهمیه های 5 و 25 درصد ایثارگری ارشد علوم تربیتی 99 کد ضریب 6: رشته های  تحقیقات آموزشی و ارزشیابی آموزشی 
نمونه کارنامه های سهمیه های 5 و 25 درصد ایثارگری ارشد علوم تربیتی 99 کد ضریب 7: رشته تکنولوژی آموزشی 
نمونه کارنامه های سهمیه های 5 و 25 درصد ایثارگری ارشد علوم تربیتی 99 کد ضریب 8: رشته مدیریت و برنامه ریزی آموزش عالی  
نمونه کارنامه های سهمیه های 5 و 25 درصد ایثارگری ارشد علوم تربیتی 99 کد ضریب 9: رشته های علوم تربیتی و علوم شناختی

نمونه کارنامه های سهمیه 5 درصد و 25 درصد ایثارگری ارشد رشته علوم تربیتی-کد ضریب 1- سال 99

در ارشد مجموعه علوم تربیتی 99، کد ضریب یک مربوط به رشته برنامه ریزی درسی بود و در کنکور ارشد 1400، برنامه ریزی آموزشی نیز به این کد ضریب اضافه شده است.

دروس و ضرایب دروس در کد ضریب 1 از ارشد مجموعه علوم تربیتی براساس دفترچه ثبت نام کنکور ارشد علوم تربیتی در 1400-99 به شرح زیر است:

جدول دروس و ضرایب آنها در کد ضریب 1 ارشد علوم تربیتی ( 99)

درسضریب
زبان2
آمار و روش های تحقیق در علوم تربیتی2
روان شناسی تربیتی2
روش ها و فنون تدریس3
مبانی، اصول و فلسفه تعلیم و تربیت2
مدیریت آموزشی2
سنجش و اندازه گیری در تعلیم و تربیت1
مقدمات برنامه ریزی آموزشی و درسی3

توجه مهم: جداول طوری طراحی شده است که به خوبی و به طور کامل در بیش از 90 درصد موبایل ها نمایش داده می شوند. اگر در دیدن جداول با موبایل به مشکلی برخوردید، دو راه حل زیر را استفاده کنید:

1- از منوی مرورگر خود (سه نقطه گوشه بالای چپ یا راست مرورگر) گزینه نمایش صفحه به صورت دسکتاپ (show desktop site) را تیک بزنید. در این صورت به راحتی می توانید روی جداول زوم کنید و به طور دلخواه خود اطلاعات جداول را مشاهده کنید.

2- از کامپیوتر، لپ تاپ یا تبلت استفاده کنید.


برای مشاهده محل قبولی ارشد علوم تربیتی در سال 1400 باید به مطلب زیر مراجعه کنید.

رتبه های قبولی ارشد علوم تربیتی 1400

نمونه کارنامه های سهمیه 5 درصدی ارشد علوم تربیتی 99 در کد ضریب یک: رشته های برنامه ریزی درسی و برنامه ریزی آموزشی

رتبهرتبه کشوريزبانآمار و روش‌ تحقیقروانشناسی تربیتیروش‌ها و فنونفلسفه تعلیم و تربیتمدیریت آموزشیسنجش برنامه‌ریزی آموزشی
161320.0044.000.0082.5035.440.000.0029.34
14518620.000.0053.1623.849.787.343.663.66
149197318.3414.6623.8453.160.001.840.00-1.83
45071420.000.0023.8412.846.123.6620.16-7.33
4507142-2.4322.009.1627.50-3.650.000.000.00
50277940.005.507.347.3411.0014.66-5.505.50
7551154813.440.0022.00-7.33-1.217.34-1.831.84
810122480.000.0011.0011.00-3.6520.160.00-7.33

نمونه کارنامه های سهمیه 25 درصد ایثارگری ارشد علوم تربیتی 99 در کد ضریب یک: رشته های برنامه ریزی درسی و برنامه ریزی آموزشی

رتبهرتبه کشوريزبانآمار روش‌ تحقیقروانشناسی تربیتیروش‌ها و فنون فلسفه تعلیم و تربیتمدیریت آموزشیسنجش برنامه‌ریزی آموزشی
3518120.009.0912.1243.945.054.557.579.09

نمونه کارنامه های سهمیه 5 درصد و 25 درصد ایثارگری ارشد رشته علوم تربیتی-کد ضریب 2- سال 99

در ارشد مجموعه علوم تربیتی 99، کد ضریب دو مربوط به رشته تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش بود و در ارشد علوم تربیتی 1400 رشته فلسفه تعلیم و تربیت نیز به این کد ضریب اضافه شده است.

دروس و ضرایب دروس در کد ضریب 2 از ارشد مجموعه علوم تربیتی براساس دفترچه ثبت نام کنکور ارشد علوم تربیتی در 1400-99 به شرح زیر است:

جدول دروس و ضرایب آنها در کد ضریب 2 ارشد علوم تربیتی ( 99)

درسضریب
زبان2
آمار و روش های تحقیق در علوم تربیتی1
روان شناسی تربیتی2
روش ها و فنون تدریس2
مبانی، اصول و فلسفه تعلیم و تربیت4
سنجش و اندازه گیری در تعلیم و تربیت1
تعلیم و تربیت اسلامی3

توجه مهم: جداول طوری طراحی شده است که به خوبی و به طور کامل در بیش از 90 درصد موبایل ها نمایش داده می شوند. اگر در دیدن جداول با موبایل به مشکلی برخوردید، دو راه حل زیر را استفاده کنید:

1- از منوی مرورگر خود (سه نقطه گوشه بالای چپ یا راست مرورگر) گزینه نمایش صفحه به صورت دسکتاپ (show desktop site) را تیک بزنید. در این صورت به راحتی می توانید روی جداول زوم کنید و به طور دلخواه خود اطلاعات جداول را مشاهده کنید.

2- از کامپیوتر، لپ تاپ یا تبلت استفاده کنید.


نمونه کارنامه های سهمیه 5 درصدی ارشد علوم تربیتی 99 در کد ضریب 2: رشته های تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش و فلسفه تعلیم و تربیت

رتبهرتبه کشوريزبانآمار روش تحقیقروانشناسی تربیتیروش‌ها و فنون فلسفه تعلیم تربیتسنجشتعلیم تربیت اسلامی
181840.0044.000.0082.5035.440.000.00
9713900.000.0053.1623.849.783.660.00
116174518.3414.6623.8453.160.000.005.50
20532710.000.0023.8412.846.1220.169.16
37560280.005.507.347.3411.00-5.5012.84
4987669-2.4322.009.1627.50-3.650.005.50
93011015613.440.0022.00-7.33-1.21-1.835.50
15246161020.000.0011.0011.00-3.650.001.84

نمونه کارنامه های سهمیه 25 درصد ایثارگری ارشد علوم تربیتی 99 در کد ضریب 2: رشته های تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش و فلسفه تعلیم و تربیت

رتبهرتبه کشوريزبانآمارروش‌ تحقیقروانشناسی تربیتیروش‌ها و فنون فلسفه تعلیم تربیتسنجشتعلیم و تربیت اسلامی
4222490.0011.0014.6653.166.129.163.66

 نمونه کارنامه های سهمیه 5 درصد و 25 درصد ایثارگری ارشد رشته علوم تربیتی-کد ضریب 3- سال 99

در ارشد مجموعه علوم تربیتی، کد ضریب سه مربوط به رشته مدیریت آموزشی می باشد.

دروس و ضرایب دروس در کد ضریب 3 از ارشد مجموعه علوم تربیتی براساس دفترچه ثبت نام کنکور ارشد علوم تربیتی در 1400-99 به شرح زیر است:

جدول دروس و ضرایب آنها در کد ضریب 3 ارشد علوم تربیتی ( 99)

درسضریب
زبان2
آمار و روش های تحقیق در علوم تربیتی2
روش ها و فنون تدریس2
مبانی، اصول و فلسفه تعلیم و تربیت2
مدیریت آموزشی3
مقدمات برنامه ریزی آموزشی و درسی2
نظارت و راهنمایی3

نمونه کارنامه های سهمیه 5 درصدی ارشد علوم تربیتی 99 در کد ضریب 3: رشته مدیریت آموزشی

رتبهرتبه کشوريزبانآمار روش‌ تحقیقروش‌ها و فنونفلسفه تعلیم و تربیت مدیریت آموزشی برنامه‌ریزی آموزشینظارت 
242250.0044.0082.5035.440.0029.340.00
23034200.005.507.3411.0014.665.5011.00
334499718.3414.6653.160.001.84-1.83-5.50
510772113.440.00-7.33-1.217.341.8412.84
774585190.000.0023.849.787.343.66-5.50
88979671-2.4322.0027.50-3.650.000.000.00
10926117000.000.0011.00-3.6520.16-7.33-11.00
13046138200.000.0012.846.123.66-7.330.00

نمونه کارنامه های سهمیه 25 درصد ایثارگری ارشد علوم تربیتی 99 در کد ضریب 3: رشته مدیریت آموزشی

رتبهرتبه کشوريزبانآمار روش تحقیقروش‌ها و فنون فلسفه تعلیم و تربیت مدیریت آموزشیبرنامه‌ریزی آموزشینظارت
6726810.0011.0053.166.125.5011.003.66

نمونه کارنامه های سهمیه 5 درصد و 25 درصد ایثارگری ارشد رشته علوم تربیتی-کد ضریب 4- سال 99

در ارشد مجموعه علوم تربیتی، کد ضریب چهار مربوط به رشته آموزش و بهسازی منابع انسانی است.

دروس و ضرایب دروس در کد ضریب 4 از ارشد مجموعه علوم تربیتی براساس دفترچه ثبت نام کنکور ارشد علوم تربیتی در 1400-99 به شرح زیر است:

جدول دروس و ضرایب آنها در کد ضریب 4 ارشد علوم تربیتی ( 99)

درسضریب
زبان2
آمار و روش های تحقیق در علوم تربیتی2
روش ها و فنون تدریس2
مبانی، اصول و فلسفه تعلیم و تربیت2
مدیریت آموزشی3
مقدمات برنامه ریزی آموزشی و درسی2
نظارت و راهنمایی2

نمونه کارنامه های سهمیه 5 درصدی ارشد علوم تربیتی 99 در کد ضریب 4: رشته آموزش و بهسازی منابع انسانی

رتبهرتبه کشوريزبانآمار روش تحقیقروش‌ها و فنون فلسفه تعلیم و تربیتمدیریت آموزشیبرنامه‌ریزی آموزشینظارت
151440.0044.0082.5035.440.0029.340.00
24737030.005.507.3411.0014.665.5011.00
284427518.3414.6653.160.001.84-1.83-5.50
51177180.000.0023.849.787.343.66-5.50
8263909213.440.00-7.33-1.217.341.8412.84
83139142-2.4322.0027.50-3.650.000.000.00
9858106870.000.0011.00-3.6520.16-7.33-11.00
12693135220.000.0012.846.123.66-7.330.00

نمونه کارنامه های سهمیه 25 درصد ایثارگری ارشد علوم تربیتی 99 در کد ضریب 4: رشته آموزش و بهسازی منابع انسانی

رتبهرتبه کشوريزبانآمار روش‌ تحقیقروش‌ها و فنون فلسفه تعلیم و تربیتمدیریت آموزشیبرنامه‌ریزی آموزشینظارت
6023740.0011.0053.166.125.5011.003.66

 نمونه کارنامه های سهمیه 5 درصد و 25 درصد ایثارگری ارشد رشته علوم تربیتی-کد ضریب 5- سال 99

در ارشد مجموعه علوم تربیتی 99، کد ضریب پنج مربوط به رشته آموزش بزرگسالان بود که در ارشد علوم تربیتی 1400، این رشته از مجموعه علوم تربیتی حذف شده است.

دروس و ضرایب دروس در کد ضریب 5 از ارشد مجموعه علوم تربیتی براساس دفترچه ثبت نام کنکور ارشد علوم تربیتی در 1400-99 به شرح زیر است:

جدول دروس و ضرایب آنها در کد ضریب 5 ارشد علوم تربیتی ( 99)

درسضریب
زبان2
روشها و فنون تدریس3
مبانی، اصول و فلسفه تعلیم و تربیت2
مدیریت آموزشی2
تکنولوژی آموزشی1
سنجش و اندازه گیری در تعلیم و تربیت2
مقدمات برنامه ریزی آموزشی و درسی2

نمونه کارنامه های سهمیه 5 درصدی ارشد علوم تربیتی 99 در کد ضریب 5: رشته آموزش بزرگسالان

رتبهرتبه کشوريزبانروش‌ها و فنون فلسفه تعلیم و تربیتمدیریت آموزشیتکنولوژی آموزشیسنجشبرنامه‌ریزی آموزشی
181510.0082.5035.440.000.000.0029.34
229335418.3453.160.001.841.840.00-1.83
40660690.0023.849.787.341.843.663.66
747182210.0012.846.123.66-3.6520.16-7.33
851592650.007.3411.0014.66-3.65-5.505.50
1031911069-2.4327.50-3.650.001.840.000.00
12213129630.0011.00-3.6520.16-7.330.00-7.33
146901544013.44-7.33-1.217.347.34-1.831.84

نمونه کارنامه های سهمیه 25 درصد ایثارگری ارشد علوم تربیتی 99 در کد ضریب 5: رشته آموزش بزرگسالان

رتبهرتبه کشوريزبانروش‌ها و فنونفلسفه تعلیم و تربیتمدیریت آموزشیتکنولوژی آموزشیسنجش برنامه‌ریزی آموزشی
3617120.0053.166.125.50-1.839.1611.00

نمونه کارنامه های سهمیه 5 درصد و 25 درصد ایثارگری ارشد رشته علوم تربیتی-کد ضریب 6- سال 99

در ارشد مجموعه علوم تربیتی 99، کد ضریب شش مربوط به رشته های تحقیقات آموزشی و ارزشیابی آموزشی بود که در کنکور ارشد علوم تربیتی 1400 به دلیل حذف کد ضریب 5 و رشته آموزش بزرگسالان، کد ضریب 5 به این رشته ها اختصاص داده شده است.

دروس و ضرایب دروس در کد ضریب 6 از ارشد مجموعه علوم تربیتی براساس دفترچه ثبت نام کنکور ارشد علوم تربیتی در 1400-99 به شرح زیر است:

جدول دروس و ضرایب آنها در کد ضریب 6 ارشد علوم تربیتی 99 و کد ضریب 5 ارشد علوم تربیتی 1400

درسضریب
زبان2
آمار و روش های تحقیق در علوم تربیتی3
روانشناسی تربیتی2
مبانی، اصول و فلسفه تعلیم و تربیت2
سنجش و اندازه گیری در تعلیم و تربیت2

نمونه کارنامه های سهمیه 5 درصدی ارشد علوم تربیتی 99 در کد ضریب 6: رشته های تحقیقات آموزشی و ارزشیابی آموزشی

رتبهرتبه کشوريزبانآمار روش‌ تحقیق روانشناسی تربیتیفلسفه تعلیم و تربیتسنجش
353790.0044.000.0035.440.00
8110960.000.0053.169.783.66
145217518.3414.6623.840.000.00
16224450.000.0023.846.1220.16
3435250-2.4322.009.16-3.650.00
410648013.440.0022.00-1.21-1.83
57690430.005.507.3411.00-5.50
14854157510.000.0011.00-3.650.00

نمونه کارنامه های سهمیه 25 درصد ایثارگری ارشد علوم تربیتی 99 در کد ضریب 6: رشته های تحقیقات آموزشی و ارزشیابی آموزشی

رتبهرتبه کشوريزبان آمار روش تحقیقروانشناسی تربیتی فلسفه تعلیم و تربیتسنجش
7332230.0011.0014.666.129.16

نمونه کارنامه های سهمیه 5 درصد و 25 درصد ایثارگری ارشد رشته علوم تربیتی-کد ضریب 7- سال 99

در ارشد مجموعه علوم تربیتی 99، کد ضریب هفت مربوط به رشته تکنولوژی آموزشی بود که در کنکور ارشد علوم تربیتی 1400 به دلیل حذف کد ضریب 5 و رشته آموزش بزرگسالان، کد ضریب 7 به این رشته اختصاص داده شده است.

دروس و ضرایب دروس در کد ضریب 7 از ارشد مجموعه علوم تربیتی 99 و کد ضریب 6 براساس دفترچه ثبت نام کنکور ارشد علوم تربیتی در 1400 به شرح زیر است:

جدول دروس و ضرایب آنها در کد ضریب 7 ارشد علوم تربیتی 99 و کد ضریب 6 ارشد علوم تربیتی 1400

درسضریب
زبان3
آمار و روش های تحقیق در علوم تربیتی2
روانشناسی تربیتی2
روش ها و فنون تدریس3
تكنولوژی آموزشی4
سنجش و اندازه گیری در تعلیم و تربیت2
مقدمات برنامه ریزی آموزشی و درسی2

نمونه کارنامه های سهمیه 5 درصدی ارشد علوم تربیتی 99 در کد ضریب 7: رشته تکنولوژی آموزشی

رتبهرتبه کشوريزبانآمار روش‌ تحقیقروانشناسی تربیتیروش‌ها و فنونتکنولوژی آموزشیسنجشبرنامه‌ریزی آموزشی
455250.0044.000.0082.500.000.0029.34
135179518.3414.6623.8453.161.840.00-1.83
20931540.000.0053.1623.841.843.663.66
4346836-2.4322.009.1627.501.840.000.00
50878480.000.0023.8412.84-3.6520.16-7.33
93801023513.440.0022.00-7.337.34-1.831.84
14567154220.005.507.347.34-3.65-5.505.50
17597184520.000.0011.0011.00-7.330.00-7.33
556350.0036.360.0068.180.000.0024.25
163217115.1512.1219.7043.941.520.00-1.51
25338160.000.0043.9419.701.523.033.03

نمونه کارنامه های سهمیه 25 درصد ایثارگری ارشد علوم تربیتی 99 در کد ضریب 7: رشته تکنولوژی آموزشی

رتبهرتبه کشوريزبانآمار روش‌ تحقیقروانشناسی تربیتیروش‌ها و فنونتکنولوژی آموزشیسنجش برنامه‌ریزی آموزشی
4725680.0011.0014.6653.16-1.839.1611.00

نمونه کارنامه های سهمیه 5 درصد و 25 درصد ایثارگری ارشد رشته علوم تربیتی-کد ضریب 8- سال 99

در ارشد مجموعه علوم تربیتی 99، کد ضریب هشت مربوط به رشته مدیریت و برنامه ریزی آموزش عالی بود ولی در ارشد علوم تربیتی 1400، کد ضریب 7 به این رشته اختصاص داده شده .

دروس و ضرایب دروس در کد ضریب 8 از ارشد مجموعه علوم تربیتی 99 و کد ضریب 7 براساس دفترچه ثبت نام کنکور ارشد علوم تربیتی در 1400-99 به شرح زیر است:

جدول دروس و ضرایب آنها در کد ضریب 8 ارشد علوم تربیتی 99 و کد ضریب 7 ارشد علوم تربیتی 1400

درسضریب
زبان2
آمار و روش های تحقیق در علوم تربیتی3
روانشناسی تربیتی2
روش ها و فنون تدریس1
مدیریت آموزشی3
سنجش و اندازه گیری در تعلیم و تربیت2
مقدمات برنامه ریزی آموزشی و درسی3
نظارت و راهنمایی2

نمونه کارنامه های سهمیه 5 درصدی ارشد علوم تربیتی 99 در کد ضریب 8: رشته مدیریت و برنامه ریزی آموزش عالی

رتبهرتبه کشوريزبانآمار روش‌ تحقیقروانشناسی تربیتیروش‌ها و فنون مدیریت آموزشیسنجش برنامه‌ریزی آموزشینظارت
578160.0044.000.0082.500.000.0029.340.00
18527860.000.0053.1623.847.343.663.66-5.50
261392118.3414.6623.8453.161.840.00-1.83-5.50
34654050.005.507.347.3414.66-5.505.5011.00
354553213.440.0022.00-7.337.34-1.831.8412.84
44569090.000.0023.8412.843.6620.16-7.330.00
5257997-2.4322.009.1627.500.000.000.000.00
9660104740.000.0011.0011.0020.160.00-7.33-11.00

نمونه کارنامه های سهمیه 25 درصد ایثارگری ارشد علوم تربیتی 99 در کد ضریب 8: رشته مدیریت و برنامه ریزی آموزش عالی

رتبهرتبه کشوريزبانآمار روش‌ تحقیقروانشناسی تربیتیروش‌ها و فنونمدیریت آموزشیسنجش برنامه‌ریزی آموزشینظارت
6425750.0011.0014.6653.165.509.1611.003.66

 نمونه کارنامه های سهمیه 5 درصد و 25 درصد ایثارگری ارشد رشته علوم تربیتی-کد ضریب 9- سال 99

در ارشد مجموعه علوم تربیتی 99، کد ضریب نه مربوط به رشته های آموزش ابتدایی، پیش دبستانی و آموزش و پروش تطبیقی بود که در 1400، کد ضریب این رشته ها عدد 8 شده است و رشته علوم شناختی نیز به این مجموعه افزوده شده است.

دروس و ضرایب دروس در کد ضریب 9 از ارشد مجموعه علوم تربیتی 99 و کد ضریب 8 براساس دفترچه ثبت نام کنکور ارشد علوم تربیتی در 1400 به شرح زیر است:

جدول دروس و ضرایب آنها در کد ضریب 9 ارشد علوم تربیتی 99 ولی کد ضریب 8 در ارشد علوم تربیتی 1400

درسضریب
زبان2
آمار و روش های تحقیق در علوم تربیتی2
روش ها و فنون تدریس3
مبانی، اصول و فلسفه تعلیم و تربیت3
مقدمات برنامه ریزی آموزشی و درسی2
آموزش و پرورش تطبیقی2
روان شناسی رشد2

نمونه کارنامه های سهمیه 5 درصدی ارشد علوم تربیتی 99 در کد ضریب 9: رشته های آموزش ابتدایی، پیش دبستانی و آموزش و پرورش تطبیقی و علوم شناختی

رتبهرتبه کشوريزبانآمار روش تحقیقروش‌ها و فنون فلسفه تعلیم و تربیتبرنامه‌ریزی آموزشیاموزش تطبيقيرشد
3190.0044.0082.5035.4429.340.0038.50
96116418.3414.6653.160.00-1.8311.0025.09
28643240.000.0023.849.783.667.3422.00
4797295-2.4322.0027.50-3.650.000.007.72
12263130150.005.507.3411.005.50-3.65-5.78
13688144400.000.0012.846.12-7.330.000.00
138551460713.440.00-7.33-1.211.845.5015.44
15895166470.000.0011.00-3.65-7.3316.50-5.78

نمونه کارنامه های سهمیه 25 درصد ایثارگری ارشد علوم تربیتی 99 در کد ضریب 9: رشته آموزش ابتدایی، پیش دبستانی و آموزش و پرورش تطبیقی و علوم شناختی

رتبهرتبه کشوريزبانآمار روش‌ تحقیقروش‌ها و فنون فلسفه تعلیم و تربیت برنامه‌ریزی آموزشیاموزش تطبيقيرشد
3017960.0011.0053.166.1211.0011.000.00

 

1/5 - (1 امتیاز)
بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کد امنیتی *محدودیت زمانی مجاز به پایان رسید. لطفا کد امنیتی را دوباره تکمیل کنید.

سوالات و کلید سوالات ارشد بهداشت و ایمنی مواد غذایی 1404-1403
کارشناسی ارشد
سوالات و کلید سوالات ارشد بهداشت و ایمنی مواد غذایی 1404-1403

دانلود سوالات ارشد بهداشت و ایمنی مواد غذایی 1404-1403 برای دانلود سوالات ارشد بهداشت و ایمنی مواد غذایی 1403 بر روی لینک زیر کلیک کنید. دانلود سوالات ارشد بهداشت و ایمنی مواد غذایی 1404-1403 (به محض دریافت) دانلود کلید سوالات ارشد بهداشت و ایمنی مواد غذایی 1404-1403 سنجش پزشکی براساس …

رتبه های قبولی ارشد
انتخاب رشته کارشناسی ارشد
کارنامه های قبولی، رتبه و محل قبولی ارشد ۱۴۰۲

کارنامه های قبولی، رتبه و محل قبولی ارشد ۱۴۰۲ رتبه ها و محل قبولی ارشد ۱۴۰۲ را در این مطلب برای شما قرار داده ایم. در ادامه به تفکیک گروه های مختلف تحصیلی، می توانید در جداول، لیست رتبه ها و محل قبولی رشته های مختلف در ارشد سال گدشته …

سوالات و کلید سوالات ارشد بیماری شناسی گیاهی 1403
تخمین رتبه
سوالات و کلید سوالات ارشد بیماری شناسی گیاهی 1403

سوالات و کلید سوالات ارشد بیماری شناسی گیاهی 1403 برای دانلود سوالات و کلید سوالات ارشد بیماری شناسی گیاهی 1403، از طریق لینک های زیر اقدام نمایید. دانلود سوالات ارشد بیماری شناسی گیاهی 1404-1403  پاسخنامه و کلید سوالات ارشد بیماری شناسی گیاهی 1404-1403  توجه مهم: در ادامه مطلب لینک های …