کارنامه های سهمیه 5 درصدی ارشد کامپیوتر 401-1400
تخمین رتبه

کارنامه های سهمیه 5 و 25 درصد ایثارگری ارشد کامپیوتر 1400

کارنامه های سهمیه 5 درصد ایثارگری ارشد کامپیوتر 1400 در این مطلب در جداول جداگانه گذاشته می شود و پیش از آن تحلیل خود سهمیه 5 و 25 درصد ایثارگری و تفاوتش با کارنامه های ارشد کامپیوتر 1400 در سهمیه آزاد انجام می شود. تفاوت بارز در کارنامه های ارشد کامپیوتر 1400 با سهمیه های ایثارگری 5 و 25 درصد در این است که رتبه های در سهمیه بسیار پایین تر هستند ولی تراز و رتبه های کشوری اختلاف زیادی با رتبه در سهمیه 5 درصد و 25 درصد ایثارگری دارند.

برای مشاهده محل قبولی ارشد کامپیوتر در سال 1400 باید به مطلب زیر مراجعه کنید.

رتبه های قبولی ارشد کامپیوتر 1400

هر داوطلبی در کنکور ارشد کامپیوتر 1400 با توجه به میزان آمادگی و مهارت های کنکوری و روحی روانی خود، درصدها و رتبه هایی را کسب کرده است. برای دیدن و مطالعه سوالات و کلید سوالات کنکور ارشد گذشته رشته کامپیوتر، از طریق لینک زیر اقدام کنید.

دانلود سوالات ارشد کامپیوتر 99 و 1400

قبل از دیدن نمونه کارنامه ها، حتماً تحلیل های زیر برای کارنامه های سهمیه 5 درصدی و 25 درصدی ارشد کامپیوتر 1400 مطالعه کنید.

برای انتخاب رشته ارشد 1401 از نرم افزار انتخاب رشته مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار انتخاب رشته ارشد 1401

تحلیل کارنامه های سهمیه 5 درصدی ارشد کامپیوتر 1400

تحلیل کارنامه های ارشد کامپیوتر 1400 با سهمیه 5 درصد ایثارگری به دلیل تازه بودن این سهمیه، یکی از پیچیدگی های انتخاب رشته ارشد کامپیوتر 1401 قلمداد می شود. بسیاری از داوطلبان ارشد کامپیوتر که دارای سهمیه 5 درصد ایثارگری هستند باید دو نکته بسیار مهم را بدانند:

  1. رتبه پایین شما در سهمیه 5 درصد ایثارگری به مفهوم اینکه مانند رتبه پایین در سهیمه آزاد هستید نیست. اختلاف بین رتبه کشوری و رتبه شما در سهمیه 5 درصد در کنکور ارشد کامپیوتر، تا حدود زیادی به شما این دید را می دهد که چقدر به این رتبه پایین خود امیدوار باشید.
  2. اگر حد نصاب 70 درصد تراز آخرین قبولی از سهمیه آزاد در کد رشته دانشگاه های بسیار خوب و معتبر ارشد کامپیوتر 1400 را کسب نکنید، حتی رتبه بسیار خوب شما در سهمیه 5 درصدی نیز به کار قبولی در رشته دانشگاه های بسیار معتبر و سطح بالا نخواهد آمد.

راه حل سازمان سنجش در سهمیه 5 درصد ایثارگری ارشد کامپیوتر 1400

سازمان سنجش برای اینکه قبولی های سهمیه 5 درصد ایثارگری ارشد کامپیوتر 1400 را تحلیل و انجام دهد از سه قانون استفاده می کند:

  • قانون اول: سهمیه 5 درصد ایثارگری در کنکور ارشد کامپیوتر به این معناست که شما دارای 5 درصد سهمیه از ظرفیت پذیرش هر کد رشته دانشگاه هستید. اگر ظرفیت پذیرش یک دانشگاه در یک رشته یا گرایش در عدد 5 درصد ضرب شود ولی عدد به دست آمده کمتر از 0/5 باشد به این معناست که در آن کد رشته دانشگاه، شما سهمیه ای دریافت نمی کنید. اگر عدد به دست آمده بیشتر از 0/5 بشود به عدد یک گرد می شود و اگر شما 70 درصد تراز آخرین قبولی سهمیه آزاد در آن کد رشته دانشگاه ارشد کامپیوتر را به دست آورده باشید با بقیه هم سهمیه ای های خود وارد رقابت برای به دست آوردن آن ظرفیت سهمیه 5 درصد ایثارگری می شوید.
  • قانون دوم: مزیت سهمیه 5 درصد ایثارگری ارشد کامپیوتر 1400 در این است که خالی مانده های سهمیه 25 درصد ایثارگری که ظرفیت پذیرشی 5 برابر شما دارند به شما می رسد و این شانس قبولی شما را بیشتر می کند.
  • قانون سوم: علاوه بر اینکه در سهمیه 5 درصد ایثارگری کنکور ارشد سنجیده می شوید در سهمیه آزاد نیز سنجیده می شوید. ممکن است در یک کد رشته دانشگاه به خاطر کم بودن ظرفیت پذیرش از طریق سهمیه 5 درصد ایثارگری به شما ظرفیتی تعلق نگیرد ولی به خاطر تراز خیلی خوب شما، از طریق سهمیه آزاد در آن کد رشته دانشگاه قبول شوید.

تحلیل کارنامه های سهمیه 25 درصد ایثارگری ارشد کامپیوتر 1400

تحلیل کارنامه های سهمیه 25 درصد ایثارگری ارشد کامپیوتر 1400 به خاطر قدمت بالای این سهمیه ساده تر از سهمیه 5 درصد ایثارگری است. در این سهمیه، شما 25 درصد یا یک چهارم از ظرفیت پذیرش هر کد رشته دانشگاه را دارید به شرطی که حد نصاب 70 درصد تراز آخرین قبولی سهمیه آزاد در آن کد رشته دانشگاه را به دست آورده باشید. خالی ماندن ظرفیت 25 درصد ایثارگری در یک کد رشته دانشگاه به این معناست که افرادی که می بایست 70 درصد حد نصاب تراز آخرین قبولی سهمیه آزاد در آن کد رشته دانشگاه را کسب می کردند، به اندازه یک چهارم ظرفیت نبوده اند و در نتیجه ظرفیت خالی مانده است. خالی ماندن این ظرفیت به این معنا نیست که رتبه های خیلی بد کشوری در سهمیه 25 درصد ایثارگری ارشد کامپیوتر، بتوانند آن ظرفیت را پر کنند بلکه به این معناست که این جاهای خالی، ابتدا به داوطلبان سهمیه 5 درصدی ارشد کامپیوتر و باز هم در صورت خالی ماندن، به سهمیه آزاد می رسد.

برای کسب اطلاعات کامل درباره سهمیه های ایثارگری در کنکور کارشناسی ارشد 1400 به لینک زیر مراجعه کنید.

سهمیه های ایثارگری کنکور کارشناسی ارشد

برای انتخاب رشته ارشد 1401 از نرم افزار انتخاب رشته مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار انتخاب رشته ارشد 1401

نمونه کارنامه های سهمیه های ایثارگران ارشد کامپیوتر 1400

حال که تحلیل های کارنامه های ایثارگری ارشد کامپیوتر را متوجه شدید، جداول نمونه کارنامه های سهمیه 5 درصدی ارشد کامپیوتر 1400 را برای شما قرار می دهیم. در ضمن، رتبه در سهمیه و رتبه کشوری را به شما در این جداول داده ایم تا متوجه تحلیل قسمت بالا بشوید.

اگر تمایل به دیدن نمونه کارنامه های سهمیه آزاد ارشد کامپیوتر 1401-1400 دارید، از طریق لینک زیر کارنامه سهمیه آزاد ارشد کامپیوتر را نیز مشاهده کنید.

کارنامه های ارشد کامپیوتر 1401-1400 در سهمیه آزاد

ضمناً، کارنامه های سهمیه 5 درصد ایثارگری ارشد کامپیوتر 1400 را براساس کد ضرایب دسته بندی کرده ایم. در کنکور ارشد کامپیوتر براساس دفترچه ارشد 1401-1400، 4 کد ضریب داشتیم. رتبه های در سهمیه و رتبه های کشوری از کد ضریبی به کد ضریب دیگر متفاوت است. دلیل این امر، تفاوت در دروس و یا ضرایب و یا هر دوی این موارد در کد ضریب های مختلف است.

جهت دسترسی سریعتر به کد ضریب و یا رشته-گرایش مد نظر خود از طریق جدول زیر که لینک گذاری شده است اقدام کنید.

لینک های نمونه کارنامه های سهمیه ایثارگری (5 درصد) ارشد کامپیوتر 1401-1400

نمونه کارنامه های سهمیه 5 ایثارگری ارشد کامپیوتر 1400 کد ضریب 1: گرایش شبکه های کامپیوتری، رایانش امن و رشته علوم و فناوری شبکه
نمونه کارنامه های سهمیه 5 ایثارگری ارشد کامپیوتر 1400 کد ضریب 2: گرایش های هوش مصنوعی و رباتیکز و رشته قرآن کاوی رایانشی
نمونه کارنامه های سهمیه 5  ایثارگری ارشد کامپیوتر 1400 کد ضریب 3: گرایش معماری سیستم های کامپیوتری
نمونه کارنامه های سهمیه 5 ایثارگری ارشد کامپیوتر 1400 کد ضریب 4: گرایش های نرم افزار، بیوانفورماتیک و رشته های الگوریتم ها و محاسبات و یادگیری الکترونیکی

نمونه کارنامه های سهمیه 5 درصد ایثارگری ارشد رشته کامپیوتر-کد ضریب 1- سال 1400

در ارشد مجموعه کامپیوتر 1400، کد ضریب یک مربوط به گرایش های شبکه های کامپیوتر و رایانش امن  از رشته کامپیوتر و رشته علوم و فناوری شبکه است.

دروس و ضرایب دروس در کد ضریب 1 از ارشد مجموعه کامپیوتر براساس دفترچه ثبت نام کنکور ارشد کامپیوتر در 1401-1400 به شرح زیر است:

جدول دروس و ضرایب آنها در کد ضریب 1 ارشد کامپیوتر ( 1400)

درس ضریب 
زبان 1
ریاضیات 2
مجموعه های دروس تخصصی (نظريه زبان ها و ماشين ها، سيگنال ها و سيستم ها) 2
ساختمان داده ها، طراحی الگوريتم و هوش مصنوعی 3
مدار منطقی، معماری كامپيوتر و الكترونيک ديجيتال 3
سيستم های عامل، شبكه های كامپيوتری و پايگاه داده ها 4

توجه مهم: جداول طوری طراحی شده است که به خوبی و به طور کامل در بیش از 90 درصد موبایل ها نمایش داده می شوند. اگر در دیدن جداول با موبایل به مشکلی برخوردید، دو راه حل زیر را استفاده کنید:

1- از منوی مرورگر خود (سه نقطه گوشه بالای چپ یا راست مرورگر) گزینه نمایش صفحه به صورت دسکتاپ (show desktop site) را تیک بزنید. در این صورت به راحتی می توانید روی جداول زوم کنید و به طور دلخواه خود اطلاعات جداول را مشاهده کنید.

2- از کامپیوتر، لپ تاپ یا تبلت استفاده کنید.

برای مشاهده محل قبولی ارشد کامپیوتر در سال 1400 باید به مطلب زیر مراجعه کنید.

رتبه های قبولی ارشد کامپیوتر 1400

نمونه کارنامه های سهمیه 5 درصدی ارشد کامپیوتر 1400 در کد ضریب 1: گرایش های شبکه های کامپیوتر و رایانش امن

رتبه رتبه کشوری زبان ریاضی نظریه سیگنال ساختمان داده، الگوریتم هوش مدار، معماری الکترونیک دیجیتال سیستم عامل شبکه پایگاه داده
8 84 0 0 25.93 20 52.94 48.33
13 116 64.44 1.74- 3.69- 51.11 47.06 28.07
14 120 64.44 15.79 25.93 33.33 35.29 29.82
16 128 28.89 1.74- 7.41 11.11 50.98 49.12
20 144 11.11 3.5- 40.74 13.33 45.1 43.33
21 168 17.78 5.26 55.56 24.44 17.65 35
31 231 22.22 10.53 22.22 24.44 33.33 35
32 232 11.11 0 33.33 17.78 45.1 28.07
37 304 0 0 0 20 35.29 48.33
38 310 0 0 11.11 20 45.1 35.09
39 312 6.67 0 29.63 4.43- 5.98 24.56
44 349 34.44 10.53 33.33 22.22 29.41 12.28
55 405 12.22 0 0 6.67 27.45 45.61
67 490 0 0 3.69- 15.55- 50.98 42.11
72 553 20 0 22.22 13.33 7.84 40.35
76 590 8.89 0 0 6.67 37.25 28.07
86 686 8.89 0 0 31.25 25.49 24.56
89 725 46.67 0 7.41 11.11 21.57 21.05
91 775 22.22 0 25.93 24.44 5.88 24.56
92 783 17.78 10.53 11.11 2.22 21.57 21.05
97 850 0 12.28- 6.66- 16.67 29.41 26.67
101 880 0 3.51 14.81 50 11.76 10.53
114 977 68.89 14.04 18.52 4.44 7.83- 17.54
116 984 36.67 15.79 3.69- 8.33 13.73 20
128 1104 25.56 0 0 6.67 1.96- 29.82
129 1113 0 0 3.69- 17.78 13.73 25
140 1181 0 0 22.22 26.67 23.53 0
141 1189 16.67 10.53 11.11 13.33 3.92 15.79
145 1222 18.89 5.25- 18.52 6.25- 5.88 28.07
155 1335 5.56 3.51 0 33.33 17.65 7.02
161 1408 0 1.74- 0 13.33 33.33 12.28
170 1507 32.22 8.77 18.52 0 3.92 14.04
174 1552 20 0 18.52 0 5.88 19.3
186 1679 60 5.26 11.11 4.44 5.88 1.75
188 1682 6.67 0 0 11.11 25.49 5.26
196 1744 30 0 29.63 0 15.69 0
201 1804 43.33 0 7.41 2.21- 11.76 10.53
233 2132 0 0 0 0 52.94 0
238 2160 0 0 3.7 11.11 33.33 0
246 2251 17.78 12.28 7.41 17.78 16.67 6.66-
270 2468 24.43- 15.79 6.67 16.67 18.52 1.75
274 2548 10 1.74- 3.69- 22.22 0 15.79
292 2701 0 0 11.11 6.67 0 17.54
298 2729 11.11 12.28- 33.33 6.25 5.88 0
303 2745 6.66- 5.25- 20 8.32- 33.33 5.25-
305 2783 5.56 0 0 4.44 15.69 10.53
318 2930 15.56 14.04 11.10- 2.21- 3.91- 19.3
328 2985 0 0 7.40- 4.43- 9.8 21.05
397 3688 41.11 19.3 0 0 0 0
408 3748 2.22 5.25- 7.4- 2.08 27.45 0
449 4284 24.44 0 11.11 4.43- 0 5.26
485 4642 0 0 11.11 6.66- 11.76 8.77
496 4754 4.44 14.04 11.10- 26.66- 25.49 3.51
499 4764 0 0 3.69- 4.44 21.57 1.74-
507 4836 0 0 0 0 21.57 0
527 4993 2.21- 0 14.80- 8.88- 1.96 23.33
612 5850 0 1.75 0 6.66- 7.84 8.77
646 6110 16.67 0 0 2.21- 9.8 5.26
650 6185 0 0 11.11 0 0 0
702 6692 0 0 29.63 18.75 29.4- 5.25-
704 6707 0 0 0 2.21- 7.84 5.26
704 6707 2.22 0 0 6.66- 0 10.53
715 6830 16.67 0 0 0 0 5.26
721 6870 0 0 0 0 9.8 3.33
6448 7344 0 0 37.04 6.66- 3.91- 1.74-
6686 7582 3.33 5.26 3.69- 2.21- 3.92 3.51
7165 8061 0 0 11.11 0 0 0
9907 10803 1.10- 1.74- 0 2.21- 11.76 7.01-

نمونه کارنامه های سهمیه 5 درصد ایثارگری ارشد رشته کامپیوتر-کد ضریب 2- سال 1400

در ارشد مجموعه کامپیوتر، کد ضریب دو مربوط به گرایش های هوش مصنوعی و رباتیکز از رشته مهندسی کامپیوتر و رشته قرآن کاوی رایانشی است.

دروس و ضرایب دروس در کد ضریب 2 از ارشد مجموعه کامپیوتر براساس دفترچه ثبت نام کنکور ارشد کامپیوتر در 1401-1400 به شرح زیر است:

جدول دروس و ضرایب آنها در کد ضریب 2 ارشد کامپیوتر ( 1400)

درس ضریب 
زبان 1
ریاضیات 2
مجموعه های دروس تخصصی (نظريه زبان ها و ماشين ها، سيگنال ها و سيستم ها) 3
ساختمان داده ها، طراحی الگوريتم و هوش مصنوعی 4
مدار منطقی، معماری كامپيوتر و الكترونيک ديجيتال 2
سيستم های عامل، شبكه های كامپيوتری و پايگاه داده ها 3

نمونه کارنامه های سهمیه 5 درصدی ارشد کامپیوتر 1400 در کد ضریب 2: گرایش های هوش مصنوعی و رباتیکز

رتبه رتبه کشوری زبان ریاضی نظریه سیگنال ساختمان داده، الگوریتم هوش مدار، معماری الکترونیک دیجیتال سیستم عامل شبکه پایگاه داده
10 100 64.44 15.79 25.93 33.33 35.29 29.82
11 107 17.78 5.26 55.56 24.44 17.65 35
13 112 0 0 25.93 20 52.94 48.33
14 120 64.44 1.74- 3.69- 51.11 47.06 28.07
19 165 11.11 3.5- 40.74 13.33 45.1 43.33
23 218 28.89 1.74- 7.41 11.11 50.98 49.12
26 229 22.22 10.53 22.22 24.44 33.33 35
27 231 11.11 0 33.33 17.78 45.1 28.07
33 255 34.44 10.53 33.33 22.22 29.41 12.28
49 394 6.67 0 29.63 4.43- 5.98 24.56
51 408 0 0 11.11 20 45.1 35.09
57 445 0 0 0 20 35.29 48.33
71 558 20 0 22.22 13.33 7.84 40.35
76 588 0 3.51 14.81 50 11.76 10.53
77 610 22.22 0 25.93 24.44 5.88 24.56
79 622 12.22 0 0 6.67 27.45 45.61
96 763 8.89 0 0 31.25 25.49 24.56
99 796 68.89 14.04 18.52 4.44 7.83- 17.54
101 820 46.67 0 7.41 11.11 21.57 21.05
103 901 0 0 22.22 26.67 23.53 0
104 905 8.89 0 0 6.67 37.25 28.07
105 918 17.78 10.53 11.11 2.22 21.57 21.05
114 1087 16.67 10.53 11.11 13.33 3.92 15.79
121 1142 0 0 3.69- 15.55- 50.98 42.11
124 1189 36.67 15.79 3.69- 8.33 13.73 20
130 1211 0 12.28- 6.66- 16.67 29.41 26.67
132 1219 5.56 3.51 0 33.33 17.65 7.02
142 1303 25.56 0 0 6.67 1.96- 29.82
149 1370 0 0 3.69- 17.78 13.73 25
159 1424 30 0 29.63 0 15.69 0
160 1429 18.89 5.25- 18.52 6.25- 5.88 28.07
160 1429 32.22 8.77 18.52 0 3.92 14.04
167 1460 60 5.26 11.11 4.44 5.88 1.75
177 1569 20 0 18.52 0 5.88 19.3
197 1769 11.11 12.28- 33.33 6.25 5.88 0
215 1932 17.78 12.28 7.41 17.78 16.67 6.66-
218 1962 0 1.74- 0 13.33 33.33 12.28
222 2014 6.67 0 0 11.11 25.49 5.26
225 2035 43.33 0 7.41 2.21- 11.76 10.53
257 2365 24.43- 15.79 6.67 16.67 18.52 1.75
264 2419 10 1.74- 3.69- 22.22 0 15.79
286 2603 0 0 11.11 6.67 0 17.54
290 2649 0 0 3.7 11.11 33.33 0
295 2670 0 0 29.63 18.75 29.4- 5.25-
352 3276 6.66- 5.25- 20 8.32- 33.33 5.25-
370 3481 41.11 19.3 0 0 0 0
384 3585 5.56 0 0 4.44 15.69 10.53
416 3912 15.56 14.04 11.10- 2.21- 3.91- 19.3
418 3939 24.44 0 11.11 4.43- 0 5.26
430 4050 0 0 0 0 52.94 0
467 4331 0 0 37.04 6.66- 3.91- 1.74-
518 4795 0 0 7.40- 4.43- 9.8 21.05
543 5034 0 0 11.11 0 0 0
578 5467 2.22 5.25- 7.4- 2.08 27.45 0
582 5536 0 0 11.11 6.66- 11.76 8.77
636 6099 0 0 3.69- 4.44 21.57 1.74-
666 6396 0 0 0 0 21.57 0
707 6808 0 0 11.11 0 0 0
745 7118 16.67 0 0 0 0 5.26
784 7511 16.67 0 0 2.21- 9.8 5.26
809 7715 0 1.75 0 6.66- 7.84 8.77
839 7962 0 0 0 2.21- 7.84 5.26
842 7986 0 0 0 0 9.8 3.33
842 7986 2.22 0 0 6.66- 0 10.53
900 8506 2.21- 0 14.80- 8.88- 1.96 23.33
903 8527 3.33 5.26 3.69- 2.21- 3.92 3.51
1011 9563 4.44 14.04 11.10- 26.66- 25.49 3.51
9748 11042 1.10- 1.74- 0 2.21- 11.76 7.01-

 

برای انتخاب رشته ارشد 1401 از نرم افزار انتخاب رشته مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار انتخاب رشته ارشد 1401

نمونه کارنامه های سهمیه 5 درصدایثارگری ارشد رشته کامپیوتر-کد ضریب 3- سال 1400

در ارشد مجموعه کامپیوتر، کد ضریب سه مربوط به گرایش معماری سیستم های کامپیوتر از رشته مهندسی کامپیوتر است.

دروس و ضرایب دروس در کد ضریب 3 از ارشد مجموعه کامپیوتر براساس دفترچه ثبت نام کنکور ارشد کامپیوتر در 1401-1400 به شرح زیر است:

جدول دروس و ضرایب آنها در کد ضریب 3 ارشد کامپیوتر ( 1400)

درس ضریب 
زبان 1
ریاضیات 2
مجموعه های دروس تخصصی (نظريه زبان ها و ماشين ها، سيگنال ها و سيستم ها) 2
ساختمان داده ها، طراحی الگوريتم و هوش مصنوعی 3
مدار منطقی، معماری كامپيوتر و الكترونيک ديجيتال 4
سيستم های عامل، شبكه های كامپيوتری و پايگاه داده ها 3

نمونه کارنامه های سهمیه 5 درصدی ارشد کامپیوتر 1400 در کد ضریب 3: گرایش معماری سیستم های کامپیوتر

رتبه رتبه کشوری زبان ریاضی نظریه سیگنال ساختمان داده، الگوریتم هوش مدار، معماری الکترونیک دیجیتال سیستم عامل شبکه پایگاه داده
8 84 0 0 25.93 20 52.94 48.33
11 100 64.44 1.74- 3.69- 51.11 47.06 28.07
13 116 64.44 15.79 25.93 33.33 35.29 29.82
17 129 28.89 1.74- 7.41 11.11 50.98 49.12
18 143 11.11 3.5- 40.74 13.33 45.1 43.33
26 194 11.11 0 33.33 17.78 45.1 28.07
28 210 17.78 5.26 55.56 24.44 17.65 35
30 238 22.22 10.53 22.22 24.44 33.33 35
32 249 6.67 0 29.63 4.43- 5.98 24.56
36 285 0 0 11.11 20 45.1 35.09
41 306 34.44 10.53 33.33 22.22 29.41 12.28
45 329 0 0 0 20 35.29 48.33
61 453 0 0 3.69- 15.55- 50.98 42.11
64 466 12.22 0 0 6.67 27.45 45.61
73 545 8.89 0 0 6.67 37.25 28.07
84 685 8.89 0 0 31.25 25.49 24.56
88 717 20 0 22.22 13.33 7.84 40.35
89 723 46.67 0 7.41 11.11 21.57 21.05
96 771 17.78 10.53 11.11 2.22 21.57 21.05
101 818 0 12.28- 6.66- 16.67 29.41 26.67
104 859 0 3.51 14.81 50 11.76 10.53
110 904 22.22 0 25.93 24.44 5.88 24.56
115 941 0 0 22.22 26.67 23.53 0
122 1012 36.67 15.79 3.69- 8.33 13.73 20
137 1125 0 1.74- 0 13.33 33.33 12.28
140 1175 68.89 14.04 18.52 4.44 7.83- 17.54
143 1189 5.56 3.51 0 33.33 17.65 7.02
144 1191 0 0 0 0 52.94 0
146 1222 0 0 3.69- 17.78 13.73 25
154 1317 16.67 10.53 11.11 13.33 3.92 15.79
155 1319 6.67 0 0 11.11 25.49 5.26
163 1414 30 0 29.63 0 15.69 0
167 1444 0 0 3.7 11.11 33.33 0
168 1462 25.56 0 0 6.67 1.96- 29.82
170 1508 18.89 5.25- 18.52 6.25- 5.88 28.07
177 1582 60 5.26 11.11 4.44 5.88 1.75
184 1647 32.22 8.77 18.52 0 3.92 14.04
195 1714 43.33 0 7.41 2.21- 11.76 10.53
196 1727 17.78 12.28 7.41 17.78 16.67 6.66-
200 1744 6.66- 5.25- 20 8.32- 33.33 5.25-
201 1750 20 0 18.52 0 5.88 19.3
221 1965 24.43- 15.79 6.67 16.67 18.52 1.75
265 2451 11.11 12.28- 33.33 6.25 5.88 0
272 2520 2.22 5.25- 7.4- 2.08 27.45 0
273 2521 5.56 0 0 4.44 15.69 10.53
317 2982 10 1.74- 3.69- 22.22 0 15.79
347 3240 0 0 11.11 6.67 0 17.54
356 3322 0 0 7.40- 4.43- 9.8 21.05
357 3339 0 0 3.69- 4.44 21.57 1.74-
359 3379 4.44 14.04 11.10- 26.66- 25.49 3.51
367 3452 0 0 0 0 21.57 0
379 3543 41.11 19.3 0 0 0 0
407 3768 15.56 14.04 11.10- 2.21- 3.91- 19.3
448 4280 0 0 11.11 6.66- 11.76 8.77
474 4477 24.44 0 11.11 4.43- 0 5.26
579 5509 16.67 0 0 2.21- 9.8 5.26
598 5756 0 1.75 0 6.66- 7.84 8.77
630 6023 0 0 11.11 0 0 0
636 6056 0 0 0 0 9.8 3.33
659 6306 0 0 0 2.21- 7.84 5.26
689 6643 2.21- 0 14.80- 8.88- 1.96 23.33
753 7194 16.67 0 0 0 0 5.26
6350 7284 0 0 37.04 6.66- 3.91- 1.74-
6438 7372 3.33 5.26 3.69- 2.21- 3.92 3.51
6663 7597 2.22 0 0 6.66- 0 10.53
6984 7918 0 0 29.63 18.75 29.4- 5.25-
7029 7963 0 0 11.11 0 0 0
8587 9521 1.10- 1.74- 0 2.21- 11.76 7.01-

 

برای انتخاب رشته ارشد 1401 از نرم افزار انتخاب رشته مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار انتخاب رشته ارشد 1401

نمونه کارنامه های سهمیه 5 درصد ایثارگری ارشد رشته کامپیوتر-کد ضریب 4- سال 1400

در کنکور ارشد مجموعه کامپیوتر 1400، کد ضریب چهار مربوط به گرایش های نرم افزار، بیوانفورماتیک و علوم داده از رشته مهندسی کامپیوتر و رشته های الگوریتم ها و محاسبات بوده که در دفترچه 1401 رشته های مواد، انرژی و تکنولوژی کوانتومی، یادگیری الکترونیکی و مدیریت آموزشگاهی ویژه هنرستان ها نیز به این کد ضریب اضافه شده است.

دروس و ضرایب دروس در کد ضریب 4 از ارشد مجموعه کامپیوتر براساس دفترچه ثبت نام کنکور ارشد کامپیوتر در 1401-1400 به شرح زیر است:

جدول دروس و ضرایب آنها در کد ضریب 4 ارشد کامپیوتر ( 1400)

درس ضریب 
زبان 1
ریاضیات 2
مجموعه های دروس تخصصی (نظريه زبان ها و ماشين ها، سيگنال ها و سيستم ها) 2
ساختمان داده ها، طراحی الگوريتم و هوش مصنوعی 4
مدار منطقی، معماری كامپيوتر و الكترونيک ديجيتال 3
سيستم های عامل، شبكه های كامپيوتری و پايگاه داده ها 3

نمونه کارنامه های سهمیه 5 درصدی ارشد کامپیوتر 1400 در کد ضریب 4: گرایش های نرم افزار، بیوانفورماتیک

رتبه رتبه کشوری زبان ریاضی نظریه سیگنال ساختمان داده، الگوریتم هوش مدار، معماری الکترونیک دیجیتال سیستم عامل شبکه پایگاه داده
8 82 64.44 1.74- 3.69- 51.11 47.06 28.07
11 96 0 0 25.93 20 52.94 48.33
13 104 64.44 15.79 25.93 33.33 35.29 29.82
18 155 28.89 1.74- 7.41 11.11 50.98 49.12
20 159 11.11 3.5- 40.74 13.33 45.1 43.33
22 167 17.78 5.26 55.56 24.44 17.65 35
26 224 11.11 0 33.33 17.78 45.1 28.07
27 226 22.22 10.53 22.22 24.44 33.33 35
35 291 34.44 10.53 33.33 22.22 29.41 12.28
41 326 0 0 11.11 20 45.1 35.09
46 353 6.67 0 29.63 4.43- 5.98 24.56
47 358 0 0 0 20 35.29 48.33
68 509 12.22 0 0 6.67 27.45 45.61
77 613 0 3.51 14.81 50 11.76 10.53
78 635 8.89 0 0 31.25 25.49 24.56
81 650 20 0 22.22 13.33 7.84 40.35
85 672 8.89 0 0 6.67 37.25 28.07
89 712 0 0 3.69- 15.55- 50.98 42.11
91 749 22.22 0 25.93 24.44 5.88 24.56
92 756 46.67 0 7.41 11.11 21.57 21.05
102 874 17.78 10.53 11.11 2.22 21.57 21.05
106 908 0 12.28- 6.66- 16.67 29.41 26.67
108 925 0 0 22.22 26.67 23.53 0
120 1033 68.89 14.04 18.52 4.44 7.83- 17.54
121 1036 5.56 3.51 0 33.33 17.65 7.02
121 1036 36.67 15.79 3.69- 8.33 13.73 20
132 1152 0 0 3.69- 17.78 13.73 25
133 1175 16.67 10.53 11.11 13.33 3.92 15.79
147 1511 6.67 0 0 11.11 25.49 5.26
148 1330 25.56 0 0 6.67 1.96- 29.82
156 1363 0 1.74- 0 13.33 33.33 12.28
170 1537 60 5.26 11.11 4.44 5.88 1.75
178 1610 18.89 5.25- 18.52 6.25- 5.88 28.07
180 1613 30 0 29.63 0 15.69 0
186 1643 32.22 8.77 18.52 0 3.92 14.04
192 1704 17.78 12.28 7.41 17.78 16.67 6.66-
201 1786 20 0 18.52 0 5.88 19.3
206 1815 0 0 3.7 11.11 33.33 0
210 1890 43.33 0 7.41 2.21- 11.76 10.53
222 2006 0 0 0 0 52.94 0
223 2014 24.43- 15.79 6.67 16.67 18.52 1.75
260 2370 10 1.74- 3.69- 22.22 0 15.79
265 2443 11.11 12.28- 33.33 6.25 5.88 0
301 2733 6.66- 5.25- 20 8.32- 33.33 5.25-
317 2912 5.56 0 0 4.44 15.69 10.53
331 3022 0 0 11.11 6.67 0 17.54
374 3486 2.22 5.25- 7.4- 2.08 27.45 0
377 3511 41.11 19.3 0 0 0 0
389 3710 15.56 14.04 11.10- 2.21- 3.91- 19.3
419 3957 0 0 7.40- 4.43- 9.8 21.05
448 4289 0 0 3.69- 4.44 21.57 1.74-
487 4643 0 0 0 0 21.57 0
489 4647 24.44 0 11.11 4.43- 0 5.26
515 4921 0 0 29.63 18.75 29.4- 5.25-
562 5424 0 0 11.11 6.66- 11.76 8.77
626 5988 0 0 11.11 0 0 0
666 6322 4.44 14.04 11.10- 26.66- 25.49 3.51
683 6547 16.67 0 0 2.21- 9.8 5.26
723 6957 0 1.75 0 6.66- 7.84 8.77
731 7010 0 0 0 0 9.8 3.33
751 7167 16.67 0 0 0 0 5.26
753 7198 0 0 0 2.21- 7.84 5.26
774 7405 2.21- 0 14.80- 8.88- 1.96 23.33
789 7518 0 0 37.04 6.66- 3.91- 1.74-
835 7938 0 0 11.11 0 0 0
836 7950 3.33 5.26 3.69- 2.21- 3.92 3.51
853 8067 2.22 0 0 6.66- 0 10.53
1119 10581 1.10- 1.74- 0 2.21- 11.76 7.01-

 

برای انتخاب رشته ارشد 1401 از نرم افزار انتخاب رشته مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار انتخاب رشته ارشد 1401

به این مطلب امتیاز دهید
بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

کد امنیتی *

کارشناسی ارشد
رضا کشاورز افشار

رضا کشاورز افشار 17 سال سابقه مشاوره کنکور سراسری و انتخاب رشته کنکور سراسری (رتبه 388 کنکور تجربی سال 81) مشاور 108 رتبه زیر 100 کنکور سراسری، 392 رتبه زیر 500 کنکور سراسری و بیش از 500 رتبه زیر 1000 کنکور سراسری 12 سال سابقه مشاور تخصصی در حوزه کنکورهای …

کارنامه های رتبه و قبولی ارشد مددکاری اجتماعی وزارت بهداشت 99 و 1400
انتخاب رشته کارشناسی ارشد وزارت بهداشت
کارنامه های رتبه و قبولی ارشد مددکاری اجتماعی وزارت بهداشت 1400

کارنامه های رتبه و قبولی ارشد مددکاری اجتماعی 1401-1400 کارنامه های رتبه و قبولی ارشد مددکاری اجتماعی 1401-1400 برای داوطلبان ارشد مددکاری اجتماعی سال 1401 و حتی سال های آینده بسیار اهمیت دارد. آنچه که اهمیت کارنامه های قبولی ارشد مددکاری اجتماعی ۱۴۰۰ را برای داوطلبان ارشد مددکاری اجتماعی بسیار …

کارنامه های رتبه و قبولی ارشد کنترل مواد خوراکی و آشامیدنی 1400
انتخاب رشته کارشناسی ارشد وزارت بهداشت
کارنامه های رتبه و قبولی ارشد کنترل مواد خوراکی و آشامیدنی 1400

کارنامه های رتبه و قبولی ارشد کنترل مواد خوراکی و آشامیدنی 1401-1400 کارنامه های رتبه و قبولی ارشد کنترل مواد خوراکی و آشامیدنی 1401-1400 برای داوطلبان ارشد کنترل مواد خوراکی و آشامیدنی سال 1401 و حتی سال های آینده بسیار اهمیت دارد. آنچه که اهمیت کارنامه های قبولی ارشد کنترل …