کارنامه های سهمیه 5 درصدی ارشد کامپیوتر 401-1400
تخمین رتبه

کارنامه های سهمیه 5 و 25 درصد ایثارگری ارشد کامپیوتر 1400

کارنامه های سهمیه 5 درصد ایثارگری ارشد کامپیوتر 1400 در این مطلب در جداول جداگانه گذاشته می شود و پیش از آن تحلیل خود سهمیه 5 و 25 درصد ایثارگری و تفاوتش با کارنامه های ارشد کامپیوتر 1400 در سهمیه آزاد انجام می شود. تفاوت بارز در کارنامه های ارشد کامپیوتر 1400 با سهمیه های ایثارگری 5 و 25 درصد در این است که رتبه های در سهمیه بسیار پایین تر هستند ولی تراز و رتبه های کشوری اختلاف زیادی با رتبه در سهمیه 5 درصد و 25 درصد ایثارگری دارند.

برای مشاهده محل قبولی ارشد کامپیوتر در سال 1400 باید به مطلب زیر مراجعه کنید.

رتبه های قبولی ارشد کامپیوتر 1400

هر داوطلبی در کنکور ارشد کامپیوتر 1400 با توجه به میزان آمادگی و مهارت های کنکوری و روحی روانی خود، درصدها و رتبه هایی را کسب کرده است. برای دیدن و مطالعه سوالات و کلید سوالات کنکور ارشد گذشته رشته کامپیوتر، از طریق لینک زیر اقدام کنید.

دانلود سوالات ارشد کامپیوتر 99 و 1400

قبل از دیدن نمونه کارنامه ها، حتماً تحلیل های زیر برای کارنامه های سهمیه 5 درصدی و 25 درصدی ارشد کامپیوتر 1400 مطالعه کنید.

تحلیل کارنامه های سهمیه 5 درصدی ارشد کامپیوتر 1400

تحلیل کارنامه های ارشد کامپیوتر 1400 با سهمیه 5 درصد ایثارگری به دلیل تازه بودن این سهمیه، یکی از پیچیدگی های انتخاب رشته ارشد کامپیوتر 1401 قلمداد می شود. بسیاری از داوطلبان ارشد کامپیوتر که دارای سهمیه 5 درصد ایثارگری هستند باید دو نکته بسیار مهم را بدانند:

  1. رتبه پایین شما در سهمیه 5 درصد ایثارگری به مفهوم اینکه مانند رتبه پایین در سهیمه آزاد هستید نیست. اختلاف بین رتبه کشوری و رتبه شما در سهمیه 5 درصد در کنکور ارشد کامپیوتر، تا حدود زیادی به شما این دید را می دهد که چقدر به این رتبه پایین خود امیدوار باشید.
  2. اگر حد نصاب 70 درصد تراز آخرین قبولی از سهمیه آزاد در کد رشته دانشگاه های بسیار خوب و معتبر ارشد کامپیوتر 1400 را کسب نکنید، حتی رتبه بسیار خوب شما در سهمیه 5 درصدی نیز به کار قبولی در رشته دانشگاه های بسیار معتبر و سطح بالا نخواهد آمد.

راه حل سازمان سنجش در سهمیه 5 درصد ایثارگری ارشد کامپیوتر 1400

سازمان سنجش برای اینکه قبولی های سهمیه 5 درصد ایثارگری ارشد کامپیوتر 1400 را تحلیل و انجام دهد از سه قانون استفاده می کند:

  • قانون اول: سهمیه 5 درصد ایثارگری در کنکور ارشد کامپیوتر به این معناست که شما دارای 5 درصد سهمیه از ظرفیت پذیرش هر کد رشته دانشگاه هستید. اگر ظرفیت پذیرش یک دانشگاه در یک رشته یا گرایش در عدد 5 درصد ضرب شود ولی عدد به دست آمده کمتر از 0/5 باشد به این معناست که در آن کد رشته دانشگاه، شما سهمیه ای دریافت نمی کنید. اگر عدد به دست آمده بیشتر از 0/5 بشود به عدد یک گرد می شود و اگر شما 70 درصد تراز آخرین قبولی سهمیه آزاد در آن کد رشته دانشگاه ارشد کامپیوتر را به دست آورده باشید با بقیه هم سهمیه ای های خود وارد رقابت برای به دست آوردن آن ظرفیت سهمیه 5 درصد ایثارگری می شوید.
  • قانون دوم: مزیت سهمیه 5 درصد ایثارگری ارشد کامپیوتر 1400 در این است که خالی مانده های سهمیه 25 درصد ایثارگری که ظرفیت پذیرشی 5 برابر شما دارند به شما می رسد و این شانس قبولی شما را بیشتر می کند.
  • قانون سوم: علاوه بر اینکه در سهمیه 5 درصد ایثارگری کنکور ارشد سنجیده می شوید در سهمیه آزاد نیز سنجیده می شوید. ممکن است در یک کد رشته دانشگاه به خاطر کم بودن ظرفیت پذیرش از طریق سهمیه 5 درصد ایثارگری به شما ظرفیتی تعلق نگیرد ولی به خاطر تراز خیلی خوب شما، از طریق سهمیه آزاد در آن کد رشته دانشگاه قبول شوید.

تحلیل کارنامه های سهمیه 25 درصد ایثارگری ارشد کامپیوتر 1400

تحلیل کارنامه های سهمیه 25 درصد ایثارگری ارشد کامپیوتر 1400 به خاطر قدمت بالای این سهمیه ساده تر از سهمیه 5 درصد ایثارگری است. در این سهمیه، شما 25 درصد یا یک چهارم از ظرفیت پذیرش هر کد رشته دانشگاه را دارید به شرطی که حد نصاب 70 درصد تراز آخرین قبولی سهمیه آزاد در آن کد رشته دانشگاه را به دست آورده باشید. خالی ماندن ظرفیت 25 درصد ایثارگری در یک کد رشته دانشگاه به این معناست که افرادی که می بایست 70 درصد حد نصاب تراز آخرین قبولی سهمیه آزاد در آن کد رشته دانشگاه را کسب می کردند، به اندازه یک چهارم ظرفیت نبوده اند و در نتیجه ظرفیت خالی مانده است. خالی ماندن این ظرفیت به این معنا نیست که رتبه های خیلی بد کشوری در سهمیه 25 درصد ایثارگری ارشد کامپیوتر، بتوانند آن ظرفیت را پر کنند بلکه به این معناست که این جاهای خالی، ابتدا به داوطلبان سهمیه 5 درصدی ارشد کامپیوتر و باز هم در صورت خالی ماندن، به سهمیه آزاد می رسد.

برای کسب اطلاعات کامل درباره سهمیه های ایثارگری در کنکور کارشناسی ارشد 1400 به لینک زیر مراجعه کنید.

سهمیه های ایثارگری کنکور کارشناسی ارشد

نمونه کارنامه های سهمیه های ایثارگران ارشد کامپیوتر 1400

حال که تحلیل های کارنامه های ایثارگری ارشد کامپیوتر را متوجه شدید، جداول نمونه کارنامه های سهمیه 5 درصدی ارشد کامپیوتر 1400 را برای شما قرار می دهیم. در ضمن، رتبه در سهمیه و رتبه کشوری را به شما در این جداول داده ایم تا متوجه تحلیل قسمت بالا بشوید.

اگر تمایل به دیدن نمونه کارنامه های سهمیه آزاد ارشد کامپیوتر 1401-1400 دارید، از طریق لینک زیر کارنامه سهمیه آزاد ارشد کامپیوتر را نیز مشاهده کنید.

کارنامه های ارشد کامپیوتر 1401-1400 در سهمیه آزاد

ضمناً، کارنامه های سهمیه 5 درصد ایثارگری ارشد کامپیوتر 1400 را براساس کد ضرایب دسته بندی کرده ایم. در کنکور ارشد کامپیوتر براساس دفترچه ارشد 1401-1400، 4 کد ضریب داشتیم. رتبه های در سهمیه و رتبه های کشوری از کد ضریبی به کد ضریب دیگر متفاوت است. دلیل این امر، تفاوت در دروس و یا ضرایب و یا هر دوی این موارد در کد ضریب های مختلف است.

جهت دسترسی سریعتر به کد ضریب و یا رشته-گرایش مد نظر خود از طریق جدول زیر که لینک گذاری شده است اقدام کنید.

لینک های نمونه کارنامه های سهمیه ایثارگری (5 درصد) ارشد کامپیوتر 1401-1400

نمونه کارنامه های سهمیه 5 ایثارگری ارشد کامپیوتر 1400 کد ضریب 1: گرایش شبکه های کامپیوتری، رایانش امن و رشته علوم و فناوری شبکه
نمونه کارنامه های سهمیه 5 ایثارگری ارشد کامپیوتر 1400 کد ضریب 2: گرایش های هوش مصنوعی و رباتیکز و رشته قرآن کاوی رایانشی
نمونه کارنامه های سهمیه 5  ایثارگری ارشد کامپیوتر 1400 کد ضریب 3: گرایش معماری سیستم های کامپیوتری
نمونه کارنامه های سهمیه 5 ایثارگری ارشد کامپیوتر 1400 کد ضریب 4: گرایش های نرم افزار، بیوانفورماتیک و رشته های الگوریتم ها و محاسبات و یادگیری الکترونیکی

نمونه کارنامه های سهمیه 5 درصد ایثارگری ارشد رشته کامپیوتر-کد ضریب 1- سال 1400

در ارشد مجموعه کامپیوتر 1400، کد ضریب یک مربوط به گرایش های شبکه های کامپیوتر و رایانش امن  از رشته کامپیوتر و رشته علوم و فناوری شبکه است.

دروس و ضرایب دروس در کد ضریب 1 از ارشد مجموعه کامپیوتر براساس دفترچه ثبت نام کنکور ارشد کامپیوتر در 1401-1400 به شرح زیر است:

جدول دروس و ضرایب آنها در کد ضریب 1 ارشد کامپیوتر ( 1400)

درسضریب 
زبان1
ریاضیات2
مجموعه های دروس تخصصی (نظريه زبان ها و ماشين ها، سيگنال ها و سيستم ها)2
ساختمان داده ها، طراحی الگوريتم و هوش مصنوعی3
مدار منطقی، معماری كامپيوتر و الكترونيک ديجيتال3
سيستم های عامل، شبكه های كامپيوتری و پايگاه داده ها4

توجه مهم: جداول طوری طراحی شده است که به خوبی و به طور کامل در بیش از 90 درصد موبایل ها نمایش داده می شوند. اگر در دیدن جداول با موبایل به مشکلی برخوردید، دو راه حل زیر را استفاده کنید:

1- از منوی مرورگر خود (سه نقطه گوشه بالای چپ یا راست مرورگر) گزینه نمایش صفحه به صورت دسکتاپ (show desktop site) را تیک بزنید. در این صورت به راحتی می توانید روی جداول زوم کنید و به طور دلخواه خود اطلاعات جداول را مشاهده کنید.

2- از کامپیوتر، لپ تاپ یا تبلت استفاده کنید.

برای مشاهده محل قبولی ارشد کامپیوتر در سال 1400 باید به مطلب زیر مراجعه کنید.

رتبه های قبولی ارشد کامپیوتر 1400

نمونه کارنامه های سهمیه 5 درصدی ارشد کامپیوتر 1400 در کد ضریب 1: گرایش های شبکه های کامپیوتر و رایانش امن

رتبهرتبه کشوریزبانریاضینظریه سیگنالساختمان داده، الگوریتم هوشمدار، معماری الکترونیک دیجیتالسیستم عامل شبکه پایگاه داده
8840025.932052.9448.33
1311664.441.74-3.69-51.1147.0628.07
1412064.4415.7925.9333.3335.2929.82
1612828.891.74-7.4111.1150.9849.12
2014411.113.5-40.7413.3345.143.33
2116817.785.2655.5624.4417.6535
3123122.2210.5322.2224.4433.3335
3223211.11033.3317.7845.128.07
373040002035.2948.33
383100011.112045.135.09
393126.67029.634.43-5.9824.56
4434934.4410.5333.3322.2229.4112.28
5540512.22006.6727.4545.61
67490003.69-15.55-50.9842.11
7255320022.2213.337.8440.35
765908.89006.6737.2528.07
866868.890031.2525.4924.56
8972546.6707.4111.1121.5721.05
9177522.22025.9324.445.8824.56
9278317.7810.5311.112.2221.5721.05
97850012.28-6.66-16.6729.4126.67
10188003.5114.815011.7610.53
11497768.8914.0418.524.447.83-17.54
11698436.6715.793.69-8.3313.7320
128110425.56006.671.96-29.82
1291113003.69-17.7813.7325
14011810022.2226.6723.530
141118916.6710.5311.1113.333.9215.79
145122218.895.25-18.526.25-5.8828.07
15513355.563.51033.3317.657.02
161140801.74-013.3333.3312.28
170150732.228.7718.5203.9214.04
174155220018.5205.8819.3
1861679605.2611.114.445.881.75
18816826.670011.1125.495.26
196174430029.63015.690
201180443.3307.412.21-11.7610.53
2332132000052.940
2382160003.711.1133.330
246225117.7812.287.4117.7816.676.66-
270246824.43-15.796.6716.6718.521.75
2742548101.74-3.69-22.22015.79
29227010011.116.67017.54
298272911.1112.28-33.336.255.880
30327456.66-5.25-208.32-33.335.25-
30527835.56004.4415.6910.53
318293015.5614.0411.10-2.21-3.91-19.3
3282985007.40-4.43-9.821.05
397368841.1119.30000
40837482.225.25-7.4-2.0827.450
449428424.44011.114.43-05.26
48546420011.116.66-11.768.77
49647544.4414.0411.10-26.66-25.493.51
4994764003.69-4.4421.571.74-
5074836000021.570
52749932.21-014.80-8.88-1.9623.33
612585001.7506.66-7.848.77
646611016.67002.21-9.85.26
65061850011.11000
70266920029.6318.7529.4-5.25-
70467070002.21-7.845.26
70467072.22006.66-010.53
715683016.6700005.26
721687000009.83.33
644873440037.046.66-3.91-1.74-
668675823.335.263.69-2.21-3.923.51
716580610011.11000
9907108031.10-1.74-02.21-11.767.01-

نمونه کارنامه های سهمیه 5 درصد ایثارگری ارشد رشته کامپیوتر-کد ضریب 2- سال 1400

در ارشد مجموعه کامپیوتر، کد ضریب دو مربوط به گرایش های هوش مصنوعی و رباتیکز از رشته مهندسی کامپیوتر و رشته قرآن کاوی رایانشی است.

دروس و ضرایب دروس در کد ضریب 2 از ارشد مجموعه کامپیوتر براساس دفترچه ثبت نام کنکور ارشد کامپیوتر در 1401-1400 به شرح زیر است:

جدول دروس و ضرایب آنها در کد ضریب 2 ارشد کامپیوتر ( 1400)

درسضریب 
زبان1
ریاضیات2
مجموعه های دروس تخصصی (نظريه زبان ها و ماشين ها، سيگنال ها و سيستم ها)3
ساختمان داده ها، طراحی الگوريتم و هوش مصنوعی4
مدار منطقی، معماری كامپيوتر و الكترونيک ديجيتال2
سيستم های عامل، شبكه های كامپيوتری و پايگاه داده ها3

نمونه کارنامه های سهمیه 5 درصدی ارشد کامپیوتر 1400 در کد ضریب 2: گرایش های هوش مصنوعی و رباتیکز

رتبهرتبه کشوریزبانریاضینظریه سیگنالساختمان داده، الگوریتم هوشمدار، معماری الکترونیک دیجیتالسیستم عامل شبکه پایگاه داده
1010064.4415.7925.9333.3335.2929.82
1110717.785.2655.5624.4417.6535
131120025.932052.9448.33
1412064.441.74-3.69-51.1147.0628.07
1916511.113.5-40.7413.3345.143.33
2321828.891.74-7.4111.1150.9849.12
2622922.2210.5322.2224.4433.3335
2723111.11033.3317.7845.128.07
3325534.4410.5333.3322.2229.4112.28
493946.67029.634.43-5.9824.56
514080011.112045.135.09
574450002035.2948.33
7155820022.2213.337.8440.35
7658803.5114.815011.7610.53
7761022.22025.9324.445.8824.56
7962212.22006.6727.4545.61
967638.890031.2525.4924.56
9979668.8914.0418.524.447.83-17.54
10182046.6707.4111.1121.5721.05
1039010022.2226.6723.530
1049058.89006.6737.2528.07
10591817.7810.5311.112.2221.5721.05
114108716.6710.5311.1113.333.9215.79
1211142003.69-15.55-50.9842.11
124118936.6715.793.69-8.3313.7320
1301211012.28-6.66-16.6729.4126.67
13212195.563.51033.3317.657.02
142130325.56006.671.96-29.82
1491370003.69-17.7813.7325
159142430029.63015.690
160142918.895.25-18.526.25-5.8828.07
160142932.228.7718.5203.9214.04
1671460605.2611.114.445.881.75
177156920018.5205.8819.3
197176911.1112.28-33.336.255.880
215193217.7812.287.4117.7816.676.66-
218196201.74-013.3333.3312.28
22220146.670011.1125.495.26
225203543.3307.412.21-11.7610.53
257236524.43-15.796.6716.6718.521.75
2642419101.74-3.69-22.22015.79
28626030011.116.67017.54
2902649003.711.1133.330
29526700029.6318.7529.4-5.25-
35232766.66-5.25-208.32-33.335.25-
370348141.1119.30000
38435855.56004.4415.6910.53
416391215.5614.0411.10-2.21-3.91-19.3
418393924.44011.114.43-05.26
4304050000052.940
46743310037.046.66-3.91-1.74-
5184795007.40-4.43-9.821.05
54350340011.11000
57854672.225.25-7.4-2.0827.450
58255360011.116.66-11.768.77
6366099003.69-4.4421.571.74-
6666396000021.570
70768080011.11000
745711816.6700005.26
784751116.67002.21-9.85.26
809771501.7506.66-7.848.77
83979620002.21-7.845.26
842798600009.83.33
84279862.22006.66-010.53
90085062.21-014.80-8.88-1.9623.33
90385273.335.263.69-2.21-3.923.51
101195634.4414.0411.10-26.66-25.493.51
9748110421.10-1.74-02.21-11.767.01-

نمونه کارنامه های سهمیه 5 درصدایثارگری ارشد رشته کامپیوتر-کد ضریب 3- سال 1400

در ارشد مجموعه کامپیوتر، کد ضریب سه مربوط به گرایش معماری سیستم های کامپیوتر از رشته مهندسی کامپیوتر است.

دروس و ضرایب دروس در کد ضریب 3 از ارشد مجموعه کامپیوتر براساس دفترچه ثبت نام کنکور ارشد کامپیوتر در 1401-1400 به شرح زیر است:

جدول دروس و ضرایب آنها در کد ضریب 3 ارشد کامپیوتر ( 1400)

درسضریب 
زبان1
ریاضیات2
مجموعه های دروس تخصصی (نظريه زبان ها و ماشين ها، سيگنال ها و سيستم ها)2
ساختمان داده ها، طراحی الگوريتم و هوش مصنوعی3
مدار منطقی، معماری كامپيوتر و الكترونيک ديجيتال4
سيستم های عامل، شبكه های كامپيوتری و پايگاه داده ها3

نمونه کارنامه های سهمیه 5 درصدی ارشد کامپیوتر 1400 در کد ضریب 3: گرایش معماری سیستم های کامپیوتر

رتبهرتبه کشوریزبانریاضینظریه سیگنالساختمان داده، الگوریتم هوشمدار، معماری الکترونیک دیجیتالسیستم عامل شبکه پایگاه داده
8840025.932052.9448.33
1110064.441.74-3.69-51.1147.0628.07
1311664.4415.7925.9333.3335.2929.82
1712928.891.74-7.4111.1150.9849.12
1814311.113.5-40.7413.3345.143.33
2619411.11033.3317.7845.128.07
2821017.785.2655.5624.4417.6535
3023822.2210.5322.2224.4433.3335
322496.67029.634.43-5.9824.56
362850011.112045.135.09
4130634.4410.5333.3322.2229.4112.28
453290002035.2948.33
61453003.69-15.55-50.9842.11
6446612.22006.6727.4545.61
735458.89006.6737.2528.07
846858.890031.2525.4924.56
8871720022.2213.337.8440.35
8972346.6707.4111.1121.5721.05
9677117.7810.5311.112.2221.5721.05
101818012.28-6.66-16.6729.4126.67
10485903.5114.815011.7610.53
11090422.22025.9324.445.8824.56
1159410022.2226.6723.530
122101236.6715.793.69-8.3313.7320
137112501.74-013.3333.3312.28
140117568.8914.0418.524.447.83-17.54
14311895.563.51033.3317.657.02
1441191000052.940
1461222003.69-17.7813.7325
154131716.6710.5311.1113.333.9215.79
15513196.670011.1125.495.26
163141430029.63015.690
1671444003.711.1133.330
168146225.56006.671.96-29.82
170150818.895.25-18.526.25-5.8828.07
1771582605.2611.114.445.881.75
184164732.228.7718.5203.9214.04
195171443.3307.412.21-11.7610.53
196172717.7812.287.4117.7816.676.66-
20017446.66-5.25-208.32-33.335.25-
201175020018.5205.8819.3
221196524.43-15.796.6716.6718.521.75
265245111.1112.28-33.336.255.880
27225202.225.25-7.4-2.0827.450
27325215.56004.4415.6910.53
3172982101.74-3.69-22.22015.79
34732400011.116.67017.54
3563322007.40-4.43-9.821.05
3573339003.69-4.4421.571.74-
35933794.4414.0411.10-26.66-25.493.51
3673452000021.570
379354341.1119.30000
407376815.5614.0411.10-2.21-3.91-19.3
44842800011.116.66-11.768.77
474447724.44011.114.43-05.26
579550916.67002.21-9.85.26
598575601.7506.66-7.848.77
63060230011.11000
636605600009.83.33
65963060002.21-7.845.26
68966432.21-014.80-8.88-1.9623.33
753719416.6700005.26
635072840037.046.66-3.91-1.74-
643873723.335.263.69-2.21-3.923.51
666375972.22006.66-010.53
698479180029.6318.7529.4-5.25-
702979630011.11000
858795211.10-1.74-02.21-11.767.01-

نمونه کارنامه های سهمیه 5 درصد ایثارگری ارشد رشته کامپیوتر-کد ضریب 4- سال 1400

در کنکور ارشد مجموعه کامپیوتر 1400، کد ضریب چهار مربوط به گرایش های نرم افزار، بیوانفورماتیک و علوم داده از رشته مهندسی کامپیوتر و رشته های الگوریتم ها و محاسبات بوده که در دفترچه 1401 رشته های مواد، انرژی و تکنولوژی کوانتومی، یادگیری الکترونیکی و مدیریت آموزشگاهی ویژه هنرستان ها نیز به این کد ضریب اضافه شده است.

دروس و ضرایب دروس در کد ضریب 4 از ارشد مجموعه کامپیوتر براساس دفترچه ثبت نام کنکور ارشد کامپیوتر در 1401-1400 به شرح زیر است:

جدول دروس و ضرایب آنها در کد ضریب 4 ارشد کامپیوتر ( 1400)

درسضریب 
زبان1
ریاضیات2
مجموعه های دروس تخصصی (نظريه زبان ها و ماشين ها، سيگنال ها و سيستم ها)2
ساختمان داده ها، طراحی الگوريتم و هوش مصنوعی4
مدار منطقی، معماری كامپيوتر و الكترونيک ديجيتال3
سيستم های عامل، شبكه های كامپيوتری و پايگاه داده ها3

نمونه کارنامه های سهمیه 5 درصدی ارشد کامپیوتر 1400 در کد ضریب 4: گرایش های نرم افزار، بیوانفورماتیک

رتبهرتبه کشوریزبانریاضینظریه سیگنالساختمان داده، الگوریتم هوشمدار، معماری الکترونیک دیجیتالسیستم عامل شبکه پایگاه داده
88264.441.74-3.69-51.1147.0628.07
11960025.932052.9448.33
1310464.4415.7925.9333.3335.2929.82
1815528.891.74-7.4111.1150.9849.12
2015911.113.5-40.7413.3345.143.33
2216717.785.2655.5624.4417.6535
2622411.11033.3317.7845.128.07
2722622.2210.5322.2224.4433.3335
3529134.4410.5333.3322.2229.4112.28
413260011.112045.135.09
463536.67029.634.43-5.9824.56
473580002035.2948.33
6850912.22006.6727.4545.61
7761303.5114.815011.7610.53
786358.890031.2525.4924.56
8165020022.2213.337.8440.35
856728.89006.6737.2528.07
89712003.69-15.55-50.9842.11
9174922.22025.9324.445.8824.56
9275646.6707.4111.1121.5721.05
10287417.7810.5311.112.2221.5721.05
106908012.28-6.66-16.6729.4126.67
1089250022.2226.6723.530
120103368.8914.0418.524.447.83-17.54
12110365.563.51033.3317.657.02
121103636.6715.793.69-8.3313.7320
1321152003.69-17.7813.7325
133117516.6710.5311.1113.333.9215.79
14715116.670011.1125.495.26
148133025.56006.671.96-29.82
156136301.74-013.3333.3312.28
1701537605.2611.114.445.881.75
178161018.895.25-18.526.25-5.8828.07
180161330029.63015.690
186164332.228.7718.5203.9214.04
192170417.7812.287.4117.7816.676.66-
201178620018.5205.8819.3
2061815003.711.1133.330
210189043.3307.412.21-11.7610.53
2222006000052.940
223201424.43-15.796.6716.6718.521.75
2602370101.74-3.69-22.22015.79
265244311.1112.28-33.336.255.880
30127336.66-5.25-208.32-33.335.25-
31729125.56004.4415.6910.53
33130220011.116.67017.54
37434862.225.25-7.4-2.0827.450
377351141.1119.30000
389371015.5614.0411.10-2.21-3.91-19.3
4193957007.40-4.43-9.821.05
4484289003.69-4.4421.571.74-
4874643000021.570
489464724.44011.114.43-05.26
51549210029.6318.7529.4-5.25-
56254240011.116.66-11.768.77
62659880011.11000
66663224.4414.0411.10-26.66-25.493.51
683654716.67002.21-9.85.26
723695701.7506.66-7.848.77
731701000009.83.33
751716716.6700005.26
75371980002.21-7.845.26
77474052.21-014.80-8.88-1.9623.33
78975180037.046.66-3.91-1.74-
83579380011.11000
83679503.335.263.69-2.21-3.923.51
85380672.22006.66-010.53
1119105811.10-1.74-02.21-11.767.01-
به این مطلب امتیاز دهید
بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کد امنیتی *محدودیت زمانی مجاز به پایان رسید. لطفا کد امنیتی را دوباره تکمیل کنید.

سوالات و کلید سوالات ارشد بیماری شناسی گیاهی 1403
تخمین رتبه
سوالات و کلید سوالات ارشد بیماری شناسی گیاهی 1403

سوالات و کلید سوالات ارشد بیماری شناسی گیاهی 1403 برای دانلود سوالات و کلید سوالات ارشد بیماری شناسی گیاهی 1403، از طریق لینک های زیر اقدام نمایید. دانلود سوالات ارشد بیماری شناسی گیاهی 1404-1403  پاسخنامه و کلید سوالات ارشد بیماری شناسی گیاهی 1404-1403  توجه مهم: در ادامه مطلب لینک های …

سوالات و کلید سوالات ارشد مدیریت 1403
تخمین رتبه
سوالات و کلید سوالات ارشد مدیریت 1403

سوالات و کلید سوالات ارشد مدیریت 1403 برای دانلود سوالات و کلید سوالات ارشد مدیریت 1403، از طریق لینک های زیر اقدام نمایید. دانلود سوالات ارشد مدیریت 1404-1403 پاسخنامه و کلید سوالات ارشد مدیریت 1404-1403  توجه مهم: در ادامه مطلب لینک های مهمی برای مشاهده مطالبی در رابطه با کارنامه …

سوالات و کلید سوالات ارشد حسابداری 1403
تخمین رتبه
سوالات و کلید سوالات ارشد حسابداری 1403

سوالات و کلید سوالات ارشد حسابداری 1403 برای دانلود سوالات و کلید سوالات ارشد حسابداری 1403، از طریق لینک های زیر اقدام نمایید. دانلود سوالات ارشد حسابداری 1404-1403 پاسخنامه و کلید سوالات ارشد حسابداری 1404-1403  توجه مهم: در ادامه مطلب لینک های مهمی برای مشاهده مطالبی در رابطه با کارنامه …