کارنامه های ارشد کامپیوتر در سهمیه های ایثارگری 5 و 25 درصد
تخمین رتبه

دسترسی سریع تر به محتوا از طریق فهرست عناوین

کارنامه های سهمیه 5 و 25 درصد ایثارگری ارشد کامپیوتر 99

کارنامه های سهمیه 5 درصد ایثارگری ارشد کامپیوتر 99 در این مطلب در جداول جداگانه گذاشته می شود و پیش از آن تحلیل خود سهمیه 5 و 25 درصد ایثارگری و تفاوتش با کارنامه های ارشد کامپیوتر 99 در سهمیه آزاد انجام می شود. تفاوت بارز در کارنامه های ارشد کامپیوتر 99 با سهمیه های ایثارگری 5 و 25 درصد در این است که رتبه های در سهمیه بسیار پایین تر هستند ولی تراز و رتبه های کشوری اختلاف زیادی با رتبه در سهمیه 5 درصد و 25 درصد ایثارگری دارند.

هر داوطلبی در کنکور ارشد کامپیوتر 99 با توجه به میزان آمادگی و مهارت های کنکوری و روحی روانی خود، درصدها و رتبه هایی را کسب کرده است. برای دیدن و مطالعه سوالات و کلید سوالات کنکور ارشد گذشته رشته کامپیوتر، از طریق لینک زیر اقدام کنید.

دانلود سوالات ارشد کامپیوتر 99

قبل از دیدن نمونه کارنامه ها، حتماً تحلیل های زیر برای کارنامه های سهمیه 5 درصدی و 25 درصدی ارشد کامپیوتر 99 مطالعه کنید.

برای مشاوره از طریق شماره تلفن های زیر اقدام نمایید.

تماس با شماره ثابت: 9099071515 با کد مشاور 1080

تماس با خطوط موبایل همراه اول: 99225052 با کد مشاور 1080

از ساعت 9 تا 17

تحلیل کارنامه های سهمیه 5 درصدی ارشد کامپیوتر 99

تحلیل کارنامه های ارشد کامپیوتر 99 با سهمیه 5 درصد ایثارگری به دلیل تازه بودن این سهمیه، یکی از پیچیدگی های انتخاب رشته ارشد کامپیوتر 1400 قلمداد می شود. بسیاری از داوطلبان ارشد کامپیوتر که دارای سهمیه 5 درصد ایثارگری هستند باید دو نکته بسیار مهم را بدانند:

  1. رتبه پایین شما در سهمیه 5 درصد ایثارگری به مفهوم اینکه مانند رتبه پایین در سهیمه آزاد هستید نیست. اختلاف بین رتبه کشوری و رتبه شما در سهمیه 5 درصد در کنکور ارشد کامپیوتر، تا حدود زیادی به شما این دید را می دهد که چقدر به این رتبه پایین خود امیدوار باشید.
  2. اگر حد نصاب 70 درصد تراز آخرین قبولی از سهمیه آزاد در کد رشته دانشگاه های بسیار خوب و معتبر ارشد کامپیوتر 99 را کسب نکنید، حتی رتبه بسیار خوب شما در سهمیه 5 درصدی نیز به کار قبولی در رشته دانشگاه های بسیار معتبر و سطح بالا نخواهد آمد.

راه حل سازمان سنجش در سهمیه 5 درصد ایثارگری ارشد کامپیوتر 99

سازمان سنجش برای اینکه قبولی های سهمیه 5 درصد ایثارگری ارشد کامپیوتر 99 را تحلیل و انجام دهد از سه قانون استفاده می کند:

  • قانون اول: سهمیه 5 درصد ایثارگری در کنکور ارشد کامپیوتر به این معناست که شما دارای 5 درصد سهمیه از ظرفیت پذیرش هر کد رشته دانشگاه هستید. اگر ظرفیت پذیرش یک دانشگاه در یک رشته یا گرایش در عدد 5 درصد ضرب شود ولی عدد به دست آمده کمتر از 0/5 باشد به این معناست که در آن کد رشته دانشگاه، شما سهمیه ای دریافت نمی کنید. اگر عدد به دست آمده بیشتر از 0/5 بشود به عدد یک گرد می شود و اگر شما 70 درصد تراز آخرین قبولی سهمیه آزاد در آن کد رشته دانشگاه ارشد کامپیوتر را به دست آورده باشید با بقیه هم سهمیه ای های خود وارد رقابت برای به دست آوردن آن ظرفیت سهمیه 5 درصد ایثارگری می شوید.
  • قانون دوم: مزیت سهمیه 5 درصد ایثارگری ارشد کامپیوتر 99 در این است که خالی مانده های سهمیه 25 درصد ایثارگری که ظرفیت پذیرشی 5 برابر شما دارند به شما می رسد و این شانس قبولی شما را بیشتر می کند.
  • قانون سوم: علاوه بر اینکه در سهمیه 5 درصد ایثارگری کنکور ارشد سنجیده می شوید در سهمیه آزاد نیز سنجیده می شوید. ممکن است در یک کد رشته دانشگاه به خاطر کم بودن ظرفیت پذیرش از طریق سهمیه 5 درصد ایثارگری به شما ظرفیتی تعلق نگیرد ولی به خاطر تراز خیلی خوب شما، از طریق سهمیه آزاد در آن کد رشته دانشگاه قبول شوید.

تحلیل کارنامه های سهمیه 25 درصد ایثارگری ارشد کامپیوتر 99

تحلیل کارنامه های سهمیه 25 درصد ایثارگری ارشد کامپیوتر 99 به خاطر قدمت بالای این سهمیه ساده تر از سهمیه 5 درصد ایثارگری است. در این سهمیه، شما 25 درصد یا یک چهارم از ظرفیت پذیرش هر کد رشته دانشگاه را دارید به شرطی که حد نصاب 70 درصد تراز آخرین قبولی سهمیه آزاد در آن کد رشته دانشگاه را به دست آورده باشید. خالی ماندن ظرفیت 25 درصد ایثارگری در یک کد رشته دانشگاه به این معناست که افرادی که می بایست 70 درصد حد نصاب تراز آخرین قبولی سهمیه آزاد در آن کد رشته دانشگاه را کسب می کردند، به اندازه یک چهارم ظرفیت نبوده اند و در نتیجه ظرفیت خالی مانده است. خالی ماندن این ظرفیت به این معنا نیست که رتبه های خیلی بد کشوری در سهمیه 25 درصد ایثارگری ارشد کامپیوتر، بتوانند آن ظرفیت را پر کنند بلکه به این معناست که این جاهای خالی، ابتدا به داوطلبان سهمیه 5 درصدی ارشد کامپیوتر و باز هم در صورت خالی ماندن، به سهمیه آزاد می رسد.

برای کسب اطلاعات کامل درباره سهمیه های ایثارگری در کنکور کارشناسی ارشد 99 به لینک زیر مراجعه کنید.

سهمیه های ایثارگری کنکور کارشناسی ارشد

نمونه کارنامه های سهمیه های ایثارگران ارشد کامپیوتر 99

حال که تحلیل های کارنامه های ایثارگری ارشد کامپیوتر را متوجه شدید، جداول نمونه کارنامه های سهمیه 5 درصدی و 25 درصدی ارشد کامپیوتر 99 را برای شما قرار می دهیم. در ضمن، رتبه در سهمیه و رتبه کشوری را به شما در این جداول داده ایم تا متوجه تحلیل قسمت بالا بشوید.

اگر تمایل به دیدن نمونه کارنامه های سهمیه آزاد ارشد کامپیوتر 1400-99 دارید، از طریق لینک زیر کارنامه سهمیه آزاد ارشد کامپیوتر را نیز مشاهده کنید.

کارنامه های ارشد کامپیوتر 1400-99 در سهمیه آزاد

ضمناً، کارنامه های سهمیه 5 درصد و 25 درصد ایثارگری ارشد کامپیوتر 99 را براساس کد ضرایب دسته بندی کرده ایم. در کنکور ارشد کامپیوتر براساس دفترچه ارشد 1400-99، 7 کد ضریب داشتیم. رتبه های در سهمیه و رتبه های کشوری از کد ضریبی به کد ضریب دیگر متفاوت است. دلیل این امر، تفاوت در دروس و یا ضرایب و یا هر دوی این موارد در کد ضریب های مختلف است.

جهت درسترسی سریعتر به کد ضریب و یا رشته-گرایش مد نظر خود از طریق جدول زیر که لینک گذاری شده است اقدام کنید.

لینک های نمونه کارنامه های سهمیه های ایثارگری (5 و 25 ردصد) ارشد کامپیوتر 1400-99

نمونه کارنامه های سهمیه های 5 و 25 درصد ایثارگری ارشد کامپیوتر 99 کد ضریب 1: گرایش معماری سیستم های کامپیوتری 
نمونه کارنامه های سهمیه های 5 و 25 درصد ایثارگری ارشد کامپیوتر 99 کد ضریب 2: گرایش نرم افزار
نمونه کارنامه های سهمیه های 5 و 25 درصد ایثارگری ارشد کامپیوتر 99 کد ضریب 3: گرایش هوش مصنوعی و رباتیکز و رشته قرآن کاوی رایانشی 
نمونه کارنامه های سهمیه های 5 و 25 درصد ایثارگری ارشد کامپیوتر 99 کد ضریب 4: گرایش شبکه های کامپیوتری
نمونه کارنامه های سهمیه های 5 و 25 درصد ایثارگری ارشد کامپیوتر 99 کد ضریب 5: گرایش رایانش امن
نمونه کارنامه های سهمیه های 5 و 25 درصد ایثارگری ارشد کامپیوتر 99 کد ضریب 6: گرایش بیوانفورماتیک 
نمونه کارنامه های سهمیه های 5 و 25 درصد ایثارگری ارشد کامپیوتر 99 کد ضریب 7: رشته الگوریتم ها و محاسبات

نمونه کارنامه های سهمیه 5 درصد و 25 درصد ایثارگری ارشد رشته کامپیوتر-کد ضریب 1- سال 99

در ارشد مجموعه کامپیوتر، کد ضریب یک مربوط به گرایش معماری کامپیوتر از رشته کامپیوتر است.

دروس و ضرایب دروس در کد ضریب 1 از ارشد مجموعه کامپیوتر براساس دفترچه ثبت نام کنکور ارشد کامپیوتر در 1400-99 به شرح زیر است:

جدول دروس و ضرایب آنها در رشته معماری کامپیوتر کد ضریب 1 ارشد کامپیوتر 99 و کد ضریب 3 ارشد کامپیوتر 1400

رشته معماری کامپیوتر در ارشد کامپیوتر 1400 از کد ضریب 1 به کد ضریب 3 تغییر یافته است و دروس و ضرایب این دروس به شرح جدول زیر تغییر یافته است. تغییرات را به رنگ قرمز مشخص کرده ایم.

درس ضریب سال 99 ضریب سال 1400
زبان 1 1
ریاضیات 1 2
نظریه زبان ها 2 2
مدار منطقی 4 4
معماری كامپیوتر 4 4
ساختمان داده و الگوریتم 2 3
سیستم عامل 3 3
شبكه های كامپیوتری 3 3
هوش مصنوعی 2 3
كامپایلر 2 0
پایگاه داده 2 3
الکترونیک دیجیتال 0 4
سیگنالها و سیستمها 0 2

توجه مهم: جداول طوری طراحی شده است که به خوبی و به طور کامل در بیش از 90 درصد موبایل ها نمایش داده می شوند. اگر در دیدن جداول با موبایل به مشکلی برخوردید، دو راه حل زیر را استفاده کنید:

1- از منوی مرورگر خود (سه نقطه گوشه بالای چپ یا راست مرورگر) گزینه نمایش صفحه به صورت دسکتاپ (show desktop site) را تیک بزنید. در این صورت به راحتی می توانید روی جداول زوم کنید و به طور دلخواه خود اطلاعات جداول را مشاهده کنید.

2- از کامپیوتر، لپ تاپ یا تبلت استفاده کنید.


نمونه کارنامه های سهمیه 5 درصدی ارشد کامپیوتر 99 در کد ضریب 1: گرایش معماری کامپیوتر

رتبه رتبه کشوري زبان ریاضی نظریه زبان ها مدار معماری کامپیوتر ساختمان داده سیستم عامل  شبکه  هوش مصنوعی کامپایلر پایگاه داده
9 62 35.44 0.00 96.25 91.66 67.22 44.53 28.52 0.00 33.33 40.74 58.66
23 162 1.22 23.84 32.09 79.44 51.94 41.91 20.37 11.00 30.00 36.66 77.00
97 660 13.44 0.00 9.16 67.22 27.50 10.47 24.44 25.66 30.00 12.22 7.34
125 847 18.34 11.00 22.91 61.12 0.00 7.85 24.44 0.00 36.66 -4.06 40.34
189 1288 22.00 9.16 4.59 58.06 3.06 18.34 12.22 0.00 13.33 0.00 29.34
215 1465 0.00 0.00 27.50 36.66 0.00 23.57 8.15 0.00 0.00 0.00 33.00
248 1807 0.00 0.00 0.00 51.94 0.00 13.09 8.15 0.00 -3.33 0.00 33.00
269 2035 -7.33 -7.33 18.34 0.00 24.44 26.19 12.22 7.34 16.67 28.52 -22.00
284 2171 42.78 0.00 4.59 39.72 0.00 0.00 0.00 0.00 13.33 0.00 36.66
380 3287 100.22 5.50 0.00 9.16 0.00 -5.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
385 3332 12.22 14.66 18.34 -12.21 24.44 -5.23 -20.36 22.00 -10.00 28.52 22.00
387 3346 0.00 -3.65 4.59 6.12 9.16 18.34 -8.14 -3.65 10.00 24.44 7.34
403 3515 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12.22 11.00 0.00 0.00 11.00
459 4170 -11.00 -11.00 -13.75 39.72 -3.05 28.81 0.00 0.00 6.67 8.15 -18.33
467 4270 52.56 3.66 13.75 0.00 0.00 0.00 8.15 7.34 0.00 -4.06 -7.33
485 4434 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23.57 8.15 0.00 20.00 0.00 -11.00
574 5438 0.00 0.00 13.75 9.16 0.00 0.00 -8.14 3.66 0.00 8.15 -7.33
600 5756 50.12 0.00 -4.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25.66
687 6795 -12.21 14.66 -18.33 24.44 -12.21 -15.71 -4.06 -7.33 3.33 12.22 7.34
707 7024 2.44 0.00 0.00 18.34 -9.15 -7.84 -16.28 7.34 0.00 0.00 29.34
750 7458 26.88 5.50 13.75 6.12 0.00 -2.62 0.00 0.00 -3.33 0.00 0.00
761 7544 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.85 28.52 0.00 -6.67 0.00 0.00
764 7566 -3.65 -1.83 -22.90 3.06 -3.05 -10.46 -4.06 22.00 10.00 16.29 -3.65
847 8440 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12.22 0.00 0.00 0.00 0.00
851 8472 28.12 -5.50 0.00 0.00 -3.05 0.00 0.00 11.00 -6.67 0.00 11.00
883 8909 0.00 0.00 9.16 9.16 0.00 0.00 -4.06 7.34 0.00 0.00 -11.00

 

نمونه کارنامه های سهمیه 25 درصد ایثارگری ارشد کامپیوتر 99 در کد ضریب 1: گرایش معماری کامپیوتر

رتبه رتبه کشوري زبان  ریاضی نظریه زبان  مدار  معماری کامپیوتر ساختمان داده  سیستم عامل  شبکه  هوش مصنوعی کامپایلر  پایگاه داده 
16 1230 0.00 -7.33 18.34 39.72 0.00 5.24 28.52 22.00 16.67 28.52 7.34
35 2094 0.00 0.00 41.25 9.16 0.00 13.09 0.00 0.00 0.00 0.00 51.34
131 4641 0.00 0.00 9.16 18.34 0.00 0.00 -8.14 0.00 0.00 0.00 0.00
143 4921 0.00 0.00 9.16 0.00 -3.05 -2.62 4.07 36.66 6.67 -4.06 7.34
274 8076 12.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -3.65 0.00 0.00 0.00
355 9434 2.44 0.00 27.50 0.00 -6.11 7.85 -4.06 3.66 0.00 -12.21 -7.33
20 1488 -2.01 -6.05 15.15 32.83 0.00 4.33 23.57 18.18 13.77 23.57 6.06
43 2533 0.00 0.00 34.09 7.57 0.00 10.82 0.00 0.00 0.00 0.00 42.43

نمونه کارنامه های سهمیه 5 درصد و 25 درصد ایثارگری ارشد رشته کامپیوتر-کد ضریب 2- سال 99

در ارشد مجموعه کامپیوتر، کد ضریب دو مربوط به گرایش نرم افزار از رشته کامپیوتر است.

دروس و ضرایب دروس در کد ضریب 2 از ارشد مجموعه کامپیوتر براساس دفترچه ثبت نام کنکور ارشد کامپیوتر در 1400-99 به شرح زیر است:

جدول دروس و ضرایب آنها در رشته نرم افزار کد ضریب 2 و بیوانفورماتیک کد ضریب 6 ارشد کامپیوتر 99 و کد ضریب 4 در ارشد کامپیوتر 1400

رشته نرم افزار از کد ضریب 3 در ارشد کامپیوتر 99  به کد ضریب 4 در ارشد 1400 تغییر یافته است و دروس و ضرایب این دروس به شرح جدول زیر تغییر یافته است. ضمناً رشته بیوانفورماتیک با کد ضریب 6 و رشته الگوریتمها و محاسبات با کد ضریب 7 در ارشد 99 هم ضریب نرم افزار و در کد ضریب 4 در ارشد کامپیوتر 1400 قرار داده شده اند. تغییرات را به رنگ قرمز مشخص کرده ایم.

درس ضریب سال 99 ضریب سال 1400
زبان 1 1
ریاضیات 1 2
نظریه زبان ها 3 2
مدار منطقی 2 3
معماری كامپیوتر 2 3
ساختمان داده و الگوریتم 4 4
سیستم عامل 3 3
شبكه های كامپیوتری 2 3
هوش مصنوعی 3 4
كامپایلر 3 0
پایگاه داده 3 3
الکترونیک دیجیتال 0 3
سیگنالها و سیستمها 0 2

توجه مهم: جداول طوری طراحی شده است که به خوبی و به طور کامل در بیش از 90 درصد موبایل ها نمایش داده می شوند. اگر در دیدن جداول با موبایل به مشکلی برخوردید، دو راه حل زیر را استفاده کنید:

1- از منوی مرورگر خود (سه نقطه گوشه بالای چپ یا راست مرورگر) گزینه نمایش صفحه به صورت دسکتاپ (show desktop site) را تیک بزنید. در این صورت به راحتی می توانید روی جداول زوم کنید و به طور دلخواه خود اطلاعات جداول را مشاهده کنید.

2- از کامپیوتر، لپ تاپ یا تبلت استفاده کنید.


نمونه کارنامه های سهمیه 5 درصدی ارشد کامپیوتر 99 در کد ضریب 2: گرایش نرم افزار

رتبه رتبه کشوري زبان  ریاضی نظریه زبان  مدار معماری کامپیوتر ساختمان داده سیستم عامل  شبکه هوش مصنوعی کامپایلر پایگاه داده
10 56 35.44 0.00 96.25 91.66 67.22 44.53 28.52 0.00 33.33 40.74 58.66
17 143 1.22 23.84 32.09 79.44 51.94 41.91 20.37 11.00 30.00 36.66 77.00
111 753 18.34 11.00 22.91 61.12 0.00 7.85 24.44 0.00 36.66 -4.06 40.34
128 856 13.44 0.00 9.16 67.22 27.50 10.47 24.44 25.66 30.00 12.22 7.34
172 1187 0.00 0.00 27.50 36.66 0.00 23.57 8.15 0.00 0.00 0.00 33.00
184 1269 22.00 9.16 4.59 58.06 3.06 18.34 12.22 0.00 13.33 0.00 29.34
223 1621 -7.33 -7.33 18.34 0.00 24.44 26.19 12.22 7.34 16.67 28.52 -22.00
264 1987 0.00 0.00 0.00 51.94 0.00 13.09 8.15 0.00 -3.33 0.00 33.00
293 2320 42.78 0.00 4.59 39.72 0.00 0.00 0.00 0.00 13.33 0.00 36.66
297 2363 0.00 -3.65 4.59 6.12 9.16 18.34 -8.14 -3.65 10.00 24.44 7.34
361 3004 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23.57 8.15 0.00 20.00 0.00 -11.00
402 3330 12.22 14.66 18.34 -12.21 24.44 -5.23 -20.36 22.00 -10.00 28.52 22.00
416 3527 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12.22 11.00 0.00 0.00 11.00
438 3799 100.22 5.50 0.00 9.16 0.00 -5.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
487 4375 52.56 3.66 13.75 0.00 0.00 0.00 8.15 7.34 0.00 -4.06 -7.33
514 4683 -11.00 -11.00 -13.75 39.72 -3.05 28.81 0.00 0.00 6.67 8.15 -18.33
539 5027 50.12 0.00 -4.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25.66
589 5656 0.00 0.00 13.75 9.16 0.00 0.00 -8.14 3.66 0.00 8.15 -7.33
712 6965 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.85 28.52 0.00 -6.67 0.00 0.00
751 7425 2.44 0.00 0.00 18.34 -9.15 -7.84 -16.28 7.34 0.00 0.00 29.34
764 7550 26.88 5.50 13.75 6.12 0.00 -2.62 0.00 0.00 -3.33 0.00 0.00
793 7877 1.22 0.00 -4.58 -12.21 -6.11 10.47 4.07 -3.65 6.67 8.15 7.34
842 8252 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12.22 0.00 0.00 0.00 0.00
851 8447 28.12 -5.50 0.00 0.00 -3.05 0.00 0.00 11.00 -6.67 0.00 11.00
900 9025 -3.65 -1.83 -22.90 3.06 -3.05 -10.46 -4.06 22.00 10.00 16.29 -3.65

نمونه کارنامه های سهمیه 25 درصد ایثارگری ارشد کامپیوتر 99 در کد ضریب 2: گرایش نرم افزار

رتبه رتبه کشوري زبان  ریاضی نظریه زبان  مدار معماری کامپیوتر ساختمان داده سیستم عامل شبکه هوش مصنوعی  کامپایلر پایگاه داده
17 1358 0.00 0.00 41.25 9.16 0.00 13.09 0.00 0.00 0.00 0.00 51.34
157 5465 0.00 0.00 9.16 18.34 0.00 0.00 -8.14 0.00 0.00 0.00 0.00
165 5585 0.00 0.00 9.16 -3.05 -3.05 -2.62 4.07 36.66 6.67 -4.06 7.34
252 7796 12.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -3.65 0.00 0.00 0.00
272 8100 2.44 0.00 27.50 0.00 -6.11 7.85 -4.06 3.66 0.00 -12.21 -7.33

نمونه کارنامه های سهمیه 5 درصد و 25 درصد ایثارگری ارشد رشته کامپیوتر-کد ضریب 3- سال 99

در ارشد مجموعه کامپیوتر، کد ضریب سه مربوط به گرایش هوش مصنوعی و رباتیکز از رشته کامپیوتر است.

دروس و ضرایب دروس در کد ضریب 3 از ارشد مجموعه کامپیوتر براساس دفترچه ثبت نام کنکور ارشد کامپیوتر در 1400-99 به شرح زیر است:

جدول دروس و ضرایب آنها در رشته هوش مصنوعی کد ضریب 3 ارشد کامپیوتر 99 و کد ضریب 2 در ارشد کامپیوتر 1400

رشته هوش مصنوعی از کد ضریب 3 در ارشد کامپیوتر 99  به کد ضریب 2 در ارشد 1400 تغییر یافته است و دروس و ضرایب این دروس به شرح جدول زیر تغییر یافته است. تغییرات را به رنگ قرمز مشخص کرده ایم.

درس ضریب سال 99 ضریب سال 1400
زبان 1 1
ریاضیات 1 2
نظریه زبان ها 2 3
مدار منطقی 3 2
معماری كامپیوتر 3 2
ساختمان داده و الگوریتم 3 4
سیستم عامل 3 3
شبكه های كامپیوتری 2 3
هوش مصنوعی 4 4
كامپایلر 2 0
پایگاه داده 2 3
الکترونیک دیجیتال 0 2
سیگنالها و سیستمها 0 3

نمونه کارنامه های سهمیه 5 درصدی ارشد کامپیوتر 99 در کد ضریب 3: گرایش هوش مصنوعی

رتبه رتبه کشوري زبان  ریاضی نظریه زبان  مدار معماری کامپیوتر ساختمان داده  سیستم عامل شبکه  هوش مصنوعی کامپایلر پایگاه داده 
9 73 35.44 0.00 96.25 91.66 67.22 44.53 28.52 0.00 33.33 40.74 58.66
22 173 1.22 23.84 32.09 79.44 51.94 41.91 20.37 11.00 30.00 36.66 77.00
105 692 13.44 0.00 9.16 67.22 27.50 10.47 24.44 25.66 30.00 12.22 7.34
107 738 18.34 11.00 22.91 61.12 0.00 7.85 24.44 0.00 36.66 -4.06 40.34
185 1231 22.00 9.16 4.59 58.06 3.06 18.34 12.22 0.00 13.33 0.00 29.34
210 1411 0.00 0.00 27.50 36.66 0.00 23.57 8.15 0.00 0.00 0.00 33.00
233 1707 -7.33 -7.33 18.34 0.00 24.44 26.19 12.22 7.34 16.67 28.52 -22.00
263 1964 0.00 0.00 0.00 51.94 0.00 13.09 8.15 0.00 -3.33 0.00 33.00
275 2098 42.78 0.00 4.59 39.72 0.00 0.00 0.00 0.00 13.33 0.00 36.66
327 2705 0.00 -3.65 4.59 6.12 9.16 18.34 -8.14 -3.65 10.00 24.44 7.34
337 2838 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23.57 8.15 0.00 20.00 0.00 -11.00
389 3375 100.22 5.50 0.00 9.16 0.00 -5.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
414 3660 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12.22 11.00 0.00 0.00 11.00
416 3690 -11.00 -11.00 -13.75 39.72 -3.05 28.81 0.00 0.00 6.67 8.15 -18.33
467 4287 52.56 3.66 13.75 0.00 0.00 0.00 8.15 7.34 0.00 -4.06 -7.33
501 4673 12.22 14.66 18.34 -12.21 24.44 -5.23 -20.36 22.00 -10.00 28.52 22.00
581 5506 50.12 0.00 -4.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25.66
600 5741 0.00 0.00 13.75 9.16 0.00 0.00 -8.14 3.66 0.00 8.15 -7.33
733 7221 -12.21 14.66 -18.33 24.44 -12.21 -15.71 -4.06 -7.33 3.33 12.22 7.34
755 7475 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.85 28.52 0.00 -6.67 0.00 0.00
792 7899 26.88 5.50 13.75 6.12 0.00 -2.62 0.00 0.00 -3.33 0.00 0.00
795 7945 2.44 0.00 0.00 18.34 -9.15 -7.84 -16.28 7.34 0.00 0.00 29.34
815 8164 -3.65 -1.83 -22.90 3.06 -3.05 -10.46 -4.06 22.00 10.00 16.29 -3.65
836 8325 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12.22 0.00 0.00 0.00 0.00
906 9186 1.22 0.00 -4.58 -12.21 -6.11 10.47 4.07 -3.65 6.67 8.15 7.34
907 9197 28.12 -5.50 0.00 0.00 -3.05 0.00 0.00 11.00 -6.67 0.00 11.00

نمونه کارنامه های سهمیه 25 درصد ایثارگری ارشد کامپیوتر 99 در کد ضریب 3: گرایش هوش مصنوعی

نمونه کارنامه های سهمیه 5 درصد و 25 درصد ایثارگری ارشد رشته کامپیوتر-کد ضریب 4- سال 99

در ارشد مجموعه کامپیوتر، کد ضریب چهار مربوط به گرایش شبکه های کامپیوتری از رشته کامپیوتر است.

دروس و ضرایب دروس در کد ضریب 4 از ارشد مجموعه کامپیوتر براساس دفترچه ثبت نام کنکور ارشد کامپیوتر در 1400-99 به شرح زیر است:

جدول دروس و ضرایب آنها در رشته شبکه کد ضریب 4 و امنیت کد ضریب 5 ارشد کامپیوتر 99 و کد ضریب 1 در ارشد کامپیوتر 1400

رشته شبکه از کد ضریب 4 در ارشد کامپیوتر 99  به کد ضریب 1 در ارشد 1400 تغییر یافته است و دروس و ضرایب این دروس به شرح جدول زیر تغییر یافته است. ضمناً رشته رایانش امن یا همان امنیت که در ارشد 99 در کد ضریب 5 قرار داده شده بود هم ضریب شبکه و در کد ضریب 1 در ارشد کامپیوتر 1400 قرار داده شده است. تغییرات را به رنگ قرمز مشخص کرده ایم.

درس ضریب سال 99 ضریب سال 1400
زبان 1 1
ریاضیات 1 2
نظریه زبان ها 2 2
مدار منطقی 3 3
معماری كامپیوتر 3 3
ساختمان داده و الگوریتم 2 3
سیستم عامل 3 4
شبكه های كامپیوتری 4 4
هوش مصنوعی 2 3
كامپایلر 2 0
پایگاه داده 2 4
الکترونیک دیجیتال 0 3
سیگنالها و سیستمها 0 2

نمونه کارنامه های سهمیه 5 درصدی ارشد کامپیوتر 99 در کد ضریب 4: گرایش شبکه های کامپیوتری

رتبه رتبه کشوري زبان  ریاضی نظریه زبان مدار  معماری کامپیوتر ساختمان داده سیستم عامل  شبکه  هوش مصنوعی کامپایلر  پایگاه داده 
12 78 35.44 0.00 96.25 91.66 67.22 44.53 28.52 0.00 33.33 40.74 58.66
23 167 1.22 23.84 32.09 79.44 51.94 41.91 20.37 11.00 30.00 36.66 77.00
99 639 13.44 0.00 9.16 67.22 27.50 10.47 24.44 25.66 30.00 12.22 7.34
126 852 18.34 11.00 22.91 61.12 0.00 7.85 24.44 0.00 36.66 -4.06 40.34
196 1375 22.00 9.16 4.59 58.06 3.06 18.34 12.22 0.00 13.33 0.00 29.34
211 1505 0.00 0.00 27.50 36.66 0.00 23.57 8.15 0.00 0.00 0.00 33.00
266 2062 -7.33 -7.33 18.34 0.00 24.44 26.19 12.22 7.34 16.67 28.52 -22.00
269 2075 0.00 0.00 0.00 51.94 0.00 13.09 8.15 0.00 -3.33 0.00 33.00
306 2433 42.78 0.00 4.59 39.72 0.00 0.00 0.00 0.00 13.33 0.00 36.66
353 2974 12.22 14.66 18.34 -12.21 24.44 -5.23 -20.36 22.00 -10.00 28.52 22.00
381 3252 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12.22 11.00 0.00 0.00 11.00
398 3453 100.22 5.50 0.00 9.16 0.00 -5.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
427 3695 0.00 -3.65 4.59 6.12 9.16 18.34 -8.14 -3.65 10.00 24.44 7.34
453 4005 52.56 3.66 13.75 0.00 0.00 0.00 8.15 7.34 0.00 -4.06 -7.33
478 4429 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23.57 8.15 0.00 20.00 0.00 -11.00
538 5096 -11.00 -11.00 -13.75 39.72 -3.05 28.81 0.00 0.00 6.67 8.15 -18.33
592 5582 0.00 0.00 13.75 9.16 0.00 0.00 -8.14 3.66 0.00 8.15 -7.33
605 5705 50.12 0.00 -4.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25.66
663 6436 -3.65 -1.83 -22.90 3.06 -3.05 -10.46 -4.06 22.00 10.00 16.29 -3.65
686 6740 1.22 -1.83 -4.58 -3.05 -3.05 0.00 -4.06 11.00 0.00 0.00 0.00
715 7025 2.44 0.00 0.00 18.34 -9.15 -7.84 -16.28 7.34 0.00 0.00 29.34
757 7447 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.85 28.52 0.00 -6.67 0.00 0.00
776 7649 26.88 5.50 13.75 6.12 0.00 -2.62 0.00 0.00 -3.33 0.00 0.00
786 7735 28.12 -5.50 0.00 0.00 -3.05 0.00 0.00 11.00 -6.67 0.00 11.00
840 8405 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12.22 0.00 0.00 0.00 0.00
875 8852 0.00 0.00 9.16 9.16 0.00 0.00 -4.06 7.34 0.00 0.00 -11.00

نمونه کارنامه های سهمیه 25 درصد ایثارگری ارشد کامپیوتر 99 در کد ضریب 4: گرایش شبکه های کامپیوتری

رتبه رتبه کشوري زبان  ریاضی نظریه زبان  مدار  معماری کامپیوتر ساختمان داده سیستم عامل  شبکه  هوش مصنوعی کامپایلر پایگاه داده 
15 1109 -2.43 -7.33 18.34 39.72 0.00 5.24 28.52 22.00 16.67 28.52 7.34
35 2068 0.00 0.00 41.25 9.16 0.00 13.09 0.00 0.00 0.00 0.00 51.34
88 3490 0.00 0.00 9.16 -3.05 -3.05 -2.62 4.07 36.66 6.67 -4.06 7.34
159 5215 0.00 0.00 9.16 18.34 0.00 0.00 -8.14 0.00 0.00 0.00 0.00
277 8203 12.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -3.65 0.00 0.00 0.00
322 9105 2.44 0.00 27.50 0.00 -6.11 7.85 -4.06 3.66 0.00 -12.21 -7.33

برای مشاوره از طریق شماره تلفن های زیر اقدام نمایید.

تماس با شماره ثابت: 9099071515 با کد مشاور 1080

تماس با خطوط موبایل همراه اول: 99225052 با کد مشاور 1080

نمونه کارنامه های سهمیه 5 درصد و 25 درصد ایثارگری ارشد رشته کامپیوتر-کد ضریب 5- سال 99

در ارشد مجموعه کامپیوتر، کد ضریب پنج مربوط به گرایش رایانش امن از رشته کامپیوتر است.

دروس و ضرایب دروس در کد ضریب 5 از ارشد مجموعه کامپیوتر براساس دفترچه ثبت نام کنکور ارشد کامپیوتر در 1400-99 به شرح زیر است:

جدول دروس و ضرایب آنها در رشته امنیت کد ضریب 5 ارشد کامپیوتر 99 و کد ضریب 1 در ارشد کامپیوتر 1400

رشته امنیت از کد ضریب 5 در ارشد کامپیوتر 99  به کد ضریب 1 در ارشد 1400 تغییر یافته است و دروس و ضرایب این دروس به شرح جدول زیر تغییر یافته است. تغییرات را به رنگ قرمز مشخص کرده ایم.

درس ضریب سال 99 ضریب سال 1400
زبان 1 1
ریاضیات 1 2
نظریه زبان ها 3 2
مدار منطقی 2 3
معماری كامپیوتر 2 3
ساختمان داده و الگوریتم 3 3
سیستم عامل 4 4
شبكه های كامپیوتری 4 4
هوش مصنوعی 2 3
كامپایلر 2 0
پایگاه داده 3 4
الکترونیک دیجیتال 0 3
سیگنالها و سیستمها 0 2

نمونه کارنامه های سهمیه 5 درصدی ارشد کامپیوتر 99 در کد ضریب 5: گرایش رایانش امن (امنیت)

رتبه رتبه کشوري زبان  ریاضی نظریه زبان مدار  معماری کامپیوتر ساختمان داده سیستم عامل شبکه هوش مصنوعی کامپایلر پایگاه داده 
11 82 35.44 0.00 96.25 91.66 67.22 44.53 28.52 0.00 33.33 40.74 58.66
24 166 1.22 23.84 32.09 79.44 51.94 41.91 20.37 11.00 30.00 36.66 77.00
119 755 13.44 0.00 9.16 67.22 27.50 10.47 24.44 25.66 30.00 12.22 7.34
125 789 18.34 11.00 22.91 61.12 0.00 7.85 24.44 0.00 36.66 -4.06 40.34
171 1276 0.00 0.00 27.50 36.66 0.00 23.57 8.15 0.00 0.00 0.00 33.00
188 1386 22.00 9.16 4.59 58.06 3.06 18.34 12.22 0.00 13.33 0.00 29.34
268 2068 -7.33 -7.33 18.34 0.00 24.44 26.19 12.22 7.34 16.67 28.52 -22.00
277 2146 0.00 0.00 0.00 51.94 0.00 13.09 8.15 0.00 -3.33 0.00 33.00
330 2629 42.78 0.00 4.59 39.72 0.00 0.00 0.00 0.00 13.33 0.00 36.66
363 2980 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12.22 11.00 0.00 0.00 11.00
387 3194 12.22 14.66 18.34 -12.21 24.44 -5.23 -20.36 22.00 -10.00 28.52 22.00
425 3695 0.00 -3.65 4.59 6.12 9.16 18.34 -8.14 -3.65 10.00 24.44 7.34
439 3840 52.56 3.66 13.75 0.00 0.00 0.00 8.15 7.34 0.00 -4.06 -7.33
445 3917 100.22 5.50 0.00 9.16 0.00 -5.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
449 3974 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23.57 8.15 0.00 20.00 0.00 -11.00
553 5257 50.12 0.00 -4.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25.66
630 6081 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.85 28.52 0.00 -6.67 0.00 0.00
634 6094 0.00 0.00 13.75 9.16 0.00 0.00 -8.14 3.66 0.00 8.15 -7.33
675 6549 -11.00 -11.00 -13.75 39.72 -3.05 28.81 0.00 0.00 6.67 8.15 -18.33
702 6805 1.22 -1.83 -4.58 -3.05 -3.05 0.00 -4.06 11.00 0.00 0.00 0.00
736 7159 2.44 0.00 0.00 18.34 -9.15 -7.84 -16.28 7.34 0.00 0.00 29.34
755 7344 28.12 -5.50 0.00 0.00 -3.05 0.00 0.00 11.00 -6.67 0.00 11.00
775 7546 26.88 5.50 13.75 6.12 0.00 -2.62 0.00 0.00 -3.33 0.00 0.00
807 7899 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12.22 0.00 0.00 0.00 0.00
818 7994 -3.65 -1.83 -22.90 3.06 -3.05 -10.46 -4.06 22.00 10.00 16.29 -3.65
7905 8997 1.22 0.00 -4.58 -12.21 -6.11 10.47 4.07 -3.65 6.67 8.15 7.34

نمونه کارنامه های سهمیه 25 درصد ایثارگری ارشد کامپیوتر 99 در کد ضریب 5: گرایش رایانش امن (امنیت)

رتبه رتبه کشوري زبان  ریاضی نظریه زبان ها  مدار معماری کامپیوتر ساختمان داده سیستم عامل شبکه هوش مصنوعی کامپایلر  پایگاه داده
15 1070 -2.43 -7.33 18.34 39.72 0.00 5.24 28.52 22.00 16.67 28.52 7.34
24 1458 0.00 0.00 41.25 9.16 0.00 13.09 0.00 0.00 0.00 0.00 51.34
71 3319 0.00 0.00 9.16 -3.05 -3.05 -2.62 4.07 36.66 6.67 -4.06 7.34
189 5907 0.00 0.00 9.16 18.34 0.00 0.00 -8.14 0.00 0.00 0.00 0.00
263 7994 2.44 0.00 27.50 0.00 -6.11 7.85 -4.06 3.66 0.00 -12.21 -7.33
6998 8091 12.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -3.65 0.00 0.00 0.00

نمونه کارنامه های سهمیه 5 درصد و 25 درصد ایثارگری ارشد رشته کامپیوتر-کد ضریب 6- سال 99

در ارشد مجموعه کامپیوتر، کد ضریب شش مربوط به گرایش بیوانفورماتیک از رشته کامپیوتر است.

دروس و ضرایب دروس در کد ضریب 6 از ارشد مجموعه کامپیوتر براساس دفترچه ثبت نام کنکور ارشد کامپیوتر در 1400-99 به شرح زیر است:

جدول دروس و ضرایب آنها در رشته بیوانفورماتیک کد ضریب 6 ارشد کامپیوتر 99 و کد ضریب 4 در ارشد کامپیوتر 1400

رشته بیوانفورماتیک از کد ضریب 6 در ارشد کامپیوتر 99  به کد ضریب 4 در ارشد 1400 تغییر یافته است و دروس و ضرایب این دروس به شرح جدول زیر تغییر یافته است. تغییرات را به رنگ قرمز مشخص کرده ایم.

درس ضریب سال 99 ضریب سال 1400
زبان 1 1
ریاضیات 1 2
نظریه زبان ها 2 2
مدار منطقی 3 3
معماری كامپیوتر 3 3
ساختمان داده و الگوریتم 3 4
سیستم عامل 2 3
شبكه های كامپیوتری 2 3
هوش مصنوعی 4 4
كامپایلر 2 0
پایگاه داده 3 3
الکترونیک دیجیتال 0 3
سیگنالها و سیستمها 0 2

نمونه کارنامه های سهمیه 5 درصدی ارشد کامپیوتر 99 در کد ضریب 6: گرایش بیوانفورماتیک

رتبه رتبه کشوري زبان ریاضی نظریه زبان مدار معماری کامپیوتر ساختمان داده سیستم عامل شبکه هوش مصنوعی کامپایلر  پایگاه داده
8 65 35.44 0.00 96.25 91.66 67.22 44.53 28.52 0.00 33.33 40.74 58.66
20 145 1.22 23.84 32.09 79.44 51.94 41.91 20.37 11.00 30.00 36.66 77.00
109 735 18.34 11.00 22.91 61.12 0.00 7.85 24.44 0.00 36.66 -4.06 40.34
114 758 13.44 0.00 9.16 67.22 27.50 10.47 24.44 25.66 30.00 12.22 7.34
180 1209 22.00 9.16 4.59 58.06 3.06 18.34 12.22 0.00 13.33 0.00 29.34
199 1341 0.00 0.00 27.50 36.66 0.00 23.57 8.15 0.00 0.00 0.00 33.00
257 1847 0.00 0.00 0.00 51.94 0.00 13.09 8.15 0.00 -3.33 0.00 33.00
262 1876 42.78 0.00 4.59 39.72 0.00 0.00 0.00 0.00 13.33 0.00 36.66
267 1973 -7.33 -7.33 18.34 0.00 24.44 26.19 12.22 7.34 16.67 28.52 -22.00
318 2570 0.00 -3.65 4.59 6.12 9.16 18.34 -8.14 -3.65 10.00 24.44 7.34
382 3240 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23.57 8.15 0.00 20.00 0.00 -11.00
401 3452 100.22 5.50 0.00 9.16 0.00 -5.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
423 3704 12.22 14.66 18.34 -12.21 24.44 -5.23 -20.36 22.00 -10.00 28.52 22.00
435 3811 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12.22 11.00 0.00 0.00 11.00
457 4144 -11.00 -11.00 -13.75 39.72 -3.05 28.81 0.00 0.00 6.67 8.15 -18.33
511 4750 50.12 0.00 -4.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25.66
518 4835 52.56 3.66 13.75 0.00 0.00 0.00 8.15 7.34 0.00 -4.06 -7.33
604 5862 0.00 0.00 13.75 9.16 0.00 0.00 -8.14 3.66 0.00 8.15 -7.33
628 6144 2.44 0.00 0.00 18.34 -9.15 -7.84 -16.28 7.34 0.00 0.00 29.34
696 6861 -12.21 14.66 -18.33 24.44 -12.21 -15.71 -4.06 -7.33 3.33 12.22 7.34
793 7906 26.88 5.50 13.75 6.12 0.00 -2.62 0.00 0.00 -3.33 0.00 0.00
821 8189 -3.65 -1.83 -22.90 3.06 -3.05 -10.46 -4.06 22.00 10.00 16.29 -3.65
881 8825 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.85 28.52 0.00 -6.67 0.00 0.00
884 8847 28.12 -5.50 0.00 0.00 -3.05 0.00 0.00 11.00 -6.67 0.00 11.00
7675 8879 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12.22 0.00 0.00 0.00 0.00
7904 9107 1.22 0.00 -4.58 -12.21 -6.11 10.47 4.07 -3.65 6.67 8.15 7.34
8436 9640 0.00 0.00 9.16 9.16 0.00 0.00 -4.06 7.34 0.00 0.00 -11.00

نمونه کارنامه های سهمیه 25 درصد ایثارگری ارشد کامپیوتر 99 در کد ضریب 6: گرایش بیوانفورماتیک

رتبه رتبه کشوري زبان  ریاضی نظریه زبان مدار معماری کامپیوتر ساختمان داده  سیستم عامل شبکه هوش مصنوعی کامپایلر پایگاه داده 
15 1326 -2.43 -7.33 18.34 39.72 0.00 5.24 28.52 22.00 16.67 28.52 7.34
23 1637 0.00 0.00 41.25 9.16 0.00 13.09 0.00 0.00 0.00 0.00 51.34
134 4889 0.00 0.00 9.16 18.34 0.00 0.00 -8.14 0.00 0.00 0.00 0.00
165 5623 0.00 0.00 9.16 -3.05 -3.05 -2.62 4.07 36.66 6.67 -4.06 7.34
273 7906 12.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -3.65 0.00 0.00 0.00

نمونه کارنامه های سهمیه 5 درصد و 25 درصد ایثارگری ارشد رشته کامپیوتر-کد ضریب 7- سال 99

در ارشد مجموعه کامپیوتر، کد ضریب هفت مربوط به رشته الگوریتم ها و محاسبات است.

دروس و ضرایب دروس در کد ضریب 7 از ارشد مجموعه کامپیوتر براساس دفترچه ثبت نام کنکور ارشد کامپیوتر در 1400-99 به شرح زیر است:

جدول دروس و ضرایب آنها در رشته الگوریتمها و محاسبات کد ضریب 7 ارشد کامپیوتر 99 و کد ضریب 4 در ارشد کامپیوتر 1400

رشته الگوریتمها و محاسبات از کد ضریب 7 در ارشد کامپیوتر 99  به کد ضریب 4 در ارشد 1400 تغییر یافته است و دروس و ضرایب این دروس به شرح جدول زیر تغییر یافته است. تغییرات را به رنگ قرمز مشخص کرده ایم.

درس ضریب سال 99 ضریب سال 1400
زبان 1 1
ریاضیات 1 2
نظریه زبان ها 4 2
مدار منطقی 2 3
معماری كامپیوتر 2 3
ساختمان داده و الگوریتم 4 4
سیستم عامل 3 3
شبكه های كامپیوتری 2 3
هوش مصنوعی 2 4
كامپایلر 3 0
پایگاه داده 2 3
الکترونیک دیجیتال 0 3
سیگنالها و سیستمها 0 2

نمونه کارنامه های سهمیه 5 درصدی ارشد کامپیوتر 99 در کد ضریب 7: رشته الگوریتم ها و محاسبات

رتبه رتبه کشوري زبان ریاضی نظریه زبان مدار معماری کامپیوتر ساختمان داده  سیستم عامل شبکه هوش مصنوعی کامپایلر  پایگاه داده 
10 46 35.44 0.00 96.25 91.66 67.22 44.53 28.52 0.00 33.33 40.74 58.66
19 152 1.22 23.84 32.09 79.44 51.94 41.91 20.37 11.00 30.00 36.66 77.00
122 814 18.34 11.00 22.91 61.12 0.00 7.85 24.44 0.00 36.66 -4.06 40.34
127 841 13.44 0.00 9.16 67.22 27.50 10.47 24.44 25.66 30.00 12.22 7.34
169 1156 0.00 0.00 27.50 36.66 0.00 23.57 8.15 0.00 0.00 0.00 33.00
192 1397 22.00 9.16 4.59 58.06 3.06 18.34 12.22 0.00 13.33 0.00 29.34
202 1445 -7.33 -7.33 18.34 0.00 24.44 26.19 12.22 7.34 16.67 28.52 -22.00
284 2240 0.00 0.00 0.00 51.94 0.00 13.09 8.15 0.00 -3.33 0.00 33.00
301 2456 0.00 -3.65 4.59 6.12 9.16 18.34 -8.14 -3.65 10.00 24.44 7.34
338 2872 42.78 0.00 4.59 39.72 0.00 0.00 0.00 0.00 13.33 0.00 36.66
362 3141 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23.57 8.15 0.00 20.00 0.00 -11.00
369 3183 12.22 14.66 18.34 -12.21 24.44 -5.23 -20.36 22.00 -10.00 28.52 22.00
426 3812 100.22 5.50 0.00 9.16 0.00 -5.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
427 3815 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12.22 11.00 0.00 0.00 11.00
435 3886 52.56 3.66 13.75 0.00 0.00 0.00 8.15 7.34 0.00 -4.06 -7.33
519 4697 -11.00 -11.00 -13.75 39.72 -3.05 28.81 0.00 0.00 6.67 8.15 -18.33
543 4981 0.00 0.00 13.75 9.16 0.00 0.00 -8.14 3.66 0.00 8.15 -7.33
633 6079 50.12 0.00 -4.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25.66
704 6741 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.85 28.52 0.00 -6.67 0.00 0.00
716 6976 26.88 5.50 13.75 6.12 0.00 -2.62 0.00 0.00 -3.33 0.00 0.00
7244 8274 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12.22 0.00 0.00 0.00 0.00
7481 8511 2.44 0.00 0.00 18.34 -9.15 -7.84 -16.28 7.34 0.00 0.00 29.34
7497 8527 1.22 0.00 -4.58 -12.21 -6.11 10.47 4.07 -3.65 6.67 8.15 7.34
7566 8596 28.12 -5.50 0.00 0.00 -3.05 0.00 0.00 11.00 -6.67 0.00 11.00

نمونه کارنامه های سهمیه 25 درصد ایثارگری ارشد کامپیوتر 99 در کد ضریب 7: رشته الگوریتم ها و محاسبات

رتبه رتبه کشوري زبان  ریاضی نظریه زبان مدار معماری کامپیوتر  ساختمان داده سیستم عامل شبکه هوش مصنوعی  کامپایلر پایگاه داده
20 1643 0.00 0.00 34.09 7.57 0.00 10.82 0.00 0.00 0.00 0.00 42.43
174 6281 0.00 0.00 7.57 15.15 0.00 0.00 -6.73 0.00 0.00 0.00 0.00
211 6922 0.00 0.00 7.57 -2.52 -2.52 -2.16 3.36 30.30 5.51 -3.35 6.06
263 8271 2.02 0.00 22.73 0.00 -5.05 6.49 -3.35 3.03 0.00 -10.09 -6.05
8263 9510 10.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -3.02 0.00 0.00 0.00

 

برای مشاوره از طریق شماره تلفن های زیر اقدام نمایید.

تماس با شماره ثابت: 9099071515 با کد مشاور 1080

تماس با خطوط موبایل همراه اول: 99225052 با کد مشاور 1080

از ساعت 9 تا 17

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

کد امنیتی *

تکمیل ظرفیت ارشد 1401-1400 سازمان سنجش
انتخاب رشته کارشناسی ارشد
تکمیل ظرفیت ارشد 1401-1400 سازمان سنجش

تکمیل ظرفیت ارشد 1401-1400 اطلاعیه تکمیل ظرفیت ارشد 1401-1400 در سایت سازمان سنجش قرار گرفت. تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد 1401-1400 برای تمامی داوطلبان کنکور ارشد باز است و می توانند انتخاب رشته ارشد تکمیل ظرفیت را انجام دهند. مهلت آن تا تاریخ 27 دی ماه 1400 اعلام شده است. دفترچه …

دفترچه ارشد رشته های گروه هنر 1402-1401
انتخاب رشته کارشناسی ارشد
دفترچه ارشد رشته های گروه هنر 1402-1401

دفترچه ارشد رشته های گروه هنر 1402-1401 برای اطلاع از رشته های گروه هنر کنکور ارشد 1402-1401، سازمان سنجش دفترچه ای را منتشر می کند. در دفترچه ارشد 1402-1401 در بخش هنر، لیست رشته ها و دروس و ضرایب این دروس  آمده است. دفترچه ارشد رشته هنر 1401 را می …

لیست رشته ها در تخمین رتبه ارشد
تخمین رتبه
لیست رشته ها در تخمین رتبه ارشد

لیست رشته ها در تخمین رتبه ارشد لیست رشته هایی که در تخمین رتبه ارشد شامل خدمات می شوند را در ادامه آورده ایم. توجه داشته باشید که خدمات تخمین رتبه به سه صورت انجام می شود. بنابراین لیست رشته ها برای تخمین رتبه ارشد در سه دسته بندی قرار …