کارنامه های رتبه و قبولی ارشد علوم آزمایشگاهی (2) 1402-1401
انتخاب رشته کارشناسی ارشد وزارت بهداشت

کارنامه های رتبه و قبولی ارشد علوم آزمایشگاهی (2) 1402-1401

کارنامه های رتبه و قبولی ارشد علوم آزمایشگاهی (2) 1402-1401 برای داوطلبان ارشد علوم آزمایشگاهی (2) سال 1402 و حتی سال های آینده بسیار اهمیت دارد. آنچه که اهمیت کارنامه های قبولی ارشد علوم آزمایشگاهی (2) ۱۴۰۱ را برای داوطلبان ارشد علوم آزمایشگاهی (2) بسیار زیاد می کند به دلایل زیر است:

  1. دیدن درصدهای کارنامه ها و رتبه به دست آمده با این درصدها
  2. هدفگذاری برای مطالعه ارشد علوم آزمایشگاهی (2)
  3. اطلاع از شرایط خودشان و تخمین رتبه برای ارشد علوم آزمایشگاهی (2)
  4. آگاهی از محل قبولی و رتبه های قبولی در ارشد علوم آزمایشگاهی (2)
  5. تحلیل در زمان انتخاب رشته ارشد علوم آزمایشگاهی (2)

نمونه کارنامه رتبه و قبولی ارشد علوم آزمایشگاهی (2) 1402-1401

کنکور ارشد علوم آزمایشگاهی (2) ۱۴۰۱ به صورت مجموعه علوم آزمایشگاهی (2) برگزار شد. در ادامه مطلب کارنامه های رتبه و قبولی ارشد علوم آزمایشگاهی (2) 1402-1401 را به صورت جداول و به تفکیک گرایش های مختلف ارشد علوم آزمایشگاهی (2) برای شما قرار می دهیم. جهت دسترسی به رتبه ها و قبولی های گرایش مد نظرتان در ارشد علوم آزمایشگاهی (2) می توانید از طریق لینک های جدول زیر مستقیماً به جدول رتبه و قبولی ارشد علوم آزمایشگاهی (2) آن گرایش دست یابید. در ضمن اگر رتبه ها و درصدهای ارشد علوم آزمایشگاهی (2) سال 1402-1401 را می خواهید مشاهده نمایید به لینک زیر مراجعه کنید.

نمونه کارنامه های رتبه ها و درصدهای ارشد علوم آزمایشگاهی (2) 1402-1401

لینک نمونه کارنامه های رتبه و قبولی گرایش های ارشد علوم آزمایشگاهی (2) 1402-1401

نمونه کارنامه های رتبه و قبولی ارشد ایمنی شناسی پزشکی 1400
نمونه کارنامه های رتبه و قبولی ارشد خون شناسی آزمایشگاهی و بانک خون (هماتولوژی) 1400

کاربرد رتبه ها و قبولی ها در انتخاب رشته ارشد علوم آزمایشگاهی (2) 1402

مهم ترین کاربرد رتبه ها و محل قبولی آنها در انتخاب رشته ارشد علوم آزمایشگاهی (2) است. کارنامه های ارشد علوم آزمایشگاهی (2) ۱۴۰۱ برای تعیین و تخمین شانس قبولی ارشد علوم آزمایشگاهی (2) در زمان انتخاب رشته اهمیت بسیار زیادی دارد. علاوه بر تعیین اینکه شما با رتبه خود چه شانس هایی برای قبولی دارید و چه محل هایی را با رتبه خود از دست رفته می بینید، یک کاربرد مهم دیگر نیز دارد و آن این است که باعث می شود با یک منطق بسیار درست اقدام به انتخاب رشته کنید.

نمونه کارنامه های رتبه و قبولی ارشد ایمنی شناسی پزشکی 1402-1401

در ارشد مجموعه علوم آزمایشگاهی (2)، گرایش ایمنی شناسی پزشکی طرفداران خاص خود را دارد. در کارنامه های ارشد علوم آزمایشگاهی (2)، برای این گرایش رتبه در سهمیه و رتبه بدون سهمیه تعیین می گردد و در نهایت براساس رتبه داوطلب و انتخاب رشته اش، محل قبولی داوطلب مشخص می شود.

در جدول زیر نمونه رتبه ها و قبولی های ارشد ایمنی شناسی پزشکی 1402-1401 قرار داده شده است.

رتبه های قبولی ارشد ایمنی شناسی پزشکی سال 1402-1401

رتبه قبولیمحل قبولی
5ارشد ایمنی شناسی – دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی – روزانه
41ارشد ایمنی شناسی – دانشگاه علوم پزشکی سمنان – روزانه

نمونه کارنامه های رتبه و قبولی ارشد خون شناسی (هماتولوژی) 1402-1401

گرایش خون شناسی (هماتولوژی) دیگر رشته ارشد مجموعه علوم آزمایشگاهی (2) است. در کارنامه های ارشد علوم آزمایشگاهی (2)، برای این گرایش رتبه در سهمیه و رتبه بدون سهمیه تعیین می گردد و در نهایت براساس رتبه داوطلب و انتخاب رشته اش، محل قبولی داوطلب مشخص می شود.

در جدول زیر نمونه رتبه ها و قبولی های ارشد خون شناسی (هماتولوژی) 1402-1401 قرار داده شده است.

رتبه های قبولی ارشد خون شناسی (هماتولوژی) سال 1402-1401

رتبه قبولیمحل قبولی
8ارشد هماتولوژی – دانشگاه علوم پزشکی ایران – روزانه
38ارشد هماتولوژی – دانشگاه علوم پزشکی تبریز – شهریه پرداز

نرم افزار انتخاب رشته ارشد علوم آزمایشگاهی (2) 1402

مشاوران تحصیلی، تنها نرم افزار انتخاب رشته ارشد وزارت بهداشت 1402 را ارائه می کند و ارشد علوم آزمایشگاهی (2) نیز به عنوان یکی از مهم ترین رشته های ارشد وزارت بهداشت و البته سخت ترین رشته ارشد وزارت بهداشت برای انتخاب رشته، دقیق ترین و صحیح ترین تحلیل های شانس قبولی را دارد و علاوه بر آن، اولویت بندی دقیق و بسیار کاملی را نیز برای همه کد رشته محل های دفترچه انتخاب رشته ارشد 1402 برای شما انجام می دهد.

نرم افزار انتخاب رشته ارشد وزارت بهداشت 1402

در ادامه می توانید نمونه کارنامه های رتبه و قبولی ارشد علوم آزمایشگاهی (2) در سال های 99 و 1400 را نیز مشاهده نمایید.

رتبه ها و کارنامه های قبولی ارشد علوم آزمایشگاهی (2) سال 1401-1400

در ادامه جداول تفکیک شده رتبه های قبولی ارشد علوم آزمایشگاهی (2) در کنکور ارشد 1401-1400 قرار داده شده است.

رتبه های قبولی ارشد ایمنی شناسی پزشکی سال 1401-1400

رتبه قبولیدانشگاه و محل قبولی
3علوم آزمایشگاهی 2 – ارشد ایمنی شناسی – دانشگاه علوم پزشکی تهران (دانشکده پزشکی) – روزانه
16علوم آزمایشگاهی 2 – ارشد ایمنی شناسی – دانشگاه علوم پزشکی تبریز – روزانه
31علوم آزمایشگاهی 2 – ارشد ایمنی شناسی – دانشگاه علوم پزشکی اهواز – روزانه
43علوم آزمایشگاهی 2 – ارشد ایمنی شناسی – دانشگاه علوم پزشکی اراک – روزانه

رتبه های قبولی ارشد خون شناسی (هماتولوژی) سال 1401-1400

رتبه قبولیدانشگاه و محل قبولی
3علوم آزمایشگاهی 2 – ارشد هماتولوژی – دانشگاه علوم پزشکی تهران – روزانه
5علوم آزمایشگاهی 2 – ارشد هماتولوژی – دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی – روزانه
14علوم آزمایشگاهی 2 – ارشد هماتولوژی – دانشگاه علوم پزشکی شیراز – روزانه
24علوم آزمایشگاهی 2 – ارشد هماتولوژی – سازمان انتقال خون – شهریه پرداز
34علوم آزمایشگاهی 2 – ارشد هماتولوژی – دانشگاه علوم پزشکی تبریز – شهریه پرداز
43علوم آزمایشگاهی 2 – ارشد هماتولوژی – دانشگاه علوم پزشکی بوشهر – روزانه

رتبه ها و کارنامه های قبولی ارشد علوم آزمایشگاهی (2) سال 1400-99

در ادامه جداول تفکیک شده رتبه های قبولی ارشد علوم آزمایشگاهی (2) در کنکور ارشد 1400-99 قرار داده شده است.

نمونه رتبه ها و محل قبولی ارشد ایمنی شناسی پزشکی 99

نوع قبولیمحل قبولیرتبه
روزانهدانشگاه علوم پزشکی همدان15
روزانهدانشگاه علوم پزشکی کرمان27
روزانهدانشگاه علوم پزشکی اراک35

نمونه رتبه ها و محل قبولی ارشد خون شناسی (هماتولوژی) 99

نوع قبولیمحل قبولیرتبه
شهریه پردازدانشگاه علوم پزشکی تهران13
روزانهدانشگاه علوم پزشکی تبریز23
روزانهدانشگاه علوم پزشکی زنجان34
5/5 - (2 امتیاز)
بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کد امنیتی *محدودیت زمانی مجاز به پایان رسید. لطفا کد امنیتی را دوباره تکمیل کنید.

سوالات و کلید سوالات ارشد پرستاری 1404-1403
دفترچه سوالات کنکور ارشد
سوالات و کلید سوالات ارشد پرستاری 1404-1403

دانلود سوالات ارشد پرستاری 1404-1403 برای دانلود سوالات ارشد پرستاری 1403 بر روی لینک زیر کلیک کنید. دانلود سوالات ارشد پرستاری 1404-1403 (به محض دریافت) دانلود کلید سوالات ارشد پرستاری 1404-1403 سنجش پزشکی براساس نوع دفترچه سوالات کارشناسی ارشد پرستاری مربوط به سال 1404-1403، کلید سوالات را منتشر می کند. …

سوالات و پاسخنامه کلیدی ارشد وزارت بهداشت ۱۴۰۳
دفترچه سوالات کنکور ارشد
سوالات و پاسخنامه کلیدی ارشد وزارت بهداشت ۱۴۰۳

دانلود سوالات و پاسخنامه کلیدی ارشد وزارت بهداشت 1403 دانلود سوالات و پاسخنامه کلیدی سوالات ارشد وزارت بهداشت 1403 را برای شما در لینک های جداگانه و در رشته های مختلف آماده کرده ایم. سوالات و کلید سوالات ارشد وزارت بهداشت سال ۱۴۰۲، تقریباً سه تا چهار روز پس از …

دفترچه انتخاب رشته ارشد پرستاری ۱۴۰۲
انتخاب رشته کارشناسی ارشد وزارت بهداشت
دفترچه انتخاب رشته ارشد پرستاری ۱۴۰۲

دفترچه انتخاب رشته ارشد پرستاری ۱۴۰۲ دفترچه انتخاب رشته ارشد پرستاری ۱۴۰۲ را برای دانلود به صورت جداگانه برای شما قرار داده ایم. برای دانلود دفترچه 1402 انتخاب رشته ارشد پرستاری از طریق لینک زیر اقدام کنید. دانلود دفترچه انتخاب رشته ارشد پرستاری 1402 دفترچه انتخاب رشته ارشد پرستاری به …