کارنامه های رتبه و قبولی ارشد علوم آزمایشگاهی (3) 1402-1401
انتخاب رشته کارشناسی ارشد وزارت بهداشت

کارنامه های رتبه و قبولی ارشد علوم آزمایشگاهی (3) 1402-1401

کارنامه های رتبه و قبولی ارشد علوم آزمایشگاهی (3) 1402-1401 برای داوطلبان ارشد علوم آزمایشگاهی (3) سال 1402 و حتی سال های آینده بسیار اهمیت دارد. آنچه که اهمیت کارنامه های قبولی ارشد علوم آزمایشگاهی (3) ۱۴۰۱ را برای داوطلبان ارشد علوم آزمایشگاهی (3) بسیار زیاد می کند به دلایل زیر است:

    1. دیدن درصدهای کارنامه ها و رتبه به دست آمده با این درصدها
    2. هدفگذاری برای مطالعه ارشد علوم آزمایشگاهی (3)
    3. اطلاع از شرایط خودشان و تخمین رتبه برای ارشد علوم آزمایشگاهی (3)
    4. آگاهی از محل قبولی و رتبه های قبولی در ارشد علوم آزمایشگاهی (3)
    5. تحلیل در زمان انتخاب رشته ارشد علوم آزمایشگاهی (3)

مشاوره ارشد علوم آزمایشگاهی

نمونه کارنامه رتبه و قبولی ارشد علوم آزمایشگاهی (3) 1402-1401

کنکور ارشد علوم آزمایشگاهی (3) ۱۴۰۱ به صورت مجموعه علوم آزمایشگاهی (3) برگزار شد. در ادامه مطلب کارنامه های رتبه و قبولی ارشد علوم آزمایشگاهی (3) 1402-1401 را به صورت جداول و به تفکیک گرایش های مختلف ارشد علوم آزمایشگاهی (3) برای شما قرار می دهیم. جهت دسترسی به رتبه ها و قبولی های گرایش مد نظرتان در ارشد علوم آزمایشگاهی (3) می توانید از طریق لینک های جدول زیر مستقیماً به جدول رتبه و قبولی ارشد علوم آزمایشگاهی (3) آن گرایش دست یابید. در ضمن اگر رتبه ها و درصدهای ارشد علوم آزمایشگاهی (3) سال 1402-1401 را می خواهید مشاهده نمایید به لینک زیر مراجعه کنید.

نمونه کارنامه های رتبه ها و درصدهای ارشد علوم آزمایشگاهی (3) 1402-1401

لینک نمونه کارنامه های رتبه و قبولی گرایش های ارشد علوم آزمایشگاهی (3) 1402-1401

نمونه کارنامه های رتبه و قبولی ارشد میکروب شناسی پزشکی 1401
نمونه کارنامه های رتبه و قبولی ارشد ویروس شناسی پزشکی 1401
نمونه کارنامه های رتبه و قبولی ارشد قارچ شناسی پزشکی 1401
نمونه کارنامه های رتبه و قبولی ارشد انگل شناسی پزشکی 1401

برای انتخاب رشته  ارشد وزارت بهداشت از نرم افزار انتخاب رشته مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار انتخاب رشته ارشد وزارت بهداشت

کاربرد رتبه ها و قبولی ها در انتخاب رشته ارشد علوم آزمایشگاهی (3) 1402

مهم ترین کاربرد رتبه ها و محل قبولی آنها در انتخاب رشته ارشد علوم آزمایشگاهی (3) است. کارنامه های ارشد علوم آزمایشگاهی (3) ۱۴۰۱ برای تعیین و تخمین شانس قبولی ارشد علوم آزمایشگاهی (3) در زمان انتخاب رشته اهمیت بسیار زیادی دارد. علاوه بر تعیین اینکه شما با رتبه خود چه شانس هایی برای قبولی دارید و چه محل هایی را با رتبه خود از دست رفته می بینید، یک کاربرد مهم دیگر نیز دارد و آن این است که باعث می شود با یک منطق بسیار درست اقدام به انتخاب رشته کنید.

نمونه کارنامه های رتبه و قبولی ارشد میکروب شناسی پزشکی 1402-1401

مهم ترین گرایش در ارشد مجموعه علوم آزمایشگاهی (3)، گرایش میکروب شناسی پزشکی است. در کارنامه های ارشد علوم آزمایشگاهی (3)، برای این گرایش رتبه در سهمیه و رتبه بدون سهمیه تعیین می گردد و در نهایت براساس رتبه داوطلب و انتخاب رشته اش، محل قبولی داوطلب مشخص می شود.

در جدول زیر نمونه رتبه ها و قبولی های ارشد میکروب شناسی پزشکی 1402-1401 قرار داده شده است.

رتبه های قبولی ارشد میکروب شناسی پزشکی کنکور ارشد 1402-1401

رتبه قبولی محل قبولی
6 ارشد میکروبیولوژی پزشکی – دانشگاه علوم پزشکی ایران – روزانه
55 ارشد میکروبیولوژی پزشکی – دانشگاه علوم پزشکی گیلان – روزانه
75 ارشد میکروبیولوژی پزشکی – دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد – روزانه

مشاوره ارشد علوم آزمایشگاهی

نمونه کارنامه های رتبه و قبولی ارشد ویروس شناسی پزشکی 1402-1401

گرایشی که طرفداران زیادی را اخیراً در ارشد مجموعه علوم آزمایشگاهی (3) پیدا کرده است، گرایش ویروس شناسی پزشکی است. در کارنامه های ارشد علوم آزمایشگاهی (3)، برای این گرایش رتبه در سهمیه و رتبه بدون سهمیه تعیین می گردد و در نهایت براساس رتبه داوطلب و انتخاب رشته اش، محل قبولی داوطلب مشخص می شود.

در جدول زیر نمونه رتبه ها و قبولی های ارشد ویروس شناسی پزشکی 1402-1401 قرار داده شده است.

رتبه های قبولی ارشد ویروس شناسی پزشکی کنکور ارشد 1402-1401

رتبه قبولی محل قبولی
9 ارشد ویروس شناسی پزشکی – دانشگاه علوم پزشکی تهران – روزانه
59 ارشد ویروس شناسی پزشکی – دانشگاه علوم پزشکی اهواز – روزانه

نمونه کارنامه های رتبه و قبولی ارشد قارچ شناسی پزشکی 1402-1401

کم سر و صداترین گرایش در ارشد مجموعه علوم آزمایشگاهی (3)، گرایش قارچ شناسی پزشکی است. در کارنامه های ارشد علوم آزمایشگاهی (3)، برای این گرایش رتبه در سهمیه و رتبه بدون سهمیه تعیین می گردد و در نهایت براساس رتبه داوطلب و انتخاب رشته اش، محل قبولی داوطلب مشخص می شود.

در جدول زیر نمونه رتبه ها و قبولی های ارشد قارچ شناسی پزشکی 1402-1401 قرار داده شده است.

رتبه های قبولی ارشد قارچ شناسی پزشکی کنکور ارشد 1402-1401

رتبه قبولی محل قبولی
13 ارشد قارچ شناسی پزشکی – دانشگاه علوم پزشکی اصفهان – روزانه

مشاوره ارشد علوم آزمایشگاهی

نمونه کارنامه های رتبه و قبولی ارشد انگل شناسی پزشکی 1402-1401

یک گرایش با ظرفیت پذیرش بسیار بالا در ارشد مجموعه علوم آزمایشگاهی (3)، گرایش انگل شناسی پزشکی است. در کارنامه های ارشد علوم آزمایشگاهی (3)، برای این گرایش رتبه در سهمیه و رتبه بدون سهمیه تعیین می گردد و در نهایت براساس رتبه داوطلب و انتخاب رشته اش، محل قبولی داوطلب مشخص می شود.

در جدول زیر نمونه رتبه ها و قبولی های ارشد انگل شناسی پزشکی 1402-1401 قرار داده شده است.

رتبه های قبولی ارشد انگل شناسی پزشکی کنکور ارشد 1402-1401

رتبه قبولی محل قبولی
13 ارشد انگل شناسی پزشکی – دانشگاه علوم پزشکی شیراز – روزانه
59 ارشد انگل شناسی پزشکی – دانشگاه علوم پزشکی اهواز – روزانه

نرم افزار انتخاب رشته ارشد علوم آزمایشگاهی (3) 1402

مشاوران تحصیلی، تنها نرم افزار انتخاب رشته ارشد وزارت بهداشت 1402 را ارائه می کند و ارشد علوم آزمایشگاهی (3) نیز به عنوان یکی از مهم ترین رشته های ارشد وزارت بهداشت و البته سخت ترین رشته ارشد وزارت بهداشت برای انتخاب رشته، دقیق ترین و صحیح ترین تحلیل های شانس قبولی را دارد و علاوه بر آن، اولویت بندی دقیق و بسیار کاملی را نیز برای همه کد رشته محل های دفترچه انتخاب رشته ارشد 1402 برای شما انجام می دهد.

نرم افزار انتخاب رشته ارشد وزارت بهداشت 1402

در ادامه می توانید نمونه کارنامه های رتبه و قبولی ارشدعلوم آزمایشگاهی (3) در سال های 99 و 1400 را نیز مشاهده نمایید.

مشاوره ارشد علوم آزمایشگاهی

رتبه ها و کارنامه های قبولی ارشد علوم آزمایشگاهی (3) سال 1401-1400

در ادامه جداول تفکیک شده رتبه های قبولی ارشد علوم آزمایشگاهی (3) در کنکور ارشد 1401-1400 قرار داده شده است.

رتبه های قبولی ارشد میکروب شناسی پزشکی کنکور ارشد 1401-1400

رتبه قبولی دانشگاه و محل قبولی
3 علوم آزمایشگاهی 3 – ارشد میکروبیولوژی پزشکی – دانشگاه علوم پزشکی تهران – روزانه
28 علوم آزمایشگاهی 3 – ارشد میکروبیولوژی پزشکی – دانشگاه علوم پزشکی مشهد – روزانه
50 علوم آزمایشگاهی 3 – ارشد میکروبیولوژی پزشکی – دانشگاه علوم پزشکی همدان – روزانه
66 علوم آزمایشگاهی 3 – ارشد میکروبیولوژی پزشکی – دانشگاه علوم پزشکی کرمان – روزانه
98 علوم آزمایشگاهی 3 – ارشد میکروبیولوژی پزشکی – دانشگاه علوم پزشکی بوشهر – روزانه

رتبه های قبولی ارشد ویروس شناسی پزشکی کنکور ارشد 1401-1400

رتبه قبولی دانشگاه و محل قبولی
37 علوم آزمایشگاهی 3 – ارشد ویروس شناسی پزشکی – دانشگاه علوم پزشکی تبریز – روزانه
84 علوم آزمایشگاهی 3 – ارشد ویروس شناسی پزشکی – دانشگاه علوم پزشکی همدان – شهریه پرداز

رتبه های قبولی ارشد قارچ شناسی پزشکی کنکور ارشد 1401-1400

رتبه قبولی دانشگاه و محل قبولی
9 علوم آزمایشگاهی 3 – ارشد قارچ شناسی پزشکی – دانشگاه علوم پزشکی ایران – روزانه
48 علوم آزمایشگاهی 3 – ارشد قارچ شناسی پزشکی – دانشگاه علوم پزشکی مازندران – روزانه

رتبه های قبولی ارشد انگل شناسی پزشکی کنکور ارشد 1401-1400

رتبه قبولی دانشگاه و محل قبولی
3 علوم آزمایشگاهی 3 – ارشد انگل شناسی پزشکی – دانشگاه علوم پزشکی تهران – روزانه
6 علوم آزمایشگاهی 3 – ارشد انگل شناسی پزشکی – دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی – روزانه
30 علوم آزمایشگاهی 3 – ارشد انگل شناسی پزشکی – دانشگاه علوم پزشکی مشهد – روزانه
84 علوم آزمایشگاهی 3 – ارشد انگل شناسی پزشکی – دانشگاه علوم پزشکی کاشان – روزانه

مشاوره ارشد علوم آزمایشگاهی

رتبه ها و کارنامه های قبولی ارشد علوم آزمایشگاهی (3) سال 1400-99

در ادامه جداول تفکیک شده رتبه های قبولی ارشد علوم آزمایشگاهی (3) در کنکور ارشد 1400-99 قرار داده شده است.

نمونه رتبه ها و محل قبولی ارشد میکروب شناسی پزشکی 99

نوع قبولی محل قبولی رتبه
روزانه دانشگاه علوم پزشکی تهران (دانشکده پزشکی) 3
روزانه دانشگاه علوم پزشکی البرز 20
شهریه پرداز دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 34
روزانه دانشگاه علوم پزشکی همدان 47
روزانه دانشگاه علوم پزشکی کرمان 61
روزانه دانشگاه علوم پزشکی اردبیل 74
روزانه دانشگاه علوم پزشکی بوشهر 83

نمونه رتبه ها و محل قبولی ارشد ویروس شناسی پزشکی 99

نوع قبولی محل قبولی رتبه
شهریه پرداز  دانشگاه علوم پزشکی ایران 25
شهریه پرداز  دانشگاه علوم پزشکی شیراز 40
روزانه  دانشگاه علوم پزشکی همدان 54
روزانه  دانشگاه علوم پزشکی اهواز 63
روزانه  دانشگاه علوم پزشکی گلستان 78

نمونه رتبه ها و محل قبولی ارشد قارچ شناسی پزشکی 99

نوع قبولی محل قبولی رتبه
روزانه دانشگاه علوم پزشکی تربیت مدرس 13
شهریه پرداز دانشگاه علوم پزشکی تربیت مدرس 25
روزانه دانشگاه علوم پزشکی اهواز 55

نمونه رتبه ها و محل قبولی ارشد انگل شناسی پزشکی 99

نوع قبولی محل قبولی رتبه
روزانه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 5
روزانه دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 10
روزانه دانشگاه علوم پزشکی همدان 33
روزانه دانشگاه علوم پزشکی کرمان 43
روزانه دانشگاه علوم پزشکی ایلام 63

مشاوره ارشد علوم آزمایشگاهی

3.3/5 - (3 امتیاز)
بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کد امنیتی *محدودیت زمانی مجاز به پایان رسید. لطفا کد امنیتی را دوباره تکمیل کنید.

سوالات و کلید سوالات ارشد مامایی 1404-1403
دفترچه سوالات کنکور ارشد
سوالات و کلید سوالات ارشد مامایی 1404-1403

دانلود سوالات ارشد مامایی 1404-1403 برای دانلود سوالات ارشد مامایی 1403 بر روی لینک زیر کلیک کنید. دانلود سوالات ارشد مامایی 1404-1403 (به محض دریافت) دانلود کلید سوالات ارشد مامایی 1404-1403 سنجش پزشکی براساس نوع دفترچه سوالات کارشناسی ارشد مامایی مربوط به سال 1404-1403، کلید سوالات را منتشر می کند. …

سوالات و کلید سوالات ارشد تغذیه 1404-1403
دفترچه سوالات کنکور ارشد
سوالات و کلید سوالات ارشد تغذیه 1404-1403

دانلود سوالات ارشد تغذیه 1404-1403 برای دانلود سوالات ارشد تغذیه 1403 بر روی لینک زیر کلیک کنید. دانلود سوالات ارشد تغذیه 1404-1403 (به محض دریافت) دانلود کلید سوالات ارشد تغذیه 1404-1403 سنجش پزشکی براساس نوع دفترچه سوالات کارشناسی ارشد تغذیه مربوط به سال 1404-1403، کلید سوالات را منتشر می کند. …

سوالات و کلید سوالات ارشد بهداشت محیط 1404-1403
دفترچه سوالات کنکور ارشد
سوالات و کلید سوالات ارشد بهداشت محیط 1404-1403

دانلود سوالات ارشد بهداشت محیط 1404-1403 برای دانلود سوالات ارشد بهداشت محیط 1403 بر روی لینک زیر کلیک کنید. دانلود سوالات ارشد بهداشت محیط 1404-1403 (به محض دریافت) دانلود کلید سوالات ارشد بهداشت محیط 1404-1403 سنجش پزشکی براساس نوع دفترچه سوالات کارشناسی ارشد بهداشت محیط مربوط به سال 1404-1403، کلید …