ظرفیت پذیرش ارشد مجموعه آموزش پزشکی در سال 1401-1400
انتخاب رشته کارشناسی ارشد وزارت بهداشت

ظرفیت پذیرش و دانشگاه های پذیرنده ارشد مجموعه آموزش پزشکی در سال 1401-1400

دانشگاه های پذیرنده ارشد مجموعه آموزش پزشکی و نوع دوره های مورد پذیرش آن، در دفترچه انتخاب رشته ارشد وزارت بهداشت 1401- 1400 منتشر شده است. لیست دانشگاه های پذیرنده و ظرفیت های پذیرش ارشد مجموعه آموزش پزشکی 1401-1400، در جداول زیر به تفکیک دوره های روزانه و شهریه پرداز آمده است.

جداول پذیرش دوره های روزانه و شهریه پرداز سال 1401-1400، کنکور کاشناسی ارشد وزارت بهداشت برای انتخاب رشته ارشد مجموعه آموزش پزشکی 1401، بسیار حیاتی هستند. شما براساس این ظرفیت ها باید شانس قبولی خود را بدانید و از همه مهم تر به تعداد تمامی دانشگاه ها و دوره های روزانه و شهریه پرداز (شبانه) آنها، حق انتخاب در فرم آنلاین انتخاب رشته ارشد وزارت بهداشت خواهید داشت.

برای تخمین رتبه ارشد وزارت بهداشت از نرم افزار تخمین رتبه مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار تخمین رتبه ارشد وزارت بهداشت

گرایش های ارشد مجموعه آموزش پزشکی

گرایش های ارشد مجموعه آموزش پزشکی براساس دفترچه ثبت نام ارشد 1401، شامل موراد زیر است:

  1. گرایش آموزش پزشکی
  2. گرایش تکنولوژی آموزشی در علوم پزشکی
  3. گرایش یادگیری الکترونیکی در علوم پزشکی

به ترتیب در جداول زیر دانشگاهها و ظرفیت پذیرش گرایش های ارشد مجموعه آموزش پزشکی را برای شما قرا داده ایم.

دانشگاهها و ظرفیت پذیرش ارشد آموزش پزشکی 1401-1400

دانشگاه ها و ظرفیت پذیرش روزانه و شهریه پرداز ارشد 1401-1400، در جدول زیر آمده است.

دانشگاه های پذیرنده و ظرفیت پذیرش ارشد آموزش پزشکی 1401 در دوره های روزانه و شهریه پرداز

نام دانشگاه ظرفیت پذیرش دوره روزانه ظرفیت پذیرش دوره شهریه پرداز
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 3 1
دانشگاه علوم پزشکی ایران 4 0
دانشگاه علوم پزشکی تهران 3 1
دانشگاه علوم پزشکی شیراز 3 1
دانشگاه علوم پزشکی کرمان 3 1
دانشگاه علوم پزشکی مشهد 3 1
جمع کل 19 5

جمع کل ظرفیت پذیرش دانشگاههای پذیرنده ارشد آموزش پزشکی مطابق جدول فوق برابر با 24 نفر می باشد.

دانشگاهها و ظرفیت پذیرش ارشد تکنولوژی آموزشی در علوم پزشکی 1401-1400

دانشگاه ها و ظرفیت پذیرش روزانه و شهریه پرداز ارشد 1401-1400، در جدول زیر آمده است.

دانشگاه های پذیرنده و ظرفیت پذیرش ارشد تکنولوژی آموزشی در علوم پزشکی 1401 در دوره های روزانه و شهریه پرداز

نام دانشگاه ظرفیت پذیرش دوره روزانه ظرفیت پذیرش دوره شهریه پرداز
دانشگاه علوم پزشکی تهران 0 8
دانشگاه علوم پزشکی مشهد 4 2
جمع کل 4 10

جمع کل ظرفیت پذیرش دانشگاههای پذیرنده ارشد تکنولوژی آموزشی در علوم پزشکی مطابق جدول فوق برابر با 14 نفر می باشد.

دانشگاهها و ظرفیت پذیرش ارشد یادگیری الکترونیکی در علوم پزشکی 1401-1400

دانشگاه ها و ظرفیت پذیرش روزانه و شهریه پرداز ارشد 1401-1400، در جدول زیر آمده است.

دانشگاه های پذیرنده و ظرفیت پذیرش ارشد یادگیری الکترونیکی در علوم پزشکی 1401 در دوره های روزانه و شهریه پرداز

نام دانشگاه ظرفیت پذیرش دوره روزانه ظرفیت پذیرش دوره شهریه پرداز
دانشگاه علوم پزشکی تهران 0 6
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 4 2
دانشگاه علوم پزشکی شیراز 0 6
جمع کل 4 14

جمع کل ظرفیت پذیرش دانشگاههای پذیرنده ارشد یادگیری الکترونیکی در علوم پزشکی مطابق جدول فوق برابر با 18 نفر می باشد.

جدول شهریه ارشد مجموعه آموزش پزشکی در سال 1401-1400

جدول شهریه ارشد مجموعه آموزش پزشکی در سال تحصیلی 1401-1400، به صورت جدول زیر می باشد که حداقل شهریه مربوط به دانشگاه های با اعتبار پایین تر و حداکثر شهریه مربوط به داشگاه های بسیار معتبر می باشد.

شهریه های ارشد مجموعه آموزش پزشکی در سال 1401

حداقل شهریه تحصیل در دوره شهریه پرداز ارشد مجموعه آموزش پزشکی

8،500،000 تومان

حداکثر شهریه تحصیل در دوره شهریه پرداز ارشد مجموعه آموزش پزشکی

12،000،000 تومان

برای تخمین رتبه ارشد وزارت بهداشت از نرم افزار تخمین رتبه مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار تخمین رتبه ارشد وزارت بهداشت

به این مطلب امتیاز دهید
بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کد امنیتی *

سوالات و کلید سوالات ارشد آموزش زبان ژاپنی 1402
انتخاب رشته کارشناسی ارشد وزارت بهداشت
سوالات و کلید سوالات ارشد آموزش زبان ژاپنی 1402

سوالات و کلید سوالات ارشد آموزش زبان ژاپنی 1402 از طریق لینک زیر، سوالات ارشد آموزش زبان ژاپنی 1403-1402 را دانلود نمایید. دانلود سوالات ارشد آموزش زبان ژاپنی 1403-1402 پاسخنامه و کلید سوالات ارشد آموزش زبان ژاپنی 1403-1402  برای تخمین رتبه ارشد 1402 از نرم افزار تخمین رتبه مرکز مشاوران …

منابع ارشد قارچ شناسی پزشکی 1402
کارشناسی ارشد علوم آزمایشگاهی
منابع ارشد قارچ شناسی پزشکی 1402

منابع ارشد قارچ شناسی پزشکی 1402 معرفی بهترین منابع ارشد قارچ شناسی پزشکی 1402 را با این مقدمه شروع می کنیم که قارچ شناسی پزشکی یکی از رشته های ارشد مجموعه علوم آزمایشگاهی 3 است. دروس و ضرایب دروس آن در کنکور ارشد وزارت بهداشت به قرار زیر است. دروس …

منابع ارشد انگل شناسی پزشکی - بهترین منابع 1402
کارشناسی ارشد انگل شناسی
منابع ارشد انگل شناسی پزشکی – بهترین منابع 1402

بهترین منابع ارشد انگل شناسی پزشکی 1402 تحلیل بهترین منابع ارشد انگل شناسی پزشکی را با این مقدمه شروع می کنیم که ارشد انگل شناسی پزشکی، یکی از رشته های ارشد مجموعه علوم آزمایشگاهی 3 است. دروس و ضرایب دروس ارشد انگل شناسی پزشکی 1402 را در جدول زیر نوشته …