ظرفیت پذیرش ارشد مجموعه آموزش پزشکی در سال 1401-1400
انتخاب رشته کارشناسی ارشد وزارت بهداشت

ظرفیت پذیرش و دانشگاه های پذیرنده ارشد مجموعه آموزش پزشکی در سال 1400

دانشگاه های پذیرنده ارشد مجموعه آموزش پزشکی و نوع دوره های مورد پذیرش آن، در دفترچه انتخاب رشته ارشد وزارت بهداشت 1400 منتشر شده است. لیست دانشگاه های پذیرنده و ظرفیت های پذیرش ارشد مجموعه آموزش پزشکی 1400 در جداول زیر به تفکیک دوره های روزانه و شهریه پرداز آمده است.

جداول پذیرش دوره های روزانه و شهریه پرداز سال 1400 کنکور کاشناسی ارشد وزارت بهداشت برای انتخاب رشته ارشد مجموعه آموزش پزشکی 1400، بسیار حیاتی هستند. شما براساس این ظرفیت ها باید شانس قبولی خود را بدانید و از همه مهم تر به تعداد تمامی دانشگاه ها و دوره های روزانه و شهریه پرداز (شبانه) آنها، حق انتخاب در فرم آنلاین انتخاب رشته ارشد وزارت بهداشت خواهید داشت.

گرایش های ارشد مجموعه آموزش پزشکی

گرایش های ارشد مجموعه آموزش پزشکی براساس دفترچه ثبت نام ارشد 1400، شامل موراد زیر است:

  1. گرایش آموزش پزشکی
  2. گرایش تکنولوژی آموزشی در علوم پزشکی
  3. گرایش یادگیری الکترونیکی در علوم پزشکی

به ترتیب در جداول زیر دانشگاهها و ظرفیت پذیرش گرایش های ارشد مجموعه آموزش پزشکی را برای شما قرا داده ایم.

برای انتخاب رشته ارشد وزارت بهداشت از نرم افزار انتخاب رشته مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار انتخاب رشته ارشد وزارت بهداشت

دانشگاهها و ظرفیت پذیرش ارشد آموزش پزشکی 1400

دانشگاه ها و ظرفیت پذیرش روزانه و شهریه پرداز ارشد 1400، در جدول زیر آمده است.

دانشگاه های پذیرنده و ظرفیت پذیرش ارشد آموزش پزشکی 1400 در دوره های روزانه و شهریه پرداز

نام دانشگاه  ظرفیت پذیرش دوره های روزانه ظرفیت پذیرش دوره های شهریه پرداز
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 4 0
دانشگاه علوم پزشکی ایران 4 0
دانشگاه علوم پزشکی تهران 3 0
دانشگاه علوم پزشکی شیراز 4 0
دانشگاه علوم پزشکی کرمان 3 0
دانشگاه علوم پزشکی مشهد 3 1
جمع کل 21 1

جمع کل ظرفیت پذیرش دانشگاههای پذیرنده ارشد آموزش پزشکی مطابق جدول فوق برابر با 25 نفر می باشد.

دانشگاهها و ظرفیت پذیرش ارشد تکنولوژی آموزشی در علوم پزشکی 1400

دانشگاه ها و ظرفیت پذیرش روزانه و شهریه پرداز ارشد 1400، در جدول زیر آمده است.

دانشگاه های پذیرنده و ظرفیت پذیرش ارشد تکنولوژی آموزشی در علوم پزشکی 1400 در دوره های روزانه و شهریه پرداز

نام دانشگاه ظرفیت پذیرش دوره روزانه ظرفیت پذیرش دوره شهریه پرداز
دانشگاه علوم پزشکی تهران 0 8
دانشگاه علوم پزشکی مشهد 4 2
جمع کل 4 10

جمع کل ظرفیت پذیرش دانشگاههای پذیرنده ارشد تکنولوژی آموزشی در علوم پزشکی مطابق جدول فوق برابر با 14 نفر می باشد.

برای مشاوره از طریق شماره تلفن های زیر اقدام نمایید.

تماس با شماره ثابت: 9099071515 با کد مشاور 1080

تماس با خطوط موبایل همراه اول: 99225052 با کد مشاور 1080

از ساعت 9 تا 17

دانشگاهها و ظرفیت پذیرش ارشد یادگیری الکترونیکی در علوم پزشکی 1400

دانشگاه ها و ظرفیت پذیرش روزانه و شهریه پرداز ارشد 1400، در جدول زیر آمده است.

دانشگاه های پذیرنده و ظرفیت پذیرش ارشد یادگیری الکترونیکی در علوم پزشکی 1400 در دوره های روزانه و شهریه پرداز

نام دانشگاه ظرفیت پذیرش دوره روزانه ظرفیت پذیرش دوره شهریه پرداز
دانشگاه علوم پزشکی تهران 0 8
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 3 2
دانشگاه علوم پزشکی شیراز 3 3
جمع کل 6 13

جمع کل ظرفیت پذیرش دانشگاههای پذیرنده ارشد یادگیری الکترونیکی در علوم پزشکی مطابق جدول فوق برابر با 17 نفر می باشد.

جدول شهریه ارشد مجموعه آموزش پزشکی در سال 1400

جدول شهریه ارشد مجموعه آموزش پزشکی در سال تحصیلی 1400 به صورت جدول زیر می باشد که حداقل شهریه مربوط به دانشگاه های با اعتبار پایین تر و حداکثر شهریه مربوط به داشگاه های بسیار معتبر می باشد.

شهریه های ارشد مجموعه آموزش پزشکی در سال 1400

حداقل شهریه تحصیل در دوره شهریه پرداز ارشد مجموعه آموزش پزشکی

8،500،000 تومان

حداکثر شهریه تحصیل در دوره شهریه پرداز ارشد مجموعه آموزش پزشکی

12،000،000 تومان

برای انتخاب رشته ارشد وزارت بهداشت از نرم افزار انتخاب رشته مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار انتخاب رشته ارشد وزارت بهداشت

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

کد امنیتی *

انتخاب رشته ارشد وزارت بهداشت
انتخاب رشته کارشناسی ارشد وزارت بهداشت
انتخاب رشته ارشد وزارت بهداشت ۱۴۰۱ – دفترچه و راهنما

انتخاب رشته ارشد وزارت بهداشت انتخاب رشته ارشد وزارت بهداشت یا همان کنکور ارشد پزشکی، با انتشار کارنامه های ارشد وزارت بهداشت شروع می شود. برای انتخاب رشته ارشد وزارت بهداشت باید پیش نیازها، نکات و قواعد و قوانین آن را بدانید و رعایت کنید. در این مطلب قصد داریم …

نحوه و راهنمای انتخاب رشته ارشد پرستاری
انتخاب رشته کارشناسی ارشد وزارت بهداشت
نحوه و راهنمای انتخاب رشته ارشد پرستاری

نحوه و راهنمای انتخاب رشته ارشد پرستاری در این مطلب قصد داریم، نحوه انتخاب رشته ارشد پرستاری را به صورت یک راهنمای گام به گام تشریح کنیم. انتخاب رشته ارشد پرستاری ۱۴۰۱ دغدغه داوطلبان ارشد پرستاری است و باید به این دغدغه به صورت کامل پرداخت و پاسخ داد. توجه …

دفترچه انتخاب رشته ارشد وزارت بهداشت 1401
انتخاب رشته کارشناسی ارشد وزارت بهداشت
دفترچه انتخاب رشته ارشد وزارت بهداشت 1401

دفترچه انتخاب رشته ارشد وزارت بهداشت ۱۴۰۱ دفترچه انتخاب رشته ارشد وزارت بهداشت ۱۴۰۱، برای انجام انتخاب رشته ارشد وزارت بهداشت یا ارشد پزشکی در زمان اعلام نتایج و انتشار کارنامه های ارشد بهداشت، توسط سنجش پزشکی منتشر می شود. برای دانلود دفترچه انتخاب رشته ارشد وزارت بهداشت ۱۴۰۱ از …