ظرفیت پدیرش ارشد سلامت سالمندی در سال 1401
انتخاب رشته کارشناسی ارشد وزارت بهداشت

ظرفیت پذیرش و دانشگاه های پذیرنده ارشد سلامت سالمندی در سال 1401-1400

دانشگاه های پذیرنده ارشد سلامت سالمندی و نوع دوره های مورد پذیرش آن، در دفترچه انتخاب رشته ارشد وزارت بهداشت 1401-1400 منتشر شده است. لیست دانشگاه های پذیرنده و ظرفیت های پذیرش ارشد سلامت سالمندی 1401-1400، در جداول زیر به تفکیک دوره های روزانه و شهریه پرداز آمده است.

جداول پذیرش دوره های روزانه و شهریه پرداز سال 1401-1400،کنکور کاشناسی ارشد وزارت بهداشت برای انتخاب رشته ارشد سلامت سالمندی 1401، بسیار حیاتی هستند. شما براساس این ظرفیت ها باید شانس قبولی خود را بدانید و از همه مهم تر به تعداد تمامی دانشگاه ها و دوره های روزانه و شهریه پرداز (شبانه) آنها، حق انتخاب در فرم آنلاین انتخاب رشته ارشد وزارت بهداشت خواهید داشت.

برای تخمین رتبه ارشد وزارت بهداشت از نرم افزار تخمین رتبه مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار تخمین رتبه ارشد وزارت بهداشت

دانشگاهها و ظرفیت پذیرش روزانه ارشد سلامت سالمندی 1401-1400

دانشگاه ها و ظرفیت پذیرش روزانه ارشد سلامت سالمندی 1401-1400، در جدول زیر آمده است. جمعاً 12 دانشگاه و به تعداد 35 نفر، در دوره روزانه پذیرای دانشجویان ارشد سلامت سالمندی هستند.

دانشگاه های پذیرنده و ظرفیت پذیرش ارشد سلامت سالمندی 1401-1400 در دوره روزانه

نام دانشگاه  ظرفیت پذیرش دوره های روزانه
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 3
دانشگاه علوم پزشکی ایران 3
دانشگاه علوم پزشکی بابل 2
دانشگاه علوم پزشکی تبریز 2
دانشگاه علوم پزشکی تهران 4
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 3
دانشگاه علوم پزشکی شیراز 3
دانشگاه علوم پزشکی کرمان 3
دانشگاه علوم پزشکی گناباد 2
دانشگاه علوم پزشکی مازندران 3
دانشگاه علوم پزشکی یزد 3
دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی 4
جمع کل 35

دانشگاهها و ظرفیت پذیرش شهریه پرداز ارشد سلامت سالمندی 1401-1400

دانشگاه های پذیرنده و ظرفیت پذیرشدوره های شهریه پرداز ارشد سلامت سالمندی 1401-1400، در جدول زیر آمده است. جمعاً 12 دانشگاه در دوره شهریه پرداز با ظرفیت کلی 19 نفر، پذیرای دانشجویان ارشد سلامت سالمندی هستند.

دانشگاه های پذیرنده و ظرفیت پذیرش ارشد سلامت سالمندی 1401-1400 در دوره های شهریه پرداز

نام دانشگاه  ظرفیت پذیرش دوره های شهریه پرداز
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 2
دانشگاه علوم پزشکی ایران 2
دانشگاه علوم پزشکی بابل 2
دانشگاه علوم پزشکی تبریز 2
دانشگاه علوم پزشکی تهران 1
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 2
دانشگاه علوم پزشکی شیراز 1
دانشگاه علوم پزشکی کرمان 1
دانشگاه علوم پزشکی گناباد 2
دانشگاه علوم پزشکی مازندران 1
دانشگاه علوم پزشکی یزد 1
دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی 2
جمع کل 19

جدول شهریه ارشد سلامت سالمندی در سال 1401-1400

جدول شهریه ارشد سلامت سالمندی در سال تحصیلی 1401-1400، به صورت جدول زیر می باشد که حداقل شهریه مربوط به دانشگاه های با اعتبار پایین تر و حداکثر شهریه مربوط به داشگاه های بسیار معتبر می باشد.

شهریه های ارشد سلامت سالمندی در سال 1401

حداقل شهریه تحصیل در دوره شهریه پرداز ارشد سلامت سالمندی

8،500،000 تومان

حداکثر شهریه تحصیل در دوره شهریه پرداز ارشد سلامت سالمندی

12،000،000 تومان

دانشگاههای آزاد پذیرنده ارشد سلامت سالمندی 1401-1400

ارشد سلامت سالمندی برای سال تحصیلی 1401-1400، از طریق دانشگاه های آزاد هیچ ظرفیت پذیرشی نداشته است و در نتیجه ظرفیت پذیرش صفر شانس هیچ انتخابی را برای این دانشگاه در انتخاب رشته ارشد سلامت سالمندی سال 1401-1400، برای داوطلبان این رشته باقی نگذاشته است.

برای تخمین رتبه ارشد وزارت بهداشت از نرم افزار تخمین رتبه مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار تخمین رتبه ارشد وزارت بهداشت

1.5/5 - (2 امتیاز)
بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کد امنیتی *

منابع ارشد قارچ شناسی پزشکی 1402
کارشناسی ارشد علوم آزمایشگاهی
منابع ارشد قارچ شناسی پزشکی 1402

منابع ارشد قارچ شناسی پزشکی 1402 معرفی بهترین منابع ارشد قارچ شناسی پزشکی 1402 را با این مقدمه شروع می کنیم که قارچ شناسی پزشکی یکی از رشته های ارشد مجموعه علوم آزمایشگاهی 3 است. دروس و ضرایب دروس آن در کنکور ارشد وزارت بهداشت به قرار زیر است. دروس …

منابع ارشد انگل شناسی پزشکی - بهترین منابع 1402
کارشناسی ارشد انگل شناسی
منابع ارشد انگل شناسی پزشکی – بهترین منابع 1402

بهترین منابع ارشد انگل شناسی پزشکی 1402 تحلیل بهترین منابع ارشد انگل شناسی پزشکی را با این مقدمه شروع می کنیم که ارشد انگل شناسی پزشکی، یکی از رشته های ارشد مجموعه علوم آزمایشگاهی 3 است. دروس و ضرایب دروس ارشد انگل شناسی پزشکی 1402 را در جدول زیر نوشته …

منابع ارشد ویروس شناسی پزشکی - بهترین منابع 1402
کارشناسی ارشد علوم آزمایشگاهی
منابع ارشد ویروس شناسی پزشکی – بهترین منابع 1402

بهترین منابع ارشد ویروس شناسی پزشکی 1402 پیش از معرفی بهترین منابع ویروس شناسی پزشکی 1402 وزارت بهداشت باید گفت که این رشته یکی از رشته های مجموعه علوم آزمایشگاهی 3 است. ویروس شناسی پزشکی به نسبت سایر رشته های علوم آزمایشگاهی 3، از نظر محبوبیت در رده دوم قرار …