ظرفیت پذیرش ارشد مجموعه بهداشت محیط در سال 1402
انتخاب رشته کارشناسی ارشد وزارت بهداشت

ظرفیت پذیرش و دانشگاه های پذیرنده ارشد بهداشت محیط در سال 1402- 1401

دانشگاه های پذیرنده ارشد بهداشت محیط و نوع دوره های مورد پذیرش آن، در دفترچه انتخاب رشته ارشد وزارت بهداشت 1401- 1402 منتشر شده است. لیست دانشگاه های پذیرنده و ظرفیت های پذیرش ارشد بهداشت محیط 1402-1401 در جداول زیر به تفکیک دوره های روزانه و شهریه پرداز آمده است.

جداول پذیرش دوره های روزانه و شهریه پرداز سال 1402-1401 کنکور کاشناسی ارشد وزارت بهداشت برای انتخاب رشته ارشد بهداشت محیط 1402، بسیار حیاتی هستند. شما براساس این ظرفیت ها باید شانس قبولی خود را بدانید و از همه مهم تر به تعداد تمامی دانشگاه ها و دوره های روزانه و شهریه پرداز (شبانه) آنها، حق انتخاب در فرم آنلاین انتخاب رشته ارشد وزارت بهداشت خواهید داشت.

گرایش های ارشد بهداشت محیط

گرایش های ارشد بهداشت محیط براساس دفترچه ثبت نام ارشد 1402، شامل موراد زیر است:

  1. گرایش بهداشت محیط _ بهداشت پرتوها
  2. گرایش بهداشت محیط _ سم شناسی محیط
  3.  گرایش مهندسی بهداشت محیط
  4. گرایش  مهندسی بهداشت محیط _ بهره برداری و نگهداری تاسیسات
  5. گرایش  مهندسی بهداشت محیط _ مدیریت پسماند

به ترتیب در جداول زیر دانشگاهها و ظرفیت پذیرش گرایش های ارشد بهداشت محیط را برای شما قرا داده ایم.

دانشگاهها و ظرفیت پذیرش ارشد بهداشت محیط _ بهداشت پرتوها 1402- 1401

دانشگاه ها و ظرفیت پذیرش روزانه و شهریه پرداز ارشد 1402-1401، در جدول زیر آمده است.

دانشگاه های پذیرنده و ظرفیت پذیرش ارشد بهداشت محیط _ بهداشت پرتوها 1402 در دوره های روزانه و شهریه پرداز

نام دانشگاهظرفیت پذیرش دوره روزانهظرفیت پذیرش دوره شهریه پرداز
دانشگاه علوم پزشکی یزد30
جمع کل30

جمع کل ظرفیت پذیرش دانشگاههای پذیرنده ارشد بهداشت محیط _ بهداشت پرتوها مطابق جدول فوق برابر با 3 نفر می باشد.

دانشگاهها و ظرفیت پذیرش ارشد بهداشت محیط _ سم شناسی محیط 1402- 1401

دانشگاه ها و ظرفیت پذیرش روزانه و شهریه پرداز ارشد 1402-1401، در جدول زیر آمده است.

دانشگاه های پذیرنده و ظرفیت پذیرش ارشد بهداشت محیط _ سم شناسی محیط 1402 در دوره های روزانه و شهریه پرداز

نام دانشگاهظرفیت پذیرش دوره روزانهظرفیت پذیرش دوره شهریه پرداز
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان30
دانشگاه علوم پزشکی کرمان30
جمع کل60

جمع کل ظرفیت پذیرش دانشگاههای پذیرنده ارشد بهداشت محیط _ سم شناسی محیط مطابق جدول فوق برابر با 6 نفر می باشد.

دانشگاهها و ظرفیت پذیرش ارشد مهندسی بهداشت محیط  1402- 1401

دانشگاه ها و ظرفیت پذیرش روزانه و شهریه پرداز ارشد 1402-1401، در جدول زیر آمده است.

دانشگاه های پذیرنده و ظرفیت پذیرش ارشد مهندسی بهداشت محیط 1402 در دوره های روزانه و شهریه پرداز

نام دانشگاهظرفیت پذیرش دوره روزانهظرفیت پذیرش دوره شهریه پرداز
دانشگاه تربیت مدرس31
دانشگاه علوم پزشکی اراک31
دانشگاه علوم پزشکی اردبیل30
دانشگاه علوم پزشکی ارومیه30
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان30
دانشگاه علوم پزشکی البرز31
دانشگاه علوم پزشکی اهواز31
دانشگاه علوم پزشکی ایران31
دانشگاه علوم پزشکی ایلام31
دانشگاه علوم پزشکی بابل30
دانشگاه علوم پزشکی بقیه اله31
دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس30
دانشگاه علوم پزشکی بوشهر31
دانشگاه علوم پزشکی بیرجند30
دانشگاه علوم پزشکی تبریز31
دانشگاه علوم پزشکی تهران41
دانشگاه علوم پزشکی زاهدان30
دانشگاه علوم پزشکی زنجان31
دانشگاه علوم پزشکی سبزوار30
دانشگاه علوم پزشکی سمنان31
دانشگاه علوم پزشکی شاهرود30
دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد31
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی41
دانشگاه علوم پزشکی شیراز31
دانشگاه علوم پزشکی قم30
دانشگاه علوم پزشکی کاشان40
دانشگاه علوم پزشکی کردستان30
دانشگاه علوم پزشکی کرمان30
دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه31
دانشگاه علوم پزشکی گناباد30
دانشگاه علوم پزشکی گیلان31
دانشگاه علوم پزشکی لرستان31
دانشگاه علوم پزشکی مازندران31
دانشگاه علوم پزشکی مشهد30
دانشگاه علوم پزشکی همدان31
دانشگاه علوم پزشکی یاسوج30
دانشگاه علوم پزشکی یزد30
دانشگاه آزاد اسلامی واحد پزشکی تهران 5
جمع کل11324

جمع کل ظرفیت پذیرش دانشگاههای پذیرنده ارشد مهندسی بهداشت محیط مطابق جدول فوق برابر با 137 نفر می باشد.

دانشگاهها و ظرفیت پذیرش ارشد مهندسی بهداشت محیط _ بهره برداری و نگهداری تاسیسات 1402- 1401

دانشگاه ها و ظرفیت پذیرش روزانه و شهریه پرداز ارشد 1402-1401، در جدول زیر آمده است.

دانشگاه های پذیرنده و ظرفیت پذیرش ارشد مهندسی بهداشت محیط _ بهره برداری و نگهداری تاسیسات 1402 در دوره های روزانه و شهریه پرداز

نام دانشگاهظرفیت پذیرش دوره روزانهظرفیت پذیرش دوره شهریه پرداز
دانشگاه علوم پزشکی همدان30
دانشگاه علوم پزشکی مازندران30
جمع کل60

جمع کل ظرفیت پذیرش دانشگاههای پذیرنده ارشد مهندسی بهداشت محیط _ بهره برداری و نگهداری تاسیسات مطابق جدول فوق برابر با 6 نفر می باشد.

دانشگاهها و ظرفیت پذیرش ارشد مهندسی بهداشت محیط _ مدیریت پسماند 1402- 1401

دانشگاه ها و ظرفیت پذیرش روزانه و شهریه پرداز ارشد 1402-1401، در جدول زیر آمده است.

دانشگاه های پذیرنده و ظرفیت پذیرش ارشد مهندسی بهداشت محیط _ مدیریت پسماند 1402 در دوره های روزانه و شهریه پرداز

نام دانشگاهظرفیت پذیرش دوره روزانهظرفیت پذیرش دوره شهریه پرداز
دانشگاه علوم پزشکی بیرجند30
دانشگاه علوم پزشکی تبریز31
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی30
دانشگاه علوم پزشکی یزد31
جمع کل122

جمع کل ظرفیت پذیرش دانشگاههای پذیرنده ارشد مهندسی بهداشت محیط _ مدیریت پسماند مطابق جدول فوق برابر با 14 نفر می باشد.

جدول شهریه ارشد بهداشت محیط در سال 1402- 1401

جدول شهریه ارشد بهداشت محیط در سال تحصیلی 1402-1401 به صورت جدول زیر می باشد که حداقل شهریه مربوط به دانشگاه های با اعتبار پایین تر و حداکثر شهریه مربوط به داشگاه های بسیار معتبر می باشد.

شهریه های ارشد بهداشت محیط در سال 1402

حداقل شهریه تحصیل در دوره شهریه پرداز ارشد بهداشت محیط

8،500،000 تومان

حداکثر شهریه تحصیل در دوره شهریه پرداز ارشد بهداشت محیط

12،000،000 تومان

2/5 - (4 امتیاز)
بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کد امنیتی *محدودیت زمانی مجاز به پایان رسید. لطفا کد امنیتی را دوباره تکمیل کنید.

دفترچه انتخاب رشته ارشد پرستاری ۱۴۰۲
انتخاب رشته کارشناسی ارشد وزارت بهداشت
دفترچه انتخاب رشته ارشد پرستاری ۱۴۰۲

دفترچه انتخاب رشته ارشد پرستاری ۱۴۰۲ دفترچه انتخاب رشته ارشد پرستاری ۱۴۰۲ را برای دانلود به صورت جداگانه برای شما قرار داده ایم. برای دانلود دفترچه 1402 انتخاب رشته ارشد پرستاری از طریق لینک زیر اقدام کنید. دانلود دفترچه انتخاب رشته ارشد پرستاری 1402 دفترچه انتخاب رشته ارشد پرستاری به …

دفترچه انتخاب رشته ارشد بیوتکنولوژی پزشکی ۱۴۰۲
انتخاب رشته کارشناسی ارشد وزارت بهداشت
دفترچه انتخاب رشته ارشد بیوتکنولوژی پزشکی ۱۴۰۲

دفترچه انتخاب رشته ارشد بیوتکنولوژی پزشکی ۱۴۰۲ دفترچه انتخاب رشته ارشد بیوتکنولوژی پزشکی ۱۴۰۲ را برای دانلود به صورت جداگانه برای شما قرار داده ایم. برای دانلود دفترچه 1402 انتخاب رشته ارشد بیوتکنولوژی پزشکی از طریق لینک زیر اقدام کنید. دانلود دفترچه انتخاب رشته ارشد بیوتکنولوژی پزشکی 1402 دفترچه انتخاب …

دفترچه انتخاب رشته ارشد بیوشیمی بالینی ۱۴۰۲
انتخاب رشته کارشناسی ارشد وزارت بهداشت
دفترچه انتخاب رشته ارشد بیوشیمی بالینی ۱۴۰۲

دفترچه انتخاب رشته ارشد بیوشیمی بالینی ۱۴۰۲ دفترچه انتخاب رشته ارشد بیوشیمی بالینی ۱۴۰۲ را برای دانلود به صورت جداگانه برای شما قرار داده ایم. برای دانلود دفترچه 1402 انتخاب رشته ارشد بیوشیمی بالینی از طریق لینک زیر اقدام کنید. دانلود دفترچه انتخاب رشته ارشد بیوشیمی بالینی 1402 دفترچه انتخاب …