رتبه های قبولی میکروبیولوژی دانشگاه ها 1401-1400

رتبه مورد نیاز برای قبولی میکروبیولوژی 1401-1400
انتخاب رشته کارشناسی ارشد

رتبه های قبولی میکروبیولوژی دانشگاه ها 1401-1400

رتبه های قبولی میکروبیولوژی دانشگاه ها 1401-1400 براساس رتبه های قبولی کنکور تجربی 1400 تخمین زده می شود. رتبه های قبولی میکروبیولوژی در کنکور تجربی در دانشگاه های مختلف به درصدهای داوطلب، سهمیه داوطلب و جنسیت داوطلب بستگی دارد. بنابراین ما رتبه های مورد نیاز برای قبولی میکروبیولوژی کنکور 1401 را براساس کارنامه های قبولی میکروبیولوژی کنکور 1400 براساس درصدها، محل قبولی و جنسیت و سهمیه او آورده ایم.

برای مشاوره از طریق شماره تلفن های زیر اقدام نمایید.

تماس با شماره ثابت: 9099071515 با کد مشاور 1080

تماس با خطوط موبایل همراه اول: 99225052 با کد مشاور 1080

از ساعت 9 تا 17

آخرین رتبه های قبولی میکروبیولوژی دانشگاه ها 1401-1400

یکی از مهم ترین سوالاتی که براساس کارنامه ها و رتبه های قبولی میکروبیولوژی دانشگاه ها کنکور 1400 به داوطلبان کنکور تجربی 1401 مطرح می شود این است که آخرین رتبه مورد نیاز برای قبولی فلان دانشگاه برای میکروبیولوژی چند است. همانطور که می دانیم آخرین رتبه های مورد نیاز برای قبولی میکروبیولوژی دانشگاه ها 1401 تخمینی است ولی می توان این تخمین را تا حدودی به واقعیت نزدیک کرد. در رتبه هایی که گذاشته شده است سعی شده تقریباً آخرین رتبه و یا نزدیک ترین رتبه به آخرین رتبه مورد نیاز برای قبولی میکروبیولوژی کنکور تجربی 1400 قرار داده شود.

رتبه های قبولی میکروبیولوژی دانشگاه ها منطقه 1 کنکور 1400

در جدول زیر رتبه های قبولی میکروبیولوژی دانشگاه ها در سهمیه منطقه یک (1) کنکور تجربی 1400 را برای استفاده توسط داوطلبان کنکور تجربی 1401 قرار داده ایم. رتبه قبولی، جنسیت و شهر داوطلب و درصدهای دقیق داوطلب در درس های عمومی و اختصاصی کنکور تجربی در این جدول ها آورده شده است.

رتبه های قبولی، کارنامه های قبولی دانشگاه ها در رشته میکروبیولوژی منطقه 1

رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
4178 میکروبیولوژی-روزانه-دانشگاه تهران 40 50.7 56 52 0
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
18.7 48 34.5 37.2 زن-تهران
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
5249 میکروبیولوژی-روزانه-دانشگاه اصفهان 37.4 65.4 74.69 89.4 45.4
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
14.69 41.4 25.6 15.3 زن-اصفهان
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
6770 میکروبیولوژی-نوبت دوم (شبانه)-دانشگاه الزهرا (س) (ویژه خواهران) – تهران 44 90.69 64 48 0
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
-1.29 42.7 21.89 30.5 زن-تهران
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
7721 میکروبیولوژی-نوبت دوم (شبانه)-دانشگاه اصفهان 38.7 62.7 52 26.7 26.7
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
9.39 36.7 14.5 7.69 زن-اصفهان
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
15505 میکروبیولوژی-روزانه-دانشگاه لرستان – خرم آباد 16 13.39 13.39 80 4
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
9.39 16.7 20.7 16.2 مرد-خرم آباد
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
29257 میکروبیولوژی-غیر انتفاعی-استان یزد – دانشگاه غیرانتفاعی علم و هنر – یزد 24 18.7 17.39 2.7 14.69
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
2.7 4.69 0 19.1 زن-یزد

رتبه های قبولی میکروبیولوژی دانشگاه ها منطقه 2 کنکور 1400

در جدول زیر رتبه های قبولی میکروبیولوژی دانشگاه ها در سهمیه منطقه دو (2) کنکور تجربی 1400 را برای استفاده توسط داوطلبان کنکور تجربی 1401 قرار داده ایم. رتبه قبولی، جنسیت و شهر داوطلب و درصدهای دقیق داوطلب در درس های عمومی و اختصاصی کنکور تجربی در این جدول ها آورده شده است.

رتبه های قبولی، کارنامه های قبولی دانشگاه ها در رشته میکروبیولوژی منطقه 2

رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
7294 میکروبیولوژی-روزانه-دانشگاه تهران 29.39 37.4 73.4 85.4 18.7
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
12 48 42.29 25.79 مرد-تهران
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
16424 میکروبیولوژی-روزانه-دانشگاه الزهرا (س) (ویژه خواهران) – تهران 26.7 64 61.4 86.69 4
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
20 32.7 20 5.8 زن-تهران
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
18651 میکروبیولوژی-روزانه-دانشگاه لرستان – خرم آباد 44 50.7 60 17.39 0
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
-2.59 51.4 8.89 22.89 زن-خرم آباد
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
23382 میکروبیولوژی-روزانه-دانشگاه ملایر 8 24 16 80 4
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
7.69 22 20 3.9 مرد-ملایر
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
25699 میکروبیولوژی-روزانه-دانشگاه مراغه 18.7 14.69 40 70.69 0
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
0 44.7 17.79 12.39 مرد-مراغه
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
48692 میکروبیولوژی-غیر انتفاعی-استان قزوین – دانشگاه غیرانتفاعی دانش البرز – آبیک 20 49.4 54.7 53.4 0
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
-1.29 26.7 0 5.8 زن-آبیک

رتبه های قبولی میکروبیولوژی دانشگاه ها منطقه 3 کنکور 1400

در جدول زیر رتبه های قبولی میکروبیولوژی دانشگاه ها در سهمیه منطقه سه (3) کنکور تجربی 1400 را برای استفاده توسط داوطلبان کنکور تجربی 1401 قرار داده ایم. رتبه قبولی، جنسیت و شهر داوطلب و درصدهای دقیق داوطلب در درس های عمومی و اختصاصی کنکور تجربی در این جدول ها آورده شده است.

رتبه های قبولی، کارنامه های قبولی دانشگاه ها در رشته میکروبیولوژی منطقه 1

رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
15263 میکروبیولوژی-روزانه-دانشگاه اصفهان 16 70.69 25.39 17.39 0
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
28 3.4 34.5 35.29 زن-اصفهان
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
17574 میکروبیولوژی-روزانه-دانشگاه الزهرا (س) (ویژه خواهران) – تهران 44 45.4 53.4 65.4 0
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
7.69 18.7 2.29 15.3 زن-تهران
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
19793 میکروبیولوژی-روزانه-دانشگاه مازندران – بابلسر 26.7 30.7 26.7 37.4 12
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
10.3 21.39 5.8 8.6 زن-بابلسر
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
20698 میکروبیولوژی-روزانه-دانشگاه مراغه 34.7 2.7 17.39 25.39 33.4
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
9.39 20.7 18.39 15.3 زن-مراغه
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
24378 میکروبیولوژی-روزانه-دانشگاه لرستان – خرم آباد 17.39 42.7 30.7 8 0
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
12 12.69 15.6 14.3 زن-خرم آباد
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
41679 میکروبیولوژی-غیر انتفاعی-استان قزوین – دانشگاه غیرانتفاعی دانش البرز – آبیک 18.7 46.7 36 14.69 8
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
0 0 3.5 8.6 زن-آبیک

 

برای مشاوره از طریق شماره تلفن های زیر اقدام نمایید.

تماس با شماره ثابت: 9099071515 با کد مشاور 1080

تماس با خطوط موبایل همراه اول: 99225052 با کد مشاور 1080

از ساعت 9 تا 17

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

کد امنیتی *

رتبه های قبولی ارشد هنرهای نمایشی و سینما 1401-1400
انتخاب رشته کارشناسی ارشد
رتبه های قبولی ارشد هنرهای نمایشی و سینما 1401-1400

رتبه های قبولی ارشد هنرهای نمایشی و سینما 1401-1400 رتبه های قبولی ارشد هنرهای نمایشی و سینما 1401-1400 را در دانشگاه ها و دوره های مختلف تحصیلی در این مطلب برای شما گذاشته ایم. توجه داشته باشید که رتبه های قبولی ارشد 1401-1400 گذاشته شده در این مطلب حاوی درصدهایی …

رتبه های قبولی ارشد هنرهای ساخت و معماری 1401-1400
انتخاب رشته کارشناسی ارشد
رتبه های قبولی ارشد هنرهای ساخت و معماری 1401-1400

رتبه های قبولی ارشد هنرهای ساخت و معماری 1401-1400 رتبه های قبولی ارشد هنرهای ساخت و معماری 1401-1400 را در دانشگاه ها و دوره های مختلف تحصیلی در این مطلب برای شما گذاشته ایم. توجه داشته باشید که رتبه های قبولی ارشد 1401-1400 گذاشته شده در این مطلب حاوی درصدهایی …

رتبه های قبولی ارشد نقشه برداری 1401-1400
انتخاب رشته کارشناسی ارشد
رتبه های قبولی ارشد نقشه برداری 1401-1400

رتبه های قبولی ارشد نقشه برداری 1401-1400 رتبه های قبولی ارشد نقشه برداری 1401-1400 را در دانشگاه ها و دوره های مختلف تحصیلی در این مطلب برای شما گذاشته ایم. توجه داشته باشید که رتبه های قبولی ارشد 1401-1400 گذاشته شده در این مطلب حاوی درصدهایی که به این رتبه …