رتبه های قبولی میکروبیولوژی دانشگاه ها 1401-1400

رتبه مورد نیاز برای قبولی میکروبیولوژی 1401-1400
انتخاب رشته کارشناسی ارشد
2

رتبه های قبولی میکروبیولوژی دانشگاه ها 1401-1400

رتبه های قبولی میکروبیولوژی دانشگاه ها 1401-1400 براساس رتبه های قبولی کنکور تجربی 1400 تخمین زده می شود. رتبه های قبولی میکروبیولوژی در کنکور تجربی در دانشگاه های مختلف به درصدهای داوطلب، سهمیه داوطلب و جنسیت داوطلب بستگی دارد. بنابراین ما رتبه های مورد نیاز برای قبولی میکروبیولوژی کنکور 1401 را براساس کارنامه های قبولی میکروبیولوژی کنکور 1400 براساس درصدها، محل قبولی و جنسیت و سهمیه او آورده ایم.

جهت مشاوره با تیم حرفه ای و با سابقه مشاوران تحصیلی کلیک کنید.

مشاوره انتخاب رشته کنکور 1401

آخرین رتبه های قبولی میکروبیولوژی دانشگاه ها 1401-1400

یکی از مهم ترین سوالاتی که براساس کارنامه ها و رتبه های قبولی میکروبیولوژی دانشگاه ها کنکور 1400 به داوطلبان کنکور تجربی 1401 مطرح می شود این است که آخرین رتبه مورد نیاز برای قبولی فلان دانشگاه برای میکروبیولوژی چند است. همانطور که می دانیم آخرین رتبه های مورد نیاز برای قبولی میکروبیولوژی دانشگاه ها 1401 تخمینی است ولی می توان این تخمین را تا حدودی به واقعیت نزدیک کرد. در رتبه هایی که گذاشته شده است سعی شده تقریباً آخرین رتبه و یا نزدیک ترین رتبه به آخرین رتبه مورد نیاز برای قبولی میکروبیولوژی کنکور تجربی 1400 قرار داده شود.

جهت مشاوره با تیم حرفه ای و با سابقه مشاوران تحصیلی کلیک کنید.

مشاوره انتخاب رشته کنکور 1401

رتبه های قبولی میکروبیولوژی دانشگاه ها منطقه 1 کنکور 1400

در جدول زیر رتبه های قبولی میکروبیولوژی دانشگاه ها در سهمیه منطقه یک (1) کنکور تجربی 1400 را برای استفاده توسط داوطلبان کنکور تجربی 1401 قرار داده ایم. رتبه قبولی، جنسیت و شهر داوطلب و درصدهای دقیق داوطلب در درس های عمومی و اختصاصی کنکور تجربی در این جدول ها آورده شده است.

رتبه های قبولی، کارنامه های قبولی دانشگاه ها در رشته میکروبیولوژی منطقه 1

رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
4178 میکروبیولوژی-روزانه-دانشگاه تهران 40 50.7 56 52 0
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
18.7 48 34.5 37.2 زن-تهران
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
5249 میکروبیولوژی-روزانه-دانشگاه اصفهان 37.4 65.4 74.69 89.4 45.4
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
14.69 41.4 25.6 15.3 زن-اصفهان
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
6770 میکروبیولوژی-نوبت دوم (شبانه)-دانشگاه الزهرا (س) (ویژه خواهران) – تهران 44 90.69 64 48 0
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
-1.29 42.7 21.89 30.5 زن-تهران
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
7721 میکروبیولوژی-نوبت دوم (شبانه)-دانشگاه اصفهان 38.7 62.7 52 26.7 26.7
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
9.39 36.7 14.5 7.69 زن-اصفهان
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
15505 میکروبیولوژی-روزانه-دانشگاه لرستان – خرم آباد 16 13.39 13.39 80 4
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
9.39 16.7 20.7 16.2 مرد-خرم آباد
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
29257 میکروبیولوژی-غیر انتفاعی-استان یزد – دانشگاه غیرانتفاعی علم و هنر – یزد 24 18.7 17.39 2.7 14.69
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
2.7 4.69 0 19.1 زن-یزد

 

جهت مشاوره با تیم حرفه ای و با سابقه مشاوران تحصیلی کلیک کنید.

مشاوره انتخاب رشته کنکور 1401

رتبه های قبولی میکروبیولوژی دانشگاه ها منطقه 2 کنکور 1400

در جدول زیر رتبه های قبولی میکروبیولوژی دانشگاه ها در سهمیه منطقه دو (2) کنکور تجربی 1400 را برای استفاده توسط داوطلبان کنکور تجربی 1401 قرار داده ایم. رتبه قبولی، جنسیت و شهر داوطلب و درصدهای دقیق داوطلب در درس های عمومی و اختصاصی کنکور تجربی در این جدول ها آورده شده است.

رتبه های قبولی، کارنامه های قبولی دانشگاه ها در رشته میکروبیولوژی منطقه 2

رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
7294 میکروبیولوژی-روزانه-دانشگاه تهران 29.39 37.4 73.4 85.4 18.7
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
12 48 42.29 25.79 مرد-تهران
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
16424 میکروبیولوژی-روزانه-دانشگاه الزهرا (س) (ویژه خواهران) – تهران 26.7 64 61.4 86.69 4
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
20 32.7 20 5.8 زن-تهران
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
18651 میکروبیولوژی-روزانه-دانشگاه لرستان – خرم آباد 44 50.7 60 17.39 0
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
-2.59 51.4 8.89 22.89 زن-خرم آباد
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
23382 میکروبیولوژی-روزانه-دانشگاه ملایر 8 24 16 80 4
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
7.69 22 20 3.9 مرد-ملایر
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
25699 میکروبیولوژی-روزانه-دانشگاه مراغه 18.7 14.69 40 70.69 0
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
0 44.7 17.79 12.39 مرد-مراغه
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
48692 میکروبیولوژی-غیر انتفاعی-استان قزوین – دانشگاه غیرانتفاعی دانش البرز – آبیک 20 49.4 54.7 53.4 0
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
-1.29 26.7 0 5.8 زن-آبیک

 

جهت مشاوره با تیم حرفه ای و با سابقه مشاوران تحصیلی کلیک کنید.

مشاوره انتخاب رشته کنکور 1401

رتبه های قبولی میکروبیولوژی دانشگاه ها منطقه 3 کنکور 1400

در جدول زیر رتبه های قبولی میکروبیولوژی دانشگاه ها در سهمیه منطقه سه (3) کنکور تجربی 1400 را برای استفاده توسط داوطلبان کنکور تجربی 1401 قرار داده ایم. رتبه قبولی، جنسیت و شهر داوطلب و درصدهای دقیق داوطلب در درس های عمومی و اختصاصی کنکور تجربی در این جدول ها آورده شده است.

رتبه های قبولی، کارنامه های قبولی دانشگاه ها در رشته میکروبیولوژی منطقه 1

رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
15263 میکروبیولوژی-روزانه-دانشگاه اصفهان 16 70.69 25.39 17.39 0
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
28 3.4 34.5 35.29 زن-اصفهان
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
17574 میکروبیولوژی-روزانه-دانشگاه الزهرا (س) (ویژه خواهران) – تهران 44 45.4 53.4 65.4 0
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
7.69 18.7 2.29 15.3 زن-تهران
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
19793 میکروبیولوژی-روزانه-دانشگاه مازندران – بابلسر 26.7 30.7 26.7 37.4 12
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
10.3 21.39 5.8 8.6 زن-بابلسر
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
20698 میکروبیولوژی-روزانه-دانشگاه مراغه 34.7 2.7 17.39 25.39 33.4
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
9.39 20.7 18.39 15.3 زن-مراغه
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
24378 میکروبیولوژی-روزانه-دانشگاه لرستان – خرم آباد 17.39 42.7 30.7 8 0
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
12 12.69 15.6 14.3 زن-خرم آباد
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
41679 میکروبیولوژی-غیر انتفاعی-استان قزوین – دانشگاه غیرانتفاعی دانش البرز – آبیک 18.7 46.7 36 14.69 8
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
0 0 3.5 8.6 زن-آبیک

 

جهت مشاوره با تیم حرفه ای و با سابقه مشاوران تحصیلی کلیک کنید.

مشاوره انتخاب رشته کنکور 1401

5/5 - (5 امتیاز)

تاثیر جنسیت روی قبولی به چه صورته؟ یعنی ممکنه امسال پذیرش پسران دانشگاه تهران بیشتر از دخترها باشه؟ تو مطلبتون نوشتید جنسیت تاثیر داره

2 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کد امنیتی *

شانس قبلی کنکور ارشد
انتخاب رشته کارشناسی ارشد
شانس قبولی کنکور ارشد ۱۴۰۲

شانس قبولی کنکور ارشد ۱۴۰۲ برای تعیین شانس قبولی در کنکور ارشد ۱۴۰۲، بدون شک باید از رتبه های قبولی کنکور ارشد سال گذشته یعنی 1401 استفاده کرد. در واقع براساس رتبه ها و محل قبولی داوطلبان سال گذشته در کنکور ارشد، می توان تعیین کرد که شانس قبولی یک …

تخمین قبولی ارشد
انتخاب رشته کارشناسی ارشد
تخمین قبولی ارشد 1402

تخمین قبولی ارشد ۱۴۰۲ از نظر معنا و تعریف، تخمین قبولی ارشد ۱۴۰۲ یعنی اینکه من با توجه به رتبه ام چقدر شانس قبولی در کنکور ارشد 1402 را دارم. به نوعی تخمین قبولی در ارشد برای پاسخ به این سوال است که با توجه به رتبه های قبولی سال …

منابع کنکور ریاضی - بهترین منابع 1402
کنکور ریاضی
4
منابع کنکور ریاضی – بهترین منابع 1402

بهترین منابع کنکور ریاضی 1402 معرفی بهترین منابع کنکور ریاضی 1402 با توجه به تغییرات بسیار زیاد کنکور 1402 به نسبت کنکورهای سال های قبل، قدری متفاوت تر است. خلاصه این تغییرات، این است که دروس عمومی از کنکور ریاضی حذف شده اند و نمرات دوران متوسطه دوم اهمیت دارند …