رتبه های قبولی ارشد مدیریت کسب و کار (MBA) 1400-1401 و محل قبولی
انتخاب رشته کارشناسی ارشد

رتبه های قبولی ارشد مدیریت کسب و کار (MBA) 1400-1401

رتبه های قبولی ارشد مدیریت کسب و کار (MBA) 1400-1401 را در دانشگاه ها و دوره های مختلف تحصیلی در این مطلب برای شما گذاشته ایم. توجه داشته باشید که رتبه های قبولی ارشد 1401-1400 گذاشته شده در این مطلب حاوی درصدهایی که به این رتبه ها منجر شده است، نیست. اگر می خواهید نمونه کارنامه های ارشد مدیریت کسب و کار (MBA) 1400 که در آنها رتبه ها و درصدهای دروس مختلف نیز درج شده است را مشاهده کنید باید به مطلب زیر مراجعه کنید.

نمونه کارنامه های ارشد مدیریت کسب و کار (MBA) 1400-1401

نمونه کارنامه های سهمیه 5 و 25 درصد ایثارگری ارشد مدیریت کسب و کار (MBA) 1400

برای انتخاب رشته ارشد 1401 از نرم افزار انتخاب رشته مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار انتخاب رشته ارشد 1401

محل قبولی ارشد مدیریت کسب و کار (MBA) 1400-1401

محل قبولی داوطلبان ارشد مدیریت کسب و کار (MBA) 1400 با توجه به رتبه ای که کسب کرده اند برای انتخاب رشته ارشد 1401 بسیار اهمیت دارد. به نوعی شانس قبولی ارشد 1401 را براساس محل قبولی ارشد مدیریت کسب و کار (MBA) در سال 1400 می توان تخمین صحیح و دقیق زد. اگرچه همواره تغییرات کوچک و گاهی حتی زیاد (به خاطر تغییر ظرفیت ها) در رتبه های قبولی ارشد مدیریت کسب و کار (MBA) 1401 نسبت به محل قبولی ارشد مدیریت کسب و کار (MBA) 1400 به جود می آید.

صحت و دقت رتبه ها و محل قبولی ارشد مدیریت کسب و کار (MBA) 1400

برای افزایش ضریب اطمینان شما برای انتخاب رشته ارشد 1401، رتبه ها و محل قبولی ارشد سال 1400 را به گونه ای انتخاب کرده ایم که تقریباً نزدیک به آخرین رتبه های قبولی ارشد مدیریت کسب و کار (MBA) 1400 در دوره ها و دانشگاه های مختلف باشد. بنابراین سعی شده است تا حد امکان صحت و دقت بسیار بالایی را برای انتشار این اطلاعات به شما ارائه دهیم. البته تنها گلچینی از نمونه رتبه قبولی های ارشد مدیریت کسب و کار (MBA) 1400 را در اختیار شما قرار داده ایم، اما در زمان انتخاب رشته ارشد 1401 مدیریت کسب و کار (MBA)، همه شانس های دقیق قبولی براساس رتبه ای که کسب کرده اید و در قالب نرم افزار انتخاب رشته ارشد 1401 مشاوران تحصیلی به شما ارائه داده می شود.

برای انتخاب رشته ارشد 1401 از نرم افزار انتخاب رشته مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار انتخاب رشته ارشد 1401

رتبه ها و محل قبولی ارشد مدیریت کسب و کار (MBA) 1400 براساس گرایش های مختلف

رتبه ها و محل قبولی ارشد مدیریت کسب و کار (MBA) 1400-1401 را به صورت تفکیک شده و براساس رشته-گرایش های مجموعه مدیریت کسب و کار (MBA) ارائه کرده ایم تا راحت تر بتوانید از این اطلاعات استفاده کنید. همچنین رشته-گرایش های مختلف باعث به وجود آمدن کد ضرایب مختلف می شوند و هر کد ضریب، رتبه متفاوتی دارد. در نتیجه رتبه ها و محل قبولی ارشد مدیریت کسب و کار (MBA) 1400 را براساس رتبه ها در کد ضریب مربوط به آن رشته دانشگاه قبولی برای شما قرار داده ایم.

در ارشد مدیریت کسب و کار (MBA) براساس دفترچه کنکور ارشد 1400، 2 کد ضریب داشتیم. 

رتبه های قبولی ارشد مدیریت کسب و کار (MBA) 1400 در کد ضریب 1: رشته مدیریت کسب و کار 

در کنکور ارشد مجموعه مدیریت کسب و کار (MBA) 1400، کد ضریب یک مربوط به رشته مدیریت کسب و کار بود.

برای انتخاب رشته ارشد 1401 از نرم افزار انتخاب رشته مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار انتخاب رشته ارشد 1401

رتبه های قبولی ارشد مدیریت کسب و کار (MBA) 1400 در کد ضریب 2: رشته مدیریت امور شهری

در کنکور ارشد مجموعه مدیریت کسب و کار (MBA) 1400، کد ضریب دو مربوط به رشته مدیریت امور شهری بود که در جدول زیر نمونه رتبه های قبولی ارشد کد ضریب 2 مربوط به رشته مدیریت امور شهری را قرار داده ایم.

رتبه ها و محل قبولی ارشد مدیریت کسب و کار (MBA) 1400-1401: کد ضریب 2: رشته مدیریت امور شهری

رتبه قبولی رشته و محل قبولی
14 مدیریت امور شهری – مدیریت امور شهری – دانشگاه تهران – روزانه
81 مدیریت امور شهری – مدیریت امور شهری – دانشگاه تهران پردیس فارابی قم – روزانه
163 مدیریت امور شهری – مدیریت امور شهری – دانشگاه فردوسی مشهد – نوبت دوم
5104 مدیریت امور شهری – مدیریت امور شهری – موسسه غیرانتفاعی حکیم جرجانی – گرگان – غیرانتفاعی

برای انتخاب رشته ارشد 1401 از نرم افزار انتخاب رشته مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار انتخاب رشته ارشد 1401

آمار رتبه های قبولی ارشد مدیریت کسب و کار (MBA) 1400-99

رتبه های قبولی ارشد مدیریت کسب و کار (MBA) 1400-99 را در دانشگاه ها و دوره های مختلف تحصیلی در ادامه این مطلب می توانید مشاهده کنید.

رتبه های قبولی ارشد مدیریت کسب و کار (MBA) 99 در کد ضریب 1: رشته مدیریت کسب و کار 

در کنکور ارشد مجموعه مدیریت کسب و کار (MBA) 99، کد ضریب یک مربوط به رشته مدیریت کسب و کار بود که در جدول زیر نمونه رتبه های قبولی ارشد کد ضریب 1 مربوط به رشته مدیریت کسب و کار (MBA) را قرار داده ایم.

رتبه ها و محل قبولی ارشد مدیریت کسب و کار (MBA) 99-1400: کد ضریب 1: رشته مدیریت کسب و کار 

رتبه قبولی رشته و محل قبولی
18  مدیریت کسب و کار – بازاریابی دانشگاه صنعتی شریف – روزانه
53  مدیریت کسب و کار – بازاریابی دانشگاه تهران – روزانه
77  مدیریت کسب و کار – بازاریابی دانشگاه صنعتی امیرکبیر – روزانه
121  مدیریت کسب و کار – فناوری دانشگاه صنعتی امیرکبیر – نوبت دوم
181  مدیریت کسب و کار – استراتژی دانشگاه علامه طباطبایی – نوبت دوم
279  مدیریت کسب و کار – عملیات و زنجیره تامین دانشگاه خوارزمی – روزانه
328  مدیریت کسب و کار – بازاریابی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی – نوبت دوم
670  مدیریت کسب و کار – استراتژی دانشگاه شهید باهنر کرمان – روزانه
772  مدیریت کسب و کار – رفتارسازمانی و منابع انسانی دانشگاه تبریز – نوبت دوم
935  مدیریت کسب و کار – استراتژی دانشگاه تهران – پردیس خودگردان
1154  مدیریت کسب و کار – سیستم های اطلاعاتی و فناوری اطلاعات دانشگاه سمنان – روزانه
1320  مدیریت کسب و کار – استراتژی دانشگاه علم و فرهنگ تهران
1429  مدیریت کسب و کار – استراتژی دانشگاه علم وصنعت – پردیس خودگردان
1700  مدیریت کسب و کار – استراتژی دانشگاه غیر انتفاعی خاتم تهران 
1900  مدیریت کسب و کار – استراتژی دانشگاه پیام نوراستان البرز “مرکز کرج”
2221  مدیریت کسب و کار – مالی دانشگاه پیام نوراستان همدان “مرکز همدان”
2791  مدیریت کسب و کار – مالی دانشگاه اصفهان – مجازی
3744  مدیریت کسب و کار – استراتژی دانشگاه غیر انتفاعی دانش البرز ابیک 
4623  مدیریت کسب و کار – رفتار سازمانی و منابع انسانی دانشگاه پیام نور استان مرکزی “مرکز ساوه”
5104  مدیریت کسب و کار – مالی موسسه غیر انتفاعی شمس گنبد کاووس 

برای انتخاب رشته ارشد 1401 از نرم افزار انتخاب رشته مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار انتخاب رشته ارشد 1401

به این مطلب امتیاز دهید
بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

کد امنیتی *

کارشناسی ارشد
رضا کشاورز افشار

رضا کشاورز افشار 17 سال سابقه مشاوره کنکور سراسری و انتخاب رشته کنکور سراسری (رتبه 388 کنکور تجربی سال 81) مشاور 108 رتبه زیر 100 کنکور سراسری، 392 رتبه زیر 500 کنکور سراسری و بیش از 500 رتبه زیر 1000 کنکور سراسری 12 سال سابقه مشاور تخصصی در حوزه کنکورهای …

انتخاب رشته کارشناسی ارشد
مشاوره انتخاب رشته کنکور1401

مشاوره انتخاب رشته کنکور سراسری 1401 طرح نقره ای طرح طلایی 30 دقیقه مشاوره تلفنی تعیین همه شانس های قبولی پاسخگویی به همه سوالات   45 دقیقه مشاوره تلفنی تعیین همه شانس های قبولی پاسخگویی به همه سوالات مشاوره آنلاین ارائه فایل چیدمان انتخاب رشته 198،000 تومان 350،000 تومان پرداخت …

کارنامه های رتبه و قبولی ارشد سلامت و ترافیک 1400
انتخاب رشته کارشناسی ارشد
کارنامه های رتبه و قبولی ارشد سلامت و ترافیک 1400

کارنامه های رتبه و قبولی ارشد سلامت و ترافیک 1401-1400 کارنامه های رتبه و قبولی ارشد سلامت و ترافیک 1401-1400 برای داوطلبان ارشد سلامت و ترافیک سال 1401 و حتی سال های آینده بسیار اهمیت دارد. آنچه که اهمیت کارنامه های قبولی ارشد سلامت و ترافیک ۱۴۰۰ را برای داوطلبان …