رتبه های قبولی ارشد مدیریت کسب و کار (MBA) 1401-1402 و محل قبولی
انتخاب رشته کارشناسی ارشد

رتبه های قبولی ارشد مدیریت کسب و کار (MBA) 1401-1402

رتبه های قبولی ارشد مدیریت کسب و کار (MBA) 1401-1402 را در دانشگاه ها و دوره های مختلف تحصیلی در این مطلب برای شما گذاشته ایم. توجه داشته باشید که رتبه های قبولی ارشد 1402-1401 گذاشته شده در این مطلب حاوی درصدهایی که به این رتبه ها منجر شده است، نیست. اگر می خواهید نمونه کارنامه های ارشد مدیریت کسب و کار (MBA) 1401 که در آنها رتبه ها و درصدهای دروس مختلف نیز درج شده است را مشاهده کنید باید به مطلب زیر مراجعه کنید.

نمونه کارنامه های ارشد مدیریت کسب و کار (MBA) 1401-1402

محل قبولی ارشد مدیریت کسب و کار (MBA) 1401-1402

محل قبولی داوطلبان ارشد مدیریت کسب و کار (MBA) 1401 با توجه به رتبه ای که کسب کرده اند برای انتخاب رشته ارشد 1402 بسیار اهمیت دارد. به نوعی شانس قبولی ارشد 1402 را براساس محل قبولی ارشد مدیریت کسب و کار (MBA) در سال 1401 می توان تخمین صحیح و دقیق زد. اگرچه همواره تغییرات کوچک و گاهی حتی زیاد (به خاطر تغییر ظرفیت ها) در رتبه های قبولی ارشد مدیریت کسب و کار (MBA) 1402 نسبت به محل قبولی ارشد مدیریت کسب و کار (MBA) 1401 به جود می آید.

صحت و دقت رتبه ها و محل قبولی ارشد مدیریت کسب و کار (MBA) 1401

برای افزایش ضریب اطمینان شما برای انتخاب رشته ارشد 1402، رتبه ها و محل قبولی ارشد سال 1401 را به گونه ای انتخاب کرده ایم که تقریباً نزدیک به آخرین رتبه های قبولی ارشد مدیریت کسب و کار (MBA) 1401 در دوره ها و دانشگاه های مختلف باشد. بنابراین سعی شده است تا حد امکان صحت و دقت بسیار بالایی را برای انتشار این اطلاعات به شما ارائه دهیم. البته تنها گلچینی از نمونه رتبه قبولی های ارشد مدیریت کسب و کار (MBA) 1401 را در اختیار شما قرار داده ایم، اما در زمان انتخاب رشته ارشد 1402 مدیریت کسب و کار (MBA)، همه شانس های دقیق قبولی براساس رتبه ای که کسب کرده اید و در قالب نرم افزار انتخاب رشته ارشد 1402 مشاوران تحصیلی به شما ارائه داده می شود.

رتبه ها و محل قبولی ارشد مدیریت کسب و کار (MBA) 1401 براساس گرایش های مختلف

رتبه ها و محل قبولی ارشد مدیریت کسب و کار (MBA) 1401-1402 را به صورت تفکیک شده و براساس رشته-گرایش های مجموعه مدیریت کسب و کار (MBA) ارائه کرده ایم تا راحت تر بتوانید از این اطلاعات استفاده کنید. همچنین رشته-گرایش های مختلف باعث به وجود آمدن کد ضرایب مختلف می شوند و هر کد ضریب، رتبه متفاوتی دارد. در نتیجه رتبه ها و محل قبولی ارشد مدیریت کسب و کار (MBA) 1401 را براساس رتبه ها در کد ضریب مربوط به آن رشته دانشگاه قبولی برای شما قرار داده ایم.

در ارشد مدیریت کسب و کار (MBA) براساس دفترچه کنکور ارشد 1401، 2 کد ضریب داشتیم. برای دسترسی سریعتر به رتبه های قبولی ارشد مدیریت کسب و کار (MBA) 1402-1401 از لینک های جدول زیر استفاده کنید.

لینک های رتبه های قبولی ارشد مدیریت کسب و کار (MBA) 1401براساس رشته ها و گرایش ها (کد ضرایب)

رتبه ها و محل قبولی ارشد مدیریت کسب و کار در کد ضریب 1 : رشته مدیریت کسب و کار
رتبه ها و محل قبولی ارشد مدیریت کسب و کار در کد ضریب 2 : رشته مدیریت امور شهری 

رتبه های قبولی ارشد مدیریت کسب و کار (MBA) 1401 در کد ضریب 1: رشته مدیریت کسب و کار 

در کنکور ارشد مجموعه مدیریت کسب و کار (MBA) 1401، کد ضریب یک مربوط به رشته مدیریت کسب و کار بود.

رتبه ها و محل قبولی ارشد مدیریت کسب و کار (MBA) 1401-1402: کد ضریب 1: رشته مدیریت کسب و کار

رتبه قبولیمکان قبولی
9ارشد مدیریت کسب و کار (MBA) – مالی – دانشگاه صنعتی شریف – تهران – روزانه
33ارشد مدیریت کسب و کار (MBA) – عملیات و زنجیره تامین – دانشگاه صنعتی شریف – تهران – روزانه
47ارشد مدیریت کسب و کار (MBA) – استراتژی – دانشگاه تهران – نوبت دوم
75ارشد مدیریت کسب و کار (MBA) – فناوری – دانشگاه صنعتی امیرکبیر – تهران – روزانه
برای مشاهده شانس قبولی خود براساس رتبه تان در همه دانشگاه ها و گرایش ها به لینک زیر بروید.
انتخاب رشته ارشد مدیریت کسب و کار 1402

164ارشد مدیریت کسب و کار (MBA) – بازاریابی – دانشگاه علامه طباطبایی – تهران – روزانه
252ارشد مدیریت کسب و کار (MBA) – استراتژی – دانشگاه الزهرا(س) – روزانه
276ارشد مدیریت کسب و کار (MBA) – بازاریابی – دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی – تهران – روزانه
349ارشد مدیریت کسب و کار (MBA) – سیستمهای اطلاعاتی و فناوری اطلاعات – دانشگاه خوارزمی – روزانه
446ارشد مدیریت کسب و کار (MBA) – عملیات و زنجیره تامین – دانشگاه خوارزمی – نوبت دوم
739ارشد مدیریت کسب و کار (MBA) – عملیات و زنجیره تامین – دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) – قزوین – روزانه
807ارشد مدیریت کسب و کار (MBA) – فناوری – دانشگاه سمنان – روزانه
برای مشاهده شانس قبولی خود براساس رتبه تان در همه دانشگاه ها و گرایش ها به لینک زیر بروید.
انتخاب رشته ارشد مدیریت کسب و کار 1402

981ارشد مدیریت کسب و کار (MBA) – رفتار سازمانی و منابع انسانی – دانشگاه یزد – نوبت دوم
1936ارشد مدیریت کسب و کار (MBA) – استراتژی – دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ – تهران – غیرانتفاعی
3264ارشد مدیریت کسب و کار (MBA) – بازاریابی – دانشگاه پیام نور استان تهران – تهران غرب – مجازی پیام نور
4722ارشد مدیریت کسب و کار (MBA) – بازاریابی – دانشگاه غیرانتفاعی شمال – آمل – غیرانتفاعی
5008ارشد مدیریت کسب و کار (MBA) – فناوری – دانشگاه پیام نور استان البرز – مرکز کرج – پیام نور
5126ارشد مدیریت کسب و کار (MBA) – سیستمهای اطلاعاتی و فناوری اطلاعات – دانشگاه پیام نور استان تهران – مرکز ورامین – پیام نور
5278ارشد مدیریت کسب و کار (MBA) – استراتژی – دانشگاه پیام نور استان مازندران – مرکز بابل – مجازی پیام نور
5339ارشد مدیریت کسب و کار (MBA) – سیستمهای اطلاعاتی و فناوری اطلاعات – دانشگاه پیام نور استان مازندران – واحد قائم شهر – پیام نور
5564ارشد مدیریت کسب و کار (MBA) – مالی – موسسه غیرانتفاعی مجازی نور طوبی – تهران – مجازی غیرانتفاعی
برای مشاهده شانس قبولی خود براساس رتبه تان در همه دانشگاه ها و گرایش ها به لینک زیر بروید.
انتخاب رشته ارشد مدیریت کسب و کار 1402

رتبه های قبولی ارشد مدیریت کسب و کار (MBA) 1401 در کد ضریب 2: رشته مدیریت امور شهری

در کنکور ارشد مجموعه مدیریت کسب و کار (MBA) 1401، کد ضریب دو مربوط به رشته مدیریت امور شهری بود که در جدول زیر نمونه رتبه های قبولی ارشد کد ضریب 2 مربوط به رشته مدیریت امور شهری را قرار داده ایم.

رتبه ها و محل قبولی ارشد مدیریت کسب و کار (MBA) 1401-1402: کد ضریب 2: رشته مدیریت امور شهری

رتبه قبولیمکان قبولی
16ارشد مدیریت امور شهری – دانشگاه علامه طباطبایی – تهران – روزانه
1312ارشد مدیریت امور شهری – دانشگاه پیام نور استان تهران – تهران غرب – پیام نور

آمار رتبه های قبولی ارشد مدیریت کسب و کار (MBA) 1400-1401

رتبه های قبولی ارشد مدیریت کسب و کار (MBA) 1400-1401 را در دانشگاه ها و دوره های مختلف تحصیلی در ادامه این مطلب می توانید مشاهده کنید.

رتبه های قبولی ارشد مدیریت کسب و کار (MBA) 1400 در کد ضریب 2: رشته مدیریت امور شهری

در کنکور ارشد مجموعه مدیریت کسب و کار (MBA) 1400، کد ضریب دو مربوط به رشته مدیریت امور شهری بود که در جدول زیر نمونه رتبه های قبولی ارشد کد ضریب 2 مربوط به رشته مدیریت امور شهری را قرار داده ایم.

رتبه ها و محل قبولی ارشد مدیریت کسب و کار (MBA) 1400-1401: کد ضریب 2: رشته مدیریت امور شهری

رتبه قبولیرشته و محل قبولی
14مدیریت امور شهری – مدیریت امور شهری – دانشگاه تهران – روزانه
81مدیریت امور شهری – مدیریت امور شهری – دانشگاه تهران پردیس فارابی قم – روزانه
163مدیریت امور شهری – مدیریت امور شهری – دانشگاه فردوسی مشهد – نوبت دوم
5104مدیریت امور شهری – مدیریت امور شهری – موسسه غیرانتفاعی حکیم جرجانی – گرگان – غیرانتفاعی

آمار رتبه های قبولی ارشد مدیریت کسب و کار (MBA) 99-1400

رتبه های قبولی ارشد مدیریت کسب و کار (MBA) 99-1400 را در دانشگاه ها و دوره های مختلف تحصیلی در ادامه این مطلب می توانید مشاهده کنید.

رتبه های قبولی ارشد مدیریت کسب و کار (MBA) 99 در کد ضریب 1: رشته مدیریت کسب و کار 

در کنکور ارشد مجموعه مدیریت کسب و کار (MBA) 99، کد ضریب یک مربوط به رشته مدیریت کسب و کار بود که در جدول زیر نمونه رتبه های قبولی ارشد کد ضریب 1 مربوط به رشته مدیریت کسب و کار (MBA) را قرار داده ایم.

رتبه ها و محل قبولی ارشد مدیریت کسب و کار (MBA) 1400-99: کد ضریب 1: رشته مدیریت کسب و کار 

رتبه قبولیرشته و محل قبولی
18 مدیریت کسب و کار – بازاریابی دانشگاه صنعتی شریف – روزانه
53 مدیریت کسب و کار – بازاریابی دانشگاه تهران – روزانه
77 مدیریت کسب و کار – بازاریابی دانشگاه صنعتی امیرکبیر – روزانه
121 مدیریت کسب و کار – فناوری دانشگاه صنعتی امیرکبیر – نوبت دوم
181 مدیریت کسب و کار – استراتژی دانشگاه علامه طباطبایی – نوبت دوم
279 مدیریت کسب و کار – عملیات و زنجیره تامین دانشگاه خوارزمی – روزانه
328 مدیریت کسب و کار – بازاریابی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی – نوبت دوم
670 مدیریت کسب و کار – استراتژی دانشگاه شهید باهنر کرمان – روزانه
772 مدیریت کسب و کار – رفتارسازمانی و منابع انسانی دانشگاه تبریز – نوبت دوم
935 مدیریت کسب و کار – استراتژی دانشگاه تهران – پردیس خودگردان
1154 مدیریت کسب و کار – سیستم های اطلاعاتی و فناوری اطلاعات دانشگاه سمنان – روزانه
1320 مدیریت کسب و کار – استراتژی دانشگاه علم و فرهنگ تهران
1429 مدیریت کسب و کار – استراتژی دانشگاه علم وصنعت – پردیس خودگردان
1700 مدیریت کسب و کار – استراتژی دانشگاه غیر انتفاعی خاتم تهران 
1900 مدیریت کسب و کار – استراتژی دانشگاه پیام نوراستان البرز “مرکز کرج”
2221 مدیریت کسب و کار – مالی دانشگاه پیام نوراستان همدان “مرکز همدان”
2791 مدیریت کسب و کار – مالی دانشگاه اصفهان – مجازی
3744 مدیریت کسب و کار – استراتژی دانشگاه غیر انتفاعی دانش البرز ابیک 
4623 مدیریت کسب و کار – رفتار سازمانی و منابع انسانی دانشگاه پیام نور استان مرکزی “مرکز ساوه”
5104 مدیریت کسب و کار – مالی موسسه غیر انتفاعی شمس گنبد کاووس 
3.7/5 - (3 امتیاز)
بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کد امنیتی *محدودیت زمانی مجاز به پایان رسید. لطفا کد امنیتی را دوباره تکمیل کنید.

سوالات و کلید سوالات ارشد بیماری شناسی گیاهی 1403
تخمین رتبه
سوالات و کلید سوالات ارشد بیماری شناسی گیاهی 1403

سوالات و کلید سوالات ارشد بیماری شناسی گیاهی 1403 برای دانلود سوالات و کلید سوالات ارشد بیماری شناسی گیاهی 1403، از طریق لینک های زیر اقدام نمایید. دانلود سوالات ارشد بیماری شناسی گیاهی 1404-1403  پاسخنامه و کلید سوالات ارشد بیماری شناسی گیاهی 1404-1403 (به محض انتشار کلید) توجه مهم: در …

سوالات و کلید سوالات ارشد مدیریت 1403
تخمین رتبه
سوالات و کلید سوالات ارشد مدیریت 1403

سوالات و کلید سوالات ارشد مدیریت 1403 برای دانلود سوالات و کلید سوالات ارشد مدیریت 1403، از طریق لینک های زیر اقدام نمایید. دانلود سوالات ارشد مدیریت 1404-1403 پاسخنامه و کلید سوالات ارشد مدیریت 1404-1403 (به محض انتشار کلید) توجه مهم: در ادامه مطلب لینک های مهمی برای مشاهده مطالبی …

سوالات و کلید سوالات ارشد حسابداری 1403
تخمین رتبه
سوالات و کلید سوالات ارشد حسابداری 1403

سوالات و کلید سوالات ارشد حسابداری 1403 برای دانلود سوالات و کلید سوالات ارشد حسابداری 1403، از طریق لینک های زیر اقدام نمایید. دانلود سوالات ارشد حسابداری 1404-1403 پاسخنامه و کلید سوالات ارشد حسابداری 1404-1403 (به محض انتشار کلید) توجه مهم: در ادامه مطلب لینک های مهمی برای مشاهده مطالبی …