رتبه های قبولی ارشد مدیریت کسب و کار (MBA) 1401-1402 و محل قبولی
انتخاب رشته کارشناسی ارشد

رتبه های قبولی ارشد مدیریت کسب و کار (MBA) 1401-1402

رتبه های قبولی ارشد مدیریت کسب و کار (MBA) 1401-1402 را در دانشگاه ها و دوره های مختلف تحصیلی در این مطلب برای شما گذاشته ایم. توجه داشته باشید که رتبه های قبولی ارشد 1402-1401 گذاشته شده در این مطلب حاوی درصدهایی که به این رتبه ها منجر شده است، نیست. اگر می خواهید نمونه کارنامه های ارشد مدیریت کسب و کار (MBA) 1401 که در آنها رتبه ها و درصدهای دروس مختلف نیز درج شده است را مشاهده کنید باید به مطلب زیر مراجعه کنید.

نمونه کارنامه های ارشد مدیریت کسب و کار (MBA) 1401-1402

برای انتخاب رشته ارشد 1402 از نرم افزار انتخاب رشته مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار انتخاب رشته ارشد 1402

محل قبولی ارشد مدیریت کسب و کار (MBA) 1401-1402

محل قبولی داوطلبان ارشد مدیریت کسب و کار (MBA) 1401 با توجه به رتبه ای که کسب کرده اند برای انتخاب رشته ارشد 1402 بسیار اهمیت دارد. به نوعی شانس قبولی ارشد 1402 را براساس محل قبولی ارشد مدیریت کسب و کار (MBA) در سال 1401 می توان تخمین صحیح و دقیق زد. اگرچه همواره تغییرات کوچک و گاهی حتی زیاد (به خاطر تغییر ظرفیت ها) در رتبه های قبولی ارشد مدیریت کسب و کار (MBA) 1402 نسبت به محل قبولی ارشد مدیریت کسب و کار (MBA) 1401 به جود می آید.

صحت و دقت رتبه ها و محل قبولی ارشد مدیریت کسب و کار (MBA) 1401

برای افزایش ضریب اطمینان شما برای انتخاب رشته ارشد 1402، رتبه ها و محل قبولی ارشد سال 1401 را به گونه ای انتخاب کرده ایم که تقریباً نزدیک به آخرین رتبه های قبولی ارشد مدیریت کسب و کار (MBA) 1401 در دوره ها و دانشگاه های مختلف باشد. بنابراین سعی شده است تا حد امکان صحت و دقت بسیار بالایی را برای انتشار این اطلاعات به شما ارائه دهیم. البته تنها گلچینی از نمونه رتبه قبولی های ارشد مدیریت کسب و کار (MBA) 1401 را در اختیار شما قرار داده ایم، اما در زمان انتخاب رشته ارشد 1402 مدیریت کسب و کار (MBA)، همه شانس های دقیق قبولی براساس رتبه ای که کسب کرده اید و در قالب نرم افزار انتخاب رشته ارشد 1402 مشاوران تحصیلی به شما ارائه داده می شود.

برای انتخاب رشته ارشد 1402 از نرم افزار انتخاب رشته مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار انتخاب رشته ارشد 1402

رتبه ها و محل قبولی ارشد مدیریت کسب و کار (MBA) 1401 براساس گرایش های مختلف

رتبه ها و محل قبولی ارشد مدیریت کسب و کار (MBA) 1401-1402 را به صورت تفکیک شده و براساس رشته-گرایش های مجموعه مدیریت کسب و کار (MBA) ارائه کرده ایم تا راحت تر بتوانید از این اطلاعات استفاده کنید. همچنین رشته-گرایش های مختلف باعث به وجود آمدن کد ضرایب مختلف می شوند و هر کد ضریب، رتبه متفاوتی دارد. در نتیجه رتبه ها و محل قبولی ارشد مدیریت کسب و کار (MBA) 1401 را براساس رتبه ها در کد ضریب مربوط به آن رشته دانشگاه قبولی برای شما قرار داده ایم.

در ارشد مدیریت کسب و کار (MBA) براساس دفترچه کنکور ارشد 1401، 2 کد ضریب داشتیم. برای دسترسی سریعتر به رتبه های قبولی ارشد مدیریت کسب و کار (MBA) 1402-1401 از لینک های جدول زیر استفاده کنید.

لینک های رتبه های قبولی ارشد مدیریت کسب و کار (MBA) 1401براساس رشته ها و گرایش ها (کد ضرایب)

رتبه ها و محل قبولی ارشد مدیریت کسب و کار در کد ضریب 1 : رشته مدیریت کسب و کار
رتبه ها و محل قبولی ارشد مدیریت کسب و کار در کد ضریب 2 : رشته مدیریت امور شهری 

رتبه های قبولی ارشد مدیریت کسب و کار (MBA) 1401 در کد ضریب 1: رشته مدیریت کسب و کار 

در کنکور ارشد مجموعه مدیریت کسب و کار (MBA) 1401، کد ضریب یک مربوط به رشته مدیریت کسب و کار بود.

رتبه ها و محل قبولی ارشد مدیریت کسب و کار (MBA) 1401-1402: کد ضریب 1: رشته مدیریت کسب و کار

رتبه قبولی مکان قبولی
9 ارشد مدیریت کسب و کار (MBA) – مالی – دانشگاه صنعتی شریف – تهران – روزانه
33 ارشد مدیریت کسب و کار (MBA) – عملیات و زنجیره تامین – دانشگاه صنعتی شریف – تهران – روزانه
47 ارشد مدیریت کسب و کار (MBA) – استراتژی – دانشگاه تهران – نوبت دوم
75 ارشد مدیریت کسب و کار (MBA) – فناوری – دانشگاه صنعتی امیرکبیر – تهران – روزانه
برای مشاهده شانس قبولی خود براساس رتبه تان در همه دانشگاه ها و گرایش ها به لینک زیر بروید.
انتخاب رشته ارشد مدیریت کسب و کار 1402

164 ارشد مدیریت کسب و کار (MBA) – بازاریابی – دانشگاه علامه طباطبایی – تهران – روزانه
252 ارشد مدیریت کسب و کار (MBA) – استراتژی – دانشگاه الزهرا(س) – روزانه
276 ارشد مدیریت کسب و کار (MBA) – بازاریابی – دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی – تهران – روزانه
349 ارشد مدیریت کسب و کار (MBA) – سیستمهای اطلاعاتی و فناوری اطلاعات – دانشگاه خوارزمی – روزانه
446 ارشد مدیریت کسب و کار (MBA) – عملیات و زنجیره تامین – دانشگاه خوارزمی – نوبت دوم
739 ارشد مدیریت کسب و کار (MBA) – عملیات و زنجیره تامین – دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) – قزوین – روزانه
807 ارشد مدیریت کسب و کار (MBA) – فناوری – دانشگاه سمنان – روزانه
برای مشاهده شانس قبولی خود براساس رتبه تان در همه دانشگاه ها و گرایش ها به لینک زیر بروید.
انتخاب رشته ارشد مدیریت کسب و کار 1402

981 ارشد مدیریت کسب و کار (MBA) – رفتار سازمانی و منابع انسانی – دانشگاه یزد – نوبت دوم
1936 ارشد مدیریت کسب و کار (MBA) – استراتژی – دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ – تهران – غیرانتفاعی
3264 ارشد مدیریت کسب و کار (MBA) – بازاریابی – دانشگاه پیام نور استان تهران – تهران غرب – مجازی پیام نور
4722 ارشد مدیریت کسب و کار (MBA) – بازاریابی – دانشگاه غیرانتفاعی شمال – آمل – غیرانتفاعی
5008 ارشد مدیریت کسب و کار (MBA) – فناوری – دانشگاه پیام نور استان البرز – مرکز کرج – پیام نور
5126 ارشد مدیریت کسب و کار (MBA) – سیستمهای اطلاعاتی و فناوری اطلاعات – دانشگاه پیام نور استان تهران – مرکز ورامین – پیام نور
5278 ارشد مدیریت کسب و کار (MBA) – استراتژی – دانشگاه پیام نور استان مازندران – مرکز بابل – مجازی پیام نور
5339 ارشد مدیریت کسب و کار (MBA) – سیستمهای اطلاعاتی و فناوری اطلاعات – دانشگاه پیام نور استان مازندران – واحد قائم شهر – پیام نور
5564 ارشد مدیریت کسب و کار (MBA) – مالی – موسسه غیرانتفاعی مجازی نور طوبی – تهران – مجازی غیرانتفاعی
برای مشاهده شانس قبولی خود براساس رتبه تان در همه دانشگاه ها و گرایش ها به لینک زیر بروید.
انتخاب رشته ارشد مدیریت کسب و کار 1402

رتبه های قبولی ارشد مدیریت کسب و کار (MBA) 1401 در کد ضریب 2: رشته مدیریت امور شهری

در کنکور ارشد مجموعه مدیریت کسب و کار (MBA) 1401، کد ضریب دو مربوط به رشته مدیریت امور شهری بود که در جدول زیر نمونه رتبه های قبولی ارشد کد ضریب 2 مربوط به رشته مدیریت امور شهری را قرار داده ایم.

رتبه ها و محل قبولی ارشد مدیریت کسب و کار (MBA) 1401-1402: کد ضریب 2: رشته مدیریت امور شهری

رتبه قبولی مکان قبولی
16 ارشد مدیریت امور شهری – دانشگاه علامه طباطبایی – تهران – روزانه
1312 ارشد مدیریت امور شهری – دانشگاه پیام نور استان تهران – تهران غرب – پیام نور

برای انتخاب رشته ارشد 1402 از نرم افزار انتخاب رشته مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار انتخاب رشته ارشد 1402

آمار رتبه های قبولی ارشد مدیریت کسب و کار (MBA) 1400-1401

رتبه های قبولی ارشد مدیریت کسب و کار (MBA) 1400-1401 را در دانشگاه ها و دوره های مختلف تحصیلی در ادامه این مطلب می توانید مشاهده کنید.

رتبه های قبولی ارشد مدیریت کسب و کار (MBA) 1400 در کد ضریب 2: رشته مدیریت امور شهری

در کنکور ارشد مجموعه مدیریت کسب و کار (MBA) 1400، کد ضریب دو مربوط به رشته مدیریت امور شهری بود که در جدول زیر نمونه رتبه های قبولی ارشد کد ضریب 2 مربوط به رشته مدیریت امور شهری را قرار داده ایم.

رتبه ها و محل قبولی ارشد مدیریت کسب و کار (MBA) 1400-1401: کد ضریب 2: رشته مدیریت امور شهری

رتبه قبولی رشته و محل قبولی
14 مدیریت امور شهری – مدیریت امور شهری – دانشگاه تهران – روزانه
81 مدیریت امور شهری – مدیریت امور شهری – دانشگاه تهران پردیس فارابی قم – روزانه
163 مدیریت امور شهری – مدیریت امور شهری – دانشگاه فردوسی مشهد – نوبت دوم
5104 مدیریت امور شهری – مدیریت امور شهری – موسسه غیرانتفاعی حکیم جرجانی – گرگان – غیرانتفاعی

آمار رتبه های قبولی ارشد مدیریت کسب و کار (MBA) 99-1400

رتبه های قبولی ارشد مدیریت کسب و کار (MBA) 99-1400 را در دانشگاه ها و دوره های مختلف تحصیلی در ادامه این مطلب می توانید مشاهده کنید.

رتبه های قبولی ارشد مدیریت کسب و کار (MBA) 99 در کد ضریب 1: رشته مدیریت کسب و کار 

در کنکور ارشد مجموعه مدیریت کسب و کار (MBA) 99، کد ضریب یک مربوط به رشته مدیریت کسب و کار بود که در جدول زیر نمونه رتبه های قبولی ارشد کد ضریب 1 مربوط به رشته مدیریت کسب و کار (MBA) را قرار داده ایم.

رتبه ها و محل قبولی ارشد مدیریت کسب و کار (MBA) 1400-99: کد ضریب 1: رشته مدیریت کسب و کار 

رتبه قبولی رشته و محل قبولی
18  مدیریت کسب و کار – بازاریابی دانشگاه صنعتی شریف – روزانه
53  مدیریت کسب و کار – بازاریابی دانشگاه تهران – روزانه
77  مدیریت کسب و کار – بازاریابی دانشگاه صنعتی امیرکبیر – روزانه
121  مدیریت کسب و کار – فناوری دانشگاه صنعتی امیرکبیر – نوبت دوم
181  مدیریت کسب و کار – استراتژی دانشگاه علامه طباطبایی – نوبت دوم
279  مدیریت کسب و کار – عملیات و زنجیره تامین دانشگاه خوارزمی – روزانه
328  مدیریت کسب و کار – بازاریابی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی – نوبت دوم
670  مدیریت کسب و کار – استراتژی دانشگاه شهید باهنر کرمان – روزانه
772  مدیریت کسب و کار – رفتارسازمانی و منابع انسانی دانشگاه تبریز – نوبت دوم
935  مدیریت کسب و کار – استراتژی دانشگاه تهران – پردیس خودگردان
1154  مدیریت کسب و کار – سیستم های اطلاعاتی و فناوری اطلاعات دانشگاه سمنان – روزانه
1320  مدیریت کسب و کار – استراتژی دانشگاه علم و فرهنگ تهران
1429  مدیریت کسب و کار – استراتژی دانشگاه علم وصنعت – پردیس خودگردان
1700  مدیریت کسب و کار – استراتژی دانشگاه غیر انتفاعی خاتم تهران 
1900  مدیریت کسب و کار – استراتژی دانشگاه پیام نوراستان البرز “مرکز کرج”
2221  مدیریت کسب و کار – مالی دانشگاه پیام نوراستان همدان “مرکز همدان”
2791  مدیریت کسب و کار – مالی دانشگاه اصفهان – مجازی
3744  مدیریت کسب و کار – استراتژی دانشگاه غیر انتفاعی دانش البرز ابیک 
4623  مدیریت کسب و کار – رفتار سازمانی و منابع انسانی دانشگاه پیام نور استان مرکزی “مرکز ساوه”
5104  مدیریت کسب و کار – مالی موسسه غیر انتفاعی شمس گنبد کاووس 

برای انتخاب رشته ارشد 1402 از نرم افزار انتخاب رشته مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار انتخاب رشته ارشد 1402

3.7/5 - (3 امتیاز)
بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کد امنیتی *

کارنامه های ارشد مدیریت منابع انسانی 1401-1402
تخمین رتبه
کارنامه های ارشد مدیریت منابع انسانی 1401-1402

نمونه کارنامه های ارشد مدیریت منابع انسانی سال 1402-1401 کارنامه های کنکور ارشد مدیریت منابع انسانی 1402-1401، برای فهمیدن رتبه ها و درصدها، برای داوطلبان کنکور ارشد 1402 بسیار حائز اهمیت است. در کارنامه های کنکور ارشد مدیریت منابع انسانی 1401، مهم ترین اطلاعات شامل رتبه ها و درصدهاست. برای …

کارنامه های ارشد مدیریت کارآفرینی 1401-1402
تخمین رتبه
کارنامه های ارشد مدیریت کارآفرینی 1401-1402

نمونه کارنامه های ارشد مدیریت کارآفرینی سال 1402-1401 کارنامه های کنکور ارشد مدیریت کارآفرینی 1402-1401، برای فهمیدن رتبه ها و درصدها، برای داوطلبان کنکور ارشد 1402 بسیار حائز اهمیت است. در کارنامه های کنکور ارشد مدیریت کارآفرینی 1401، مهم ترین اطلاعات شامل رتبه ها و درصدهاست. برای مشاهده محل قبولی …

کارنامه های ارشد مدیریت مالی 1401-1402
تخمین رتبه
کارنامه های ارشد مدیریت مالی 1401-1402

نمونه کارنامه های ارشد مدیریت مالی سال 1402-1401 کارنامه های کنکور ارشد مدیریت مالی 1402-1401، برای فهمیدن رتبه ها و درصدها، برای داوطلبان کنکور ارشد 1402 بسیار حائز اهمیت است. در کارنامه های کنکور ارشد مدیریت مالی 1401، مهم ترین اطلاعات شامل رتبه ها و درصدهاست. برای مشاهده محل قبولی …