رتبه های قبولی ارشد مهندسی نفت 1401-1400 و محل قبولی
انتخاب رشته کارشناسی ارشد

رتبه های قبولی ارشد مهندسی نفت 1402-1401

رتبه های قبولی ارشد مهندسی نفت 1402-1401 را در دانشگاه ها و دوره های مختلف تحصیلی در این مطلب برای شما گذاشته ایم. توجه داشته باشید که رتبه های قبولی ارشد 1402-1401 گذاشته شده در این مطلب حاوی درصدهایی که به این رتبه ها منجر شده است، نیست. اگر می خواهید نمونه کارنامه های ارشد مهندسی نفت 1401 که در آنها رتبه ها و درصدهای دروس مختلف دروس مختلف نیز درج شده است را مشاهده کنید باید به مطلب زیر مراجعه کنید.

نمونه کارنامه های ارشد مهندسی نفت 1402-1401

 محل قبولی ارشد مهندسی نفت 1402-1401

محل قبولی داوطلبان ارشد مهندسی نفت 1401 با توجه به رتبه ای که کسب کرده اند برای انتخاب رشته ارشد 1402 بسیار اهمیت دارد. به نوعی شانس قبولی ارشد 1402 را براساس محل قبولی ارشد مهندسی نفت در سال 1401 می توان تخمین صحیح و دقیق زد. اگرچه همواره تغییرات کوچک و گاهی حتی زیاد (به خاطر تغییر ظرفیت ها) در رتبه های قبولی ارشد مهندسی نفت 1402 نسبت به محل قبولی ارشد مهندسی نفت 1401 به جود می آید.

صحت و دقت رتبه ها و محل قبولی ارشد مهندسی نفت 1401

برای افزایش ضریب اطمینان شما برای انتخاب رشته ارشد 1402، رتبه ها و محل قبولی ارشد سال 1401 را به گونه ای انتخاب کرده ایم که تقریباً نزدیک به آخرین رتبه های قبولی ارشد مهندسی نفت 1401 در دوره ها و دانشگاه های مختلف باشد. بنابراین سعی شده است تا حد امکان صحت و دقت بسیار بالایی را برای انتشار این اطلاعات به شما ارائه دهیم. البته تنها گلچینی از نمونه رتبه قبولی های ارشد مهندسی نفت 1401 را در اختیار شما قرار داده ایم، اما در زمان انتخاب رشته ارشد 1402 مهندسی نفت، همه شانس های دقیق قبولی براساس رتبه ای که کسب کرده اید و در قالب نرم افزار انتخاب رشته ارشد 1402 مشاوران تحصیلی به شما ارائه داده می شود.

رتبه ها و محل قبولی ارشد مهندسی نفت 1401 براساس گرایش های مختلف

رتبه ها و محل قبولی ارشد مهندسی نفت 1402-1401 را به صورت تفکیک شده و براساس رشته-گرایش های مجموعه مهندسی نفت ارائه کرده ایم تا راحت تر بتوانید از این اطلاعات استفاده کنید. همچنین رشته-گرایش های مختلف باعث به وجود آمدن کد ضرایب مختلف می شوند و هر کد ضریب، رتبه متفاوتی دارد. در نتیجه رتبه ها و محل قبولی ارشد مهندسی نفت 1401 را براساس رتبه ها در کد ضریب مربوط به آن رشته دانشگاه قبولی برای شما قرار داده ایم.

در ارشد مهندسی نفت براساس دفترچه کنکور ارشد 1401، 3 کد ضریب داشتیم. برای دسترسی سریعتر به رتبه های قبولی ارشد مهندسی نفت 1402-1401 از لینک های جدول زیر استفاده کنید.

لینک های رتبه های قبولی ارشد مهندسی نفت 1401 براساس رشته ها و گرایش ها (کد ضرایب)

رتبه ها و محل قبولی ارشد مهندسی نفت در کد ضریب 1 : گرایش اکتشاف
رتبه ها و محل قبولی ارشد مهندسی نفت در کد ضریب 2 : گرایش های حفاری، بهره برداری و تجهیزات نفت
رتبه ها و محل قبولی ارشد مهندسی نفت در کد ضریب 3 : گرایش مخازن و رشته مديريت مخازن هيدروكربوری

رتبه های قبولی ارشد مهندسی نفت 1401 در کد ضریب 1: گرایش اکتشاف

در کنکور ارشد مجموعه مهندسی نفت 1401، کد ضریب یک مربوط به گرایش اکتشاف از رشته مهندسی نفت بود که در جدول زیر نمونه رتبه های قبولی ارشد کد ضریب 1 مربوط به رشته مهندسی نفت را قرار داده ایم.

رتبه ها و محل قبولی ارشد مهندسی نفت 1402-1401: کد ضریب 1: گرایش اکتشاف

رتبه قبولیمحل قبولی
4ارشد مهندسی نفت – اکتشاف – دانشگاه تهران – روزانه
63ارشد مهندسی نفت – اکتشاف – دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) – قزوین – روزانه
593ارشد مهندسی نفت – اکتشاف – دانشگاه سمنان – نوبت دوم

رتبه های قبولی ارشد مهندسی نفت 1401 در کد ضریب 2: گرایش های حفاری، بهره برداری و تجهیزات نفت

در کنکور ارشد مجموعه مهندسی نفت 1401، کد ضریب 2 مربوط به گرایش های حفاری، بهره برداری و تجهیزات نفت از رشته مهندسی نفت بود که در جدول زیر نمونه رتبه های قبولی ارشد کد ضریب 2 مربوط به رشته مهندسی نفت را قرار داده ایم.

رتبه ها و محل قبولی ارشد مهندسی نفت 1402-1401: کد ضریب 2: گرایش های حفاری، بهره برداری و تجهیزات نفت 

رتبه قبولیمحل قبولی
3ارشد مهندسی نفت – حفاری – دانشگاه صنعتی شریف – تهران – روزانه
17ارشد مهندسی نفت – بهره برداری – دانشگاه صنعتی امیرکبیر – تهران – روزانه
216ارشد مهندسی نفت – حفاری – دانشگاه شهید چمران – اهواز – روزانه
717ارشد مهندسی نفت – بهره برداری – دانشگاه شیراز – پردیس خودگردان

رتبه های قبولی ارشد مهندسی نفت 1401 در کد ضریب 3: گرایش مخازن و رشته مديريت مخازن هيدروكربوری

در کنکور ارشد مجموعه مهندسی نفت 1401، کد ضریب 3 مربوط به گرایش مخازن از رشته مهندسی نفت و رشته مدیریت هیدروکربوری بود که در جدول زیر نمونه رتبه های قبولی ارشد کد ضریب 2 مربوط به رشته مهندسی نفت را قرار داده ایم.

رتبه ها و محل قبولی ارشد مهندسی نفت 1402-1401: کد ضریب 3: گرایش مخازن و رشته مديريت مخازن هيدروكربوری

رتبه قبولیمحل قبولی
4ارشد مهندسی نفت – مخازن – دانشگاه صنعتی شریف – تهران – روزانه
59ارشد مهندسی نفت – مخازن – دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران – روزانه
207ارشد مهندسی نفت – مخازن – دانشگاه شهید باهنر – کرمان – روزانه

آمار رتبه های قبولی ارشد مهندسی نفت 1401-1400

رتبه های قبولی ارشد مهندسی نفت 1401-1400 را در دانشگاه ها و دوره های مختلف تحصیلی در ادامه این مطلب می توانید مشاهده کنید.

رتبه های قبولی ارشد مهندسی نفت 1400 در کد ضریب 1: گرایش اکتشاف

در کنکور ارشد مجموعه مهندسی نفت 1400، کد ضریب یک مربوط به گرایش اکتشاف از رشته مهندسی نفت بود که در جدول زیر نمونه رتبه های قبولی ارشد کد ضریب 1 مربوط به رشته مهندسی نفت را قرار داده ایم.

رتبه ها و محل قبولی ارشد مهندسی نفت 1401-1400: کد ضریب 1: گرایش اکتشاف

رتبه قبولیرشته و محل قبولی
4ارشد مهندسی نفت – اکتشاف – دانشگاه تهران – روزانه
182ارشد مهندسی نفت – اکتشاف – دانشگاه صنعت نفت(آبادان) – روزانه
629ارشد مهندسی نفت – اکتشاف – دانشگاه سمنان – نوبت دوم

رتبه های قبولی ارشد مهندسی نفت 1400 در کد ضریب 2: گرایش های حفاری، بهره برداری و تجهیزات نفت

در کنکور ارشد مجموعه مهندسی نفت 1400، کد ضریب 2 مربوط به گرایش های حفاری، بهره برداری و تجهیزات نفت از رشته مهندسی نفت بود که در جدول زیر نمونه رتبه های قبولی ارشد کد ضریب 2 مربوط به رشته مهندسی نفت را قرار داده ایم.

رتبه ها و محل قبولی ارشد مهندسی نفت 1401-1400: کد ضریب 2: گرایش های حفاری، بهره برداری و تجهیزات نفت 

رتبه قبولیرشته و محل قبولی
3ارشد مهندسی نفت – حفاری – دانشگاه صنعتی شریف – تهران – فاقد خوابگاه – روزانه
31ارشد مهندسی نفت – بهره برداری – دانشگاه تهران – نوبت دوم
114ارشد مهندسی نفت – بهره برداری – دانشگاه شهید باهنر – کرمان – روزانه
737ارشد مهندسی نفت – بهره برداری – دانشگاه صنعتی سهند – تبریز – نوبت دوم

رتبه های قبولی ارشد مهندسی نفت 1400 در کد ضریب 3: گرایش مخازن و رشته مديريت مخازن هيدروكربوری

در کنکور ارشد مجموعه مهندسی نفت 1400، کد ضریب 3 مربوط به گرایش مخازن از رشته مهندسی نفت و رشته مدیریت هیدروکربوری بود که در جدول زیر نمونه رتبه های قبولی ارشد کد ضریب 2 مربوط به رشته مهندسی نفت را قرار داده ایم.

رتبه ها و محل قبولی ارشد مهندسی نفت 1401-1400: کد ضریب 3: گرایش مخازن و رشته مديريت مخازن هيدروكربوری

رتبه قبولیرشته و محل قبولی
6ارشد مهندسی نفت – مخازن – دانشگاه صنعتی شریف – تهران – روزانه
41ارشد مهندسی نفت – مخازن – دانشگاه تربیت مدرس – فاقد خوابگاه – روزانه
143ارشد مهندسی نفت – مخازن – دانشگاه صنعتی اصفهان – نوبت دوم
656ارشد مهندسی نفت – مخازن – دانشگاه خلیج فارس – بوشهر – نوبت دوم
5/5 - (2 امتیاز)
بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کد امنیتی *محدودیت زمانی مجاز به پایان رسید. لطفا کد امنیتی را دوباره تکمیل کنید.

سوالات و کلید سوالات ارشد بیماری شناسی گیاهی 1403
تخمین رتبه
سوالات و کلید سوالات ارشد بیماری شناسی گیاهی 1403

سوالات و کلید سوالات ارشد بیماری شناسی گیاهی 1403 برای دانلود سوالات و کلید سوالات ارشد بیماری شناسی گیاهی 1403، از طریق لینک های زیر اقدام نمایید. دانلود سوالات ارشد بیماری شناسی گیاهی 1404-1403  پاسخنامه و کلید سوالات ارشد بیماری شناسی گیاهی 1404-1403 (به محض انتشار کلید) توجه مهم: در …

سوالات و کلید سوالات ارشد مدیریت 1403
تخمین رتبه
سوالات و کلید سوالات ارشد مدیریت 1403

سوالات و کلید سوالات ارشد مدیریت 1403 برای دانلود سوالات و کلید سوالات ارشد مدیریت 1403، از طریق لینک های زیر اقدام نمایید. دانلود سوالات ارشد مدیریت 1404-1403 پاسخنامه و کلید سوالات ارشد مدیریت 1404-1403 (به محض انتشار کلید) توجه مهم: در ادامه مطلب لینک های مهمی برای مشاهده مطالبی …

سوالات و کلید سوالات ارشد حسابداری 1403
تخمین رتبه
سوالات و کلید سوالات ارشد حسابداری 1403

سوالات و کلید سوالات ارشد حسابداری 1403 برای دانلود سوالات و کلید سوالات ارشد حسابداری 1403، از طریق لینک های زیر اقدام نمایید. دانلود سوالات ارشد حسابداری 1404-1403 پاسخنامه و کلید سوالات ارشد حسابداری 1404-1403 (به محض انتشار کلید) توجه مهم: در ادامه مطلب لینک های مهمی برای مشاهده مطالبی …