رتبه های قبولی ارشد مکانیک 1402-1401 و محل قبولی
انتخاب رشته کارشناسی ارشد

دسترسی سریع تر به محتوا از طریق فهرست عناوین

رتبه های قبولی ارشد مکانیک 1402-1401

رتبه های قبولی ارشد مکانیک 1402-1401 را در دانشگاه ها و دوره های مختلف تحصیلی در این مطلب برای شما گذاشته ایم. توجه داشته باشید که رتبه های قبولی ارشد 1402-1401 گذاشته شده در این مطلب حاوی درصدهایی که به این رتبه ها منجر شده است، نیست. اگر می خواهید نمونه کارنامه های ارشد مکانیک 1401 که در آنها رتبه ها و درصدهای دروس مختلف نیز درج شده است را مشاهده کنید باید به مطلب زیر مراجعه کنید.

نمونه کارنامه های ارشد مکانیک 1402-1401

محل قبولی ارشد مکانیک 1402-1401

محل قبولی داوطلبان ارشد مکانیک 1401 با توجه به رتبه ای که کسب کرده اند برای انتخاب رشته ارشد 1402 بسیار اهمیت دارد. به نوعی شانس قبولی ارشد 1402 را براساس محل قبولی ارشد مکانیک در سال 1401 می توان تخمین صحیح و دقیق زد. اگرچه همواره تغییرات کوچک و گاهی حتی زیاد (به خاطر تغییر ظرفیت ها) در رتبه های قبولی ارشد مکانیک 1402 نسبت به محل قبولی ارشد مکانیک 1401 به جود می آید.

صحت و دقت رتبه ها و محل قبولی ارشد مکانیک 1401

برای افزایش ضریب اطمینان شما برای انتخاب رشته ارشد 1402، رتبه ها و محل قبولی ارشد سال 1401 را به گونه ای انتخاب کرده ایم که تقریباً نزدیک به آخرین رتبه های قبولی ارشد مکانیک 1401 در دوره ها و دانشگاه های مختلف باشد. بنابراین سعی شده است تا حد امکان صحت و دقت بسیار بالایی را برای انتشار این اطلاعات به شما ارائه دهیم. البته تنها گلچینی از نمونه رتبه قبولی های ارشد مکانیک 1401 را در اختیار شما قرار داده ایم، اما در زمان انتخاب رشته ارشد 1402 مکانیک، همه شانس های دقیق قبولی براساس رتبه ای که کسب کرده اید و در قالب نرم افزار انتخاب رشته ارشد 1402 مشاوران تحصیلی به شما ارائه داده می شود.

رتبه ها و محل قبولی ارشد مکانیک 1401 براساس گرایش های مختلف

رتبه ها و محل قبولی ارشد مکانیک 1402-1401 را به صورت تفکیک شده و براساس رشته-گرایش های مجموعه مکانیک ارائه کرده ایم تا راحت تر بتوانید از این اطلاعات استفاده کنید. همچنین رشته-گرایش های مختلف باعث به وجود آمدن کد ضرایب مختلف می شوند و هر کد ضریب، رتبه متفاوتی دارد. در نتیجه رتبه ها و محل قبولی ارشد مکانیک 1401 را براساس رتبه ها در کد ضریب مربوط به آن رشته دانشگاه قبولی برای شما قرار داده ایم.

در ارشد مکانیک براساس دفترچه کنکور ارشد 1401، 9 کد ضریب داشتیم. برای دسترسی سریعتر به رتبه های قبولی ارشد مکانیک 1401-1400 از لینک های جدول زیر استفاده کنید.

لینک های رتبه های قبولی ارشد مکانیک 1401 براساس رشته ها و گرایش ها (کد ضرایب)

رتبه ها و محل قبولی ارشد مکانیک در کد ضریب 1: گرایش های ساخت و تولید و جوش
رتبه ها و محل قبولی ارشد مکانیک در کد ضریب 2: گرایش های طراحی کاربردی، نگهداری و پایش تجهیزات و رشته تسلیحات
رتبه ها و محل قبولی ارشد مکانیک در کد ضریب 3: گرایش تبدیل انرژی و رشته مهندسی سیستم های انرژی 
رتبه ها و محل قبولی ارشد مکانیک در کد ضریب 4: رشته مهندسی پزشکی
رتبه ها و محل قبولی ارشد مکانیک در کد ضریب 5: گرایش های مواد مرکب، دریا و قوای محرکه خودرو
رتبه ها و محل قبولی ارشد مکانیک در کد ضریب 6: گرایش های طراحی و ساخت خودرو و طراحی سیستم های دینامیکی خودرو
رتبه ها و محل قبولی ارشد مکانیک در کد ضریب 7: گرایش سازه و بدنه خودرو
رتبه ها و محل قبولی ارشد مکانیک در کد ضریب 8: رشته مهندسی مکاترونیک
رتبه ها و محل قبولی ارشد مکانیک در کد ضریب 9: رشته مهندسی سیستم های میکرو و نانوالکترومکانیک

رتبه های قبولی ارشد مکانیک 1401 در کد ضریب 1: گرایش های ساخت و تولید و جوش

در کنکور ارشد مجموعه مکانیک 1401، کد ضریب 1 مربوط به گرایش های ساخت و تولید و جوش از رشته مکانیک بود که در جدول زیر نمونه رتبه های قبولی ارشد کد ضریب 1 مربوط به رشته مکانیک را قرار داده ایم.

رتبه ها و محل قبولی ارشد مکانیک 1402-1401: کد ضریب 1: گرایش های ساخت و تولید و جوش

رتبه قبولیمحل قبولی
76ارشد مکانیک – ساخت و تولید – دانشگاه صنعتی شریف – تهران – روزانه
313ارشد مکانیک – ساخت و تولید – دانشگاه صنعتی اصفهان – روزانه
426ارشد مکانیک – مهندسی مکانیک گرایش جوش – دانشگاه صنعتی امیرکبیر – تهران – روزانه
برای مشاهده شانس قبولی خود براساس رتبه تان در همه دانشگاه ها و گرایش ها به لینک زیر بروید.
انتخاب رشته ارشد مکانیک 1402
1301ارشد مکانیک – ساخت و تولید – دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل – روزانه
2066ارشد مکانیک – ساخت و تولید – دانشگاه تبریز – نوبت دوم
3287ارشد مکانیک – ساخت و تولید – دانشگاه هرمزگان – بندر عباس – روزانه
3964ارشد مکانیک – ساخت و تولید – دانشگاه زنجان – نوبت دوم
4849ارشد مکانیک – ساخت و تولید – دانشگاه تربیت مدرس – مجازی دولتی
6544ارشد مکانیک – ساخت و تولید – دانشگاه هرمزگان – بندرعباس – پردیس خودگردان

رتبه های قبولی ارشد مکانیک 1401 در کد ضریب 2: گرایش های طراحی کاربردی و نگهداری و پایش تجهیزات 

در ارشد مجموعه مکانیک 1400، کد ضریب دو مربوط به گرایش های طراحی کاربردی، نگهداری و پایش تجهیزات از رشته مکانیک و رشته های مهندسی هوافضا، مهندسی ماشین های ریلی و رشته مهندسی فناوری ماهواره بوده که  در جدول زیر نمونه رتبه های قبولی ارشد کد ضریب 2 مربوط به رشته مکانیک را قرار داده ایم.

رتبه ها و محل قبولی ارشد مکانیک 1402-1401: کد ضریب 2: گرایش های طراحی کاربردی، نگهداری و پایش تجهیزات و مهندسی هوافضا

رتبه قبولیمحل قبولی
42ارشد مکانیک – طراحی کاربردی – دانشگاه صنعتی شریف – تهران – روزانه
354ارشد مکانیک – طراحی کاربردی – دانشگاه تربیت مدرس – روزانه
606ارشد مکانیک – طراحی کاربردی – دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران – نوبت دوم
875ارشد مکانیک – نگهداری و پایش تجهیزات – دانشگاه شهید بهشتی – تهران – روزانه
برای مشاهده شانس قبولی خود براساس رتبه تان در همه دانشگاه ها و گرایش ها به لینک زیر بروید.
انتخاب رشته ارشد مکانیک 1402
1394ارشد مکانیک – طراحی کاربردی – دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) – نوبت دوم
2056ارشد مکانیک – طراحی کاربردی – دانشگاه فردوسی مشهد – نوبت دوم
2611ارشد مکانیک – طراحی کاربردی – دانشگاه بوعلی سینا – همدان – روزانه
3815ارشد مکانیک – طراحی کاربردی – دانشگاه شهرکرد – روزانه
4537ارشد مکانیک – طراحی کاربردی – دانشگاه کردستان – سنندج – روزانه
4848ارشد مکانیک – طراحی کاربردی – دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل – نوبت دوم
5727ارشد مکانیک – طراحی کاربردی – دانشگاه گیلان – رشت – نوبت دوم
5836ارشد مکانیک – طراحی کاربردی – دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ – تهران – غیرانتفاعی
5905ارشد مکانیک – طراحی کاربردی – دانشگاه گیلان – رشت – پردیس خودگردان
5953ارشد مکانیک – طراحی کاربردی – موسسه غیرانتفاعی گیل – رودبار – غیرانتفاعی

رتبه های قبولی ارشد مکانیک 1401 در کد ضریب 3: گرایش تبدیل انرژی و رشته مهندسی هسته ای 

در کنکور ارشد مجموعه مکانیک 1401، کد ضریب 3 مربوط به گرایش تبدیل انرژی از رشته مکانیک و نیز رشته های مهندسی سیستم های انرژی، مهندسی انرژی های تجدید پذیر، مهندسی هسته ای، مهندسی احتراق و مواد، انرژی و تکنولوژی کوانتومی بود.

در جدول زیر نمونه رتبه های قبولی ارشد کد ضریب 3 مربوط به رشته مکانیک را قرار داده ایم.

رتبه ها و محل قبولی ارشد مکانیک 1402-1401: کد ضریب 3: گرایش تبدیل انرژی و رشته مهندسی هسته ای

رتبه قبولیمحل قبولی
63ارشد مکانیک – تبدیل انرژی – دانشگاه صنعتی شریف – تهران – روزانه
124ارشد مکانیک – مهندسی سیستمهای انرژی گرایش تکنولوژی انرژی – دانشگاه صنعتی شریف – تهران – روزانه
300ارشد مکانیک – مهندسی انرژی های تجدیدپذیر – دانشگاه تهران-دانشکده علوم و فنون نوین – روزانه
برای مشاهده شانس قبولی خود براساس رتبه تان در همه دانشگاه ها و گرایش ها به لینک زیر بروید.
انتخاب رشته ارشد مکانیک 1402
486ارشد مکانیک – مهندسی هسته ای گرایش مهندسی راکتور – دانشگاه صنعتی امیرکبیر – تهران – روزانه
774ارشد مکانیک – مهندسی سیستمهای انرژی گرایش تکنولوژی انرژی – دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران – نوبت دوم
934ارشد مکانیک – تبدیل انرژی – دانشگاه اصفهان – روزانه
1736ارشد مکانیک – تبدیل انرژی – دانشگاه صنعتی شیراز – روزانه
1943ارشد مکانیک – تبدیل انرژی – دانشگاه صنعتی امیرکبیر – تهران – پردیس خودگردان
2853ارشد مکانیک – تبدیل انرژی – دانشگاه رازی – کرمانشاه – روزانه
3124ارشد مکانیک – مهندسی انرژی های تجدیدپذیر – دانشگاه رازی – کرمانشاه – روزانه
3622ارشد مکانیک – تبدیل انرژی – دانشگاه صنعتی قم – روزانه
4201ارشد مکانیک – مهندسی سیستمهای انرژی گرایش تکنولوژی انرژی – دانشگاه کاشان – روزانه
4493ارشد مکانیک – تبدیل انرژی – دانشگاه زنجان – نوبت دوم
برای مشاهده شانس قبولی خود براساس رتبه تان در همه دانشگاه ها و گرایش ها به لینک زیر بروید.
انتخاب رشته ارشد مکانیک 1402
5049ارشد مکانیک – مهندسی سیستمهای انرژی گرایش سیستمهای انرژی – دانشگاه سمنان – روزانه
5212ارشد مکانیک – تبدیل انرژی – دانشگاه شهید مدنی آذربایجان – تبریز – نوبت دوم
5233ارشد مکانیک – مهندسی سیستمهای انرژی گرایش سیستمهای انرژی – دانشگاه صنعتی اراک – روزانه
5613ارشد مکانیک – تبدیل انرژی – دانشگاه فردوسی مشهد – مجازی دولتی
5776ارشد مکانیک – تبدیل انرژی – دانشگاه اردکان – نوبت دوم
5853ارشد مکانیک – مهندسی سیستمهای انرژی گرایش تکنولوژی انرژی – دانشگاه صنعتی شاهرود – نوبت دوم
5903ارشد مکانیک – تبدیل انرژی – موسسه غیرانتفاعی پارسیان – بیدستان قزوین – غیرانتفاعی

رتبه های قبولی ارشد مکانیک 1401 در کد ضریب 4: رشته مهندسی پزشکی (بیومکانیک)

در کنکور ارشد مجموعه مکانیک 1401، کد ضریب 4 مربوط به رشته مهندسی پزشکی (بیومکانیک) بود که در جدول زیر نمونه رتبه های قبولی ارشد کد ضریب 4 مربوط به رشته مکانیک را قرار داده ایم.

رتبه ها و محل قبولی ارشد مکانیک 1402-1401: کد ضریب 4: رشته مهندسی پزشکی (بیومکانیک)

رتبه قبولیمحل قبولی
70ارشد مکانیک – بیومکانیک – دانشگاه تهران – روزانه
344ارشد مکانیک – بیومکانیک – دانشگاه تربیت مدرس – روزانه
1197ارشد مکانیک – بیومکانیک – دانشگاه اصفهان – نوبت دوم
6337ارشد مکانیک – مهندسی پزشکی توانبحشی – موسسه غیرانتفاعی شهاب دانش – قم – غیرانتفاعی
برای مشاهده شانس قبولی خود براساس رتبه تان در همه دانشگاه ها و گرایش ها به لینک زیر بروید.
انتخاب رشته ارشد مکانیک 1402

رتبه های قبولی ارشد مکانیک 1401 در کد ضریب 5: گرایش های مواد مرکب، دریا و قوای محرکه خودرو

در کنکور ارشد مجموعه مکانیک 1401، کد ضریب 5 مربوط به گرایش های مواد مرکب و دریا از رشته مکانیک و گرایش قوای محرکه خودرو از رشته مهندسی خودرو بود که در جدول زیر نمونه رتبه های قبولی ارشد کد ضریب 5 مربوط به رشته مکانیک را قرار داده ایم.

رتبه ها و محل قبولی ارشد مکانیک 1402-1401: کد ضریب 5: گرایش های مواد مرکب،دریا و قوای محرکه خودرو

رتبه قبولیمحل قبولی
836ارشد مکانیک – قوای محرکه خودرو – دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران – روزانه
1425ارشد مکانیک – قوای محرکه خودرو – دانشگاه تبریز – روزانه
2304ارشد مکانیک – قوای محرکه خودرو – دانشگاه صنعتی سهند – تبریز – نوبت دوم
2997ارشد مکانیک – دریا – دانشگاه صنعتی مالک اشتر (محل تحصیل شیراز) – روزانه
برای مشاهده شانس قبولی خود براساس رتبه تان در همه دانشگاه ها و گرایش ها به لینک زیر بروید.
انتخاب رشته ارشد مکانیک 1402

رتبه های قبولی ارشد مکانیک 1401 در کد ضریب 6: گرایش های طراحی و ساخت خودرو و طراحی سیستم های دینامیکی خودرو

در کنکور ارشد مجموعه مکانیک 1401، کد ضریب 6 مربوط به گرایش طراحی و ساخت خودرو از رشته مکانیک و گرایش  طراحی سیستم های دینامیکی خودرو از رشته مهندسی خودرو بود که در جدول زیر نمونه رتبه های قبولی ارشد کد ضریب 6 مربوط به رشته مکانیک را قرار داده ایم.

رتبه ها و محل قبولی ارشد مکانیک 1402-1401: کد ضریب 6: گرایش های طراحی و ساخت خودرو و طراحی سیستم های دینامیکی خودرو

رتبه قبولیمحل قبولی
907ارشد مکانیک – طراحی سیستمهای دینامیکی خودرو – دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران – روزانه
2936ارشد مکانیک – طراحی و ساخت خودرو – دانشگاه صنعتی مالک اشتر (محل تحصیل شاهین شهر اصفهان) – روزانه

رتبه های قبولی ارشد مکانیک 1401 در کد ضریب 7: گرایش سازه و بدنه خودرو

در کنکور ارشد مجموعه مکانیک 1401، کد ضریب 7 مربوط به گرایش سازه و بدنه خودرو از رشته مهندسی خودرو بود که در جدول زیر نمونه رتبه های قبولی ارشد کد ضریب 7 مربوط به رشته مکانیک را قرار داده ایم.

رتبه ها و محل قبولی ارشد مکانیک 1402-1401: کد ضریب 7: گرایش سازه و بدنه خودرو

رتبه قبولیمحل قبولی
833ارشد مکانیک – سازه بدنه خودرو – دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران – روزانه

رتبه های قبولی ارشد مکانیک 1401 در کد ضریب 8: رشته مهندسی مکاترونیک

در ارشد مجموعه مکانیک 1401، کد ضریب هشت مربوط به رشته های مهندسی مکاترونیک و مديريت آموزشگاهی ويژه هنرستان ها بوده که در جدول زیر نمونه رتبه های قبولی ارشد کد ضریب 8 مربوط به رشته مکانیک را قرار داده ایم.

رتبه ها و محل قبولی ارشد مکانیک 1402-1401: کد ضریب 8: رشته مهندسی مکاترونیک

رتبه قبولیمحل قبولی
76ارشد مکانیک – مهندسی مکاترونیک – دانشگاه صنعتی شریف – تهران – روزانه
319ارشد مکانیک – مهندسی مکاترونیک – دانشگاه صنعتی امیرکبیر – تهران – روزانه
1861ارشد مکانیک – مهندسی مکاترونیک – دانشگاه اصفهان – روزانه
برای مشاهده شانس قبولی خود براساس رتبه تان در همه دانشگاه ها و گرایش ها به لینک زیر بروید.
انتخاب رشته ارشد مکانیک 1402
2966ارشد مکانیک – مهندسی مکاترونیک – دانشگاه گیلان – رشت – روزانه
5508ارشد مکانیک – مهندسی مکاترونیک – دانشگاه شهید بهشتی – تهران – پردیس خودگردان
6384ارشد مکانیک – مهندسی مکاترونیک – دانشگاه صنعتی شاهرود – نوبت دوم

رتبه های قبولی ارشد مکانیک 1401 در کد ضریب 9: رشته مهندسی سیستم های میکرو و نانوالکترومکانیک

در کنکور ارشد مجموعه مکانیک 1401، کد ضریب 9 مربوط به رشته مهندسی سیستم های میکرو و نانوالکترومکانیک بود.

رتبه ها و محل قبولی ارشد مکانیک 1402-1401: کد ضریب 9: رشته مهندسی سیستم های میکرو و نانوالکترومکانیک

رتبه قبولیمحل قبولی
388ارشد مکانیک – مهندسی سیستمهای میکرو و نانو الکترومکانیک – دانشگاه تهران-دانشکده علوم و فنون نوین – روزانه

آمار رتبه های قبولی ارشد مکانیک 1401-1400

رتبه های قبولی ارشد مکانیک 1401-1400 را در دانشگاه ها و دوره های مختلف تحصیلی در ادامه این مطلب می توانید مشاهده کنید.

رتبه های قبولی ارشد مکانیک 1400 در کد ضریب 1: گرایش های ساخت و تولید و جوش

در کنکور ارشد مجموعه مکانیک 1400، کد ضریب 1 مربوط به گرایش های ساخت و تولید و جوش از رشته مکانیک بود که در جدول زیر نمونه رتبه های قبولی ارشد کد ضریب 1 مربوط به رشته مکانیک را قرار داده ایم.

رتبه ها و محل قبولی ارشد مکانیک 1401-1400: کد ضریب 1: گرایش های ساخت و تولید و جوش

رتبه قبولیرشته و محل قبولی
61ساخت و تولید – دانشگاه صنعتی شریف – تهران – روزانه
118ساخت و تولید – دانشگاه صنعتی امیرکبیر – تهران – روزانه
193ساخت و تولید – دانشگاه تربیت مدرس – فاقد خوابگاه – روزانه
491ساخت و تولید – دانشگاه صنعتی اصفهان – نوبت دوم
660ساخت و تولید – دانشگاه فردوسی مشهد – نوبت دوم
1341ساخت و تولید – دانشگاه یزد – روزانه
1923ساخت و تولید – دانشگاه زنجان – روزانه
2034ساخت و تولید – دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل – نوبت دوم
2566ساخت و تولید – دانشگاه بیرجند – روزانه
2750ساخت و تولید – دانشگاه پیام نور استان تهران – واحد ری – پیام نور
3355ساخت و تولید – دانشگاه تفرش – نوبت دوم
5537ساخت و تولید – دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران – پردیس خودگردان
6452ساخت و تولید – موسسه غیرانتفاعی کار واحد قزوین – غیرانتفاعی

رتبه های قبولی ارشد مکانیک 1400 در کد ضریب 2: گرایش های طراحی کاربردی و نگهداری و پایش تجهیزات 

در ارشد مجموعه مکانیک 1400، کد ضریب دو مربوط به گرایش های طراحی کاربردی، نگهداری و پایش تجهیزات از رشته مکانیک و رشته های تسلیحات، مهندسی هوافضا و مهندسی ماشین های ریلی بوده که در دفترچه ثبت نام ارشد 1401 رشته تسلیحات از این کد ضریب حذف شده و رشته مهندسی فناوری ماهواره به این کد ضریب اضافه شده است. 

 در جدول زیر نمونه رتبه های قبولی ارشد کد ضریب 2 مربوط به رشته مکانیک را قرار داده ایم.

رتبه ها و محل قبولی ارشد مکانیک 1401-1400: کد ضریب 2: گرایش های طراحی کاربردی، نگهداری و پایش تجهیزات و مهندسی هوافضا

رتبه قبولیرشته و محل قبولی
77طراحی کاربردی – دانشگاه تهران – روزانه
396طراحی کاربردی – دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران – روزانه
608فناوری ماهواره – دانشگاه تهران-دانشکده علوم و فنون نوین – روزانه
799مهندسی ماشینهای ریلی – دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران – روزانه
1066نگهداری و پایش تجهیزات – دانشگاه شهید بهشتی – تهران – نوبت دوم
1593طراحی کاربردی – دانشگاه اصفهان – نوبت دوم
2336طراحی کاربردی – دانشگاه صنعتی شیراز – روزانه
2971طراحی کاربردی – دانشگاه خلیج فارس – بوشهر – روزانه
3953طراحی کاربردی – دانشگاه ارومیه – روزانه
4320طراحی کاربردی – دانشگاه مازندران – بابلسر – نوبت دوم
4914طراحی کاربردی – دانشگاه یاسوج – روزانه
5766طراحی کاربردی – دانشگاه تهران پردیس البرز کرج – پردیس خودگردان
6185طراحی کاربردی – دانشگاه صنعتی قوچان – نوبت دوم
6333طراحی کاربردی – موسسه غیرانتفاعی پاسارگاد – شیراز – غیرانتفاعی

رتبه های قبولی ارشد مکانیک 1400 در کد ضریب 3: گرایش تبدیل انرژی و رشته مهندسی هسته ای 

در کنکور ارشد مجموعه مکانیک 1400، کد ضریب 3 مربوط به گرایش تبدیل انرژی از رشته مکانیک و نیز رشته های مهندسی سیستم های انرژی، مهندسی انرژی های تجدید پذیر، مهندسی هسته ای، مهندسی احتراق و مواد، انرژی و تکنولوژی کوانتومی بود.

در جدول زیر نمونه رتبه های قبولی ارشد کد ضریب 3 مربوط به رشته مکانیک را قرار داده ایم.

رتبه ها و محل قبولی ارشد مکانیک 1401-1400: کد ضریب 3: گرایش تبدیل انرژی و رشته مهندسی هسته ای

رتبه قبولیرشته و محل قبولی
101مهندسی سیستمهای انرژی گرایش سیستمهای انرژی – دانشگاه صنعتی شریف – تهران – روزانه
340تبدیل انرژی – دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران – روزانه
382مهندسی سیستمهای انرژی گرایش سیستمهای انرژی – دانشگاه تهران-دانشکده علوم و فنون نوین – نوبت دوم
491تبدیل انرژی – دانشگاه شهید بهشتی – تهران – روزانه
646مهندسی هسته ای کاربرد پرتوها – دانشگاه صنعتی امیرکبیر – تهران – روزانه
799مهندسی سیستمهای انرژی گرایش انرژی و محیط زیست – دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران – روزانه
1290تبدیل انرژی – دانشگاه تبریز – روزانه
1471تبدیل انرژی – دانشگاه صنعتی اصفهان – نوبت دوم
1892تبدیل انرژی – دانشگاه بوعلی سینا – همدان – روزانه
2250تبدیل انرژی – دانشگاه تبریز – نوبت دوم
2723تبدیل انرژی – دانشگاه اراک – روزانه
3242مهندسی سیستمهای انرژی گرایش تکنولوژی انرژی – دانشگاه کاشان – روزانه
3363مهندسی انرژی های تجدیدپذیر – دانشگاه ارومیه – روزانه
3755تبدیل انرژی – دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران – پردیس خودگردان
4073تبدیل انرژی – دانشگاه کاشان – نوبت دوم
4286تبدیل انرژی – دانشگاه خلیج فارس – بوشهر – نوبت دوم
4933تبدیل انرژی – دانشگاه صنعتی سیرجان  – روزانه
5498تبدیل انرژی – دانشگاه سیستان و بلوچستان – زاهدان – روزانه
5995مهندسی سیستمهای انرژی گرایش سیستمهای انرژی – دانشگاه شهید بهشتی – تهران – مجازی
6025تبدیل انرژی – موسسه غیرانتفاعی آیندگان – تنکابن – غیرانتفاعی
6487تبدیل انرژی – موسسه غیرانتفاعی پاسارگاد – شیراز – غیرانتفاعی

رتبه های قبولی ارشد مکانیک 1400 در کد ضریب 4: رشته مهندسی پزشکی (بیومکانیک)

در کنکور ارشد مجموعه مکانیک 1400، کد ضریب 4 مربوط به رشته مهندسی پزشکی (بیومکانیک) بود که در جدول زیر نمونه رتبه های قبولی ارشد کد ضریب 4 مربوط به رشته مکانیک را قرار داده ایم.

رتبه ها و محل قبولی ارشد مکانیک 1401-1400: کد ضریب 4: رشته مهندسی پزشکی (بیومکانیک)

رتبه قبولیرشته و محل قبولی
79بیومکانیک – دانشگاه تهران – روزانه
427بیومکانیک – دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی – تهران – روزانه
712بیومکانیک – دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران – نوبت دوم
1123بیومکانیک – دانشگاه صنعتی سهند – تبریز – روزانه

رتبه های قبولی ارشد مکانیک 1400 در کد ضریب 5: گرایش های مواد مرکب، دریا و قوای محرکه خودرو

در کنکور ارشد مجموعه مکانیک 1400، کد ضریب 5 مربوط به گرایش های مواد مرکب و دریا از رشته مکانیک و گرایش قوای محرکه خودرو از رشته مهندسی خودرو بود که در جدول زیر نمونه رتبه های قبولی ارشد کد ضریب 5 مربوط به رشته مکانیک را قرار داده ایم.

رتبه ها و محل قبولی ارشد مکانیک 1401-1400: کد ضریب 5: گرایش های مواد مرکب،دریا و قوای محرکه خودرو

رتبه قبولیرشته و محل قبولی
973قوای محرکه خودرو – دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی – تهران – روزانه
1888مواد مرکب – دانشگاه صنعتی مالک اشتر – روزانه
2335قوای محرکه خودرو – دانشگاه صنعتی سهند – تبریز – نوبت دوم
2788قوای محرکه خودرو – دانشگاه سمنان – نوبت دوم

رتبه های قبولی ارشد مکانیک 1400 در کد ضریب 6: گرایش های طراحی و ساخت خودرو و طراحی سیستم های دینامیکی خودرو

در کنکور ارشد مجموعه مکانیک 1400، کد ضریب 6 مربوط به گرایش طراحی و ساخت خودرو از رشته مکانیک و گرایش  طراحی سیستم های دینامیکی خودرو از رشته مهندسی خودرو بود که در جدول زیر نمونه رتبه های قبولی ارشد کد ضریب 6 مربوط به رشته مکانیک را قرار داده ایم.

رتبه ها و محل قبولی ارشد مکانیک 1401-1400: کد ضریب 6: گرایش های طراحی و ساخت خودرو و طراحی سیستم های دینامیکی خودرو

رتبه قبولیرشته و محل قبولی
945طراحی سیستمهای دینامیکی خودرو – دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران – روزانه
1993طراحی و ساخت خودرو – دانشگاه صنعتی مالک اشتر (محل تحصیل شاهین شهر اصفهان) – روزانه

رتبه های قبولی ارشد مکانیک 1400 در کد ضریب 7: گرایش سازه و بدنه خودرو

در کنکور ارشد مجموعه مکانیک 1400، کد ضریب 7 مربوط به گرایش سازه و بدنه خودرو از رشته مهندسی خودرو بود که در جدول زیر نمونه رتبه های قبولی ارشد کد ضریب 7 مربوط به رشته مکانیک را قرار داده ایم.

رتبه ها و محل قبولی ارشد مکانیک 1401-1400: کد ضریب 7: گرایش سازه و بدنه خودرو

رتبه قبولیرشته و محل قبولی
895سازه بدنه خودرو – دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران – روزانه
4552سازه بدنه خودرو – دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران – مجازی

رتبه های قبولی ارشد مکانیک 1400 در کد ضریب 8: رشته مهندسی مکاترونیک

در ارشد مجموعه مکانیک 1400، کد ضریب هشت مربوط به رشته مهندسی مکاترونیک بوده که در دفترچه ثبت نام ارشد 1401 رشته مديريت آموزشگاهی ويژه هنرستان ها نیز به این کد ضریب اضافه شده است. 

در جدول زیر نمونه رتبه های قبولی ارشد کد ضریب 8 مربوط به رشته مکانیک را قرار داده ایم.

رتبه ها و محل قبولی ارشد مکانیک 1401-1400: کد ضریب 8: رشته مهندسی مکاترونیک

رتبه قبولیرشته و محل قبولی
92مهندسی مکاترونیک – دانشگاه صنعتی شریف – تهران – روزانه
1184مهندسی مکاترونیک – دانشگاه شهید بهشتی – تهران – نوبت دوم
1965مهندسی مکاترونیک – دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل – روزانه
4533مهندسی مکاترونیک – دانشگاه صنعتی شاهرود – روزانه
5425مهندسی مکاترونیک – دانشگاه اراک – نوبت دوم
6117مهندسی مکاترونیک – دانشگاه غیرانتفاعی ایوانکی – غیرانتفاعی

رتبه های قبولی ارشد مکانیک 1400 در کد ضریب 9: رشته مهندسی سیستم های میکرو و نانوالکترومکانیک

در کنکور ارشد مجموعه مکانیک 1400، کد ضریب 9 مربوط به رشته مهندسی سیستم های میکرو و نانوالکترومکانیک بود.

رتبه ها و محل قبولی ارشد مکانیک 1401-1400: کد ضریب 9: رشته مهندسی سیستم های میکرو و نانوالکترومکانیک

رتبه قبولیرشته و محل قبولی
397مهندسی سیستمهای میکرو و نانو الکترومکانیک – دانشگاه تهران-دانشکده علوم و فنون نوین – روزانه

آمار رتبه های قبولی ارشد مکانیک 1400-99

رتبه های قبولی ارشد مکانیک 1400-99 را در دانشگاه ها و دوره های مختلف تحصیلی در ادامه این مطلب می توانید مشاهده کنید.

رتبه های قبولی ارشد مکانیک 99 در کد ضریب 1: گرایش های ساخت و تولید و جوش

در کنکور ارشد مجموعه مکانیک 99، کد ضریب 1 مربوط به گرایش های ساخت و تولید و جوش از رشته مکانیک بود که در جدول زیر نمونه رتبه های قبولی ارشد کد ضریب 1 مربوط به رشته مکانیک را قرار داده ایم.

رتبه ها و محل قبولی ارشد مکانیک 1400-99: کد ضریب 1: گرایش های ساخت و تولید و جوش

رتبه قبولیرشته و محل قبولی
37 مکانیک – ساخت و تولید دانشگاه تهران – روزانه
160 مکانیک – ساخت و تولید دانشگاه تربیت مدرس – روزانه
276 مکانیک – ساخت و تولید دانشگاه صنعتی امیرکبیر – نوبت دوم 
494 مهندسی سیستم های میکروونانو الکترومکانیک دانشگاه تهران – نوبت دوم 
765مکانیک – ساخت و تولید دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل – روزانه
1258 مکانیک ساخت و تولید دانشگاه یزد – روزانه
2481 مکانیک – ساخت و تولید دانشگاه زنجان – نوبت دوم
5687 مکانیک – ساخت و تولید دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل – پردیس خودگردان
8768 مکانیک – ساخت و تولید دانشگاه علوم و فنون مازندران – غیرانتفاعی 

رتبه های قبولی ارشد مکانیک 99 در کد ضریب 2: گرایش های طراحی کاربردی و نگهداری و پایش تجهیزات 

در کنکور ارشد مجموعه مکانیک 99، کد ضریب 2 مربوط به گرایش های طراحی کاربردی، نگهداری و پایش تجهیزات از رشته مکانیک است. همچنین رشته های تسلیحات، مهندسی هوافضا و مهندسی ماشین های ریلی نیز در این مجموعه کد ضریب دو را به خود اختصاص داده اند.

 در جدول زیر نمونه رتبه های قبولی ارشد کد ضریب 2 مربوط به رشته مکانیک را قرار داده ایم.

رتبه ها و محل قبولی ارشد مکانیک 1400-99: کد ضریب 2: گرایش های طراحی کاربردی، نگهداری و پایش تجهیزات و مهندسی هوافضا

رتبه قبولیرشته و محل قبولی
78مکانیک – طراحی کاربردی دانشگاه صنعتی شریف – روزانه 
166 مکانیک – طراحی کاربردی دانشگاه صنعتی امیرکبیر – روزانه
394مکانیک – طراحی کاربردی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی – روزانه
582 مکانیک – طراحی کاربردی دانشگاه علم و صنعت – نوبت دوم
927 مهندسی هوافضا – ایرودینامیک دانشگاه تربیت مدرس – روزانه 
1066 مهندسی هوافضا – فناوری ماهواره دانشگاه تهران – نوبت دوم
1507 مکانیک – طراحی کاربردی دانشگاه صنعت نفت – روزانه
2073 مکانیک – طراحی کاربردی دانشگاه مازندران – روزانه
2680 مکانیک – طراحی کاربردی دانشگاه صنعتی سهند تبریز – روزانه
3118 مکانیک – طراحی کاربردی دانشگاه تبریز – نوبت دوم
3545 مکانیک – طراحی کاربردی دانشگاه محقق اردبیلی اردبیل – روزانه
4124 مکانیک – طراحی کاربردی دانشگاه یزد – نوبت دوم
4438 مکانیک – طراحی کاربردی دانشگاه شیراز – پردیس خودگردان
5572 مکانیک – طراحی کاربردی دانشگاه صنعتی سیرجان – نوبت دوم
8236 مکانیک – طراحی کاربردی موسسه غیرانتفاعی کار قزوین
8564 مکانیک – طراحی کاربردی موسسه غیرانتفاعی پاسارگاد شیراز 

رتبه های قبولی ارشد مکانیک 99 در کد ضریب 3: گرایش تبدیل انرژی و رشته مهندسی هسته ای 

در کنکور ارشد مجموعه مکانیک 99، کد ضریب 3 مربوط به گرایش تبدیل انرژی از رشته مکانیک و نیز رشته های مهندسی سیستم های انرژی، مهندسی انرژی های تجدید پذیر، مهندسی هسته ای، مهندسی احتراق و مواد، انرژی و تکنولوژی کوانتومی بود.

در جدول زیر نمونه رتبه های قبولی ارشد کد ضریب 3 مربوط به رشته مکانیک را قرار داده ایم.

رتبه ها و محل قبولی ارشد مکانیک 1400-99: کد ضریب 3: گرایش تبدیل انرژی و رشته مهندسی هسته ای

رتبه قبولیرشته و محل قبولی
96 مکانیک – تبدیل انرژی دانشگاه صنعتی امیرکبیر – روزانه
102 مهندسی سیستم های انرژی – سیستم های انرژی دانشگاه صنعتی شریف – روزانه
236 مهندسی سیستم های انرژی – تکنولوژی انرژی دانشگاه تهران – نوبت دوم
297  مکانیک – تبدیل انرژی دانشگاه تربیت مدرس – روزانه
394  مهندسی سیستم های انرژی – انرژی و محیط زیست دانشگاه تهران – نوبت دوم
529 مهندسی سیستم های انرژی – سیستم های انرژی دانشگاه شهید بهشتی – روزانه 
666  مکانیک – تبدیل انرژی دانشگاه فردوسی مشهد – روزانه
825 مکانیک – تبدیل انرژی دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل – روزانه
990 مهندسی هسته ای – راکتور دانشگاه شهید بهشتی – نوبت دوم
1654 مکانیک – تبدیل انرژی دانشگاه شهید باهنر کرمان – روزانه
2010 مهندسی سیستم های انرژی – سیستم های انرژی دانشگاه صنعت نفت – روزانه
2548 مکانیک – تبدیل انرژی دانشگاه قم – روزانه
2662 مکانیک – تبدیل انرژی دانشگاه شهید باهنر کرمان – نوبت دوم
3156 مکانیک – تبدیل انرژی دانشگاه کاشان – نوبت دوم
3950 مکانیک – تبدیل انرژی دانشکده فنی و مهندسی گلپایگان – روزانه
4634 مکانیک – تبدیل انرژی دانشگاه صنعتی شاهرود – نوبت دوم
6901 مهندسی هسته ای – گداخت هسته ای دانشگاه صنعتی امیرکبیر – پردیس خودگردان
7866 مکانیک – تبدیل انرژی موسسه غیرانتفاعی صنعتی فولاد اصفهان 

رتبه های قبولی ارشد مکانیک 99 در کد ضریب 4: رشته مهندسی پزشکی (بیومکانیک)

در کنکور ارشد مجموعه مکانیک 99، کد ضریب 4 مربوط به رشته مهندسی پزشکی (بیومکانیک) بود که در جدول زیر نمونه رتبه های قبولی ارشد کد ضریب 4 مربوط به رشته مکانیک را قرار داده ایم.

رتبه ها و محل قبولی ارشد مکانیک 1400-99: کد ضریب 4: رشته مهندسی پزشکی (بیومکانیک)

رتبه قبولیرشته و محل قبولی
91مهندسی پزشکی – بیومکانیک دانشگاه تهران – روزانه
328 مهندسی پزشکی – بیومکانیک دانشگاه صنعتی امیرکبیر – نوبت دوم
645 مهندسی پزشکی – بیومکانیک دانشگاه اصفهان – روزانه
927 مهندسی پزشکی – بیومکانیک دانشگاه صنعتی امیرکبیر – پردیس خودگردان
5206 مهندسی پزشکی – بیومکانیک دانشگاه تبریز – پردیس خودگردان

رتبه های قبولی ارشد مکانیک 99 در کد ضریب 5: گرایش های مواد مرکب، دریا و قوای محرکه خودرو

در کنکور ارشد مجموعه مکانیک 99، کد ضریب 5 مربوط به گرایش های مواد مرکب و دریا از رشته مکانیک و گرایش قوای محرکه خودرو از رشته مهندسی خودرو بود که در جدول زیر نمونه رتبه های قبولی ارشد کد ضریب 5 مربوط به رشته مکانیک را قرار داده ایم.

رتبه ها و محل قبولی ارشد مکانیک 1400-99: کد ضریب 5: گرایش های مواد مرکب،دریا و قوای محرکه خودرو

رتبه قبولیرشته و محل قبولی
190 مهندسی خودرو – قوای محرکه خودرو دانشگاه صنعتی شریف – روزانه
1227مهندسی خودرو – قوای محرکه خودرو دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی – نوبت دوم
3521 مهندسی خودرو – قوای محرکه خودرو دانشگاه سمنان – نوبت دوم

رتبه های قبولی ارشد مکانیک 99 در کد ضریب 6: گرایش های طراحی و ساخت خودرو و طراحی سیستم های دینامیکی خودرو

در کنکور ارشد مجموعه مکانیک 99، کد ضریب 6 مربوط به گرایش طراحی و ساخت خودرو از رشته مکانیک و گرایش  طراحی سیستم های دینامیکی خودرو از رشته مهندسی خودرو بود که در جدول زیر نمونه رتبه های قبولی ارشد کد ضریب 6 مربوط به رشته مکانیک را قرار داده ایم.

رتبه ها و محل قبولی ارشد مکانیک 1400-99: کد ضریب 6: گرایش های طراحی و ساخت خودرو و طراحی سیستم های دینامیکی خودرو

رتبه قبولیرشته و محل قبولی
804 مهندسی خودرو – طراحی سیستم های دینامیکی خودرو دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی – روزانه
1075 مهندسی خودرو – طراحی سیستم های دینامیکی خودرو دانشگاه علم و صنعت – نوبت دوم 

رتبه های قبولی ارشد مکانیک 99 در کد ضریب 7: گرایش سازه و بدنه خودرو

در کنکور ارشد مجموعه مکانیک 99، کد ضریب 7 مربوط به گرایش سازه و بدنه خودرو از رشته مهندسی خودرو بود که در جدول زیر نمونه رتبه های قبولی ارشد کد ضریب 7 مربوط به رشته مکانیک را قرار داده ایم.

رتبه ها و محل قبولی ارشد مکانیک 1400-99: کد ضریب 7: گرایش سازه و بدنه خودرو

رتبه قبولیرشته و محل قبولی
912 مهندسی خودرو – سازه بدنه خودرو دانشگاه علم وصنعت – روزانه 
1478 مهندسی خودرو – سازه بدنه خودرو  دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی – نوبت دوم

رتبه های قبولی ارشد مکانیک 99 در کد ضریب 8: رشته مهندسی مکاترونیک

در کنکور ارشد مجموعه مکانیک 99، کد ضریب 8 مربوط به رشته مهندسی مکاترونیک بود که در جدول زیر نمونه رتبه های قبولی ارشد کد ضریب 8 مربوط به رشته مکانیک را قرار داده ایم.

رتبه ها و محل قبولی ارشد مکانیک 1400-99: کد ضریب 8: رشته مهندسی مکاترونیک

رتبه قبولیرشته و محل قبولی
59 مهندسی مکاترونیک دانشگاه صنعتی شریف – روزانه 
277 مهندسی مکاترونیک دانشگاه تربیت مدرس – روزانه
479 مهندسی مکاترونیک دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی – نوبت دوم
3718 مهندسی مکاترونیک دانشگاه تبریز – نوبت دوم
4788مهندسی مکاترونیک دانشگاه سمنان – نوبت دوم
8823 مهندسی مکاترونیک موسسه غیرانتفاعی جهاد دانشگاهی اصفهان 
2.5/5 - (2 امتیاز)
بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کد امنیتی *محدودیت زمانی مجاز به پایان رسید. لطفا کد امنیتی را دوباره تکمیل کنید.

سوالات و کلید سوالات ارشد 1403
تخمین رتبه
دانلود سوالات ارشد و کلید کنکور ارشد ۱۴۰۳

دانلود سوالات و کلید سوالات ارشد ۱۴۰۳ دانلود سوالات و کلید سوالات ارشد ۱۴۰۳ را می توانید از طریق جدول زیر انجام دهید. در این جدول به تفکیک رشته های مختلف در گروه های مختلف آورده شده است و شما می توانید رشته خود را یافته و  بر روی لینک …

سوالات و کلید سوالات ارشد حقوق 1403
تخمین رتبه
سوالات و کلید سوالات ارشد حقوق 1403

سوالات و کلید سوالات ارشد حقوق 1403 برای دانلود سوالات و کلید سوالات ارشد حقوق 1403، از طریق لینک های زیر اقدام نمایید. دانلود سوالات ارشد حقوق 1404-1430 (به محض انتشار سوالات) پاسخنامه و کلید سوالات ارشد حقوق 1404-1403 (به محض انتشار کلید) توجه مهم: در ادامه مطلب لینک های …

کارنامه های رتبه و قبولی ارشد ژورنالیسم پزشکی 1402-1401
انتخاب رشته کارشناسی ارشد
کارنامه های رتبه و قبولی ارشد ژورنالیسم پزشکی 1402-1401

کارنامه های رتبه و قبولی ارشد ژورنالیسم پزشکی 1402-1401 کارنامه های رتبه و قبولی ارشد ژورنالیسم پزشکی 1402-1401 برای داوطلبان ارشد ژورنالیسم پزشکی سال 1402 و حتی سال های آینده بسیار اهمیت دارد. آنچه که اهمیت کارنامه های قبولی ارشد ژورنالیسم پزشکی ۱۴۰۱ را برای داوطلبان ارشد ژورنالیسم پزشکی بسیار …