رتبه های قبولی ارشد مکانیک 1401-1400 و محل قبولی
انتخاب رشته کارشناسی ارشد

دسترسی سریع تر به محتوا از طریق فهرست عناوین

رتبه های قبولی ارشد مکانیک 1401-1400

رتبه های قبولی ارشد مکانیک 1401-1400 را در دانشگاه ها و دوره های مختلف تحصیلی در این مطلب برای شما گذاشته ایم. توجه داشته باشید که رتبه های قبولی ارشد 1401-1400 گذاشته شده در این مطلب حاوی درصدهایی که به این رتبه ها منجر شده است، نیست. اگر می خواهید نمونه کارنامه های ارشد مکانیک 1400 که در آنها رتبه ها و درصدهای دروس مختلف نیز درج شده است را مشاهده کنید باید به مطلب زیر مراجعه کنید.

نمونه کارنامه های ارشد مکانیک 1401-1400

نمونه کارنامه های سهمیه 5 و 25 درصد ایثارگری ارشد مکانیک 1400

برای انتخاب رشته ارشد 1401 از نرم افزار انتخاب رشته مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار انتخاب رشته ارشد 1401

محل قبولی ارشد مکانیک 1401-1400

محل قبولی داوطلبان ارشد مکانیک 1400 با توجه به رتبه ای که کسب کرده اند برای انتخاب رشته ارشد 1401 بسیار اهمیت دارد. به نوعی شانس قبولی ارشد 1401 را براساس محل قبولی ارشد مکانیک در سال 1400 می توان تخمین صحیح و دقیق زد. اگرچه همواره تغییرات کوچک و گاهی حتی زیاد (به خاطر تغییر ظرفیت ها) در رتبه های قبولی ارشد مکانیک 1401 نسبت به محل قبولی ارشد مکانیک 1400 به جود می آید.

صحت و دقت رتبه ها و محل قبولی ارشد مکانیک 1400

برای افزایش ضریب اطمینان شما برای انتخاب رشته ارشد 1401، رتبه ها و محل قبولی ارشد سال 1400 را به گونه ای انتخاب کرده ایم که تقریباً نزدیک به آخرین رتبه های قبولی ارشد مکانیک 1400 در دوره ها و دانشگاه های مختلف باشد. بنابراین سعی شده است تا حد امکان صحت و دقت بسیار بالایی را برای انتشار این اطلاعات به شما ارائه دهیم. البته تنها گلچینی از نمونه رتبه قبولی های ارشد مکانیک 1400 را در اختیار شما قرار داده ایم، اما در زمان انتخاب رشته ارشد 1401 مکانیک، همه شانس های دقیق قبولی براساس رتبه ای که کسب کرده اید و در قالب نرم افزار انتخاب رشته ارشد 1401 مشاوران تحصیلی به شما ارائه داده می شود.

برای انتخاب رشته ارشد 1401 از نرم افزار انتخاب رشته مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار انتخاب رشته ارشد 1401

رتبه ها و محل قبولی ارشد مکانیک 1400 براساس گرایش های مختلف

رتبه ها و محل قبولی ارشد مکانیک 1401-1400 را به صورت تفکیک شده و براساس رشته-گرایش های مجموعه مکانیک ارائه کرده ایم تا راحت تر بتوانید از این اطلاعات استفاده کنید. همچنین رشته-گرایش های مختلف باعث به وجود آمدن کد ضرایب مختلف می شوند و هر کد ضریب، رتبه متفاوتی دارد. در نتیجه رتبه ها و محل قبولی ارشد مکانیک 1400 را براساس رتبه ها در کد ضریب مربوط به آن رشته دانشگاه قبولی برای شما قرار داده ایم.

در ارشد مکانیک براساس دفترچه کنکور ارشد 1400، 9 کد ضریب داشتیم. برای دسترسی سریعتر به رتبه های قبولی ارشد مکانیک 1401-1400 از لینک های جدول زیر استفاده کنید.

لینک های رتبه های قبولی ارشد مکانیک 1400 براساس رشته ها و گرایش ها (کد ضرایب)

رتبه ها و محل قبولی ارشد مکانیک در کد ضریب 1: گرایش های ساخت و تولید و جوش
رتبه ها و محل قبولی ارشد مکانیک در کد ضریب 2: گرایش های طراحی کاربردی، نگهداری و پایش تجهیزات و رشته تسلیحات
رتبه ها و محل قبولی ارشد مکانیک در کد ضریب 3: گرایش تبدیل انرژی و رشته مهندسی سیستم های انرژی 
رتبه ها و محل قبولی ارشد مکانیک در کد ضریب 4: رشته مهندسی پزشکی
رتبه ها و محل قبولی ارشد مکانیک در کد ضریب 5: گرایش های مواد مرکب، دریا و قوای محرکه خودرو
رتبه ها و محل قبولی ارشد مکانیک در کد ضریب 6: گرایش های طراحی و ساخت خودرو و طراحی سیستم های دینامیکی خودرو
رتبه ها و محل قبولی ارشد مکانیک در کد ضریب 7: گرایش سازه و بدنه خودرو
رتبه ها و محل قبولی ارشد مکانیک در کد ضریب 8: رشته مهندسی مکاترونیک
رتبه ها و محل قبولی ارشد مکانیک در کد ضریب 9: رشته مهندسی سیستم های میکرو و نانوالکترومکانیک

رتبه های قبولی ارشد مکانیک 1400 در کد ضریب 1: گرایش های ساخت و تولید و جوش

در کنکور ارشد مجموعه مکانیک 1400، کد ضریب 1 مربوط به گرایش های ساخت و تولید و جوش از رشته مکانیک بود که در جدول زیر نمونه رتبه های قبولی ارشد کد ضریب 1 مربوط به رشته مکانیک را قرار داده ایم.

رتبه ها و محل قبولی ارشد مکانیک 1401-1400: کد ضریب 1: گرایش های ساخت و تولید و جوش

رتبه قبولی رشته و محل قبولی
61 ساخت و تولید – دانشگاه صنعتی شریف – تهران – روزانه
118 ساخت و تولید – دانشگاه صنعتی امیرکبیر – تهران – روزانه
193 ساخت و تولید – دانشگاه تربیت مدرس – فاقد خوابگاه – روزانه
491 ساخت و تولید – دانشگاه صنعتی اصفهان – نوبت دوم
660 ساخت و تولید – دانشگاه فردوسی مشهد – نوبت دوم
1341 ساخت و تولید – دانشگاه یزد – روزانه
1923 ساخت و تولید – دانشگاه زنجان – روزانه
2034 ساخت و تولید – دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل – نوبت دوم
2566 ساخت و تولید – دانشگاه بیرجند – روزانه
2750 ساخت و تولید – دانشگاه پیام نور استان تهران – واحد ری – پیام نور
3355 ساخت و تولید – دانشگاه تفرش – نوبت دوم
5537 ساخت و تولید – دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران – پردیس خودگردان
6452 ساخت و تولید – موسسه غیرانتفاعی کار واحد قزوین – غیرانتفاعی

برای انتخاب رشته ارشد 1401 از نرم افزار انتخاب رشته مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار انتخاب رشته ارشد 1401

رتبه های قبولی ارشد مکانیک 1400 در کد ضریب 2: گرایش های طراحی کاربردی و نگهداری و پایش تجهیزات 

در ارشد مجموعه مکانیک 1400، کد ضریب دو مربوط به گرایش های طراحی کاربردی، نگهداری و پایش تجهیزات از رشته مکانیک و رشته های تسلیحات، مهندسی هوافضا و مهندسی ماشین های ریلی بوده که در دفترچه ثبت نام ارشد 1401 رشته تسلیحات از این کد ضریب حذف شده و رشته مهندسی فناوری ماهواره به این کد ضریب اضافه شده است. 

 در جدول زیر نمونه رتبه های قبولی ارشد کد ضریب 2 مربوط به رشته مکانیک را قرار داده ایم.

رتبه ها و محل قبولی ارشد مکانیک 1401-1400: کد ضریب 2: گرایش های طراحی کاربردی، نگهداری و پایش تجهیزات و مهندسی هوافضا

رتبه قبولی رشته و محل قبولی
77 طراحی کاربردی – دانشگاه تهران – روزانه
396 طراحی کاربردی – دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران – روزانه
608 فناوری ماهواره – دانشگاه تهران-دانشکده علوم و فنون نوین – روزانه
799 مهندسی ماشینهای ریلی – دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران – روزانه
1066 نگهداری و پایش تجهیزات – دانشگاه شهید بهشتی – تهران – نوبت دوم
1593 طراحی کاربردی – دانشگاه اصفهان – نوبت دوم
2336 طراحی کاربردی – دانشگاه صنعتی شیراز – روزانه
2971 طراحی کاربردی – دانشگاه خلیج فارس – بوشهر – روزانه
3953 طراحی کاربردی – دانشگاه ارومیه – روزانه
4320 طراحی کاربردی – دانشگاه مازندران – بابلسر – نوبت دوم
4914 طراحی کاربردی – دانشگاه یاسوج – روزانه
5766 طراحی کاربردی – دانشگاه تهران پردیس البرز کرج – پردیس خودگردان
6185 طراحی کاربردی – دانشگاه صنعتی قوچان – نوبت دوم
6333 طراحی کاربردی – موسسه غیرانتفاعی پاسارگاد – شیراز – غیرانتفاعی

رتبه های قبولی ارشد مکانیک 1400 در کد ضریب 3: گرایش تبدیل انرژی و رشته مهندسی هسته ای 

در کنکور ارشد مجموعه مکانیک 1400، کد ضریب 3 مربوط به گرایش تبدیل انرژی از رشته مکانیک و نیز رشته های مهندسی سیستم های انرژی، مهندسی انرژی های تجدید پذیر، مهندسی هسته ای، مهندسی احتراق و مواد، انرژی و تکنولوژی کوانتومی بود.

در جدول زیر نمونه رتبه های قبولی ارشد کد ضریب 3 مربوط به رشته مکانیک را قرار داده ایم.

رتبه ها و محل قبولی ارشد مکانیک 1401-1400: کد ضریب 3: گرایش تبدیل انرژی و رشته مهندسی هسته ای

رتبه قبولی رشته و محل قبولی
101 مهندسی سیستمهای انرژی گرایش سیستمهای انرژی – دانشگاه صنعتی شریف – تهران – روزانه
340 تبدیل انرژی – دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران – روزانه
382 مهندسی سیستمهای انرژی گرایش سیستمهای انرژی – دانشگاه تهران-دانشکده علوم و فنون نوین – نوبت دوم
491 تبدیل انرژی – دانشگاه شهید بهشتی – تهران – روزانه
646 مهندسی هسته ای کاربرد پرتوها – دانشگاه صنعتی امیرکبیر – تهران – روزانه
799 مهندسی سیستمهای انرژی گرایش انرژی و محیط زیست – دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران – روزانه
1290 تبدیل انرژی – دانشگاه تبریز – روزانه
1471 تبدیل انرژی – دانشگاه صنعتی اصفهان – نوبت دوم
1892 تبدیل انرژی – دانشگاه بوعلی سینا – همدان – روزانه
2250 تبدیل انرژی – دانشگاه تبریز – نوبت دوم
2723 تبدیل انرژی – دانشگاه اراک – روزانه
3242 مهندسی سیستمهای انرژی گرایش تکنولوژی انرژی – دانشگاه کاشان – روزانه
3363 مهندسی انرژی های تجدیدپذیر – دانشگاه ارومیه – روزانه
3755 تبدیل انرژی – دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران – پردیس خودگردان
4073 تبدیل انرژی – دانشگاه کاشان – نوبت دوم
4286 تبدیل انرژی – دانشگاه خلیج فارس – بوشهر – نوبت دوم
4933 تبدیل انرژی – دانشگاه صنعتی سیرجان  – روزانه
5498 تبدیل انرژی – دانشگاه سیستان و بلوچستان – زاهدان – روزانه
5995 مهندسی سیستمهای انرژی گرایش سیستمهای انرژی – دانشگاه شهید بهشتی – تهران – مجازی
6025 تبدیل انرژی – موسسه غیرانتفاعی آیندگان – تنکابن – غیرانتفاعی
6487 تبدیل انرژی – موسسه غیرانتفاعی پاسارگاد – شیراز – غیرانتفاعی

برای انتخاب رشته ارشد 1401 از نرم افزار انتخاب رشته مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار انتخاب رشته ارشد 1401

رتبه های قبولی ارشد مکانیک 1400 در کد ضریب 4: رشته مهندسی پزشکی (بیومکانیک)

در کنکور ارشد مجموعه مکانیک 1400، کد ضریب 4 مربوط به رشته مهندسی پزشکی (بیومکانیک) بود که در جدول زیر نمونه رتبه های قبولی ارشد کد ضریب 4 مربوط به رشته مکانیک را قرار داده ایم.

رتبه ها و محل قبولی ارشد مکانیک 1401-1400: کد ضریب 4: رشته مهندسی پزشکی (بیومکانیک)

رتبه قبولی رشته و محل قبولی
79 بیومکانیک – دانشگاه تهران – روزانه
427 بیومکانیک – دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی – تهران – روزانه
712 بیومکانیک – دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران – نوبت دوم
1123 بیومکانیک – دانشگاه صنعتی سهند – تبریز – روزانه

رتبه های قبولی ارشد مکانیک 1400 در کد ضریب 5: گرایش های مواد مرکب، دریا و قوای محرکه خودرو

در کنکور ارشد مجموعه مکانیک 1400، کد ضریب 5 مربوط به گرایش های مواد مرکب و دریا از رشته مکانیک و گرایش قوای محرکه خودرو از رشته مهندسی خودرو بود که در جدول زیر نمونه رتبه های قبولی ارشد کد ضریب 5 مربوط به رشته مکانیک را قرار داده ایم.

رتبه ها و محل قبولی ارشد مکانیک 1401-1400: کد ضریب 5: گرایش های مواد مرکب،دریا و قوای محرکه خودرو

رتبه قبولی رشته و محل قبولی
973 قوای محرکه خودرو – دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی – تهران – روزانه
1888 مواد مرکب – دانشگاه صنعتی مالک اشتر – روزانه
2335 قوای محرکه خودرو – دانشگاه صنعتی سهند – تبریز – نوبت دوم
2788 قوای محرکه خودرو – دانشگاه سمنان – نوبت دوم

رتبه های قبولی ارشد مکانیک 1400 در کد ضریب 6: گرایش های طراحی و ساخت خودرو و طراحی سیستم های دینامیکی خودرو

در کنکور ارشد مجموعه مکانیک 1400، کد ضریب 6 مربوط به گرایش طراحی و ساخت خودرو از رشته مکانیک و گرایش  طراحی سیستم های دینامیکی خودرو از رشته مهندسی خودرو بود که در جدول زیر نمونه رتبه های قبولی ارشد کد ضریب 6 مربوط به رشته مکانیک را قرار داده ایم.

رتبه ها و محل قبولی ارشد مکانیک 1401-1400: کد ضریب 6: گرایش های طراحی و ساخت خودرو و طراحی سیستم های دینامیکی خودرو

رتبه قبولی رشته و محل قبولی
945 طراحی سیستمهای دینامیکی خودرو – دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران – روزانه
1993 طراحی و ساخت خودرو – دانشگاه صنعتی مالک اشتر (محل تحصیل شاهین شهر اصفهان) – روزانه

برای انتخاب رشته ارشد 1401 از نرم افزار انتخاب رشته مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار انتخاب رشته ارشد 1401

رتبه های قبولی ارشد مکانیک 1400 در کد ضریب 7: گرایش سازه و بدنه خودرو

در کنکور ارشد مجموعه مکانیک 1400، کد ضریب 7 مربوط به گرایش سازه و بدنه خودرو از رشته مهندسی خودرو بود که در جدول زیر نمونه رتبه های قبولی ارشد کد ضریب 7 مربوط به رشته مکانیک را قرار داده ایم.

رتبه ها و محل قبولی ارشد مکانیک 1401-1400: کد ضریب 7: گرایش سازه و بدنه خودرو

رتبه قبولی رشته و محل قبولی
895 سازه بدنه خودرو – دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران – روزانه
4552 سازه بدنه خودرو – دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران – مجازی

رتبه های قبولی ارشد مکانیک 1400 در کد ضریب 8: رشته مهندسی مکاترونیک

در ارشد مجموعه مکانیک 1400، کد ضریب هشت مربوط به رشته مهندسی مکاترونیک بوده که در دفترچه ثبت نام ارشد 1401 رشته مديريت آموزشگاهی ويژه هنرستان ها نیز به این کد ضریب اضافه شده است. 

در جدول زیر نمونه رتبه های قبولی ارشد کد ضریب 8 مربوط به رشته مکانیک را قرار داده ایم.

رتبه ها و محل قبولی ارشد مکانیک 1401-1400: کد ضریب 8: رشته مهندسی مکاترونیک

رتبه قبولی رشته و محل قبولی
92 مهندسی مکاترونیک – دانشگاه صنعتی شریف – تهران – روزانه
1184 مهندسی مکاترونیک – دانشگاه شهید بهشتی – تهران – نوبت دوم
1965 مهندسی مکاترونیک – دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل – روزانه
4533 مهندسی مکاترونیک – دانشگاه صنعتی شاهرود – روزانه
5425 مهندسی مکاترونیک – دانشگاه اراک – نوبت دوم
6117 مهندسی مکاترونیک – دانشگاه غیرانتفاعی ایوانکی – غیرانتفاعی

رتبه های قبولی ارشد مکانیک 1400 در کد ضریب 9: رشته مهندسی سیستم های میکرو و نانوالکترومکانیک

در کنکور ارشد مجموعه مکانیک 1400، کد ضریب 9 مربوط به رشته مهندسی سیستم های میکرو و نانوالکترومکانیک بود.

رتبه ها و محل قبولی ارشد مکانیک 1401-1400: کد ضریب 9: رشته مهندسی سیستم های میکرو و نانوالکترومکانیک

رتبه قبولی رشته و محل قبولی
397 مهندسی سیستمهای میکرو و نانو الکترومکانیک – دانشگاه تهران-دانشکده علوم و فنون نوین – روزانه

برای انتخاب رشته ارشد 1401 از نرم افزار انتخاب رشته مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار انتخاب رشته ارشد 1401

آمار رتبه های قبولی ارشد مکانیک 1400-99

رتبه های قبولی ارشد مکانیک 1400-99 را در دانشگاه ها و دوره های مختلف تحصیلی در ادامه این مطلب می توانید مشاهده کنید.

رتبه های قبولی ارشد مکانیک 99 در کد ضریب 1: گرایش های ساخت و تولید و جوش

در کنکور ارشد مجموعه مکانیک 99، کد ضریب 1 مربوط به گرایش های ساخت و تولید و جوش از رشته مکانیک بود که در جدول زیر نمونه رتبه های قبولی ارشد کد ضریب 1 مربوط به رشته مکانیک را قرار داده ایم.

رتبه ها و محل قبولی ارشد مکانیک 1400-99: کد ضریب 1: گرایش های ساخت و تولید و جوش

رتبه قبولی رشته و محل قبولی
37  مکانیک – ساخت و تولید دانشگاه تهران – روزانه
160  مکانیک – ساخت و تولید دانشگاه تربیت مدرس – روزانه
276  مکانیک – ساخت و تولید دانشگاه صنعتی امیرکبیر – نوبت دوم 
494  مهندسی سیستم های میکروونانو الکترومکانیک دانشگاه تهران – نوبت دوم 
765 مکانیک – ساخت و تولید دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل – روزانه
1258  مکانیک ساخت و تولید دانشگاه یزد – روزانه
2481  مکانیک – ساخت و تولید دانشگاه زنجان – نوبت دوم
5687  مکانیک – ساخت و تولید دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل – پردیس خودگردان
8768  مکانیک – ساخت و تولید دانشگاه علوم و فنون مازندران – غیرانتفاعی 

برای انتخاب رشته ارشد 1401 از نرم افزار انتخاب رشته مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار انتخاب رشته ارشد 1401

رتبه های قبولی ارشد مکانیک 99 در کد ضریب 2: گرایش های طراحی کاربردی و نگهداری و پایش تجهیزات 

در کنکور ارشد مجموعه مکانیک 99، کد ضریب 2 مربوط به گرایش های طراحی کاربردی، نگهداری و پایش تجهیزات از رشته مکانیک است. همچنین رشته های تسلیحات، مهندسی هوافضا و مهندسی ماشین های ریلی نیز در این مجموعه کد ضریب دو را به خود اختصاص داده اند.

 در جدول زیر نمونه رتبه های قبولی ارشد کد ضریب 2 مربوط به رشته مکانیک را قرار داده ایم.

رتبه ها و محل قبولی ارشد مکانیک 1400-99: کد ضریب 2: گرایش های طراحی کاربردی، نگهداری و پایش تجهیزات و مهندسی هوافضا

رتبه قبولی رشته و محل قبولی
78 مکانیک – طراحی کاربردی دانشگاه صنعتی شریف – روزانه 
166  مکانیک – طراحی کاربردی دانشگاه صنعتی امیرکبیر – روزانه
394 مکانیک – طراحی کاربردی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی – روزانه
582  مکانیک – طراحی کاربردی دانشگاه علم و صنعت – نوبت دوم
927  مهندسی هوافضا – ایرودینامیک دانشگاه تربیت مدرس – روزانه 
1066  مهندسی هوافضا – فناوری ماهواره دانشگاه تهران – نوبت دوم
1507  مکانیک – طراحی کاربردی دانشگاه صنعت نفت – روزانه
2073  مکانیک – طراحی کاربردی دانشگاه مازندران – روزانه
2680  مکانیک – طراحی کاربردی دانشگاه صنعتی سهند تبریز – روزانه
3118  مکانیک – طراحی کاربردی دانشگاه تبریز – نوبت دوم
3545  مکانیک – طراحی کاربردی دانشگاه محقق اردبیلی اردبیل – روزانه
4124  مکانیک – طراحی کاربردی دانشگاه یزد – نوبت دوم
4438  مکانیک – طراحی کاربردی دانشگاه شیراز – پردیس خودگردان
5572  مکانیک – طراحی کاربردی دانشگاه صنعتی سیرجان – نوبت دوم
8236  مکانیک – طراحی کاربردی موسسه غیرانتفاعی کار قزوین
8564  مکانیک – طراحی کاربردی موسسه غیرانتفاعی پاسارگاد شیراز 

برای انتخاب رشته ارشد 1401 از نرم افزار انتخاب رشته مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار انتخاب رشته ارشد 1401

رتبه های قبولی ارشد مکانیک 99 در کد ضریب 3: گرایش تبدیل انرژی و رشته مهندسی هسته ای 

در کنکور ارشد مجموعه مکانیک 99، کد ضریب 3 مربوط به گرایش تبدیل انرژی از رشته مکانیک و نیز رشته های مهندسی سیستم های انرژی، مهندسی انرژی های تجدید پذیر، مهندسی هسته ای، مهندسی احتراق و مواد، انرژی و تکنولوژی کوانتومی بود.

در جدول زیر نمونه رتبه های قبولی ارشد کد ضریب 3 مربوط به رشته مکانیک را قرار داده ایم.

رتبه ها و محل قبولی ارشد مکانیک 1400-99: کد ضریب 3: گرایش تبدیل انرژی و رشته مهندسی هسته ای

رتبه قبولی رشته و محل قبولی
96  مکانیک – تبدیل انرژی دانشگاه صنعتی امیرکبیر – روزانه
102  مهندسی سیستم های انرژی – سیستم های انرژی دانشگاه صنعتی شریف – روزانه
236  مهندسی سیستم های انرژی – تکنولوژی انرژی دانشگاه تهران – نوبت دوم
297   مکانیک – تبدیل انرژی دانشگاه تربیت مدرس – روزانه
394   مهندسی سیستم های انرژی – انرژی و محیط زیست دانشگاه تهران – نوبت دوم
529  مهندسی سیستم های انرژی – سیستم های انرژی دانشگاه شهید بهشتی – روزانه 
666   مکانیک – تبدیل انرژی دانشگاه فردوسی مشهد – روزانه
825  مکانیک – تبدیل انرژی دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل – روزانه
990  مهندسی هسته ای – راکتور دانشگاه شهید بهشتی – نوبت دوم
1654  مکانیک – تبدیل انرژی دانشگاه شهید باهنر کرمان – روزانه
2010  مهندسی سیستم های انرژی – سیستم های انرژی دانشگاه صنعت نفت – روزانه
2548  مکانیک – تبدیل انرژی دانشگاه قم – روزانه
2662  مکانیک – تبدیل انرژی دانشگاه شهید باهنر کرمان – نوبت دوم
3156  مکانیک – تبدیل انرژی دانشگاه کاشان – نوبت دوم
3950  مکانیک – تبدیل انرژی دانشکده فنی و مهندسی گلپایگان – روزانه
4634  مکانیک – تبدیل انرژی دانشگاه صنعتی شاهرود – نوبت دوم
6901  مهندسی هسته ای – گداخت هسته ای دانشگاه صنعتی امیرکبیر – پردیس خودگردان
7866  مکانیک – تبدیل انرژی موسسه غیرانتفاعی صنعتی فولاد اصفهان 

برای انتخاب رشته ارشد 1401 از نرم افزار انتخاب رشته مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار انتخاب رشته ارشد 1401

رتبه های قبولی ارشد مکانیک 99 در کد ضریب 4: رشته مهندسی پزشکی (بیومکانیک)

در کنکور ارشد مجموعه مکانیک 99، کد ضریب 4 مربوط به رشته مهندسی پزشکی (بیومکانیک) بود که در جدول زیر نمونه رتبه های قبولی ارشد کد ضریب 4 مربوط به رشته مکانیک را قرار داده ایم.

رتبه ها و محل قبولی ارشد مکانیک 1400-99: کد ضریب 4: رشته مهندسی پزشکی (بیومکانیک)

رتبه قبولی رشته و محل قبولی
91 مهندسی پزشکی – بیومکانیک دانشگاه تهران – روزانه
328  مهندسی پزشکی – بیومکانیک دانشگاه صنعتی امیرکبیر – نوبت دوم
645  مهندسی پزشکی – بیومکانیک دانشگاه اصفهان – روزانه
927  مهندسی پزشکی – بیومکانیک دانشگاه صنعتی امیرکبیر – پردیس خودگردان
5206  مهندسی پزشکی – بیومکانیک دانشگاه تبریز – پردیس خودگردان

رتبه های قبولی ارشد مکانیک 99 در کد ضریب 5: گرایش های مواد مرکب، دریا و قوای محرکه خودرو

در کنکور ارشد مجموعه مکانیک 99، کد ضریب 5 مربوط به گرایش های مواد مرکب و دریا از رشته مکانیک و گرایش قوای محرکه خودرو از رشته مهندسی خودرو بود که در جدول زیر نمونه رتبه های قبولی ارشد کد ضریب 5 مربوط به رشته مکانیک را قرار داده ایم.

رتبه ها و محل قبولی ارشد مکانیک 1400-99: کد ضریب 5: گرایش های مواد مرکب،دریا و قوای محرکه خودرو

رتبه قبولی رشته و محل قبولی
190  مهندسی خودرو – قوای محرکه خودرو دانشگاه صنعتی شریف – روزانه
1227 مهندسی خودرو – قوای محرکه خودرو دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی – نوبت دوم
3521  مهندسی خودرو – قوای محرکه خودرو دانشگاه سمنان – نوبت دوم

برای انتخاب رشته ارشد 1401 از نرم افزار انتخاب رشته مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار انتخاب رشته ارشد 1401

رتبه های قبولی ارشد مکانیک 99 در کد ضریب 6: گرایش های طراحی و ساخت خودرو و طراحی سیستم های دینامیکی خودرو

در کنکور ارشد مجموعه مکانیک 99، کد ضریب 6 مربوط به گرایش طراحی و ساخت خودرو از رشته مکانیک و گرایش  طراحی سیستم های دینامیکی خودرو از رشته مهندسی خودرو بود که در جدول زیر نمونه رتبه های قبولی ارشد کد ضریب 6 مربوط به رشته مکانیک را قرار داده ایم.

رتبه ها و محل قبولی ارشد مکانیک 1400-99: کد ضریب 6: گرایش های طراحی و ساخت خودرو و طراحی سیستم های دینامیکی خودرو

رتبه قبولی رشته و محل قبولی
804  مهندسی خودرو – طراحی سیستم های دینامیکی خودرو دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی – روزانه
1075  مهندسی خودرو – طراحی سیستم های دینامیکی خودرو دانشگاه علم و صنعت – نوبت دوم 

رتبه های قبولی ارشد مکانیک 99 در کد ضریب 7: گرایش سازه و بدنه خودرو

در کنکور ارشد مجموعه مکانیک 99، کد ضریب 7 مربوط به گرایش سازه و بدنه خودرو از رشته مهندسی خودرو بود که در جدول زیر نمونه رتبه های قبولی ارشد کد ضریب 7 مربوط به رشته مکانیک را قرار داده ایم.

رتبه ها و محل قبولی ارشد مکانیک 1400-99: کد ضریب 7: گرایش سازه و بدنه خودرو

رتبه قبولی رشته و محل قبولی
912  مهندسی خودرو – سازه بدنه خودرو دانشگاه علم وصنعت – روزانه 
1478  مهندسی خودرو – سازه بدنه خودرو  دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی – نوبت دوم

رتبه های قبولی ارشد مکانیک 99 در کد ضریب 8: رشته مهندسی مکاترونیک

در کنکور ارشد مجموعه مکانیک 99، کد ضریب 8 مربوط به رشته مهندسی مکاترونیک بود که در جدول زیر نمونه رتبه های قبولی ارشد کد ضریب 8 مربوط به رشته مکانیک را قرار داده ایم.

رتبه ها و محل قبولی ارشد مکانیک 1400-99: کد ضریب 8: رشته مهندسی مکاترونیک

رتبه قبولی رشته و محل قبولی
59  مهندسی مکاترونیک دانشگاه صنعتی شریف – روزانه 
277  مهندسی مکاترونیک دانشگاه تربیت مدرس – روزانه
479  مهندسی مکاترونیک دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی – نوبت دوم
3718  مهندسی مکاترونیک دانشگاه تبریز – نوبت دوم
4788 مهندسی مکاترونیک دانشگاه سمنان – نوبت دوم
8823  مهندسی مکاترونیک موسسه غیرانتفاعی جهاد دانشگاهی اصفهان 

رتبه های قبولی ارشد مکانیک 99 در کد ضریب 9: رشته مهندسی سیستم های میکرو و نانوالکترومکانیک

در کنکور ارشد مجموعه مکانیک 99، کد ضریب 9 مربوط به رشته مهندسی سیستم های میکرو و نانوالکترومکانیک بود.

برای انتخاب رشته ارشد 1401 از نرم افزار انتخاب رشته مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار انتخاب رشته ارشد 1401

به این مطلب امتیاز دهید
بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

کد امنیتی *

کارشناسی ارشد
رضا کشاورز افشار

رضا کشاورز افشار 17 سال سابقه مشاوره کنکور سراسری و انتخاب رشته کنکور سراسری (رتبه 388 کنکور تجربی سال 81) مشاور 108 رتبه زیر 100 کنکور سراسری، 392 رتبه زیر 500 کنکور سراسری و بیش از 500 رتبه زیر 1000 کنکور سراسری 12 سال سابقه مشاور تخصصی در حوزه کنکورهای …

انتخاب رشته کارشناسی ارشد
مشاوره انتخاب رشته کنکور1401

مشاوره انتخاب رشته کنکور سراسری 1401 طرح نقره ای طرح طلایی طرح الماس 30 دقیقه مشاوره تلفنی تعیین همه شانس های قبولی پاسخگویی به همه سوالات   45 دقیقه مشاوره تلفنی تعیین همه شانس های قبولی پاسخگویی به همه سوالات مشاوره آنلاین ارائه فایل چیدمان انتخاب رشته 45 دقیقه مشاوره …

کارنامه های رتبه و قبولی ارشد سلامت و ترافیک 1400
انتخاب رشته کارشناسی ارشد
کارنامه های رتبه و قبولی ارشد سلامت و ترافیک 1400

کارنامه های رتبه و قبولی ارشد سلامت و ترافیک 1401-1400 کارنامه های رتبه و قبولی ارشد سلامت و ترافیک 1401-1400 برای داوطلبان ارشد سلامت و ترافیک سال 1401 و حتی سال های آینده بسیار اهمیت دارد. آنچه که اهمیت کارنامه های قبولی ارشد سلامت و ترافیک ۱۴۰۰ را برای داوطلبان …