رتبه های قبولی ارشد موسیقی 1402-1401 و محل قبولی
انتخاب رشته کارشناسی ارشد
2

رتبه های قبولی ارشد موسیقی 1402-1401

رتبه های قبولی ارشد موسیقی 1402-1401 را در دانشگاه ها و دوره های مختلف تحصیلی در این مطلب برای شما گذاشته ایم. توجه داشته باشید که رتبه های قبولی ارشد 1402-1401 گذاشته شده در این مطلب حاوی درصدهایی که به این رتبه ها منجر شده است، نیست. اگر می خواهید نمونه کارنامه های ارشد موسیقی 1401 که در آنها رتبه ها و درصدهای دروس مختلف دروس مختلف نیز درج شده است را مشاهده کنید باید به مطلب زیر مراجعه کنید.

نمونه کارنامه های ارشد موسیقی 1402-1401

 محل قبولی ارشد موسیقی 1402-1401

محل قبولی داوطلبان ارشد موسیقی 1401 با توجه به رتبه ای که کسب کرده اند برای انتخاب رشته ارشد 1402 بسیار اهمیت دارد. به نوعی شانس قبولی ارشد 1402 را براساس محل قبولی ارشد موسیقی در سال 1401 می توان تخمین صحیح و دقیق زد. اگرچه همواره تغییرات کوچک و گاهی حتی زیاد (به خاطر تغییر ظرفیت ها) در رتبه های قبولی ارشد موسیقی 1402 نسبت به محل قبولی ارشد موسیقی 1401 به جود می آید.

صحت و دقت رتبه ها و محل قبولی ارشد موسیقی 1401

برای افزایش ضریب اطمینان شما برای انتخاب رشته ارشد 1402، رتبه ها و محل قبولی ارشد سال 1401 را به گونه ای انتخاب کرده ایم که تقریباً نزدیک به آخرین رتبه های قبولی ارشد موسیقی 1401 در دوره ها و دانشگاه های مختلف باشد. بنابراین سعی شده است تا حد امکان صحت و دقت بسیار بالایی را برای انتشار این اطلاعات به شما ارائه دهیم. البته تنها گلچینی از نمونه رتبه قبولی های ارشد موسیقی 1401 را در اختیار شما قرار داده ایم، اما در زمان انتخاب رشته ارشد 1402 موسیقی، همه شانس های دقیق قبولی براساس رتبه ای که کسب کرده اید و در قالب نرم افزار انتخاب رشته ارشد 1402 مشاوران تحصیلی به شما ارائه داده می شود.

رتبه ها و محل قبولی ارشد موسیقی 1401 براساس گرایش های مختلف

رتبه ها و محل قبولی ارشد موسیقی 1402-1401 را به صورت تفکیک شده و براساس رشته-گرایش های مجموعه موسیقی ارائه کرده ایم تا راحت تر بتوانید از این اطلاعات استفاده کنید. همچنین رشته-گرایش های مختلف باعث به وجود آمدن کد ضرایب مختلف می شوند و هر کد ضریب، رتبه متفاوتی دارد. در نتیجه رتبه ها و محل قبولی ارشد موسیقی 1401 را براساس رتبه ها در کد ضریب مربوط به آن رشته دانشگاه قبولی برای شما قرار داده ایم.

در ارشد موسیقی براساس دفترچه کنکور ارشد 1401، 4 کد ضریب داشتیم. برای دسترسی سریعتر به رتبه های قبولی ارشد موسیقی 1402-1401 از لینک های جدول زیر استفاده کنید.

لینک های رتبه های قبولی ارشد موسیقی 1401 براساس رشته ها و گرایش ها (کد ضرایب)

رتبه ها و محل قبولی ارشد موسیقی در کد ضریب 1 : رشته آهنگسازی
رتبه ها و محل قبولی ارشد موسیقی در کد ضریب 2 : رشته نوازندگی موسیقی ایرانی
رتبه ها و محل قبولی ارشد موسیقی در کد ضریب 3 : رشته نوازندگی موسیقی جهانی
رتبه ها و محل قبولی ارشد موسیقی در کد ضریب 4 : رشته موسيقی شناسی (اتنوموزيكولوژی)

رتبه های قبولی ارشد موسیقی 1401 در کد ضریب 1: رشته آهنگسازی

در کنکور ارشد مجموعه موسیقی 1401، کد ضریب یک مربوط به رشته آهنگسازی بود که در جدول زیر نمونه رتبه های قبولی ارشد کد ضریب 1 مربوط به رشته موسیقی را قرار داده ایم.

رتبه ها و محل قبولی ارشد موسیقی 1402-1401: کد ضریب 1: رشته آهنگسازی

رتبه قبولیمحل قبولی
8ارشد موسیقی – آهنگسازی – دانشگاه هنر (محل تحصیل کرج) – روزانه

رتبه های قبولی ارشد موسیقی 1401 در کد ضریب 2: رشته نوازندگی موسیقی ایرانی

در کنکور ارشد مجموعه موسیقی 1401، کد ضریب 2 مربوط به رشته نوازندگی موسیقی ایرانی بود که در جدول زیر نمونه رتبه های قبولی ارشد کد ضریب 2 مربوط به رشته موسیقی را قرار داده ایم.

رتبه ها و محل قبولی ارشد موسیقی 1402-1401: کد ضریب 2: رشته نوازندگی موسیقی ایرانی

رتبه قبولیمحل قبولی
3ارشد موسیقی – نوازندگی موسیقی ایرانی – دانشگاه تهران – روزانه

رتبه های قبولی ارشد موسیقی 1401 در کد ضریب 3: رشته نوازندگی موسیقی جهانی

در کنکور ارشد مجموعه موسیقی 1401، کد ضریب 2 مربوط به رشته نوازندگی موسیقی جهانی بود که در جدول زیر نمونه رتبه های قبولی ارشد کد ضریب 2 مربوط به رشته موسیقی را قرار داده ایم.

رتبه ها و محل قبولی ارشد موسیقی 1402-1401: کد ضریب 3: رشته نوازندگی موسیقی جهانی

رتبه قبولیمحل قبولی
7ارشد موسیقی – نوازندگی موسیقی جهانی – دانشگاه تهران – نوبت دوم

رتبه های قبولی ارشد موسیقی 1401 در کد ضریب 4: رشته موسيقی شناسی (اتنوموزيكولوژی)

در کنکور ارشد مجموعه موسیقی 1401، کد ضریب 4 مربوط به رشته موسيقی شناسی (اتنوموزيكولوژی) بود که در جدول زیر نمونه رتبه های قبولی ارشد کد ضریب 2 مربوط به رشته موسیقی را قرار داده ایم.

رتبه ها و محل قبولی ارشد موسیقی 1402-1401: کد ضریب 4: رشته موسيقي شناسی (اتنوموزيكولوژی)

رتبه قبولیمحل قبولی
5ارشد موسیقی – موسیقی شناسی (اتنوموزیکولوژی) – دانشگاه تهران – روزانه

آمار رتبه های قبولی ارشد موسیقی 1401-1400

رتبه های قبولی ارشد موسیقی 1401-1400 را در دانشگاه ها و دوره های مختلف تحصیلی در ادامه این مطلب می توانید مشاهده کنید.

رتبه های قبولی ارشد موسیقی 1400 در کد ضریب 1: رشته آهنگسازی

در کنکور ارشد مجموعه موسیقی 1400، کد ضریب یک مربوط به رشته آهنگسازی بود که در جدول زیر نمونه رتبه های قبولی ارشد کد ضریب 1 مربوط به رشته موسیقی را قرار داده ایم.

رتبه ها و محل قبولی ارشد موسیقی 1401-1400: کد ضریب 1: رشته آهنگسازی

رتبه قبولیرشته و محل قبولی
9ارشد هنرهای موسیقی – آهنگسازی – دانشگاه هنر (محل تحصیل کرج) – روزانه

رتبه های قبولی ارشد موسیقی 1400 در کد ضریب 2: رشته نوازندگی موسیقی ایرانی

در کنکور ارشد مجموعه موسیقی 1400، کد ضریب 2 مربوط به رشته نوازندگی موسیقی ایرانی بود که در جدول زیر نمونه رتبه های قبولی ارشد کد ضریب 2 مربوط به رشته موسیقی را قرار داده ایم.

رتبه ها و محل قبولی ارشد موسیقی 1401-1400: کد ضریب 2: رشته نوازندگی موسیقی ایرانی

رتبه قبولیرشته و محل قبولی
11ارشد هنرهای موسیقی – نوازندگی موسیقی ایرانی – دانشگاه تهران – نوبت دوم

رتبه های قبولی ارشد موسیقی 1400 در کد ضریب 3: رشته نوازندگی موسیقی جهانی

در کنکور ارشد مجموعه موسیقی 1400، کد ضریب 2 مربوط به رشته نوازندگی موسیقی جهانی بود که در جدول زیر نمونه رتبه های قبولی ارشد کد ضریب 2 مربوط به رشته موسیقی را قرار داده ایم.

رتبه ها و محل قبولی ارشد موسیقی 1401-1400: کد ضریب 3: رشته نوازندگی موسیقی جهانی

رتبه قبولیرشته و محل قبولی
61ارشد هنرهای موسیقی – نوازندگی موسیقی جهانی – دانشگاه هنر (محل تحصیل کرج) – پردیس خودگردان

رتبه های قبولی ارشد موسیقی 1400 در کد ضریب 4: رشته موسيقی شناسی (اتنوموزيكولوژی)

در کنکور ارشد مجموعه موسیقی 1400، کد ضریب 4 مربوط به رشته موسيقی شناسی (اتنوموزيكولوژی) بود که در جدول زیر نمونه رتبه های قبولی ارشد کد ضریب 2 مربوط به رشته موسیقی را قرار داده ایم.

رتبه ها و محل قبولی ارشد موسیقی 1401-1400: کد ضریب 4: رشته موسيقي شناسی (اتنوموزيكولوژی)

رتبه قبولیرشته و محل قبولی
14ارشد هنرهای موسیقی – موسیقی شناسی (اتنوموزیکولوژی) – دانشگاه تهران – نوبت دوم
5/5 - (4 امتیاز)
2 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کد امنیتی *

کارنامه های رتبه و قبولی ارشد ژورنالیسم پزشکی 1402-1401
انتخاب رشته کارشناسی ارشد
کارنامه های رتبه و قبولی ارشد ژورنالیسم پزشکی 1402-1401

کارنامه های رتبه و قبولی ارشد ژورنالیسم پزشکی 1402-1401 کارنامه های رتبه و قبولی ارشد ژورنالیسم پزشکی 1402-1401 برای داوطلبان ارشد ژورنالیسم پزشکی سال 1402 و حتی سال های آینده بسیار اهمیت دارد. آنچه که اهمیت کارنامه های قبولی ارشد ژورنالیسم پزشکی ۱۴۰۱ را برای داوطلبان ارشد ژورنالیسم پزشکی بسیار …

کارنامه های ارشد مدیریت منابع انسانی 1401-1402
تخمین رتبه
کارنامه های ارشد مدیریت منابع انسانی 1401-1402

نمونه کارنامه های ارشد مدیریت منابع انسانی سال 1402-1401 کارنامه های کنکور ارشد مدیریت منابع انسانی 1402-1401، برای فهمیدن رتبه ها و درصدها، برای داوطلبان کنکور ارشد 1402 بسیار حائز اهمیت است. در کارنامه های کنکور ارشد مدیریت منابع انسانی 1401، مهم ترین اطلاعات شامل رتبه ها و درصدهاست. برای …

کارنامه های ارشد مدیریت کارآفرینی 1401-1402
تخمین رتبه
کارنامه های ارشد مدیریت کارآفرینی 1401-1402

نمونه کارنامه های ارشد مدیریت کارآفرینی سال 1402-1401 کارنامه های کنکور ارشد مدیریت کارآفرینی 1402-1401، برای فهمیدن رتبه ها و درصدها، برای داوطلبان کنکور ارشد 1402 بسیار حائز اهمیت است. در کارنامه های کنکور ارشد مدیریت کارآفرینی 1401، مهم ترین اطلاعات شامل رتبه ها و درصدهاست. برای مشاهده محل قبولی …