رتبه های قبولی ارشد مشاوره 1402-1401 و محل قبولی
انتخاب رشته کارشناسی ارشد

رتبه های قبولی ارشد مشاوره 1402-1401

رتبه های قبولی ارشد مشاوره 1402-1401 را در دانشگاه ها و دوره های مختلف تحصیلی در این مطلب برای شما گذاشته ایم. توجه داشته باشید که رتبه های قبولی ارشد 1402-1401 گذاشته شده در این مطلب حاوی درصدهایی که به این رتبه ها منجر شده است، نیست. اگر می خواهید نمونه کارنامه های ارشد مشاوره 1401 که در آنها رتبه ها و درصدهای دروس مختلف نیز درج شده است را مشاهده کنید باید به مطلب زیر مراجعه کنید.

نمونه کارنامه های ارشد مشاوره 1402-1401

 محل قبولی ارشد مشاوره 1402-1401

محل قبولی داوطلبان ارشد مشاوره 1401 با توجه به رتبه ای که کسب کرده اند برای انتخاب رشته ارشد 1402 بسیار اهمیت دارد. به نوعی شانس قبولی ارشد 1402 را براساس محل قبولی ارشد مشاوره در سال 1401 می توان تخمین صحیح و دقیق زد. اگرچه همواره تغییرات کوچک و گاهی حتی زیاد (به خاطر تغییر ظرفیت ها) در رتبه های قبولی ارشد مشاوره 1402 نسبت به محل قبولی ارشد مشاوره 1401 به جود می آید.

صحت و دقت رتبه ها و محل قبولی ارشد مشاوره 1401

برای افزایش ضریب اطمینان شما برای انتخاب رشته ارشد 1402، رتبه ها و محل قبولی ارشد سال 1401 را به گونه ای انتخاب کرده ایم که تقریباً نزدیک به آخرین رتبه های قبولی ارشد مشاوره 1401 در دوره ها و دانشگاه های مختلف باشد. بنابراین سعی شده است تا حد امکان صحت و دقت بسیار بالایی را برای انتشار این اطلاعات به شما ارائه دهیم. البته تنها گلچینی از نمونه رتبه قبولی های ارشد مشاوره 1401 را در اختیار شما قرار داده ایم، اما در زمان انتخاب رشته ارشد 1402 مشاوره، همه شانس های دقیق قبولی براساس رتبه ای که کسب کرده اید و در قالب نرم افزار انتخاب رشته ارشد 1402 مشاوران تحصیلی به شما ارائه داده می شود.

رتبه ها و محل قبولی ارشد مشاوره 1401 براساس گرایش های مختلف

رتبه ها و محل قبولی ارشد مشاوره 1402-1401 را به صورت تفکیک شده و براساس رشته-گرایش های مجموعه مشاوره ارائه کرده ایم تا راحت تر بتوانید از این اطلاعات استفاده کنید. همچنین رشته-گرایش های مختلف باعث به وجود آمدن کد ضرایب مختلف می شوند و هر کد ضریب، رتبه متفاوتی دارد. در نتیجه رتبه ها و محل قبولی ارشد مشاوره 1401 را براساس رتبه ها در کد ضریب مربوط به آن رشته دانشگاه قبولی برای شما قرار داده ایم.

در ارشد مشاوره براساس دفترچه کنکور ارشد 1401، 1 کد ضریب داشتیم.

رتبه های قبولی ارشد مشاوره 1401 در کد ضریب 1: رشته مشاوره

در کنکور ارشد مجموعه مشاوره 1401، کد ضریب یک مربوط به رشته مشاوره با چهار گرایش (مشاوره مدرسه، مشاوره شغلی، مشاوره خانواده و مشاوره توانبخشی) بود که در جدول زیر نمونه رتبه های قبولی ارشد کد ضریب 1 مربوط به رشته مشاوره را قرار داده ایم.

رتبه ها و محل قبولی ارشد مشاوره 1402-1401: کد ضریب 1: رشته مشاوره

رتبه قبولیمحل قبولی
5ارشد مشاوره خانواده – دانشگاه تهران – روزانه
33ارشد مشاوره خانواده – دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) – روزانه
48ارشد مشاوره مدرسه – دانشگاه شهید بهشتی – تهران – روزانه
77ارشد مشاوره شغلی – دانشگاه اصفهان – روزانه
برای مشاهده شانس قبولی خود براساس رتبه تان در همه دانشگاه ها و گرایش ها به لینک زیر بروید.
انتخاب رشته ارشد مشاوره 1402

135ارشد مشاوره توانبخشی – دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی – تهران – روزانه
158ارشد مشاوره خانواده – دانشگاه رازی – کرمانشاه – روزانه
234ارشد مشاوره خانواده – دانشگاه شهید باهنر – کرمان – نوبت دوم
307ارشد مشاوره خانواده – دانشگاه اردکان – روزانه
563ارشد مشاوره خانواده – دانشگاه پیام نور استان اصفهان – مرکز اصفهان – پیام نور
912ارشد مشاوره مدرسه – دانشگاه پیام نور استان قزوین – مرکز قزوین – پیام نور
1341ارشد مشاوره خانواده – موسسه غیرانتفاعی صفاهان – اصفهان – غیرانتفاعی
4089ارشد مشاوره خانواده – موسسه غیرانتفاعی خزر – محمودآباد – غیرانتفاعی
برای مشاهده شانس قبولی خود براساس رتبه تان در همه دانشگاه ها و گرایش ها به لینک زیر بروید.
انتخاب رشته ارشد مشاوره 1402

آمار رتبه های قبولی ارشد مشاوره 1401-1400

رتبه های قبولی ارشد مشاوره 1401-1400 را در دانشگاه ها و دوره های مختلف تحصیلی در ادامه این مطلب می توانید مشاهده کنید.

رتبه های قبولی ارشد مشاوره 1400 در کد ضریب 1: رشته مشاوره

در کنکور ارشد مجموعه مشاوره 1400، کد ضریب یک مربوط به رشته مشاوره با چهار گرایش (مشاوره مدرسه، مشاوره شغلی، مشاوره خانواده و مشاوره توانبخشی) بود که در جدول زیر نمونه رتبه های قبولی ارشد کد ضریب 1 مربوط به رشته مشاوره را قرار داده ایم.

رتبه ها و محل قبولی ارشد مشاوره 1401-1400: کد ضریب 1: رشته مشاوره

رتبه قبولیرشته و محل قبولی
9مشاوره خانواده – دانشگاه تهران – روزانه
22مشاوره خانواده – دانشگاه اصفهان – روزانه
41مشاوره خانواده – دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) – روزانه
60مشاوره مدرسه – دانشگاه شهید بهشتی – تهران – روزانه
87مشاوره خانواده – دانشگاه الزهرا(س) – نوبت دوم
116مشاوره توانبخشی – دانشگاه شهید بهشتی – تهران – روزانه
125مشاوره مدرسه – دانشگاه علامه طباطبایی – تهران – نوبت دوم
173مشاوره خانواده – دانشگاه محقق اردبیلی – اردبیل – روزانه
228مشاوره خانواده – دانشگاه کردستان – سنندج – روزانه
247مشاوره مدرسه – دانشگاه شهید چمران – اهواز – روزانه
273مشاوره شغلی – دانشگاه علامه طباطبایی – تهران – نوبت دوم
385مشاوره خانواده – دانشگاه غیرانتفاعی خاتم – تهران – غیرانتفاعی
480مشاوره مدرسه – دانشگاه شهید بهشتی – تهران – پردیس خودگردان
717مشاوره خانواده – دانشگاه پیام نور استان سمنان – مرکز سمنان – پیام نور
1884مشاوره توانبخشی – دانشگاه پیام نور استان سمنان – مرکز سمنان – پیام نور
4892مشاوره خانواده – موسسه غیرانتفاعی تاکستان – تاکستان استان قزوین – غیرانتفاعی

آمار رتبه های قبولی ارشد مشاوره 1400-99

رتبه های قبولی ارشد مشاوره 1400-99 را در دانشگاه ها و دوره های مختلف تحصیلی در ادامه این مطلب می توانید مشاهده کنید.

رتبه های قبولی ارشد مشاوره 99 در کد ضریب 1: رشته مشاوره

در کنکور ارشد مجموعه مشاوره 99، کد ضریب یک مربوط به رشته مشاوره با چهار گرایش (مشاوره مدرسه، مشاوره شغلی، مشاوره خانواده و مشاوره توانبخشی) بود که در جدول زیر نمونه رتبه های قبولی ارشد کد ضریب 1 مربوط به رشته مشاوره را قرار داده ایم.

رتبه ها و محل قبولی ارشد مشاوره 1400-99: کد ضریب 1: رشته مشاوره

رتبه قبولیرشته و محل قبولی
13 مشاوره خانواده دانشگاه شهید بهشتی – روزانه
52 مشاوره توانبخشی دانشگاه اصفهان – روزانه
81 مشاوره مدرسه دانشگاه علامه طباطبایی – نوبت دوم
125 مشاوره خانواده دانشگاه شهید چمران اهواز – روزانه
211 مشاوره خانواده دانشگاه گیلان – نوبت دوم
233 مشاوره توانبخشی دانشگاه رازی کرمانشاه – روزانه
274 مشاوره خانواده دانشگاه شهید باهنر کرمان – نوبت دوم
418 مشاوره خانواده دانشگاه پیام نور استان اصفهان “مرکزاصفهان”
567 مشاوره خانواده دانشگاه خوارزمی – پردیس خودگردان
866 مشاوره توانبخشی دانشگاه پیام نور استان اصفهان “مرکزاصفهان”
3347 مشاوره خانواده موسسه غیر انتفاعی بیهق سبزوار
به این مطلب امتیاز دهید
بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کد امنیتی *محدودیت زمانی مجاز به پایان رسید. لطفا کد امنیتی را دوباره تکمیل کنید.

سوالات و کلید سوالات ارشد بیماری شناسی گیاهی 1403
تخمین رتبه
سوالات و کلید سوالات ارشد بیماری شناسی گیاهی 1403

سوالات و کلید سوالات ارشد بیماری شناسی گیاهی 1403 برای دانلود سوالات و کلید سوالات ارشد بیماری شناسی گیاهی 1403، از طریق لینک های زیر اقدام نمایید. دانلود سوالات ارشد بیماری شناسی گیاهی 1404-1403  پاسخنامه و کلید سوالات ارشد بیماری شناسی گیاهی 1404-1403 (به محض انتشار کلید) توجه مهم: در …

سوالات و کلید سوالات ارشد مدیریت 1403
تخمین رتبه
سوالات و کلید سوالات ارشد مدیریت 1403

سوالات و کلید سوالات ارشد مدیریت 1403 برای دانلود سوالات و کلید سوالات ارشد مدیریت 1403، از طریق لینک های زیر اقدام نمایید. دانلود سوالات ارشد مدیریت 1404-1403 پاسخنامه و کلید سوالات ارشد مدیریت 1404-1403 (به محض انتشار کلید) توجه مهم: در ادامه مطلب لینک های مهمی برای مشاهده مطالبی …

سوالات و کلید سوالات ارشد حسابداری 1403
تخمین رتبه
سوالات و کلید سوالات ارشد حسابداری 1403

سوالات و کلید سوالات ارشد حسابداری 1403 برای دانلود سوالات و کلید سوالات ارشد حسابداری 1403، از طریق لینک های زیر اقدام نمایید. دانلود سوالات ارشد حسابداری 1404-1403 پاسخنامه و کلید سوالات ارشد حسابداری 1404-1403 (به محض انتشار کلید) توجه مهم: در ادامه مطلب لینک های مهمی برای مشاهده مطالبی …