رتبه های قبولی ارشد مشاوره 1402-1401 و محل قبولی
انتخاب رشته کارشناسی ارشد

رتبه های قبولی ارشد مشاوره 1402-1401

رتبه های قبولی ارشد مشاوره 1402-1401 را در دانشگاه ها و دوره های مختلف تحصیلی در این مطلب برای شما گذاشته ایم. توجه داشته باشید که رتبه های قبولی ارشد 1402-1401 گذاشته شده در این مطلب حاوی درصدهایی که به این رتبه ها منجر شده است، نیست. اگر می خواهید نمونه کارنامه های ارشد مشاوره 1401 که در آنها رتبه ها و درصدهای دروس مختلف نیز درج شده است را مشاهده کنید باید به مطلب زیر مراجعه کنید.

نمونه کارنامه های ارشد مشاوره 1402-1401

 

برای انتخاب رشته ارشد 1402 از نرم افزار انتخاب رشته مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار انتخاب رشته ارشد 1402

 محل قبولی ارشد مشاوره 1402-1401

محل قبولی داوطلبان ارشد مشاوره 1401 با توجه به رتبه ای که کسب کرده اند برای انتخاب رشته ارشد 1402 بسیار اهمیت دارد. به نوعی شانس قبولی ارشد 1402 را براساس محل قبولی ارشد مشاوره در سال 1401 می توان تخمین صحیح و دقیق زد. اگرچه همواره تغییرات کوچک و گاهی حتی زیاد (به خاطر تغییر ظرفیت ها) در رتبه های قبولی ارشد مشاوره 1402 نسبت به محل قبولی ارشد مشاوره 1401 به جود می آید.

صحت و دقت رتبه ها و محل قبولی ارشد مشاوره 1401

برای افزایش ضریب اطمینان شما برای انتخاب رشته ارشد 1402، رتبه ها و محل قبولی ارشد سال 1401 را به گونه ای انتخاب کرده ایم که تقریباً نزدیک به آخرین رتبه های قبولی ارشد مشاوره 1401 در دوره ها و دانشگاه های مختلف باشد. بنابراین سعی شده است تا حد امکان صحت و دقت بسیار بالایی را برای انتشار این اطلاعات به شما ارائه دهیم. البته تنها گلچینی از نمونه رتبه قبولی های ارشد مشاوره 1401 را در اختیار شما قرار داده ایم، اما در زمان انتخاب رشته ارشد 1402 مشاوره، همه شانس های دقیق قبولی براساس رتبه ای که کسب کرده اید و در قالب نرم افزار انتخاب رشته ارشد 1402 مشاوران تحصیلی به شما ارائه داده می شود.

رتبه ها و محل قبولی ارشد مشاوره 1401 براساس گرایش های مختلف

رتبه ها و محل قبولی ارشد مشاوره 1402-1401 را به صورت تفکیک شده و براساس رشته-گرایش های مجموعه مشاوره ارائه کرده ایم تا راحت تر بتوانید از این اطلاعات استفاده کنید. همچنین رشته-گرایش های مختلف باعث به وجود آمدن کد ضرایب مختلف می شوند و هر کد ضریب، رتبه متفاوتی دارد. در نتیجه رتبه ها و محل قبولی ارشد مشاوره 1401 را براساس رتبه ها در کد ضریب مربوط به آن رشته دانشگاه قبولی برای شما قرار داده ایم.

برای انتخاب رشته ارشد 1402 از نرم افزار انتخاب رشته مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار انتخاب رشته ارشد 1402

در ارشد مشاوره براساس دفترچه کنکور ارشد 1401، 1 کد ضریب داشتیم.

رتبه های قبولی ارشد مشاوره 1401 در کد ضریب 1: رشته مشاوره

در کنکور ارشد مجموعه مشاوره 1401، کد ضریب یک مربوط به رشته مشاوره با چهار گرایش (مشاوره مدرسه، مشاوره شغلی، مشاوره خانواده و مشاوره توانبخشی) بود که در جدول زیر نمونه رتبه های قبولی ارشد کد ضریب 1 مربوط به رشته مشاوره را قرار داده ایم.

رتبه ها و محل قبولی ارشد مشاوره 1402-1401: کد ضریب 1: رشته مشاوره

رتبه قبولی محل قبولی
5 ارشد مشاوره خانواده – دانشگاه تهران – روزانه
33 ارشد مشاوره خانواده – دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) – روزانه
48 ارشد مشاوره مدرسه – دانشگاه شهید بهشتی – تهران – روزانه
77 ارشد مشاوره شغلی – دانشگاه اصفهان – روزانه
برای مشاهده شانس قبولی خود براساس رتبه تان در همه دانشگاه ها و گرایش ها به لینک زیر بروید.
انتخاب رشته ارشد مشاوره 1402

135 ارشد مشاوره توانبخشی – دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی – تهران – روزانه
158 ارشد مشاوره خانواده – دانشگاه رازی – کرمانشاه – روزانه
234 ارشد مشاوره خانواده – دانشگاه شهید باهنر – کرمان – نوبت دوم
307 ارشد مشاوره خانواده – دانشگاه اردکان – روزانه
563 ارشد مشاوره خانواده – دانشگاه پیام نور استان اصفهان – مرکز اصفهان – پیام نور
912 ارشد مشاوره مدرسه – دانشگاه پیام نور استان قزوین – مرکز قزوین – پیام نور
1341 ارشد مشاوره خانواده – موسسه غیرانتفاعی صفاهان – اصفهان – غیرانتفاعی
4089 ارشد مشاوره خانواده – موسسه غیرانتفاعی خزر – محمودآباد – غیرانتفاعی
برای مشاهده شانس قبولی خود براساس رتبه تان در همه دانشگاه ها و گرایش ها به لینک زیر بروید.
انتخاب رشته ارشد مشاوره 1402

 

برای انتخاب رشته ارشد 1402 از نرم افزار انتخاب رشته مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار انتخاب رشته ارشد 1402

آمار رتبه های قبولی ارشد مشاوره 1401-1400

رتبه های قبولی ارشد مشاوره 1401-1400 را در دانشگاه ها و دوره های مختلف تحصیلی در ادامه این مطلب می توانید مشاهده کنید.

رتبه های قبولی ارشد مشاوره 1400 در کد ضریب 1: رشته مشاوره

در کنکور ارشد مجموعه مشاوره 1400، کد ضریب یک مربوط به رشته مشاوره با چهار گرایش (مشاوره مدرسه، مشاوره شغلی، مشاوره خانواده و مشاوره توانبخشی) بود که در جدول زیر نمونه رتبه های قبولی ارشد کد ضریب 1 مربوط به رشته مشاوره را قرار داده ایم.

رتبه ها و محل قبولی ارشد مشاوره 1401-1400: کد ضریب 1: رشته مشاوره

رتبه قبولی رشته و محل قبولی
9 مشاوره خانواده – دانشگاه تهران – روزانه
22 مشاوره خانواده – دانشگاه اصفهان – روزانه
41 مشاوره خانواده – دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) – روزانه
60 مشاوره مدرسه – دانشگاه شهید بهشتی – تهران – روزانه
87 مشاوره خانواده – دانشگاه الزهرا(س) – نوبت دوم
116 مشاوره توانبخشی – دانشگاه شهید بهشتی – تهران – روزانه
125 مشاوره مدرسه – دانشگاه علامه طباطبایی – تهران – نوبت دوم
173 مشاوره خانواده – دانشگاه محقق اردبیلی – اردبیل – روزانه
228 مشاوره خانواده – دانشگاه کردستان – سنندج – روزانه
247 مشاوره مدرسه – دانشگاه شهید چمران – اهواز – روزانه
273 مشاوره شغلی – دانشگاه علامه طباطبایی – تهران – نوبت دوم
385 مشاوره خانواده – دانشگاه غیرانتفاعی خاتم – تهران – غیرانتفاعی
480 مشاوره مدرسه – دانشگاه شهید بهشتی – تهران – پردیس خودگردان
717 مشاوره خانواده – دانشگاه پیام نور استان سمنان – مرکز سمنان – پیام نور
1884 مشاوره توانبخشی – دانشگاه پیام نور استان سمنان – مرکز سمنان – پیام نور
4892 مشاوره خانواده – موسسه غیرانتفاعی تاکستان – تاکستان استان قزوین – غیرانتفاعی

آمار رتبه های قبولی ارشد مشاوره 1400-99

رتبه های قبولی ارشد مشاوره 1400-99 را در دانشگاه ها و دوره های مختلف تحصیلی در ادامه این مطلب می توانید مشاهده کنید.

رتبه های قبولی ارشد مشاوره 99 در کد ضریب 1: رشته مشاوره

در کنکور ارشد مجموعه مشاوره 99، کد ضریب یک مربوط به رشته مشاوره با چهار گرایش (مشاوره مدرسه، مشاوره شغلی، مشاوره خانواده و مشاوره توانبخشی) بود که در جدول زیر نمونه رتبه های قبولی ارشد کد ضریب 1 مربوط به رشته مشاوره را قرار داده ایم.

رتبه ها و محل قبولی ارشد مشاوره 1400-99: کد ضریب 1: رشته مشاوره

رتبه قبولی رشته و محل قبولی
13  مشاوره خانواده دانشگاه شهید بهشتی – روزانه
52  مشاوره توانبخشی دانشگاه اصفهان – روزانه
81  مشاوره مدرسه دانشگاه علامه طباطبایی – نوبت دوم
125  مشاوره خانواده دانشگاه شهید چمران اهواز – روزانه
211  مشاوره خانواده دانشگاه گیلان – نوبت دوم
233  مشاوره توانبخشی دانشگاه رازی کرمانشاه – روزانه
274  مشاوره خانواده دانشگاه شهید باهنر کرمان – نوبت دوم
418  مشاوره خانواده دانشگاه پیام نور استان اصفهان “مرکزاصفهان”
567  مشاوره خانواده دانشگاه خوارزمی – پردیس خودگردان
866  مشاوره توانبخشی دانشگاه پیام نور استان اصفهان “مرکزاصفهان”
3347  مشاوره خانواده موسسه غیر انتفاعی بیهق سبزوار

 

برای انتخاب رشته ارشد 1402 از نرم افزار انتخاب رشته مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار انتخاب رشته ارشد 1402

 

به این مطلب امتیاز دهید
بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کد امنیتی *

کارنامه های ارشد مدیریت منابع انسانی 1401-1402
تخمین رتبه
کارنامه های ارشد مدیریت منابع انسانی 1401-1402

نمونه کارنامه های ارشد مدیریت منابع انسانی سال 1402-1401 کارنامه های کنکور ارشد مدیریت منابع انسانی 1402-1401، برای فهمیدن رتبه ها و درصدها، برای داوطلبان کنکور ارشد 1402 بسیار حائز اهمیت است. در کارنامه های کنکور ارشد مدیریت منابع انسانی 1401، مهم ترین اطلاعات شامل رتبه ها و درصدهاست. برای …

کارنامه های ارشد مدیریت کارآفرینی 1401-1402
تخمین رتبه
کارنامه های ارشد مدیریت کارآفرینی 1401-1402

نمونه کارنامه های ارشد مدیریت کارآفرینی سال 1402-1401 کارنامه های کنکور ارشد مدیریت کارآفرینی 1402-1401، برای فهمیدن رتبه ها و درصدها، برای داوطلبان کنکور ارشد 1402 بسیار حائز اهمیت است. در کارنامه های کنکور ارشد مدیریت کارآفرینی 1401، مهم ترین اطلاعات شامل رتبه ها و درصدهاست. برای مشاهده محل قبولی …

کارنامه های ارشد مدیریت مالی 1401-1402
تخمین رتبه
کارنامه های ارشد مدیریت مالی 1401-1402

نمونه کارنامه های ارشد مدیریت مالی سال 1402-1401 کارنامه های کنکور ارشد مدیریت مالی 1402-1401، برای فهمیدن رتبه ها و درصدها، برای داوطلبان کنکور ارشد 1402 بسیار حائز اهمیت است. در کارنامه های کنکور ارشد مدیریت مالی 1401، مهم ترین اطلاعات شامل رتبه ها و درصدهاست. برای مشاهده محل قبولی …