رتبه های قبولی ارشد علوم کامپیوتر 1402-1401 و محل قبولی

رتبه های قبولی ارشد علوم کامپیوتر 1402-1401 و محل قبولی
انتخاب رشته کارشناسی ارشد

رتبه های قبولی ارشد علوم کامپیوتر 1402-1401

رتبه های قبولی ارشد علوم کامپیوتر 1402-1401 را در دانشگاه ها و دوره های مختلف تحصیلی در این مطلب برای شما گذاشته ایم. توجه داشته باشید که رتبه های قبولی ارشد 1402-1401 گذاشته شده در این مطلب حاوی درصدهایی که به این رتبه ها منجر شده است، نیست. اگر می خواهید نمونه کارنامه های ارشد علوم کامپیوتر 1401 که در آنها رتبه ها و درصدهای دروس مختلف دروس مختلف نیز درج شده است را مشاهده کنید باید به مطلب زیر مراجعه کنید.

برای انتخاب رشته ارشد 1402 از نرم افزار انتخاب رشته مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار انتخاب رشته ارشد 1402

نمونه کارنامه های ارشد علوم کامپیوتر 1402-1401

 محل قبولی ارشد علوم کامپیوتر 1402-1401

محل قبولی داوطلبان ارشد علوم کامپیوتر 1401 با توجه به رتبه ای که کسب کرده اند برای انتخاب رشته ارشد 1402 بسیار اهمیت دارد. به نوعی شانس قبولی ارشد 1402 را براساس محل قبولی ارشد علوم کامپیوتر در سال 1401 می توان تخمین صحیح و دقیق زد. اگرچه همواره تغییرات کوچک و گاهی حتی زیاد (به خاطر تغییر ظرفیت ها) در رتبه های قبولی ارشد علوم کامپیوتر 1402 نسبت به محل قبولی ارشد علوم کامپیوتر 1401 به جود می آید.

صحت و دقت رتبه ها و محل قبولی ارشد علوم کامپیوتر 1401

برای افزایش ضریب اطمینان شما برای انتخاب رشته ارشد 1402، رتبه ها و محل قبولی ارشد سال 1401 را به گونه ای انتخاب کرده ایم که تقریباً نزدیک به آخرین رتبه های قبولی ارشد علوم کامپیوتر 1401 در دوره ها و دانشگاه های مختلف باشد. بنابراین سعی شده است تا حد امکان صحت و دقت بسیار بالایی را برای انتشار این اطلاعات به شما ارائه دهیم. البته تنها گلچینی از نمونه رتبه قبولی های ارشد علوم کامپیوتر 1401 را در اختیار شما قرار داده ایم، اما در زمان انتخاب رشته ارشد 1402 علوم کامپیوتر، همه شانس های دقیق قبولی براساس رتبه ای که کسب کرده اید و در قالب نرم افزار انتخاب رشته ارشد 1402 مشاوران تحصیلی به شما ارائه داده می شود.

برای انتخاب رشته ارشد 1402 از نرم افزار انتخاب رشته مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار انتخاب رشته ارشد 1402

رتبه ها و محل قبولی ارشد علوم کامپیوتر 1401 براساس گرایش های مختلف

رتبه ها و محل قبولی ارشد علوم کامپیوتر 1402-1401 را به صورت تفکیک شده و براساس رشته-گرایش های مجموعه علوم کامپیوتر ارائه کرده ایم تا راحت تر بتوانید از این اطلاعات استفاده کنید. همچنین رشته-گرایش های مختلف باعث به وجود آمدن کد ضرایب مختلف می شوند و هر کد ضریب، رتبه متفاوتی دارد. در نتیجه رتبه ها و محل قبولی ارشد علوم کامپیوتر 1401 را براساس رتبه ها در کد ضریب مربوط به آن رشته دانشگاه قبولی برای شما قرار داده ایم.

در ارشد علوم کامپیوتر براساس دفترچه کنکور ارشد 1401، 2 کد ضریب داشتیم. برای دسترسی سریعتر به رتبه های قبولی ارشد علوم کامپیوتر 1402-1401 از لینک های جدول زیر استفاده کنید.

لینک های رتبه های قبولی ارشد علوم کامپیوتر 1401 براساس رشته ها و گرایش ها (کد ضرایب)

رتبه ها و محل قبولی ارشد علوم کامپیوتر در کد ضریب 1 : رشته علوم کامپیوتر
رتبه ها و محل قبولی ارشد علوم کامپیوتر در کد ضریب 2 : رشته بیوانفورماتیک

رتبه های قبولی ارشد علوم کامپیوتر 1401 در کد ضریب 1: رشته علوم کامپیوتر

در کنکور ارشد مجموعه علوم کامپیوتر 1401، کد ضریب یک مربوط به گرایش های محاسبات علمی، الگوریتم و نظریه محاسبه، نظریه سیستم ها، محاسبات نرم و هوش مصنوعی  و منطق و روش های صوری از رشته علوم کامپیوتر بود که در دفترچه ثبت نام کنکور ارشد 1402، گرایش منطق و روش های صوری از این کد ضریب و مجموعه علوم کامپیوتر حذف شده است.

در جدول زیر نمونه رتبه های قبولی ارشد کد ضریب 1 مربوط به رشته علوم کامپیوتر را قرار داده ایم.

رتبه ها و محل قبولی ارشد علوم کامپیوتر 1402-1401: کد ضریب 1: رشته علوم کامپیوتر

رتبه قبولی محل قبولی
9 ارشد علوم کامپیوتر – علوم کامپیوتر – دانشگاه صنعتی شریف – تهران – روزانه
26 ارشد علوم کامپیوتر – محاسبات نرم و هوش مصنوعی – دانشگاه تهران – روزانه
62 ارشد علوم کامپیوتر – محاسبات نرم و هوش مصنوعی – دانشگاه صنعتی امیرکبیر – تهران – روزانه
113 ارشد علوم کامپیوتر – الگوریتم و نظریه محاسبه – دانشگاه شهید بهشتی – تهران – روزانه
برای مشاهده شانس قبولی خود براساس رتبه تان در همه دانشگاه ها و گرایش ها به لینک زیر بروید.
انتخاب رشته ارشد علوم کامپیوتر 1402

347 ارشد علوم کامپیوتر – محاسبات نرم و هوش مصنوعی – دانشگاه تبریز – روزانه
504 ارشد علوم کامپیوتر – محاسبات نرم و هوش مصنوعی – دانشگاه سمنان – روزانه
717 ارشد علوم کامپیوتر – محاسبات علمی – دانشگاه مازندران – بابلسر – نوبت دوم

برای انتخاب رشته ارشد 1402 از نرم افزار انتخاب رشته مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار انتخاب رشته ارشد 1402

رتبه های قبولی ارشد علوم کامپیوتر 1401 در کد ضریب 2: رشته بیوانفورماتیک

در کنکور ارشد مجموعه علوم کامپیوتر 1401، کد ضریب 2 مربوط به گرایش های داده کاوی و علوم تصمیم و دانش و رشته بیوانفورماتیک بود که در دفترچه ثبت نام ارشد 1402 رشته علم داده ها  نیز به این مجموعه اضافه شده است. 

در جدول زیر نمونه رتبه های قبولی ارشد کد ضریب 2 مربوط به رشته علوم کامپیوتر را قرار داده ایم.

رتبه ها و محل قبولی ارشد علوم کامپیوتر 1402-1401: کد ضریب 2: رشته بیوانفورماتیک

رتبه قبولی محل قبولی
45 ارشد علوم کامپیوتر – داده کاوی – دانشگاه صنعتی امیرکبیر – تهران – روزانه
61 ارشد علوم کامپیوتر – داده کاوی – دانشگاه شهید بهشتی – تهران – روزانه
138 ارشد علوم کامپیوتر – بیوانفورماتیک – دانشگاه صنعتی امیرکبیر – تهران – روزانه
برای مشاهده شانس قبولی خود براساس رتبه تان در همه دانشگاه ها و گرایش ها به لینک زیر بروید.
انتخاب رشته ارشد علوم کامپیوتر 1402

347 ارشد علوم کامپیوتر – داده کاوی – مرکز تحصیلات تکمیلی در علوم پایه – زنجان – روزانه
422 ارشد علوم کامپیوتر – بیوانفورماتیک – دانشگاه صنعتی امیرکبیر – تهران – پردیس خودگردان
1007 ارشد علوم کامپیوتر – علوم تصمیم و دانش – دانشگاه غیرانتفاعی غیاث الدین جمشید کاشانی- آبیک – غیرانتفاعی

برای انتخاب رشته ارشد 1402 از نرم افزار انتخاب رشته مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار انتخاب رشته ارشد 1402

آمار رتبه های قبولی ارشد علوم کامپیوتر 1401-1400

رتبه های قبولی ارشد علوم کامپیوتر 1401-1400 را در دانشگاه ها و دوره های مختلف تحصیلی در ادامه این مطلب می توانید مشاهده کنید.

رتبه های قبولی ارشد علوم کامپیوتر 1400 در کد ضریب 1: رشته علوم کامپیوتر

در کنکور ارشد مجموعه علوم کامپیوتر 1400، کد ضریب یک مربوط به گرایش های محاسبات علمی، الگوریتم و نظریه محاسبه، نظریه سیستم ها، محاسبات نرم و هوش مصنوعی  و منطق و روش های صوری از رشته علوم کامپیوتر بود که در جدول زیر نمونه رتبه های قبولی ارشد کد ضریب 1 مربوط به رشته علوم کامپیوتر را قرار داده ایم.

رتبه ها و محل قبولی ارشد علوم کامپیوتر 1401-1400: کد ضریب 1: رشته علوم کامپیوتر

رتبه قبولی رشته و محل قبولی
11 علوم کامپیوتر – دانشگاه صنعتی شریف – تهران – روزانه
62 علوم کامپیوتر – داده کاوی – دانشگاه صنعتی امیرکبیر – تهران – روزانه
119 علوم کامپیوتر – داده کاوی – دانشگاه تربیت مدرس – فاقد خوابگاه – روزانه
147 علوم کامپیوتر – الگوریتم و نظریه محاسبه – دانشگاه شهید بهشتی – تهران – روزانه
155 علوم کامپیوتر – علوم تصمیم و دانش – دانشگاه تهران-دانشکده علوم و فنون نوین – روزانه
273 علوم کامپیوتر – محاسبات نرم و هوش مصنوعی – دانشگاه تبریز – روزانه
351 علوم کامپیوتر – محاسبات نرم و هوش مصنوعی – دانشگاه شاهد – تهران – روزانه
448 علوم کامپیوتر – نظریه سیستم ها – دانشگاه علامه طباطبایی – تهران – نوبت دوم
450 علوم کامپیوتر – داده کاوی – دانشگاه صنعتی امیرکبیر – تهران – پردیس خودگردان
588 علوم کامپیوتر – محاسبات علمی – مرکز تحصیلات تکمیلی در علوم پایه – زنجان – روزانه
627 علوم کامپیوتر – محاسبات نرم و هوش مصنوعی – دانشگاه دامغان – روزانه
630 علوم کامپیوتر – داده کاوی – دانشگاه سیستان و بلوچستان – زاهدان – روزانه
777 علوم کامپیوتر – الگوریتم و نظریه محاسبه – دانشگاه شهید بهشتی – تهران – مجازی

رتبه های قبولی ارشد علوم کامپیوتر 1400 در کد ضریب 2: رشته بیوانفورماتیک

در کنکور ارشد مجموعه علوم کامپیوتر 1400، کد ضریب 2 مربوط به رشته بیوانفورماتیک بود که در دفترچه ثبت نام ارشد 1401 گرایش های داده کاوی و علوم تصمیم و دانش از رشته علوم کامپیوتر نیز به این مجموعه اضافه شده است.

 

برای انتخاب رشته ارشد 1402 از نرم افزار انتخاب رشته مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار انتخاب رشته ارشد 1402

 

در جدول زیر نمونه رتبه های قبولی ارشد کد ضریب 2 مربوط به رشته علوم کامپیوتر را قرار داده ایم.

رتبه ها و محل قبولی ارشد علوم کامپیوتر 1401-1400: کد ضریب 2: رشته بیوانفورماتیک

رتبه قبولی رشته و محل قبولی
292 بیوانفورماتیک – بیوانفورماتیک – دانشگاه تبریز – روزانه
748 بیوانفورماتیک – بیوانفورماتیک – دانشگاه زابل – نوبت دوم
5/5 - (1 امتیاز)
بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کد امنیتی *محدودیت زمانی مجاز به پایان رسید. لطفا کد امنیتی را دوباره تکمیل کنید.

کارنامه های رتبه و قبولی ارشد ژورنالیسم پزشکی 1402-1401
انتخاب رشته کارشناسی ارشد
کارنامه های رتبه و قبولی ارشد ژورنالیسم پزشکی 1402-1401

کارنامه های رتبه و قبولی ارشد ژورنالیسم پزشکی 1402-1401 کارنامه های رتبه و قبولی ارشد ژورنالیسم پزشکی 1402-1401 برای داوطلبان ارشد ژورنالیسم پزشکی سال 1402 و حتی سال های آینده بسیار اهمیت دارد. آنچه که اهمیت کارنامه های قبولی ارشد ژورنالیسم پزشکی ۱۴۰۱ را برای داوطلبان ارشد ژورنالیسم پزشکی بسیار …

شانس قبلی کنکور ارشد
انتخاب رشته کارشناسی ارشد
شانس قبولی کنکور ارشد ۱۴۰۲

شانس قبولی کنکور ارشد ۱۴۰۲ برای تعیین شانس قبولی در کنکور ارشد ۱۴۰۲، بدون شک باید از رتبه های قبولی کنکور ارشد سال گذشته یعنی 1401 استفاده کرد. در واقع براساس رتبه ها و محل قبولی داوطلبان سال گذشته در کنکور ارشد، می توان تعیین کرد که شانس قبولی یک …

تخمین قبولی ارشد
انتخاب رشته کارشناسی ارشد
تخمین قبولی ارشد 1402

تخمین قبولی ارشد ۱۴۰۲ از نظر معنا و تعریف، تخمین قبولی ارشد ۱۴۰۲ یعنی اینکه من با توجه به رتبه ام چقدر شانس قبولی در کنکور ارشد 1402 را دارم. به نوعی تخمین قبولی در ارشد برای پاسخ به این سوال است که با توجه به رتبه های قبولی سال …