رتبه های قبولی ارشد علوم تربیتی 1403-1402 و محل قبولی
انتخاب رشته کارشناسی ارشد

دسترسی سریع تر به محتوا از طریق فهرست عناوین

رتبه های قبولی ارشد علوم تربیتی 1403-1402

رتبه های قبولی ارشد علوم تربیتی 1403-1402 را در دانشگاه ها و دوره های مختلف تحصیلی در این مطلب برای شما گذاشته ایم. توجه داشته باشید که رتبه های قبولی ارشد 1403-1402 گذاشته شده در این مطلب حاوی درصدهایی که به این رتبه ها منجر شده است، نیست. اگر می خواهید نمونه کارنامه های ارشد علوم تربیتی 1402 که در آنها رتبه ها و درصدهای دروس مختلف نیز درج شده است را مشاهده کنید باید به مطلب زیر مراجعه کنید.

نمونه کارنامه های ارشد علوم تربیتی 1403-1402

 محل قبولی ارشد علوم تربیتی 1403-1402

محل قبولی داوطلبان ارشد علوم تربیتی 1402 با توجه به رتبه ای که کسب کرده اند برای انتخاب رشته ارشد 1403 بسیار اهمیت دارد. به نوعی شانس قبولی ارشد 1403 را براساس محل قبولی ارشد علوم تربیتی در سال 1402 می توان تخمین صحیح و دقیق زد. اگرچه همواره تغییرات کوچک و گاهی حتی زیاد (به خاطر تغییر ظرفیت ها) در رتبه های قبولی ارشد علوم تربیتی 1403 نسبت به محل قبولی ارشد علوم تربیتی 1402 به جود می آید.

صحت و دقت رتبه ها و محل قبولی ارشد علوم تربیتی 1402

برای افزایش ضریب اطمینان شما برای انتخاب رشته ارشد 1403، رتبه ها و محل قبولی ارشد سال 1402 را به گونه ای انتخاب کرده ایم که تقریباً نزدیک به آخرین رتبه های قبولی ارشد علوم تربیتی 1402 در دوره ها و دانشگاه های مختلف باشد. بنابراین سعی شده است تا حد امکان صحت و دقت بسیار بالایی را برای انتشار این اطلاعات به شما ارائه دهیم. البته تنها گلچینی از نمونه رتبه قبولی های ارشد علوم تربیتی 1402 را در اختیار شما قرار داده ایم، اما در زمان انتخاب رشته ارشد 1403 علوم تربیتی، همه شانس های دقیق قبولی براساس رتبه ای که کسب کرده اید و در قالب نرم افزار انتخاب رشته ارشد 1403 مشاوران تحصیلی به شما ارائه داده می شود.

رتبه ها و محل قبولی ارشد علوم تربیتی 1402 براساس گرایش های مختلف

رتبه ها و محل قبولی ارشد علوم تربیتی 1403-1402 را به صورت تفکیک شده و براساس رشته-گرایش های مجموعه علوم تربیتی ارائه کرده ایم تا راحت تر بتوانید از این اطلاعات استفاده کنید. همچنین رشته-گرایش های مختلف باعث به وجود آمدن کد ضرایب مختلف می شوند و هر کد ضریب، رتبه متفاوتی دارد. در نتیجه رتبه ها و محل قبولی ارشد علوم تربیتی 1401 را براساس رتبه ها در کد ضریب مربوط به آن رشته دانشگاه قبولی برای شما قرار داده ایم.

در ارشد علوم تربیتی براساس دفترچه کنکور ارشد 1402، 8 کد ضریب داشتیم. برای دسترسی سریعتر به رتبه های قبولی ارشد علوم تربیتی 1403-1402 از لینک های جدول زیر استفاده کنید.

لینک های رتبه های قبولی ارشد علوم تربیتی 1402 براساس رشته ها و گرایش ها (کد ضرایب)

رتبه ها و محل قبولی ارشد علوم تربیتی در کد ضریب 1: رشته های برنامه ریزی درسی و برنامه ریزی آموزشی
رتبه ها و محل قبولی ارشد علوم تربیتی در کد ضریب 2: رشته های تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش و فلسفه تعلیم و تربیت
رتبه ها و محل قبولی ارشد علوم تربیتی در کد ضریب 3: رشته مدیریت آموزشی
رتبه ها و محل قبولی ارشد علوم تربیتی در کد ضریب 4: رشته آموزش و بهسازی منابع انسانی
رتبه ها و محل قبولی ارشد علوم تربیتی در کد ضریب 5: رشته های تحقیات آموزشی و ارزشیابی آموزشی
رتبه ها و محل قبولی ارشد علوم تربیتی در کد ضریب 6: رشته تکنولوژی آموزشی
رتبه ها و محل قبولی ارشد علوم تربیتی در کد ضریب 7: رشته مدیریت و برنامه ریز آموزش عالی
رتبه ها و محل قبولی ارشد علوم تربیتی در کد ضریب 8: گرایش های آموزش و پرورش ابتدایی، تطبیقی، پیش دبستانی و رشته علوم شناختی

 رتبه های قبولی ارشد علوم تربیتی 1402 در کد ضریب 1: رشته های برنامه ریزی درسی و برنامه ریزی آموزشی

در کنکور ارشد مجموعه علوم تربیتی 1402،کد ضریب یک مربوط به رشته های برنامه ریزی درسی، برنامه ریزی آموزشی و برنامه ریزی آموزشی و درسی بود.

 در جدول زیر نمونه رتبه های قبولی ارشد کد ضریب 1 مربوط به رشته علوم تربیتی را قرار داده ایم.

رتبه ها و محل قبولی ارشد علوم تربیتی 1403-1402: کد ضریب 1: رشته های برنامه ریزی درسی و برنامه ریزی آموزشی

رتبه قبولی دانشگاه قبولی
25 ارشد برنامه ریزی درسی – برنامه ریزی درسی – روزانه – دانشگاه تهران
85 ارشد برنامه ریزی درسی – برنامه ریزی درسی – روزانه – دانشگاه اصفهان
185 ارشد برنامه ریزی درسی – برنامه ریزی درسی – روزانه – دانشگاه بوعلی سینا – همدان
263 ارشد برنامه ریزی درسی – برنامه ریزی درسی – نوبت دوم – دانشگاه فردوسی مشهد
برای مشاهده شانس قبولی خود براساس رتبه تان در همه دانشگاه ها و گرایش ها به لینک زیر بروید.
انتخاب رشته ارشد علوم تربیتی 1403

324 ارشد برنامه ریزی درسی – برنامه ریزی درسی – روزانه – دانشگاه مازندران – بابلسر
633 ارشد برنامه ریزی درسی – برنامه ریزی درسی – نوبت دوم – دانشگاه کاشان
1470 ارشد برنامه ریزی درسی – برنامه ریزی درسی – پیام نور – دانشگاه پیام نور استان اصفهان – مرکز اصفهان
6605 ارشد برنامه ریزی درسی – برنامه ریزی درسی – غیرانتفاعی – دانشکده غیرانتفاعی رفاه – تهران

رتبه های قبولی ارشد علوم تربیتی 1402 در کد ضریب 2: رشته های تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش و فلسفه تعلیم و تربیت

در کنکور ارشد مجموعه علوم تربیتی 1402، کد ضریب دو مربوط به رشته های تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش و فلسفه تعلیم و تربیت است.

 در جدول زیر نمونه رتبه های قبولی ارشد کد ضریب 2 مربوط به رشته علوم تربیتی را قرار داده ایم.

رتبه ها و محل قبولی ارشد علوم تربیتی 1403-1402: کد ضریب 2: رشته های تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش و فلسفه تعلیم و تربیت

رتبه قبولی دانشگاه قبولی
70 ارشد تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش – تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش – روزانه – دانشگاه شهید بهشتی – تهران
311 ارشد تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش – تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش – روزانه – دانشگاه الزهرا(س)
402 ارشد تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش – تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش – روزانه – دانشگاه شهید باهنر – کرمان
برای مشاهده شانس قبولی خود براساس رتبه تان در همه دانشگاه ها و گرایش ها به لینک زیر بروید.
انتخاب رشته ارشد علوم تربیتی 1403

653 ارشد تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش – تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش – نوبت دوم – دانشگاه بوعلی سینا – همدان
1009 ارشد تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش – تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش – نوبت دوم – دانشگاه ملایر
7417 ارشد تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش – تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش – پیام نور – دانشگاه پیام نور استان همدان – مرکز همدان

رتبه های قبولی ارشد علوم تربیتی 1402 در کد ضریب 3: رشته مدیریت آموزشی

در کنکور ارشد مجموعه علوم تربیتی 1402، کد ضریب 3 مربوط به رشته مدیریت آموزشی بود. که در جدول زیر نمونه رتبه های قبولی ارشد کد ضریب 3 مربوط به رشته علوم تربیتی را قرار داده ایم.

رتبه ها و محل قبولی ارشد علوم تربیتی 1403-1402: کد ضریب 3: رشته مدیریت آموزشی

رتبه قبولی دانشگاه قبولی
8 ارشد مدیریت آموزشی – مدیریت آموزشی – روزانه – دانشگاه تهران
85 ارشد مدیریت آموزشی – مدیریت آموزشی – روزانه – دانشگاه شیراز
281 ارشد مدیریت آموزشی – مدیریت آموزشی – نوبت دوم – دانشگاه فردوسی مشهد
547 ارشد مدیریت آموزشی – مدیریت آموزشی – روزانه – دانشگاه لرستان – خرم آباد
برای مشاهده شانس قبولی خود براساس رتبه تان در همه دانشگاه ها و گرایش ها به لینک زیر بروید.
انتخاب رشته ارشد علوم تربیتی 1403

930 ارشد مدیریت آموزشی – مدیریت آموزشی – نوبت دوم – دانشگاه سمنان (محل تحصیل مهدی شهر)
1008 ارشد مدیریت آموزشی – مدیریت آموزشی – نوبت دوم – دانشگاه شهید مدنی آذربایجان – تبریز
1852 ارشد مدیریت آموزشی – مدیریت آموزشی – پیام نور – دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی – مرکز تبریز
13477 ارشد مدیریت آموزشی – مدیریت آموزشی – غیرانتفاعی – موسسه غیرانتفاعی شفق – تنکابن

رتبه های قبولی ارشد علوم تربیتی 1402 در کد ضریب 4: رشته آموزش و بهسازی منابع انسانی

در کنکور ارشد مجموعه علوم تربیتی 1402، کد ضریب چهار مربوط به رشته آموزش و بهسازی منابع انسانی و آموزش بزرگسالان بود.

در جدول زیر نمونه رتبه های قبولی ارشد کد ضریب 4 مربوط به رشته علوم تربیتی را قرار داده ایم.

رتبه ها و محل قبولی ارشد علوم تربیتی 1403-1402: کد ضریب 4: رشته آموزش و بهسازی منابع انسانی

رتبه قبولی دانشگاه قبولی
15 ارشد آموزش و بهسازی منابع انسانی – آموزش و بهسازی منابع انسانی – روزانه – دانشگاه تهران
452 ارشد آموزش و بهسازی منابع انسانی – آموزش و بهسازی منابع انسانی – روزانه – دانشگاه شهید چمران – اهواز
1536 ارشد آموزش و بهسازی منابع انسانی – آموزش و بهسازی منابع انسانی – نوبت دوم – دانشگاه ایلام
برای مشاهده شانس قبولی خود براساس رتبه تان در همه دانشگاه ها و گرایش ها به لینک زیر بروید.
انتخاب رشته ارشد علوم تربیتی 1403

رتبه های قبولی ارشد علوم تربیتی 1402 در کد ضریب 5: رشته های تحقیقات آموزشی و ارزشیابی آموزشی

در ارشد مجموعه علوم تربیتی 1402، کد ضریب پنج مربوط به رشته های تحقیقات آموزشی و ارزشیابی آموزشی بود. که در جدول زیر نمونه رتبه های قبولی ارشد کد ضریب 5 مربوط به رشته علوم تربیتی را قرار داده ایم.

رتبه ها و محل قبولی ارشد علوم تربیتی 1403-1402: کد ضریب 5: رشته های تحقیقات آموزشی و ارزشیابی آموزشی

رتبه قبولی دانشگاه قبولی
155 ارشد تحقیقات آموزشی – ارزشیابی آموزشی – روزانه – دانشگاه تهران
592 ارشد تحقیقات آموزشی – تحقیقات آموزشی – مجازی دولتی – دانشگاه تهران
1107 ارشد تحقیقات آموزشی – تحقیقات آموزشی – روزانه – دانشگاه یاسوج
4961 ارشد تحقیقات آموزشی – تحقیقات آموزشی – پیام نور – دانشگاه پیام نور استان فارس – مرکز شیراز
برای مشاهده شانس قبولی خود براساس رتبه تان در همه دانشگاه ها و گرایش ها به لینک زیر بروید.
انتخاب رشته ارشد علوم تربیتی 1403

 رتبه های قبولی ارشد علوم تربیتی 1402 در کد ضریب 6: رشته تکنولوژی آموزشی

در کنکور ارشد مجموعه علوم تربیتی 1402، کد ضریب شش مربوط به رشته  های تکنولوژی آموزشی و  یادگیری الکترونیکی بود.

در جدول زیر نمونه رتبه های قبولی ارشد کد ضریب 6 مربوط به رشته علوم تربیتی را قرار داده ایم.

رتبه ها و محل قبولی ارشد علوم تربیتی 1403-1402: کد ضریب 6: رشته تکنولوژی آموزشی

رتبه قبولی دانشگاه قبولی
10 ارشد تکنولوژی آموزشی – یادگیری الکترونیکی – روزانه – دانشگاه تهران
225 ارشد تکنولوژی آموزشی – تکنولوژی آموزشی – روزانه – دانشگاه بوعلی سینا – همدان
2583 ارشد تکنولوژی آموزشی – تکنولوژی آموزشی – پیام نور – دانشگاه پیام نور استان تهران – واحد ری

رتبه های قبولی ارشد علوم تربیتی 1402 در کد ضریب 7: رشته مدیریت و برنامه ریزی آموزش عالی

در کنکور ارشد مجموعه علوم تربیتی 1402، کد ضریب هفت مربوط به رشته مدیریت و برنامه ریزی آموزش عالی بود. که در جدول زیر نمونه رتبه های قبولی ارشد کد ضریب 7 مربوط به رشته علوم تربیتی را قرار داده ایم.

رتبه ها و محل قبولی ارشد علوم تربیتی 1403-1402: کد ضریب 7: رشته مدیریت و برنامه ریزی آموزش عالی

رتبه قبولی دانشگاه قبولی
135 ارشد مدیریت و برنامه ریزی آموزش عالی – مدیریت و برنامه ریزی آموزش عالی – روزانه – دانشگاه تهران

رتبه های قبولی ارشد علوم تربیتی 1402 در کد ضریب 8: رشته های آموزش ابتدایی، پیش دبستانی و آموزش و پرورش تطبیقی

در کنکور ارشد مجموعه علوم تربیتی 1402، کد ضریب هشت مربوط به گرایش های آموزش و پرورش ابتدایی و پیش دبستانی از رشته علوم تربیتی بود.

در جدول زیر نمونه رتبه های قبولی ارشد کد ضریب 8 مربوط به رشته علوم تربیتی را قرار داده ایم.

رتبه ها و محل قبولی ارشد علوم تربیتی 1403-1402: کد ضریب 8: رشته های آموزش ابتدایی، پیش دبستانی 

رتبه قبولی دانشگاه قبولی
20 ارشد آموزش و پرورش تطبیقی، ابتدایی، پیش دبستانی – آموزش و پرورش ابتدایی – روزانه – دانشگاه علامه طباطبایی – تهران
451 ارشد آموزش و پرورش تطبیقی، ابتدایی، پیش دبستانی – آموزش و پرورش ابتدایی – نوبت دوم – دانشگاه اراک
16007 ارشد آموزش و پرورش تطبیقی، ابتدایی، پیش دبستانی – آموزش و پرورش ابتدایی – غیرانتفاعی – موسسه غیرانتفاعی علامه امینی – بهنمیر بابلسر
برای مشاهده شانس قبولی خود براساس رتبه تان در همه دانشگاه ها و گرایش ها به لینک زیر بروید.
انتخاب رشته ارشد علوم تربیتی 1403

آمار رتبه های قبولی ارشد علوم تربیتی 1402-1401

رتبه های قبولی ارشد علوم تربیتی 1402-1401 را در دانشگاه ها و دوره های مختلف تحصیلی در ادامه این مطلب می توانید مشاهده کنید.

رتبه های قبولی ارشد علوم تربیتی 1401 در کد ضریب 1: رشته های برنامه ریزی درسی و برنامه ریزی آموزشی

در کنکور ارشد مجموعه علوم تربیتی 1401،کد ضریب یک مربوط به رشته های برنامه ریزی درسی و برنامه ریزی آموزشی بود، که در دفترچه ثبت نام کنکور ارشد 1402 رشته برنامه ریزی آموزشی و درسی نیز به این کد ضریب و مجموعه علوم تربیتی اضافه شده است.

 در جدول زیر نمونه رتبه های قبولی ارشد کد ضریب 1 مربوط به رشته علوم تربیتی را قرار داده ایم.

رتبه ها و محل قبولی ارشد علوم تربیتی 1402-1401: کد ضریب 1: رشته های برنامه ریزی درسی و برنامه ریزی آموزشی

رتبه قبولی محل قبولی
19 برنامه ریزی درسی – دانشگاه تهران – روزانه
61 برنامه ریزی درسی – دانشگاه فردوسی مشهد – روزانه
142 برنامه ریزی درسی – دانشگاه تبریز – روزانه
برای مشاهده شانس قبولی خود براساس رتبه تان در همه دانشگاه ها و گرایش ها به لینک زیر بروید.
انتخاب رشته ارشد علوم تربیتی 1403

148 برنامه ریزی درسی – دانشگاه شهید چمران – اهواز – روزانه
217 برنامه ریزی درسی – دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) – نوبت دوم
313 برنامه ریزی درسی – دانشگاه اراک – روزانه
376 برنامه ریزی آموزشی – دانشگاه مازندران – بابلسر – روزانه
524 برنامه ریزی درسی – دانشگاه شهید مدنی آذربایجان – تبریز – روزانه
1184 برنامه ریزی درسی – دانشگاه اراک – نوبت دوم
1488 برنامه ریزی درسی – دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی – مرکز مشهد – پیام نور
برای مشاهده شانس قبولی خود براساس رتبه تان در همه دانشگاه ها و گرایش ها به لینک زیر بروید.
انتخاب رشته ارشد علوم تربیتی 1403

4784 برنامه ریزی درسی – دانشگاه پیام نور استان اصفهان – مرکز زرین شهر – پیام نور
8355 برنامه ریزی درسی – دانشگاه تبریز – پردیس خودگردان
26078 برنامه ریزی درسی – موسسه غیرانتفاعی میعاد – مهاباد – غیرانتفاعی

رتبه های قبولی ارشد علوم تربیتی 1401 در کد ضریب 2: رشته های تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش و فلسفه تعلیم و تربیت

در کنکور ارشد مجموعه علوم تربیتی 1401، کد ضریب دو مربوط به رشته های تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش و فلسفه تعلیم و تربیت است.

 در جدول زیر نمونه رتبه های قبولی ارشد کد ضریب 2 مربوط به رشته علوم تربیتی را قرار داده ایم.

رتبه ها و محل قبولی ارشد علوم تربیتی 1402-1401: کد ضریب 2: رشته های تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش و فلسفه تعلیم و تربیت

رتبه قبولی محل قبولی
40 تعلیم و تربیت اسلامی – دانشگاه تهران – روزانه
183 تعلیم و تربیت اسلامی – دانشگاه شیراز – روزانه
310 تعلیم و تربیت اسلامی – دانشگاه الزهرا(س) – روزانه
416 تعلیم و تربیت اسلامی – دانشگاه شهید باهنر – کرمان – روزانه
برای مشاهده شانس قبولی خود براساس رتبه تان در همه دانشگاه ها و گرایش ها به لینک زیر بروید.
انتخاب رشته ارشد علوم تربیتی 1403

567 تعلیم و تربیت اسلامی – دانشگاه اصفهان – نوبت دوم
633 تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش – دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) – نوبت دوم
1068 تعلیم و تربیت اسلامی – دانشگاه ملایر – نوبت دوم
5997 تعلیم و تربیت اسلامی – دانشگاه شیراز – پردیس خودگردان
9357 تعلیم و تربیت اسلامی – دانشگاه پیام نور استان فارس – مرکز فسا – پیام نور
29007 تعلیم و تربیت اسلامی – دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی – مرکز میاندوآب – مجازی پیام نور

رتبه های قبولی ارشد علوم تربیتی 1401 در کد ضریب 3: رشته مدیریت آموزشی

در کنکور ارشد مجموعه علوم تربیتی 1401، کد ضریب 3 مربوط به رشته مدیریت آموزشی بود. که در جدول زیر نمونه رتبه های قبولی ارشد کد ضریب 3 مربوط به رشته علوم تربیتی را قرار داده ایم.

رتبه ها و محل قبولی ارشد علوم تربیتی 1402-1401: کد ضریب 3: رشته مدیریت آموزشی

رتبه قبولی محل قبولی
6 مدیریت آموزشی – دانشگاه تهران – روزانه
45 مدیریت آموزشی – دانشگاه علامه طباطبایی – تهران – روزانه
111 مدیریت آموزشی – دانشگاه خوارزمی – روزانه
286 مدیریت آموزشی – دانشگاه فردوسی مشهد – نوبت دوم
برای مشاهده شانس قبولی خود براساس رتبه تان در همه دانشگاه ها و گرایش ها به لینک زیر بروید.
انتخاب رشته ارشد علوم تربیتی 1403

586 مدیریت آموزشی – دانشگاه بیرجند – روزانه
791 مدیریت آموزشی – دانشگاه ارومیه – روزانه
833 مدیریت آموزشی – دانشگاه پیام نور استان تهران – تهران جنوب – پیام نور
1214 مدیریت آموزشی – دانشگاه ملایر – نوبت دوم
4320 مدیریت آموزشی – دانشگاه غیرانتفاعی ایوانکی – غیرانتفاعی
13817 مدیریت آموزشی – موسسه غیرانتفاعی شفق – تنکابن – غیرانتفاعی
برای مشاهده شانس قبولی خود براساس رتبه تان در همه دانشگاه ها و گرایش ها به لینک زیر بروید.
انتخاب رشته ارشد علوم تربیتی 1403

رتبه های قبولی ارشد علوم تربیتی 1401 در کد ضریب 4: رشته آموزش و بهسازی منابع انسانی

در کنکور ارشد مجموعه علوم تربیتی 1401، کد ضریب چهار مربوط به رشته آموزش و بهسازی منابع انسانی بود، که در دفترچه ثبت نام کنکور ارشد 1402، رشته آموزش بزرگسالان نیز به این کد ضریب اضافه شده است. 

در جدول زیر نمونه رتبه های قبولی ارشد کد ضریب 4 مربوط به رشته علوم تربیتی را قرار داده ایم.

رتبه ها و محل قبولی ارشد علوم تربیتی 1402-1401: کد ضریب 4: رشته آموزش و بهسازی منابع انسانی

رتبه قبولی محل قبولی
37 آموزش و بهسازی منابع انسانی – دانشگاه شهید بهشتی – تهران – روزانه
138 آموزش و بهسازی منابع انسانی – دانشگاه تبریز – روزانه
339 آموزش و بهسازی منابع انسانی – دانشگاه فردوسی مشهد – نوبت دوم
برای مشاهده شانس قبولی خود براساس رتبه تان در همه دانشگاه ها و گرایش ها به لینک زیر بروید.
انتخاب رشته ارشد علوم تربیتی 1403

788 آموزش و بهسازی منابع انسانی – دانشگاه شهید مدنی آذربایجان – تبریز – روزانه
5342 آموزش و بهسازی منابع انسانی – دانشگاه پیام نور استان فارس – مرکز شیراز – پیام نور
33627 آموزش و بهسازی منابع انسانی – موسسه غیرانتفاعی قدیر – لنگرود – غیرانتفاعی

رتبه های قبولی ارشد علوم تربیتی 1401 در کد ضریب 5: رشته های تحقیقات آموزشی و ارزشیابی آموزشی

در ارشد مجموعه علوم تربیتی 1401، کد ضریب پنج مربوط به رشته های تحقیقات آموزشی و ارزشیابی آموزشی بود. که در جدول زیر نمونه رتبه های قبولی ارشد کد ضریب 5 مربوط به رشته علوم تربیتی را قرار داده ایم.

رتبه ها و محل قبولی ارشد علوم تربیتی 1402-1401: کد ضریب 5: رشته های تحقیقات آموزشی و ارزشیابی آموزشی

رتبه قبولی محل قبولی
91 تحقیقات آموزشی – دانشگاه تهران – روزانه
344 تحقیقات آموزشی – دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) – روزانه
773 تحقیقات آموزشی – دانشگاه شهید چمران – اهواز – روزانه
برای مشاهده شانس قبولی خود براساس رتبه تان در همه دانشگاه ها و گرایش ها به لینک زیر بروید.
انتخاب رشته ارشد علوم تربیتی 1403

1129 تحقیقات آموزشی – دانشگاه یاسوج – روزانه
1538 ارزشیابی آموزشی – دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) – مجازی دولتی
9781 تحقیقات آموزشی – دانشگاه پیام نور استان سمنان – مرکز گرمسار – پیام نور

 رتبه های قبولی ارشد علوم تربیتی 1401 در کد ضریب 6: رشته تکنولوژی آموزشی

در کنکور ارشد مجموعه علوم تربیتی 1401، کد ضریب شش مربوط به رشته تکنولوژی آموزشی بود، که در دفترچه ثبت نام کنکور ارشد 1402، رشته یادگیری الکترونیکی نیز به این مجموعه اضافه شده و کد ضریب شش را به خود اختصاص داده است.

در جدول زیر نمونه رتبه های قبولی ارشد کد ضریب 6 مربوط به رشته علوم تربیتی را قرار داده ایم.

رتبه ها و محل قبولی ارشد علوم تربیتی 1402-1401: کد ضریب 6: رشته تکنولوژی آموزشی

رتبه قبولی محل قبولی
8 یادگیری الکترونیکی – دانشگاه تهران – روزانه
63 تکنولوژی آموزشی – دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) – روزانه
375 تکنولوژی آموزشی – دانشگاه بوعلی سینا – همدان – نوبت دوم
13624 تکنولوژی آموزشی – دانشگاه پیام نور استان کرمانشاه – واحد روانسر – پیام نور
برای مشاهده شانس قبولی خود براساس رتبه تان در همه دانشگاه ها و گرایش ها به لینک زیر بروید.
انتخاب رشته ارشد علوم تربیتی 1403

رتبه های قبولی ارشد علوم تربیتی 1401 در کد ضریب 7: رشته مدیریت و برنامه ریزی آموزش عالی

در کنکور ارشد مجموعه علوم تربیتی 1401، کد ضریب هفت مربوط به رشته مدیریت و برنامه ریزی آموزش عالی بود. که در جدول زیر نمونه رتبه های قبولی ارشد کد ضریب 7 مربوط به رشته علوم تربیتی را قرار داده ایم.

رتبه ها و محل قبولی ارشد علوم تربیتی 1402-1401: کد ضریب 7: رشته مدیریت و برنامه ریزی آموزش عالی

رتبه قبولی محل قبولی
108 مدیریت و برنامه ریزی آموزش عالی – دانشگاه تهران – روزانه

رتبه های قبولی ارشد علوم تربیتی 1401 در کد ضریب 8: رشته های آموزش ابتدایی، پیش دبستانی و آموزش و پرورش تطبیقی

در کنکور ارشد مجموعه علوم تربیتی 1401، کد ضریب هشت مربوط به گرایش های آموزش ابتدایی، پیش دبستانی و آموزش و پرورش تطبیقی از رشته علوم تربیتی و رشته علوم شناختی بود، که در دفترچه ثبت نام کنکور ارشد 1402، گرایش آموزش و پرورش تطبیقی و رشته علوم شناختی از این کد ضریب و مجموعه علوم تربیتی حذف شده است.

در جدول زیر نمونه رتبه های قبولی ارشد کد ضریب 8 مربوط به رشته علوم تربیتی را قرار داده ایم.

رتبه ها و محل قبولی ارشد علوم تربیتی 1402-1401: کد ضریب 8: رشته های آموزش ابتدایی، پیش دبستانی و آموزش و پرورش تطبیقی

رتبه قبولی محل قبولی
16 آموزش و پرورش ابتدایی – دانشگاه علامه طباطبایی – تهران – روزانه
269 آموزش و پرورش پیش دبستانی – دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی – تهران – روزانه
1409 آموزش و پرورش ابتدایی – دانشگاه شیراز – پردیس خودگردان
برای مشاهده شانس قبولی خود براساس رتبه تان در همه دانشگاه ها و گرایش ها به لینک زیر بروید.
انتخاب رشته ارشد علوم تربیتی 1403

آمار رتبه های قبولی ارشد علوم تربیتی 1401-1400

رتبه های قبولی ارشد علوم تربیتی 1401-1400 را در دانشگاه ها و دوره های مختلف تحصیلی در ادامه این مطلب می توانید مشاهده کنید.

رتبه های قبولی ارشد علوم تربیتی 1400 در کد ضریب 1: رشته های برنامه ریزی درسی و برنامه ریزی آموزشی

در کنکور ارشد مجموعه علوم تربیتی 1400، کد ضریب یک مربوط به رشته های برنامه ریزی درسی و برنامه ریزی آموزشی بود. که  در جدول زیر نمونه رتبه های قبولی ارشد کد ضریب 1 مربوط به رشته علوم تربیتی را قرار داده ایم.

رتبه ها و محل قبولی ارشد علوم تربیتی 1401-1400: کد ضریب 1: رشته های برنامه ریزی درسی و برنامه ریزی آموزشی

رتبه قبولی رشته و محل قبولی
23 برنامه ریزی درسی – دانشگاه تهران – روزانه
69 برنامه ریزی درسی – دانشگاه فردوسی مشهد – روزانه
98 برنامه ریزی درسی – دانشگاه شیراز – روزانه
175 برنامه ریزی درسی – دانشگاه علامه طباطبایی – تهران – نوبت دوم
293 برنامه ریزی درسی – دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی – تهران – نوبت دوم
404 برنامه ریزی آموزشی – دانشگاه مازندران – بابلسر – روزانه
681 برنامه ریزی درسی – دانشگاه مازندران – بابلسر – نوبت دوم
4992 برنامه ریزی درسی – دانشگاه پیام نور استان اصفهان – مرکز زرین شهر – پیام نور
9325 برنامه ریزی درسی – دانشگاه پیام نور استان فارس – مرکز خرامه – پیام نور

 رتبه های قبولی ارشد علوم تربیتی 1400 در کد ضریب 2: رشته های تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش و فلسفه تعلیم و تربیت

در کنکور ارشد مجموعه علوم تربیتی 1400، کد ضریب دو مربوط به رشته های تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش و فلسفه تعلیم و تربیت است.

 در جدول زیر نمونه رتبه های قبولی ارشد کد ضریب 2 مربوط به رشته علوم تربیتی را قرار داده ایم.

رتبه ها و محل قبولی ارشد علوم تربیتی 1401-1400: کد ضریب 2: رشته های تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش و فلسفه تعلیم و تربیت

رتبه قبولی رشته و محل قبولی
71 تعلیم و تربیت اسلامی – دانشگاه شهید بهشتی – تهران – روزانه
183 تعلیم و تربیت اسلامی – دانشگاه تربیت مدرس – فاقد خوابگاه – روزانه
297 تعلیم و تربیت اسلامی – دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) – روزانه
428 تعلیم و تربیت اسلامی – دانشگاه شهید چمران – اهواز – روزانه
595 آموزش فلسفه به کودکان و نوجوانان – دانشگاه خوارزمی – نوبت دوم
688 تعلیم و تربیت اسلامی – دانشگاه شاهد – تهران – نوبت دوم
3669 تعلیم و تربیت اسلامی – دانشگاه پیام نور استان تهران – تهران جنوب – پیام نور
9369 تعلیم و تربیت اسلامی – دانشگاه پیام نور استان مرکزی – مرکز اراک – پیام نور
10721 تعلیم و تربیت اسلامی – دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی – مرکز میاندوآب – مجازی پیام نور

رتبه های قبولی ارشد علوم تربیتی 1400 در کد ضریب 3: رشته مدیریت آموزشی

در کنکور ارشد مجموعه علوم تربیتی 1400، کد ضریب 3 مربوط به رشته مدیریت آموزشی بود. که در جدول زیر نمونه رتبه های قبولی ارشد کد ضریب 3 مربوط به رشته علوم تربیتی را قرار داده ایم.

رتبه ها و محل قبولی ارشد علوم تربیتی 1401-1400: کد ضریب 3: رشته مدیریت آموزشی

رتبه قبولی رشته و محل قبولی
8 مدیریت آموزشی – دانشگاه تهران – روزانه
45 مدیریت آموزشی – دانشگاه اصفهان – روزانه
120 مدیریت آموزشی – دانشگاه خوارزمی – روزانه
218 مدیریت آموزشی – دانشگاه علامه طباطبایی – تهران – نوبت دوم
275 مدیریت آموزشی – دانشگاه تهران پردیس فارابی قم – روزانه
392 مدیریت آموزشی – دانشگاه الزهرا(س) – نوبت دوم
544 مدیریت آموزشی – دانشگاه بوعلی سینا – همدان – نوبت دوم
796 مدیریت آموزشی – دانشگاه ارومیه – روزانه
1005 مدیریت آموزشی – دانشگاه کردستان – سنندج – نوبت دوم
1572 مدیریت آموزشی – دانشگاه شهید بهشتی – تهران – پردیس خودگردان
3994 مدیریت آموزشی – دانشگاه تهران پردیس فارابی قم – مجازی
15982 مدیریت آموزشی – موسسه غیرانتفاعی آفاق – ارومیه – غیرانتفاعی

رتبه های قبولی ارشد علوم تربیتی 1400 در کد ضریب 4: رشته آموزش و بهسازی منابع انسانی

در کنکور ارشد مجموعه علوم تربیتی 1400، کد ضریب 4 مربوط به رشته آموزش و بهسازی منابع انسانی بود که در جدول زیر نمونه رتبه های قبولی ارشد کد ضریب 4 مربوط به رشته علوم تربیتی را قرار داده ایم.

رتبه ها و محل قبولی ارشد علوم تربیتی 1401-1400: کد ضریب 4: رشته آموزش و بهسازی منابع انسانی

رتبه قبولی رشته و محل قبولی
85 آموزش و بهسازی منابع انسانی – دانشگاه علامه طباطبایی – تهران – روزانه
146 آموزش و بهسازی منابع انسانی – دانشگاه تبریز – روزانه
351 آموزش و بهسازی منابع انسانی – دانشگاه فردوسی مشهد – نوبت دوم
804 آموزش و بهسازی منابع انسانی – دانشگاه شهید مدنی آذربایجان – تبریز – روزانه
1345 آموزش و بهسازی منابع انسانی – دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ – تهران – غیرانتفاعی
3963 آموزش و بهسازی منابع انسانی – دانشگاه پیام نور استان همدان – مرکز همدان – پیام نور
15695 آموزش و بهسازی منابع انسانی – موسسه غیرانتفاعی سمنگان – آمل – غیرانتفاعی

رتبه های قبولی ارشد علوم تربیتی 1400 در کد ضریب 5: رشته های تحقیقات آموزشی و ارزشیابی آموزشی

در ارشد مجموعه علوم تربیتی، کد ضریب پنج مربوط به رشته های تحقیقات آموزشی و ارزشیابی آموزشی بود. که در جدول زیر نمونه رتبه های قبولی ارشد کد ضریب 5 مربوط به رشته علوم تربیتی را قرار داده ایم.

رتبه ها و محل قبولی ارشد علوم تربیتی 1401-1400: کد ضریب 5: رشته های تحقیقات آموزشی و ارزشیابی آموزشی

رتبه قبولی رشته و محل قبولی
31 تحقیقات آموزشی – دانشگاه تهران – روزانه
130 تحقیقات آموزشی – دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) – روزانه
403 ارزشیابی آموزشی – دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) – نوبت دوم
685 تحقیقات آموزشی – دانشگاه محقق اردبیلی – اردبیل – روزانه
955 تحقیقات آموزشی – دانشگاه هرمزگان – بندر عباس – نوبت دوم
5569 تحقیقات آموزشی – دانشگاه پیام نور استان سمنان – مرکز گرمسار – پیام نور

رتبه های قبولی ارشد علوم تربیتی 1400 در کد ضریب 6: رشته تکنولوژی آموزشی

در کنکور ارشد مجموعه علوم تربیتی، کد ضریب شش مربوط به رشته تکنولوژی آموزشی است. در جدول زیر نمونه رتبه های قبولی ارشد کد ضریب 6 مربوط به رشته علوم تربیتی را قرار داده ایم.

رتبه ها و محل قبولی ارشد علوم تربیتی 1401-1400: کد ضریب 6: رشته تکنولوژی آموزشی

رتبه قبولی رشته و محل قبولی
13 تکنولوژی آموزشی – دانشگاه علامه طباطبایی – تهران – روزانه
105 تکنولوژی آموزشی – دانشگاه تبریز – نوبت دوم
147 تکنولوژی آموزشی – دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) – نوبت دوم
456 تکنولوژی آموزشی – دانشگاه اراک – نوبت دوم

رتبه های قبولی ارشد علوم تربیتی 1400 در کد ضریب 7: رشته مدیریت و برنامه ریزی آموزش عالی

در کنکور ارشد مجموعه علوم تربیتی، کد ضریب هفت مربوط به رشته مدیریت و برنامه ریزی آموزش عالی بود. که در جدول زیر نمونه رتبه های قبولی ارشد کد ضریب 7 مربوط به رشته علوم تربیتی را قرار داده ایم.

رتبه ها و محل قبولی ارشد علوم تربیتی 1401-1400: کد ضریب 7: رشته مدیریت و برنامه ریزی آموزش عالی

رتبه قبولی رشته و محل قبولی
202 مدیریت و برنامه ریزی آموزش عالی – دانشگاه شهید بهشتی – تهران – روزانه
586 مدیریت و برنامه ریزی آموزش عالی – دانشگاه شهید مدنی آذربایجان – تبریز – روزانه
4089 مدیریت و برنامه ریزی آموزش عالی – دانشگاه غیرانتفاعی خاتم – تهران – غیرانتفاعی

رتبه های قبولی ارشد علوم تربیتی 1400 در کد ضریب 8: رشته های آموزش ابتدایی، پیش دبستانی و آموزش و پرورش تطبیقی

در کنکور ارشد مجموعه علوم تربیتی، کد ضریب هشت مربوط به گرایش های آموزش ابتدایی، پیش دبستانی و آموزش و پرورش تطبیقی از رشته علوم تربیتی و رشته علوم شناختی بود. که در جدول زیر نمونه رتبه های قبولی ارشد کد ضریب 8 مربوط به رشته علوم تربیتی را قرار داده ایم.

رتبه ها و محل قبولی ارشد علوم تربیتی 1401-1400: کد ضریب 8: رشته های آموزش ابتدایی، پیش دبستانی و آموزش و پرورش تطبیقی

رتبه قبولی رشته و محل قبولی
18 آموزش و پرورش ابتدایی – دانشگاه علامه طباطبایی – تهران – روزانه
282 آموزش و پرورش پیش دبستانی – دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی – تهران – روزانه
1485 آموزش و پرورش ابتدایی – دانشگاه شیراز – پردیس خودگردان
8965 آموزش و پرورش ابتدایی – موسسه غیرانتفاعی باختر – ایلام – غیرانتفاعی

آمار رتبه های قبولی ارشد علوم تربیتی 1400-99

رتبه های قبولی ارشد علوم تربیتی 1400-99 را در دانشگاه ها و دوره های مختلف تحصیلی در ادامه این مطلب می توانید مشاهده کنید.

رتبه های قبولی ارشد علوم تربیتی 99 در کد ضریب 1: رشته های برنامه ریزی درسی و برنامه ریزی آموزشی

در کنکور ارشد مجموعه علوم تربیتی 99، کد ضریب یک مربوط به رشته برنامه ریزی درسی بود و در کنکور ارشد 1400، برنامه ریزی آموزشی نیز به این کد ضریب اضافه شده است.

 در جدول زیر نمونه رتبه های قبولی ارشد کد ضریب 1 مربوط به رشته علوم تربیتی را قرار داده ایم.

رتبه ها و محل قبولی ارشد علوم تربیتی 1400-99: کد ضریب 1: رشته های برنامه ریزی درسی و برنامه ریزی آموزشی

رتبه قبولی رشته و محل قبولی
85  برنامه ریزی درسی دانشگاه شهید بهشتی – روزانه
173 برنامه ریزی درسی دانشگاه خوارزمی – روزانه 
267  برنامه ریزی درسی دانشگاه اصفهان – نوبت دوم 
384  برنامه ریزی درسی دانشگاه مازندران – روزانه 
598  ریزی درسی دانشگاه شهید باهنر کرمان – نوبت دوم 
1543  برنامه ریزی درسی دانشگاه شهید بهشتی – پردیس خودگردان 
2803  برنامه ریزی درسی دانشگاه پیام نور استان سمنان “مرکزدامغان”
3364  برنامه ریزی درسی موسسه غیر انتفاعی صفاهان اصفهان

رتبه های قبولی ارشد علوم تربیتی 99 در کد ضریب 2: رشته های تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش و فلسفه تعلیم و تربیت

در کنکور ارشد مجموعه علوم تربیتی 99، کد ضریب دو مربوط به رشته تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش بود و در ارشد علوم تربیتی 1400 رشته فلسفه تعلیم و تربیت نیز به این کد ضریب اضافه شده است.

 در جدول زیر نمونه رتبه های قبولی ارشد کد ضریب 2 مربوط به رشته علوم تربیتی را قرار داده ایم.

رتبه ها و محل قبولی ارشد علوم تربیتی 1400-99: کد ضریب 2: رشته های تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش و فلسفه تعلیم و تربیت

رتبه قبولی رشته و محل قبولی
11  تعلیم و تربیت اسلامی دانشگاه تهران – روزانه 
230   تعلیم و تربیت اسلامی دانشگاه خوارزمی – روزانه 
444   تعلیم و تربیت اسلامی دانشگاه الزهرا تهران – نوبت دوم 
937   تعلیم و تربیت اسلامی دانشگاه شاهد تهران – نوبت دوم 
1237  تعلیم و تربیت اسلامی دانشگاه شیراز – پردیس خودگردان
3209   تعلیم و تربیت اسلامی دانشگاه پیام نور استان مرکزی “مرکزاراک “- مجازی

رتبه های قبولی ارشد علوم تربیتی 99 در کد ضریب 3: رشته مدیریت آموزشی

در کنکور ارشد مجموعه علوم تربیتی 99، کد ضریب 3 مربوط به رشته مدیریت آموزشی بود. که در جدول زیر نمونه رتبه های قبولی ارشد کد ضریب 3 مربوط به رشته علوم تربیتی را قرار داده ایم.

رتبه ها و محل قبولی ارشد علوم تربیتی 1400-99: کد ضریب 3: رشته مدیریت آموزشی

رتبه قبولی رشته و محل قبولی
7  مدیریت آموزشی دانشگاه تهران – روزانه
52  مدیریت آموزشی دانشگاه شیراز – روزانه
240  مدیریت آموزشی دانشگاه شهید بهشتی – نوبت دوم
322  مدیریت آموزشی دانشگاه بوعلی سینا همدان – نوبت دوم
491  مدیریت آموزشی دانشگاه ارومیه – روزانه 
822  مدیریت آموزشی دانشگاه پیام نور استان تهران “تهران جنوب”
1302  مدیریت آموزشی دانشگاه شهید بهشتی – پردیس خودگردان
8122  مدیریت آموزشی موسسه غیر انتفاعی کومش سمنان

رتبه های قبولی ارشد علوم تربیتی 99 در کد ضریب 4: رشته آموزش و بهسازی منابع انسانی

در کنکور ارشد مجموعه علوم تربیتی 99، کد ضریب 4 مربوط به رشته آموزش و بهسازی منابع انسانی بود که در جدول زیر نمونه رتبه های قبولی ارشد کد ضریب 4 مربوط به رشته علوم تربیتی را قرار داده ایم.

رتبه ها و محل قبولی ارشد علوم تربیتی 1400-99: کد ضریب 4: رشته آموزش و بهسازی منابع انسانی

رتبه قبولی رشته و محل قبولی
104  آموزش و بهسازی منابع انسانی دانشگاه فردوسی مشهد – روزانه
482  آموزش و بهسازی منابع انسانی دانشگاه شهید بهشتی – نوبت دوم
907  آموزش و بهسازی منابع انسانی دانشگاه محقق اردبیلی اردبیل – نوبت دوم
5258  آموزش و بهسازی منابع انسانی دانشگاه تبریز – پردیس خودگردان

رتبه های قبولی ارشد علوم تربیتی 99 در کد ضریب 5: رشته آموزش بزرگسالان

در کنکور ارشد مجموعه علوم تربیتی 99، کد ضریب پنج مربوط به رشته آموزش بزرگسالان بود که در ارشد علوم تربیتی 1400، این رشته از مجموعه علوم تربیتی حذف شده است.

رتبه های قبولی ارشد علوم تربیتی 99 در کد ضریب 6: رشته های تحقیقات آموزشی و ارزشیابی آموزشی

در کنکور ارشد مجموعه علوم تربیتی 99، کد ضریب شش مربوط به رشته های تحقیقات آموزشی و ارزشیابی آموزشی بود که در کنکور ارشد علوم تربیتی 1400 به دلیل حذف کد ضریب 5 و رشته آموزش بزرگسالان، کد ضریب 5 به این رشته ها اختصاص داده شده است.

در جدول زیر نمونه رتبه های قبولی ارشد کد ضریب 5 مربوط به رشته علوم تربیتی را قرار داده ایم.

رتبه ها و محل قبولی ارشد علوم تربیتی 1400-99: کد ضریب 6: رشته های تحقیقات آموزشی و ارزشیابی آموزشی

رتبه قبولی رشته و محل قبولی
112 تحقیقات آموزشی دانشگاه علامه طباطبایی – روزانه
199 تحقیقات آموزشی دانشگاه تهران – نوبت دوم
1517  تحقیقات آموزشی دانشگاه خوارزمی – پردیس خودگردان

رتبه های قبولی ارشد علوم تربیتی 99 در کد ضریب 7: رشته تکنولوژی آموزشی

در کنکور ارشد مجموعه علوم تربیتی 99، کد ضریب هفت مربوط به رشته تکنولوژی آموزشی بود که در کنکور ارشد علوم تربیتی 1400 به دلیل حذف کد ضریب 5 و رشته آموزش بزرگسالان، کد ضریب 6 به این رشته اختصاص داده شده است.

در جدول زیر نمونه رتبه های قبولی ارشد کد ضریب 7 مربوط به رشته علوم تربیتی را قرار داده ایم.

رتبه ها و محل قبولی ارشد علوم تربیتی 1400-99: کد ضریب 7: رشته تکنولوژی آموزشی

رتبه قبولی رشته و محل قبولی
11 تکنولوژی آموزشی دانشگاه علامه طباطبایی – روزانه
106  تکنولوژی آموزشی دانشگاه اراک – روزانه
1011  تکنولوژی آموزشی دانشگاه تهران – پردیس خودگردان

رتبه های قبولی ارشد علوم تربیتی 99 در کد ضریب 8: رشته مدیریت و برنامه ریزی آموزش عالی

در کنکور ارشد مجموعه علوم تربیتی 99، کد ضریب هشت مربوط به رشته مدیریت و برنامه ریزی آموزش عالی بود ولی در ارشد علوم تربیتی 1400، کد ضریب 7 به این رشته اختصاص داده شده است .

در جدول زیر نمونه رتبه های قبولی ارشد کد ضریب 8 مربوط به رشته علوم تربیتی را قرار داده ایم.

رتبه ها و محل قبولی ارشد علوم تربیتی 1400-99: کد ضریب 8: رشته مدیریت و برنامه ریزی آموزش عالی

رتبه قبولی رشته و محل قبولی
36 مدیریت و برنامه ریزی آموزش عالی دانشگاه شهید بهشتی – روزانه 
1236   مدیریت و برنامه ریزی آموزش عالی دانشگاه شهید بهشتی – پردیس خودگردان

رتبه های قبولی ارشد علوم تربیتی 99 در کد ضریب 9: رشته های آموزش ابتدایی، پیش دبستانی و آموزش و پرورش تطبیقی

در کنکور ارشد مجموعه علوم تربیتی 99، کد ضریب نه مربوط به رشته های آموزش ابتدایی، پیش دبستانی و آموزش و پروش تطبیقی بود که در 1400، کد ضریب این رشته ها عدد 8 شده است و رشته علوم شناختی نیز به این مجموعه افزوده شده است.

در جدول زیر نمونه رتبه های قبولی ارشد کد ضریب 9 مربوط به رشته علوم تربیتی را قرار داده ایم.

رتبه ها و محل قبولی ارشد علوم تربیتی 1400-99: کد ضریب 9: رشته های آموزش ابتدایی، پیش دبستانی و آموزش و پرورش تطبیقی

رتبه قبولی رشته و محل قبولی
36 آموزش و پرورش ابتدایی دانشگاه شیراز – روزانه
272 آموزش و پرورش پیش دبستانی دانشگاه علامه طباطبایی – نوبت دوم

 

4.7/5 - (3 امتیاز)
بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کد امنیتی *محدودیت زمانی مجاز به پایان رسید. لطفا کد امنیتی را دوباره تکمیل کنید.

سوالات و کلید سوالات ارشد بهداشت و ایمنی مواد غذایی 1404-1403
کارشناسی ارشد
سوالات و کلید سوالات ارشد بهداشت و ایمنی مواد غذایی 1404-1403

دانلود سوالات ارشد بهداشت و ایمنی مواد غذایی 1404-1403 برای دانلود سوالات ارشد بهداشت و ایمنی مواد غذایی 1403 بر روی لینک زیر کلیک کنید. دانلود سوالات ارشد بهداشت و ایمنی مواد غذایی 1404-1403 (به محض دریافت) دانلود کلید سوالات ارشد بهداشت و ایمنی مواد غذایی 1404-1403 سنجش پزشکی براساس …

سوالات و کلید سوالات ارشد ژورنالیسم پزشکی 1404-1403
انتخاب رشته کارشناسی ارشد
سوالات و کلید سوالات ارشد ژورنالیسم پزشکی 1404-1403

دانلود سوالات ارشد ژورنالیسم پزشکی 1404-1403 برای دانلود سوالات ارشد ژورنالیسم پزشکی 1403 بر روی لینک زیر کلیک کنید. دانلود سوالات ارشد ژورنالیسم پزشکی 1404-1403 (به محض دریافت) دانلود کلید سوالات ارشد ژورنالیسم پزشکی 1404-1403 سنجش پزشکی براساس نوع دفترچه سوالات کارشناسی ارشد ژورنالیسم پزشکی مربوط به سال 1404-1403، کلید …

رتبه های قبولی ارشد
انتخاب رشته کارشناسی ارشد
کارنامه های قبولی، رتبه و محل قبولی ارشد ۱۴۰۲

کارنامه های قبولی، رتبه و محل قبولی ارشد ۱۴۰۲ رتبه ها و محل قبولی ارشد ۱۴۰۲ را در این مطلب برای شما قرار داده ایم. در ادامه به تفکیک گروه های مختلف تحصیلی، می توانید در جداول، لیست رتبه ها و محل قبولی رشته های مختلف در ارشد سال گدشته …