رتبه های قبولی ارشد علوم تربیتی 1401-1400 و محل قبولی
انتخاب رشته کارشناسی ارشد

دسترسی سریع تر به محتوا از طریق فهرست عناوین

رتبه های قبولی ارشد علوم تربیتی 1401-1400

رتبه های قبولی ارشد علوم تربیتی 1401-1400 را در دانشگاه ها و دوره های مختلف تحصیلی در این مطلب برای شما گذاشته ایم. توجه داشته باشید که رتبه های قبولی ارشد 1401-1400 گذاشته شده در این مطلب حاوی درصدهایی که به این رتبه ها منجر شده است، نیست. اگر می خواهید نمونه کارنامه های ارشد علوم تربیتی 1400 که در آنها رتبه ها و درصدهای دروس مختلف نیز درج شده است را مشاهده کنید باید به مطلب زیر مراجعه کنید.

نمونه کارنامه های ارشد علوم تربیتی 1401-1400

نمونه کارنامه های سهمیه 5 و 25 درصد ایثارگری ارشد علوم تربیتی 1400

برای انتخاب رشته ارشد 1401 از نرم افزار انتخاب رشته مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار انتخاب رشته ارشد 1401

 محل قبولی ارشد علوم تربیتی 1401-1400

محل قبولی داوطلبان ارشد علوم تربیتی 1400 با توجه به رتبه ای که کسب کرده اند برای انتخاب رشته ارشد 1401 بسیار اهمیت دارد. به نوعی شانس قبولی ارشد 1401 را براساس محل قبولی ارشد علوم تربیتی در سال 1400 می توان تخمین صحیح و دقیق زد. اگرچه همواره تغییرات کوچک و گاهی حتی زیاد (به خاطر تغییر ظرفیت ها) در رتبه های قبولی ارشد علوم تربیتی 1401 نسبت به محل قبولی ارشد علوم تربیتی 1400 به جود می آید.

صحت و دقت رتبه ها و محل قبولی ارشد علوم تربیتی 1400

برای افزایش ضریب اطمینان شما برای انتخاب رشته ارشد 1401، رتبه ها و محل قبولی ارشد سال 1400 را به گونه ای انتخاب کرده ایم که تقریباً نزدیک به آخرین رتبه های قبولی ارشد علوم تربیتی 1400 در دوره ها و دانشگاه های مختلف باشد. بنابراین سعی شده است تا حد امکان صحت و دقت بسیار بالایی را برای انتشار این اطلاعات به شما ارائه دهیم. البته تنها گلچینی از نمونه رتبه قبولی های ارشد علوم تربیتی 1400 را در اختیار شما قرار داده ایم، اما در زمان انتخاب رشته ارشد 1401 علوم تربیتی، همه شانس های دقیق قبولی براساس رتبه ای که کسب کرده اید و در قالب نرم افزار انتخاب رشته ارشد 1401 مشاوران تحصیلی به شما ارائه داده می شود.

برای انتخاب رشته ارشد 1401 از نرم افزار انتخاب رشته مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار انتخاب رشته ارشد 1401

رتبه ها و محل قبولی ارشد علوم تربیتی 1400 براساس گرایش های مختلف

رتبه ها و محل قبولی ارشد علوم تربیتی 1401-1400 را به صورت تفکیک شده و براساس رشته-گرایش های مجموعه علوم تربیتی ارائه کرده ایم تا راحت تر بتوانید از این اطلاعات استفاده کنید. همچنین رشته-گرایش های مختلف باعث به وجود آمدن کد ضرایب مختلف می شوند و هر کد ضریب، رتبه متفاوتی دارد. در نتیجه رتبه ها و محل قبولی ارشد علوم تربیتی 1400 را براساس رتبه ها در کد ضریب مربوط به آن رشته دانشگاه قبولی برای شما قرار داده ایم.

در ارشد علوم تربیتی براساس دفترچه کنکور ارشد 1400، 8 کد ضریب داشتیم. برای دسترسی سریعتر به رتبه های قبولی ارشد علوم تربیتی 1401-1400 از لینک های جدول زیر استفاده کنید.

لینک های رتبه های قبولی ارشد علوم تربیتی 1400 براساس رشته ها و گرایش ها (کد ضرایب)

رتبه ها و محل قبولی ارشد علوم تربیتی در کد ضریب 1: رشته های برنامه ریزی درسی و برنامه ریزی آموزشی
رتبه ها و محل قبولی ارشد علوم تربیتی در کد ضریب 2: رشته های تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش و فلسفه تعلیم و تربیت
رتبه ها و محل قبولی ارشد علوم تربیتی در کد ضریب 3: رشته مدیریت آموزشی
رتبه ها و محل قبولی ارشد علوم تربیتی در کد ضریب 4: رشته آموزش و بهسازی منابع انسانی
رتبه ها و محل قبولی ارشد علوم تربیتی در کد ضریب 5: رشته های تحقیات آموزشی و ارزشیابی آموزشی
رتبه ها و محل قبولی ارشد علوم تربیتی در کد ضریب 6: رشته تکنولوژی آموزشی
رتبه ها و محل قبولی ارشد علوم تربیتی در کد ضریب 7: رشته مدیریت و برنامه ریز آموزش عالی
رتبه ها و محل قبولی ارشد علوم تربیتی در کد ضریب 8: گرایش های آموزش و پرورش ابتدایی، تطبیقی، پیش دبستانی و رشته علوم شناختی

رتبه های قبولی ارشد علوم تربیتی 1400 در کد ضریب 1: رشته های برنامه ریزی درسی و برنامه ریزی آموزشی

در کنکور ارشد مجموعه علوم تربیتی 1400، کد ضریب یک مربوط به رشته های برنامه ریزی درسی و برنامه ریزی آموزشی بود. که  در جدول زیر نمونه رتبه های قبولی ارشد کد ضریب 1 مربوط به رشته علوم تربیتی را قرار داده ایم.

رتبه ها و محل قبولی ارشد علوم تربیتی 1401-1400: کد ضریب 1: رشته های برنامه ریزی درسی و برنامه ریزی آموزشی

رتبه قبولی رشته و محل قبولی
23 برنامه ریزی درسی – دانشگاه تهران – روزانه
69 برنامه ریزی درسی – دانشگاه فردوسی مشهد – روزانه
98 برنامه ریزی درسی – دانشگاه شیراز – روزانه
175 برنامه ریزی درسی – دانشگاه علامه طباطبایی – تهران – نوبت دوم
293 برنامه ریزی درسی – دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی – تهران – نوبت دوم
404 برنامه ریزی آموزشی – دانشگاه مازندران – بابلسر – روزانه
681 برنامه ریزی درسی – دانشگاه مازندران – بابلسر – نوبت دوم
4992 برنامه ریزی درسی – دانشگاه پیام نور استان اصفهان – مرکز زرین شهر – پیام نور
9325 برنامه ریزی درسی – دانشگاه پیام نور استان فارس – مرکز خرامه – پیام نور

برای انتخاب رشته ارشد 1401 از نرم افزار انتخاب رشته مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار انتخاب رشته ارشد 1401

رتبه های قبولی ارشد علوم تربیتی 1400 در کد ضریب 2: رشته های تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش و فلسفه تعلیم و تربیت

در کنکور ارشد مجموعه علوم تربیتی 1400، کد ضریب دو مربوط به رشته های تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش و فلسفه تعلیم و تربیت است.

 در جدول زیر نمونه رتبه های قبولی ارشد کد ضریب 2 مربوط به رشته علوم تربیتی را قرار داده ایم.

رتبه ها و محل قبولی ارشد علوم تربیتی 1401-1400: کد ضریب 2: رشته های تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش و فلسفه تعلیم و تربیت

رتبه قبولی رشته و محل قبولی
71 تعلیم و تربیت اسلامی – دانشگاه شهید بهشتی – تهران – روزانه
183 تعلیم و تربیت اسلامی – دانشگاه تربیت مدرس – فاقد خوابگاه – روزانه
297 تعلیم و تربیت اسلامی – دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) – روزانه
428 تعلیم و تربیت اسلامی – دانشگاه شهید چمران – اهواز – روزانه
595 آموزش فلسفه به کودکان و نوجوانان – دانشگاه خوارزمی – نوبت دوم
688 تعلیم و تربیت اسلامی – دانشگاه شاهد – تهران – نوبت دوم
3669 تعلیم و تربیت اسلامی – دانشگاه پیام نور استان تهران – تهران جنوب – پیام نور
9369 تعلیم و تربیت اسلامی – دانشگاه پیام نور استان مرکزی – مرکز اراک – پیام نور
10721 تعلیم و تربیت اسلامی – دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی – مرکز میاندوآب – مجازی پیام نور

رتبه های قبولی ارشد علوم تربیتی 1400 در کد ضریب 3: رشته مدیریت آموزشی

در کنکور ارشد مجموعه علوم تربیتی 1400، کد ضریب 3 مربوط به رشته مدیریت آموزشی بود. که در جدول زیر نمونه رتبه های قبولی ارشد کد ضریب 3 مربوط به رشته علوم تربیتی را قرار داده ایم.

رتبه ها و محل قبولی ارشد علوم تربیتی 1401-1400: کد ضریب 3: رشته مدیریت آموزشی

رتبه قبولی رشته و محل قبولی
8 مدیریت آموزشی – دانشگاه تهران – روزانه
45 مدیریت آموزشی – دانشگاه اصفهان – روزانه
120 مدیریت آموزشی – دانشگاه خوارزمی – روزانه
218 مدیریت آموزشی – دانشگاه علامه طباطبایی – تهران – نوبت دوم
275 مدیریت آموزشی – دانشگاه تهران پردیس فارابی قم – روزانه
392 مدیریت آموزشی – دانشگاه الزهرا(س) – نوبت دوم
544 مدیریت آموزشی – دانشگاه بوعلی سینا – همدان – نوبت دوم
796 مدیریت آموزشی – دانشگاه ارومیه – روزانه
1005 مدیریت آموزشی – دانشگاه کردستان – سنندج – نوبت دوم
1572 مدیریت آموزشی – دانشگاه شهید بهشتی – تهران – پردیس خودگردان
3994 مدیریت آموزشی – دانشگاه تهران پردیس فارابی قم – مجازی
15982 مدیریت آموزشی – موسسه غیرانتفاعی آفاق – ارومیه – غیرانتفاعی

برای انتخاب رشته ارشد 1401 از نرم افزار انتخاب رشته مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار انتخاب رشته ارشد 1401

رتبه های قبولی ارشد علوم تربیتی 1400 در کد ضریب 4: رشته آموزش و بهسازی منابع انسانی

در کنکور ارشد مجموعه علوم تربیتی 1400، کد ضریب 4 مربوط به رشته آموزش و بهسازی منابع انسانی بود که در جدول زیر نمونه رتبه های قبولی ارشد کد ضریب 4 مربوط به رشته علوم تربیتی را قرار داده ایم.

رتبه ها و محل قبولی ارشد علوم تربیتی 1401-1400: کد ضریب 4: رشته آموزش و بهسازی منابع انسانی

رتبه قبولی رشته و محل قبولی
85 آموزش و بهسازی منابع انسانی – دانشگاه علامه طباطبایی – تهران – روزانه
146 آموزش و بهسازی منابع انسانی – دانشگاه تبریز – روزانه
351 آموزش و بهسازی منابع انسانی – دانشگاه فردوسی مشهد – نوبت دوم
804 آموزش و بهسازی منابع انسانی – دانشگاه شهید مدنی آذربایجان – تبریز – روزانه
1345 آموزش و بهسازی منابع انسانی – دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ – تهران – غیرانتفاعی
3963 آموزش و بهسازی منابع انسانی – دانشگاه پیام نور استان همدان – مرکز همدان – پیام نور
15695 آموزش و بهسازی منابع انسانی – موسسه غیرانتفاعی سمنگان – آمل – غیرانتفاعی

رتبه های قبولی ارشد علوم تربیتی 1400 در کد ضریب 5: رشته های تحقیقات آموزشی و ارزشیابی آموزشی

در ارشد مجموعه علوم تربیتی، کد ضریب پنج مربوط به رشته های تحقیقات آموزشی و ارزشیابی آموزشی بود. که در جدول زیر نمونه رتبه های قبولی ارشد کد ضریب 5 مربوط به رشته علوم تربیتی را قرار داده ایم.

رتبه ها و محل قبولی ارشد علوم تربیتی 1401-1400: کد ضریب 5: رشته های تحقیقات آموزشی و ارزشیابی آموزشی

رتبه قبولی رشته و محل قبولی
31 تحقیقات آموزشی – دانشگاه تهران – روزانه
130 تحقیقات آموزشی – دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) – روزانه
403 ارزشیابی آموزشی – دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) – نوبت دوم
685 تحقیقات آموزشی – دانشگاه محقق اردبیلی – اردبیل – روزانه
955 تحقیقات آموزشی – دانشگاه هرمزگان – بندر عباس – نوبت دوم
5569 تحقیقات آموزشی – دانشگاه پیام نور استان سمنان – مرکز گرمسار – پیام نور

برای انتخاب رشته ارشد 1401 از نرم افزار انتخاب رشته مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار انتخاب رشته ارشد 1401

رتبه های قبولی ارشد علوم تربیتی 1400 در کد ضریب 6: رشته تکنولوژی آموزشی

در کنکور ارشد مجموعه علوم تربیتی، کد ضریب شش مربوط به رشته تکنولوژی آموزشی است. در جدول زیر نمونه رتبه های قبولی ارشد کد ضریب 6 مربوط به رشته علوم تربیتی را قرار داده ایم.

رتبه ها و محل قبولی ارشد علوم تربیتی 1401-1400: کد ضریب 6: رشته تکنولوژی آموزشی

رتبه قبولی رشته و محل قبولی
13 تکنولوژی آموزشی – دانشگاه علامه طباطبایی – تهران – روزانه
105 تکنولوژی آموزشی – دانشگاه تبریز – نوبت دوم
147 تکنولوژی آموزشی – دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) – نوبت دوم
456 تکنولوژی آموزشی – دانشگاه اراک – نوبت دوم

رتبه های قبولی ارشد علوم تربیتی 1400 در کد ضریب 7: رشته مدیریت و برنامه ریزی آموزش عالی

در کنکور ارشد مجموعه علوم تربیتی، کد ضریب هفت مربوط به رشته مدیریت و برنامه ریزی آموزش عالی بود. که در جدول زیر نمونه رتبه های قبولی ارشد کد ضریب 7 مربوط به رشته علوم تربیتی را قرار داده ایم.

رتبه ها و محل قبولی ارشد علوم تربیتی 1401-1400: کد ضریب 7: رشته مدیریت و برنامه ریزی آموزش عالی

رتبه قبولی رشته و محل قبولی
202 مدیریت و برنامه ریزی آموزش عالی – دانشگاه شهید بهشتی – تهران – روزانه
586 مدیریت و برنامه ریزی آموزش عالی – دانشگاه شهید مدنی آذربایجان – تبریز – روزانه
4089 مدیریت و برنامه ریزی آموزش عالی – دانشگاه غیرانتفاعی خاتم – تهران – غیرانتفاعی

برای انتخاب رشته ارشد 1401 از نرم افزار انتخاب رشته مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار انتخاب رشته ارشد 1401

رتبه های قبولی ارشد علوم تربیتی 1400 در کد ضریب 8: رشته های آموزش ابتدایی، پیش دبستانی و آموزش و پرورش تطبیقی

در کنکور ارشد مجموعه علوم تربیتی، کد ضریب هشت مربوط به گرایش های آموزش ابتدایی، پیش دبستانی و آموزش و پرورش تطبیقی از رشته علوم تربیتی و رشته علوم شناختی بود. که در جدول زیر نمونه رتبه های قبولی ارشد کد ضریب 8 مربوط به رشته علوم تربیتی را قرار داده ایم.

رتبه ها و محل قبولی ارشد علوم تربیتی 1401-1400: کد ضریب 8: رشته های آموزش ابتدایی، پیش دبستانی و آموزش و پرورش تطبیقی

رتبه قبولی رشته و محل قبولی
18 آموزش و پرورش ابتدایی – دانشگاه علامه طباطبایی – تهران – روزانه
282 آموزش و پرورش پیش دبستانی – دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی – تهران – روزانه
1485 آموزش و پرورش ابتدایی – دانشگاه شیراز – پردیس خودگردان
8965 آموزش و پرورش ابتدایی – موسسه غیرانتفاعی باختر – ایلام – غیرانتفاعی

آمار رتبه های قبولی ارشد علوم تربیتی 1400-99

رتبه های قبولی ارشد علوم تربیتی 1400-99 را در دانشگاه ها و دوره های مختلف تحصیلی در ادامه این مطلب می توانید مشاهده کنید.

رتبه های قبولی ارشد علوم تربیتی 99 در کد ضریب 1: رشته های برنامه ریزی درسی و برنامه ریزی آموزشی

در کنکور ارشد مجموعه علوم تربیتی 99، کد ضریب یک مربوط به رشته برنامه ریزی درسی بود و در کنکور ارشد 1400، برنامه ریزی آموزشی نیز به این کد ضریب اضافه شده است.

 در جدول زیر نمونه رتبه های قبولی ارشد کد ضریب 1 مربوط به رشته علوم تربیتی را قرار داده ایم.

رتبه ها و محل قبولی ارشد علوم تربیتی 1400-99: کد ضریب 1: رشته های برنامه ریزی درسی و برنامه ریزی آموزشی

رتبه قبولی رشته و محل قبولی
85  برنامه ریزی درسی دانشگاه شهید بهشتی – روزانه
173 برنامه ریزی درسی دانشگاه خوارزمی – روزانه 
267  برنامه ریزی درسی دانشگاه اصفهان – نوبت دوم 
384  برنامه ریزی درسی دانشگاه مازندران – روزانه 
598  ریزی درسی دانشگاه شهید باهنر کرمان – نوبت دوم 
1543  برنامه ریزی درسی دانشگاه شهید بهشتی – پردیس خودگردان 
2803  برنامه ریزی درسی دانشگاه پیام نور استان سمنان “مرکزدامغان”
3364  برنامه ریزی درسی موسسه غیر انتفاعی صفاهان اصفهان

برای انتخاب رشته ارشد 1401 از نرم افزار انتخاب رشته مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار انتخاب رشته ارشد 1401

رتبه های قبولی ارشد علوم تربیتی 99 در کد ضریب 2: رشته های تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش و فلسفه تعلیم و تربیت

در کنکور ارشد مجموعه علوم تربیتی 99، کد ضریب دو مربوط به رشته تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش بود و در ارشد علوم تربیتی 1400 رشته فلسفه تعلیم و تربیت نیز به این کد ضریب اضافه شده است.

 در جدول زیر نمونه رتبه های قبولی ارشد کد ضریب 2 مربوط به رشته علوم تربیتی را قرار داده ایم.

رتبه ها و محل قبولی ارشد علوم تربیتی 1400-99: کد ضریب 2: رشته های تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش و فلسفه تعلیم و تربیت

رتبه قبولی رشته و محل قبولی
11  تعلیم و تربیت اسلامی دانشگاه تهران – روزانه 
230   تعلیم و تربیت اسلامی دانشگاه خوارزمی – روزانه 
444   تعلیم و تربیت اسلامی دانشگاه الزهرا تهران – نوبت دوم 
937   تعلیم و تربیت اسلامی دانشگاه شاهد تهران – نوبت دوم 
1237  تعلیم و تربیت اسلامی دانشگاه شیراز – پردیس خودگردان
3209   تعلیم و تربیت اسلامی دانشگاه پیام نور استان مرکزی “مرکزاراک “- مجازی

رتبه های قبولی ارشد علوم تربیتی 99 در کد ضریب 3: رشته مدیریت آموزشی

در کنکور ارشد مجموعه علوم تربیتی 99، کد ضریب 3 مربوط به رشته مدیریت آموزشی بود. که در جدول زیر نمونه رتبه های قبولی ارشد کد ضریب 3 مربوط به رشته علوم تربیتی را قرار داده ایم.

رتبه ها و محل قبولی ارشد علوم تربیتی 1400-99: کد ضریب 3: رشته مدیریت آموزشی

رتبه قبولی رشته و محل قبولی
7  مدیریت آموزشی دانشگاه تهران – روزانه
52  مدیریت آموزشی دانشگاه شیراز – روزانه
240  مدیریت آموزشی دانشگاه شهید بهشتی – نوبت دوم
322  مدیریت آموزشی دانشگاه بوعلی سینا همدان – نوبت دوم
491  مدیریت آموزشی دانشگاه ارومیه – روزانه 
822  مدیریت آموزشی دانشگاه پیام نور استان تهران “تهران جنوب”
1302  مدیریت آموزشی دانشگاه شهید بهشتی – پردیس خودگردان
8122  مدیریت آموزشی موسسه غیر انتفاعی کومش سمنان

برای انتخاب رشته ارشد 1401 از نرم افزار انتخاب رشته مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار انتخاب رشته ارشد 1401

رتبه های قبولی ارشد علوم تربیتی 99 در کد ضریب 4: رشته آموزش و بهسازی منابع انسانی

در کنکور ارشد مجموعه علوم تربیتی 99، کد ضریب 4 مربوط به رشته آموزش و بهسازی منابع انسانی بود که در جدول زیر نمونه رتبه های قبولی ارشد کد ضریب 4 مربوط به رشته علوم تربیتی را قرار داده ایم.

رتبه ها و محل قبولی ارشد علوم تربیتی 1400-99: کد ضریب 4: رشته آموزش و بهسازی منابع انسانی

رتبه قبولی رشته و محل قبولی
104  آموزش و بهسازی منابع انسانی دانشگاه فردوسی مشهد – روزانه
482  آموزش و بهسازی منابع انسانی دانشگاه شهید بهشتی – نوبت دوم
907  آموزش و بهسازی منابع انسانی دانشگاه محقق اردبیلی اردبیل – نوبت دوم
5258  آموزش و بهسازی منابع انسانی دانشگاه تبریز – پردیس خودگردان

رتبه های قبولی ارشد علوم تربیتی 99 در کد ضریب 5: رشته آموزش بزرگسالان

در کنکور ارشد مجموعه علوم تربیتی 99، کد ضریب پنج مربوط به رشته آموزش بزرگسالان بود که در ارشد علوم تربیتی 1400، این رشته از مجموعه علوم تربیتی حذف شده است.

برای انتخاب رشته ارشد 1401 از نرم افزار انتخاب رشته مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار انتخاب رشته ارشد 1401

رتبه های قبولی ارشد علوم تربیتی 99 در کد ضریب 6: رشته های تحقیقات آموزشی و ارزشیابی آموزشی

در کنکور ارشد مجموعه علوم تربیتی 99، کد ضریب شش مربوط به رشته های تحقیقات آموزشی و ارزشیابی آموزشی بود که در کنکور ارشد علوم تربیتی 1400 به دلیل حذف کد ضریب 5 و رشته آموزش بزرگسالان، کد ضریب 5 به این رشته ها اختصاص داده شده است.

در جدول زیر نمونه رتبه های قبولی ارشد کد ضریب 5 مربوط به رشته علوم تربیتی را قرار داده ایم.

رتبه ها و محل قبولی ارشد علوم تربیتی 1400-99: کد ضریب 6: رشته های تحقیقات آموزشی و ارزشیابی آموزشی

رتبه قبولی رشته و محل قبولی
112 تحقیقات آموزشی دانشگاه علامه طباطبایی – روزانه
199 تحقیقات آموزشی دانشگاه تهران – نوبت دوم
1517  تحقیقات آموزشی دانشگاه خوارزمی – پردیس خودگردان

رتبه های قبولی ارشد علوم تربیتی 99 در کد ضریب 7: رشته تکنولوژی آموزشی

در کنکور ارشد مجموعه علوم تربیتی 99، کد ضریب هفت مربوط به رشته تکنولوژی آموزشی بود که در کنکور ارشد علوم تربیتی 1400 به دلیل حذف کد ضریب 5 و رشته آموزش بزرگسالان، کد ضریب 6 به این رشته اختصاص داده شده است.

در جدول زیر نمونه رتبه های قبولی ارشد کد ضریب 7 مربوط به رشته علوم تربیتی را قرار داده ایم.

رتبه ها و محل قبولی ارشد علوم تربیتی 1400-99: کد ضریب 7: رشته تکنولوژی آموزشی

رتبه قبولی رشته و محل قبولی
11 تکنولوژی آموزشی دانشگاه علامه طباطبایی – روزانه
106  تکنولوژی آموزشی دانشگاه اراک – روزانه
1011  تکنولوژی آموزشی دانشگاه تهران – پردیس خودگردان

برای انتخاب رشته ارشد 1401 از نرم افزار انتخاب رشته مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار انتخاب رشته ارشد 1401

رتبه های قبولی ارشد علوم تربیتی 99 در کد ضریب 8: رشته مدیریت و برنامه ریزی آموزش عالی

در کنکور ارشد مجموعه علوم تربیتی 99، کد ضریب هشت مربوط به رشته مدیریت و برنامه ریزی آموزش عالی بود ولی در ارشد علوم تربیتی 1400، کد ضریب 7 به این رشته اختصاص داده شده است .

در جدول زیر نمونه رتبه های قبولی ارشد کد ضریب 8 مربوط به رشته علوم تربیتی را قرار داده ایم.

رتبه ها و محل قبولی ارشد علوم تربیتی 1400-99: کد ضریب 8: رشته مدیریت و برنامه ریزی آموزش عالی

رتبه قبولی رشته و محل قبولی
36 مدیریت و برنامه ریزی آموزش عالی دانشگاه شهید بهشتی – روزانه 
1236   مدیریت و برنامه ریزی آموزش عالی دانشگاه شهید بهشتی – پردیس خودگردان

رتبه های قبولی ارشد علوم تربیتی 99 در کد ضریب 9: رشته های آموزش ابتدایی، پیش دبستانی و آموزش و پرورش تطبیقی

در کنکور ارشد مجموعه علوم تربیتی 99، کد ضریب نه مربوط به رشته های آموزش ابتدایی، پیش دبستانی و آموزش و پروش تطبیقی بود که در 1400، کد ضریب این رشته ها عدد 8 شده است و رشته علوم شناختی نیز به این مجموعه افزوده شده است.

در جدول زیر نمونه رتبه های قبولی ارشد کد ضریب 9 مربوط به رشته علوم تربیتی را قرار داده ایم.

رتبه ها و محل قبولی ارشد علوم تربیتی 1400-99: کد ضریب 9: رشته های آموزش ابتدایی، پیش دبستانی و آموزش و پرورش تطبیقی

رتبه قبولی رشته و محل قبولی
36 آموزش و پرورش ابتدایی دانشگاه شیراز – روزانه
272 آموزش و پرورش پیش دبستانی دانشگاه علامه طباطبایی – نوبت دوم

برای انتخاب رشته ارشد 1401 از نرم افزار انتخاب رشته مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار انتخاب رشته ارشد 1401

به این مطلب امتیاز دهید
بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

کد امنیتی *

کارشناسی ارشد
رضا کشاورز افشار

رضا کشاورز افشار 17 سال سابقه مشاوره کنکور سراسری و انتخاب رشته کنکور سراسری (رتبه 388 کنکور تجربی سال 81) مشاور 108 رتبه زیر 100 کنکور سراسری، 392 رتبه زیر 500 کنکور سراسری و بیش از 500 رتبه زیر 1000 کنکور سراسری 12 سال سابقه مشاور تخصصی در حوزه کنکورهای …

انتخاب رشته کارشناسی ارشد
مشاوره انتخاب رشته کنکور1401

مشاوره انتخاب رشته کنکور سراسری 1401 طرح نقره ای طرح طلایی 30 دقیقه مشاوره تلفنی تعیین همه شانس های قبولی پاسخگویی به همه سوالات   45 دقیقه مشاوره تلفنی تعیین همه شانس های قبولی پاسخگویی به همه سوالات مشاوره آنلاین ارائه فایل چیدمان انتخاب رشته 198،000 تومان 350،000 تومان پرداخت …

کارنامه های رتبه و قبولی ارشد سلامت و ترافیک 1400
انتخاب رشته کارشناسی ارشد
کارنامه های رتبه و قبولی ارشد سلامت و ترافیک 1400

کارنامه های رتبه و قبولی ارشد سلامت و ترافیک 1401-1400 کارنامه های رتبه و قبولی ارشد سلامت و ترافیک 1401-1400 برای داوطلبان ارشد سلامت و ترافیک سال 1401 و حتی سال های آینده بسیار اهمیت دارد. آنچه که اهمیت کارنامه های قبولی ارشد سلامت و ترافیک ۱۴۰۰ را برای داوطلبان …