رتبه های قبولی ارشد علوم تربیتی 1402-1401 و محل قبولی
انتخاب رشته کارشناسی ارشد

دسترسی سریع تر به محتوا از طریق فهرست عناوین

رتبه های قبولی ارشد علوم تربیتی 1402-1401

رتبه های قبولی ارشد علوم تربیتی 1402-1401 را در دانشگاه ها و دوره های مختلف تحصیلی در این مطلب برای شما گذاشته ایم. توجه داشته باشید که رتبه های قبولی ارشد 1402-1401 گذاشته شده در این مطلب حاوی درصدهایی که به این رتبه ها منجر شده است، نیست. اگر می خواهید نمونه کارنامه های ارشد علوم تربیتی 1401 که در آنها رتبه ها و درصدهای دروس مختلف نیز درج شده است را مشاهده کنید باید به مطلب زیر مراجعه کنید.

نمونه کارنامه های ارشد علوم تربیتی 1402-1401

 

برای انتخاب رشته ارشد 1402 از نرم افزار انتخاب رشته مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار انتخاب رشته ارشد 1402

 

 محل قبولی ارشد علوم تربیتی 1402-1401

محل قبولی داوطلبان ارشد علوم تربیتی 1401 با توجه به رتبه ای که کسب کرده اند برای انتخاب رشته ارشد 1402 بسیار اهمیت دارد. به نوعی شانس قبولی ارشد 1402 را براساس محل قبولی ارشد علوم تربیتی در سال 1401 می توان تخمین صحیح و دقیق زد. اگرچه همواره تغییرات کوچک و گاهی حتی زیاد (به خاطر تغییر ظرفیت ها) در رتبه های قبولی ارشد علوم تربیتی 1402 نسبت به محل قبولی ارشد علوم تربیتی 1401 به جود می آید.

صحت و دقت رتبه ها و محل قبولی ارشد علوم تربیتی 1401

برای افزایش ضریب اطمینان شما برای انتخاب رشته ارشد 1402، رتبه ها و محل قبولی ارشد سال 1401 را به گونه ای انتخاب کرده ایم که تقریباً نزدیک به آخرین رتبه های قبولی ارشد علوم تربیتی 1401 در دوره ها و دانشگاه های مختلف باشد. بنابراین سعی شده است تا حد امکان صحت و دقت بسیار بالایی را برای انتشار این اطلاعات به شما ارائه دهیم. البته تنها گلچینی از نمونه رتبه قبولی های ارشد علوم تربیتی 1401 را در اختیار شما قرار داده ایم، اما در زمان انتخاب رشته ارشد 1402 علوم تربیتی، همه شانس های دقیق قبولی براساس رتبه ای که کسب کرده اید و در قالب نرم افزار انتخاب رشته ارشد 1402 مشاوران تحصیلی به شما ارائه داده می شود.

رتبه ها و محل قبولی ارشد علوم تربیتی 1401 براساس گرایش های مختلف

رتبه ها و محل قبولی ارشد علوم تربیتی 1402-1401 را به صورت تفکیک شده و براساس رشته-گرایش های مجموعه علوم تربیتی ارائه کرده ایم تا راحت تر بتوانید از این اطلاعات استفاده کنید. همچنین رشته-گرایش های مختلف باعث به وجود آمدن کد ضرایب مختلف می شوند و هر کد ضریب، رتبه متفاوتی دارد. در نتیجه رتبه ها و محل قبولی ارشد علوم تربیتی 1401 را براساس رتبه ها در کد ضریب مربوط به آن رشته دانشگاه قبولی برای شما قرار داده ایم.

برای انتخاب رشته ارشد 1402 از نرم افزار انتخاب رشته مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار انتخاب رشته ارشد 1402

در ارشد علوم تربیتی براساس دفترچه کنکور ارشد 1401، 8 کد ضریب داشتیم. برای دسترسی سریعتر به رتبه های قبولی ارشد علوم تربیتی 1402-1401 از لینک های جدول زیر استفاده کنید.

لینک های رتبه های قبولی ارشد علوم تربیتی 1401 براساس رشته ها و گرایش ها (کد ضرایب)

رتبه ها و محل قبولی ارشد علوم تربیتی در کد ضریب 1: رشته های برنامه ریزی درسی و برنامه ریزی آموزشی
رتبه ها و محل قبولی ارشد علوم تربیتی در کد ضریب 2: رشته های تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش و فلسفه تعلیم و تربیت
رتبه ها و محل قبولی ارشد علوم تربیتی در کد ضریب 3: رشته مدیریت آموزشی
رتبه ها و محل قبولی ارشد علوم تربیتی در کد ضریب 4: رشته آموزش و بهسازی منابع انسانی
رتبه ها و محل قبولی ارشد علوم تربیتی در کد ضریب 5: رشته های تحقیات آموزشی و ارزشیابی آموزشی
رتبه ها و محل قبولی ارشد علوم تربیتی در کد ضریب 6: رشته تکنولوژی آموزشی
رتبه ها و محل قبولی ارشد علوم تربیتی در کد ضریب 7: رشته مدیریت و برنامه ریز آموزش عالی
رتبه ها و محل قبولی ارشد علوم تربیتی در کد ضریب 8: گرایش های آموزش و پرورش ابتدایی، تطبیقی، پیش دبستانی و رشته علوم شناختی

 

برای انتخاب رشته ارشد 1402 از نرم افزار انتخاب رشته مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار انتخاب رشته ارشد 1402

 

رتبه های قبولی ارشد علوم تربیتی 1401 در کد ضریب 1: رشته های برنامه ریزی درسی و برنامه ریزی آموزشی

در کنکور ارشد مجموعه علوم تربیتی 1401،کد ضریب یک مربوط به رشته های برنامه ریزی درسی و برنامه ریزی آموزشی بود، که در دفترچه ثبت نام کنکور ارشد 1402 رشته برنامه ریزی آموزشی و درسی نیز به این کد ضریب و مجموعه علوم تربیتی اضافه شده است.

 در جدول زیر نمونه رتبه های قبولی ارشد کد ضریب 1 مربوط به رشته علوم تربیتی را قرار داده ایم.

رتبه ها و محل قبولی ارشد علوم تربیتی 1402-1401: کد ضریب 1: رشته های برنامه ریزی درسی و برنامه ریزی آموزشی

رتبه قبولی محل قبولی
19 برنامه ریزی درسی – دانشگاه تهران – روزانه
61 برنامه ریزی درسی – دانشگاه فردوسی مشهد – روزانه
142 برنامه ریزی درسی – دانشگاه تبریز – روزانه
برای مشاهده شانس قبولی خود براساس رتبه تان در همه دانشگاه ها و گرایش ها به لینک زیر بروید.
انتخاب رشته ارشد علوم تربیتی 1402

148 برنامه ریزی درسی – دانشگاه شهید چمران – اهواز – روزانه
217 برنامه ریزی درسی – دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) – نوبت دوم
313 برنامه ریزی درسی – دانشگاه اراک – روزانه
376 برنامه ریزی آموزشی – دانشگاه مازندران – بابلسر – روزانه
524 برنامه ریزی درسی – دانشگاه شهید مدنی آذربایجان – تبریز – روزانه
1184 برنامه ریزی درسی – دانشگاه اراک – نوبت دوم
1488 برنامه ریزی درسی – دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی – مرکز مشهد – پیام نور
برای مشاهده شانس قبولی خود براساس رتبه تان در همه دانشگاه ها و گرایش ها به لینک زیر بروید.
انتخاب رشته ارشد علوم تربیتی 1402

4784 برنامه ریزی درسی – دانشگاه پیام نور استان اصفهان – مرکز زرین شهر – پیام نور
8355 برنامه ریزی درسی – دانشگاه تبریز – پردیس خودگردان
26078 برنامه ریزی درسی – موسسه غیرانتفاعی میعاد – مهاباد – غیرانتفاعی

رتبه های قبولی ارشد علوم تربیتی 1401 در کد ضریب 2: رشته های تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش و فلسفه تعلیم و تربیت

در کنکور ارشد مجموعه علوم تربیتی 1401، کد ضریب دو مربوط به رشته های تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش و فلسفه تعلیم و تربیت است.

 در جدول زیر نمونه رتبه های قبولی ارشد کد ضریب 2 مربوط به رشته علوم تربیتی را قرار داده ایم.

رتبه ها و محل قبولی ارشد علوم تربیتی 1402-1401: کد ضریب 2: رشته های تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش و فلسفه تعلیم و تربیت

رتبه قبولی محل قبولی
40 تعلیم و تربیت اسلامی – دانشگاه تهران – روزانه
183 تعلیم و تربیت اسلامی – دانشگاه شیراز – روزانه
310 تعلیم و تربیت اسلامی – دانشگاه الزهرا(س) – روزانه
416 تعلیم و تربیت اسلامی – دانشگاه شهید باهنر – کرمان – روزانه
برای مشاهده شانس قبولی خود براساس رتبه تان در همه دانشگاه ها و گرایش ها به لینک زیر بروید.
انتخاب رشته ارشد علوم تربیتی 1402

567 تعلیم و تربیت اسلامی – دانشگاه اصفهان – نوبت دوم
633 تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش – دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) – نوبت دوم
1068 تعلیم و تربیت اسلامی – دانشگاه ملایر – نوبت دوم
5997 تعلیم و تربیت اسلامی – دانشگاه شیراز – پردیس خودگردان
9357 تعلیم و تربیت اسلامی – دانشگاه پیام نور استان فارس – مرکز فسا – پیام نور
29007 تعلیم و تربیت اسلامی – دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی – مرکز میاندوآب – مجازی پیام نور

 

برای انتخاب رشته ارشد 1402 از نرم افزار انتخاب رشته مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار انتخاب رشته ارشد 1402

رتبه های قبولی ارشد علوم تربیتی 1401 در کد ضریب 3: رشته مدیریت آموزشی

در کنکور ارشد مجموعه علوم تربیتی 1401، کد ضریب 3 مربوط به رشته مدیریت آموزشی بود. که در جدول زیر نمونه رتبه های قبولی ارشد کد ضریب 3 مربوط به رشته علوم تربیتی را قرار داده ایم.

رتبه ها و محل قبولی ارشد علوم تربیتی 1402-1401: کد ضریب 3: رشته مدیریت آموزشی

رتبه قبولی محل قبولی
6 مدیریت آموزشی – دانشگاه تهران – روزانه
45 مدیریت آموزشی – دانشگاه علامه طباطبایی – تهران – روزانه
111 مدیریت آموزشی – دانشگاه خوارزمی – روزانه
286 مدیریت آموزشی – دانشگاه فردوسی مشهد – نوبت دوم
برای مشاهده شانس قبولی خود براساس رتبه تان در همه دانشگاه ها و گرایش ها به لینک زیر بروید.
انتخاب رشته ارشد علوم تربیتی 1402

586 مدیریت آموزشی – دانشگاه بیرجند – روزانه
791 مدیریت آموزشی – دانشگاه ارومیه – روزانه
833 مدیریت آموزشی – دانشگاه پیام نور استان تهران – تهران جنوب – پیام نور
1214 مدیریت آموزشی – دانشگاه ملایر – نوبت دوم
4320 مدیریت آموزشی – دانشگاه غیرانتفاعی ایوانکی – غیرانتفاعی
13817 مدیریت آموزشی – موسسه غیرانتفاعی شفق – تنکابن – غیرانتفاعی
برای مشاهده شانس قبولی خود براساس رتبه تان در همه دانشگاه ها و گرایش ها به لینک زیر بروید.
انتخاب رشته ارشد علوم تربیتی 1402

 

برای انتخاب رشته ارشد 1402 از نرم افزار انتخاب رشته مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار انتخاب رشته ارشد 1402

رتبه های قبولی ارشد علوم تربیتی 1401 در کد ضریب 4: رشته آموزش و بهسازی منابع انسانی

در کنکور ارشد مجموعه علوم تربیتی 1401، کد ضریب چهار مربوط به رشته آموزش و بهسازی منابع انسانی بود، که در دفترچه ثبت نام کنکور ارشد 1402، رشته آموزش بزرگسالان نیز به این کد ضریب اضافه شده است. 

در جدول زیر نمونه رتبه های قبولی ارشد کد ضریب 4 مربوط به رشته علوم تربیتی را قرار داده ایم.

رتبه ها و محل قبولی ارشد علوم تربیتی 1402-1401: کد ضریب 4: رشته آموزش و بهسازی منابع انسانی

رتبه قبولی محل قبولی
37 آموزش و بهسازی منابع انسانی – دانشگاه شهید بهشتی – تهران – روزانه
138 آموزش و بهسازی منابع انسانی – دانشگاه تبریز – روزانه
339 آموزش و بهسازی منابع انسانی – دانشگاه فردوسی مشهد – نوبت دوم
برای مشاهده شانس قبولی خود براساس رتبه تان در همه دانشگاه ها و گرایش ها به لینک زیر بروید.
انتخاب رشته ارشد علوم تربیتی 1402

788 آموزش و بهسازی منابع انسانی – دانشگاه شهید مدنی آذربایجان – تبریز – روزانه
5342 آموزش و بهسازی منابع انسانی – دانشگاه پیام نور استان فارس – مرکز شیراز – پیام نور
33627 آموزش و بهسازی منابع انسانی – موسسه غیرانتفاعی قدیر – لنگرود – غیرانتفاعی

رتبه های قبولی ارشد علوم تربیتی 1401 در کد ضریب 5: رشته های تحقیقات آموزشی و ارزشیابی آموزشی

در ارشد مجموعه علوم تربیتی 1401، کد ضریب پنج مربوط به رشته های تحقیقات آموزشی و ارزشیابی آموزشی بود. که در جدول زیر نمونه رتبه های قبولی ارشد کد ضریب 5 مربوط به رشته علوم تربیتی را قرار داده ایم.

رتبه ها و محل قبولی ارشد علوم تربیتی 1402-1401: کد ضریب 5: رشته های تحقیقات آموزشی و ارزشیابی آموزشی

رتبه قبولی محل قبولی
91 تحقیقات آموزشی – دانشگاه تهران – روزانه
344 تحقیقات آموزشی – دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) – روزانه
773 تحقیقات آموزشی – دانشگاه شهید چمران – اهواز – روزانه
برای مشاهده شانس قبولی خود براساس رتبه تان در همه دانشگاه ها و گرایش ها به لینک زیر بروید.
انتخاب رشته ارشد علوم تربیتی 1402

1129 تحقیقات آموزشی – دانشگاه یاسوج – روزانه
1538 ارزشیابی آموزشی – دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) – مجازی دولتی
9781 تحقیقات آموزشی – دانشگاه پیام نور استان سمنان – مرکز گرمسار – پیام نور

 

برای انتخاب رشته ارشد 1402 از نرم افزار انتخاب رشته مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار انتخاب رشته ارشد 1402

رتبه های قبولی ارشد علوم تربیتی 1401 در کد ضریب 6: رشته تکنولوژی آموزشی

در کنکور ارشد مجموعه علوم تربیتی 1401، کد ضریب شش مربوط به رشته تکنولوژی آموزشی بود، که در دفترچه ثبت نام کنکور ارشد 1402، رشته یادگیری الکترونیکی نیز به این مجموعه اضافه شده و کد ضریب شش را به خود اختصاص داده است.

در جدول زیر نمونه رتبه های قبولی ارشد کد ضریب 6 مربوط به رشته علوم تربیتی را قرار داده ایم.

رتبه ها و محل قبولی ارشد علوم تربیتی 1402-1401: کد ضریب 6: رشته تکنولوژی آموزشی

رتبه قبولی محل قبولی
8 یادگیری الکترونیکی – دانشگاه تهران – روزانه
63 تکنولوژی آموزشی – دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) – روزانه
375 تکنولوژی آموزشی – دانشگاه بوعلی سینا – همدان – نوبت دوم
13624 تکنولوژی آموزشی – دانشگاه پیام نور استان کرمانشاه – واحد روانسر – پیام نور
برای مشاهده شانس قبولی خود براساس رتبه تان در همه دانشگاه ها و گرایش ها به لینک زیر بروید.
انتخاب رشته ارشد علوم تربیتی 1402

 

برای انتخاب رشته ارشد 1402 از نرم افزار انتخاب رشته مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار انتخاب رشته ارشد 1402

 

رتبه های قبولی ارشد علوم تربیتی 1401 در کد ضریب 7: رشته مدیریت و برنامه ریزی آموزش عالی

در کنکور ارشد مجموعه علوم تربیتی 1401، کد ضریب هفت مربوط به رشته مدیریت و برنامه ریزی آموزش عالی بود. که در جدول زیر نمونه رتبه های قبولی ارشد کد ضریب 7 مربوط به رشته علوم تربیتی را قرار داده ایم.

رتبه ها و محل قبولی ارشد علوم تربیتی 1402-1401: کد ضریب 7: رشته مدیریت و برنامه ریزی آموزش عالی

رتبه قبولی محل قبولی
108 مدیریت و برنامه ریزی آموزش عالی – دانشگاه تهران – روزانه

رتبه های قبولی ارشد علوم تربیتی 1401 در کد ضریب 8: رشته های آموزش ابتدایی، پیش دبستانی و آموزش و پرورش تطبیقی

در کنکور ارشد مجموعه علوم تربیتی 1401، کد ضریب هشت مربوط به گرایش های آموزش ابتدایی، پیش دبستانی و آموزش و پرورش تطبیقی از رشته علوم تربیتی و رشته علوم شناختی بود، که در دفترچه ثبت نام کنکور ارشد 1402، گرایش آموزش و پرورش تطبیقی و رشته علوم شناختی از این کد ضریب و مجموعه علوم تربیتی حذف شده است.

در جدول زیر نمونه رتبه های قبولی ارشد کد ضریب 8 مربوط به رشته علوم تربیتی را قرار داده ایم.

رتبه ها و محل قبولی ارشد علوم تربیتی 1402-1401: کد ضریب 8: رشته های آموزش ابتدایی، پیش دبستانی و آموزش و پرورش تطبیقی

رتبه قبولی محل قبولی
16 آموزش و پرورش ابتدایی – دانشگاه علامه طباطبایی – تهران – روزانه
269 آموزش و پرورش پیش دبستانی – دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی – تهران – روزانه
1409 آموزش و پرورش ابتدایی – دانشگاه شیراز – پردیس خودگردان
برای مشاهده شانس قبولی خود براساس رتبه تان در همه دانشگاه ها و گرایش ها به لینک زیر بروید.
انتخاب رشته ارشد علوم تربیتی 1402

آمار رتبه های قبولی ارشد علوم تربیتی 1401-1400

رتبه های قبولی ارشد علوم تربیتی 1401-1400 را در دانشگاه ها و دوره های مختلف تحصیلی در ادامه این مطلب می توانید مشاهده کنید.

رتبه های قبولی ارشد علوم تربیتی 1400 در کد ضریب 1: رشته های برنامه ریزی درسی و برنامه ریزی آموزشی

در کنکور ارشد مجموعه علوم تربیتی 1400، کد ضریب یک مربوط به رشته های برنامه ریزی درسی و برنامه ریزی آموزشی بود. که  در جدول زیر نمونه رتبه های قبولی ارشد کد ضریب 1 مربوط به رشته علوم تربیتی را قرار داده ایم.

رتبه ها و محل قبولی ارشد علوم تربیتی 1401-1400: کد ضریب 1: رشته های برنامه ریزی درسی و برنامه ریزی آموزشی

رتبه قبولی رشته و محل قبولی
23 برنامه ریزی درسی – دانشگاه تهران – روزانه
69 برنامه ریزی درسی – دانشگاه فردوسی مشهد – روزانه
98 برنامه ریزی درسی – دانشگاه شیراز – روزانه
175 برنامه ریزی درسی – دانشگاه علامه طباطبایی – تهران – نوبت دوم
293 برنامه ریزی درسی – دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی – تهران – نوبت دوم
404 برنامه ریزی آموزشی – دانشگاه مازندران – بابلسر – روزانه
681 برنامه ریزی درسی – دانشگاه مازندران – بابلسر – نوبت دوم
4992 برنامه ریزی درسی – دانشگاه پیام نور استان اصفهان – مرکز زرین شهر – پیام نور
9325 برنامه ریزی درسی – دانشگاه پیام نور استان فارس – مرکز خرامه – پیام نور

رتبه های قبولی ارشد علوم تربیتی 1400 در کد ضریب 2: رشته های تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش و فلسفه تعلیم و تربیت

در کنکور ارشد مجموعه علوم تربیتی 1400، کد ضریب دو مربوط به رشته های تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش و فلسفه تعلیم و تربیت است.

 

برای انتخاب رشته ارشد 1402 از نرم افزار انتخاب رشته مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار انتخاب رشته ارشد 1402

 در جدول زیر نمونه رتبه های قبولی ارشد کد ضریب 2 مربوط به رشته علوم تربیتی را قرار داده ایم.

رتبه ها و محل قبولی ارشد علوم تربیتی 1401-1400: کد ضریب 2: رشته های تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش و فلسفه تعلیم و تربیت

رتبه قبولی رشته و محل قبولی
71 تعلیم و تربیت اسلامی – دانشگاه شهید بهشتی – تهران – روزانه
183 تعلیم و تربیت اسلامی – دانشگاه تربیت مدرس – فاقد خوابگاه – روزانه
297 تعلیم و تربیت اسلامی – دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) – روزانه
428 تعلیم و تربیت اسلامی – دانشگاه شهید چمران – اهواز – روزانه
595 آموزش فلسفه به کودکان و نوجوانان – دانشگاه خوارزمی – نوبت دوم
688 تعلیم و تربیت اسلامی – دانشگاه شاهد – تهران – نوبت دوم
3669 تعلیم و تربیت اسلامی – دانشگاه پیام نور استان تهران – تهران جنوب – پیام نور
9369 تعلیم و تربیت اسلامی – دانشگاه پیام نور استان مرکزی – مرکز اراک – پیام نور
10721 تعلیم و تربیت اسلامی – دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی – مرکز میاندوآب – مجازی پیام نور

 

برای انتخاب رشته ارشد 1402 از نرم افزار انتخاب رشته مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار انتخاب رشته ارشد 1402

 

رتبه های قبولی ارشد علوم تربیتی 1400 در کد ضریب 3: رشته مدیریت آموزشی

در کنکور ارشد مجموعه علوم تربیتی 1400، کد ضریب 3 مربوط به رشته مدیریت آموزشی بود. که در جدول زیر نمونه رتبه های قبولی ارشد کد ضریب 3 مربوط به رشته علوم تربیتی را قرار داده ایم.

رتبه ها و محل قبولی ارشد علوم تربیتی 1401-1400: کد ضریب 3: رشته مدیریت آموزشی

رتبه قبولی رشته و محل قبولی
8 مدیریت آموزشی – دانشگاه تهران – روزانه
45 مدیریت آموزشی – دانشگاه اصفهان – روزانه
120 مدیریت آموزشی – دانشگاه خوارزمی – روزانه
218 مدیریت آموزشی – دانشگاه علامه طباطبایی – تهران – نوبت دوم
275 مدیریت آموزشی – دانشگاه تهران پردیس فارابی قم – روزانه
392 مدیریت آموزشی – دانشگاه الزهرا(س) – نوبت دوم
544 مدیریت آموزشی – دانشگاه بوعلی سینا – همدان – نوبت دوم
796 مدیریت آموزشی – دانشگاه ارومیه – روزانه
1005 مدیریت آموزشی – دانشگاه کردستان – سنندج – نوبت دوم
1572 مدیریت آموزشی – دانشگاه شهید بهشتی – تهران – پردیس خودگردان
3994 مدیریت آموزشی – دانشگاه تهران پردیس فارابی قم – مجازی
15982 مدیریت آموزشی – موسسه غیرانتفاعی آفاق – ارومیه – غیرانتفاعی

رتبه های قبولی ارشد علوم تربیتی 1400 در کد ضریب 4: رشته آموزش و بهسازی منابع انسانی

در کنکور ارشد مجموعه علوم تربیتی 1400، کد ضریب 4 مربوط به رشته آموزش و بهسازی منابع انسانی بود که در جدول زیر نمونه رتبه های قبولی ارشد کد ضریب 4 مربوط به رشته علوم تربیتی را قرار داده ایم.

رتبه ها و محل قبولی ارشد علوم تربیتی 1401-1400: کد ضریب 4: رشته آموزش و بهسازی منابع انسانی

رتبه قبولی رشته و محل قبولی
85 آموزش و بهسازی منابع انسانی – دانشگاه علامه طباطبایی – تهران – روزانه
146 آموزش و بهسازی منابع انسانی – دانشگاه تبریز – روزانه
351 آموزش و بهسازی منابع انسانی – دانشگاه فردوسی مشهد – نوبت دوم
804 آموزش و بهسازی منابع انسانی – دانشگاه شهید مدنی آذربایجان – تبریز – روزانه
1345 آموزش و بهسازی منابع انسانی – دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ – تهران – غیرانتفاعی
3963 آموزش و بهسازی منابع انسانی – دانشگاه پیام نور استان همدان – مرکز همدان – پیام نور
15695 آموزش و بهسازی منابع انسانی – موسسه غیرانتفاعی سمنگان – آمل – غیرانتفاعی

رتبه های قبولی ارشد علوم تربیتی 1400 در کد ضریب 5: رشته های تحقیقات آموزشی و ارزشیابی آموزشی

در ارشد مجموعه علوم تربیتی، کد ضریب پنج مربوط به رشته های تحقیقات آموزشی و ارزشیابی آموزشی بود. که در جدول زیر نمونه رتبه های قبولی ارشد کد ضریب 5 مربوط به رشته علوم تربیتی را قرار داده ایم.

رتبه ها و محل قبولی ارشد علوم تربیتی 1401-1400: کد ضریب 5: رشته های تحقیقات آموزشی و ارزشیابی آموزشی

رتبه قبولی رشته و محل قبولی
31 تحقیقات آموزشی – دانشگاه تهران – روزانه
130 تحقیقات آموزشی – دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) – روزانه
403 ارزشیابی آموزشی – دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) – نوبت دوم
685 تحقیقات آموزشی – دانشگاه محقق اردبیلی – اردبیل – روزانه
955 تحقیقات آموزشی – دانشگاه هرمزگان – بندر عباس – نوبت دوم
5569 تحقیقات آموزشی – دانشگاه پیام نور استان سمنان – مرکز گرمسار – پیام نور

 

برای انتخاب رشته ارشد 1402 از نرم افزار انتخاب رشته مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار انتخاب رشته ارشد 1402

 

رتبه های قبولی ارشد علوم تربیتی 1400 در کد ضریب 6: رشته تکنولوژی آموزشی

در کنکور ارشد مجموعه علوم تربیتی، کد ضریب شش مربوط به رشته تکنولوژی آموزشی است. در جدول زیر نمونه رتبه های قبولی ارشد کد ضریب 6 مربوط به رشته علوم تربیتی را قرار داده ایم.

رتبه ها و محل قبولی ارشد علوم تربیتی 1401-1400: کد ضریب 6: رشته تکنولوژی آموزشی

رتبه قبولی رشته و محل قبولی
13 تکنولوژی آموزشی – دانشگاه علامه طباطبایی – تهران – روزانه
105 تکنولوژی آموزشی – دانشگاه تبریز – نوبت دوم
147 تکنولوژی آموزشی – دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) – نوبت دوم
456 تکنولوژی آموزشی – دانشگاه اراک – نوبت دوم

رتبه های قبولی ارشد علوم تربیتی 1400 در کد ضریب 7: رشته مدیریت و برنامه ریزی آموزش عالی

در کنکور ارشد مجموعه علوم تربیتی، کد ضریب هفت مربوط به رشته مدیریت و برنامه ریزی آموزش عالی بود. که در جدول زیر نمونه رتبه های قبولی ارشد کد ضریب 7 مربوط به رشته علوم تربیتی را قرار داده ایم.

رتبه ها و محل قبولی ارشد علوم تربیتی 1401-1400: کد ضریب 7: رشته مدیریت و برنامه ریزی آموزش عالی

رتبه قبولی رشته و محل قبولی
202 مدیریت و برنامه ریزی آموزش عالی – دانشگاه شهید بهشتی – تهران – روزانه
586 مدیریت و برنامه ریزی آموزش عالی – دانشگاه شهید مدنی آذربایجان – تبریز – روزانه
4089 مدیریت و برنامه ریزی آموزش عالی – دانشگاه غیرانتفاعی خاتم – تهران – غیرانتفاعی

رتبه های قبولی ارشد علوم تربیتی 1400 در کد ضریب 8: رشته های آموزش ابتدایی، پیش دبستانی و آموزش و پرورش تطبیقی

در کنکور ارشد مجموعه علوم تربیتی، کد ضریب هشت مربوط به گرایش های آموزش ابتدایی، پیش دبستانی و آموزش و پرورش تطبیقی از رشته علوم تربیتی و رشته علوم شناختی بود. که در جدول زیر نمونه رتبه های قبولی ارشد کد ضریب 8 مربوط به رشته علوم تربیتی را قرار داده ایم.

رتبه ها و محل قبولی ارشد علوم تربیتی 1401-1400: کد ضریب 8: رشته های آموزش ابتدایی، پیش دبستانی و آموزش و پرورش تطبیقی

رتبه قبولی رشته و محل قبولی
18 آموزش و پرورش ابتدایی – دانشگاه علامه طباطبایی – تهران – روزانه
282 آموزش و پرورش پیش دبستانی – دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی – تهران – روزانه
1485 آموزش و پرورش ابتدایی – دانشگاه شیراز – پردیس خودگردان
8965 آموزش و پرورش ابتدایی – موسسه غیرانتفاعی باختر – ایلام – غیرانتفاعی

آمار رتبه های قبولی ارشد علوم تربیتی 1400-99

رتبه های قبولی ارشد علوم تربیتی 1400-99 را در دانشگاه ها و دوره های مختلف تحصیلی در ادامه این مطلب می توانید مشاهده کنید.

 

برای انتخاب رشته ارشد 1402 از نرم افزار انتخاب رشته مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار انتخاب رشته ارشد 1402

رتبه های قبولی ارشد علوم تربیتی 99 در کد ضریب 1: رشته های برنامه ریزی درسی و برنامه ریزی آموزشی

در کنکور ارشد مجموعه علوم تربیتی 99، کد ضریب یک مربوط به رشته برنامه ریزی درسی بود و در کنکور ارشد 1400، برنامه ریزی آموزشی نیز به این کد ضریب اضافه شده است.

 در جدول زیر نمونه رتبه های قبولی ارشد کد ضریب 1 مربوط به رشته علوم تربیتی را قرار داده ایم.

رتبه ها و محل قبولی ارشد علوم تربیتی 1400-99: کد ضریب 1: رشته های برنامه ریزی درسی و برنامه ریزی آموزشی

رتبه قبولی رشته و محل قبولی
85  برنامه ریزی درسی دانشگاه شهید بهشتی – روزانه
173 برنامه ریزی درسی دانشگاه خوارزمی – روزانه 
267  برنامه ریزی درسی دانشگاه اصفهان – نوبت دوم 
384  برنامه ریزی درسی دانشگاه مازندران – روزانه 
598  ریزی درسی دانشگاه شهید باهنر کرمان – نوبت دوم 
1543  برنامه ریزی درسی دانشگاه شهید بهشتی – پردیس خودگردان 
2803  برنامه ریزی درسی دانشگاه پیام نور استان سمنان “مرکزدامغان”
3364  برنامه ریزی درسی موسسه غیر انتفاعی صفاهان اصفهان

 

برای انتخاب رشته ارشد 1402 از نرم افزار انتخاب رشته مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار انتخاب رشته ارشد 1402

 

رتبه های قبولی ارشد علوم تربیتی 99 در کد ضریب 2: رشته های تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش و فلسفه تعلیم و تربیت

در کنکور ارشد مجموعه علوم تربیتی 99، کد ضریب دو مربوط به رشته تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش بود و در ارشد علوم تربیتی 1400 رشته فلسفه تعلیم و تربیت نیز به این کد ضریب اضافه شده است.

 در جدول زیر نمونه رتبه های قبولی ارشد کد ضریب 2 مربوط به رشته علوم تربیتی را قرار داده ایم.

رتبه ها و محل قبولی ارشد علوم تربیتی 1400-99: کد ضریب 2: رشته های تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش و فلسفه تعلیم و تربیت

رتبه قبولی رشته و محل قبولی
11  تعلیم و تربیت اسلامی دانشگاه تهران – روزانه 
230   تعلیم و تربیت اسلامی دانشگاه خوارزمی – روزانه 
444   تعلیم و تربیت اسلامی دانشگاه الزهرا تهران – نوبت دوم 
937   تعلیم و تربیت اسلامی دانشگاه شاهد تهران – نوبت دوم 
1237  تعلیم و تربیت اسلامی دانشگاه شیراز – پردیس خودگردان
3209   تعلیم و تربیت اسلامی دانشگاه پیام نور استان مرکزی “مرکزاراک “- مجازی

رتبه های قبولی ارشد علوم تربیتی 99 در کد ضریب 3: رشته مدیریت آموزشی

در کنکور ارشد مجموعه علوم تربیتی 99، کد ضریب 3 مربوط به رشته مدیریت آموزشی بود. که در جدول زیر نمونه رتبه های قبولی ارشد کد ضریب 3 مربوط به رشته علوم تربیتی را قرار داده ایم.

رتبه ها و محل قبولی ارشد علوم تربیتی 1400-99: کد ضریب 3: رشته مدیریت آموزشی

رتبه قبولی رشته و محل قبولی
7  مدیریت آموزشی دانشگاه تهران – روزانه
52  مدیریت آموزشی دانشگاه شیراز – روزانه
240  مدیریت آموزشی دانشگاه شهید بهشتی – نوبت دوم
322  مدیریت آموزشی دانشگاه بوعلی سینا همدان – نوبت دوم
491  مدیریت آموزشی دانشگاه ارومیه – روزانه 
822  مدیریت آموزشی دانشگاه پیام نور استان تهران “تهران جنوب”
1302  مدیریت آموزشی دانشگاه شهید بهشتی – پردیس خودگردان
8122  مدیریت آموزشی موسسه غیر انتفاعی کومش سمنان

رتبه های قبولی ارشد علوم تربیتی 99 در کد ضریب 4: رشته آموزش و بهسازی منابع انسانی

در کنکور ارشد مجموعه علوم تربیتی 99، کد ضریب 4 مربوط به رشته آموزش و بهسازی منابع انسانی بود که در جدول زیر نمونه رتبه های قبولی ارشد کد ضریب 4 مربوط به رشته علوم تربیتی را قرار داده ایم.

رتبه ها و محل قبولی ارشد علوم تربیتی 1400-99: کد ضریب 4: رشته آموزش و بهسازی منابع انسانی

رتبه قبولی رشته و محل قبولی
104  آموزش و بهسازی منابع انسانی دانشگاه فردوسی مشهد – روزانه
482  آموزش و بهسازی منابع انسانی دانشگاه شهید بهشتی – نوبت دوم
907  آموزش و بهسازی منابع انسانی دانشگاه محقق اردبیلی اردبیل – نوبت دوم
5258  آموزش و بهسازی منابع انسانی دانشگاه تبریز – پردیس خودگردان

 

برای انتخاب رشته ارشد 1402 از نرم افزار انتخاب رشته مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار انتخاب رشته ارشد 1402

 

رتبه های قبولی ارشد علوم تربیتی 99 در کد ضریب 5: رشته آموزش بزرگسالان

در کنکور ارشد مجموعه علوم تربیتی 99، کد ضریب پنج مربوط به رشته آموزش بزرگسالان بود که در ارشد علوم تربیتی 1400، این رشته از مجموعه علوم تربیتی حذف شده است.

رتبه های قبولی ارشد علوم تربیتی 99 در کد ضریب 6: رشته های تحقیقات آموزشی و ارزشیابی آموزشی

در کنکور ارشد مجموعه علوم تربیتی 99، کد ضریب شش مربوط به رشته های تحقیقات آموزشی و ارزشیابی آموزشی بود که در کنکور ارشد علوم تربیتی 1400 به دلیل حذف کد ضریب 5 و رشته آموزش بزرگسالان، کد ضریب 5 به این رشته ها اختصاص داده شده است.

در جدول زیر نمونه رتبه های قبولی ارشد کد ضریب 5 مربوط به رشته علوم تربیتی را قرار داده ایم.

رتبه ها و محل قبولی ارشد علوم تربیتی 1400-99: کد ضریب 6: رشته های تحقیقات آموزشی و ارزشیابی آموزشی

رتبه قبولی رشته و محل قبولی
112 تحقیقات آموزشی دانشگاه علامه طباطبایی – روزانه
199 تحقیقات آموزشی دانشگاه تهران – نوبت دوم
1517  تحقیقات آموزشی دانشگاه خوارزمی – پردیس خودگردان

رتبه های قبولی ارشد علوم تربیتی 99 در کد ضریب 7: رشته تکنولوژی آموزشی

در کنکور ارشد مجموعه علوم تربیتی 99، کد ضریب هفت مربوط به رشته تکنولوژی آموزشی بود که در کنکور ارشد علوم تربیتی 1400 به دلیل حذف کد ضریب 5 و رشته آموزش بزرگسالان، کد ضریب 6 به این رشته اختصاص داده شده است.

در جدول زیر نمونه رتبه های قبولی ارشد کد ضریب 7 مربوط به رشته علوم تربیتی را قرار داده ایم.

رتبه ها و محل قبولی ارشد علوم تربیتی 1400-99: کد ضریب 7: رشته تکنولوژی آموزشی

رتبه قبولی رشته و محل قبولی
11 تکنولوژی آموزشی دانشگاه علامه طباطبایی – روزانه
106  تکنولوژی آموزشی دانشگاه اراک – روزانه
1011  تکنولوژی آموزشی دانشگاه تهران – پردیس خودگردان

رتبه های قبولی ارشد علوم تربیتی 99 در کد ضریب 8: رشته مدیریت و برنامه ریزی آموزش عالی

در کنکور ارشد مجموعه علوم تربیتی 99، کد ضریب هشت مربوط به رشته مدیریت و برنامه ریزی آموزش عالی بود ولی در ارشد علوم تربیتی 1400، کد ضریب 7 به این رشته اختصاص داده شده است .

در جدول زیر نمونه رتبه های قبولی ارشد کد ضریب 8 مربوط به رشته علوم تربیتی را قرار داده ایم.

رتبه ها و محل قبولی ارشد علوم تربیتی 1400-99: کد ضریب 8: رشته مدیریت و برنامه ریزی آموزش عالی

رتبه قبولی رشته و محل قبولی
36 مدیریت و برنامه ریزی آموزش عالی دانشگاه شهید بهشتی – روزانه 
1236   مدیریت و برنامه ریزی آموزش عالی دانشگاه شهید بهشتی – پردیس خودگردان

رتبه های قبولی ارشد علوم تربیتی 99 در کد ضریب 9: رشته های آموزش ابتدایی، پیش دبستانی و آموزش و پرورش تطبیقی

در کنکور ارشد مجموعه علوم تربیتی 99، کد ضریب نه مربوط به رشته های آموزش ابتدایی، پیش دبستانی و آموزش و پروش تطبیقی بود که در 1400، کد ضریب این رشته ها عدد 8 شده است و رشته علوم شناختی نیز به این مجموعه افزوده شده است.

در جدول زیر نمونه رتبه های قبولی ارشد کد ضریب 9 مربوط به رشته علوم تربیتی را قرار داده ایم.

رتبه ها و محل قبولی ارشد علوم تربیتی 1400-99: کد ضریب 9: رشته های آموزش ابتدایی، پیش دبستانی و آموزش و پرورش تطبیقی

رتبه قبولی رشته و محل قبولی
36 آموزش و پرورش ابتدایی دانشگاه شیراز – روزانه
272 آموزش و پرورش پیش دبستانی دانشگاه علامه طباطبایی – نوبت دوم

 

برای انتخاب رشته ارشد 1402 از نرم افزار انتخاب رشته مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار انتخاب رشته ارشد 1402

 

4.5/5 - (2 امتیاز)
بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کد امنیتی *

کارنامه های ارشد مدیریت منابع انسانی 1401-1402
تخمین رتبه
کارنامه های ارشد مدیریت منابع انسانی 1401-1402

نمونه کارنامه های ارشد مدیریت منابع انسانی سال 1402-1401 کارنامه های کنکور ارشد مدیریت منابع انسانی 1402-1401، برای فهمیدن رتبه ها و درصدها، برای داوطلبان کنکور ارشد 1402 بسیار حائز اهمیت است. در کارنامه های کنکور ارشد مدیریت منابع انسانی 1401، مهم ترین اطلاعات شامل رتبه ها و درصدهاست. برای …

کارنامه های ارشد مدیریت کارآفرینی 1401-1402
تخمین رتبه
کارنامه های ارشد مدیریت کارآفرینی 1401-1402

نمونه کارنامه های ارشد مدیریت کارآفرینی سال 1402-1401 کارنامه های کنکور ارشد مدیریت کارآفرینی 1402-1401، برای فهمیدن رتبه ها و درصدها، برای داوطلبان کنکور ارشد 1402 بسیار حائز اهمیت است. در کارنامه های کنکور ارشد مدیریت کارآفرینی 1401، مهم ترین اطلاعات شامل رتبه ها و درصدهاست. برای مشاهده محل قبولی …

کارنامه های ارشد مدیریت مالی 1401-1402
تخمین رتبه
کارنامه های ارشد مدیریت مالی 1401-1402

نمونه کارنامه های ارشد مدیریت مالی سال 1402-1401 کارنامه های کنکور ارشد مدیریت مالی 1402-1401، برای فهمیدن رتبه ها و درصدها، برای داوطلبان کنکور ارشد 1402 بسیار حائز اهمیت است. در کارنامه های کنکور ارشد مدیریت مالی 1401، مهم ترین اطلاعات شامل رتبه ها و درصدهاست. برای مشاهده محل قبولی …