رتبه های قبولی ارشد علوم تربیتی 1402-1401 و محل قبولی
انتخاب رشته کارشناسی ارشد

دسترسی سریع تر به محتوا از طریق فهرست عناوین

رتبه های قبولی ارشد علوم تربیتی 1402-1401

رتبه های قبولی ارشد علوم تربیتی 1402-1401 را در دانشگاه ها و دوره های مختلف تحصیلی در این مطلب برای شما گذاشته ایم. توجه داشته باشید که رتبه های قبولی ارشد 1402-1401 گذاشته شده در این مطلب حاوی درصدهایی که به این رتبه ها منجر شده است، نیست. اگر می خواهید نمونه کارنامه های ارشد علوم تربیتی 1401 که در آنها رتبه ها و درصدهای دروس مختلف نیز درج شده است را مشاهده کنید باید به مطلب زیر مراجعه کنید.

نمونه کارنامه های ارشد علوم تربیتی 1402-1401

 محل قبولی ارشد علوم تربیتی 1402-1401

محل قبولی داوطلبان ارشد علوم تربیتی 1401 با توجه به رتبه ای که کسب کرده اند برای انتخاب رشته ارشد 1402 بسیار اهمیت دارد. به نوعی شانس قبولی ارشد 1402 را براساس محل قبولی ارشد علوم تربیتی در سال 1401 می توان تخمین صحیح و دقیق زد. اگرچه همواره تغییرات کوچک و گاهی حتی زیاد (به خاطر تغییر ظرفیت ها) در رتبه های قبولی ارشد علوم تربیتی 1402 نسبت به محل قبولی ارشد علوم تربیتی 1401 به جود می آید.

صحت و دقت رتبه ها و محل قبولی ارشد علوم تربیتی 1401

برای افزایش ضریب اطمینان شما برای انتخاب رشته ارشد 1402، رتبه ها و محل قبولی ارشد سال 1401 را به گونه ای انتخاب کرده ایم که تقریباً نزدیک به آخرین رتبه های قبولی ارشد علوم تربیتی 1401 در دوره ها و دانشگاه های مختلف باشد. بنابراین سعی شده است تا حد امکان صحت و دقت بسیار بالایی را برای انتشار این اطلاعات به شما ارائه دهیم. البته تنها گلچینی از نمونه رتبه قبولی های ارشد علوم تربیتی 1401 را در اختیار شما قرار داده ایم، اما در زمان انتخاب رشته ارشد 1402 علوم تربیتی، همه شانس های دقیق قبولی براساس رتبه ای که کسب کرده اید و در قالب نرم افزار انتخاب رشته ارشد 1402 مشاوران تحصیلی به شما ارائه داده می شود.

رتبه ها و محل قبولی ارشد علوم تربیتی 1401 براساس گرایش های مختلف

رتبه ها و محل قبولی ارشد علوم تربیتی 1402-1401 را به صورت تفکیک شده و براساس رشته-گرایش های مجموعه علوم تربیتی ارائه کرده ایم تا راحت تر بتوانید از این اطلاعات استفاده کنید. همچنین رشته-گرایش های مختلف باعث به وجود آمدن کد ضرایب مختلف می شوند و هر کد ضریب، رتبه متفاوتی دارد. در نتیجه رتبه ها و محل قبولی ارشد علوم تربیتی 1401 را براساس رتبه ها در کد ضریب مربوط به آن رشته دانشگاه قبولی برای شما قرار داده ایم.

در ارشد علوم تربیتی براساس دفترچه کنکور ارشد 1401، 8 کد ضریب داشتیم. برای دسترسی سریعتر به رتبه های قبولی ارشد علوم تربیتی 1402-1401 از لینک های جدول زیر استفاده کنید.

لینک های رتبه های قبولی ارشد علوم تربیتی 1401 براساس رشته ها و گرایش ها (کد ضرایب)

رتبه ها و محل قبولی ارشد علوم تربیتی در کد ضریب 1: رشته های برنامه ریزی درسی و برنامه ریزی آموزشی
رتبه ها و محل قبولی ارشد علوم تربیتی در کد ضریب 2: رشته های تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش و فلسفه تعلیم و تربیت
رتبه ها و محل قبولی ارشد علوم تربیتی در کد ضریب 3: رشته مدیریت آموزشی
رتبه ها و محل قبولی ارشد علوم تربیتی در کد ضریب 4: رشته آموزش و بهسازی منابع انسانی
رتبه ها و محل قبولی ارشد علوم تربیتی در کد ضریب 5: رشته های تحقیات آموزشی و ارزشیابی آموزشی
رتبه ها و محل قبولی ارشد علوم تربیتی در کد ضریب 6: رشته تکنولوژی آموزشی
رتبه ها و محل قبولی ارشد علوم تربیتی در کد ضریب 7: رشته مدیریت و برنامه ریز آموزش عالی
رتبه ها و محل قبولی ارشد علوم تربیتی در کد ضریب 8: گرایش های آموزش و پرورش ابتدایی، تطبیقی، پیش دبستانی و رشته علوم شناختی

 رتبه های قبولی ارشد علوم تربیتی 1401 در کد ضریب 1: رشته های برنامه ریزی درسی و برنامه ریزی آموزشی

در کنکور ارشد مجموعه علوم تربیتی 1401،کد ضریب یک مربوط به رشته های برنامه ریزی درسی و برنامه ریزی آموزشی بود، که در دفترچه ثبت نام کنکور ارشد 1402 رشته برنامه ریزی آموزشی و درسی نیز به این کد ضریب و مجموعه علوم تربیتی اضافه شده است.

 در جدول زیر نمونه رتبه های قبولی ارشد کد ضریب 1 مربوط به رشته علوم تربیتی را قرار داده ایم.

رتبه ها و محل قبولی ارشد علوم تربیتی 1402-1401: کد ضریب 1: رشته های برنامه ریزی درسی و برنامه ریزی آموزشی

رتبه قبولیمحل قبولی
19برنامه ریزی درسی – دانشگاه تهران – روزانه
61برنامه ریزی درسی – دانشگاه فردوسی مشهد – روزانه
142برنامه ریزی درسی – دانشگاه تبریز – روزانه
برای مشاهده شانس قبولی خود براساس رتبه تان در همه دانشگاه ها و گرایش ها به لینک زیر بروید.
انتخاب رشته ارشد علوم تربیتی 1402

148برنامه ریزی درسی – دانشگاه شهید چمران – اهواز – روزانه
217برنامه ریزی درسی – دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) – نوبت دوم
313برنامه ریزی درسی – دانشگاه اراک – روزانه
376برنامه ریزی آموزشی – دانشگاه مازندران – بابلسر – روزانه
524برنامه ریزی درسی – دانشگاه شهید مدنی آذربایجان – تبریز – روزانه
1184برنامه ریزی درسی – دانشگاه اراک – نوبت دوم
1488برنامه ریزی درسی – دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی – مرکز مشهد – پیام نور
برای مشاهده شانس قبولی خود براساس رتبه تان در همه دانشگاه ها و گرایش ها به لینک زیر بروید.
انتخاب رشته ارشد علوم تربیتی 1402

4784برنامه ریزی درسی – دانشگاه پیام نور استان اصفهان – مرکز زرین شهر – پیام نور
8355برنامه ریزی درسی – دانشگاه تبریز – پردیس خودگردان
26078برنامه ریزی درسی – موسسه غیرانتفاعی میعاد – مهاباد – غیرانتفاعی

رتبه های قبولی ارشد علوم تربیتی 1401 در کد ضریب 2: رشته های تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش و فلسفه تعلیم و تربیت

در کنکور ارشد مجموعه علوم تربیتی 1401، کد ضریب دو مربوط به رشته های تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش و فلسفه تعلیم و تربیت است.

 در جدول زیر نمونه رتبه های قبولی ارشد کد ضریب 2 مربوط به رشته علوم تربیتی را قرار داده ایم.

رتبه ها و محل قبولی ارشد علوم تربیتی 1402-1401: کد ضریب 2: رشته های تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش و فلسفه تعلیم و تربیت

رتبه قبولیمحل قبولی
40تعلیم و تربیت اسلامی – دانشگاه تهران – روزانه
183تعلیم و تربیت اسلامی – دانشگاه شیراز – روزانه
310تعلیم و تربیت اسلامی – دانشگاه الزهرا(س) – روزانه
416تعلیم و تربیت اسلامی – دانشگاه شهید باهنر – کرمان – روزانه
برای مشاهده شانس قبولی خود براساس رتبه تان در همه دانشگاه ها و گرایش ها به لینک زیر بروید.
انتخاب رشته ارشد علوم تربیتی 1402

567تعلیم و تربیت اسلامی – دانشگاه اصفهان – نوبت دوم
633تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش – دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) – نوبت دوم
1068تعلیم و تربیت اسلامی – دانشگاه ملایر – نوبت دوم
5997تعلیم و تربیت اسلامی – دانشگاه شیراز – پردیس خودگردان
9357تعلیم و تربیت اسلامی – دانشگاه پیام نور استان فارس – مرکز فسا – پیام نور
29007تعلیم و تربیت اسلامی – دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی – مرکز میاندوآب – مجازی پیام نور

رتبه های قبولی ارشد علوم تربیتی 1401 در کد ضریب 3: رشته مدیریت آموزشی

در کنکور ارشد مجموعه علوم تربیتی 1401، کد ضریب 3 مربوط به رشته مدیریت آموزشی بود. که در جدول زیر نمونه رتبه های قبولی ارشد کد ضریب 3 مربوط به رشته علوم تربیتی را قرار داده ایم.

رتبه ها و محل قبولی ارشد علوم تربیتی 1402-1401: کد ضریب 3: رشته مدیریت آموزشی

رتبه قبولیمحل قبولی
6مدیریت آموزشی – دانشگاه تهران – روزانه
45مدیریت آموزشی – دانشگاه علامه طباطبایی – تهران – روزانه
111مدیریت آموزشی – دانشگاه خوارزمی – روزانه
286مدیریت آموزشی – دانشگاه فردوسی مشهد – نوبت دوم
برای مشاهده شانس قبولی خود براساس رتبه تان در همه دانشگاه ها و گرایش ها به لینک زیر بروید.
انتخاب رشته ارشد علوم تربیتی 1402

586مدیریت آموزشی – دانشگاه بیرجند – روزانه
791مدیریت آموزشی – دانشگاه ارومیه – روزانه
833مدیریت آموزشی – دانشگاه پیام نور استان تهران – تهران جنوب – پیام نور
1214مدیریت آموزشی – دانشگاه ملایر – نوبت دوم
4320مدیریت آموزشی – دانشگاه غیرانتفاعی ایوانکی – غیرانتفاعی
13817مدیریت آموزشی – موسسه غیرانتفاعی شفق – تنکابن – غیرانتفاعی
برای مشاهده شانس قبولی خود براساس رتبه تان در همه دانشگاه ها و گرایش ها به لینک زیر بروید.
انتخاب رشته ارشد علوم تربیتی 1402

رتبه های قبولی ارشد علوم تربیتی 1401 در کد ضریب 4: رشته آموزش و بهسازی منابع انسانی

در کنکور ارشد مجموعه علوم تربیتی 1401، کد ضریب چهار مربوط به رشته آموزش و بهسازی منابع انسانی بود، که در دفترچه ثبت نام کنکور ارشد 1402، رشته آموزش بزرگسالان نیز به این کد ضریب اضافه شده است. 

در جدول زیر نمونه رتبه های قبولی ارشد کد ضریب 4 مربوط به رشته علوم تربیتی را قرار داده ایم.

رتبه ها و محل قبولی ارشد علوم تربیتی 1402-1401: کد ضریب 4: رشته آموزش و بهسازی منابع انسانی

رتبه قبولیمحل قبولی
37آموزش و بهسازی منابع انسانی – دانشگاه شهید بهشتی – تهران – روزانه
138آموزش و بهسازی منابع انسانی – دانشگاه تبریز – روزانه
339آموزش و بهسازی منابع انسانی – دانشگاه فردوسی مشهد – نوبت دوم
برای مشاهده شانس قبولی خود براساس رتبه تان در همه دانشگاه ها و گرایش ها به لینک زیر بروید.
انتخاب رشته ارشد علوم تربیتی 1402

788آموزش و بهسازی منابع انسانی – دانشگاه شهید مدنی آذربایجان – تبریز – روزانه
5342آموزش و بهسازی منابع انسانی – دانشگاه پیام نور استان فارس – مرکز شیراز – پیام نور
33627آموزش و بهسازی منابع انسانی – موسسه غیرانتفاعی قدیر – لنگرود – غیرانتفاعی

رتبه های قبولی ارشد علوم تربیتی 1401 در کد ضریب 5: رشته های تحقیقات آموزشی و ارزشیابی آموزشی

در ارشد مجموعه علوم تربیتی 1401، کد ضریب پنج مربوط به رشته های تحقیقات آموزشی و ارزشیابی آموزشی بود. که در جدول زیر نمونه رتبه های قبولی ارشد کد ضریب 5 مربوط به رشته علوم تربیتی را قرار داده ایم.

رتبه ها و محل قبولی ارشد علوم تربیتی 1402-1401: کد ضریب 5: رشته های تحقیقات آموزشی و ارزشیابی آموزشی

رتبه قبولیمحل قبولی
91تحقیقات آموزشی – دانشگاه تهران – روزانه
344تحقیقات آموزشی – دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) – روزانه
773تحقیقات آموزشی – دانشگاه شهید چمران – اهواز – روزانه
برای مشاهده شانس قبولی خود براساس رتبه تان در همه دانشگاه ها و گرایش ها به لینک زیر بروید.
انتخاب رشته ارشد علوم تربیتی 1402

1129تحقیقات آموزشی – دانشگاه یاسوج – روزانه
1538ارزشیابی آموزشی – دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) – مجازی دولتی
9781تحقیقات آموزشی – دانشگاه پیام نور استان سمنان – مرکز گرمسار – پیام نور

 رتبه های قبولی ارشد علوم تربیتی 1401 در کد ضریب 6: رشته تکنولوژی آموزشی

در کنکور ارشد مجموعه علوم تربیتی 1401، کد ضریب شش مربوط به رشته تکنولوژی آموزشی بود، که در دفترچه ثبت نام کنکور ارشد 1402، رشته یادگیری الکترونیکی نیز به این مجموعه اضافه شده و کد ضریب شش را به خود اختصاص داده است.

در جدول زیر نمونه رتبه های قبولی ارشد کد ضریب 6 مربوط به رشته علوم تربیتی را قرار داده ایم.

رتبه ها و محل قبولی ارشد علوم تربیتی 1402-1401: کد ضریب 6: رشته تکنولوژی آموزشی

رتبه قبولیمحل قبولی
8یادگیری الکترونیکی – دانشگاه تهران – روزانه
63تکنولوژی آموزشی – دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) – روزانه
375تکنولوژی آموزشی – دانشگاه بوعلی سینا – همدان – نوبت دوم
13624تکنولوژی آموزشی – دانشگاه پیام نور استان کرمانشاه – واحد روانسر – پیام نور
برای مشاهده شانس قبولی خود براساس رتبه تان در همه دانشگاه ها و گرایش ها به لینک زیر بروید.
انتخاب رشته ارشد علوم تربیتی 1402

رتبه های قبولی ارشد علوم تربیتی 1401 در کد ضریب 7: رشته مدیریت و برنامه ریزی آموزش عالی

در کنکور ارشد مجموعه علوم تربیتی 1401، کد ضریب هفت مربوط به رشته مدیریت و برنامه ریزی آموزش عالی بود. که در جدول زیر نمونه رتبه های قبولی ارشد کد ضریب 7 مربوط به رشته علوم تربیتی را قرار داده ایم.

رتبه ها و محل قبولی ارشد علوم تربیتی 1402-1401: کد ضریب 7: رشته مدیریت و برنامه ریزی آموزش عالی

رتبه قبولیمحل قبولی
108مدیریت و برنامه ریزی آموزش عالی – دانشگاه تهران – روزانه

رتبه های قبولی ارشد علوم تربیتی 1401 در کد ضریب 8: رشته های آموزش ابتدایی، پیش دبستانی و آموزش و پرورش تطبیقی

در کنکور ارشد مجموعه علوم تربیتی 1401، کد ضریب هشت مربوط به گرایش های آموزش ابتدایی، پیش دبستانی و آموزش و پرورش تطبیقی از رشته علوم تربیتی و رشته علوم شناختی بود، که در دفترچه ثبت نام کنکور ارشد 1402، گرایش آموزش و پرورش تطبیقی و رشته علوم شناختی از این کد ضریب و مجموعه علوم تربیتی حذف شده است.

در جدول زیر نمونه رتبه های قبولی ارشد کد ضریب 8 مربوط به رشته علوم تربیتی را قرار داده ایم.

رتبه ها و محل قبولی ارشد علوم تربیتی 1402-1401: کد ضریب 8: رشته های آموزش ابتدایی، پیش دبستانی و آموزش و پرورش تطبیقی

رتبه قبولیمحل قبولی
16آموزش و پرورش ابتدایی – دانشگاه علامه طباطبایی – تهران – روزانه
269آموزش و پرورش پیش دبستانی – دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی – تهران – روزانه
1409آموزش و پرورش ابتدایی – دانشگاه شیراز – پردیس خودگردان
برای مشاهده شانس قبولی خود براساس رتبه تان در همه دانشگاه ها و گرایش ها به لینک زیر بروید.
انتخاب رشته ارشد علوم تربیتی 1402

آمار رتبه های قبولی ارشد علوم تربیتی 1401-1400

رتبه های قبولی ارشد علوم تربیتی 1401-1400 را در دانشگاه ها و دوره های مختلف تحصیلی در ادامه این مطلب می توانید مشاهده کنید.

رتبه های قبولی ارشد علوم تربیتی 1400 در کد ضریب 1: رشته های برنامه ریزی درسی و برنامه ریزی آموزشی

در کنکور ارشد مجموعه علوم تربیتی 1400، کد ضریب یک مربوط به رشته های برنامه ریزی درسی و برنامه ریزی آموزشی بود. که  در جدول زیر نمونه رتبه های قبولی ارشد کد ضریب 1 مربوط به رشته علوم تربیتی را قرار داده ایم.

رتبه ها و محل قبولی ارشد علوم تربیتی 1401-1400: کد ضریب 1: رشته های برنامه ریزی درسی و برنامه ریزی آموزشی

رتبه قبولیرشته و محل قبولی
23برنامه ریزی درسی – دانشگاه تهران – روزانه
69برنامه ریزی درسی – دانشگاه فردوسی مشهد – روزانه
98برنامه ریزی درسی – دانشگاه شیراز – روزانه
175برنامه ریزی درسی – دانشگاه علامه طباطبایی – تهران – نوبت دوم
293برنامه ریزی درسی – دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی – تهران – نوبت دوم
404برنامه ریزی آموزشی – دانشگاه مازندران – بابلسر – روزانه
681برنامه ریزی درسی – دانشگاه مازندران – بابلسر – نوبت دوم
4992برنامه ریزی درسی – دانشگاه پیام نور استان اصفهان – مرکز زرین شهر – پیام نور
9325برنامه ریزی درسی – دانشگاه پیام نور استان فارس – مرکز خرامه – پیام نور

 رتبه های قبولی ارشد علوم تربیتی 1400 در کد ضریب 2: رشته های تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش و فلسفه تعلیم و تربیت

در کنکور ارشد مجموعه علوم تربیتی 1400، کد ضریب دو مربوط به رشته های تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش و فلسفه تعلیم و تربیت است.

 در جدول زیر نمونه رتبه های قبولی ارشد کد ضریب 2 مربوط به رشته علوم تربیتی را قرار داده ایم.

رتبه ها و محل قبولی ارشد علوم تربیتی 1401-1400: کد ضریب 2: رشته های تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش و فلسفه تعلیم و تربیت

رتبه قبولیرشته و محل قبولی
71تعلیم و تربیت اسلامی – دانشگاه شهید بهشتی – تهران – روزانه
183تعلیم و تربیت اسلامی – دانشگاه تربیت مدرس – فاقد خوابگاه – روزانه
297تعلیم و تربیت اسلامی – دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) – روزانه
428تعلیم و تربیت اسلامی – دانشگاه شهید چمران – اهواز – روزانه
595آموزش فلسفه به کودکان و نوجوانان – دانشگاه خوارزمی – نوبت دوم
688تعلیم و تربیت اسلامی – دانشگاه شاهد – تهران – نوبت دوم
3669تعلیم و تربیت اسلامی – دانشگاه پیام نور استان تهران – تهران جنوب – پیام نور
9369تعلیم و تربیت اسلامی – دانشگاه پیام نور استان مرکزی – مرکز اراک – پیام نور
10721تعلیم و تربیت اسلامی – دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی – مرکز میاندوآب – مجازی پیام نور

رتبه های قبولی ارشد علوم تربیتی 1400 در کد ضریب 3: رشته مدیریت آموزشی

در کنکور ارشد مجموعه علوم تربیتی 1400، کد ضریب 3 مربوط به رشته مدیریت آموزشی بود. که در جدول زیر نمونه رتبه های قبولی ارشد کد ضریب 3 مربوط به رشته علوم تربیتی را قرار داده ایم.

رتبه ها و محل قبولی ارشد علوم تربیتی 1401-1400: کد ضریب 3: رشته مدیریت آموزشی

رتبه قبولیرشته و محل قبولی
8مدیریت آموزشی – دانشگاه تهران – روزانه
45مدیریت آموزشی – دانشگاه اصفهان – روزانه
120مدیریت آموزشی – دانشگاه خوارزمی – روزانه
218مدیریت آموزشی – دانشگاه علامه طباطبایی – تهران – نوبت دوم
275مدیریت آموزشی – دانشگاه تهران پردیس فارابی قم – روزانه
392مدیریت آموزشی – دانشگاه الزهرا(س) – نوبت دوم
544مدیریت آموزشی – دانشگاه بوعلی سینا – همدان – نوبت دوم
796مدیریت آموزشی – دانشگاه ارومیه – روزانه
1005مدیریت آموزشی – دانشگاه کردستان – سنندج – نوبت دوم
1572مدیریت آموزشی – دانشگاه شهید بهشتی – تهران – پردیس خودگردان
3994مدیریت آموزشی – دانشگاه تهران پردیس فارابی قم – مجازی
15982مدیریت آموزشی – موسسه غیرانتفاعی آفاق – ارومیه – غیرانتفاعی

رتبه های قبولی ارشد علوم تربیتی 1400 در کد ضریب 4: رشته آموزش و بهسازی منابع انسانی

در کنکور ارشد مجموعه علوم تربیتی 1400، کد ضریب 4 مربوط به رشته آموزش و بهسازی منابع انسانی بود که در جدول زیر نمونه رتبه های قبولی ارشد کد ضریب 4 مربوط به رشته علوم تربیتی را قرار داده ایم.

رتبه ها و محل قبولی ارشد علوم تربیتی 1401-1400: کد ضریب 4: رشته آموزش و بهسازی منابع انسانی

رتبه قبولیرشته و محل قبولی
85آموزش و بهسازی منابع انسانی – دانشگاه علامه طباطبایی – تهران – روزانه
146آموزش و بهسازی منابع انسانی – دانشگاه تبریز – روزانه
351آموزش و بهسازی منابع انسانی – دانشگاه فردوسی مشهد – نوبت دوم
804آموزش و بهسازی منابع انسانی – دانشگاه شهید مدنی آذربایجان – تبریز – روزانه
1345آموزش و بهسازی منابع انسانی – دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ – تهران – غیرانتفاعی
3963آموزش و بهسازی منابع انسانی – دانشگاه پیام نور استان همدان – مرکز همدان – پیام نور
15695آموزش و بهسازی منابع انسانی – موسسه غیرانتفاعی سمنگان – آمل – غیرانتفاعی

رتبه های قبولی ارشد علوم تربیتی 1400 در کد ضریب 5: رشته های تحقیقات آموزشی و ارزشیابی آموزشی

در ارشد مجموعه علوم تربیتی، کد ضریب پنج مربوط به رشته های تحقیقات آموزشی و ارزشیابی آموزشی بود. که در جدول زیر نمونه رتبه های قبولی ارشد کد ضریب 5 مربوط به رشته علوم تربیتی را قرار داده ایم.

رتبه ها و محل قبولی ارشد علوم تربیتی 1401-1400: کد ضریب 5: رشته های تحقیقات آموزشی و ارزشیابی آموزشی

رتبه قبولیرشته و محل قبولی
31تحقیقات آموزشی – دانشگاه تهران – روزانه
130تحقیقات آموزشی – دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) – روزانه
403ارزشیابی آموزشی – دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) – نوبت دوم
685تحقیقات آموزشی – دانشگاه محقق اردبیلی – اردبیل – روزانه
955تحقیقات آموزشی – دانشگاه هرمزگان – بندر عباس – نوبت دوم
5569تحقیقات آموزشی – دانشگاه پیام نور استان سمنان – مرکز گرمسار – پیام نور

رتبه های قبولی ارشد علوم تربیتی 1400 در کد ضریب 6: رشته تکنولوژی آموزشی

در کنکور ارشد مجموعه علوم تربیتی، کد ضریب شش مربوط به رشته تکنولوژی آموزشی است. در جدول زیر نمونه رتبه های قبولی ارشد کد ضریب 6 مربوط به رشته علوم تربیتی را قرار داده ایم.

رتبه ها و محل قبولی ارشد علوم تربیتی 1401-1400: کد ضریب 6: رشته تکنولوژی آموزشی

رتبه قبولیرشته و محل قبولی
13تکنولوژی آموزشی – دانشگاه علامه طباطبایی – تهران – روزانه
105تکنولوژی آموزشی – دانشگاه تبریز – نوبت دوم
147تکنولوژی آموزشی – دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) – نوبت دوم
456تکنولوژی آموزشی – دانشگاه اراک – نوبت دوم

رتبه های قبولی ارشد علوم تربیتی 1400 در کد ضریب 7: رشته مدیریت و برنامه ریزی آموزش عالی

در کنکور ارشد مجموعه علوم تربیتی، کد ضریب هفت مربوط به رشته مدیریت و برنامه ریزی آموزش عالی بود. که در جدول زیر نمونه رتبه های قبولی ارشد کد ضریب 7 مربوط به رشته علوم تربیتی را قرار داده ایم.

رتبه ها و محل قبولی ارشد علوم تربیتی 1401-1400: کد ضریب 7: رشته مدیریت و برنامه ریزی آموزش عالی

رتبه قبولیرشته و محل قبولی
202مدیریت و برنامه ریزی آموزش عالی – دانشگاه شهید بهشتی – تهران – روزانه
586مدیریت و برنامه ریزی آموزش عالی – دانشگاه شهید مدنی آذربایجان – تبریز – روزانه
4089مدیریت و برنامه ریزی آموزش عالی – دانشگاه غیرانتفاعی خاتم – تهران – غیرانتفاعی

رتبه های قبولی ارشد علوم تربیتی 1400 در کد ضریب 8: رشته های آموزش ابتدایی، پیش دبستانی و آموزش و پرورش تطبیقی

در کنکور ارشد مجموعه علوم تربیتی، کد ضریب هشت مربوط به گرایش های آموزش ابتدایی، پیش دبستانی و آموزش و پرورش تطبیقی از رشته علوم تربیتی و رشته علوم شناختی بود. که در جدول زیر نمونه رتبه های قبولی ارشد کد ضریب 8 مربوط به رشته علوم تربیتی را قرار داده ایم.

رتبه ها و محل قبولی ارشد علوم تربیتی 1401-1400: کد ضریب 8: رشته های آموزش ابتدایی، پیش دبستانی و آموزش و پرورش تطبیقی

رتبه قبولیرشته و محل قبولی
18آموزش و پرورش ابتدایی – دانشگاه علامه طباطبایی – تهران – روزانه
282آموزش و پرورش پیش دبستانی – دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی – تهران – روزانه
1485آموزش و پرورش ابتدایی – دانشگاه شیراز – پردیس خودگردان
8965آموزش و پرورش ابتدایی – موسسه غیرانتفاعی باختر – ایلام – غیرانتفاعی

آمار رتبه های قبولی ارشد علوم تربیتی 1400-99

رتبه های قبولی ارشد علوم تربیتی 1400-99 را در دانشگاه ها و دوره های مختلف تحصیلی در ادامه این مطلب می توانید مشاهده کنید.

رتبه های قبولی ارشد علوم تربیتی 99 در کد ضریب 1: رشته های برنامه ریزی درسی و برنامه ریزی آموزشی

در کنکور ارشد مجموعه علوم تربیتی 99، کد ضریب یک مربوط به رشته برنامه ریزی درسی بود و در کنکور ارشد 1400، برنامه ریزی آموزشی نیز به این کد ضریب اضافه شده است.

 در جدول زیر نمونه رتبه های قبولی ارشد کد ضریب 1 مربوط به رشته علوم تربیتی را قرار داده ایم.

رتبه ها و محل قبولی ارشد علوم تربیتی 1400-99: کد ضریب 1: رشته های برنامه ریزی درسی و برنامه ریزی آموزشی

رتبه قبولیرشته و محل قبولی
85 برنامه ریزی درسی دانشگاه شهید بهشتی – روزانه
173برنامه ریزی درسی دانشگاه خوارزمی – روزانه 
267 برنامه ریزی درسی دانشگاه اصفهان – نوبت دوم 
384 برنامه ریزی درسی دانشگاه مازندران – روزانه 
598 ریزی درسی دانشگاه شهید باهنر کرمان – نوبت دوم 
1543 برنامه ریزی درسی دانشگاه شهید بهشتی – پردیس خودگردان 
2803 برنامه ریزی درسی دانشگاه پیام نور استان سمنان “مرکزدامغان”
3364 برنامه ریزی درسی موسسه غیر انتفاعی صفاهان اصفهان

رتبه های قبولی ارشد علوم تربیتی 99 در کد ضریب 2: رشته های تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش و فلسفه تعلیم و تربیت

در کنکور ارشد مجموعه علوم تربیتی 99، کد ضریب دو مربوط به رشته تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش بود و در ارشد علوم تربیتی 1400 رشته فلسفه تعلیم و تربیت نیز به این کد ضریب اضافه شده است.

 در جدول زیر نمونه رتبه های قبولی ارشد کد ضریب 2 مربوط به رشته علوم تربیتی را قرار داده ایم.

رتبه ها و محل قبولی ارشد علوم تربیتی 1400-99: کد ضریب 2: رشته های تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش و فلسفه تعلیم و تربیت

رتبه قبولیرشته و محل قبولی
11 تعلیم و تربیت اسلامی دانشگاه تهران – روزانه 
230  تعلیم و تربیت اسلامی دانشگاه خوارزمی – روزانه 
444  تعلیم و تربیت اسلامی دانشگاه الزهرا تهران – نوبت دوم 
937  تعلیم و تربیت اسلامی دانشگاه شاهد تهران – نوبت دوم 
1237 تعلیم و تربیت اسلامی دانشگاه شیراز – پردیس خودگردان
3209  تعلیم و تربیت اسلامی دانشگاه پیام نور استان مرکزی “مرکزاراک “- مجازی

رتبه های قبولی ارشد علوم تربیتی 99 در کد ضریب 3: رشته مدیریت آموزشی

در کنکور ارشد مجموعه علوم تربیتی 99، کد ضریب 3 مربوط به رشته مدیریت آموزشی بود. که در جدول زیر نمونه رتبه های قبولی ارشد کد ضریب 3 مربوط به رشته علوم تربیتی را قرار داده ایم.

رتبه ها و محل قبولی ارشد علوم تربیتی 1400-99: کد ضریب 3: رشته مدیریت آموزشی

رتبه قبولیرشته و محل قبولی
7 مدیریت آموزشی دانشگاه تهران – روزانه
52 مدیریت آموزشی دانشگاه شیراز – روزانه
240 مدیریت آموزشی دانشگاه شهید بهشتی – نوبت دوم
322 مدیریت آموزشی دانشگاه بوعلی سینا همدان – نوبت دوم
491 مدیریت آموزشی دانشگاه ارومیه – روزانه 
822 مدیریت آموزشی دانشگاه پیام نور استان تهران “تهران جنوب”
1302 مدیریت آموزشی دانشگاه شهید بهشتی – پردیس خودگردان
8122 مدیریت آموزشی موسسه غیر انتفاعی کومش سمنان

رتبه های قبولی ارشد علوم تربیتی 99 در کد ضریب 4: رشته آموزش و بهسازی منابع انسانی

در کنکور ارشد مجموعه علوم تربیتی 99، کد ضریب 4 مربوط به رشته آموزش و بهسازی منابع انسانی بود که در جدول زیر نمونه رتبه های قبولی ارشد کد ضریب 4 مربوط به رشته علوم تربیتی را قرار داده ایم.

رتبه ها و محل قبولی ارشد علوم تربیتی 1400-99: کد ضریب 4: رشته آموزش و بهسازی منابع انسانی

رتبه قبولیرشته و محل قبولی
104 آموزش و بهسازی منابع انسانی دانشگاه فردوسی مشهد – روزانه
482 آموزش و بهسازی منابع انسانی دانشگاه شهید بهشتی – نوبت دوم
907 آموزش و بهسازی منابع انسانی دانشگاه محقق اردبیلی اردبیل – نوبت دوم
5258 آموزش و بهسازی منابع انسانی دانشگاه تبریز – پردیس خودگردان

رتبه های قبولی ارشد علوم تربیتی 99 در کد ضریب 5: رشته آموزش بزرگسالان

در کنکور ارشد مجموعه علوم تربیتی 99، کد ضریب پنج مربوط به رشته آموزش بزرگسالان بود که در ارشد علوم تربیتی 1400، این رشته از مجموعه علوم تربیتی حذف شده است.

رتبه های قبولی ارشد علوم تربیتی 99 در کد ضریب 6: رشته های تحقیقات آموزشی و ارزشیابی آموزشی

در کنکور ارشد مجموعه علوم تربیتی 99، کد ضریب شش مربوط به رشته های تحقیقات آموزشی و ارزشیابی آموزشی بود که در کنکور ارشد علوم تربیتی 1400 به دلیل حذف کد ضریب 5 و رشته آموزش بزرگسالان، کد ضریب 5 به این رشته ها اختصاص داده شده است.

در جدول زیر نمونه رتبه های قبولی ارشد کد ضریب 5 مربوط به رشته علوم تربیتی را قرار داده ایم.

رتبه ها و محل قبولی ارشد علوم تربیتی 1400-99: کد ضریب 6: رشته های تحقیقات آموزشی و ارزشیابی آموزشی

رتبه قبولیرشته و محل قبولی
112تحقیقات آموزشی دانشگاه علامه طباطبایی – روزانه
199تحقیقات آموزشی دانشگاه تهران – نوبت دوم
1517 تحقیقات آموزشی دانشگاه خوارزمی – پردیس خودگردان

رتبه های قبولی ارشد علوم تربیتی 99 در کد ضریب 7: رشته تکنولوژی آموزشی

در کنکور ارشد مجموعه علوم تربیتی 99، کد ضریب هفت مربوط به رشته تکنولوژی آموزشی بود که در کنکور ارشد علوم تربیتی 1400 به دلیل حذف کد ضریب 5 و رشته آموزش بزرگسالان، کد ضریب 6 به این رشته اختصاص داده شده است.

در جدول زیر نمونه رتبه های قبولی ارشد کد ضریب 7 مربوط به رشته علوم تربیتی را قرار داده ایم.

رتبه ها و محل قبولی ارشد علوم تربیتی 1400-99: کد ضریب 7: رشته تکنولوژی آموزشی

رتبه قبولیرشته و محل قبولی
11تکنولوژی آموزشی دانشگاه علامه طباطبایی – روزانه
106 تکنولوژی آموزشی دانشگاه اراک – روزانه
1011 تکنولوژی آموزشی دانشگاه تهران – پردیس خودگردان

رتبه های قبولی ارشد علوم تربیتی 99 در کد ضریب 8: رشته مدیریت و برنامه ریزی آموزش عالی

در کنکور ارشد مجموعه علوم تربیتی 99، کد ضریب هشت مربوط به رشته مدیریت و برنامه ریزی آموزش عالی بود ولی در ارشد علوم تربیتی 1400، کد ضریب 7 به این رشته اختصاص داده شده است .

در جدول زیر نمونه رتبه های قبولی ارشد کد ضریب 8 مربوط به رشته علوم تربیتی را قرار داده ایم.

رتبه ها و محل قبولی ارشد علوم تربیتی 1400-99: کد ضریب 8: رشته مدیریت و برنامه ریزی آموزش عالی

رتبه قبولیرشته و محل قبولی
36مدیریت و برنامه ریزی آموزش عالی دانشگاه شهید بهشتی – روزانه 
1236  مدیریت و برنامه ریزی آموزش عالی دانشگاه شهید بهشتی – پردیس خودگردان

رتبه های قبولی ارشد علوم تربیتی 99 در کد ضریب 9: رشته های آموزش ابتدایی، پیش دبستانی و آموزش و پرورش تطبیقی

در کنکور ارشد مجموعه علوم تربیتی 99، کد ضریب نه مربوط به رشته های آموزش ابتدایی، پیش دبستانی و آموزش و پروش تطبیقی بود که در 1400، کد ضریب این رشته ها عدد 8 شده است و رشته علوم شناختی نیز به این مجموعه افزوده شده است.

در جدول زیر نمونه رتبه های قبولی ارشد کد ضریب 9 مربوط به رشته علوم تربیتی را قرار داده ایم.

رتبه ها و محل قبولی ارشد علوم تربیتی 1400-99: کد ضریب 9: رشته های آموزش ابتدایی، پیش دبستانی و آموزش و پرورش تطبیقی

رتبه قبولیرشته و محل قبولی
36آموزش و پرورش ابتدایی دانشگاه شیراز – روزانه
272آموزش و پرورش پیش دبستانی دانشگاه علامه طباطبایی – نوبت دوم

 

4.5/5 - (2 امتیاز)
بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کد امنیتی *محدودیت زمانی مجاز به پایان رسید. لطفا کد امنیتی را دوباره تکمیل کنید.

سوالات و کلید سوالات ارشد بیماری شناسی گیاهی 1403
تخمین رتبه
سوالات و کلید سوالات ارشد بیماری شناسی گیاهی 1403

سوالات و کلید سوالات ارشد بیماری شناسی گیاهی 1403 برای دانلود سوالات و کلید سوالات ارشد بیماری شناسی گیاهی 1403، از طریق لینک های زیر اقدام نمایید. دانلود سوالات ارشد بیماری شناسی گیاهی 1404-1430 (به محض انتشار سوالات) پاسخنامه و کلید سوالات ارشد بیماری شناسی گیاهی 1404-1403 (به محض انتشار …

سوالات و کلید سوالات ارشد مدیریت 1403
تخمین رتبه
سوالات و کلید سوالات ارشد مدیریت 1403

سوالات و کلید سوالات ارشد مدیریت 1403 برای دانلود سوالات و کلید سوالات ارشد مدیریت 1403، از طریق لینک های زیر اقدام نمایید. دانلود سوالات ارشد مدیریت 1404-1403 (به محض انتشار سوالات) پاسخنامه و کلید سوالات ارشد مدیریت 1404-1403 (به محض انتشار کلید) توجه مهم: در ادامه مطلب لینک های …

سوالات و کلید سوالات ارشد حسابداری 1403
تخمین رتبه
سوالات و کلید سوالات ارشد حسابداری 1403

سوالات و کلید سوالات ارشد حسابداری 1403 برای دانلود سوالات و کلید سوالات ارشد حسابداری 1403، از طریق لینک های زیر اقدام نمایید. دانلود سوالات ارشد حسابداری 1404-1403 (به محض انتشار سوالات) پاسخنامه و کلید سوالات ارشد حسابداری 1404-1403 (به محض انتشار کلید) توجه مهم: در ادامه مطلب لینک های …