رتبه های قبولی ارشد علوم اجتماعی 1401-1400 و محل قبولی
انتخاب رشته کارشناسی ارشد

دسترسی سریع تر به محتوا از طریق فهرست عناوین

رتبه های قبولی ارشد علوم اجتماعی 1401-1400

رتبه های قبولی ارشد علوم اجتماعی 1401-1400 را در دانشگاه ها و دوره های مختلف تحصیلی در این مطلب برای شما گذاشته ایم. توجه داشته باشید که رتبه های قبولی ارشد 1401-1400 گذاشته شده در این مطلب حاوی درصدهایی که به این رتبه ها منجر شده است، نیست. اگر می خواهید نمونه کارنامه های ارشد علوم اجتماعی 1400 را که در آنها رتبه ها و درصدهای دروس مختلف در جداول گذاشته شده است مشاهده کنید، به مطلب زیر مراجعه کنید.

برای انتخاب رشته ارشد 1401 از نرم افزار انتخاب رشته مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار انتخاب رشته ارشد 1401

نمونه کارنامه های ارشد علوم اجتماعی 1401-1400

نمونه کارنامه های سهمیه 5 و 25 درصد ایثارگری ارشد علوم اجتماعی 1400

 محل قبولی ارشد علوم اجتماعی 1401-1400

محل قبولی داوطلبان ارشد علوم اجتماعی 1400 با توجه به رتبه ای که کسب کرده اند برای انتخاب رشته ارشد 1401 بسیار اهمیت دارد. به نوعی شانس قبولی ارشد 1401 را براساس محل قبولی ارشد علوم اجتماعی در سال 1400 می توان تخمین صحیح و دقیق زد. اگرچه همواره تغییرات کوچک و گاهی حتی زیاد (به خاطر تغییر ظرفیت ها) در رتبه های قبولی ارشد علوم اجتماعی 1401 نسبت به محل قبولی ارشد علوم اجتماعی 1400 به جود می آید.

صحت و دقت رتبه ها و محل قبولی ارشد علوم اجتماعی 1400

برای افزایش ضریب اطمینان شما برای انتخاب رشته ارشد 1401، رتبه ها و محل قبولی ارشد سال 1400 را به گونه ای انتخاب کرده ایم که تقریباً نزدیک به آخرین رتبه های قبولی ارشد علوم اجتماعی 1400 در دوره ها و دانشگاه های مختلف باشد. بنابراین سعی شده است تا حد امکان صحت و دقت بسیار بالایی را برای انتشار این اطلاعات به شما ارائه دهیم. البته تنها گلچینی از نمونه رتبه قبولی های ارشد علوم اجتماعی 1400 را در اختیار شما قرار داده ایم، اما در زمان انتخاب رشته ارشد 1401 علوم اجتماعی، همه شانس های دقیق قبولی براساس رتبه ای که کسب کرده اید و در قالب نرم افزار انتخاب رشته ارشد 1401 مشاوران تحصیلی به شما ارائه داده می شود.

برای انتخاب رشته ارشد 1401 از نرم افزار انتخاب رشته مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار انتخاب رشته ارشد 1401

رتبه ها و محل قبولی ارشد علوم اجتماعی 1400 براساس گرایش های مختلف

رتبه ها و محل قبولی ارشد علوم اجتماعی 1401-1400 را به صورت تفکیک شده و براساس رشته-گرایش های مجموعه علوم اجتماعی ارائه کرده ایم تا راحت تر بتوانید از این اطلاعات استفاده کنید. همچنین رشته-گرایش های مختلف باعث به وجود آمدن کد ضرایب مختلف می شوند و هر کد ضریب، رتبه متفاوتی دارد. در نتیجه رتبه ها و محل قبولی ارشد علوم اجتماعی 1400 را براساس رتبه ها در کد ضریب مربوط به آن رشته دانشگاه قبولی برای شما قرار داده ایم.

در ارشد علوم اجتماعی براساس دفترچه کنکور ارشد 1400، 11 کد ضریب داشتیم. برای دسترسی سریعتر به رتبه های قبولی ارشد علوم اجتماعی 1401-1400 از لینک های جدول زیر استفاده کنید.

لینک های رتبه های قبولی ارشد علوم اجتماعی 1400 براساس رشته ها و گرایش ها (کد ضرایب)

رتبه ها و محل قبولی ارشد علوم اجتماعی در کد ضریب 1: رشته مردم شناسی
رتبه ها و محل قبولی ارشد علوم اجتماعی در کد ضریب 2: رشته جمعیت شناسی
رتبه ها و محل قبولی ارشد علوم اجتماعی در کد ضریب 3: رشته های جامعه شناسی و جامعه شناسی انقلاب اسلامی
رتبه ها و محل قبولی ارشد علوم اجتماعی در کد ضریب 4: رشته پژوهش علوم اجتماعی 
رتبه ها و محل قبولی ارشد علوم اجتماعی در کد ضریب 5: رشته برنامه ریزی رفاه اجتماعی
رتبه ها و محل قبولی ارشد علوم اجتماعی در کد ضریب 6: رشته های مطالعات فرهنگی و مدیریت راهیردی فرهنگ
رتبه ها و محل قبولی ارشد علوم اجتماعی در کد ضریب 7: رشته های مطالعات جوانان و مطالعات اوقات فراغت 
رتبه ها و محل قبولی ارشد علوم اجتماعی در کد ضریب 8: رشته های برنامه ریزی توسعه منطقه ای و گردشگری مذهبی 
رتبه ها و محل قبولی ارشد علوم اجتماعی در کد ضریب 9: رشته برنامه ریزی گردشگری (توریسم)
رتبه ها و محل قبولی ارشد علوم اجتماعی در کد ضریب 10: رشته دانش اجتماعی مسلمین
رتبه ها و محل قبولی ارشد علوم اجتماعی در کد ضریب 11: رشته فلسفه علوم اجتماعی

برای انتخاب رشته ارشد 1401 از نرم افزار انتخاب رشته مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار انتخاب رشته ارشد 1401

رتبه های قبولی ارشد علوم اجتماعی 1400 در کد ضریب 1: رشته مردم شناسی

در کنکور ارشد مجموعه علوم اجتماعی 1400، کد ضریب یک مربوط به رشته مردم شناسی بود که در جدول زیر نمونه رتبه های قبولی ارشد کد ضریب 1 مربوط به رشته علوم اجتماعی را قرار داده ایم.

رتبه ها و محل قبولی ارشد علوم اجتماعی 1401-1400: کد ضریب 1: رشته مردم شناسی

رتبه قبولی رشته و محل قبولی
33 مردم شناسی – دانشگاه تهران – روزانه
476 مردم شناسی – دانشگاه یزد – روزانه

رتبه های قبولی ارشد علوم اجتماعی 1400 در کد ضریب 2: رشته جمعیت شناسی

در کنکور ارشد مجموعه علوم اجتماعی 1400، کد ضریب 2 مربوط به رشته جمعیت شناسی بود که در جدول زیر نمونه رتبه های قبولی ارشد کد ضریب 2 مربوط به رشته علوم اجتماعی را قرار داده ایم.

رتبه ها و محل قبولی ارشد علوم اجتماعی 1401-1400: کد ضریب 2: رشته جمعیت شناسی

رتبه قبولی رشته و محل قبولی
69 جمعیت شناسی – دانشگاه علامه طباطبایی – تهران – روزانه
693 جمعیت شناسی – دانشگاه بوعلی سینا – همدان – نوبت دوم

برای انتخاب رشته ارشد 1401 از نرم افزار انتخاب رشته مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار انتخاب رشته ارشد 1401

رتبه های قبولی ارشد علوم اجتماعی 1400 در کد ضریب 3: رشته های جامعه شناسی و جامعه شناسی انقلاب اسلامی

در کنکور ارشد مجموعه علوم اجتماعی 1400، کد ضریب 3 مربوط به رشته های جامعه شناسی، جامعه شناسی انقلاب اسلامی و جامعه شناسی ورزشی بود که در جدول زیر نمونه رتبه های قبولی ارشد کد ضریب 3 مربوط به رشته علوم اجتماعی را قرار داده ایم.

رتبه ها و محل قبولی ارشد علوم اجتماعی 1401-1400: کد ضریب 3: رشته های جامعه شناسی و جامعه شناسی انقلاب اسلامی

رتبه قبولی رشته و محل قبولی
11 جامعه شناسی – دانشگاه تهران – روزانه
74 جامعه شناسی – دانشگاه تربیت مدرس – فاقد خوابگاه – روزانه
189 جامعه شناسی – دانشگاه الزهرا(س) – روزانه
313 جامعه شناسی – دانشگاه گیلان – رشت – روزانه
416 جامعه شناسی – دانشگاه یاسوج – روزانه
425 جامعه شناسی انقلاب اسلامی – دانشگاه شاهد – تهران – روزانه
603 جامعه شناسی – دانشگاه مازندران – بابلسر – نوبت دوم
897 جامعه شناسی – دانشگاه کردستان – سنندج – نوبت دوم
1328 جامعه شناسی انقلاب اسلامی – پژوهشکده امام خمینی(س) و انقلاب اسلامی – نوبت دوم
2551 جامعه شناسی – موسسه غیرانتفاعی سبز – آمل – غیرانتفاعی

رتبه های قبولی ارشد علوم اجتماعی 1400 در کد ضریب 4: رشته پژوهش علوم اجتماعی

در کنکور ارشد مجموعه علوم اجتماعی 1400، کد ضریب 4 مربوط به رشته پژوهش علوم اجتماعی بود که در جدول زیر نمونه رتبه های قبولی ارشد کد ضریب 4 مربوط به رشته علوم اجتماعی را قرار داده ایم.

رتبه ها و محل قبولی ارشد علوم اجتماعی 1401-1400: کد ضریب 4: رشته پژوهش علوم اجتماعی

رتبه قبولی رشته و محل قبولی
39 پژوهش علوم اجتماعی – دانشگاه شهید بهشتی – تهران – روزانه
223 پژوهش علوم اجتماعی – دانشگاه تبریز – روزانه
374 پژوهش علوم اجتماعی – دانشگاه بوعلی سینا – همدان – روزانه
693 پژوهش علوم اجتماعی – دانشگاه یزد – نوبت دوم
1055 پژوهش علوم اجتماعی – دانشگاه شهید بهشتی – تهران – پردیس خودگردان
2668 پژوهش علوم اجتماعی – دانشگاه غیرانتفاعی دانش البرز – آبیک – غیرانتفاعی

برای انتخاب رشته ارشد 1401 از نرم افزار انتخاب رشته مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار انتخاب رشته ارشد 1401

رتبه های قبولی ارشد علوم اجتماعی 1400 در کد ضریب 5: رشته برنامه ریزی رفاه اجتماعی

در کنکور ارشد مجموعه علوم اجتماعی 1400، کد ضریب 5 مربوط به رشته برنامه ریزی رفاه اجتماعی بود که در جدول زیر نمونه رتبه های قبولی ارشد کد ضریب 5 مربوط به رشته علوم اجتماعی را قرار داده ایم.

رتبه ها و محل قبولی ارشد علوم اجتماعی 1401-1400: کد ضریب 5: رشته برنامه ریزی رفاه اجتماعی

رتبه قبولی رشته و محل قبولی
47 برنامه ریزی رفاه اجتماعی – دانشگاه تهران – روزانه
1773 برنامه ریزی رفاه اجتماعی – دانشگاه تهران پردیس البرز کرج – پردیس خودگردان

رتبه های قبولی ارشد علوم اجتماعی 1400 در کد ضریب 6: رشته های مطالعات فرهنگی و مدیریت راهبردی فرهنگ

در کنکور ارشد مجموعه علوم اجتماعی 1400، کد ضریب 6 مربوط به رشته های مطالعات فرهنگی و مدیریت راهبردی فرهنگ بود که در جدول زیر نمونه رتبه های قبولی ارشد کد ضریب 6 مربوط به رشته علوم اجتماعی را قرار داده ایم.

رتبه ها و محل قبولی ارشد علوم اجتماعی 1401-1400: کد ضریب 6: رشته های مطالعات فرهنگی و مدیریت راهبردی فرهنگ

رتبه قبولی رشته و محل قبولی
121 مطالعات فرهنگی – دانشگاه علامه طباطبایی – تهران – روزانه
1576 مطالعات فرهنگی – دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ – تهران – غیرانتفاعی
2699 مطالعات فرهنگی – دانشگاه کاشان – مجازی

برای انتخاب رشته ارشد 1401 از نرم افزار انتخاب رشته مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار انتخاب رشته ارشد 1401

رتبه های قبولی ارشد علوم اجتماعی 1400 در کد ضریب 7: رشته های مطالعات جوانان و مطالعات اوقات فراغت

در کنکور ارشد مجموعه علوم اجتماعی 1400، کد ضریب 7 مربوط به رشته های مطالعات جوانان و مطالعات اوقات فراغت بود که در جدول زیر نمونه رتبه های قبولی ارشد کد ضریب 7 مربوط به رشته علوم اجتماعی را قرار داده ایم.

رتبه ها و محل قبولی ارشد علوم اجتماعی 1401-1400: کد ضریب 7: رشته های مطالعات جوانان و مطالعات اوقات فراغت

رتبه قبولی رشته و محل قبولی
73 مطالعات جوانان – دانشگاه تهران – روزانه
632 مطالعات جوانان – دانشگاه گیلان – رشت – روزانه
1667 مطالعات اوقات فراغت گرایش برنامه ریزی فضایی – دانشگاه مازندران – بابلسر – نوبت دوم

رتبه های قبولی ارشد علوم اجتماعی 1400 در کد ضریب 8: رشته های برنامه ریزی توسعه منطقه ای و گردشگری مذهبی

در کنکور ارشد مجموعه علوم اجتماعی 1400، کد ضریب 8 مربوط به رشته های برنامه ریزی توسعه منطقه ای، گردشگری مذهبی و توسعه محلی بود که در جدول زیر نمونه رتبه های قبولی ارشد کد ضریب 8 مربوط به رشته علوم اجتماعی را قرار داده ایم.

رتبه ها و محل قبولی ارشد علوم اجتماعی 1401-1400: کد ضریب 8: رشته های برنامه ریزی توسعه منطقه ای و گردشگری مذهبی

رتبه قبولی رشته و محل قبولی
81 توسعه محلی گرایش شهری – دانشگاه تهران – روزانه
258 توسعه محلی گرایش روستایی – دانشگاه تهران – نوبت دوم
336 برنامه ریزی توسعه منطقه ای – دانشگاه علامه طباطبایی – تهران – نوبت دوم
2681 گردشگری مذهبی – موسسه غیرانتفاعی حکیم جرجانی – گرگان – غیرانتفاعی

برای انتخاب رشته ارشد 1401 از نرم افزار انتخاب رشته مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار انتخاب رشته ارشد 1401

رتبه های قبولی ارشد علوم اجتماعی 1400 در کد ضریب 9: رشته برنامه ریزی گردشگری (توریسم)

در کنکور ارشد مجموعه علوم اجتماعی 1400، کد ضریب 9 مربوط به رشته برنامه ریزی گردشگری (توریسم) بود که در جدول زیر نمونه رتبه های قبولی ارشد کد ضریب 9 مربوط به رشته علوم اجتماعی را قرار داده ایم.

رتبه ها و محل قبولی ارشد علوم اجتماعی 1401-1400: کد ضریب 9: رشته برنامه ریزی گردشگری (توریسم)

رتبه قبولی رشته و محل قبولی
66 برنامه ریزی گردشگری – دانشگاه تهران – روزانه

رتبه های قبولی ارشد علوم اجتماعی 1400 در کد ضریب 10: رشته دانش اجتماعی مسلمین

در کنکور ارشد مجموعه علوم اجتماعی 1400، کد ضریب 10 مربوط به رشته دانش اجتماعی مسلمین بود.

رتبه ها و محل قبولی ارشد علوم اجتماعی 1401-1400: کد ضریب 10: رشته فلسفه علوم اجتماعی

رتبه قبولی رشته و محل قبولی
144 دانش اجتماعی مسلمین – دانشگاه تهران – روزانه
990 دانش اجتماعی مسلمین – دانشگاه شاهد – تهران – نوبت دوم

برای انتخاب رشته ارشد 1401 از نرم افزار انتخاب رشته مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار انتخاب رشته ارشد 1401

رتبه های قبولی ارشد علوم اجتماعی 1400 در کد ضریب 11: رشته فلسفه علوم اجتماعی

در کنکور ارشد مجموعه علوم اجتماعی 1400 ، کد ضریب 11 مربوط به رشته فلسفه علوم اجتماعی بود که در جدول زیر نمونه رتبه های قبولی ارشد کد ضریب 11 مربوط به رشته علوم اجتماعی را قرار داده ایم.

رتبه ها و محل قبولی ارشد علوم اجتماعی 1401-1400: کد ضریب 11: رشته فلسفه علوم اجتماعی

رتبه قبولی رشته و محل قبولی
137 فلسفه علوم اجتماعی – دانشگاه تهران – روزانه

آمار رتبه های قبولی ارشد علوم اجتماعی 1400-99

رتبه های قبولی ارشد علووم اجتماعی 1400-99 را در دانشگاه ها و دوره های مختلف تحصیلی در ادامه این مطلب می توانید مشاهده کنید.

رتبه های قبولی ارشد علوم اجتماعی 99 در کد ضریب 1: رشته مردم شناسی

در کنکور ارشد مجموعه علوم اجتماعی 99، کد ضریب یک مربوط به رشته مردم شناسی بود که در جدول زیر نمونه رتبه های قبولی ارشد کد ضریب 1 مربوط به رشته علوم اجتماعی را قرار داده ایم.

رتبه ها و محل قبولی ارشد علوم اجتماعی 1400-99: کد ضریب 1: رشته مردم شناسی

رتبه قبولی رشته و محل قبولی
64 مردم شناسی دانشگاه تهران – نوبت دوم 
274 مردم شناسی دانشگاه شهید باهنر کرمان – روزانه 

برای انتخاب رشته ارشد 1401 از نرم افزار انتخاب رشته مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار انتخاب رشته ارشد 1401

رتبه های قبولی ارشد علوم اجتماعی 99 در کد ضریب 2: رشته جمعیت شناسی

در کنکور ارشد مجموعه علوم اجتماعی 99، کد ضریب 2 مربوط به رشته جمعیت شناسی بود که در جدول زیر نمونه رتبه های قبولی ارشد کد ضریب 2 مربوط به رشته علوم اجتماعی را قرار داده ایم.

رتبه ها و محل قبولی ارشد علوم اجتماعی 1400-99: کد ضریب 2: رشته جمعیت شناسی

رتبه قبولی رشته و محل قبولی
23 جمعیت شناسی دانشگاه تهران – روزانه
282 جمعیت شناسی دانشگاه شیراز – روزانه 

رتبه های قبولی ارشد علوم اجتماعی 99 در کد ضریب 3: رشته های جامعه شناسی و جامعه شناسی انقلاب اسلامی

در کنکور ارشد مجموعه علوم اجتماعی 99، کد ضریب 3 مربوط به رشته های جامعه شناسی، جامعه شناسی انقلاب اسلامی و جامعه شناسی ورزشی بود که در جدول زیر نمونه رتبه های قبولی ارشد کد ضریب 3 مربوط به رشته علوم اجتماعی را قرار داده ایم.

رتبه ها و محل قبولی ارشد علوم اجتماعی 1400-99: کد ضریب 3: رشته های جامعه شناسی و جامعه شناسی انقلاب اسلامی

رتبه قبولی رشته و محل قبولی
29 جامعه شناسی دانشگاه تربیت مدرس – روزانه
132 جامعه شناسی دانشگاه علامه طباطبایی – نوبت دوم
208 جامعه شناسی دانشگاه رازی کرمانشاه – روزانه
321 جامعه شناسی دانشگاه اصفهان – نوبت دوم
629 جامعه شناسی دانشگاه گیلان – نوبت دوم 
1460 جامعه شناسی دانشگاه خوارزمی – پردیس خودگردان 

برای انتخاب رشته ارشد 1401 از نرم افزار انتخاب رشته مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار انتخاب رشته ارشد 1401

رتبه های قبولی ارشد علوم اجتماعی 99 در کد ضریب 4: رشته پژوهش علوم اجتماعی

در کنکور ارشد مجموعه علوم اجتماعی 99، کد ضریب 4 مربوط به رشته پژوهش علوم اجتماعی بود که در جدول زیر نمونه رتبه های قبولی ارشد کد ضریب 4 مربوط به رشته علوم اجتماعی را قرار داده ایم.

رتبه ها و محل قبولی ارشد علوم اجتماعی 1400-99: کد ضریب 4: رشته پژوهش علوم اجتماعی

رتبه قبولی رشته و محل قبولی
40 پژوهش علوم اجتماعی دانشگاه شهید بهشتی – روزانه
214  پژوهش علوم اجتماعی دانشگاه خوارزمی – روزانه
354  پژوهش علوم اجتماعی دانشگاه الزهرا تهران – نوبت دوم
1516  پژوهش علوم اجتماعی دانشگاه خوارزمی – پردیس خودگردان

رتبه های قبولی ارشد علوم اجتماعی 99 در کد ضریب 5: رشته برنامه ریزی رفاه اجتماعی

در کنکور ارشد مجموعه علوم اجتماعی 99، کد ضریب 5 مربوط به رشته برنامه ریزی رفاه اجتماعی بود که در جدول زیر نمونه رتبه های قبولی ارشد کد ضریب 5 مربوط به رشته علوم اجتماعی را قرار داده ایم.

رتبه ها و محل قبولی ارشد علوم اجتماعی 1400-99: کد ضریب 5: رشته برنامه ریزی رفاه اجتماعی

رتبه قبولی رشته و محل قبولی
61   برنامه ریزی رفاه اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی – روزانه 
781     برنامه ریزی رفاه اجتماعی دانشگاه پیام نور استان اذربایجان غربی “مرکز بوکان”

برای انتخاب رشته ارشد 1401 از نرم افزار انتخاب رشته مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار انتخاب رشته ارشد 1401

رتبه های قبولی ارشد علوم اجتماعی 99 در کد ضریب 6: رشته های مطالعات فرهنگی و مدیریت راهبردی فرهنگ

در کنکور ارشد مجموعه علوم اجتماعی 99، کد ضریب 6 مربوط به رشته های مطالعات فرهنگی و مدیریت راهبردی فرهنگ بود که در جدول زیر نمونه رتبه های قبولی ارشد کد ضریب 6 مربوط به رشته علوم اجتماعی را قرار داده ایم.

رتبه ها و محل قبولی ارشد علوم اجتماعی 1400-99: کد ضریب 6: رشته های مطالعات فرهنگی و مدیریت راهبردی فرهنگ

رتبه قبولی رشته و محل قبولی
100  مطالعات فرهنگی دانشگاه علامه طباطبایی – نوبت دوم 
1581   مطالعات فرهنگی دانشگاه کاشان – مجازی 

رتبه های قبولی ارشد علوم اجتماعی 99 در کد ضریب 7: رشته های مطالعات جوانان و مطالعات اوقات فراغت

در کنکور ارشد مجموعه علوم اجتماعی 99، کد ضریب 7 مربوط به رشته های مطالعات جوانان و مطالعات اوقات فراغت بود که در جدول زیر نمونه رتبه های قبولی ارشد کد ضریب 7 مربوط به رشته علوم اجتماعی را قرار داده ایم.

رتبه ها و محل قبولی ارشد علوم اجتماعی 1400-99: کد ضریب 7: رشته های مطالعات جوانان و مطالعات اوقات فراغت

رتبه قبولی رشته و محل قبولی
96 مطالعات جوانان دانشگاه تهران – نوبت دوم
187 مطالعات جوانان دانشگاه مازندران – روزانه 

رتبه های قبولی ارشد علوم اجتماعی 99 در کد ضریب 8: رشته های برنامه ریزی توسعه منطقه ای و گردشگری مذهبی

در کنکور ارشد مجموعه علوم اجتماعی 99، کد ضریب 8 مربوط به رشته های برنامه ریزی توسعه منطقه ای، گردشگری مذهبی و توسعه محلی بود که در جدول زیر نمونه رتبه های قبولی ارشد کد ضریب 8 مربوط به رشته علوم اجتماعی را قرار داده ایم.

رتبه ها و محل قبولی ارشد علوم اجتماعی 1400-99: کد ضریب 8: رشته های برنامه ریزی توسعه منطقه ای و گردشگری مذهبی

رتبه قبولی رشته و محل قبولی
48  توسعه محلی روستایی دانشگاه تهران – روزانه 
215  برنامه ریزی توسعه منطقه ای دانشگاه شیراز – روزانه 

رتبه های قبولی ارشد علوم اجتماعی 99 در کد ضریب 9: رشته برنامه ریزی گردشگری (توریسم)

در کنکور ارشد مجموعه علوم اجتماعی 99، کد ضریب 9 مربوط به رشته برنامه ریزی گردشگری (توریسم) بود که در جدول زیر نمونه رتبه های قبولی ارشد کد ضریب 9 مربوط به رشته علوم اجتماعی را قرار داده ایم.

رتبه ها و محل قبولی ارشد علوم اجتماعی 1400-99: کد ضریب 9: رشته برنامه ریزی گردشگری (توریسم) 

رتبه قبولی رشته و محل قبولی
96 برنامه ریزی گردشگری دانشگاه تهران – نوبت دوم

رتبه های قبولی ارشد علوم اجتماعی 99 در کد ضریب 10: رشته دانش اجتماعی مسلمین

در کنکور ارشد مجموعه علوم اجتماعی 99، کد ضریب 10 مربوط به رشته دانش اجتماعی مسلمین بود.

رتبه های قبولی ارشد علوم اجتماعی 99 در کد ضریب 11: رشته فلسفه علوم اجتماعی

در کنکور ارشد مجموعه علوم اجتماعی 99، کد ضریب 11 مربوط به رشته فلسفه علوم اجتماعی بود که در جدول زیر نمونه رتبه های قبولی ارشد کد ضریب 11 مربوط به رشته علوم اجتماعی را قرار داده ایم.

رتبه ها و محل قبولی ارشد علوم اجتماعی 1400-99: کد ضریب 11: رشته فلسفه علوم اجتماعی

رتبه قبولی رشته و محل قبولی
92  فلسفه علوم اجتماعی دانشگاه تهران – روزانه

برای انتخاب رشته ارشد 1401 از نرم افزار انتخاب رشته مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار انتخاب رشته ارشد 1401

3/5 - (1 امتیاز)
بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

کد امنیتی *

کارشناسی ارشد
رضا کشاورز افشار

رضا کشاورز افشار 17 سال سابقه مشاوره کنکور سراسری و انتخاب رشته کنکور سراسری (رتبه 388 کنکور تجربی سال 81) مشاور 108 رتبه زیر 100 کنکور سراسری، 392 رتبه زیر 500 کنکور سراسری و بیش از 500 رتبه زیر 1000 کنکور سراسری 12 سال سابقه مشاور تخصصی در حوزه کنکورهای …

انتخاب رشته کارشناسی ارشد
مشاوره انتخاب رشته کنکور1401

مشاوره انتخاب رشته کنکور سراسری 1401 طرح نقره ای طرح طلایی طرح الماس 30 دقیقه مشاوره تلفنی تعیین همه شانس های قبولی پاسخگویی به همه سوالات   45 دقیقه مشاوره تلفنی تعیین همه شانس های قبولی پاسخگویی به همه سوالات مشاوره آنلاین ارائه فایل چیدمان انتخاب رشته 45 دقیقه مشاوره …

کارنامه های رتبه و قبولی ارشد سلامت و ترافیک 1400
انتخاب رشته کارشناسی ارشد
کارنامه های رتبه و قبولی ارشد سلامت و ترافیک 1400

کارنامه های رتبه و قبولی ارشد سلامت و ترافیک 1401-1400 کارنامه های رتبه و قبولی ارشد سلامت و ترافیک 1401-1400 برای داوطلبان ارشد سلامت و ترافیک سال 1401 و حتی سال های آینده بسیار اهمیت دارد. آنچه که اهمیت کارنامه های قبولی ارشد سلامت و ترافیک ۱۴۰۰ را برای داوطلبان …