رتبه های قبولی ارشد علوم اجتماعی 1402-1401 و محل قبولی
انتخاب رشته کارشناسی ارشد

دسترسی سریع تر به محتوا از طریق فهرست عناوین

رتبه های قبولی ارشد علوم اجتماعی 1402-1401

رتبه های قبولی ارشد علوم اجتماعی 1402-1401 را در دانشگاه ها و دوره های مختلف تحصیلی در این مطلب برای شما گذاشته ایم. توجه داشته باشید که رتبه های قبولی ارشد 1402-1401 گذاشته شده در این مطلب حاوی درصدهایی که به این رتبه ها منجر شده است، نیست. اگر می خواهید نمونه کارنامه های ارشد علوم اجتماعی 1401 را که در آنها رتبه ها و درصدهای دروس مختلف در جداول گذاشته شده است مشاهده کنید، به مطلب زیر مراجعه کنید.

نمونه کارنامه های ارشد علوم اجتماعی 1402-1401

 محل قبولی ارشد علوم اجتماعی 1402-1401

محل قبولی داوطلبان ارشد علوم اجتماعی 1401 با توجه به رتبه ای که کسب کرده اند برای انتخاب رشته ارشد 1402 بسیار اهمیت دارد. به نوعی شانس قبولی ارشد 1402 را براساس محل قبولی ارشد علوم اجتماعی در سال 1400 می توان تخمین صحیح و دقیق زد. اگرچه همواره تغییرات کوچک و گاهی حتی زیاد (به خاطر تغییر ظرفیت ها) در رتبه های قبولی ارشد علوم اجتماعی 1402 نسبت به محل قبولی ارشد علوم اجتماعی 1400 به جود می آید.

صحت و دقت رتبه ها و محل قبولی ارشد علوم اجتماعی 1401

برای افزایش ضریب اطمینان شما برای انتخاب رشته ارشد 1402، رتبه ها و محل قبولی ارشد سال 1401 را به گونه ای انتخاب کرده ایم که تقریباً نزدیک به آخرین رتبه های قبولی ارشد علوم اجتماعی 1401 در دوره ها و دانشگاه های مختلف باشد. بنابراین سعی شده است تا حد امکان صحت و دقت بسیار بالایی را برای انتشار این اطلاعات به شما ارائه دهیم. البته تنها گلچینی از نمونه رتبه قبولی های ارشد علوم اجتماعی 1401 را در اختیار شما قرار داده ایم، اما در زمان انتخاب رشته ارشد 1402 علوم اجتماعی، همه شانس های دقیق قبولی براساس رتبه ای که کسب کرده اید و در قالب نرم افزار انتخاب رشته ارشد 1402 مشاوران تحصیلی به شما ارائه داده می شود.

رتبه ها و محل قبولی ارشد علوم اجتماعی 1401 براساس گرایش های مختلف

رتبه ها و محل قبولی ارشد علوم اجتماعی 1402-1401 را به صورت تفکیک شده و براساس رشته-گرایش های مجموعه علوم اجتماعی ارائه کرده ایم تا راحت تر بتوانید از این اطلاعات استفاده کنید. همچنین رشته-گرایش های مختلف باعث به وجود آمدن کد ضرایب مختلف می شوند و هر کد ضریب، رتبه متفاوتی دارد. در نتیجه رتبه ها و محل قبولی ارشد علوم اجتماعی 1401 را براساس رتبه ها در کد ضریب مربوط به آن رشته دانشگاه قبولی برای شما قرار داده ایم.

در ارشد علوم اجتماعی براساس دفترچه کنکور ارشد 1401، 11 کد ضریب داشتیم. برای دسترسی سریعتر به رتبه های قبولی ارشد علوم اجتماعی 1402-1401 از لینک های جدول زیر استفاده کنید.

لینک های رتبه های قبولی ارشد علوم اجتماعی 1401 براساس رشته ها و گرایش ها (کد ضرایب)

رتبه ها و محل قبولی ارشد علوم اجتماعی در کد ضریب 1: رشته مردم شناسی
رتبه ها و محل قبولی ارشد علوم اجتماعی در کد ضریب 2: رشته جمعیت شناسی
رتبه ها و محل قبولی ارشد علوم اجتماعی در کد ضریب 3: رشته های جامعه شناسی و جامعه شناسی انقلاب اسلامی
رتبه ها و محل قبولی ارشد علوم اجتماعی در کد ضریب 4: رشته پژوهش علوم اجتماعی 
رتبه ها و محل قبولی ارشد علوم اجتماعی در کد ضریب 5: رشته برنامه ریزی رفاه اجتماعی
رتبه ها و محل قبولی ارشد علوم اجتماعی در کد ضریب 6: رشته های مطالعات فرهنگی و مدیریت راهیردی فرهنگ
رتبه ها و محل قبولی ارشد علوم اجتماعی در کد ضریب 7: رشته های مطالعات جوانان و مطالعات اوقات فراغت 
رتبه ها و محل قبولی ارشد علوم اجتماعی در کد ضریب 8: رشته های برنامه ریزی توسعه منطقه ای و گردشگری مذهبی 
رتبه ها و محل قبولی ارشد علوم اجتماعی در کد ضریب 9: رشته برنامه ریزی گردشگری (توریسم)
رتبه ها و محل قبولی ارشد علوم اجتماعی در کد ضریب 10: رشته دانش اجتماعی مسلمین
رتبه ها و محل قبولی ارشد علوم اجتماعی در کد ضریب 11: رشته فلسفه علوم اجتماعی

رتبه های قبولی ارشد علوم اجتماعی 1401 در کد ضریب 1: رشته مردم شناسی

در کنکور ارشد مجموعه علوم اجتماعی 1401، کد ضریب یک مربوط به رشته مردم شناسی بود که در جدول زیر نمونه رتبه های قبولی ارشد کد ضریب 1 مربوط به رشته علوم اجتماعی را قرار داده ایم.

رتبه ها و محل قبولی ارشد علوم اجتماعی 1402-1401: کد ضریب 1: رشته مردم شناسی

رتبه قبولیمحل قبولی
22ارشد علوم اجتماعی – مردم شناسی – دانشگاه تهران – روزانه
68ارشد علوم اجتماعی – مردم شناسی – دانشگاه علامه طباطبایی – تهران – روزانه
برای مشاهده شانس قبولی خود براساس رتبه تان در همه دانشگاه ها و گرایش ها به لینک زیر بروید.
انتخاب رشته ارشد علوم اجتماعی 1402

رتبه های قبولی ارشد علوم اجتماعی 1401 در کد ضریب 2: رشته جمعیت شناسی

در کنکور ارشد مجموعه علوم اجتماعی 1401، کد ضریب 2 مربوط به رشته جمعیت شناسی بود که در جدول زیر نمونه رتبه های قبولی ارشد کد ضریب 2 مربوط به رشته علوم اجتماعی را قرار داده ایم.

رتبه ها و محل قبولی ارشد علوم اجتماعی 1402-1401: کد ضریب 2: رشته جمعیت شناسی

رتبه قبولیمحل قبولی
73ارشد علوم اجتماعی – جمعیت شناسی – دانشگاه علامه طباطبایی – تهران – روزانه
512ارشد علوم اجتماعی – جمعیت شناسی – دانشگاه بوعلی سینا – همدان – نوبت دوم
برای مشاهده شانس قبولی خود براساس رتبه تان در همه دانشگاه ها و گرایش ها به لینک زیر بروید.
انتخاب رشته ارشد علوم اجتماعی 1402

رتبه های قبولی ارشد علوم اجتماعی 1401 در کد ضریب 3: رشته های جامعه شناسی و جامعه شناسی انقلاب اسلامی

در کنکور ارشد مجموعه علوم اجتماعی 1401، کد ضریب 3 مربوط به رشته های جامعه شناسی، جامعه شناسی انقلاب اسلامی و جامعه شناسی ورزشی بود که در جدول زیر نمونه رتبه های قبولی ارشد کد ضریب 3 مربوط به رشته علوم اجتماعی را قرار داده ایم.

رتبه ها و محل قبولی ارشد علوم اجتماعی 1402-1401: کد ضریب 3: رشته های جامعه شناسی و جامعه شناسی انقلاب اسلامی

رتبه قبولیمحل قبولی
8ارشد علوم اجتماعی – جامعه شناسی – دانشگاه تهران – روزانه
109ارشد علوم اجتماعی – جامعه شناسی – دانشگاه اصفهان – روزانه
234ارشد علوم اجتماعی – جامعه شناسی – دانشگاه الزهرا(س) – نوبت دوم
345ارشد علوم اجتماعی – جامعه شناسی – دانشگاه مازندران – بابلسر – روزانه
برای مشاهده شانس قبولی خود براساس رتبه تان در همه دانشگاه ها و گرایش ها به لینک زیر بروید.
انتخاب رشته ارشد علوم اجتماعی 1402

511ارشد علوم اجتماعی – جامعه شناسی – دانشگاه ارومیه – روزانه
821ارشد علوم اجتماعی – جامعه شناسی – دانشگاه شهید باهنر – کرمان – نوبت دوم
1386ارشد علوم اجتماعی – جامعه شناسی – دانشگاه پیام نور استان خوزستان – مرکز اروند – پیام نور
2714ارشد علوم اجتماعی – جامعه شناسی انقلاب اسلامی – دانشگاه شاهد – تهران – پردیس خودگردان

رتبه های قبولی ارشد علوم اجتماعی 1401 در کد ضریب 4: رشته پژوهش علوم اجتماعی

در کنکور ارشد مجموعه علوم اجتماعی 1401، کد ضریب 4 مربوط به رشته پژوهش علوم اجتماعی بود که در جدول زیر نمونه رتبه های قبولی ارشد کد ضریب 4 مربوط به رشته علوم اجتماعی را قرار داده ایم.

رتبه ها و محل قبولی ارشد علوم اجتماعی 1402-1401: کد ضریب 4: رشته پژوهش علوم اجتماعی

رتبه قبولیمحل قبولی
38ارشد علوم اجتماعی – مطالعات جوانان – دانشگاه تهران – روزانه
244ارشد علوم اجتماعی – پژوهش علوم اجتماعی – دانشگاه تبریز – روزانه
برای مشاهده شانس قبولی خود براساس رتبه تان در همه دانشگاه ها و گرایش ها به لینک زیر بروید.
انتخاب رشته ارشد علوم اجتماعی 1402

611ارشد علوم اجتماعی – پژوهش علوم اجتماعی – دانشگاه یزد – روزانه
1100ارشد علوم اجتماعی – پژوهش علوم اجتماعی – دانشگاه کاشان – نوبت دوم

رتبه های قبولی ارشد علوم اجتماعی 1401 در کد ضریب 5: رشته برنامه ریزی رفاه اجتماعی

در کنکور ارشد مجموعه علوم اجتماعی 1401، کد ضریب 5 مربوط به رشته برنامه ریزی رفاه اجتماعی بود که در جدول زیر نمونه رتبه های قبولی ارشد کد ضریب 5 مربوط به رشته علوم اجتماعی را قرار داده ایم.

رتبه ها و محل قبولی ارشد علوم اجتماعی 1402-1401: کد ضریب 5: رشته برنامه ریزی رفاه اجتماعی

رتبه قبولیمحل قبولی
67ارشد علوم اجتماعی – برنامه ریزی رفاه اجتماعی – دانشگاه علامه طباطبایی – تهران – روزانه
برای مشاهده شانس قبولی خود براساس رتبه تان در همه دانشگاه ها و گرایش ها به لینک زیر بروید.
انتخاب رشته ارشد علوم اجتماعی 1402

رتبه های قبولی ارشد علوم اجتماعی 1401 در کد ضریب 6: رشته های مطالعات فرهنگی و مدیریت راهبردی فرهنگ

در کنکور ارشد مجموعه علوم اجتماعی 1401، کد ضریب 6 مربوط به رشته های مطالعات فرهنگی و مدیریت راهبردی فرهنگ بود که در جدول زیر نمونه رتبه های قبولی ارشد کد ضریب 6 مربوط به رشته علوم اجتماعی را قرار داده ایم.

رتبه ها و محل قبولی ارشد علوم اجتماعی 1402-1401: کد ضریب 6: رشته های مطالعات فرهنگی و مدیریت راهبردی فرهنگ

رتبه قبولیمحل قبولی
65ارشد علوم اجتماعی – مطالعات فرهنگی – دانشگاه علامه طباطبایی – تهران – روزانه
541ارشد علوم اجتماعی – مطالعات فرهنگی – دانشگاه رازی – کرمانشاه – روزانه
1326ارشد علوم اجتماعی – مطالعات فرهنگی – دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ – تهران – غیرانتفاعی
برای مشاهده شانس قبولی خود براساس رتبه تان در همه دانشگاه ها و گرایش ها به لینک زیر بروید.
انتخاب رشته ارشد علوم اجتماعی 1402

رتبه های قبولی ارشد علوم اجتماعی 1401 در کد ضریب 7: رشته های مطالعات جوانان و مطالعات اوقات فراغت

در کنکور ارشد مجموعه علوم اجتماعی 1401، کد ضریب 7 مربوط به رشته های مطالعات جوانان و مطالعات اوقات فراغت بود که در جدول زیر نمونه رتبه های قبولی ارشد کد ضریب 7 مربوط به رشته علوم اجتماعی را قرار داده ایم.

رتبه ها و محل قبولی ارشد علوم اجتماعی 1402-1401: کد ضریب 7: رشته های مطالعات جوانان و مطالعات اوقات فراغت

رتبه قبولیمحل قبولی
33ارشد علوم اجتماعی – پژوهش علوم اجتماعی – دانشگاه شهید بهشتی – تهران – روزانه
826ارشد علوم اجتماعی – مطالعات اوقات فراغت گرایش برنامه ریزی فضایی – دانشگاه مازندران – بابلسر – روزانه
برای مشاهده شانس قبولی خود براساس رتبه تان در همه دانشگاه ها و گرایش ها به لینک زیر بروید.
انتخاب رشته ارشد علوم اجتماعی 1402

رتبه های قبولی ارشد علوم اجتماعی 1401 در کد ضریب 8: رشته های برنامه ریزی توسعه منطقه ای و گردشگری مذهبی

در کنکور ارشد مجموعه علوم اجتماعی 1401، کد ضریب 8 مربوط به رشته های برنامه ریزی توسعه منطقه ای، گردشگری مذهبی و توسعه محلی بود که در جدول زیر نمونه رتبه های قبولی ارشد کد ضریب 8 مربوط به رشته علوم اجتماعی را قرار داده ایم.

رتبه ها و محل قبولی ارشد علوم اجتماعی 1402-1401: کد ضریب 8: رشته های برنامه ریزی توسعه منطقه ای و گردشگری مذهبی

رتبه قبولیمحل قبولی
97ارشد علوم اجتماعی – برنامه ریزی توسعه منطقه ای – دانشگاه علامه طباطبایی – تهران – روزانه
273ارشد علوم اجتماعی – برنامه ریزی توسعه منطقه ای – دانشگاه شیراز – روزانه
2964ارشد علوم اجتماعی – گردشگری مذهبی – موسسه غیرانتفاعی خردگرایان مطهر – مشهد – غیرانتفاعی
برای مشاهده شانس قبولی خود براساس رتبه تان در همه دانشگاه ها و گرایش ها به لینک زیر بروید.
انتخاب رشته ارشد علوم اجتماعی 1402

رتبه های قبولی ارشد علوم اجتماعی 1401 در کد ضریب 9: رشته برنامه ریزی گردشگری (توریسم)

در کنکور ارشد مجموعه علوم اجتماعی 1401، کد ضریب 9 مربوط به رشته برنامه ریزی گردشگری (توریسم) بود که در جدول زیر نمونه رتبه های قبولی ارشد کد ضریب 9 مربوط به رشته علوم اجتماعی را قرار داده ایم.

رتبه ها و محل قبولی ارشد علوم اجتماعی 1402-1401: کد ضریب 9: رشته برنامه ریزی گردشگری (توریسم)

رتبه قبولیمحل قبولی
54ارشد علوم اجتماعی – برنامه ریزی گردشگری – دانشگاه تهران – روزانه
برای مشاهده شانس قبولی خود براساس رتبه تان در همه دانشگاه ها و گرایش ها به لینک زیر بروید.
انتخاب رشته ارشد علوم اجتماعی 1402

رتبه های قبولی ارشد علوم اجتماعی 1401 در کد ضریب 10: رشته دانش اجتماعی مسلمین

در کنکور ارشد مجموعه علوم اجتماعی 1401، کد ضریب 10 مربوط به رشته دانش اجتماعی مسلمین بود.

رتبه ها و محل قبولی ارشد علوم اجتماعی 1402-1401: کد ضریب 10: رشته فلسفه علوم اجتماعی

رتبه قبولیمحل قبولی
119ارشد علوم اجتماعی – دانش اجتماعی مسلمین – دانشگاه تهران – روزانه
3033ارشد علوم اجتماعی – دانش اجتماعی مسلمین – دانشگاه غیرانتفاعی باقرالعلوم (ع) – قم – غیرانتفاعی

رتبه های قبولی ارشد علوم اجتماعی 1401 در کد ضریب 11: رشته فلسفه علوم اجتماعی

در کنکور ارشد مجموعه علوم اجتماعی 1401 ، کد ضریب 11 مربوط به رشته فلسفه علوم اجتماعی بود که در جدول زیر نمونه رتبه های قبولی ارشد کد ضریب 11 مربوط به رشته علوم اجتماعی را قرار داده ایم.

رتبه ها و محل قبولی ارشد علوم اجتماعی 1402-1401: کد ضریب 11: رشته فلسفه علوم اجتماعی

رتبه قبولیمحل قبولی
104ارشد علوم اجتماعی – فلسفه علوم اجتماعی – دانشگاه تهران – روزانه

آمار رتبه های قبولی ارشد علوم اجتماعی 1401-1400

رتبه های قبولی ارشد علووم اجتماعی 1401-1400 را در دانشگاه ها و دوره های مختلف تحصیلی در ادامه این مطلب می توانید مشاهده کنید.

رتبه های قبولی ارشد علوم اجتماعی 1400 در کد ضریب 1: رشته مردم شناسی

در کنکور ارشد مجموعه علوم اجتماعی 1400، کد ضریب یک مربوط به رشته مردم شناسی بود که در جدول زیر نمونه رتبه های قبولی ارشد کد ضریب 1 مربوط به رشته علوم اجتماعی را قرار داده ایم.

رتبه ها و محل قبولی ارشد علوم اجتماعی 1401-1400: کد ضریب 1: رشته مردم شناسی

رتبه قبولیرشته و محل قبولی
33مردم شناسی – دانشگاه تهران – روزانه
476مردم شناسی – دانشگاه یزد – روزانه

رتبه های قبولی ارشد علوم اجتماعی 1400 در کد ضریب 2: رشته جمعیت شناسی

در کنکور ارشد مجموعه علوم اجتماعی 1400، کد ضریب 2 مربوط به رشته جمعیت شناسی بود که در جدول زیر نمونه رتبه های قبولی ارشد کد ضریب 2 مربوط به رشته علوم اجتماعی را قرار داده ایم.

رتبه ها و محل قبولی ارشد علوم اجتماعی 1401-1400: کد ضریب 2: رشته جمعیت شناسی

رتبه قبولیرشته و محل قبولی
69جمعیت شناسی – دانشگاه علامه طباطبایی – تهران – روزانه
693جمعیت شناسی – دانشگاه بوعلی سینا – همدان – نوبت دوم

رتبه های قبولی ارشد علوم اجتماعی 1400 در کد ضریب 3: رشته های جامعه شناسی و جامعه شناسی انقلاب اسلامی

در کنکور ارشد مجموعه علوم اجتماعی 1400، کد ضریب 3 مربوط به رشته های جامعه شناسی، جامعه شناسی انقلاب اسلامی و جامعه شناسی ورزشی بود که در جدول زیر نمونه رتبه های قبولی ارشد کد ضریب 3 مربوط به رشته علوم اجتماعی را قرار داده ایم.

رتبه ها و محل قبولی ارشد علوم اجتماعی 1401-1400: کد ضریب 3: رشته های جامعه شناسی و جامعه شناسی انقلاب اسلامی

رتبه قبولیرشته و محل قبولی
11جامعه شناسی – دانشگاه تهران – روزانه
74جامعه شناسی – دانشگاه تربیت مدرس – فاقد خوابگاه – روزانه
189جامعه شناسی – دانشگاه الزهرا(س) – روزانه
313جامعه شناسی – دانشگاه گیلان – رشت – روزانه
416جامعه شناسی – دانشگاه یاسوج – روزانه
425جامعه شناسی انقلاب اسلامی – دانشگاه شاهد – تهران – روزانه
603جامعه شناسی – دانشگاه مازندران – بابلسر – نوبت دوم
897جامعه شناسی – دانشگاه کردستان – سنندج – نوبت دوم
1328جامعه شناسی انقلاب اسلامی – پژوهشکده امام خمینی(س) و انقلاب اسلامی – نوبت دوم
2551جامعه شناسی – موسسه غیرانتفاعی سبز – آمل – غیرانتفاعی

رتبه های قبولی ارشد علوم اجتماعی 1400 در کد ضریب 4: رشته پژوهش علوم اجتماعی

در کنکور ارشد مجموعه علوم اجتماعی 1400، کد ضریب 4 مربوط به رشته پژوهش علوم اجتماعی بود که در جدول زیر نمونه رتبه های قبولی ارشد کد ضریب 4 مربوط به رشته علوم اجتماعی را قرار داده ایم.

رتبه ها و محل قبولی ارشد علوم اجتماعی 1401-1400: کد ضریب 4: رشته پژوهش علوم اجتماعی

رتبه قبولیرشته و محل قبولی
39پژوهش علوم اجتماعی – دانشگاه شهید بهشتی – تهران – روزانه
223پژوهش علوم اجتماعی – دانشگاه تبریز – روزانه
374پژوهش علوم اجتماعی – دانشگاه بوعلی سینا – همدان – روزانه
693پژوهش علوم اجتماعی – دانشگاه یزد – نوبت دوم
1055پژوهش علوم اجتماعی – دانشگاه شهید بهشتی – تهران – پردیس خودگردان
2668پژوهش علوم اجتماعی – دانشگاه غیرانتفاعی دانش البرز – آبیک – غیرانتفاعی

رتبه های قبولی ارشد علوم اجتماعی 1400 در کد ضریب 5: رشته برنامه ریزی رفاه اجتماعی

در کنکور ارشد مجموعه علوم اجتماعی 1400، کد ضریب 5 مربوط به رشته برنامه ریزی رفاه اجتماعی بود که در جدول زیر نمونه رتبه های قبولی ارشد کد ضریب 5 مربوط به رشته علوم اجتماعی را قرار داده ایم.

رتبه ها و محل قبولی ارشد علوم اجتماعی 1401-1400: کد ضریب 5: رشته برنامه ریزی رفاه اجتماعی

رتبه قبولیرشته و محل قبولی
47برنامه ریزی رفاه اجتماعی – دانشگاه تهران – روزانه
1773برنامه ریزی رفاه اجتماعی – دانشگاه تهران پردیس البرز کرج – پردیس خودگردان

رتبه های قبولی ارشد علوم اجتماعی 1400 در کد ضریب 6: رشته های مطالعات فرهنگی و مدیریت راهبردی فرهنگ

در کنکور ارشد مجموعه علوم اجتماعی 1400، کد ضریب 6 مربوط به رشته های مطالعات فرهنگی و مدیریت راهبردی فرهنگ بود که در جدول زیر نمونه رتبه های قبولی ارشد کد ضریب 6 مربوط به رشته علوم اجتماعی را قرار داده ایم.

رتبه ها و محل قبولی ارشد علوم اجتماعی 1401-1400: کد ضریب 6: رشته های مطالعات فرهنگی و مدیریت راهبردی فرهنگ

رتبه قبولیرشته و محل قبولی
121مطالعات فرهنگی – دانشگاه علامه طباطبایی – تهران – روزانه
1576مطالعات فرهنگی – دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ – تهران – غیرانتفاعی
2699مطالعات فرهنگی – دانشگاه کاشان – مجازی

رتبه های قبولی ارشد علوم اجتماعی 1400 در کد ضریب 7: رشته های مطالعات جوانان و مطالعات اوقات فراغت

در کنکور ارشد مجموعه علوم اجتماعی 1400، کد ضریب 7 مربوط به رشته های مطالعات جوانان و مطالعات اوقات فراغت بود که در جدول زیر نمونه رتبه های قبولی ارشد کد ضریب 7 مربوط به رشته علوم اجتماعی را قرار داده ایم.

رتبه ها و محل قبولی ارشد علوم اجتماعی 1401-1400: کد ضریب 7: رشته های مطالعات جوانان و مطالعات اوقات فراغت

رتبه قبولیرشته و محل قبولی
73مطالعات جوانان – دانشگاه تهران – روزانه
632مطالعات جوانان – دانشگاه گیلان – رشت – روزانه
1667مطالعات اوقات فراغت گرایش برنامه ریزی فضایی – دانشگاه مازندران – بابلسر – نوبت دوم

رتبه های قبولی ارشد علوم اجتماعی 1400 در کد ضریب 8: رشته های برنامه ریزی توسعه منطقه ای و گردشگری مذهبی

در کنکور ارشد مجموعه علوم اجتماعی 1400، کد ضریب 8 مربوط به رشته های برنامه ریزی توسعه منطقه ای، گردشگری مذهبی و توسعه محلی بود که در جدول زیر نمونه رتبه های قبولی ارشد کد ضریب 8 مربوط به رشته علوم اجتماعی را قرار داده ایم.

رتبه ها و محل قبولی ارشد علوم اجتماعی 1401-1400: کد ضریب 8: رشته های برنامه ریزی توسعه منطقه ای و گردشگری مذهبی

رتبه قبولیرشته و محل قبولی
81توسعه محلی گرایش شهری – دانشگاه تهران – روزانه
258توسعه محلی گرایش روستایی – دانشگاه تهران – نوبت دوم
336برنامه ریزی توسعه منطقه ای – دانشگاه علامه طباطبایی – تهران – نوبت دوم
2681گردشگری مذهبی – موسسه غیرانتفاعی حکیم جرجانی – گرگان – غیرانتفاعی

رتبه های قبولی ارشد علوم اجتماعی 1400 در کد ضریب 9: رشته برنامه ریزی گردشگری (توریسم)

در کنکور ارشد مجموعه علوم اجتماعی 1400، کد ضریب 9 مربوط به رشته برنامه ریزی گردشگری (توریسم) بود که در جدول زیر نمونه رتبه های قبولی ارشد کد ضریب 9 مربوط به رشته علوم اجتماعی را قرار داده ایم.

رتبه ها و محل قبولی ارشد علوم اجتماعی 1401-1400: کد ضریب 9: رشته برنامه ریزی گردشگری (توریسم)

رتبه قبولیرشته و محل قبولی
66برنامه ریزی گردشگری – دانشگاه تهران – روزانه

رتبه های قبولی ارشد علوم اجتماعی 1400 در کد ضریب 10: رشته دانش اجتماعی مسلمین

در کنکور ارشد مجموعه علوم اجتماعی 1400، کد ضریب 10 مربوط به رشته دانش اجتماعی مسلمین بود.

رتبه ها و محل قبولی ارشد علوم اجتماعی 1401-1400: کد ضریب 10: رشته فلسفه علوم اجتماعی

رتبه قبولیرشته و محل قبولی
144دانش اجتماعی مسلمین – دانشگاه تهران – روزانه
990دانش اجتماعی مسلمین – دانشگاه شاهد – تهران – نوبت دوم

رتبه های قبولی ارشد علوم اجتماعی 1400 در کد ضریب 11: رشته فلسفه علوم اجتماعی

در کنکور ارشد مجموعه علوم اجتماعی 1400 ، کد ضریب 11 مربوط به رشته فلسفه علوم اجتماعی بود که در جدول زیر نمونه رتبه های قبولی ارشد کد ضریب 11 مربوط به رشته علوم اجتماعی را قرار داده ایم.

رتبه ها و محل قبولی ارشد علوم اجتماعی 1401-1400: کد ضریب 11: رشته فلسفه علوم اجتماعی

رتبه قبولیرشته و محل قبولی
137فلسفه علوم اجتماعی – دانشگاه تهران – روزانه

آمار رتبه های قبولی ارشد علوم اجتماعی 1400-99

رتبه های قبولی ارشد علووم اجتماعی 1400-99 را در دانشگاه ها و دوره های مختلف تحصیلی در ادامه این مطلب می توانید مشاهده کنید.

رتبه های قبولی ارشد علوم اجتماعی 99 در کد ضریب 1: رشته مردم شناسی

در کنکور ارشد مجموعه علوم اجتماعی 99، کد ضریب یک مربوط به رشته مردم شناسی بود که در جدول زیر نمونه رتبه های قبولی ارشد کد ضریب 1 مربوط به رشته علوم اجتماعی را قرار داده ایم.

رتبه ها و محل قبولی ارشد علوم اجتماعی 1400-99: کد ضریب 1: رشته مردم شناسی

رتبه قبولیرشته و محل قبولی
64مردم شناسی دانشگاه تهران – نوبت دوم 
274مردم شناسی دانشگاه شهید باهنر کرمان – روزانه 

رتبه های قبولی ارشد علوم اجتماعی 99 در کد ضریب 2: رشته جمعیت شناسی

در کنکور ارشد مجموعه علوم اجتماعی 99، کد ضریب 2 مربوط به رشته جمعیت شناسی بود که در جدول زیر نمونه رتبه های قبولی ارشد کد ضریب 2 مربوط به رشته علوم اجتماعی را قرار داده ایم.

رتبه ها و محل قبولی ارشد علوم اجتماعی 1400-99: کد ضریب 2: رشته جمعیت شناسی

رتبه قبولیرشته و محل قبولی
23جمعیت شناسی دانشگاه تهران – روزانه
282جمعیت شناسی دانشگاه شیراز – روزانه 

رتبه های قبولی ارشد علوم اجتماعی 99 در کد ضریب 3: رشته های جامعه شناسی و جامعه شناسی انقلاب اسلامی

در کنکور ارشد مجموعه علوم اجتماعی 99، کد ضریب 3 مربوط به رشته های جامعه شناسی، جامعه شناسی انقلاب اسلامی و جامعه شناسی ورزشی بود که در جدول زیر نمونه رتبه های قبولی ارشد کد ضریب 3 مربوط به رشته علوم اجتماعی را قرار داده ایم.

رتبه ها و محل قبولی ارشد علوم اجتماعی 1400-99: کد ضریب 3: رشته های جامعه شناسی و جامعه شناسی انقلاب اسلامی

رتبه قبولیرشته و محل قبولی
29جامعه شناسی دانشگاه تربیت مدرس – روزانه
132جامعه شناسی دانشگاه علامه طباطبایی – نوبت دوم
208جامعه شناسی دانشگاه رازی کرمانشاه – روزانه
321جامعه شناسی دانشگاه اصفهان – نوبت دوم
629جامعه شناسی دانشگاه گیلان – نوبت دوم 
1460جامعه شناسی دانشگاه خوارزمی – پردیس خودگردان 

رتبه های قبولی ارشد علوم اجتماعی 99 در کد ضریب 4: رشته پژوهش علوم اجتماعی

در کنکور ارشد مجموعه علوم اجتماعی 99، کد ضریب 4 مربوط به رشته پژوهش علوم اجتماعی بود که در جدول زیر نمونه رتبه های قبولی ارشد کد ضریب 4 مربوط به رشته علوم اجتماعی را قرار داده ایم.

رتبه ها و محل قبولی ارشد علوم اجتماعی 1400-99: کد ضریب 4: رشته پژوهش علوم اجتماعی

رتبه قبولیرشته و محل قبولی
40پژوهش علوم اجتماعی دانشگاه شهید بهشتی – روزانه
214 پژوهش علوم اجتماعی دانشگاه خوارزمی – روزانه
354 پژوهش علوم اجتماعی دانشگاه الزهرا تهران – نوبت دوم
1516 پژوهش علوم اجتماعی دانشگاه خوارزمی – پردیس خودگردان

رتبه های قبولی ارشد علوم اجتماعی 99 در کد ضریب 5: رشته برنامه ریزی رفاه اجتماعی

در کنکور ارشد مجموعه علوم اجتماعی 99، کد ضریب 5 مربوط به رشته برنامه ریزی رفاه اجتماعی بود که در جدول زیر نمونه رتبه های قبولی ارشد کد ضریب 5 مربوط به رشته علوم اجتماعی را قرار داده ایم.

رتبه ها و محل قبولی ارشد علوم اجتماعی 1400-99: کد ضریب 5: رشته برنامه ریزی رفاه اجتماعی

رتبه قبولیرشته و محل قبولی
61  برنامه ریزی رفاه اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی – روزانه 
781    برنامه ریزی رفاه اجتماعی دانشگاه پیام نور استان اذربایجان غربی “مرکز بوکان”

رتبه های قبولی ارشد علوم اجتماعی 99 در کد ضریب 6: رشته های مطالعات فرهنگی و مدیریت راهبردی فرهنگ

در کنکور ارشد مجموعه علوم اجتماعی 99، کد ضریب 6 مربوط به رشته های مطالعات فرهنگی و مدیریت راهبردی فرهنگ بود که در جدول زیر نمونه رتبه های قبولی ارشد کد ضریب 6 مربوط به رشته علوم اجتماعی را قرار داده ایم.

رتبه ها و محل قبولی ارشد علوم اجتماعی 1400-99: کد ضریب 6: رشته های مطالعات فرهنگی و مدیریت راهبردی فرهنگ

رتبه قبولیرشته و محل قبولی
100 مطالعات فرهنگی دانشگاه علامه طباطبایی – نوبت دوم 
1581  مطالعات فرهنگی دانشگاه کاشان – مجازی 

رتبه های قبولی ارشد علوم اجتماعی 99 در کد ضریب 7: رشته های مطالعات جوانان و مطالعات اوقات فراغت

در کنکور ارشد مجموعه علوم اجتماعی 99، کد ضریب 7 مربوط به رشته های مطالعات جوانان و مطالعات اوقات فراغت بود که در جدول زیر نمونه رتبه های قبولی ارشد کد ضریب 7 مربوط به رشته علوم اجتماعی را قرار داده ایم.

رتبه ها و محل قبولی ارشد علوم اجتماعی 1400-99: کد ضریب 7: رشته های مطالعات جوانان و مطالعات اوقات فراغت

رتبه قبولیرشته و محل قبولی
96مطالعات جوانان دانشگاه تهران – نوبت دوم
187مطالعات جوانان دانشگاه مازندران – روزانه 

رتبه های قبولی ارشد علوم اجتماعی 99 در کد ضریب 8: رشته های برنامه ریزی توسعه منطقه ای و گردشگری مذهبی

در کنکور ارشد مجموعه علوم اجتماعی 99، کد ضریب 8 مربوط به رشته های برنامه ریزی توسعه منطقه ای، گردشگری مذهبی و توسعه محلی بود که در جدول زیر نمونه رتبه های قبولی ارشد کد ضریب 8 مربوط به رشته علوم اجتماعی را قرار داده ایم.

رتبه ها و محل قبولی ارشد علوم اجتماعی 1400-99: کد ضریب 8: رشته های برنامه ریزی توسعه منطقه ای و گردشگری مذهبی

رتبه قبولیرشته و محل قبولی
48 توسعه محلی روستایی دانشگاه تهران – روزانه 
215 برنامه ریزی توسعه منطقه ای دانشگاه شیراز – روزانه 

رتبه های قبولی ارشد علوم اجتماعی 99 در کد ضریب 9: رشته برنامه ریزی گردشگری (توریسم)

در کنکور ارشد مجموعه علوم اجتماعی 99، کد ضریب 9 مربوط به رشته برنامه ریزی گردشگری (توریسم) بود که در جدول زیر نمونه رتبه های قبولی ارشد کد ضریب 9 مربوط به رشته علوم اجتماعی را قرار داده ایم.

رتبه ها و محل قبولی ارشد علوم اجتماعی 1400-99: کد ضریب 9: رشته برنامه ریزی گردشگری (توریسم) 

رتبه قبولیرشته و محل قبولی
96برنامه ریزی گردشگری دانشگاه تهران – نوبت دوم

رتبه های قبولی ارشد علوم اجتماعی 99 در کد ضریب 11: رشته فلسفه علوم اجتماعی

در کنکور ارشد مجموعه علوم اجتماعی 99، کد ضریب 11 مربوط به رشته فلسفه علوم اجتماعی بود که در جدول زیر نمونه رتبه های قبولی ارشد کد ضریب 11 مربوط به رشته علوم اجتماعی را قرار داده ایم.

رتبه ها و محل قبولی ارشد علوم اجتماعی 1400-99: کد ضریب 11: رشته فلسفه علوم اجتماعی

رتبه قبولیرشته و محل قبولی
92 فلسفه علوم اجتماعی دانشگاه تهران – روزانه
4/5 - (2 امتیاز)
بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کد امنیتی *محدودیت زمانی مجاز به پایان رسید. لطفا کد امنیتی را دوباره تکمیل کنید.

سوالات و کلید سوالات ارشد بیماری شناسی گیاهی 1403
تخمین رتبه
سوالات و کلید سوالات ارشد بیماری شناسی گیاهی 1403

سوالات و کلید سوالات ارشد بیماری شناسی گیاهی 1403 برای دانلود سوالات و کلید سوالات ارشد بیماری شناسی گیاهی 1403، از طریق لینک های زیر اقدام نمایید. دانلود سوالات ارشد بیماری شناسی گیاهی 1404-1403  پاسخنامه و کلید سوالات ارشد بیماری شناسی گیاهی 1404-1403  توجه مهم: در ادامه مطلب لینک های …

سوالات و کلید سوالات ارشد مدیریت 1403
تخمین رتبه
سوالات و کلید سوالات ارشد مدیریت 1403

سوالات و کلید سوالات ارشد مدیریت 1403 برای دانلود سوالات و کلید سوالات ارشد مدیریت 1403، از طریق لینک های زیر اقدام نمایید. دانلود سوالات ارشد مدیریت 1404-1403 پاسخنامه و کلید سوالات ارشد مدیریت 1404-1403  توجه مهم: در ادامه مطلب لینک های مهمی برای مشاهده مطالبی در رابطه با کارنامه …

سوالات و کلید سوالات ارشد حسابداری 1403
تخمین رتبه
سوالات و کلید سوالات ارشد حسابداری 1403

سوالات و کلید سوالات ارشد حسابداری 1403 برای دانلود سوالات و کلید سوالات ارشد حسابداری 1403، از طریق لینک های زیر اقدام نمایید. دانلود سوالات ارشد حسابداری 1404-1403 پاسخنامه و کلید سوالات ارشد حسابداری 1404-1403  توجه مهم: در ادامه مطلب لینک های مهمی برای مشاهده مطالبی در رابطه با کارنامه …