رتبه های قبولی ارشد علوم اجتماعی 1402-1401 و محل قبولی
انتخاب رشته کارشناسی ارشد

دسترسی سریع تر به محتوا از طریق فهرست عناوین

رتبه های قبولی ارشد علوم اجتماعی 1402-1401

رتبه های قبولی ارشد علوم اجتماعی 1402-1401 را در دانشگاه ها و دوره های مختلف تحصیلی در این مطلب برای شما گذاشته ایم. توجه داشته باشید که رتبه های قبولی ارشد 1402-1401 گذاشته شده در این مطلب حاوی درصدهایی که به این رتبه ها منجر شده است، نیست. اگر می خواهید نمونه کارنامه های ارشد علوم اجتماعی 1401 را که در آنها رتبه ها و درصدهای دروس مختلف در جداول گذاشته شده است مشاهده کنید، به مطلب زیر مراجعه کنید.

نمونه کارنامه های ارشد علوم اجتماعی 1402-1401

 

برای انتخاب رشته ارشد 1402 از نرم افزار انتخاب رشته مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار انتخاب رشته ارشد 1402

 

 محل قبولی ارشد علوم اجتماعی 1402-1401

محل قبولی داوطلبان ارشد علوم اجتماعی 1401 با توجه به رتبه ای که کسب کرده اند برای انتخاب رشته ارشد 1402 بسیار اهمیت دارد. به نوعی شانس قبولی ارشد 1402 را براساس محل قبولی ارشد علوم اجتماعی در سال 1400 می توان تخمین صحیح و دقیق زد. اگرچه همواره تغییرات کوچک و گاهی حتی زیاد (به خاطر تغییر ظرفیت ها) در رتبه های قبولی ارشد علوم اجتماعی 1402 نسبت به محل قبولی ارشد علوم اجتماعی 1400 به جود می آید.

صحت و دقت رتبه ها و محل قبولی ارشد علوم اجتماعی 1401

برای افزایش ضریب اطمینان شما برای انتخاب رشته ارشد 1402، رتبه ها و محل قبولی ارشد سال 1401 را به گونه ای انتخاب کرده ایم که تقریباً نزدیک به آخرین رتبه های قبولی ارشد علوم اجتماعی 1401 در دوره ها و دانشگاه های مختلف باشد. بنابراین سعی شده است تا حد امکان صحت و دقت بسیار بالایی را برای انتشار این اطلاعات به شما ارائه دهیم. البته تنها گلچینی از نمونه رتبه قبولی های ارشد علوم اجتماعی 1401 را در اختیار شما قرار داده ایم، اما در زمان انتخاب رشته ارشد 1402 علوم اجتماعی، همه شانس های دقیق قبولی براساس رتبه ای که کسب کرده اید و در قالب نرم افزار انتخاب رشته ارشد 1402 مشاوران تحصیلی به شما ارائه داده می شود.

 

برای انتخاب رشته ارشد 1402 از نرم افزار انتخاب رشته مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار انتخاب رشته ارشد 1402

رتبه ها و محل قبولی ارشد علوم اجتماعی 1401 براساس گرایش های مختلف

رتبه ها و محل قبولی ارشد علوم اجتماعی 1402-1401 را به صورت تفکیک شده و براساس رشته-گرایش های مجموعه علوم اجتماعی ارائه کرده ایم تا راحت تر بتوانید از این اطلاعات استفاده کنید. همچنین رشته-گرایش های مختلف باعث به وجود آمدن کد ضرایب مختلف می شوند و هر کد ضریب، رتبه متفاوتی دارد. در نتیجه رتبه ها و محل قبولی ارشد علوم اجتماعی 1401 را براساس رتبه ها در کد ضریب مربوط به آن رشته دانشگاه قبولی برای شما قرار داده ایم.

در ارشد علوم اجتماعی براساس دفترچه کنکور ارشد 1401، 11 کد ضریب داشتیم. برای دسترسی سریعتر به رتبه های قبولی ارشد علوم اجتماعی 1402-1401 از لینک های جدول زیر استفاده کنید.

لینک های رتبه های قبولی ارشد علوم اجتماعی 1401 براساس رشته ها و گرایش ها (کد ضرایب)

رتبه ها و محل قبولی ارشد علوم اجتماعی در کد ضریب 1: رشته مردم شناسی
رتبه ها و محل قبولی ارشد علوم اجتماعی در کد ضریب 2: رشته جمعیت شناسی
رتبه ها و محل قبولی ارشد علوم اجتماعی در کد ضریب 3: رشته های جامعه شناسی و جامعه شناسی انقلاب اسلامی
رتبه ها و محل قبولی ارشد علوم اجتماعی در کد ضریب 4: رشته پژوهش علوم اجتماعی 
رتبه ها و محل قبولی ارشد علوم اجتماعی در کد ضریب 5: رشته برنامه ریزی رفاه اجتماعی
رتبه ها و محل قبولی ارشد علوم اجتماعی در کد ضریب 6: رشته های مطالعات فرهنگی و مدیریت راهیردی فرهنگ
رتبه ها و محل قبولی ارشد علوم اجتماعی در کد ضریب 7: رشته های مطالعات جوانان و مطالعات اوقات فراغت 
رتبه ها و محل قبولی ارشد علوم اجتماعی در کد ضریب 8: رشته های برنامه ریزی توسعه منطقه ای و گردشگری مذهبی 
رتبه ها و محل قبولی ارشد علوم اجتماعی در کد ضریب 9: رشته برنامه ریزی گردشگری (توریسم)
رتبه ها و محل قبولی ارشد علوم اجتماعی در کد ضریب 10: رشته دانش اجتماعی مسلمین
رتبه ها و محل قبولی ارشد علوم اجتماعی در کد ضریب 11: رشته فلسفه علوم اجتماعی

 

برای انتخاب رشته ارشد 1402 از نرم افزار انتخاب رشته مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار انتخاب رشته ارشد 1402

 

رتبه های قبولی ارشد علوم اجتماعی 1401 در کد ضریب 1: رشته مردم شناسی

در کنکور ارشد مجموعه علوم اجتماعی 1401، کد ضریب یک مربوط به رشته مردم شناسی بود که در جدول زیر نمونه رتبه های قبولی ارشد کد ضریب 1 مربوط به رشته علوم اجتماعی را قرار داده ایم.

رتبه ها و محل قبولی ارشد علوم اجتماعی 1402-1401: کد ضریب 1: رشته مردم شناسی

رتبه قبولی محل قبولی
22 ارشد علوم اجتماعی – مردم شناسی – دانشگاه تهران – روزانه
68 ارشد علوم اجتماعی – مردم شناسی – دانشگاه علامه طباطبایی – تهران – روزانه
برای مشاهده شانس قبولی خود براساس رتبه تان در همه دانشگاه ها و گرایش ها به لینک زیر بروید.
انتخاب رشته ارشد علوم اجتماعی 1402

رتبه های قبولی ارشد علوم اجتماعی 1401 در کد ضریب 2: رشته جمعیت شناسی

در کنکور ارشد مجموعه علوم اجتماعی 1401، کد ضریب 2 مربوط به رشته جمعیت شناسی بود که در جدول زیر نمونه رتبه های قبولی ارشد کد ضریب 2 مربوط به رشته علوم اجتماعی را قرار داده ایم.

رتبه ها و محل قبولی ارشد علوم اجتماعی 1402-1401: کد ضریب 2: رشته جمعیت شناسی

رتبه قبولی محل قبولی
73 ارشد علوم اجتماعی – جمعیت شناسی – دانشگاه علامه طباطبایی – تهران – روزانه
512 ارشد علوم اجتماعی – جمعیت شناسی – دانشگاه بوعلی سینا – همدان – نوبت دوم
برای مشاهده شانس قبولی خود براساس رتبه تان در همه دانشگاه ها و گرایش ها به لینک زیر بروید.
انتخاب رشته ارشد علوم اجتماعی 1402

رتبه های قبولی ارشد علوم اجتماعی 1401 در کد ضریب 3: رشته های جامعه شناسی و جامعه شناسی انقلاب اسلامی

در کنکور ارشد مجموعه علوم اجتماعی 1401، کد ضریب 3 مربوط به رشته های جامعه شناسی، جامعه شناسی انقلاب اسلامی و جامعه شناسی ورزشی بود که در جدول زیر نمونه رتبه های قبولی ارشد کد ضریب 3 مربوط به رشته علوم اجتماعی را قرار داده ایم.

رتبه ها و محل قبولی ارشد علوم اجتماعی 1402-1401: کد ضریب 3: رشته های جامعه شناسی و جامعه شناسی انقلاب اسلامی

رتبه قبولی محل قبولی
8 ارشد علوم اجتماعی – جامعه شناسی – دانشگاه تهران – روزانه
109 ارشد علوم اجتماعی – جامعه شناسی – دانشگاه اصفهان – روزانه
234 ارشد علوم اجتماعی – جامعه شناسی – دانشگاه الزهرا(س) – نوبت دوم
345 ارشد علوم اجتماعی – جامعه شناسی – دانشگاه مازندران – بابلسر – روزانه
برای مشاهده شانس قبولی خود براساس رتبه تان در همه دانشگاه ها و گرایش ها به لینک زیر بروید.
انتخاب رشته ارشد علوم اجتماعی 1402

511 ارشد علوم اجتماعی – جامعه شناسی – دانشگاه ارومیه – روزانه
821 ارشد علوم اجتماعی – جامعه شناسی – دانشگاه شهید باهنر – کرمان – نوبت دوم
1386 ارشد علوم اجتماعی – جامعه شناسی – دانشگاه پیام نور استان خوزستان – مرکز اروند – پیام نور
2714 ارشد علوم اجتماعی – جامعه شناسی انقلاب اسلامی – دانشگاه شاهد – تهران – پردیس خودگردان

رتبه های قبولی ارشد علوم اجتماعی 1401 در کد ضریب 4: رشته پژوهش علوم اجتماعی

در کنکور ارشد مجموعه علوم اجتماعی 1401، کد ضریب 4 مربوط به رشته پژوهش علوم اجتماعی بود که در جدول زیر نمونه رتبه های قبولی ارشد کد ضریب 4 مربوط به رشته علوم اجتماعی را قرار داده ایم.

رتبه ها و محل قبولی ارشد علوم اجتماعی 1402-1401: کد ضریب 4: رشته پژوهش علوم اجتماعی

رتبه قبولی محل قبولی
38 ارشد علوم اجتماعی – مطالعات جوانان – دانشگاه تهران – روزانه
244 ارشد علوم اجتماعی – پژوهش علوم اجتماعی – دانشگاه تبریز – روزانه
برای مشاهده شانس قبولی خود براساس رتبه تان در همه دانشگاه ها و گرایش ها به لینک زیر بروید.
انتخاب رشته ارشد علوم اجتماعی 1402

611 ارشد علوم اجتماعی – پژوهش علوم اجتماعی – دانشگاه یزد – روزانه
1100 ارشد علوم اجتماعی – پژوهش علوم اجتماعی – دانشگاه کاشان – نوبت دوم

 

برای انتخاب رشته ارشد 1402 از نرم افزار انتخاب رشته مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار انتخاب رشته ارشد 1402

 

رتبه های قبولی ارشد علوم اجتماعی 1401 در کد ضریب 5: رشته برنامه ریزی رفاه اجتماعی

در کنکور ارشد مجموعه علوم اجتماعی 1401، کد ضریب 5 مربوط به رشته برنامه ریزی رفاه اجتماعی بود که در جدول زیر نمونه رتبه های قبولی ارشد کد ضریب 5 مربوط به رشته علوم اجتماعی را قرار داده ایم.

رتبه ها و محل قبولی ارشد علوم اجتماعی 1402-1401: کد ضریب 5: رشته برنامه ریزی رفاه اجتماعی

رتبه قبولی محل قبولی
67 ارشد علوم اجتماعی – برنامه ریزی رفاه اجتماعی – دانشگاه علامه طباطبایی – تهران – روزانه
برای مشاهده شانس قبولی خود براساس رتبه تان در همه دانشگاه ها و گرایش ها به لینک زیر بروید.
انتخاب رشته ارشد علوم اجتماعی 1402

رتبه های قبولی ارشد علوم اجتماعی 1401 در کد ضریب 6: رشته های مطالعات فرهنگی و مدیریت راهبردی فرهنگ

در کنکور ارشد مجموعه علوم اجتماعی 1401، کد ضریب 6 مربوط به رشته های مطالعات فرهنگی و مدیریت راهبردی فرهنگ بود که در جدول زیر نمونه رتبه های قبولی ارشد کد ضریب 6 مربوط به رشته علوم اجتماعی را قرار داده ایم.

رتبه ها و محل قبولی ارشد علوم اجتماعی 1402-1401: کد ضریب 6: رشته های مطالعات فرهنگی و مدیریت راهبردی فرهنگ

رتبه قبولی محل قبولی
65 ارشد علوم اجتماعی – مطالعات فرهنگی – دانشگاه علامه طباطبایی – تهران – روزانه
541 ارشد علوم اجتماعی – مطالعات فرهنگی – دانشگاه رازی – کرمانشاه – روزانه
1326 ارشد علوم اجتماعی – مطالعات فرهنگی – دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ – تهران – غیرانتفاعی
برای مشاهده شانس قبولی خود براساس رتبه تان در همه دانشگاه ها و گرایش ها به لینک زیر بروید.
انتخاب رشته ارشد علوم اجتماعی 1402

رتبه های قبولی ارشد علوم اجتماعی 1401 در کد ضریب 7: رشته های مطالعات جوانان و مطالعات اوقات فراغت

در کنکور ارشد مجموعه علوم اجتماعی 1401، کد ضریب 7 مربوط به رشته های مطالعات جوانان و مطالعات اوقات فراغت بود که در جدول زیر نمونه رتبه های قبولی ارشد کد ضریب 7 مربوط به رشته علوم اجتماعی را قرار داده ایم.

 

برای انتخاب رشته ارشد 1402 از نرم افزار انتخاب رشته مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار انتخاب رشته ارشد 1402

رتبه ها و محل قبولی ارشد علوم اجتماعی 1402-1401: کد ضریب 7: رشته های مطالعات جوانان و مطالعات اوقات فراغت

رتبه قبولی محل قبولی
33 ارشد علوم اجتماعی – پژوهش علوم اجتماعی – دانشگاه شهید بهشتی – تهران – روزانه
826 ارشد علوم اجتماعی – مطالعات اوقات فراغت گرایش برنامه ریزی فضایی – دانشگاه مازندران – بابلسر – روزانه
برای مشاهده شانس قبولی خود براساس رتبه تان در همه دانشگاه ها و گرایش ها به لینک زیر بروید.
انتخاب رشته ارشد علوم اجتماعی 1402

رتبه های قبولی ارشد علوم اجتماعی 1401 در کد ضریب 8: رشته های برنامه ریزی توسعه منطقه ای و گردشگری مذهبی

در کنکور ارشد مجموعه علوم اجتماعی 1401، کد ضریب 8 مربوط به رشته های برنامه ریزی توسعه منطقه ای، گردشگری مذهبی و توسعه محلی بود که در جدول زیر نمونه رتبه های قبولی ارشد کد ضریب 8 مربوط به رشته علوم اجتماعی را قرار داده ایم.

رتبه ها و محل قبولی ارشد علوم اجتماعی 1402-1401: کد ضریب 8: رشته های برنامه ریزی توسعه منطقه ای و گردشگری مذهبی

رتبه قبولی محل قبولی
97 ارشد علوم اجتماعی – برنامه ریزی توسعه منطقه ای – دانشگاه علامه طباطبایی – تهران – روزانه
273 ارشد علوم اجتماعی – برنامه ریزی توسعه منطقه ای – دانشگاه شیراز – روزانه
2964 ارشد علوم اجتماعی – گردشگری مذهبی – موسسه غیرانتفاعی خردگرایان مطهر – مشهد – غیرانتفاعی
برای مشاهده شانس قبولی خود براساس رتبه تان در همه دانشگاه ها و گرایش ها به لینک زیر بروید.
انتخاب رشته ارشد علوم اجتماعی 1402

رتبه های قبولی ارشد علوم اجتماعی 1401 در کد ضریب 9: رشته برنامه ریزی گردشگری (توریسم)

در کنکور ارشد مجموعه علوم اجتماعی 1401، کد ضریب 9 مربوط به رشته برنامه ریزی گردشگری (توریسم) بود که در جدول زیر نمونه رتبه های قبولی ارشد کد ضریب 9 مربوط به رشته علوم اجتماعی را قرار داده ایم.

رتبه ها و محل قبولی ارشد علوم اجتماعی 1402-1401: کد ضریب 9: رشته برنامه ریزی گردشگری (توریسم)

رتبه قبولی محل قبولی
54 ارشد علوم اجتماعی – برنامه ریزی گردشگری – دانشگاه تهران – روزانه
برای مشاهده شانس قبولی خود براساس رتبه تان در همه دانشگاه ها و گرایش ها به لینک زیر بروید.
انتخاب رشته ارشد علوم اجتماعی 1402

رتبه های قبولی ارشد علوم اجتماعی 1401 در کد ضریب 10: رشته دانش اجتماعی مسلمین

در کنکور ارشد مجموعه علوم اجتماعی 1401، کد ضریب 10 مربوط به رشته دانش اجتماعی مسلمین بود.

رتبه ها و محل قبولی ارشد علوم اجتماعی 1402-1401: کد ضریب 10: رشته فلسفه علوم اجتماعی

رتبه قبولی محل قبولی
119 ارشد علوم اجتماعی – دانش اجتماعی مسلمین – دانشگاه تهران – روزانه
3033 ارشد علوم اجتماعی – دانش اجتماعی مسلمین – دانشگاه غیرانتفاعی باقرالعلوم (ع) – قم – غیرانتفاعی

رتبه های قبولی ارشد علوم اجتماعی 1401 در کد ضریب 11: رشته فلسفه علوم اجتماعی

در کنکور ارشد مجموعه علوم اجتماعی 1401 ، کد ضریب 11 مربوط به رشته فلسفه علوم اجتماعی بود که در جدول زیر نمونه رتبه های قبولی ارشد کد ضریب 11 مربوط به رشته علوم اجتماعی را قرار داده ایم.

رتبه ها و محل قبولی ارشد علوم اجتماعی 1402-1401: کد ضریب 11: رشته فلسفه علوم اجتماعی

رتبه قبولی محل قبولی
104 ارشد علوم اجتماعی – فلسفه علوم اجتماعی – دانشگاه تهران – روزانه

 

برای انتخاب رشته ارشد 1402 از نرم افزار انتخاب رشته مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار انتخاب رشته ارشد 1402

 

آمار رتبه های قبولی ارشد علوم اجتماعی 1401-1400

رتبه های قبولی ارشد علووم اجتماعی 1401-1400 را در دانشگاه ها و دوره های مختلف تحصیلی در ادامه این مطلب می توانید مشاهده کنید.

رتبه های قبولی ارشد علوم اجتماعی 1400 در کد ضریب 1: رشته مردم شناسی

در کنکور ارشد مجموعه علوم اجتماعی 1400، کد ضریب یک مربوط به رشته مردم شناسی بود که در جدول زیر نمونه رتبه های قبولی ارشد کد ضریب 1 مربوط به رشته علوم اجتماعی را قرار داده ایم.

رتبه ها و محل قبولی ارشد علوم اجتماعی 1401-1400: کد ضریب 1: رشته مردم شناسی

رتبه قبولی رشته و محل قبولی
33 مردم شناسی – دانشگاه تهران – روزانه
476 مردم شناسی – دانشگاه یزد – روزانه

رتبه های قبولی ارشد علوم اجتماعی 1400 در کد ضریب 2: رشته جمعیت شناسی

در کنکور ارشد مجموعه علوم اجتماعی 1400، کد ضریب 2 مربوط به رشته جمعیت شناسی بود که در جدول زیر نمونه رتبه های قبولی ارشد کد ضریب 2 مربوط به رشته علوم اجتماعی را قرار داده ایم.

رتبه ها و محل قبولی ارشد علوم اجتماعی 1401-1400: کد ضریب 2: رشته جمعیت شناسی

رتبه قبولی رشته و محل قبولی
69 جمعیت شناسی – دانشگاه علامه طباطبایی – تهران – روزانه
693 جمعیت شناسی – دانشگاه بوعلی سینا – همدان – نوبت دوم

 

برای انتخاب رشته ارشد 1402 از نرم افزار انتخاب رشته مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار انتخاب رشته ارشد 1402

رتبه های قبولی ارشد علوم اجتماعی 1400 در کد ضریب 3: رشته های جامعه شناسی و جامعه شناسی انقلاب اسلامی

در کنکور ارشد مجموعه علوم اجتماعی 1400، کد ضریب 3 مربوط به رشته های جامعه شناسی، جامعه شناسی انقلاب اسلامی و جامعه شناسی ورزشی بود که در جدول زیر نمونه رتبه های قبولی ارشد کد ضریب 3 مربوط به رشته علوم اجتماعی را قرار داده ایم.

رتبه ها و محل قبولی ارشد علوم اجتماعی 1401-1400: کد ضریب 3: رشته های جامعه شناسی و جامعه شناسی انقلاب اسلامی

رتبه قبولی رشته و محل قبولی
11 جامعه شناسی – دانشگاه تهران – روزانه
74 جامعه شناسی – دانشگاه تربیت مدرس – فاقد خوابگاه – روزانه
189 جامعه شناسی – دانشگاه الزهرا(س) – روزانه
313 جامعه شناسی – دانشگاه گیلان – رشت – روزانه
416 جامعه شناسی – دانشگاه یاسوج – روزانه
425 جامعه شناسی انقلاب اسلامی – دانشگاه شاهد – تهران – روزانه
603 جامعه شناسی – دانشگاه مازندران – بابلسر – نوبت دوم
897 جامعه شناسی – دانشگاه کردستان – سنندج – نوبت دوم
1328 جامعه شناسی انقلاب اسلامی – پژوهشکده امام خمینی(س) و انقلاب اسلامی – نوبت دوم
2551 جامعه شناسی – موسسه غیرانتفاعی سبز – آمل – غیرانتفاعی

رتبه های قبولی ارشد علوم اجتماعی 1400 در کد ضریب 4: رشته پژوهش علوم اجتماعی

در کنکور ارشد مجموعه علوم اجتماعی 1400، کد ضریب 4 مربوط به رشته پژوهش علوم اجتماعی بود که در جدول زیر نمونه رتبه های قبولی ارشد کد ضریب 4 مربوط به رشته علوم اجتماعی را قرار داده ایم.

رتبه ها و محل قبولی ارشد علوم اجتماعی 1401-1400: کد ضریب 4: رشته پژوهش علوم اجتماعی

رتبه قبولی رشته و محل قبولی
39 پژوهش علوم اجتماعی – دانشگاه شهید بهشتی – تهران – روزانه
223 پژوهش علوم اجتماعی – دانشگاه تبریز – روزانه
374 پژوهش علوم اجتماعی – دانشگاه بوعلی سینا – همدان – روزانه
693 پژوهش علوم اجتماعی – دانشگاه یزد – نوبت دوم
1055 پژوهش علوم اجتماعی – دانشگاه شهید بهشتی – تهران – پردیس خودگردان
2668 پژوهش علوم اجتماعی – دانشگاه غیرانتفاعی دانش البرز – آبیک – غیرانتفاعی

 

برای انتخاب رشته ارشد 1402 از نرم افزار انتخاب رشته مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار انتخاب رشته ارشد 1402

رتبه های قبولی ارشد علوم اجتماعی 1400 در کد ضریب 5: رشته برنامه ریزی رفاه اجتماعی

در کنکور ارشد مجموعه علوم اجتماعی 1400، کد ضریب 5 مربوط به رشته برنامه ریزی رفاه اجتماعی بود که در جدول زیر نمونه رتبه های قبولی ارشد کد ضریب 5 مربوط به رشته علوم اجتماعی را قرار داده ایم.

رتبه ها و محل قبولی ارشد علوم اجتماعی 1401-1400: کد ضریب 5: رشته برنامه ریزی رفاه اجتماعی

رتبه قبولی رشته و محل قبولی
47 برنامه ریزی رفاه اجتماعی – دانشگاه تهران – روزانه
1773 برنامه ریزی رفاه اجتماعی – دانشگاه تهران پردیس البرز کرج – پردیس خودگردان

رتبه های قبولی ارشد علوم اجتماعی 1400 در کد ضریب 6: رشته های مطالعات فرهنگی و مدیریت راهبردی فرهنگ

در کنکور ارشد مجموعه علوم اجتماعی 1400، کد ضریب 6 مربوط به رشته های مطالعات فرهنگی و مدیریت راهبردی فرهنگ بود که در جدول زیر نمونه رتبه های قبولی ارشد کد ضریب 6 مربوط به رشته علوم اجتماعی را قرار داده ایم.

رتبه ها و محل قبولی ارشد علوم اجتماعی 1401-1400: کد ضریب 6: رشته های مطالعات فرهنگی و مدیریت راهبردی فرهنگ

رتبه قبولی رشته و محل قبولی
121 مطالعات فرهنگی – دانشگاه علامه طباطبایی – تهران – روزانه
1576 مطالعات فرهنگی – دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ – تهران – غیرانتفاعی
2699 مطالعات فرهنگی – دانشگاه کاشان – مجازی

رتبه های قبولی ارشد علوم اجتماعی 1400 در کد ضریب 7: رشته های مطالعات جوانان و مطالعات اوقات فراغت

در کنکور ارشد مجموعه علوم اجتماعی 1400، کد ضریب 7 مربوط به رشته های مطالعات جوانان و مطالعات اوقات فراغت بود که در جدول زیر نمونه رتبه های قبولی ارشد کد ضریب 7 مربوط به رشته علوم اجتماعی را قرار داده ایم.

رتبه ها و محل قبولی ارشد علوم اجتماعی 1401-1400: کد ضریب 7: رشته های مطالعات جوانان و مطالعات اوقات فراغت

رتبه قبولی رشته و محل قبولی
73 مطالعات جوانان – دانشگاه تهران – روزانه
632 مطالعات جوانان – دانشگاه گیلان – رشت – روزانه
1667 مطالعات اوقات فراغت گرایش برنامه ریزی فضایی – دانشگاه مازندران – بابلسر – نوبت دوم

 

برای انتخاب رشته ارشد 1402 از نرم افزار انتخاب رشته مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار انتخاب رشته ارشد 1402

رتبه های قبولی ارشد علوم اجتماعی 1400 در کد ضریب 8: رشته های برنامه ریزی توسعه منطقه ای و گردشگری مذهبی

در کنکور ارشد مجموعه علوم اجتماعی 1400، کد ضریب 8 مربوط به رشته های برنامه ریزی توسعه منطقه ای، گردشگری مذهبی و توسعه محلی بود که در جدول زیر نمونه رتبه های قبولی ارشد کد ضریب 8 مربوط به رشته علوم اجتماعی را قرار داده ایم.

رتبه ها و محل قبولی ارشد علوم اجتماعی 1401-1400: کد ضریب 8: رشته های برنامه ریزی توسعه منطقه ای و گردشگری مذهبی

رتبه قبولی رشته و محل قبولی
81 توسعه محلی گرایش شهری – دانشگاه تهران – روزانه
258 توسعه محلی گرایش روستایی – دانشگاه تهران – نوبت دوم
336 برنامه ریزی توسعه منطقه ای – دانشگاه علامه طباطبایی – تهران – نوبت دوم
2681 گردشگری مذهبی – موسسه غیرانتفاعی حکیم جرجانی – گرگان – غیرانتفاعی

رتبه های قبولی ارشد علوم اجتماعی 1400 در کد ضریب 9: رشته برنامه ریزی گردشگری (توریسم)

در کنکور ارشد مجموعه علوم اجتماعی 1400، کد ضریب 9 مربوط به رشته برنامه ریزی گردشگری (توریسم) بود که در جدول زیر نمونه رتبه های قبولی ارشد کد ضریب 9 مربوط به رشته علوم اجتماعی را قرار داده ایم.

رتبه ها و محل قبولی ارشد علوم اجتماعی 1401-1400: کد ضریب 9: رشته برنامه ریزی گردشگری (توریسم)

رتبه قبولی رشته و محل قبولی
66 برنامه ریزی گردشگری – دانشگاه تهران – روزانه

رتبه های قبولی ارشد علوم اجتماعی 1400 در کد ضریب 10: رشته دانش اجتماعی مسلمین

در کنکور ارشد مجموعه علوم اجتماعی 1400، کد ضریب 10 مربوط به رشته دانش اجتماعی مسلمین بود.

رتبه ها و محل قبولی ارشد علوم اجتماعی 1401-1400: کد ضریب 10: رشته فلسفه علوم اجتماعی

رتبه قبولی رشته و محل قبولی
144 دانش اجتماعی مسلمین – دانشگاه تهران – روزانه
990 دانش اجتماعی مسلمین – دانشگاه شاهد – تهران – نوبت دوم

 

برای انتخاب رشته ارشد 1402 از نرم افزار انتخاب رشته مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار انتخاب رشته ارشد 1402

رتبه های قبولی ارشد علوم اجتماعی 1400 در کد ضریب 11: رشته فلسفه علوم اجتماعی

در کنکور ارشد مجموعه علوم اجتماعی 1400 ، کد ضریب 11 مربوط به رشته فلسفه علوم اجتماعی بود که در جدول زیر نمونه رتبه های قبولی ارشد کد ضریب 11 مربوط به رشته علوم اجتماعی را قرار داده ایم.

رتبه ها و محل قبولی ارشد علوم اجتماعی 1401-1400: کد ضریب 11: رشته فلسفه علوم اجتماعی

رتبه قبولی رشته و محل قبولی
137 فلسفه علوم اجتماعی – دانشگاه تهران – روزانه

آمار رتبه های قبولی ارشد علوم اجتماعی 1400-99

رتبه های قبولی ارشد علووم اجتماعی 1400-99 را در دانشگاه ها و دوره های مختلف تحصیلی در ادامه این مطلب می توانید مشاهده کنید.

رتبه های قبولی ارشد علوم اجتماعی 99 در کد ضریب 1: رشته مردم شناسی

در کنکور ارشد مجموعه علوم اجتماعی 99، کد ضریب یک مربوط به رشته مردم شناسی بود که در جدول زیر نمونه رتبه های قبولی ارشد کد ضریب 1 مربوط به رشته علوم اجتماعی را قرار داده ایم.

رتبه ها و محل قبولی ارشد علوم اجتماعی 1400-99: کد ضریب 1: رشته مردم شناسی

رتبه قبولی رشته و محل قبولی
64 مردم شناسی دانشگاه تهران – نوبت دوم 
274 مردم شناسی دانشگاه شهید باهنر کرمان – روزانه 

رتبه های قبولی ارشد علوم اجتماعی 99 در کد ضریب 2: رشته جمعیت شناسی

در کنکور ارشد مجموعه علوم اجتماعی 99، کد ضریب 2 مربوط به رشته جمعیت شناسی بود که در جدول زیر نمونه رتبه های قبولی ارشد کد ضریب 2 مربوط به رشته علوم اجتماعی را قرار داده ایم.

رتبه ها و محل قبولی ارشد علوم اجتماعی 1400-99: کد ضریب 2: رشته جمعیت شناسی

رتبه قبولی رشته و محل قبولی
23 جمعیت شناسی دانشگاه تهران – روزانه
282 جمعیت شناسی دانشگاه شیراز – روزانه 

رتبه های قبولی ارشد علوم اجتماعی 99 در کد ضریب 3: رشته های جامعه شناسی و جامعه شناسی انقلاب اسلامی

در کنکور ارشد مجموعه علوم اجتماعی 99، کد ضریب 3 مربوط به رشته های جامعه شناسی، جامعه شناسی انقلاب اسلامی و جامعه شناسی ورزشی بود که در جدول زیر نمونه رتبه های قبولی ارشد کد ضریب 3 مربوط به رشته علوم اجتماعی را قرار داده ایم.

رتبه ها و محل قبولی ارشد علوم اجتماعی 1400-99: کد ضریب 3: رشته های جامعه شناسی و جامعه شناسی انقلاب اسلامی

رتبه قبولی رشته و محل قبولی
29 جامعه شناسی دانشگاه تربیت مدرس – روزانه
132 جامعه شناسی دانشگاه علامه طباطبایی – نوبت دوم
208 جامعه شناسی دانشگاه رازی کرمانشاه – روزانه
321 جامعه شناسی دانشگاه اصفهان – نوبت دوم
629 جامعه شناسی دانشگاه گیلان – نوبت دوم 
1460 جامعه شناسی دانشگاه خوارزمی – پردیس خودگردان 

 

برای انتخاب رشته ارشد 1402 از نرم افزار انتخاب رشته مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار انتخاب رشته ارشد 1402

رتبه های قبولی ارشد علوم اجتماعی 99 در کد ضریب 4: رشته پژوهش علوم اجتماعی

در کنکور ارشد مجموعه علوم اجتماعی 99، کد ضریب 4 مربوط به رشته پژوهش علوم اجتماعی بود که در جدول زیر نمونه رتبه های قبولی ارشد کد ضریب 4 مربوط به رشته علوم اجتماعی را قرار داده ایم.

رتبه ها و محل قبولی ارشد علوم اجتماعی 1400-99: کد ضریب 4: رشته پژوهش علوم اجتماعی

رتبه قبولی رشته و محل قبولی
40 پژوهش علوم اجتماعی دانشگاه شهید بهشتی – روزانه
214  پژوهش علوم اجتماعی دانشگاه خوارزمی – روزانه
354  پژوهش علوم اجتماعی دانشگاه الزهرا تهران – نوبت دوم
1516  پژوهش علوم اجتماعی دانشگاه خوارزمی – پردیس خودگردان

 

برای انتخاب رشته ارشد 1402 از نرم افزار انتخاب رشته مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار انتخاب رشته ارشد 1402

 

رتبه های قبولی ارشد علوم اجتماعی 99 در کد ضریب 5: رشته برنامه ریزی رفاه اجتماعی

در کنکور ارشد مجموعه علوم اجتماعی 99، کد ضریب 5 مربوط به رشته برنامه ریزی رفاه اجتماعی بود که در جدول زیر نمونه رتبه های قبولی ارشد کد ضریب 5 مربوط به رشته علوم اجتماعی را قرار داده ایم.

رتبه ها و محل قبولی ارشد علوم اجتماعی 1400-99: کد ضریب 5: رشته برنامه ریزی رفاه اجتماعی

رتبه قبولی رشته و محل قبولی
61   برنامه ریزی رفاه اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی – روزانه 
781     برنامه ریزی رفاه اجتماعی دانشگاه پیام نور استان اذربایجان غربی “مرکز بوکان”

رتبه های قبولی ارشد علوم اجتماعی 99 در کد ضریب 6: رشته های مطالعات فرهنگی و مدیریت راهبردی فرهنگ

در کنکور ارشد مجموعه علوم اجتماعی 99، کد ضریب 6 مربوط به رشته های مطالعات فرهنگی و مدیریت راهبردی فرهنگ بود که در جدول زیر نمونه رتبه های قبولی ارشد کد ضریب 6 مربوط به رشته علوم اجتماعی را قرار داده ایم.

رتبه ها و محل قبولی ارشد علوم اجتماعی 1400-99: کد ضریب 6: رشته های مطالعات فرهنگی و مدیریت راهبردی فرهنگ

رتبه قبولی رشته و محل قبولی
100  مطالعات فرهنگی دانشگاه علامه طباطبایی – نوبت دوم 
1581   مطالعات فرهنگی دانشگاه کاشان – مجازی 

رتبه های قبولی ارشد علوم اجتماعی 99 در کد ضریب 7: رشته های مطالعات جوانان و مطالعات اوقات فراغت

در کنکور ارشد مجموعه علوم اجتماعی 99، کد ضریب 7 مربوط به رشته های مطالعات جوانان و مطالعات اوقات فراغت بود که در جدول زیر نمونه رتبه های قبولی ارشد کد ضریب 7 مربوط به رشته علوم اجتماعی را قرار داده ایم.

رتبه ها و محل قبولی ارشد علوم اجتماعی 1400-99: کد ضریب 7: رشته های مطالعات جوانان و مطالعات اوقات فراغت

رتبه قبولی رشته و محل قبولی
96 مطالعات جوانان دانشگاه تهران – نوبت دوم
187 مطالعات جوانان دانشگاه مازندران – روزانه 

رتبه های قبولی ارشد علوم اجتماعی 99 در کد ضریب 8: رشته های برنامه ریزی توسعه منطقه ای و گردشگری مذهبی

در کنکور ارشد مجموعه علوم اجتماعی 99، کد ضریب 8 مربوط به رشته های برنامه ریزی توسعه منطقه ای، گردشگری مذهبی و توسعه محلی بود که در جدول زیر نمونه رتبه های قبولی ارشد کد ضریب 8 مربوط به رشته علوم اجتماعی را قرار داده ایم.

رتبه ها و محل قبولی ارشد علوم اجتماعی 1400-99: کد ضریب 8: رشته های برنامه ریزی توسعه منطقه ای و گردشگری مذهبی

رتبه قبولی رشته و محل قبولی
48  توسعه محلی روستایی دانشگاه تهران – روزانه 
215  برنامه ریزی توسعه منطقه ای دانشگاه شیراز – روزانه 

 

برای انتخاب رشته ارشد 1402 از نرم افزار انتخاب رشته مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار انتخاب رشته ارشد 1402

رتبه های قبولی ارشد علوم اجتماعی 99 در کد ضریب 9: رشته برنامه ریزی گردشگری (توریسم)

در کنکور ارشد مجموعه علوم اجتماعی 99، کد ضریب 9 مربوط به رشته برنامه ریزی گردشگری (توریسم) بود که در جدول زیر نمونه رتبه های قبولی ارشد کد ضریب 9 مربوط به رشته علوم اجتماعی را قرار داده ایم.

رتبه ها و محل قبولی ارشد علوم اجتماعی 1400-99: کد ضریب 9: رشته برنامه ریزی گردشگری (توریسم) 

رتبه قبولی رشته و محل قبولی
96 برنامه ریزی گردشگری دانشگاه تهران – نوبت دوم

رتبه های قبولی ارشد علوم اجتماعی 99 در کد ضریب 11: رشته فلسفه علوم اجتماعی

در کنکور ارشد مجموعه علوم اجتماعی 99، کد ضریب 11 مربوط به رشته فلسفه علوم اجتماعی بود که در جدول زیر نمونه رتبه های قبولی ارشد کد ضریب 11 مربوط به رشته علوم اجتماعی را قرار داده ایم.

رتبه ها و محل قبولی ارشد علوم اجتماعی 1400-99: کد ضریب 11: رشته فلسفه علوم اجتماعی

رتبه قبولی رشته و محل قبولی
92  فلسفه علوم اجتماعی دانشگاه تهران – روزانه

 

برای انتخاب رشته ارشد 1402 از نرم افزار انتخاب رشته مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار انتخاب رشته ارشد 1402

 

4/5 - (2 امتیاز)
بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کد امنیتی *

کارنامه های ارشد مدیریت منابع انسانی 1401-1402
تخمین رتبه
کارنامه های ارشد مدیریت منابع انسانی 1401-1402

نمونه کارنامه های ارشد مدیریت منابع انسانی سال 1402-1401 کارنامه های کنکور ارشد مدیریت منابع انسانی 1402-1401، برای فهمیدن رتبه ها و درصدها، برای داوطلبان کنکور ارشد 1402 بسیار حائز اهمیت است. در کارنامه های کنکور ارشد مدیریت منابع انسانی 1401، مهم ترین اطلاعات شامل رتبه ها و درصدهاست. برای …

کارنامه های ارشد مدیریت کارآفرینی 1401-1402
تخمین رتبه
کارنامه های ارشد مدیریت کارآفرینی 1401-1402

نمونه کارنامه های ارشد مدیریت کارآفرینی سال 1402-1401 کارنامه های کنکور ارشد مدیریت کارآفرینی 1402-1401، برای فهمیدن رتبه ها و درصدها، برای داوطلبان کنکور ارشد 1402 بسیار حائز اهمیت است. در کارنامه های کنکور ارشد مدیریت کارآفرینی 1401، مهم ترین اطلاعات شامل رتبه ها و درصدهاست. برای مشاهده محل قبولی …

کارنامه های ارشد مدیریت مالی 1401-1402
تخمین رتبه
کارنامه های ارشد مدیریت مالی 1401-1402

نمونه کارنامه های ارشد مدیریت مالی سال 1402-1401 کارنامه های کنکور ارشد مدیریت مالی 1402-1401، برای فهمیدن رتبه ها و درصدها، برای داوطلبان کنکور ارشد 1402 بسیار حائز اهمیت است. در کارنامه های کنکور ارشد مدیریت مالی 1401، مهم ترین اطلاعات شامل رتبه ها و درصدهاست. برای مشاهده محل قبولی …