رتبه های قبولی ارشد شیمی 1401-1400 و محل قبولی
انتخاب رشته کارشناسی ارشد
4

دسترسی سریع تر به محتوا از طریق فهرست عناوین

رتبه های قبولی ارشد شیمی 1401-1400

رتبه های قبولی ارشد شیمی 1401-1400 را در دانشگاه ها و دوره های مختلف تحصیلی در این مطلب برای شما گذاشته ایم. توجه داشته باشید که رتبه های قبولی ارشد 1401-1400 گذاشته شده در این مطلب حاوی درصدهایی که به این رتبه ها منجر شده است، نیست. اگر می خواهید نمونه کارنامه های ارشد شیمی 1400 که در آنها رتبه ها و درصدهای دروس مختلف نیز درج شده است را مشاهده کنید باید به مطلب زیر مراجعه کنید.

نمونه کارنامه های ارشد شیمی 1401-1400

نمونه کارنامه های سهمیه 5 و 25 درصد ایثارگری ارشد شیمی 1400

برای انتخاب رشته ارشد 1401 از نرم افزار انتخاب رشته مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار انتخاب رشته ارشد 1401

محل قبولی ارشد شیمی 1401-1400

محل قبولی داوطلبان ارشد شیمی 1400 با توجه به رتبه ای که کسب کرده اند برای انتخاب رشته ارشد 1401 بسیار اهمیت دارد. به نوعی شانس قبولی ارشد 1401 را براساس محل قبولی ارشد شیمی در سال 1400 می توان تخمین صحیح و دقیق زد. اگرچه همواره تغییرات کوچک و گاهی حتی زیاد (به خاطر تغییر ظرفیت ها) در رتبه های قبولی ارشد شیمی 1401 نسبت به محل قبولی ارشد شیمی 1400 به جود می آید.

صحت و دقت رتبه ها و محل قبولی ارشد شیمی 1400

برای افزایش ضریب اطمینان شما برای انتخاب رشته ارشد 1401، رتبه ها و محل قبولی ارشد سال 1400 را به گونه ای انتخاب کرده ایم که تقریباً نزدیک به آخرین رتبه های قبولی ارشد شیمی 1400 در دوره ها و دانشگاه های مختلف باشد. بنابراین سعی شده است تا حد امکان صحت و دقت بسیار بالایی را برای انتشار این اطلاعات به شما ارائه دهیم. البته تنها گلچینی از نمونه رتبه قبولی های ارشد شیمی 1400 را در اختیار شما قرار داده ایم، اما در زمان انتخاب رشته ارشد 1401 شیمی، همه شانس های دقیق قبولی براساس رتبه ای که کسب کرده اید و در قالب نرم افزار انتخاب رشته ارشد 1401 مشاوران تحصیلی به شما ارائه داده می شود.

برای انتخاب رشته ارشد 1401 از نرم افزار انتخاب رشته مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار انتخاب رشته ارشد 1401

رتبه ها و محل قبولی ارشد شیمی 1400 براساس گرایش های مختلف

رتبه ها و محل قبولی ارشد شیمی 1401-1400 را به صورت تفکیک شده و براساس رشته-گرایش های مجموعه شیمی ارائه کرده ایم تا راحت تر بتوانید از این اطلاعات استفاده کنید. همچنین رشته-گرایش های مختلف باعث به وجود آمدن کد ضرایب مختلف می شوند و هر کد ضریب، رتبه متفاوتی دارد. در نتیجه رتبه ها و محل قبولی ارشد شیمی 1400 را براساس رتبه ها در کد ضریب مربوط به آن رشته دانشگاه قبولی برای شما قرار داده ایم.

در ارشد شیمی براساس دفترچه کنکور ارشد 1400، 7 کد ضریب داشتیم. برای دسترسی سریعتر به رتبه های قبولی ارشد شیمی 1401-1400 از لینک های جدول زیر استفاده کنید.

لینک های رتبه های قبولی ارشد شیمی 1400 براساس رشته ها و گرایش ها (کد ضرایب)

رتبه ها و محل قبولی ارشد شیمی در کد ضریب 1: گرایش شیمی فیزیک و رشته آموزش شیمی 
رتبه ها و محل قبولی ارشد شیمی در کد ضریب 2: گرایش های شیمی آلی، شیمی پلیمر، شیمی دارویی و رشته فیتوشیمی
رتبه ها و محل قبولی ارشد شیمی در کد ضریب 3: گرایش شیمی معدنی
رتبه ها و محل قبولی ارشد شیمی در کد ضریب 4: گرایش های شیمی تجزیه، رشته علوم جرم شناسی امنیتی
رتبه ها و محل قبولی ارشد شیمی در کد ضریب 5: گرایش های شیمی کاربردی، شیمی و فناوری اسانس و شیمی پیشرانه
رتبه ها و محل قبولی ارشد شیمی در کد ضریب 6: گرایش های شیمی کاتالیست و شیمی دریا
رتبه ها و محل قبولی ارشد شیمی در کد ضریب 7: رشته نانوشیمی

رتبه های قبولی ارشد شیمی 1400 در کد ضریب 1: گرایش شیمی فیزیک و رشته آموزش شیمی

در کنکور ارشد مجموعه شیمی 1400، کد ضریب یک مربوط به گرایش شیمی فیزیک از رشته شیمی و رشته آموزش شیمی بود که در جدول زیر نمونه رتبه های قبولی ارشد کد ضریب 1 مربوط به رشته شیمی را قرار داده ایم.

رتبه ها و محل قبولی ارشد شیمی 1401-1400: کد ضریب 1: گرایش شیمی فیزیک و رشته آموزش شیمی

رتبه قبولی رشته و محل قبولی
75 شیمی فیزیک – دانشگاه صنعتی شریف – تهران – روزانه
323 شیمی فیزیک – دانشگاه صنعتی امیرکبیر – تهران – روزانه
398 شیمی فیزیک – دانشگاه تهران – نوبت دوم
507 شیمی فیزیک – دانشگاه شهید بهشتی – تهران – نوبت دوم
675 شیمی فیزیک – دانشگاه اصفهان – روزانه
805 شیمی فیزیک – دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران – نوبت دوم
1471 شیمی فیزیک – دانشگاه تبریز – نوبت دوم
1660 شیمی فیزیک – دانشگاه یزد – روزانه
1725 شیمی فیزیک – دانشگاه بوعلی سینا – همدان – روزانه
1883 شیمی فیزیک – دانشگاه صنعتی اصفهان – نوبت دوم
2065 شیمی فیزیک – دانشگاه بیرجند – روزانه
2277 شیمی فیزیک – دانشگاه گلستان – گرگان – روزانه
2567 شیمی فیزیک – دانشگاه پیام نور استان اصفهان – مرکز اصفهان – پیام نور
3071 شیمی فیزیک – دانشگاه یاسوج – نوبت دوم
3510 شیمی فیزیک – دانشگاه ولی عصر(عج) – رفسنجان – نوبت دوم
3850 شیمی فیزیک – دانشگاه گیلان – رشت – پردیس خودگردان

برای انتخاب رشته ارشد 1401 از نرم افزار انتخاب رشته مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار انتخاب رشته ارشد 1401

رتبه های قبولی ارشد شیمی 1400 در کد ضریب 2: گرایش های شیمی آلی، شیمی پلیمر و شیمی دارویی

در کنکور ارشد مجموعه شیمی، کد ضریب 2 مربوط به گرایش های شیمی آلی، شیمی پلیمر، شیمی دارویی از رشته شیمی و گرایش شیمی آلی از دکترای پیوسته شیمی و رشته های فیتوشیمی و مواد، انرژی و تکنولوژی کوانتومی می باشد. 

در جدول زیر نمونه رتبه های قبولی ارشد کد ضریب 2 مربوط به رشته شیمی را قرار داده ایم.

رتبه ها و محل قبولی ارشد شیمی 1401-1400: کد ضریب 2: گرایش های شیمی آلی، پلیمر و شیمی دارویی

رتبه قبولی رشته و محل قبولی
9 شیمی دارویی – دانشگاه شهید بهشتی – تهران – روزانه
37 شیمی پلیمر – دانشگاه تهران – روزانه
85 شیمی الی – دانشگاه صنعتی امیرکبیر – تهران – روزانه
99 شیمی الی – دانشگاه تربیت مدرس – فاقد خوابگاه – روزانه
140 شیمی الی – دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران – روزانه
256 شیمی الی – دانشگاه اصفهان – روزانه
261 فیتوشیمی – دانشگاه شهید بهشتی – تهران – نوبت دوم
316 شیمی پلیمر – دانشگاه اصفهان – روزانه
498 شیمی الی – دانشگاه صنعتی اصفهان – روزانه
877 شیمی الی – دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) – قزوین – روزانه
989 شیمی دارویی – دانشگاه گیلان – رشت – روزانه
1245 فیتوشیمی – دانشگاه مازندران – بابلسر – روزانه
1456 شیمی الی – دانشگاه رازی – کرمانشاه – روزانه
1581 شیمی الی – دانشگاه شهید مدنی آذربایجان – تبریز – روزانه
1856 شیمی پلیمر – دانشگاه مازندران – بابلسر – نوبت دوم
1965 شیمی الی – دانشگاه محقق اردبیلی – اردبیل – روزانه
2089 شیمی پلیمر – دانشگاه تهران پردیس البرز کرج – پردیس خودگردان
2375 شیمی الی – دانشگاه بیرجند – روزانه
2750 شیمی دارویی – دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان – نوبت دوم
3345 فیتوشیمی – دانشگاه شهید مدنی آذربایجان – تبریز – نوبت دوم
3555 شیمی الی – دانشگاه پیام نور استان اصفهان – مرکز اصفهان – پیام نور
3682 شیمی الی – دانشگاه پیام نور استان زنجان – مرکز زنجان – پیام نور

برای انتخاب رشته ارشد 1401 از نرم افزار انتخاب رشته مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار انتخاب رشته ارشد 1401

رتبه های قبولی ارشد شیمی 1400 در کد ضریب 3: گرایش شیمی معدنی

در کنکور ارشد مجموعه شیمی 1400، کد ضریب 3 مربوط به گرایش شیمی معدنی از رشته شیمی بود که در جدول زیر نمونه رتبه های قبولی ارشد کد ضریب 3 مربوط به رشته شیمی را قرار داده ایم.

رتبه ها و محل قبولی ارشد شیمی 1401-1400: کد ضریب 3: گرایش شیمی معدنی

رتبه قبولی رشته و محل قبولی
63 شیمی معدنی – دانشگاه تهران – روزانه
300 شیمی معدنی – دانشگاه شهید بهشتی – تهران – نوبت دوم
689 شیمی معدنی – دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران – روزانه
1106 شیمی معدنی – دانشگاه فردوسی مشهد – روزانه
1693 شیمی معدنی – مرکز تحصیلات تکمیلی در علوم پایه – زنجان – روزانه
2244 شیمی معدنی – دانشگاه شهید چمران – اهواز – روزانه
2965 شیمی معدنی – دانشگاه شهید بهشتی – تهران – پردیس خودگردان
3012 شیمی معدنی – دانشگاه محقق اردبیلی – اردبیل – روزانه
3114 شیمی معدنی – دانشگاه زنجان – روزانه
3378 شیمی معدنی – دانشگاه صنعتی شاهرود – نوبت دوم
3444 شیمی معدنی – دانشگاه پیام نور استان فارس – مرکز لامرد – پیام نور

رتبه های قبولی ارشد شیمی 1400 در کد ضریب 4: گرایش های شیمی تجزیه

در ارشد مجموعه شیمی، کد ضریب 4 مربوط به گرایش های شیمی تجزیه از رشته های شیمی و دکترای پیوسته شیمی و رشته علوم جرم شناسی امنیتی می باشد. علاوه بر این، در دفترچه ثبت نام ارشد 1401، رشته بیوتروریسم نیز به کد ضریب 4 ارشد مجموعه شیمی اضافه شده است.

 در جدول زیر نمونه رتبه های قبولی ارشد کد ضریب 4 مربوط به رشته شیمی را قرار داده ایم.

رتبه ها و محل قبولی ارشد شیمی 1401-1400: کد ضریب 4: گرایش شیمی تجزیه

رتبه قبولی رشته و محل قبولی
11 شیمی تجزیه – دانشگاه صنعتی شریف – تهران – روزانه
14 شیمی تجزیه – دانشگاه تهران – روزانه
95 شیمی تجزیه – دانشگاه تربیت مدرس – روزانه
212 شیمی تجزیه – دانشگاه شهید بهشتی – تهران – نوبت دوم
375 شیمی تجزیه – دانشگاه تبریز – روزانه
433 شیمی تجزیه – دانشگاه فردوسی مشهد – روزانه
840 شیمی تجزیه – دانشگاه جامع امام حسین (ع) – تهران – روزانه
1536 شیمی تجزیه – دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل – نوبت دوم
1685 شیمی تجزیه – دانشگاه زنجان – روزانه
1772 شیمی تجزیه – دانشگاه ارومیه – روزانه
2177 شیمی تجزیه – دانشگاه حکیم سبزواری – سبزوار – روزانه
2565 شیمی تجزیه – دانشگاه گلستان – گرگان – نوبت دوم
3050 شیمی تجزیه – دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران – پردیس خودگردان
3725 شیمی تجزیه – موسسه غیرانتفاعی نقش جهان – اصفهان – غیرانتفاعی

برای انتخاب رشته ارشد 1401 از نرم افزار انتخاب رشته مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار انتخاب رشته ارشد 1401

رتبه های قبولی ارشد شیمی 1400 در کد ضریب 5: گرایش های شیمی کاربردی، شیمی و فناوری اسانس و شیمی پیشرانه

در کنکور ارشد مجموعه شیمی 1400، کد ضریب 5 مربوط به گرایش های شیمی کاربردی، شیمی و فناوری اسانس و شیمی پیشرانه از رشته شیمی بود که در جدول زیر نمونه رتبه های قبولی ارشد کد ضریب 5 مربوط به رشته شیمی را قرار داده ایم.

رتبه ها و محل قبولی ارشد شیمی 1401-1400: کد ضریب 5: گرایش های شیمی کاربردی، شیمی و فناوری اسانس و شیمی پیشرانه

رتبه قبولی رشته و محل قبولی
69 شیمی کاربردی – دانشگاه صنعتی امیرکبیر – تهران – روزانه
970 شیمی کاربردی – دانشگاه بوعلی سینا – همدان – روزانه
1194 شیمی کاربردی – دانشگاه مازندران – بابلسر – نوبت دوم
1578 شیمی کاربردی – دانشگاه سمنان – روزانه
1738 شیمی کاربردی – دانشگاه اراک – نوبت دوم
3767 شیمی کاربردی – دانشگاه صنعتی امیرکبیر – تهران – پردیس خودگردان

رتبه های قبولی ارشد شیمی 1400 در کد ضریب 6: گرایش های شیمی کاتالیست و شیمی دریا

در کنکور ارشد مجموعه شیمی 1400، کد ضریب 6 مربوط به گرایش های شیمی کاتالیست و شیمی دریا از رشته شیمی بود که در جدول زیر نمونه رتبه های قبولی ارشد کد ضریب 6 مربوط به رشته شیمی را قرار داده ایم.

رتبه ها و محل قبولی ارشد شیمی 1401-1400: کد ضریب 6: گرایش های شیمی کاتالیست و شیمی دریا

رتبه قبولی رشته و محل قبولی
339 شیمی کاتالیست – دانشگاه شهید بهشتی – تهران – روزانه
1697 شیمی دریا – دانشگاه خلیج فارس – بوشهر – روزانه

رتبه های قبولی ارشد شیمی 1400 در کد ضریب 7: رشته نانوشیمی

در کنکور ارشد مجموعه شیمی 1400، کد ضریب 7 مربوط به رشته نانوشیمی بود که در جدول زیر نمونه رتبه های قبولی ارشد کد ضریب 7 مربوط به رشته شیمی را قرار داده ایم.

رتبه ها و محل قبولی ارشد شیمی 1401-1400: کد ضریب 7: رشته نانوشیمی

رتبه قبولی رشته و محل قبولی
65 نانوشیمی – دانشگاه تهران – روزانه
357 نانوشیمی – دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران – نوبت دوم
679 نانوشیمی – دانشگاه اصفهان – روزانه
1371 نانوشیمی – دانشگاه رازی – کرمانشاه – روزانه
1658 نانوشیمی – دانشگاه تبریز – نوبت دوم
2017 نانوشیمی – دانشگاه ارومیه – روزانه
3790 نانوشیمی – دانشگاه ارومیه – نوبت دوم

برای انتخاب رشته ارشد 1401 از نرم افزار انتخاب رشته مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار انتخاب رشته ارشد 1401

آمار رتبه های قبولی ارشد شیمی 1400-99

رتبه های قبولی ارشد شیمی 1400-99 را در دانشگاه ها و دوره های مختلف تحصیلی در ادامه این مطلب می توانید مشاهده کنید.

رتبه های قبولی ارشد شیمی 99 در کد ضریب 1: گرایش شیمی فیزیک و رشته آموزش شیمی

در کنکور ارشد مجموعه شیمی 99، کد ضریب یک مربوط به گرایش شیمی فیزیک از رشته شیمی و رشته آموزش شیمی بود که در جدول زیر نمونه رتبه های قبولی ارشد کد ضریب 1 مربوط به رشته شیمی را قرار داده ایم.

رتبه ها و محل قبولی ارشد شیمی 1400-99: کد ضریب 1: گرایش شیمی فیزیک و رشته آموزش شیمی

رتبه قبولی رشته و محل قبولی
56  شیمی فیزیک دانشگاه صنعتی شریف – روزانه
263  شیمی فیزیک دانشگاه تهران – نوبت دوم
446  شیمی فیزیک دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی – روزانه
1000  شیمی فیزیک دانشگاه صنعتی اصفهان – روزانه
1440  آموزش شیمی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی – نوبت دوم
2231  شیمی فیزیک دانشگاه اراک – روزانه
3240  شیمی فیزیک دانشگاه یزد – نوبت دوم 

برای انتخاب رشته ارشد 1401 از نرم افزار انتخاب رشته مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار انتخاب رشته ارشد 1401

رتبه های قبولی ارشد شیمی 99 در کد ضریب 2: گرایش های شیمی آلی، شیمی پلیمر و شیمی دارویی

در کنکور ارشد مجموعه شیمی 99، کد ضریب 2 مربوط به گرایش های شیمی آلی، شیمی پلیمر، شیمی دارویی از رشته شیمی و رشته فیتوشیمی بود که در دفترچه ثبت نام کنکور ارشد 1400، گرایش شیمی آلی از رشته دکتری پیوسته شیمی و همچنین رشته مواد، انرژی و تکنولوژی کوانتومی نیز به این کد ضریب اضافه شده است.

در جدول زیر نمونه رتبه های قبولی ارشد کد ضریب 2 مربوط به رشته شیمی را قرار داده ایم.

رتبه ها و محل قبولی ارشد شیمی 1400-99: کد ضریب 2: گرایش های شیمی آلی، پلیمر و شیمی دارویی

رتبه قبولی رشته و محل قبولی
18 شیمی پلیمر دانشگاه تهران – روزانه
59 شیمی دارویی دانشگاه شهید بهشتی – روزانه
93 شیمی آلی دانشگاه صنعتی امیرکبیر – روزانه
96 شیمی آلی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی – روزانه
263 شیمی آلی دانشگاه علم وصنعت – نوبت دوم
349 شیمی دارویی دانشگاه گیلان – روزانه
402 شیمی پلیمر دانشگاه تحصیلات تکمیلی در علوم پایه زنجان – روزانه
625 شیمی دارویی دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان – نوبت دوم
865 شیمی آلی دانشگاه کاشان – روزانه
1141 شیمی پلیمر دانشگاه گلستان – روزانه
1290 شیمی آلی دانشگاه صنعتی امیرکبیر – پردیس خودگردان
1739 شیمی آلی دانشگاه کردستان – روزانه
2085 شیمی آلی دانشگاه شهیدمدنی اذربایجان – نوبت دوم
2952 شیمی آلی دانشگاه محقق اردبیلی اردبیل – نوبت دوم
4251 شیمی آلی دانشگاه پیام نوراستان اصفهان “مرکزاصفهان”

رتبه های قبولی ارشد شیمی 99 در کد ضریب 3: گرایش شیمی معدنی

در کنکور ارشد مجموعه شیمی 99، کد ضریب 3 مربوط به گرایش شیمی معدنی از رشته شیمی بود که در جدول زیر نمونه رتبه های قبولی ارشد کد ضریب 3 مربوط به رشته شیمی را قرار داده ایم.

رتبه ها و محل قبولی ارشد شیمی 1400-99: کد ضریب 3: گرایش شیمی معدنی

رتبه قبولی رشته و محل قبولی
77  شیمی معدنی دانشگاه تهران – روزانه 
184  شیمی معدنی دانشگاه صنعتی امیرکبیر – روزانه 
673  شیمی معدنی دانشگاه الزهرا تهران – روزانه
1076  شیمی معدنی دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین – روزانه
1336  شیمی معدنی دانشگاه فردوسی مشهد – نوبت دوم
2163  شیمی معدنی دانشگاه تبریز – نوبت دوم
3105  شیمی معدنی دانشگاه خلیج فارس – روزانه
3892  شیمی معدنی دانشگاه یزد – نوبت دوم

برای انتخاب رشته ارشد 1401 از نرم افزار انتخاب رشته مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار انتخاب رشته ارشد 1401

رتبه های قبولی ارشد شیمی 99 در کد ضریب 4: گرایش های شیمی تجزیه

در کنکور ارشد مجموعه شیمی 99، کد ضریب 4 مربوط به گرایش شیمی تجزیه از رشته شیمی بود که در دفترچه ثبت نام ارشد 1400، با اضافه شدن رشته دکتری پیوسته شیمی گرایش شیمی تجزیه از این رشته نیز به این کد ضریب افزوده شد.

 در جدول زیر نمونه رتبه های قبولی ارشد کد ضریب 4 مربوط به رشته شیمی را قرار داده ایم.

رتبه ها و محل قبولی ارشد شیمی 1400-99: کد ضریب 4: گرایش شیمی تجزیه

رتبه قبولی رشته و محل قبولی
21  شیمی تجزیه دانشگاه شهید بهشتی – روزانه
56  شیمی تجزیه دانشگاه صنعتی امیرکبیر – روزانه
388  شیمی تجزیه دانشگاه شیراز – روزانه
691  شیمی تجزیه دانشگاه فردوسی مشهد – نوبت دوم
1092  شیمی تجزیه دانشگاه هرمزگان – روزانه
1551  شیمی تجزیه دانشگاه محقق اردبیلی اردبیل – روزانه
1645  شیمی تجزیه دانشگاه بوعلی سینا همدان – نوبت دوم
2776  شیمی تجزیه دانشگاه حکیم سبزواری سبزوار – نوبت دوم
3023  شیمی تجزیه دانشگاه پیام نور استان تهران “تهران شرق”
3807  شیمی تجزیه دانشگاه علم و صنعت – پردیس خودگردان

رتبه های قبولی ارشد شیمی 99 در کد ضریب 5: گرایش های شیمی کاربردی، شیمی و فناوری اسانس و شیمی پیشرانه

در کنکور ارشد مجموعه شیمی 99، کد ضریب 5 مربوط به گرایش های شیمی کاربردی، شیمی و فناوری اسانس و شیمی پیشرانه از رشته شیمی بود که در جدول زیر نمونه رتبه های قبولی ارشد کد ضریب 5 مربوط به رشته شیمی را قرار داده ایم.

رتبه ها و محل قبولی ارشد شیمی 1400-99: کد ضریب 5: گرایش های شیمی کاربردی، شیمی و فناوری اسانس و شیمی پیشرانه

رتبه قبولی رشته و محل قبولی
12 شیمی کاربردی دانشگاه تهران – روزانه 
275 شیمی کاربردی دانشگاه تبریز – روزانه
1073 شیمی کاربردی دانشگاه صنعتی مالک اشتر – روزانه
2705 شیمی کاربردی دانشگاه اراک – نوبت دوم
3112 شیمی و فناوری اسانس دانشگاه گنبد – روزانه

برای انتخاب رشته ارشد 1401 از نرم افزار انتخاب رشته مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار انتخاب رشته ارشد 1401

رتبه های قبولی ارشد شیمی 99 در کد ضریب 6: گرایش های شیمی کاتالیست و شیمی دریا

در کنکور ارشد مجموعه شیمی 99، کد ضریب 6 مربوط به گرایش های شیمی کاتالیست و شیمی دریا از رشته شیمی بود که در جدول زیر نمونه رتبه های قبولی ارشد کد ضریب 6 مربوط به رشته شیمی را قرار داده ایم.

رتبه ها و محل قبولی ارشد شیمی 1400-99: کد ضریب 6: گرایش های شیمی کاتالیست و شیمی دریا

رتبه قبولی رشته و محل قبولی
225   شیمی کاتالیست دانشگاه شهید بهشتی – روزانه

رتبه های قبولی ارشد شیمی 99 در کد ضریب 7: رشته نانوشیمی

در کنکور ارشد مجموعه شیمی 99، کد ضریب 7 مربوط به رشته نانوشیمی بود که در جدول زیر نمونه رتبه های قبولی ارشد کد ضریب 7 مربوط به رشته شیمی را قرار داده ایم.

رتبه ها و محل قبولی ارشد شیمی 1400-99: کد ضریب 7: رشته نانوشیمی

رتبه قبولی رشته و محل قبولی
135  نانوشیمی دانشگاه تهران – نوبت دوم 
488  نانوشیمی دانشگاه الزهرا تهران – روزانه 
1232  نانوشیمی دانشگاه تحصیلات تکمیلی درعلوم پایه زنجان – روزانه 
1501  نانوشیمی دانشگاه صنعتی اصفهان – نوبت دوم 
1876  نانوشیمی دانشگاه ارومیه – روزانه 
3716  نانوشیمی دانشگاه اراک – نوبت دوم 

برای انتخاب رشته ارشد 1401 از نرم افزار انتخاب رشته مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار انتخاب رشته ارشد 1401

3/5 - (2 امتیاز)
4 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

کد امنیتی *

کارشناسی ارشد
رضا کشاورز افشار

رضا کشاورز افشار 17 سال سابقه مشاوره کنکور سراسری و انتخاب رشته کنکور سراسری (رتبه 388 کنکور تجربی سال 81) مشاور 108 رتبه زیر 100 کنکور سراسری، 392 رتبه زیر 500 کنکور سراسری و بیش از 500 رتبه زیر 1000 کنکور سراسری 12 سال سابقه مشاور تخصصی در حوزه کنکورهای …

انتخاب رشته کارشناسی ارشد
مشاوره انتخاب رشته کنکور1401

مشاوره انتخاب رشته کنکور سراسری 1401 طرح نقره ای طرح طلایی طرح الماس 30 دقیقه مشاوره تلفنی تعیین همه شانس های قبولی پاسخگویی به همه سوالات   45 دقیقه مشاوره تلفنی تعیین همه شانس های قبولی پاسخگویی به همه سوالات مشاوره آنلاین ارائه فایل چیدمان انتخاب رشته 45 دقیقه مشاوره …

کارنامه های رتبه و قبولی ارشد سلامت و ترافیک 1400
انتخاب رشته کارشناسی ارشد
کارنامه های رتبه و قبولی ارشد سلامت و ترافیک 1400

کارنامه های رتبه و قبولی ارشد سلامت و ترافیک 1401-1400 کارنامه های رتبه و قبولی ارشد سلامت و ترافیک 1401-1400 برای داوطلبان ارشد سلامت و ترافیک سال 1401 و حتی سال های آینده بسیار اهمیت دارد. آنچه که اهمیت کارنامه های قبولی ارشد سلامت و ترافیک ۱۴۰۰ را برای داوطلبان …