رتبه های قبولی ارشد مهندسی شیمی-بیوتکنولوژی و داروسازی 1402-1401 و محل قبولی
انتخاب رشته کارشناسی ارشد
6

رتبه های قبولی ارشد مهندسی شیمی-بیوتکنولوژی و داروسازی 1402-1401

رتبه های قبولی ارشد مهندسی شیمی-بیوتکنولوژی و داروسازی 1402-1401 را در دانشگاه ها و دوره های مختلف تحصیلی در این مطلب برای شما گذاشته ایم. توجه داشته باشید که رتبه های قبولی ارشد 1402-1401 گذاشته شده در این مطلب حاوی درصدهایی که به این رتبه ها منجر شده است، نیست. اگر می خواهید نمونه کارنامه های ارشد مهندسی شیمی-بیوتکنولوژی و داروسازی 1401 که در آنها رتبه ها و درصدهای دروس مختلف دروس مختلف نیز درج شده است را مشاهده کنید باید به مطلب زیر مراجعه کنید.

نمونه کارنامه های ارشد مهندسی شیمی-بیوتکنولوژی و داروسازی 1402-1401

 محل قبولی ارشد مهندسی شیمی-بیوتکنولوژی و داروسازی 1402-1401

محل قبولی داوطلبان ارشد مهندسی شیمی-بیوتکنولوژی و داروسازی 1401 با توجه به رتبه ای که کسب کرده اند برای انتخاب رشته ارشد 1402 بسیار اهمیت دارد. به نوعی شانس قبولی ارشد 1402 را براساس محل قبولی ارشد مهندسی شیمی-بیوتکنولوژی و داروسازی در سال 1401 می توان تخمین صحیح و دقیق زد. اگرچه همواره تغییرات کوچک و گاهی حتی زیاد (به خاطر تغییر ظرفیت ها) در رتبه های قبولی ارشد مهندسی شیمی-بیوتکنولوژی و داروسازی 1402 نسبت به محل قبولی ارشد مهندسی شیمی-بیوتکنولوژی و داروسازی 1401 به جود می آید.

صحت و دقت رتبه ها و محل قبولی ارشد مهندسی شیمی-بیوتکنولوژی و داروسازی 1401

برای افزایش ضریب اطمینان شما برای انتخاب رشته ارشد 1402، رتبه ها و محل قبولی ارشد سال 1401 را به گونه ای انتخاب کرده ایم که تقریباً نزدیک به آخرین رتبه های قبولی ارشد مهندسی شیمی-بیوتکنولوژی و داروسازی 1401 در دوره ها و دانشگاه های مختلف باشد. بنابراین سعی شده است تا حد امکان صحت و دقت بسیار بالایی را برای انتشار این اطلاعات به شما ارائه دهیم. البته تنها گلچینی از نمونه رتبه قبولی های ارشد مهندسی شیمی-بیوتکنولوژی و داروسازی 1401 را در اختیار شما قرار داده ایم، اما در زمان انتخاب رشته ارشد 1402 مهندسی شیمی-بیوتکنولوژی و داروسازی، همه شانس های دقیق قبولی براساس رتبه ای که کسب کرده اید و در قالب نرم افزار انتخاب رشته ارشد 1402 مشاوران تحصیلی به شما ارائه داده می شود.

رتبه ها و محل قبولی ارشد مهندسی شیمی-بیوتکنولوژی و داروسازی 1401 براساس گرایش های مختلف

رتبه ها و محل قبولی ارشد مهندسی شیمی-بیوتکنولوژی و داروسازی 1402-1401 را به صورت تفکیک شده و براساس رشته-گرایش های مجموعه مهندسی شیمی-بیوتکنولوژی و داروسازی ارائه کرده ایم تا راحت تر بتوانید از این اطلاعات استفاده کنید. همچنین رشته-گرایش های مختلف باعث به وجود آمدن کد ضرایب مختلف می شوند و هر کد ضریب، رتبه متفاوتی دارد. در نتیجه رتبه ها و محل قبولی ارشد مهندسی شیمی-بیوتکنولوژی و داروسازی 1401 را براساس رتبه ها در کد ضریب مربوط به آن رشته دانشگاه قبولی برای شما قرار داده ایم.

در ارشد مهندسی شیمی-بیوتکنولوژی و داروسازی براساس دفترچه کنکور ارشد 1401، 2 کد ضریب داشتیم. برای دسترسی سریعتر به رتبه های قبولی ارشد مهندسی شیمی-بیوتکنولوژی و داروسازی 1402-1401 از لینک های جدول زیر استفاده کنید.

لینک های رتبه های قبولی ارشد مهندسی شیمی-بیوتکنولوژی و داروسازی 1401 براساس رشته ها و گرایش ها (کد ضرایب)

رتبه ها و محل قبولی ارشد مهندسی شیمی-بیوتکنولوژی و داروسازی در کد ضریب 1 : گرایش بیوتکنولوژی
رتبه ها و محل قبولی ارشد مهندسی شیمی-بیوتکنولوژی و داروسازی در کد ضریب 2 : گرایش داروسازی

رتبه های قبولی ارشد مهندسی شیمی-بیوتکنولوژی و داروسازی 1401 در کد ضریب 1: گرایش بیوتکنولوزی

در کنکور ارشد مجموعه مهندسی شیمی-بیوتکنولوژی و داروسازی 1401، کد ضریب یک مربوط به گرایش بیوتکنولوژی از رشته مهندسی شیمی بود که در جدول زیر نمونه رتبه های قبولی ارشد کد ضریب 1 مربوط به رشته مهندسی شیمی-بیوتکنولوژی و داروسازی را قرار داده ایم.

رتبه ها و محل قبولی ارشد مهندسی شیمی-بیوتکنولوژی و داروسازی 1402-1401: کد ضریب 1: گرایش بیوتکنولوزی

رتبه قبولیمحل قبولی
5ارشد مهندسی شیمی – بیوتکنولوژی – دانشگاه صنعتی شریف – تهران – روزانه
29ارشد مهندسی شیمی – بیوتکنولوژی – دانشگاه تربیت مدرس – روزانه
135ارشد مهندسی شیمی – بیوتکنولوژی – دانشگاه صنعتی اصفهان – نوبت دوم
292ارشد مهندسی شیمی – بیوتکنولوژی – دانشگاه رازی – کرمانشاه – روزانه

رتبه های قبولی ارشد مهندسی شیمی-بیوتکنولوژی و داروسازی 1401 در کد ضریب 2: گرایش داروسازی

در کنکور ارشد مجموعه مهندسی شیمی-بیوتکنولوژی و داروسازی 1401، کد ضریب 2 مربوط به گرایش داروسازی از رشته مهندسی شیمی و رشته های بیوتروریسم و علوم جرم شناسی امنیتی بود.

در جدول زیر نمونه رتبه های قبولی ارشد کد ضریب 2 مربوط به رشته مهندسی شیمی-بیوتکنولوژی و داروسازی را قرار داده ایم.

رتبه ها و محل قبولی ارشد مهندسی شیمی-بیوتکنولوژی و داروسازی 1402-1401: کد ضریب 2: گرایش داروسازی

رتبه قبولیمحل قبولی
7ارشد مهندسی شیمی – داروسازی – دانشگاه تهران – روزانه

آمار رتبه های قبولی ارشد مهندسی شیمی-بیوتکنولوژی و داروسازی 1401-1400

رتبه های قبولی ارشد مهندسی شیمی-بیوتکنولوژی و داروسازی 1401-1400 را در دانشگاه ها و دوره های مختلف تحصیلی در ادامه این مطلب می توانید مشاهده کنید.

رتبه های قبولی ارشد مهندسی شیمی-بیوتکنولوژی و داروسازی 1400 در کد ضریب 1: گرایش بیوتکنولوزی

در کنکور ارشد مجموعه مهندسی شیمی-بیوتکنولوژی و داروسازی 1400، کد ضریب یک مربوط به گرایش بیوتکنولوژی از رشته مهندسی شیمی بود که در جدول زیر نمونه رتبه های قبولی ارشد کد ضریب 1 مربوط به رشته مهندسی شیمی-بیوتکنولوژی و داروسازی را قرار داده ایم.

رتبه ها و محل قبولی ارشد مهندسی شیمی-بیوتکنولوژی و داروسازی 1401-1400: کد ضریب 1: گرایش بیوتکنولوزی

رتبه قبولیرشته و محل قبولی
8مهندسی شیمی – بیوتکنولوژی – دانشگاه صنعتی شریف – تهران – فاقد خوابگاه – روزانه
77مهندسی شیمی – بیوتکنولوژی – دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران – روزانه
231مهندسی شیمی – بیوتکنولوژی – دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل – روزانه
447مهندسی شیمی – بیوتکنولوژی – دانشگاه صنعتی مالک اشتر – نوبت دوم

رتبه های قبولی ارشد مهندسی شیمی-بیوتکنولوژی و داروسازی 1400 در کد ضریب 2: گرایش داروسازی

در کنکور ارشد مجموعه مهندسی شیمی-بیوتکنولوژی و داروسازی 1400، کد ضریب 2 مربوط به گرایش داروسازی از رشته مهندسی شیمی بود که در دفترچه ثبت نام ارشد 1401 رشته های بیوتروریسم و علوم جرم شناسی امنیتی نیز به این کد ضریب اضافه شده اند.

در جدول زیر نمونه رتبه های قبولی ارشد کد ضریب 2 مربوط به رشته مهندسی شیمی-بیوتکنولوژی و داروسازی را قرار داده ایم.

رتبه ها و محل قبولی ارشد مهندسی شیمی-بیوتکنولوژی و داروسازی 1401-1400: کد ضریب 2: گرایش داروسازی

رتبه قبولیرشته و محل قبولی
40مهندسی شیمی – داروسازی – دانشگاه تهران – روزانه
837مهندسی شیمی – داروسازی – موسسه غیرانتفاعی نقش جهان – اصفهان – غیرانتفاعی
4.4/5 - (5 امتیاز)

با رتبه 280 آزاد و ۲۵ سهمیه ۵ درصد مهندسی بیوتکنولوژی دانشگاه علم و صنعت یا فردوسی میارم؟

6 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کد امنیتی *

کارنامه های رتبه و قبولی ارشد ژورنالیسم پزشکی 1402-1401
انتخاب رشته کارشناسی ارشد
کارنامه های رتبه و قبولی ارشد ژورنالیسم پزشکی 1402-1401

کارنامه های رتبه و قبولی ارشد ژورنالیسم پزشکی 1402-1401 کارنامه های رتبه و قبولی ارشد ژورنالیسم پزشکی 1402-1401 برای داوطلبان ارشد ژورنالیسم پزشکی سال 1402 و حتی سال های آینده بسیار اهمیت دارد. آنچه که اهمیت کارنامه های قبولی ارشد ژورنالیسم پزشکی ۱۴۰۱ را برای داوطلبان ارشد ژورنالیسم پزشکی بسیار …

کارنامه های ارشد مدیریت منابع انسانی 1401-1402
تخمین رتبه
کارنامه های ارشد مدیریت منابع انسانی 1401-1402

نمونه کارنامه های ارشد مدیریت منابع انسانی سال 1402-1401 کارنامه های کنکور ارشد مدیریت منابع انسانی 1402-1401، برای فهمیدن رتبه ها و درصدها، برای داوطلبان کنکور ارشد 1402 بسیار حائز اهمیت است. در کارنامه های کنکور ارشد مدیریت منابع انسانی 1401، مهم ترین اطلاعات شامل رتبه ها و درصدهاست. برای …

کارنامه های ارشد مدیریت کارآفرینی 1401-1402
تخمین رتبه
کارنامه های ارشد مدیریت کارآفرینی 1401-1402

نمونه کارنامه های ارشد مدیریت کارآفرینی سال 1402-1401 کارنامه های کنکور ارشد مدیریت کارآفرینی 1402-1401، برای فهمیدن رتبه ها و درصدها، برای داوطلبان کنکور ارشد 1402 بسیار حائز اهمیت است. در کارنامه های کنکور ارشد مدیریت کارآفرینی 1401، مهم ترین اطلاعات شامل رتبه ها و درصدهاست. برای مشاهده محل قبولی …