رتبه های قبولی ارشد مهندسی شیمی-بیوتکنولوژی و داروسازی 1402-1401 و محل قبولی
انتخاب رشته کارشناسی ارشد
6

رتبه های قبولی ارشد مهندسی شیمی-بیوتکنولوژی و داروسازی 1402-1401

رتبه های قبولی ارشد مهندسی شیمی-بیوتکنولوژی و داروسازی 1402-1401 را در دانشگاه ها و دوره های مختلف تحصیلی در این مطلب برای شما گذاشته ایم. توجه داشته باشید که رتبه های قبولی ارشد 1402-1401 گذاشته شده در این مطلب حاوی درصدهایی که به این رتبه ها منجر شده است، نیست. اگر می خواهید نمونه کارنامه های ارشد مهندسی شیمی-بیوتکنولوژی و داروسازی 1401 که در آنها رتبه ها و درصدهای دروس مختلف دروس مختلف نیز درج شده است را مشاهده کنید باید به مطلب زیر مراجعه کنید.

نمونه کارنامه های ارشد مهندسی شیمی-بیوتکنولوژی و داروسازی 1402-1401

 محل قبولی ارشد مهندسی شیمی-بیوتکنولوژی و داروسازی 1402-1401

محل قبولی داوطلبان ارشد مهندسی شیمی-بیوتکنولوژی و داروسازی 1401 با توجه به رتبه ای که کسب کرده اند برای انتخاب رشته ارشد 1402 بسیار اهمیت دارد. به نوعی شانس قبولی ارشد 1402 را براساس محل قبولی ارشد مهندسی شیمی-بیوتکنولوژی و داروسازی در سال 1401 می توان تخمین صحیح و دقیق زد. اگرچه همواره تغییرات کوچک و گاهی حتی زیاد (به خاطر تغییر ظرفیت ها) در رتبه های قبولی ارشد مهندسی شیمی-بیوتکنولوژی و داروسازی 1402 نسبت به محل قبولی ارشد مهندسی شیمی-بیوتکنولوژی و داروسازی 1401 به جود می آید.

صحت و دقت رتبه ها و محل قبولی ارشد مهندسی شیمی-بیوتکنولوژی و داروسازی 1401

برای افزایش ضریب اطمینان شما برای انتخاب رشته ارشد 1402، رتبه ها و محل قبولی ارشد سال 1401 را به گونه ای انتخاب کرده ایم که تقریباً نزدیک به آخرین رتبه های قبولی ارشد مهندسی شیمی-بیوتکنولوژی و داروسازی 1401 در دوره ها و دانشگاه های مختلف باشد. بنابراین سعی شده است تا حد امکان صحت و دقت بسیار بالایی را برای انتشار این اطلاعات به شما ارائه دهیم. البته تنها گلچینی از نمونه رتبه قبولی های ارشد مهندسی شیمی-بیوتکنولوژی و داروسازی 1401 را در اختیار شما قرار داده ایم، اما در زمان انتخاب رشته ارشد 1402 مهندسی شیمی-بیوتکنولوژی و داروسازی، همه شانس های دقیق قبولی براساس رتبه ای که کسب کرده اید و در قالب نرم افزار انتخاب رشته ارشد 1402 مشاوران تحصیلی به شما ارائه داده می شود.

رتبه ها و محل قبولی ارشد مهندسی شیمی-بیوتکنولوژی و داروسازی 1401 براساس گرایش های مختلف

رتبه ها و محل قبولی ارشد مهندسی شیمی-بیوتکنولوژی و داروسازی 1402-1401 را به صورت تفکیک شده و براساس رشته-گرایش های مجموعه مهندسی شیمی-بیوتکنولوژی و داروسازی ارائه کرده ایم تا راحت تر بتوانید از این اطلاعات استفاده کنید. همچنین رشته-گرایش های مختلف باعث به وجود آمدن کد ضرایب مختلف می شوند و هر کد ضریب، رتبه متفاوتی دارد. در نتیجه رتبه ها و محل قبولی ارشد مهندسی شیمی-بیوتکنولوژی و داروسازی 1401 را براساس رتبه ها در کد ضریب مربوط به آن رشته دانشگاه قبولی برای شما قرار داده ایم.

در ارشد مهندسی شیمی-بیوتکنولوژی و داروسازی براساس دفترچه کنکور ارشد 1401، 2 کد ضریب داشتیم. برای دسترسی سریعتر به رتبه های قبولی ارشد مهندسی شیمی-بیوتکنولوژی و داروسازی 1402-1401 از لینک های جدول زیر استفاده کنید.

لینک های رتبه های قبولی ارشد مهندسی شیمی-بیوتکنولوژی و داروسازی 1401 براساس رشته ها و گرایش ها (کد ضرایب)

رتبه ها و محل قبولی ارشد مهندسی شیمی-بیوتکنولوژی و داروسازی در کد ضریب 1 : گرایش بیوتکنولوژی
رتبه ها و محل قبولی ارشد مهندسی شیمی-بیوتکنولوژی و داروسازی در کد ضریب 2 : گرایش داروسازی

رتبه های قبولی ارشد مهندسی شیمی-بیوتکنولوژی و داروسازی 1401 در کد ضریب 1: گرایش بیوتکنولوزی

در کنکور ارشد مجموعه مهندسی شیمی-بیوتکنولوژی و داروسازی 1401، کد ضریب یک مربوط به گرایش بیوتکنولوژی از رشته مهندسی شیمی بود که در جدول زیر نمونه رتبه های قبولی ارشد کد ضریب 1 مربوط به رشته مهندسی شیمی-بیوتکنولوژی و داروسازی را قرار داده ایم.

رتبه ها و محل قبولی ارشد مهندسی شیمی-بیوتکنولوژی و داروسازی 1402-1401: کد ضریب 1: گرایش بیوتکنولوزی

رتبه قبولیمحل قبولی
5ارشد مهندسی شیمی – بیوتکنولوژی – دانشگاه صنعتی شریف – تهران – روزانه
29ارشد مهندسی شیمی – بیوتکنولوژی – دانشگاه تربیت مدرس – روزانه
135ارشد مهندسی شیمی – بیوتکنولوژی – دانشگاه صنعتی اصفهان – نوبت دوم
292ارشد مهندسی شیمی – بیوتکنولوژی – دانشگاه رازی – کرمانشاه – روزانه

رتبه های قبولی ارشد مهندسی شیمی-بیوتکنولوژی و داروسازی 1401 در کد ضریب 2: گرایش داروسازی

در کنکور ارشد مجموعه مهندسی شیمی-بیوتکنولوژی و داروسازی 1401، کد ضریب 2 مربوط به گرایش داروسازی از رشته مهندسی شیمی و رشته های بیوتروریسم و علوم جرم شناسی امنیتی بود.

در جدول زیر نمونه رتبه های قبولی ارشد کد ضریب 2 مربوط به رشته مهندسی شیمی-بیوتکنولوژی و داروسازی را قرار داده ایم.

رتبه ها و محل قبولی ارشد مهندسی شیمی-بیوتکنولوژی و داروسازی 1402-1401: کد ضریب 2: گرایش داروسازی

رتبه قبولیمحل قبولی
7ارشد مهندسی شیمی – داروسازی – دانشگاه تهران – روزانه

آمار رتبه های قبولی ارشد مهندسی شیمی-بیوتکنولوژی و داروسازی 1401-1400

رتبه های قبولی ارشد مهندسی شیمی-بیوتکنولوژی و داروسازی 1401-1400 را در دانشگاه ها و دوره های مختلف تحصیلی در ادامه این مطلب می توانید مشاهده کنید.

رتبه های قبولی ارشد مهندسی شیمی-بیوتکنولوژی و داروسازی 1400 در کد ضریب 1: گرایش بیوتکنولوزی

در کنکور ارشد مجموعه مهندسی شیمی-بیوتکنولوژی و داروسازی 1400، کد ضریب یک مربوط به گرایش بیوتکنولوژی از رشته مهندسی شیمی بود که در جدول زیر نمونه رتبه های قبولی ارشد کد ضریب 1 مربوط به رشته مهندسی شیمی-بیوتکنولوژی و داروسازی را قرار داده ایم.

رتبه ها و محل قبولی ارشد مهندسی شیمی-بیوتکنولوژی و داروسازی 1401-1400: کد ضریب 1: گرایش بیوتکنولوزی

رتبه قبولیرشته و محل قبولی
8مهندسی شیمی – بیوتکنولوژی – دانشگاه صنعتی شریف – تهران – فاقد خوابگاه – روزانه
77مهندسی شیمی – بیوتکنولوژی – دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران – روزانه
231مهندسی شیمی – بیوتکنولوژی – دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل – روزانه
447مهندسی شیمی – بیوتکنولوژی – دانشگاه صنعتی مالک اشتر – نوبت دوم

رتبه های قبولی ارشد مهندسی شیمی-بیوتکنولوژی و داروسازی 1400 در کد ضریب 2: گرایش داروسازی

در کنکور ارشد مجموعه مهندسی شیمی-بیوتکنولوژی و داروسازی 1400، کد ضریب 2 مربوط به گرایش داروسازی از رشته مهندسی شیمی بود که در دفترچه ثبت نام ارشد 1401 رشته های بیوتروریسم و علوم جرم شناسی امنیتی نیز به این کد ضریب اضافه شده اند.

در جدول زیر نمونه رتبه های قبولی ارشد کد ضریب 2 مربوط به رشته مهندسی شیمی-بیوتکنولوژی و داروسازی را قرار داده ایم.

رتبه ها و محل قبولی ارشد مهندسی شیمی-بیوتکنولوژی و داروسازی 1401-1400: کد ضریب 2: گرایش داروسازی

رتبه قبولیرشته و محل قبولی
40مهندسی شیمی – داروسازی – دانشگاه تهران – روزانه
837مهندسی شیمی – داروسازی – موسسه غیرانتفاعی نقش جهان – اصفهان – غیرانتفاعی
4.4/5 - (5 امتیاز)

با رتبه 280 آزاد و ۲۵ سهمیه ۵ درصد مهندسی بیوتکنولوژی دانشگاه علم و صنعت یا فردوسی میارم؟

6 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کد امنیتی *محدودیت زمانی مجاز به پایان رسید. لطفا کد امنیتی را دوباره تکمیل کنید.

سوالات و کلید سوالات ارشد بیماری شناسی گیاهی 1403
تخمین رتبه
سوالات و کلید سوالات ارشد بیماری شناسی گیاهی 1403

سوالات و کلید سوالات ارشد بیماری شناسی گیاهی 1403 برای دانلود سوالات و کلید سوالات ارشد بیماری شناسی گیاهی 1403، از طریق لینک های زیر اقدام نمایید. دانلود سوالات ارشد بیماری شناسی گیاهی 1404-1403  پاسخنامه و کلید سوالات ارشد بیماری شناسی گیاهی 1404-1403 (به محض انتشار کلید) توجه مهم: در …

سوالات و کلید سوالات ارشد مدیریت 1403
تخمین رتبه
سوالات و کلید سوالات ارشد مدیریت 1403

سوالات و کلید سوالات ارشد مدیریت 1403 برای دانلود سوالات و کلید سوالات ارشد مدیریت 1403، از طریق لینک های زیر اقدام نمایید. دانلود سوالات ارشد مدیریت 1404-1403 پاسخنامه و کلید سوالات ارشد مدیریت 1404-1403 (به محض انتشار کلید) توجه مهم: در ادامه مطلب لینک های مهمی برای مشاهده مطالبی …

سوالات و کلید سوالات ارشد حسابداری 1403
تخمین رتبه
سوالات و کلید سوالات ارشد حسابداری 1403

سوالات و کلید سوالات ارشد حسابداری 1403 برای دانلود سوالات و کلید سوالات ارشد حسابداری 1403، از طریق لینک های زیر اقدام نمایید. دانلود سوالات ارشد حسابداری 1404-1403 پاسخنامه و کلید سوالات ارشد حسابداری 1404-1403 (به محض انتشار کلید) توجه مهم: در ادامه مطلب لینک های مهمی برای مشاهده مطالبی …