رتبه های قبولی ارشد زیست شناسی سلولی و مولکولی 1401-1400 و محل قبولی
انتخاب رشته کارشناسی ارشد

دسترسی سریع تر به محتوا از طریق فهرست عناوین

رتبه های قبولی ارشد زیست شناسی سلولی و مولکولی 1401-1400

رتبه های قبولی ارشد زیست شناسی سلولی و مولکولی 1401-1400 را در دانشگاه ها و دوره های مختلف تحصیلی در این مطلب برای شما گذاشته ایم. توجه داشته باشید که رتبه های قبولی ارشد 1401-1400 گذاشته شده در این مطلب حاوی درصدهایی که به این رتبه ها منجر شده است، نیست. اگر می خواهید نمونه کارنامه های ارشد زیست شناسی سلولی و مولکولی 1400 که در آنها رتبه ها و درصدهای دروس مختلف نیز درج شده است را مشاهده کنید باید به مطلب زیر مراجعه کنید.

برای انتخاب رشته ارشد 1401 از نرم افزار انتخاب رشته مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار انتخاب رشته ارشد 1401

نمونه کارنامه های ارشد زیست شناسی سلولی و مولکولی 1401-1400

نمونه کارنامه های سهمیه 5 و 25 درصد ایثارگری ارشد زیست شناسی سلولی و مولکولی 1400

 محل قبولی ارشد زیست شناسی سلولی و مولکولی 1401-1400

محل قبولی داوطلبان ارشد زیست شناسی سلولی و مولکولی 1400 با توجه به رتبه ای که کسب کرده اند برای انتخاب رشته ارشد 1401 بسیار اهمیت دارد. به نوعی شانس قبولی ارشد 1401 را براساس محل قبولی ارشد زیست شناسی سلولی و مولکولی در سال 1400 می توان تخمین صحیح و دقیق زد. اگرچه همواره تغییرات کوچک و گاهی حتی زیاد (به خاطر تغییر ظرفیت ها) در رتبه های قبولی ارشد زیست شناسی سلولی و مولکولی 1401 نسبت به محل قبولی ارشد زیست شناسی سلولی و مولکولی 1400 به جود می آید.

صحت و دقت رتبه ها و محل قبولی ارشد زیست شناسی سلولی و مولکولی 1400

برای افزایش ضریب اطمینان شما برای انتخاب رشته ارشد 1401، رتبه ها و محل قبولی ارشد سال 1400 را به گونه ای انتخاب کرده ایم که تقریباً نزدیک به آخرین رتبه های قبولی ارشد زیست شناسی سلولی و مولکولی 1400 در دوره ها و دانشگاه های مختلف باشد. بنابراین سعی شده است تا حد امکان صحت و دقت بسیار بالایی را برای انتشار این اطلاعات به شما ارائه دهیم. البته تنها گلچینی از نمونه رتبه قبولی های ارشد زیست شناسی سلولی و مولکولی 1400 را در اختیار شما قرار داده ایم، اما در زمان انتخاب رشته ارشد 1401 زیست شناسی سلولی و مولکولی، همه شانس های دقیق قبولی براساس رتبه ای که کسب کرده اید و در قالب نرم افزار انتخاب رشته ارشد 1401 مشاوران تحصیلی به شما ارائه داده می شود.

برای انتخاب رشته ارشد 1401 از نرم افزار انتخاب رشته مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار انتخاب رشته ارشد 1401

رتبه ها و محل قبولی ارشد زیست شناسی سلولی و مولکولی 1400 براساس گرایش های مختلف

رتبه ها و محل قبولی ارشد زیست شناسی سلولی و مولکولی 1401-1400 را به صورت تفکیک شده و براساس رشته-گرایش های مجموعه زیست شناسی سلولی و مولکولی ارائه کرده ایم تا راحت تر بتوانید از این اطلاعات استفاده کنید. همچنین رشته-گرایش های مختلف باعث به وجود آمدن کد ضرایب مختلف می شوند و هر کد ضریب، رتبه متفاوتی دارد. در نتیجه رتبه ها و محل قبولی ارشد زیست شناسی سلولی و مولکولی 1400 را براساس رتبه ها در کد ضریب مربوط به آن رشته دانشگاه قبولی برای شما قرار داده ایم.

در ارشد زیست شناسی سلولی و مولکولی براساس دفترچه کنکور ارشد 1400، 10 کد ضریب داشتیم. برای دسترسی سریعتر به رتبه های قبولی ارشد زیست شناسی سلولی و مولکولی 1401-1400 از لینک های جدول زیر استفاده کنید.

لینک های رتبه های قبولی ارشد زیست شناسی سلولی و مولکولی 1400 براساس رشته ها و گرایش ها (کد ضرایب)

رتبه ها و محل قبولی ارشد زیست شناسی سلولی و مولکولی در کد ضریب 1 : رشته های زیست شناسی سلولی و مولکولی، زیست فناوری، ریززیست فناوری، اخلاق زیستی و انسان شناسی زیستی
رتبه ها و محل قبولی ارشد زیست شناسی سلولی و مولکولی در کد ضریب 2 : رشته ژنتیک 
رتبه ها و محل قبولی ارشد زیست شناسی سلولی و مولکولی در کد ضریب 3 : رشته میکروبیولوژی
رتبه ها و محل قبولی ارشد زیست شناسی سلولی و مولکولی در کد ضریب 4 : رشته بیوشیمی
رتبه ها و محل قبولی ارشد زیست شناسی سلولی و مولکولی در کد ضریب 5 : رشته بیوفیزیک
رتبه ها و محل قبولی ارشد زیست شناسی سلولی و مولکولی در کد ضریب 6 : گرایش های بیوتکنولوژی میکروبی و بیوتکنولوژی مولکولی
رتبه ها و محل قبولی ارشد زیست شناسی سلولی و مولکولی در کد ضریب 7 : گرایش بیوتکنولوژی دریا
رتبه ها و محل قبولی ارشد زیست شناسی سلولی و مولکولی در کد ضریب 8 : گرایش بیوتکنولوژی صنعت و محیط زیست
رتبه ها و محل قبولی ارشد زیست شناسی سلولی و مولکولی در کد ضریب 9 : رشته آموزش زیست شناسی
رتبه ها و محل قبولی ارشد زیست شناسی سلولی و مولکولی در کد ضریب 10 : رشته نانوبیوممتیک

رتبه های قبولی ارشد زیست شناسی سلولی و مولکولی 1400 در کد ضریب 1: رشته های زیست فناوری و اخلاق زیستی

در ارشد مجموعه زیست شناسی سلولی و مولکولی 1400، کد ضریب یک مربوط به رشته های زیست شناسی سلولی و مولکولی، زیست فناوری (بیوتکنولوژی)، ریززیست فناوری، اخلاق زیستی و انسان شناسی زیستی بوده که در دفترچه ثبت نام ارشد 1401 رشته فناوری سلول های بنيادی و بازسازی بافت نیز به این مجموعه اضافه شده و کد ضریب یک را به خود اختصاص داده است. 

در جدول زیر نمونه رتبه های قبولی ارشد کد ضریب 1 مربوط به رشته زیست شناسی سلولی و مولکولی را قرار داده ایم.

رتبه ها و محل قبولی ارشد زیست شناسی سلولی و مولکولی 1401-1400: کد ضریب 1: رشته های زیست شناسی سلولی و مولکولی، زیست فناوری

رتبه قبولی رشته و محل قبولی
9 زیست شناسی سلولی و مولکولی – فناوری سلول های بنیادی و بازسازی بافت – دانشگاه تهران – روزانه
48 زیست شناسی سلولی و مولکولی – ریززیست فناوری – دانشگاه تهران-دانشکده علوم و فنون نوین – روزانه
101 زیست شناسی سلولی و مولکولی – زیست فناوری – دانشگاه تهران – نوبت دوم
135 زیست شناسی سلولی و مولکولی – دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) – روزانه
193 زیست شناسی سلولی و مولکولی – دانشگاه تبریز – روزانه
389 زیست شناسی سلولی و مولکولی – دانشگاه مازندران – بابلسر – روزانه
768 زیست شناسی سلولی و مولکولی – دانشگاه مازندران – بابلسر – نوبت دوم
1108 زیست شناسی سلولی و مولکولی – دانشگاه حکیم سبزواری – سبزوار – روزانه
2289 زیست شناسی سلولی و مولکولی – دانشگاه تبریز – پردیس خودگردان
5993 زیست شناسی سلولی و مولکولی – زیست فناوری – موسسه غیرانتفاعی کاویان – مشهد – غیرانتفاعی

برای انتخاب رشته ارشد 1401 از نرم افزار انتخاب رشته مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار انتخاب رشته ارشد 1401

رتبه های قبولی ارشد زیست شناسی سلولی و مولکولی 1400 در کد ضریب 2: رشته ژنتیک

در کنکور ارشد مجموعه زیست شناسی سلولی و مولکولی 1400، کد ضریب 2 مربوط به رشته ژنتیک بود که در جدول زیر نمونه رتبه های قبولی ارشد کد ضریب 2 مربوط به رشته زیست شناسی سلولی و مولکولی را قرار داده ایم.

رتبه ها و محل قبولی ارشد زیست شناسی سلولی و مولکولی 1401-1400: کد ضریب 2: رشته ژنتیک

رتبه قبولی رشته و محل قبولی
48 ژنتیک – دانشگاه تربیت مدرس – روزانه
115 ژنتیک- دانشگاه اصفهان – روزانه
158 ژنتیک – دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) – نوبت دوم
341 ژنتیک – دانشگاه شهید باهنر – کرمان – روزانه
535 ژنتیک – دانشگاه اراک – روزانه
679 ژنتیک – دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ – تهران – غیرانتفاعی
933 ژنتیک – دانشگاه پیام نور استان تهران – واحد ری – پیام نور
1455 ژنتیک – دانشگاه زابل – نوبت دوم
4832 ژنتیک – دانشگاه غیرانتفاعی علم و هنر – یزد – غیرانتفاعی

رتبه های قبولی ارشد زیست شناسی سلولی و مولکولی 1400 در کد ضریب 3: رشته میکروبیولوژی

در کنکور ارشد مجموعه زیست شناسی سلولی و مولکولی 1400، کد ضریب 3 مربوط به رشته میکروبیولوژی بود که در جدول زیر نمونه رتبه های قبولی ارشد کد ضریب 3 مربوط به رشته زیست شناسی سلولی و مولکولی را قرار داده ایم.

رتبه ها و محل قبولی ارشد زیست شناسی سلولی و مولکولی 1401-1400: کد ضریب 3: رشته میکروبیولوژی

رتبه قبولی رشته و محل قبولی
51 میکروبیولوژی – میکروبهای بیماریزا – دانشگاه شهید بهشتی – تهران – روزانه
293 میکروبیولوژی – میکروبیولوژی محیطی – دانشگاه تهران – نوبت دوم
365 میکروبیولوژی – میکروبهای بیماریزا – دانشگاه فردوسی مشهد – روزانه
492 میکروبیولوژی – میکروبهای بیماریزا – دانشگاه شهید باهنر – کرمان – روزانه
578 میکروبیولوژی – میکروبیولوژی صنعتی – دانشگاه رازی – کرمانشاه – روزانه
625 میکروبیولوژی – میکروبیولوژی صنعتی – دانشگاه اصفهان – نوبت دوم
941 میکروبیولوژی – میکروبهای بیماریزا – دانشگاه ایلام – روزانه
1286 میکروبیولوژی – میکروبیولوژی محیطی – دانشگاه مازندران – بابلسر – نوبت دوم
4895 میکروبیولوژی – میکروبیولوژی صنعتی – موسسه غیرانتفاعی ربع رشیدی – تبریز – غیرانتفاعی
6117 میکروبیولوژی – میکروبهای بیماریزا – موسسه غیرانتفاعی شاندیز – مشهد – غیرانتفاعی

برای انتخاب رشته ارشد 1401 از نرم افزار انتخاب رشته مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار انتخاب رشته ارشد 1401

رتبه های قبولی ارشد زیست شناسی سلولی و مولکولی 1400 در کد ضریب 4: رشته بیوشیمی

در کنکور ارشد مجموعه زیست شناسی سلولی و مولکولی 1400، کد ضریب چهار مربوط به رشته بیوشیمی بوده که در دفترچه ثبت نام ارشد 1401 رشته های بیوتروریسم و جرم شناسی امنیتی نیز به کد ضریب چهار افزوده شده است.

در جدول زیر نمونه رتبه های قبولی ارشد کد ضریب 4 مربوط به رشته زیست شناسی سلولی و مولکولی را قرار داده ایم.

رتبه ها و محل قبولی ارشد زیست شناسی سلولی و مولکولی 1401-1400: کد ضریب 4: رشته بیوشیمی

رتبه قبولی رشته و محل قبولی
65 بیوشیمی – دانشگاه تربیت مدرس – روزانه
153 بیوشیمی – دانشگاه اصفهان – روزانه
295 بیوشیمی – دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) – نوبت دوم
574 بیوشیمی – دانشگاه گیلان – رشت – روزانه
688 بیوشیمی – دانشگاه کاشان – روزانه
875 بیوشیمی – دانشگاه لرستان – خرم آباد – روزانه
981 بیوشیمی – دانشگاه صنعتی مالک اشتر – نوبت دوم
1098 بیوشیمی – دانشگاه حکیم سبزواری – سبزوار – روزانه
1466 بیوشیمی – دانشگاه گلستان – گرگان – نوبت دوم
4098 بیوشیمی – دانشگاه پیام نور استان یزد – تفت – پیام نور
6238 بیوشیمی – دانشگاه گیلان – رشت – پردیس خودگردان

رتبه های قبولی ارشد زیست شناسی سلولی و مولکولی 1400 در کد ضریب 5: رشته بیوفیزیک

در کنکور ارشد مجموعه زیست شناسی سلولی و مولکولی 1400، کد ضریب 5 مربوط به رشته بیوفیزیک بود که در جدول زیر نمونه رتبه های قبولی ارشد کد ضریب 5 مربوط به رشته زیست شناسی سلولی و مولکولی را قرار داده ایم.

رتبه ها و محل قبولی ارشد زیست شناسی سلولی و مولکولی 1401-1400: کد ضریب 5: رشته بیوفیزیک

رتبه قبولی رشته و محل قبولی
75 بیوفیزیک – دانشگاه تهران – روزانه
419 بیوفیزیک – دانشگاه تبریز – روزانه
717 بیوفیزیک – دانشگاه الزهرا(س) – نوبت دوم

برای انتخاب رشته ارشد 1401 از نرم افزار انتخاب رشته مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار انتخاب رشته ارشد 1401

رتبه های قبولی ارشد زیست شناسی سلولی و مولکولی 1400 در کد ضریب 6: گرایش های بیوتکنولوژی میکروبی و مولکولی

در کنکور ارشد مجموعه زیست شناسی سلولی و مولکولی، کد ضریب شش مربوط به گرایش های بیوتکنولوژی میکروبی و بیوتکنولوژی مولکولی از رشته زیست فناوری (بیوتکنولوژی) است.

در جدول زیر نمونه رتبه های قبولی ارشد کد ضریب 6 مربوط به رشته زیست شناسی سلولی و مولکولی را قرار داده ایم.

رتبه ها و محل قبولی ارشد زیست شناسی سلولی و مولکولی 1401-1400: کد ضریب 6: گرایش های بیوتکنولوژی میکروبی و مولکولی

رتبه قبولی رشته و محل قبولی
54 زیست فناوری میکروبی و ملکولی – میکروبی – دانشگاه تهران – روزانه
362 زیست فناوری میکروبی و ملکولی – میکروبی – دانشگاه فردوسی مشهد – روزانه
591 زیست فناوری میکروبی و ملکولی – میکروبی – دانشگاه اصفهان – نوبت دوم
822 زیست فناوری میکروبی و ملکولی – میکروبی – دانشگاه شهرکرد – روزانه
1455 زیست فناوری میکروبی و ملکولی – میکروبی – دانشگاه پیام نور استان تهران – تهران شرق – پیام نور
5894 زیست فناوری میکروبی و ملکولی – میکروبی – موسسه غیرانتفاعی ربع رشیدی – تبریز – غیرانتفاعی

رتبه های قبولی ارشد زیست شناسی سلولی و مولکولی 1400 در کد ضریب 7: گرایش بیوتکنولوژی دریا

در کنکور ارشد مجموعه زیست شناسی سلولی و مولکولی 1400، کد ضریب 7 مربوط به گرایش دریا از رشته زیست فناوری (بیوتکنولوژی) بود.

رتبه ها و محل قبولی ارشد زیست شناسی سلولی و مولکولی 1401-1400: کد ضریب 7: گرایش دریا

رتبه قبولی رشته و محل قبولی
764 زیست فناوری دریا – دانشگاه تربیت مدرس (دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی شهرستان نور) – روزانه
1211 زیست فناوری دریا – دانشگاه خلیج فارس – بوشهر  – نوبت دوم

رتبه های قبولی ارشد زیست شناسی سلولی و مولکولی 1400 در کد ضریب 8: گرایش صنعت و محیط زیست

در کنکور ارشد مجموعه زیست شناسی سلولی و مولکولی 1400، کد ضریب 8 مربوط به گرایش صنعت و محیط زیست از رشته زیست فناوری (بیوتکنولوژی) بود که در جدول زیر نمونه رتبه های قبولی ارشد کد ضریب 8 مربوط به رشته زیست شناسی سلولی و مولکولی را قرار داده ایم.

رتبه ها و محل قبولی ارشد زیست شناسی سلولی و مولکولی 1401-1400: کد ضریب 8: گرایش صنعت و محیط زیست

رتبه قبولی رشته و محل قبولی
154 زیست فناوری صنعت و محیط زیست – دانشگاه تهران-دانشکده علوم و فنون نوین – روزانه

برای انتخاب رشته ارشد 1401 از نرم افزار انتخاب رشته مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار انتخاب رشته ارشد 1401

رتبه های قبولی ارشد زیست شناسی سلولی و مولکولی 1400 در کد ضریب 9: رشته آموزش زیست شناسی

در کنکور ارشد مجموعه زیست شناسی سلولی و مولکولی، کد ضریب نه مربوط به رشته آموزش زیست شناسی بود.

رتبه های قبولی ارشد زیست شناسی سلولی و مولکولی 1400 در کد ضریب 10: رشته نانوبیوممتیک (نانوزیست الهام)

در کنکور ارشد مجموعه زیست شناسی سلولی و مولکولی 1400، کد ضریب 10 مربوط به رشته نانوبیوممتیک (نانوزیست الهام) بود که در جدول زیر نمونه رتبه های قبولی ارشد کد ضریب 10 مربوط به رشته زیست شناسی سلولی و مولکولی را قرار داده ایم.

رتبه ها و محل قبولی ارشد زیست شناسی سلولی و مولکولی 1401-1400: کد ضریب 10: رشته نانوبیوممتیک (نانوزیست الهام)

رتبه قبولی رشته و محل قبولی
291 نانوبیوممتیک (نانوزیست الهام) – دانشگاه تهران-دانشکده علوم و فنون نوین – روزانه

آمار رتبه های قبولی ارشد زیست شناسی سلولی و مولکولی 1400-99

رتبه های قبولی ارشد زیست شناسی سلولی و مولکولی 1400-99 را در دانشگاه ها و دوره های مختلف تحصیلی در ادامه این مطلب می توانید مشاهده کنید.

رتبه های قبولی ارشد زیست شناسی سلولی و مولکولی 99 در کد ضریب 1: رشته های زیست فناوری و اخلاق زیستی

در کنکور ارشد مجموعه زیست شناسی سلولی و مولکولی 99، کد ضریب یک مربوط به رشته های زیست شناسی سلولی و مولکولی، زیست فناوری (محض)، ریززیست فناوری، اخلاق زیستی و انسان شناسی زیستی بود که در جدول زیر نمونه رتبه های قبولی ارشد کد ضریب 1 مربوط به رشته زیست شناسی سلولی و مولکولی را قرار داده ایم.

رتبه ها و محل قبولی ارشد زیست شناسی سلولی و مولکولی 1400-99: کد ضریب 1: رشته های زیست شناسی سلولی و مولکولی، زیست فناوری

رتبه قبولی رشته و محل قبولی
31  زیست فناوری دانشگاه تهران – روزانه
99 ریززیست فناوری (نانوبیوتکنولوژی) دانشگاه تربیت مدرس – روزانه 
174  زیست شناسی سلولی و مولکولی دانشگاه خوارزمی – روزانه 
287  زیست شناسی سلولی و مولکولی دانشگاه اصفهان – نوبت دوم 
620  زیست شناسی سلولی و مولکولی دانشگاه مازندران – نوبت دوم 
1104  ریززیست فناوری (نانوبیوتکنولوژی) دانشگاه شهید بهشتی – پردیس خودگردان

برای انتخاب رشته ارشد 1401 از نرم افزار انتخاب رشته مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار انتخاب رشته ارشد 1401

رتبه های قبولی ارشد زیست شناسی سلولی و مولکولی 99 در کد ضریب 2: رشته ژنتیک

در کنکور ارشد مجموعه زیست شناسی سلولی و مولکولی 99، کد ضریب 2 مربوط به رشته ژنتیک بود که در جدول زیر نمونه رتبه های قبولی ارشد کد ضریب 2 مربوط به رشته زیست شناسی سلولی و مولکولی را قرار داده ایم.

رتبه ها و محل قبولی ارشد زیست شناسی سلولی و مولکولی 1400-99: کد ضریب 2: رشته ژنتیک

رتبه قبولی رشته و محل قبولی
21  ژنتیک دانشگاه شهید بهشتی – روزانه
29  ژنتیک دانشگاه اصفهان – روزانه
155  ژنتیک دانشگاه تبریز – روزانه
286  ژنتیک دانشگاه گیلان – روزانه
340  ژنتیک دانشگاه شهید باهنر کرمان – نوبت دوم
609  ژنتیک دانشگاه خوارزمی تهران – پردیس خودگردان
3470  ژنتیک دانشگاه غیر انتفاعی شهید اشرفی اصفهانی اصفهان

رتبه های قبولی ارشد زیست شناسی سلولی و مولکولی 99 در کد ضریب 3: رشته میکروبیولوژی

در کنکور ارشد مجموعه زیست شناسی سلولی و مولکولی 99، کد ضریب 3 مربوط به رشته میکروبیولوژی بود که در جدول زیر نمونه رتبه های قبولی ارشد کد ضریب 3 مربوط به رشته زیست شناسی سلولی و مولکولی را قرار داده ایم.

رتبه ها و محل قبولی ارشد زیست شناسی سلولی و مولکولی 1400-99: کد ضریب 3: رشته میکروبیولوژی

رتبه قبولی رشته و محل قبولی
45 میکروبیولوژی میکروب های بیماری زا دانشگاه شهید بهشتی – روزانه
131 میکروبیولوژی محیطی دانشگاه تهران – نوبت دوم 
222 میکروبیولوژی صنعتی دانشگاه شهید بهشتی – نوبت دوم
376 میکروبیولوژی میکروب های بیماری زا دانشگاه مازندران – روزانه
1661 میکروبیولوژی صنعتی دانشگاه شهید بهشتی – پردیس خودگردان
7496 میکروبیولوژی میکروب های بیماری زا موسسه غیر انتفاعی نور دانش میمه 

رتبه های قبولی ارشد زیست شناسی سلولی و مولکولی 99 در کد ضریب 4: رشته بیوشیمی

در کنکور ارشد مجموعه زیست شناسی سلولی و مولکولی 99، کد ضریب 4 مربوط به رشته بیوشیمی بود که در جدول زیر نمونه رتبه های قبولی ارشد کد ضریب 4 مربوط به رشته زیست شناسی سلولی و مولکولی را قرار داده ایم.

رتبه ها و محل قبولی ارشد زیست شناسی سلولی و مولکولی 1400-99: کد ضریب 4: رشته بیوشیمی

رتبه قبولی رشته و محل قبولی
14   بیوشیمی دانشگاه تهران – روزانه
121   بیوشیمی دانشگاه فردوسی مشهد – روزانه
154   بیوشیمی دانشگاه اصفهان – روزانه
620   بیوشیمی دانشگاه زنجان – نوبت دوم
831   بیوشیمی دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان – روزانه
1119   بیوشیمی دانشگاه شهیدبهشتی – پردیس خودگردان

برای انتخاب رشته ارشد 1401 از نرم افزار انتخاب رشته مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار انتخاب رشته ارشد 1401

رتبه های قبولی ارشد زیست شناسی سلولی و مولکولی 99 در کد ضریب 5: رشته بیوفیزیک

در کنکور ارشد مجموعه زیست شناسی سلولی و مولکولی 99، کد ضریب 5 مربوط به رشته بیوفیزیک بود که در جدول زیر نمونه رتبه های قبولی ارشد کد ضریب 5 مربوط به رشته زیست شناسی سلولی و مولکولی را قرار داده ایم.

رتبه ها و محل قبولی ارشد زیست شناسی سلولی و مولکولی 1400-99: کد ضریب 5: رشته بیوفیزیک

رتبه قبولی رشته و محل قبولی
27  بیوفیزیک دانشگاه تهران – روزانه
655   بیوفیزیک دانشگاه تحصیلات تکمیلی در علوم پایه زنجان – روزانه

رتبه های قبولی ارشد زیست شناسی سلولی و مولکولی 99 در کد ضریب 6: گرایش های بیوتکنولوژی میکروبی و مولکولی

در کنکور ارشد مجموعه زیست شناسی سلولی و مولکولی 99، کد ضریب 6 مربوط به گرایش های بیوتکنولوژی میکروبی و بیوتکنولوژی مولکولی از رشته زیست فناوری (بیوتکنولوژی) بود که در جدول زیر نمونه رتبه های قبولی ارشد کد ضریب 6 مربوط به رشته زیست شناسی سلولی و مولکولی را قرار داده ایم.

رتبه ها و محل قبولی ارشد زیست شناسی سلولی و مولکولی 1400-99: کد ضریب 6: گرایش های بیوتکنولوژی میکروبی و مولکولی

رتبه قبولی رشته و محل قبولی
51  زیست فناوری میکروبی دانشگاه تهران – نوبت دوم
158  زیست فناوری میکروبی دانشگاه اصفهان – روزانه
596  زیست فناوری میکروبی دانشگاه سمنان – روزانه
737  زیست فناوری میکروبی دانشگاه الزهرا تهران – نوبت دوم
4124  زیست فناوری میکروبی موسسه غیر انتفاعی جهاد دانشگاهی اصفهان

رتبه های قبولی ارشد زیست شناسی سلولی و مولکولی 99 در کد ضریب 7: گرایش بیوتکنولوژی دریا

در کنکور ارشد مجموعه زیست شناسی سلولی و مولکولی 99، کد ضریب 7 مربوط به گرایش دریا از رشته زیست فناوری (بیوتکنولوژی) بود.

رتبه های قبولی ارشد زیست شناسی سلولی و مولکولی 99 در کد ضریب 8: گرایش صنعت و محیط زیست

در کنکور ارشد مجموعه زیست شناسی سلولی و مولکولی 99، کد ضریب 8 مربوط به گرایش صنعت و محیط زیست از رشته زیست فناوری (بیوتکنولوژی) بود که در جدول زیر نمونه رتبه های قبولی ارشد کد ضریب 8 مربوط به رشته زیست شناسی سلولی و مولکولی را قرار داده ایم.

رتبه ها و محل قبولی ارشد زیست شناسی سلولی و مولکولی 1400-99: کد ضریب 8: گرایش صنعت و محیط زیست

رتبه قبولی رشته و محل قبولی
247  زیست فناوری (بیوتکنولوژی) – صنعت و محیط زیست دانشگاه تهران – نوبت دوم

رتبه های قبولی ارشد زیست شناسی سلولی و مولکولی 99 در کد ضریب 9: رشته آموزش زیست شناسی

در کنکور ارشد مجموعه زیست شناسی سلولی و مولکولی، کد ضریب نه مربوط به رشته آموزش زیست شناسی بود.

رتبه های قبولی ارشد زیست شناسی سلولی و مولکولی 99 در کد ضریب 10: رشته نانوبیوممتیک (نانوزیست الهام)

در کنکور ارشد مجموعه زیست شناسی سلولی و مولکولی 99، کد ضریب 10 مربوط به رشته نانوبیوممتیک (نانوزیست الهام) بود که در جدول زیر نمونه رتبه های قبولی ارشد کد ضریب 10 مربوط به رشته زیست شناسی سلولی و مولکولی را قرار داده ایم.

رتبه ها و محل قبولی ارشد زیست شناسی سلولی و مولکولی 1400-99: کد ضریب 10: رشته نانوبیوممتیک (نانوزیست الهام)

رتبه قبولی رشته و محل قبولی
213  نانوبیوممتیک – نانو زیست الهام دانشگاه تهران – روزانه

برای انتخاب رشته ارشد 1401 از نرم افزار انتخاب رشته مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار انتخاب رشته ارشد 1401

به این مطلب امتیاز دهید
بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

کد امنیتی *

کارشناسی ارشد
رضا کشاورز افشار

رضا کشاورز افشار 17 سال سابقه مشاوره کنکور سراسری و انتخاب رشته کنکور سراسری (رتبه 388 کنکور تجربی سال 81) مشاور 108 رتبه زیر 100 کنکور سراسری، 392 رتبه زیر 500 کنکور سراسری و بیش از 500 رتبه زیر 1000 کنکور سراسری 12 سال سابقه مشاور تخصصی در حوزه کنکورهای …

انتخاب رشته کارشناسی ارشد
مشاوره انتخاب رشته کنکور1401

مشاوره انتخاب رشته کنکور سراسری 1401 طرح نقره ای طرح طلایی طرح الماس 30 دقیقه مشاوره تلفنی تعیین همه شانس های قبولی پاسخگویی به همه سوالات   45 دقیقه مشاوره تلفنی تعیین همه شانس های قبولی پاسخگویی به همه سوالات مشاوره آنلاین ارائه فایل چیدمان انتخاب رشته 45 دقیقه مشاوره …

کارنامه های رتبه و قبولی ارشد سلامت و ترافیک 1400
انتخاب رشته کارشناسی ارشد
کارنامه های رتبه و قبولی ارشد سلامت و ترافیک 1400

کارنامه های رتبه و قبولی ارشد سلامت و ترافیک 1401-1400 کارنامه های رتبه و قبولی ارشد سلامت و ترافیک 1401-1400 برای داوطلبان ارشد سلامت و ترافیک سال 1401 و حتی سال های آینده بسیار اهمیت دارد. آنچه که اهمیت کارنامه های قبولی ارشد سلامت و ترافیک ۱۴۰۰ را برای داوطلبان …