رتبه های قبولی ارشد زیست شناسی سلولی و مولکولی 1403-1402 و محل قبولی
انتخاب رشته کارشناسی ارشد

دسترسی سریع تر به محتوا از طریق فهرست عناوین

رتبه های قبولی ارشد زیست شناسی سلولی و مولکولی 1403-1402

رتبه های قبولی ارشد زیست شناسی سلولی و مولکولی 1403-1402 را در دانشگاه ها و دوره های مختلف تحصیلی در این مطلب برای شما گذاشته ایم. توجه داشته باشید که رتبه های قبولی ارشد 1403-1402 گذاشته شده در این مطلب حاوی درصدهایی که به این رتبه ها منجر شده است، نیست. اگر می خواهید نمونه کارنامه های ارشد زیست شناسی سلولی و مولکولی 1402 که در آنها رتبه ها و درصدهای دروس مختلف نیز درج شده است را مشاهده کنید باید به مطلب زیر مراجعه کنید.

نمونه کارنامه های ارشد زیست شناسی سلولی و مولکولی 1403-1402

 محل قبولی ارشد زیست شناسی سلولی و مولکولی 1403-1402

محل قبولی داوطلبان ارشد زیست شناسی سلولی و مولکولی 1402 با توجه به رتبه ای که کسب کرده اند برای انتخاب رشته ارشد 1403 بسیار اهمیت دارد. به نوعی شانس قبولی ارشد 1403 را براساس محل قبولی ارشد زیست شناسی سلولی و مولکولی در سال 1402 می توان تخمین صحیح و دقیق زد. اگرچه همواره تغییرات کوچک و گاهی حتی زیاد (به خاطر تغییر ظرفیت ها) در رتبه های قبولی ارشد زیست شناسی سلولی و مولکولی 1403 نسبت به محل قبولی ارشد زیست شناسی سلولی و مولکولی 1402 به جود می آید.

صحت و دقت رتبه ها و محل قبولی ارشد زیست شناسی سلولی و مولکولی 1402

برای افزایش ضریب اطمینان شما برای انتخاب رشته ارشد 1403، رتبه ها و محل قبولی ارشد سال 1402 را به گونه ای انتخاب کرده ایم که تقریباً نزدیک به آخرین رتبه های قبولی ارشد زیست شناسی سلولی و مولکولی 1402 در دوره ها و دانشگاه های مختلف باشد. بنابراین سعی شده است تا حد امکان صحت و دقت بسیار بالایی را برای انتشار این اطلاعات به شما ارائه دهیم. البته تنها گلچینی از نمونه رتبه قبولی های ارشد زیست شناسی سلولی و مولکولی 1402 را در اختیار شما قرار داده ایم، اما در زمان انتخاب رشته ارشد 1403 زیست شناسی سلولی و مولکولی، همه شانس های دقیق قبولی براساس رتبه ای که کسب کرده اید و در قالب نرم افزار انتخاب رشته ارشد 1403 مشاوران تحصیلی به شما ارائه داده می شود.

رتبه ها و محل قبولی ارشد زیست شناسی سلولی و مولکولی 1402 براساس گرایش های مختلف

رتبه ها و محل قبولی ارشد زیست شناسی سلولی و مولکولی 1403-1402 را به صورت تفکیک شده و براساس رشته-گرایش های مجموعه زیست شناسی سلولی و مولکولی ارائه کرده ایم تا راحت تر بتوانید از این اطلاعات استفاده کنید. همچنین رشته-گرایش های مختلف باعث به وجود آمدن کد ضرایب مختلف می شوند و هر کد ضریب، رتبه متفاوتی دارد. در نتیجه رتبه ها و محل قبولی ارشد زیست شناسی سلولی و مولکولی 1402 را براساس رتبه ها در کد ضریب مربوط به آن رشته دانشگاه قبولی برای شما قرار داده ایم.

در ارشد زیست شناسی سلولی و مولکولی براساس دفترچه کنکور ارشد 1402، 10 کد ضریب داشتیم. برای دسترسی سریعتر به رتبه های قبولی ارشد زیست شناسی سلولی و مولکولی 1403-1402 از لینک های جدول زیر استفاده کنید.

لینک های رتبه های قبولی ارشد زیست شناسی سلولی و مولکولی 1402 براساس رشته ها و گرایش ها (کد ضرایب)

رتبه ها و محل قبولی ارشد زیست شناسی سلولی و مولکولی در کد ضریب 1 : رشته های زیست شناسی سلولی و مولکولی، زیست فناوری، ریززیست فناوری، اخلاق زیستی و انسان شناسی زیستی
رتبه ها و محل قبولی ارشد زیست شناسی سلولی و مولکولی در کد ضریب 2 : رشته ژنتیک 
رتبه ها و محل قبولی ارشد زیست شناسی سلولی و مولکولی در کد ضریب 3 : رشته میکروبیولوژی
رتبه ها و محل قبولی ارشد زیست شناسی سلولی و مولکولی در کد ضریب 4 : رشته بیوشیمی
رتبه ها و محل قبولی ارشد زیست شناسی سلولی و مولکولی در کد ضریب 5 : رشته بیوفیزیک
رتبه ها و محل قبولی ارشد زیست شناسی سلولی و مولکولی در کد ضریب 6 : گرایش های بیوتکنولوژی میکروبی و بیوتکنولوژی مولکولی
رتبه ها و محل قبولی ارشد زیست شناسی سلولی و مولکولی در کد ضریب 7 : گرایش بیوتکنولوژی دریا
رتبه ها و محل قبولی ارشد زیست شناسی سلولی و مولکولی در کد ضریب 8 : گرایش بیوتکنولوژی صنعت و محیط زیست
رتبه ها و محل قبولی ارشد زیست شناسی سلولی و مولکولی در کد ضریب 10 : گرایش بیوتکنولوژی نانوبیوممتیک
رتبه ها و محل قبولی ارشد زیست شناسی سلولی و مولکولی در کد ضریب 11 : گرایش زیست فناوری، ریززیست فناوری

رتبه های قبولی ارشد زیست شناسی سلولی و مولکولی 1402 در کد ضریب 1: رشته های زیست فناوری و اخلاق زیستی

در ارشد مجموعه زیست شناسی سلولی و مولکولی 1402، کد ضریب 1 فقط به رشته زیست شناسی سلولی و مولکولی اختصاص داشته، در حالی که در دفترچه  ثبت نام ارشد 1403، علاوه بر رشته زیست شناسی سلولی و مولکولی، رشته های زیست فناوری (بیوتکنولوژی)، فناوری سلول های بنيادی و بازسازی بافت و ریززیست فناوری (نانوبیوتکنولوژی) نیز کد ضریب یک را به خود اختصاص داده اند.

در جدول زیر نمونه رتبه های قبولی ارشد کد ضریب 1 مربوط به رشته زیست شناسی سلولی و مولکولی را قرار داده ایم.

رتبه ها و محل قبولی ارشد زیست شناسی سلولی و مولکولی 1403-1402: کد ضریب 1: رشته های زیست شناسی سلولی و مولکولی، زیست فناوری

رتبه قبولی دانشگاه قبولی
15 ارشد زیست شناسی سلولی و مولکولی – روزانه – دانشگاه تهران
22 ارشد فناوری سلول های بنیادی و بازسازی بافت – روزانه – دانشگاه تهران
117 ارشد ریززیست فناوری – روزانه – دانشگاه تهران-دانشکده علوم و فنون نوین
300 ارشد زیست شناسی سلولی و مولکولی – نوبت دوم – دانشگاه فردوسی مشهد
برای مشاهده شانس قبولی خود براساس رتبه تان در همه دانشگاه ها و گرایش ها به لینک زیر بروید.
انتخاب رشته ارشد زیست شناسی سلولی و مولکولی 1403

399 ارشد ریززیست فناوری – روزانه – دانشگاه شیراز
707 ارشد زیست شناسی سلولی و مولکولی – نوبت دوم – دانشگاه مازندران – بابلسر
1294 ارشد زیست شناسی سلولی و مولکولی – روزانه – دانشگاه حکیم سبزواری – سبزوار

رتبه های قبولی ارشد زیست شناسی سلولی و مولکولی 1402 در کد ضریب 2: رشته ژنتیک

در کنکور ارشد مجموعه زیست شناسی سلولی و مولکولی 1402، کد ضریب 2 مربوط به رشته ژنتیک بود که در جدول زیر نمونه رتبه های قبولی ارشد کد ضریب 2 مربوط به رشته زیست شناسی سلولی و مولکولی را قرار داده ایم.

رتبه ها و محل قبولی ارشد زیست شناسی سلولی و مولکولی 1403-1402: کد ضریب 2: رشته ژنتیک

رتبه قبولی دانشگاه قبولی
25 ارشد ژنتیک – روزانه – دانشگاه شهید بهشتی – تهران
45 ارشد ژنتیک – روزانه – دانشگاه تربیت مدرس
295 ارشد ژنتیک – روزانه – دانشگاه یزد
548 ارشد ژنتیک – نوبت دوم – دانشگاه گیلان – رشت
برای مشاهده شانس قبولی خود براساس رتبه تان در همه دانشگاه ها و گرایش ها به لینک زیر بروید.
انتخاب رشته ارشد زیست شناسی سلولی و مولکولی 1403

923 ارشد ژنتیک – روزانه – دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان
1421 ارشد ژنتیک – نوبت دوم – دانشگاه زابل
5006 ارشد ژنتیک – غیرانتفاعی – موسسه غیرانتفاعی ربع رشیدی – تبریز

رتبه های قبولی ارشد زیست شناسی سلولی و مولکولی 1402 در کد ضریب 3: رشته میکروبیولوژی

در کنکور ارشد مجموعه زیست شناسی سلولی و مولکولی 1402، کد ضریب 3 مربوط به رشته میکروبیولوژی بود که در جدول زیر نمونه رتبه های قبولی ارشد کد ضریب 3 مربوط به رشته زیست شناسی سلولی و مولکولی را قرار داده ایم.

رتبه ها و محل قبولی ارشد زیست شناسی سلولی و مولکولی 1403-1402: کد ضریب 3: رشته میکروبیولوژی

رتبه قبولی دانشگاه قبولی
42 ارشد میکروبیولوژی – میکروارگانیسم های بیماری زا – روزانه – دانشگاه شهید بهشتی – تهران
94 ارشد میکروبیولوژی – میکروبیولوژی صنعتی – روزانه – دانشگاه شهید بهشتی – تهران
125 ارشد میکروبیولوژی – میکروبیولوژی محیطی – روزانه – دانشگاه تهران
308 ارشد میکروبیولوژی – میکروارگانیسم های بیماری زا – روزانه – دانشگاه شاهد – تهران
برای مشاهده شانس قبولی خود براساس رتبه تان در همه دانشگاه ها و گرایش ها به لینک زیر بروید.
انتخاب رشته ارشد زیست شناسی سلولی و مولکولی 1403

523 ارشد میکروبیولوژی – میکروارگانیسم های بیماری زا – نوبت دوم – دانشگاه تبریز
647 ارشد میکروبیولوژی – میکروبیولوژی محیطی – نوبت دوم – دانشگاه مازندران – بابلسر
4286 ارشد میکروبیولوژی – میکروارگانیسم های بیماری زا – غیرانتفاعی – دانشگاه غیرانتفاعی شهید اشرفی اصفهانی – اصفهان

رتبه های قبولی ارشد زیست شناسی سلولی و مولکولی 1402 در کد ضریب 4: رشته بیوشیمی

در کنکور ارشد مجموعه زیست شناسی سلولی و مولکولی 1402، کد ضریب چهار مربوط به رشته های بیوشیمی،بیوتروریسم و جرم شناسی امنیتی بوده که در جدول زیر نمونه رتبه های قبولی ارشد کد ضریب 4 مربوط به رشته زیست شناسی سلولی و مولکولی را قرار داده ایم.

رتبه ها و محل قبولی ارشد زیست شناسی سلولی و مولکولی 1403-1402: کد ضریب 4: رشته بیوشیمی

رتبه قبولی دانشگاه قبولی
25 ارشد بیوشیمی – روزانه – دانشگاه تهران
190 ارشد بیوشیمی – روزانه – دانشگاه تبریز
597 ارشد بیوشیمی – روزانه – دانشگاه رازی – کرمانشاه
برای مشاهده شانس قبولی خود براساس رتبه تان در همه دانشگاه ها و گرایش ها به لینک زیر بروید.
انتخاب رشته ارشد زیست شناسی سلولی و مولکولی 1403

854 ارشد بیوشیمی – روزانه – دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان
1004 ارشد بیوشیمی – روزانه – دانشگاه حکیم سبزواری – سبزوار
1597 ارشد بیوشیمی – پیام نور – دانشگاه پیام نور استان تهران – تهران شرق

رتبه های قبولی ارشد زیست شناسی سلولی و مولکولی 1402 در کد ضریب 5: رشته بیوفیزیک

در کنکور ارشد مجموعه زیست شناسی سلولی و مولکولی 1402، کد ضریب 5 مربوط به رشته بیوفیزیک بود که در جدول زیر نمونه رتبه های قبولی ارشد کد ضریب 5 مربوط به رشته زیست شناسی سلولی و مولکولی را قرار داده ایم.

رتبه ها و محل قبولی ارشد زیست شناسی سلولی و مولکولی 1403-1402: کد ضریب 5: رشته بیوفیزیک

رتبه قبولی دانشگاه قبولی
75 ارشد بیوفیزیک – روزانه – دانشگاه تهران
693 ارشد بیوفیزیک – روزانه – دانشگاه محقق اردبیلی – اردبیل (محل تحصیل دانشکده فناوری های نوین شهرستان نمین)

رتبه های قبولی ارشد زیست شناسی سلولی و مولکولی 1402 در کد ضریب 6: گرایش های بیوتکنولوژی میکروبی و مولکولی

در کنکور ارشد مجموعه زیست شناسی سلولی و مولکولی 1402، کد ضریب شش مربوط به گرایش های بیوتکنولوژی میکروبی و بیوتکنولوژی مولکولی از رشته زیست فناوری (بیوتکنولوژی) است.

در جدول زیر نمونه رتبه های قبولی ارشد کد ضریب 6 مربوط به رشته زیست شناسی سلولی و مولکولی را قرار داده ایم.

رتبه ها و محل قبولی ارشد زیست شناسی سلولی و مولکولی 1403-1402: کد ضریب 6: گرایش های بیوتکنولوژی میکروبی و مولکولی

رتبه قبولی دانشگاه قبولی
58 ارشد زیست فناوری میکروبی و ملکولی – میکروبی – روزانه – دانشگاه تهران
61 ارشد زیست فناوری میکروبی و ملکولی – میکروبی – نوبت دوم – دانشگاه تهران
405 ارشد زیست فناوری میکروبی و ملکولی – میکروبی – روزانه – دانشگاه فردوسی مشهد
برای مشاهده شانس قبولی خود براساس رتبه تان در همه دانشگاه ها و گرایش ها به لینک زیر بروید.
انتخاب رشته ارشد زیست شناسی سلولی و مولکولی 1403

1177 ارشد زیست فناوری میکروبی و ملکولی – میکروبی – روزانه – دانشگاه محقق اردبیلی – اردبیل
5588 ارشد زیست فناوری میکروبی و ملکولی – میکروبی – غیرانتفاعی – موسسه غیرانتفاعی ربع رشیدی – تبریز

رتبه های قبولی ارشد زیست شناسی سلولی و مولکولی 1402 در کد ضریب 7: گرایش بیوتکنولوژی دریا

در کنکور ارشد مجموعه زیست شناسی سلولی و مولکولی 1402، کد ضریب 7 مربوط به گرایش دریا از رشته زیست فناوری (بیوتکنولوژی) بود.

رتبه ها و محل قبولی ارشد زیست شناسی سلولی و مولکولی 1403-1402: کد ضریب 7: گرایش دریا

رتبه قبولی دانشگاه قبولی
553 ارشد زیست فناوری دریا – دریا – روزانه – دانشگاه ارومیه

رتبه های قبولی ارشد زیست شناسی سلولی و مولکولی 1402 در کد ضریب 8: گرایش صنعت و محیط زیست

در کنکور ارشد مجموعه زیست شناسی سلولی و مولکولی 1402، کد ضریب 8 مربوط به گرایش صنعت و محیط زیست از رشته زیست فناوری (بیوتکنولوژی) بود که در جدول زیر نمونه رتبه های قبولی ارشد کد ضریب 8 مربوط به رشته زیست شناسی سلولی و مولکولی را قرار داده ایم.

رتبه ها و محل قبولی ارشد زیست شناسی سلولی و مولکولی 1403-1402: کد ضریب 8: گرایش صنعت و محیط زیست

رتبه قبولی دانشگاه قبولی
195 ارشد صنعت و محیط زیست – روزانه – دانشگاه تهران-دانشکده علوم و فنون نوین

رتبه های قبولی ارشد زیست شناسی سلولی و مولکولی 1402 در کد ضریب 9: آموزش زیست شناسی

در کنکور ارشد مجموعه زیست شناسی سلولی و مولکولی 1402، کد ضریب نه مربوط به رشته آموزش زیست شناسی است.

رتبه های قبولی ارشد زیست شناسی سلولی و مولکولی 1402 در کد ضریب 10: نانوبیوممتیک (نانوزیست الهام)

در کنکور ارشد مجموعه زیست شناسی سلولی و مولکولی 1402، کد ضریب ده مربوط به رشته آموزش نانوبیوممتیک است. که در جدول زیر نمونه رتبه های قبولی ارشد کد ضریب 10 مربوط به رشته زیست شناسی سلولی و مولکولی را قرار داده ایم.

رتبه ها و محل قبولی ارشد زیست شناسی سلولی و مولکولی 1403-1402: کد ضریب 10: گرایش نانوبیوممتیک

رتبه قبولی دانشگاه قبولی
242 ارشد نانوبیوممتیک (نانوزیست الهام) – روزانه – دانشگاه تهران-دانشکده علوم و فنون نوین
برای مشاهده شانس قبولی خود براساس رتبه تان در همه دانشگاه ها و گرایش ها به لینک زیر بروید.
انتخاب رشته ارشد زیست شناسی سلولی و مولکولی 1403

رتبه های قبولی ارشد زیست شناسی سلولی و مولکولی 1402 در کد ضریب 11: زیست فناوری، ریززیست فناوری

در کنکور ارشد مجموعه زیست شناسی سلولی و مولکولی 1402، کد ضریب ده مربوط به رشته های زیست فناوری، ریز زیست فناوری، انسان شناسی زیستی و فناوری سلول های بنیادی و بازسازی بافت است. که در جدول زیر نمونه رتبه های قبولی ارشد کد ضریب 11 مربوط به رشته زیست شناسی سلولی و مولکولی را قرار داده ایم.

رتبه ها و محل قبولی ارشد زیست شناسی سلولی و مولکولی 1403-1402: کد ضریب 11: گرایش زیست فناوری

رتبه قبولی دانشگاه قبولی
4421 ارشد ریززیست فناوری – پردیس خودگردان – دانشگاه تهران (پردیس خودگردان ارس جلفا)

آمار رتبه های قبولی ارشد زیست شناسی سلولی و مولکولی 1402-1401

رتبه های قبولی ارشد زیست شناسی سلولی و مولکولی 1402-1401 را در دانشگاه ها و دوره های مختلف تحصیلی در ادامه این مطلب می توانید مشاهده کنید.

رتبه های قبولی ارشد زیست شناسی سلولی و مولکولی 1401 در کد ضریب 1: رشته های زیست فناوری و اخلاق زیستی

در ارشد مجموعه زیست شناسی سلولی و مولکولی 1401، کد ضریب یک مربوط به رشته های زیست شناسی سلولی و مولکولی، زیست فناوری (بیوتکنولوژی)، ریززیست فناوری، اخلاق زیستی، انسان شناسی زیستی و رشته فناوری سلول های بنيادی و بازسازی بافت بوده که در دفترچه ثبت نام ارشد 1402، کد ضریب 1 فقط به رشته زیست شناسی سلولی و مولکولی اختصاص یافته و بفیه رشته ها از کد ضریب 1 جدا شده و کد ضریب 11 را به خود اختصاص داده اند و بدین ترتیب کد ضریب جدیدی به مجموعه زیست شناسی اضافه شده است همچنین رشته اخلاق زیستی کاملا از مجموعه زیست شناسی حذف شده است.

در جدول زیر نمونه رتبه های قبولی ارشد کد ضریب 1 مربوط به رشته زیست شناسی سلولی و مولکولی را قرار داده ایم.

رتبه ها و محل قبولی ارشد زیست شناسی سلولی و مولکولی 1402-1401: کد ضریب 1: رشته های زیست شناسی سلولی و مولکولی، زیست فناوری

رتبه قبولی محل قبولی
15 زیست شناسی سلولی و مولکولی – دانشگاه تهران – روزانه
117 ریززیست فناوری – دانشگاه تهران-دانشکده علوم و فنون نوین – روزانه
255 زیست شناسی سلولی و مولکولی – دانشگاه اصفهان – روزانه
برای مشاهده شانس قبولی خود براساس رتبه تان در همه دانشگاه ها و گرایش ها به لینک زیر بروید.
انتخاب رشته ارشد زیست شناسی سلولی و مولکولی 1403

371 زیست شناسی سلولی و مولکولی – دانشگاه تبریز – روزانه
768 ریززیست فناوری – دانشگاه تهران پردیس البرز کرج – پردیس خودگردان
1050 زیست شناسی سلولی و مولکولی – دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ – تهران – غیرانتفاعی
1338 زیست شناسی سلولی و مولکولی – دانشگاه محقق اردبیلی – اردبیل – روزانه
7145 زیست فناوری – موسسه غیرانتفاعی کاویان – مشهد – غیرانتفاعی

رتبه های قبولی ارشد زیست شناسی سلولی و مولکولی 1401 در کد ضریب 2: رشته ژنتیک

در کنکور ارشد مجموعه زیست شناسی سلولی و مولکولی 1401، کد ضریب 2 مربوط به رشته ژنتیک بود که در جدول زیر نمونه رتبه های قبولی ارشد کد ضریب 2 مربوط به رشته زیست شناسی سلولی و مولکولی را قرار داده ایم.

رتبه ها و محل قبولی ارشد زیست شناسی سلولی و مولکولی 1402-1401: کد ضریب 2: رشته ژنتیک

رتبه قبولی محل قبولی
25 ژنتیک – دانشگاه شهید بهشتی – تهران – روزانه
71 ژنتیک – دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) – روزانه
335 ژنتیک – دانشگاه شهید چمران – اهواز – روزانه
برای مشاهده شانس قبولی خود براساس رتبه تان در همه دانشگاه ها و گرایش ها به لینک زیر بروید.
انتخاب رشته ارشد زیست شناسی سلولی و مولکولی 1403

622 ژنتیک – دانشگاه یزد – نوبت دوم
1211 ژنتیک – دانشگاه زابل – روزانه
5254 ژنتیک – موسسه غیرانتفاعی ربع رشیدی – تبریز – غیرانتفاعی

رتبه های قبولی ارشد زیست شناسی سلولی و مولکولی 1401 در کد ضریب 3: رشته میکروبیولوژی

در کنکور ارشد مجموعه زیست شناسی سلولی و مولکولی 1401، کد ضریب 3 مربوط به رشته میکروبیولوژی بود که در جدول زیر نمونه رتبه های قبولی ارشد کد ضریب 3 مربوط به رشته زیست شناسی سلولی و مولکولی را قرار داده ایم.

رتبه ها و محل قبولی ارشد زیست شناسی سلولی و مولکولی 1402-1401: کد ضریب 3: رشته میکروبیولوژی

رتبه قبولی محل قبولی
17 میکروبیولوژی – میکروارگانیسم های بیماری زا – دانشگاه تهران – روزانه
94 میکروبیولوژی – میکروبیولوژی صنعتی – دانشگاه شهید بهشتی – تهران – روزانه
237 میکروبیولوژی – میکروارگانیسم های بیماری زا – دانشگاه فردوسی مشهد – نوبت دوم
395 میکروبیولوژی – میکروبیولوژی صنعتی – دانشگاه مازندران – بابلسر – روزانه
برای مشاهده شانس قبولی خود براساس رتبه تان در همه دانشگاه ها و گرایش ها به لینک زیر بروید.
انتخاب رشته ارشد زیست شناسی سلولی و مولکولی 1403

535 میکروبیولوژی – میکروبیولوژی محیطی – دانشگاه فردوسی مشهد – روزانه
850 میکروبیولوژی – میکروارگانیسم های بیماری زا – دانشگاه ایلام – روزانه
4297 میکروبیولوژی – میکروارگانیسم های بیماری زا – دانشگاه غیرانتفاعی دانش البرز – آبیک – غیرانتفاعی
6795 میکروبیولوژی – میکروبیولوژی صنعتی – موسسه غیرانتفاعی خرد – بوشهر – غیرانتفاعی

رتبه های قبولی ارشد زیست شناسی سلولی و مولکولی 1401 در کد ضریب 4: رشته بیوشیمی

در کنکور ارشد مجموعه زیست شناسی سلولی و مولکولی 1401، کد ضریب چهار مربوط به رشته های بیوشیمی،بیوتروریسم و جرم شناسی امنیتی بوده که در جدول زیر نمونه رتبه های قبولی ارشد کد ضریب 4 مربوط به رشته زیست شناسی سلولی و مولکولی را قرار داده ایم.

رتبه ها و محل قبولی ارشد زیست شناسی سلولی و مولکولی 1402-1401: کد ضریب 4: رشته بیوشیمی

رتبه قبولی محل قبولی
25 بیوشیمی – دانشگاه تهران – روزانه
68 بیوشیمی – دانشگاه تربیت مدرس – روزانه
190 بیوشیمی – دانشگاه تبریز – روزانه
615 بیوشیمی – دانشگاه رازی – کرمانشاه – روزانه
برای مشاهده شانس قبولی خود براساس رتبه تان در همه دانشگاه ها و گرایش ها به لینک زیر بروید.
انتخاب رشته ارشد زیست شناسی سلولی و مولکولی 1403

897 بیوشیمی – دانشگاه گلستان – گرگان – روزانه
1044 بیوشیمی – دانشگاه کاشان – نوبت دوم
1475 بیوشیمی – دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان – نوبت دوم
2985 بیوشیمی – دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی – مرکز مشهد – پیام نور

رتبه های قبولی ارشد زیست شناسی سلولی و مولکولی 1401 در کد ضریب 5: رشته بیوفیزیک

در کنکور ارشد مجموعه زیست شناسی سلولی و مولکولی 1401، کد ضریب 5 مربوط به رشته بیوفیزیک بود که در جدول زیر نمونه رتبه های قبولی ارشد کد ضریب 5 مربوط به رشته زیست شناسی سلولی و مولکولی را قرار داده ایم.

رتبه ها و محل قبولی ارشد زیست شناسی سلولی و مولکولی 1402-1401: کد ضریب 5: رشته بیوفیزیک

رتبه قبولی محل قبولی
75 بیوفیزیک – دانشگاه تهران – روزانه
435 بیوفیزیک – دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) – روزانه
6811 بیوفیزیک – دانشگاه پیام نور استان یزد – تفت – پیام نور
برای مشاهده شانس قبولی خود براساس رتبه تان در همه دانشگاه ها و گرایش ها به لینک زیر بروید.
انتخاب رشته ارشد زیست شناسی سلولی و مولکولی 1403

رتبه های قبولی ارشد زیست شناسی سلولی و مولکولی 1401 در کد ضریب 6: گرایش های بیوتکنولوژی میکروبی و مولکولی

در کنکور ارشد مجموعه زیست شناسی سلولی و مولکولی 1401، کد ضریب شش مربوط به گرایش های بیوتکنولوژی میکروبی و بیوتکنولوژی مولکولی از رشته زیست فناوری (بیوتکنولوژی) است.

در جدول زیر نمونه رتبه های قبولی ارشد کد ضریب 6 مربوط به رشته زیست شناسی سلولی و مولکولی را قرار داده ایم.

رتبه ها و محل قبولی ارشد زیست شناسی سلولی و مولکولی 1402-1401: کد ضریب 6: گرایش های بیوتکنولوژی میکروبی و مولکولی

رتبه قبولی محل قبولی
58 زیست فناوری میکروبی – دانشگاه تهران – روزانه
445 زیست فناوری میکروبی – دانشگاه شاهد – تهران – روزانه
988 زیست فناوری میکروبی – دانشگاه شهرکرد – روزانه
برای مشاهده شانس قبولی خود براساس رتبه تان در همه دانشگاه ها و گرایش ها به لینک زیر بروید.
انتخاب رشته ارشد زیست شناسی سلولی و مولکولی 1403

1258 زیست فناوری میکروبی – دانشگاه محقق اردبیلی – اردبیل – روزانه
1674 زیست فناوری میکروبی – دانشگاه تخصصی فناوریهای نوین آمل – نوبت دوم
5987 زیست فناوری میکروبی – موسسه غیرانتفاعی نور دانش – میمه – غیرانتفاعی

رتبه های قبولی ارشد زیست شناسی سلولی و مولکولی 1401 در کد ضریب 7: گرایش بیوتکنولوژی دریا

در کنکور ارشد مجموعه زیست شناسی سلولی و مولکولی 1401، کد ضریب 7 مربوط به گرایش دریا از رشته زیست فناوری (بیوتکنولوژی) بود.

رتبه ها و محل قبولی ارشد زیست شناسی سلولی و مولکولی 1402-1401: کد ضریب 7: گرایش دریا

رتبه قبولی محل قبولی
600 زیست فناوری دریا – دانشگاه ارومیه – روزانه

رتبه های قبولی ارشد زیست شناسی سلولی و مولکولی 1401 در کد ضریب 8: گرایش صنعت و محیط زیست

در کنکور ارشد مجموعه زیست شناسی سلولی و مولکولی 1401، کد ضریب 8 مربوط به گرایش صنعت و محیط زیست از رشته زیست فناوری (بیوتکنولوژی) بود که در جدول زیر نمونه رتبه های قبولی ارشد کد ضریب 8 مربوط به رشته زیست شناسی سلولی و مولکولی را قرار داده ایم.

رتبه ها و محل قبولی ارشد زیست شناسی سلولی و مولکولی 1402-1401: کد ضریب 8: گرایش صنعت و محیط زیست

رتبه قبولی محل قبولی
195 زیست فناوری صنعت و محیط زیست – دانشگاه تهران-دانشکده علوم و فنون نوین – روزانه

آمار رتبه های قبولی ارشد زیست شناسی سلولی و مولکولی 1401-1400

رتبه های قبولی ارشد زیست شناسی سلولی و مولکولی 1401-1400 را در دانشگاه ها و دوره های مختلف تحصیلی در ادامه این مطلب می توانید مشاهده کنید.

رتبه های قبولی ارشد زیست شناسی سلولی و مولکولی 1400 در کد ضریب 1: رشته های زیست فناوری و اخلاق زیستی

در ارشد مجموعه زیست شناسی سلولی و مولکولی 1400، کد ضریب یک مربوط به رشته های زیست شناسی سلولی و مولکولی، زیست فناوری (بیوتکنولوژی)، ریززیست فناوری، اخلاق زیستی و انسان شناسی زیستی بوده که در دفترچه ثبت نام ارشد 1401 رشته فناوری سلول های بنيادی و بازسازی بافت نیز به این مجموعه اضافه شده و کد ضریب یک را به خود اختصاص داده است. 

در جدول زیر نمونه رتبه های قبولی ارشد کد ضریب 1 مربوط به رشته زیست شناسی سلولی و مولکولی را قرار داده ایم.

رتبه ها و محل قبولی ارشد زیست شناسی سلولی و مولکولی 1401-1400: کد ضریب 1: رشته های زیست شناسی سلولی و مولکولی، زیست فناوری

رتبه قبولی رشته و محل قبولی
9 زیست شناسی سلولی و مولکولی – فناوری سلول های بنیادی و بازسازی بافت – دانشگاه تهران – روزانه
48 زیست شناسی سلولی و مولکولی – ریززیست فناوری – دانشگاه تهران-دانشکده علوم و فنون نوین – روزانه
101 زیست شناسی سلولی و مولکولی – زیست فناوری – دانشگاه تهران – نوبت دوم
135 زیست شناسی سلولی و مولکولی – دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) – روزانه
193 زیست شناسی سلولی و مولکولی – دانشگاه تبریز – روزانه
389 زیست شناسی سلولی و مولکولی – دانشگاه مازندران – بابلسر – روزانه
768 زیست شناسی سلولی و مولکولی – دانشگاه مازندران – بابلسر – نوبت دوم
1108 زیست شناسی سلولی و مولکولی – دانشگاه حکیم سبزواری – سبزوار – روزانه
2289 زیست شناسی سلولی و مولکولی – دانشگاه تبریز – پردیس خودگردان
5993 زیست شناسی سلولی و مولکولی – زیست فناوری – موسسه غیرانتفاعی کاویان – مشهد – غیرانتفاعی

رتبه های قبولی ارشد زیست شناسی سلولی و مولکولی 1400 در کد ضریب 2: رشته ژنتیک

در کنکور ارشد مجموعه زیست شناسی سلولی و مولکولی 1400، کد ضریب 2 مربوط به رشته ژنتیک بود که در جدول زیر نمونه رتبه های قبولی ارشد کد ضریب 2 مربوط به رشته زیست شناسی سلولی و مولکولی را قرار داده ایم.

رتبه ها و محل قبولی ارشد زیست شناسی سلولی و مولکولی 1401-1400: کد ضریب 2: رشته ژنتیک

رتبه قبولی رشته و محل قبولی
48 ژنتیک – دانشگاه تربیت مدرس – روزانه
115 ژنتیک- دانشگاه اصفهان – روزانه
158 ژنتیک – دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) – نوبت دوم
341 ژنتیک – دانشگاه شهید باهنر – کرمان – روزانه
535 ژنتیک – دانشگاه اراک – روزانه
679 ژنتیک – دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ – تهران – غیرانتفاعی
933 ژنتیک – دانشگاه پیام نور استان تهران – واحد ری – پیام نور
1455 ژنتیک – دانشگاه زابل – نوبت دوم
4832 ژنتیک – دانشگاه غیرانتفاعی علم و هنر – یزد – غیرانتفاعی

رتبه های قبولی ارشد زیست شناسی سلولی و مولکولی 1400 در کد ضریب 3: رشته میکروبیولوژی

در کنکور ارشد مجموعه زیست شناسی سلولی و مولکولی 1400، کد ضریب 3 مربوط به رشته میکروبیولوژی بود که در جدول زیر نمونه رتبه های قبولی ارشد کد ضریب 3 مربوط به رشته زیست شناسی سلولی و مولکولی را قرار داده ایم.

رتبه ها و محل قبولی ارشد زیست شناسی سلولی و مولکولی 1401-1400: کد ضریب 3: رشته میکروبیولوژی

رتبه قبولی رشته و محل قبولی
51 میکروبیولوژی – میکروبهای بیماریزا – دانشگاه شهید بهشتی – تهران – روزانه
293 میکروبیولوژی – میکروبیولوژی محیطی – دانشگاه تهران – نوبت دوم
365 میکروبیولوژی – میکروبهای بیماریزا – دانشگاه فردوسی مشهد – روزانه
492 میکروبیولوژی – میکروبهای بیماریزا – دانشگاه شهید باهنر – کرمان – روزانه
578 میکروبیولوژی – میکروبیولوژی صنعتی – دانشگاه رازی – کرمانشاه – روزانه
625 میکروبیولوژی – میکروبیولوژی صنعتی – دانشگاه اصفهان – نوبت دوم
941 میکروبیولوژی – میکروبهای بیماریزا – دانشگاه ایلام – روزانه
1286 میکروبیولوژی – میکروبیولوژی محیطی – دانشگاه مازندران – بابلسر – نوبت دوم
4895 میکروبیولوژی – میکروبیولوژی صنعتی – موسسه غیرانتفاعی ربع رشیدی – تبریز – غیرانتفاعی
6117 میکروبیولوژی – میکروبهای بیماریزا – موسسه غیرانتفاعی شاندیز – مشهد – غیرانتفاعی

رتبه های قبولی ارشد زیست شناسی سلولی و مولکولی 1400 در کد ضریب 4: رشته بیوشیمی

در کنکور ارشد مجموعه زیست شناسی سلولی و مولکولی 1400، کد ضریب چهار مربوط به رشته بیوشیمی بوده که در دفترچه ثبت نام ارشد 1401 رشته های بیوتروریسم و جرم شناسی امنیتی نیز به کد ضریب چهار افزوده شده است.

در جدول زیر نمونه رتبه های قبولی ارشد کد ضریب 4 مربوط به رشته زیست شناسی سلولی و مولکولی را قرار داده ایم.

رتبه ها و محل قبولی ارشد زیست شناسی سلولی و مولکولی 1401-1400: کد ضریب 4: رشته بیوشیمی

رتبه قبولی رشته و محل قبولی
65 بیوشیمی – دانشگاه تربیت مدرس – روزانه
153 بیوشیمی – دانشگاه اصفهان – روزانه
295 بیوشیمی – دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) – نوبت دوم
574 بیوشیمی – دانشگاه گیلان – رشت – روزانه
688 بیوشیمی – دانشگاه کاشان – روزانه
875 بیوشیمی – دانشگاه لرستان – خرم آباد – روزانه
981 بیوشیمی – دانشگاه صنعتی مالک اشتر – نوبت دوم
1098 بیوشیمی – دانشگاه حکیم سبزواری – سبزوار – روزانه
1466 بیوشیمی – دانشگاه گلستان – گرگان – نوبت دوم
4098 بیوشیمی – دانشگاه پیام نور استان یزد – تفت – پیام نور
6238 بیوشیمی – دانشگاه گیلان – رشت – پردیس خودگردان

رتبه های قبولی ارشد زیست شناسی سلولی و مولکولی 1400 در کد ضریب 5: رشته بیوفیزیک

در کنکور ارشد مجموعه زیست شناسی سلولی و مولکولی 1400، کد ضریب 5 مربوط به رشته بیوفیزیک بود که در جدول زیر نمونه رتبه های قبولی ارشد کد ضریب 5 مربوط به رشته زیست شناسی سلولی و مولکولی را قرار داده ایم.

رتبه ها و محل قبولی ارشد زیست شناسی سلولی و مولکولی 1401-1400: کد ضریب 5: رشته بیوفیزیک

رتبه قبولی رشته و محل قبولی
75 بیوفیزیک – دانشگاه تهران – روزانه
419 بیوفیزیک – دانشگاه تبریز – روزانه
717 بیوفیزیک – دانشگاه الزهرا(س) – نوبت دوم

رتبه های قبولی ارشد زیست شناسی سلولی و مولکولی 1400 در کد ضریب 6: گرایش های بیوتکنولوژی میکروبی و مولکولی

در کنکور ارشد مجموعه زیست شناسی سلولی و مولکولی، کد ضریب شش مربوط به گرایش های بیوتکنولوژی میکروبی و بیوتکنولوژی مولکولی از رشته زیست فناوری (بیوتکنولوژی) است.

در جدول زیر نمونه رتبه های قبولی ارشد کد ضریب 6 مربوط به رشته زیست شناسی سلولی و مولکولی را قرار داده ایم.

رتبه ها و محل قبولی ارشد زیست شناسی سلولی و مولکولی 1401-1400: کد ضریب 6: گرایش های بیوتکنولوژی میکروبی و مولکولی

رتبه قبولی رشته و محل قبولی
54 زیست فناوری میکروبی و ملکولی – میکروبی – دانشگاه تهران – روزانه
362 زیست فناوری میکروبی و ملکولی – میکروبی – دانشگاه فردوسی مشهد – روزانه
591 زیست فناوری میکروبی و ملکولی – میکروبی – دانشگاه اصفهان – نوبت دوم
822 زیست فناوری میکروبی و ملکولی – میکروبی – دانشگاه شهرکرد – روزانه
1455 زیست فناوری میکروبی و ملکولی – میکروبی – دانشگاه پیام نور استان تهران – تهران شرق – پیام نور
5894 زیست فناوری میکروبی و ملکولی – میکروبی – موسسه غیرانتفاعی ربع رشیدی – تبریز – غیرانتفاعی

رتبه های قبولی ارشد زیست شناسی سلولی و مولکولی 1400 در کد ضریب 7: گرایش بیوتکنولوژی دریا

در کنکور ارشد مجموعه زیست شناسی سلولی و مولکولی 1400، کد ضریب 7 مربوط به گرایش دریا از رشته زیست فناوری (بیوتکنولوژی) بود.

رتبه ها و محل قبولی ارشد زیست شناسی سلولی و مولکولی 1401-1400: کد ضریب 7: گرایش دریا

رتبه قبولی رشته و محل قبولی
764 زیست فناوری دریا – دانشگاه تربیت مدرس (دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی شهرستان نور) – روزانه
1211 زیست فناوری دریا – دانشگاه خلیج فارس – بوشهر  – نوبت دوم

رتبه های قبولی ارشد زیست شناسی سلولی و مولکولی 1400 در کد ضریب 8: گرایش صنعت و محیط زیست

در کنکور ارشد مجموعه زیست شناسی سلولی و مولکولی 1400، کد ضریب 8 مربوط به گرایش صنعت و محیط زیست از رشته زیست فناوری (بیوتکنولوژی) بود که در جدول زیر نمونه رتبه های قبولی ارشد کد ضریب 8 مربوط به رشته زیست شناسی سلولی و مولکولی را قرار داده ایم.

رتبه ها و محل قبولی ارشد زیست شناسی سلولی و مولکولی 1401-1400: کد ضریب 8: گرایش صنعت و محیط زیست

رتبه قبولی رشته و محل قبولی
154 زیست فناوری صنعت و محیط زیست – دانشگاه تهران-دانشکده علوم و فنون نوین – روزانه

رتبه های قبولی ارشد زیست شناسی سلولی و مولکولی 1400 در کد ضریب 9: رشته آموزش زیست شناسی

در کنکور ارشد مجموعه زیست شناسی سلولی و مولکولی، کد ضریب نه مربوط به رشته آموزش زیست شناسی بود.

رتبه های قبولی ارشد زیست شناسی سلولی و مولکولی 1400 در کد ضریب 10: رشته نانوبیوممتیک (نانوزیست الهام)

در کنکور ارشد مجموعه زیست شناسی سلولی و مولکولی 1400، کد ضریب 10 مربوط به رشته نانوبیوممتیک (نانوزیست الهام) بود که در جدول زیر نمونه رتبه های قبولی ارشد کد ضریب 10 مربوط به رشته زیست شناسی سلولی و مولکولی را قرار داده ایم.

رتبه ها و محل قبولی ارشد زیست شناسی سلولی و مولکولی 1401-1400: کد ضریب 10: رشته نانوبیوممتیک (نانوزیست الهام)

رتبه قبولی رشته و محل قبولی
291 نانوبیوممتیک (نانوزیست الهام) – دانشگاه تهران-دانشکده علوم و فنون نوین – روزانه

آمار رتبه های قبولی ارشد زیست شناسی سلولی و مولکولی 1400-99

رتبه های قبولی ارشد زیست شناسی سلولی و مولکولی 1400-99 را در دانشگاه ها و دوره های مختلف تحصیلی در ادامه این مطلب می توانید مشاهده کنید.

رتبه های قبولی ارشد زیست شناسی سلولی و مولکولی 99 در کد ضریب 1: رشته های زیست فناوری و اخلاق زیستی

در کنکور ارشد مجموعه زیست شناسی سلولی و مولکولی 99، کد ضریب یک مربوط به رشته های زیست شناسی سلولی و مولکولی، زیست فناوری (محض)، ریززیست فناوری، اخلاق زیستی و انسان شناسی زیستی بود که در جدول زیر نمونه رتبه های قبولی ارشد کد ضریب 1 مربوط به رشته زیست شناسی سلولی و مولکولی را قرار داده ایم.

رتبه ها و محل قبولی ارشد زیست شناسی سلولی و مولکولی 1400-99: کد ضریب 1: رشته های زیست شناسی سلولی و مولکولی، زیست فناوری

رتبه قبولی رشته و محل قبولی
31  زیست فناوری دانشگاه تهران – روزانه
99 ریززیست فناوری (نانوبیوتکنولوژی) دانشگاه تربیت مدرس – روزانه 
174  زیست شناسی سلولی و مولکولی دانشگاه خوارزمی – روزانه 
287  زیست شناسی سلولی و مولکولی دانشگاه اصفهان – نوبت دوم 
620  زیست شناسی سلولی و مولکولی دانشگاه مازندران – نوبت دوم 
1104  ریززیست فناوری (نانوبیوتکنولوژی) دانشگاه شهید بهشتی – پردیس خودگردان

رتبه های قبولی ارشد زیست شناسی سلولی و مولکولی 99 در کد ضریب 2: رشته ژنتیک

در کنکور ارشد مجموعه زیست شناسی سلولی و مولکولی 99، کد ضریب 2 مربوط به رشته ژنتیک بود که در جدول زیر نمونه رتبه های قبولی ارشد کد ضریب 2 مربوط به رشته زیست شناسی سلولی و مولکولی را قرار داده ایم.

رتبه ها و محل قبولی ارشد زیست شناسی سلولی و مولکولی 1400-99: کد ضریب 2: رشته ژنتیک

رتبه قبولی رشته و محل قبولی
21  ژنتیک دانشگاه شهید بهشتی – روزانه
29  ژنتیک دانشگاه اصفهان – روزانه
155  ژنتیک دانشگاه تبریز – روزانه
286  ژنتیک دانشگاه گیلان – روزانه
340  ژنتیک دانشگاه شهید باهنر کرمان – نوبت دوم
609  ژنتیک دانشگاه خوارزمی تهران – پردیس خودگردان
3470  ژنتیک دانشگاه غیر انتفاعی شهید اشرفی اصفهانی اصفهان

رتبه های قبولی ارشد زیست شناسی سلولی و مولکولی 99 در کد ضریب 3: رشته میکروبیولوژی

در کنکور ارشد مجموعه زیست شناسی سلولی و مولکولی 99، کد ضریب 3 مربوط به رشته میکروبیولوژی بود که در جدول زیر نمونه رتبه های قبولی ارشد کد ضریب 3 مربوط به رشته زیست شناسی سلولی و مولکولی را قرار داده ایم.

رتبه ها و محل قبولی ارشد زیست شناسی سلولی و مولکولی 1400-99: کد ضریب 3: رشته میکروبیولوژی

رتبه قبولی رشته و محل قبولی
45 میکروبیولوژی میکروب های بیماری زا دانشگاه شهید بهشتی – روزانه
131 میکروبیولوژی محیطی دانشگاه تهران – نوبت دوم 
222 میکروبیولوژی صنعتی دانشگاه شهید بهشتی – نوبت دوم
376 میکروبیولوژی میکروب های بیماری زا دانشگاه مازندران – روزانه
1661 میکروبیولوژی صنعتی دانشگاه شهید بهشتی – پردیس خودگردان
7496 میکروبیولوژی میکروب های بیماری زا موسسه غیر انتفاعی نور دانش میمه 

رتبه های قبولی ارشد زیست شناسی سلولی و مولکولی 99 در کد ضریب 4: رشته بیوشیمی

در کنکور ارشد مجموعه زیست شناسی سلولی و مولکولی 99، کد ضریب 4 مربوط به رشته بیوشیمی بود که در جدول زیر نمونه رتبه های قبولی ارشد کد ضریب 4 مربوط به رشته زیست شناسی سلولی و مولکولی را قرار داده ایم.

رتبه ها و محل قبولی ارشد زیست شناسی سلولی و مولکولی 1400-99: کد ضریب 4: رشته بیوشیمی

رتبه قبولی رشته و محل قبولی
14   بیوشیمی دانشگاه تهران – روزانه
121   بیوشیمی دانشگاه فردوسی مشهد – روزانه
154   بیوشیمی دانشگاه اصفهان – روزانه
620   بیوشیمی دانشگاه زنجان – نوبت دوم
831   بیوشیمی دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان – روزانه
1119   بیوشیمی دانشگاه شهیدبهشتی – پردیس خودگردان

رتبه های قبولی ارشد زیست شناسی سلولی و مولکولی 99 در کد ضریب 5: رشته بیوفیزیک

در کنکور ارشد مجموعه زیست شناسی سلولی و مولکولی 99، کد ضریب 5 مربوط به رشته بیوفیزیک بود که در جدول زیر نمونه رتبه های قبولی ارشد کد ضریب 5 مربوط به رشته زیست شناسی سلولی و مولکولی را قرار داده ایم.

رتبه ها و محل قبولی ارشد زیست شناسی سلولی و مولکولی 1400-99: کد ضریب 5: رشته بیوفیزیک

رتبه قبولی رشته و محل قبولی
27  بیوفیزیک دانشگاه تهران – روزانه
655   بیوفیزیک دانشگاه تحصیلات تکمیلی در علوم پایه زنجان – روزانه

رتبه های قبولی ارشد زیست شناسی سلولی و مولکولی 99 در کد ضریب 6: گرایش های بیوتکنولوژی میکروبی و مولکولی

در کنکور ارشد مجموعه زیست شناسی سلولی و مولکولی 99، کد ضریب 6 مربوط به گرایش های بیوتکنولوژی میکروبی و بیوتکنولوژی مولکولی از رشته زیست فناوری (بیوتکنولوژی) بود که در جدول زیر نمونه رتبه های قبولی ارشد کد ضریب 6 مربوط به رشته زیست شناسی سلولی و مولکولی را قرار داده ایم.

رتبه ها و محل قبولی ارشد زیست شناسی سلولی و مولکولی 1400-99: کد ضریب 6: گرایش های بیوتکنولوژی میکروبی و مولکولی

رتبه قبولی رشته و محل قبولی
51  زیست فناوری میکروبی دانشگاه تهران – نوبت دوم
158  زیست فناوری میکروبی دانشگاه اصفهان – روزانه
596  زیست فناوری میکروبی دانشگاه سمنان – روزانه
737  زیست فناوری میکروبی دانشگاه الزهرا تهران – نوبت دوم
4124  زیست فناوری میکروبی موسسه غیر انتفاعی جهاد دانشگاهی اصفهان

رتبه های قبولی ارشد زیست شناسی سلولی و مولکولی 99 در کد ضریب 7: گرایش بیوتکنولوژی دریا

در کنکور ارشد مجموعه زیست شناسی سلولی و مولکولی 99، کد ضریب 7 مربوط به گرایش دریا از رشته زیست فناوری (بیوتکنولوژی) بود.

رتبه های قبولی ارشد زیست شناسی سلولی و مولکولی 99 در کد ضریب 8: گرایش صنعت و محیط زیست

در کنکور ارشد مجموعه زیست شناسی سلولی و مولکولی 99، کد ضریب 8 مربوط به گرایش صنعت و محیط زیست از رشته زیست فناوری (بیوتکنولوژی) بود که در جدول زیر نمونه رتبه های قبولی ارشد کد ضریب 8 مربوط به رشته زیست شناسی سلولی و مولکولی را قرار داده ایم.

رتبه ها و محل قبولی ارشد زیست شناسی سلولی و مولکولی 1400-99: کد ضریب 8: گرایش صنعت و محیط زیست

رتبه قبولی رشته و محل قبولی
247  زیست فناوری (بیوتکنولوژی) – صنعت و محیط زیست دانشگاه تهران – نوبت دوم

رتبه های قبولی ارشد زیست شناسی سلولی و مولکولی 99 در کد ضریب 10: رشته نانوبیوممتیک (نانوزیست الهام)

در کنکور ارشد مجموعه زیست شناسی سلولی و مولکولی 99، کد ضریب 10 مربوط به رشته نانوبیوممتیک (نانوزیست الهام) بود که در جدول زیر نمونه رتبه های قبولی ارشد کد ضریب 10 مربوط به رشته زیست شناسی سلولی و مولکولی را قرار داده ایم.

رتبه ها و محل قبولی ارشد زیست شناسی سلولی و مولکولی 1400-99: کد ضریب 10: رشته نانوبیوممتیک (نانوزیست الهام)

رتبه قبولی رشته و محل قبولی
213  نانوبیوممتیک – نانو زیست الهام دانشگاه تهران – روزانه
به این مطلب امتیاز دهید
بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کد امنیتی *محدودیت زمانی مجاز به پایان رسید. لطفا کد امنیتی را دوباره تکمیل کنید.

سوالات و کلید سوالات ارشد بهداشت و ایمنی مواد غذایی 1404-1403
کارشناسی ارشد
سوالات و کلید سوالات ارشد بهداشت و ایمنی مواد غذایی 1404-1403

دانلود سوالات ارشد بهداشت و ایمنی مواد غذایی 1404-1403 برای دانلود سوالات ارشد بهداشت و ایمنی مواد غذایی 1403 بر روی لینک زیر کلیک کنید. دانلود سوالات ارشد بهداشت و ایمنی مواد غذایی 1404-1403 (به محض دریافت) دانلود کلید سوالات ارشد بهداشت و ایمنی مواد غذایی 1404-1403 سنجش پزشکی براساس …

سوالات و کلید سوالات ارشد ژورنالیسم پزشکی 1404-1403
انتخاب رشته کارشناسی ارشد
سوالات و کلید سوالات ارشد ژورنالیسم پزشکی 1404-1403

دانلود سوالات ارشد ژورنالیسم پزشکی 1404-1403 برای دانلود سوالات ارشد ژورنالیسم پزشکی 1403 بر روی لینک زیر کلیک کنید. دانلود سوالات ارشد ژورنالیسم پزشکی 1404-1403 (به محض دریافت) دانلود کلید سوالات ارشد ژورنالیسم پزشکی 1404-1403 سنجش پزشکی براساس نوع دفترچه سوالات کارشناسی ارشد ژورنالیسم پزشکی مربوط به سال 1404-1403، کلید …

رتبه های قبولی ارشد
انتخاب رشته کارشناسی ارشد
کارنامه های قبولی، رتبه و محل قبولی ارشد ۱۴۰۲

کارنامه های قبولی، رتبه و محل قبولی ارشد ۱۴۰۲ رتبه ها و محل قبولی ارشد ۱۴۰۲ را در این مطلب برای شما قرار داده ایم. در ادامه به تفکیک گروه های مختلف تحصیلی، می توانید در جداول، لیست رتبه ها و محل قبولی رشته های مختلف در ارشد سال گدشته …