رتبه های قبولی ارشد زیست شناسی سلولی و مولکولی 1402-1401 و محل قبولی
انتخاب رشته کارشناسی ارشد

دسترسی سریع تر به محتوا از طریق فهرست عناوین

رتبه های قبولی ارشد زیست شناسی سلولی و مولکولی 1402-1401

رتبه های قبولی ارشد زیست شناسی سلولی و مولکولی 1402-1401 را در دانشگاه ها و دوره های مختلف تحصیلی در این مطلب برای شما گذاشته ایم. توجه داشته باشید که رتبه های قبولی ارشد 1402-1401 گذاشته شده در این مطلب حاوی درصدهایی که به این رتبه ها منجر شده است، نیست. اگر می خواهید نمونه کارنامه های ارشد زیست شناسی سلولی و مولکولی 1401 که در آنها رتبه ها و درصدهای دروس مختلف نیز درج شده است را مشاهده کنید باید به مطلب زیر مراجعه کنید.

نمونه کارنامه های ارشد زیست شناسی سلولی و مولکولی 1402-1401

 محل قبولی ارشد زیست شناسی سلولی و مولکولی 1402-1401

محل قبولی داوطلبان ارشد زیست شناسی سلولی و مولکولی 1401 با توجه به رتبه ای که کسب کرده اند برای انتخاب رشته ارشد 1402 بسیار اهمیت دارد. به نوعی شانس قبولی ارشد 1402 را براساس محل قبولی ارشد زیست شناسی سلولی و مولکولی در سال 1401 می توان تخمین صحیح و دقیق زد. اگرچه همواره تغییرات کوچک و گاهی حتی زیاد (به خاطر تغییر ظرفیت ها) در رتبه های قبولی ارشد زیست شناسی سلولی و مولکولی 1402 نسبت به محل قبولی ارشد زیست شناسی سلولی و مولکولی 1401 به جود می آید.

صحت و دقت رتبه ها و محل قبولی ارشد زیست شناسی سلولی و مولکولی 1401

برای افزایش ضریب اطمینان شما برای انتخاب رشته ارشد 1402، رتبه ها و محل قبولی ارشد سال 1401 را به گونه ای انتخاب کرده ایم که تقریباً نزدیک به آخرین رتبه های قبولی ارشد زیست شناسی سلولی و مولکولی 1401 در دوره ها و دانشگاه های مختلف باشد. بنابراین سعی شده است تا حد امکان صحت و دقت بسیار بالایی را برای انتشار این اطلاعات به شما ارائه دهیم. البته تنها گلچینی از نمونه رتبه قبولی های ارشد زیست شناسی سلولی و مولکولی 1401 را در اختیار شما قرار داده ایم، اما در زمان انتخاب رشته ارشد 1402 زیست شناسی سلولی و مولکولی، همه شانس های دقیق قبولی براساس رتبه ای که کسب کرده اید و در قالب نرم افزار انتخاب رشته ارشد 1402 مشاوران تحصیلی به شما ارائه داده می شود.

رتبه ها و محل قبولی ارشد زیست شناسی سلولی و مولکولی 1401 براساس گرایش های مختلف

رتبه ها و محل قبولی ارشد زیست شناسی سلولی و مولکولی 1402-1401 را به صورت تفکیک شده و براساس رشته-گرایش های مجموعه زیست شناسی سلولی و مولکولی ارائه کرده ایم تا راحت تر بتوانید از این اطلاعات استفاده کنید. همچنین رشته-گرایش های مختلف باعث به وجود آمدن کد ضرایب مختلف می شوند و هر کد ضریب، رتبه متفاوتی دارد. در نتیجه رتبه ها و محل قبولی ارشد زیست شناسی سلولی و مولکولی 1401 را براساس رتبه ها در کد ضریب مربوط به آن رشته دانشگاه قبولی برای شما قرار داده ایم.

در ارشد زیست شناسی سلولی و مولکولی براساس دفترچه کنکور ارشد 1401، 10 کد ضریب داشتیم. برای دسترسی سریعتر به رتبه های قبولی ارشد زیست شناسی سلولی و مولکولی 1402-1401 از لینک های جدول زیر استفاده کنید.

لینک های رتبه های قبولی ارشد زیست شناسی سلولی و مولکولی 1401 براساس رشته ها و گرایش ها (کد ضرایب)

رتبه ها و محل قبولی ارشد زیست شناسی سلولی و مولکولی در کد ضریب 1 : رشته های زیست شناسی سلولی و مولکولی، زیست فناوری، ریززیست فناوری، اخلاق زیستی و انسان شناسی زیستی
رتبه ها و محل قبولی ارشد زیست شناسی سلولی و مولکولی در کد ضریب 2 : رشته ژنتیک 
رتبه ها و محل قبولی ارشد زیست شناسی سلولی و مولکولی در کد ضریب 3 : رشته میکروبیولوژی
رتبه ها و محل قبولی ارشد زیست شناسی سلولی و مولکولی در کد ضریب 4 : رشته بیوشیمی
رتبه ها و محل قبولی ارشد زیست شناسی سلولی و مولکولی در کد ضریب 5 : رشته بیوفیزیک
رتبه ها و محل قبولی ارشد زیست شناسی سلولی و مولکولی در کد ضریب 6 : گرایش های بیوتکنولوژی میکروبی و بیوتکنولوژی مولکولی
رتبه ها و محل قبولی ارشد زیست شناسی سلولی و مولکولی در کد ضریب 7 : گرایش بیوتکنولوژی دریا
رتبه ها و محل قبولی ارشد زیست شناسی سلولی و مولکولی در کد ضریب 8 : گرایش بیوتکنولوژی صنعت و محیط زیست

رتبه های قبولی ارشد زیست شناسی سلولی و مولکولی 1401 در کد ضریب 1: رشته های زیست فناوری و اخلاق زیستی

در ارشد مجموعه زیست شناسی سلولی و مولکولی 1400، کد ضریب یک مربوط به رشته های زیست شناسی سلولی و مولکولی، زیست فناوری (بیوتکنولوژی)، ریززیست فناوری، اخلاق زیستی، انسان شناسی زیستی و رشته فناوری سلول های بنيادی و بازسازی بافت بوده که در دفترچه ثبت نام ارشد 1402، کد ضریب 1 فقط به رشته زیست شناسی سلولی و مولکولی اختصاص یافته و بفیه رشته ها از کد ضریب 1 جدا شده و کد ضریب 11 را به خود اختصاص داده اند و بدین ترتیب کد ضریب جدیدی به مجموعه زیست شناسی اضافه شده است همچنین رشته اخلاق زیستی کاملا از مجموعه زیست شناسی حذف شده است.

در جدول زیر نمونه رتبه های قبولی ارشد کد ضریب 1 مربوط به رشته زیست شناسی سلولی و مولکولی را قرار داده ایم.

رتبه ها و محل قبولی ارشد زیست شناسی سلولی و مولکولی 1402-1401: کد ضریب 1: رشته های زیست شناسی سلولی و مولکولی، زیست فناوری

رتبه قبولیمحل قبولی
15زیست شناسی سلولی و مولکولی – دانشگاه تهران – روزانه
117ریززیست فناوری – دانشگاه تهران-دانشکده علوم و فنون نوین – روزانه
255زیست شناسی سلولی و مولکولی – دانشگاه اصفهان – روزانه
برای مشاهده شانس قبولی خود براساس رتبه تان در همه دانشگاه ها و گرایش ها به لینک زیر بروید.
انتخاب رشته ارشد زیست شناسی سلولی و مولکولی 1402

371زیست شناسی سلولی و مولکولی – دانشگاه تبریز – روزانه
768ریززیست فناوری – دانشگاه تهران پردیس البرز کرج – پردیس خودگردان
1050زیست شناسی سلولی و مولکولی – دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ – تهران – غیرانتفاعی
1338زیست شناسی سلولی و مولکولی – دانشگاه محقق اردبیلی – اردبیل – روزانه
7145زیست فناوری – موسسه غیرانتفاعی کاویان – مشهد – غیرانتفاعی

رتبه های قبولی ارشد زیست شناسی سلولی و مولکولی 1401 در کد ضریب 2: رشته ژنتیک

در کنکور ارشد مجموعه زیست شناسی سلولی و مولکولی 1401، کد ضریب 2 مربوط به رشته ژنتیک بود که در جدول زیر نمونه رتبه های قبولی ارشد کد ضریب 2 مربوط به رشته زیست شناسی سلولی و مولکولی را قرار داده ایم.

رتبه ها و محل قبولی ارشد زیست شناسی سلولی و مولکولی 1402-1401: کد ضریب 2: رشته ژنتیک

رتبه قبولیمحل قبولی
25ژنتیک – دانشگاه شهید بهشتی – تهران – روزانه
71ژنتیک – دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) – روزانه
335ژنتیک – دانشگاه شهید چمران – اهواز – روزانه
برای مشاهده شانس قبولی خود براساس رتبه تان در همه دانشگاه ها و گرایش ها به لینک زیر بروید.
انتخاب رشته ارشد زیست شناسی سلولی و مولکولی 1402

622ژنتیک – دانشگاه یزد – نوبت دوم
1211ژنتیک – دانشگاه زابل – روزانه
5254ژنتیک – موسسه غیرانتفاعی ربع رشیدی – تبریز – غیرانتفاعی

رتبه های قبولی ارشد زیست شناسی سلولی و مولکولی 1401 در کد ضریب 3: رشته میکروبیولوژی

در کنکور ارشد مجموعه زیست شناسی سلولی و مولکولی 1401، کد ضریب 3 مربوط به رشته میکروبیولوژی بود که در جدول زیر نمونه رتبه های قبولی ارشد کد ضریب 3 مربوط به رشته زیست شناسی سلولی و مولکولی را قرار داده ایم.

رتبه ها و محل قبولی ارشد زیست شناسی سلولی و مولکولی 1402-1401: کد ضریب 3: رشته میکروبیولوژی

رتبه قبولیمحل قبولی
17میکروبیولوژی – میکروارگانیسم های بیماری زا – دانشگاه تهران – روزانه
94میکروبیولوژی – میکروبیولوژی صنعتی – دانشگاه شهید بهشتی – تهران – روزانه
237میکروبیولوژی – میکروارگانیسم های بیماری زا – دانشگاه فردوسی مشهد – نوبت دوم
395میکروبیولوژی – میکروبیولوژی صنعتی – دانشگاه مازندران – بابلسر – روزانه
برای مشاهده شانس قبولی خود براساس رتبه تان در همه دانشگاه ها و گرایش ها به لینک زیر بروید.
انتخاب رشته ارشد زیست شناسی سلولی و مولکولی 1402

535میکروبیولوژی – میکروبیولوژی محیطی – دانشگاه فردوسی مشهد – روزانه
850میکروبیولوژی – میکروارگانیسم های بیماری زا – دانشگاه ایلام – روزانه
4297میکروبیولوژی – میکروارگانیسم های بیماری زا – دانشگاه غیرانتفاعی دانش البرز – آبیک – غیرانتفاعی
6795میکروبیولوژی – میکروبیولوژی صنعتی – موسسه غیرانتفاعی خرد – بوشهر – غیرانتفاعی

رتبه های قبولی ارشد زیست شناسی سلولی و مولکولی 1401 در کد ضریب 4: رشته بیوشیمی

در کنکور ارشد مجموعه زیست شناسی سلولی و مولکولی 1401، کد ضریب چهار مربوط به رشته های بیوشیمی،بیوتروریسم و جرم شناسی امنیتی بوده که در جدول زیر نمونه رتبه های قبولی ارشد کد ضریب 4 مربوط به رشته زیست شناسی سلولی و مولکولی را قرار داده ایم.

رتبه ها و محل قبولی ارشد زیست شناسی سلولی و مولکولی 1402-1401: کد ضریب 4: رشته بیوشیمی

رتبه قبولیمحل قبولی
25بیوشیمی – دانشگاه تهران – روزانه
68بیوشیمی – دانشگاه تربیت مدرس – روزانه
190بیوشیمی – دانشگاه تبریز – روزانه
615بیوشیمی – دانشگاه رازی – کرمانشاه – روزانه
برای مشاهده شانس قبولی خود براساس رتبه تان در همه دانشگاه ها و گرایش ها به لینک زیر بروید.
انتخاب رشته ارشد زیست شناسی سلولی و مولکولی 1402

897بیوشیمی – دانشگاه گلستان – گرگان – روزانه
1044بیوشیمی – دانشگاه کاشان – نوبت دوم
1475بیوشیمی – دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان – نوبت دوم
2985بیوشیمی – دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی – مرکز مشهد – پیام نور

رتبه های قبولی ارشد زیست شناسی سلولی و مولکولی 1401 در کد ضریب 5: رشته بیوفیزیک

در کنکور ارشد مجموعه زیست شناسی سلولی و مولکولی 1401، کد ضریب 5 مربوط به رشته بیوفیزیک بود که در جدول زیر نمونه رتبه های قبولی ارشد کد ضریب 5 مربوط به رشته زیست شناسی سلولی و مولکولی را قرار داده ایم.

رتبه ها و محل قبولی ارشد زیست شناسی سلولی و مولکولی 1402-1401: کد ضریب 5: رشته بیوفیزیک

رتبه قبولیمحل قبولی
75بیوفیزیک – دانشگاه تهران – روزانه
435بیوفیزیک – دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) – روزانه
6811بیوفیزیک – دانشگاه پیام نور استان یزد – تفت – پیام نور
برای مشاهده شانس قبولی خود براساس رتبه تان در همه دانشگاه ها و گرایش ها به لینک زیر بروید.
انتخاب رشته ارشد زیست شناسی سلولی و مولکولی 1402

رتبه های قبولی ارشد زیست شناسی سلولی و مولکولی 1401 در کد ضریب 6: گرایش های بیوتکنولوژی میکروبی و مولکولی

در کنکور ارشد مجموعه زیست شناسی سلولی و مولکولی 1401، کد ضریب شش مربوط به گرایش های بیوتکنولوژی میکروبی و بیوتکنولوژی مولکولی از رشته زیست فناوری (بیوتکنولوژی) است.

در جدول زیر نمونه رتبه های قبولی ارشد کد ضریب 6 مربوط به رشته زیست شناسی سلولی و مولکولی را قرار داده ایم.

رتبه ها و محل قبولی ارشد زیست شناسی سلولی و مولکولی 1402-1401: کد ضریب 6: گرایش های بیوتکنولوژی میکروبی و مولکولی

رتبه قبولیمحل قبولی
58زیست فناوری میکروبی – دانشگاه تهران – روزانه
445زیست فناوری میکروبی – دانشگاه شاهد – تهران – روزانه
988زیست فناوری میکروبی – دانشگاه شهرکرد – روزانه
برای مشاهده شانس قبولی خود براساس رتبه تان در همه دانشگاه ها و گرایش ها به لینک زیر بروید.
انتخاب رشته ارشد زیست شناسی سلولی و مولکولی 1402

1258زیست فناوری میکروبی – دانشگاه محقق اردبیلی – اردبیل – روزانه
1674زیست فناوری میکروبی – دانشگاه تخصصی فناوریهای نوین آمل – نوبت دوم
5987زیست فناوری میکروبی – موسسه غیرانتفاعی نور دانش – میمه – غیرانتفاعی

رتبه های قبولی ارشد زیست شناسی سلولی و مولکولی 1401 در کد ضریب 7: گرایش بیوتکنولوژی دریا

در کنکور ارشد مجموعه زیست شناسی سلولی و مولکولی 1401، کد ضریب 7 مربوط به گرایش دریا از رشته زیست فناوری (بیوتکنولوژی) بود.

رتبه ها و محل قبولی ارشد زیست شناسی سلولی و مولکولی 1402-1401: کد ضریب 7: گرایش دریا

رتبه قبولیمحل قبولی
600زیست فناوری دریا – دانشگاه ارومیه – روزانه

رتبه های قبولی ارشد زیست شناسی سلولی و مولکولی 1401 در کد ضریب 8: گرایش صنعت و محیط زیست

در کنکور ارشد مجموعه زیست شناسی سلولی و مولکولی 1401، کد ضریب 8 مربوط به گرایش صنعت و محیط زیست از رشته زیست فناوری (بیوتکنولوژی) بود که در جدول زیر نمونه رتبه های قبولی ارشد کد ضریب 8 مربوط به رشته زیست شناسی سلولی و مولکولی را قرار داده ایم.

رتبه ها و محل قبولی ارشد زیست شناسی سلولی و مولکولی 1402-1401: کد ضریب 8: گرایش صنعت و محیط زیست

رتبه قبولیمحل قبولی
195زیست فناوری صنعت و محیط زیست – دانشگاه تهران-دانشکده علوم و فنون نوین – روزانه

آمار رتبه های قبولی ارشد زیست شناسی سلولی و مولکولی 1401-1400

رتبه های قبولی ارشد زیست شناسی سلولی و مولکولی 1401-1400 را در دانشگاه ها و دوره های مختلف تحصیلی در ادامه این مطلب می توانید مشاهده کنید.

رتبه های قبولی ارشد زیست شناسی سلولی و مولکولی 1400 در کد ضریب 1: رشته های زیست فناوری و اخلاق زیستی

در ارشد مجموعه زیست شناسی سلولی و مولکولی 1400، کد ضریب یک مربوط به رشته های زیست شناسی سلولی و مولکولی، زیست فناوری (بیوتکنولوژی)، ریززیست فناوری، اخلاق زیستی و انسان شناسی زیستی بوده که در دفترچه ثبت نام ارشد 1401 رشته فناوری سلول های بنيادی و بازسازی بافت نیز به این مجموعه اضافه شده و کد ضریب یک را به خود اختصاص داده است. 

در جدول زیر نمونه رتبه های قبولی ارشد کد ضریب 1 مربوط به رشته زیست شناسی سلولی و مولکولی را قرار داده ایم.

رتبه ها و محل قبولی ارشد زیست شناسی سلولی و مولکولی 1401-1400: کد ضریب 1: رشته های زیست شناسی سلولی و مولکولی، زیست فناوری

رتبه قبولیرشته و محل قبولی
9زیست شناسی سلولی و مولکولی – فناوری سلول های بنیادی و بازسازی بافت – دانشگاه تهران – روزانه
48زیست شناسی سلولی و مولکولی – ریززیست فناوری – دانشگاه تهران-دانشکده علوم و فنون نوین – روزانه
101زیست شناسی سلولی و مولکولی – زیست فناوری – دانشگاه تهران – نوبت دوم
135زیست شناسی سلولی و مولکولی – دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) – روزانه
193زیست شناسی سلولی و مولکولی – دانشگاه تبریز – روزانه
389زیست شناسی سلولی و مولکولی – دانشگاه مازندران – بابلسر – روزانه
768زیست شناسی سلولی و مولکولی – دانشگاه مازندران – بابلسر – نوبت دوم
1108زیست شناسی سلولی و مولکولی – دانشگاه حکیم سبزواری – سبزوار – روزانه
2289زیست شناسی سلولی و مولکولی – دانشگاه تبریز – پردیس خودگردان
5993زیست شناسی سلولی و مولکولی – زیست فناوری – موسسه غیرانتفاعی کاویان – مشهد – غیرانتفاعی

رتبه های قبولی ارشد زیست شناسی سلولی و مولکولی 1400 در کد ضریب 2: رشته ژنتیک

در کنکور ارشد مجموعه زیست شناسی سلولی و مولکولی 1400، کد ضریب 2 مربوط به رشته ژنتیک بود که در جدول زیر نمونه رتبه های قبولی ارشد کد ضریب 2 مربوط به رشته زیست شناسی سلولی و مولکولی را قرار داده ایم.

رتبه ها و محل قبولی ارشد زیست شناسی سلولی و مولکولی 1401-1400: کد ضریب 2: رشته ژنتیک

رتبه قبولیرشته و محل قبولی
48ژنتیک – دانشگاه تربیت مدرس – روزانه
115ژنتیک- دانشگاه اصفهان – روزانه
158ژنتیک – دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) – نوبت دوم
341ژنتیک – دانشگاه شهید باهنر – کرمان – روزانه
535ژنتیک – دانشگاه اراک – روزانه
679ژنتیک – دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ – تهران – غیرانتفاعی
933ژنتیک – دانشگاه پیام نور استان تهران – واحد ری – پیام نور
1455ژنتیک – دانشگاه زابل – نوبت دوم
4832ژنتیک – دانشگاه غیرانتفاعی علم و هنر – یزد – غیرانتفاعی

رتبه های قبولی ارشد زیست شناسی سلولی و مولکولی 1400 در کد ضریب 3: رشته میکروبیولوژی

در کنکور ارشد مجموعه زیست شناسی سلولی و مولکولی 1400، کد ضریب 3 مربوط به رشته میکروبیولوژی بود که در جدول زیر نمونه رتبه های قبولی ارشد کد ضریب 3 مربوط به رشته زیست شناسی سلولی و مولکولی را قرار داده ایم.

رتبه ها و محل قبولی ارشد زیست شناسی سلولی و مولکولی 1401-1400: کد ضریب 3: رشته میکروبیولوژی

رتبه قبولیرشته و محل قبولی
51میکروبیولوژی – میکروبهای بیماریزا – دانشگاه شهید بهشتی – تهران – روزانه
293میکروبیولوژی – میکروبیولوژی محیطی – دانشگاه تهران – نوبت دوم
365میکروبیولوژی – میکروبهای بیماریزا – دانشگاه فردوسی مشهد – روزانه
492میکروبیولوژی – میکروبهای بیماریزا – دانشگاه شهید باهنر – کرمان – روزانه
578میکروبیولوژی – میکروبیولوژی صنعتی – دانشگاه رازی – کرمانشاه – روزانه
625میکروبیولوژی – میکروبیولوژی صنعتی – دانشگاه اصفهان – نوبت دوم
941میکروبیولوژی – میکروبهای بیماریزا – دانشگاه ایلام – روزانه
1286میکروبیولوژی – میکروبیولوژی محیطی – دانشگاه مازندران – بابلسر – نوبت دوم
4895میکروبیولوژی – میکروبیولوژی صنعتی – موسسه غیرانتفاعی ربع رشیدی – تبریز – غیرانتفاعی
6117میکروبیولوژی – میکروبهای بیماریزا – موسسه غیرانتفاعی شاندیز – مشهد – غیرانتفاعی

رتبه های قبولی ارشد زیست شناسی سلولی و مولکولی 1400 در کد ضریب 4: رشته بیوشیمی

در کنکور ارشد مجموعه زیست شناسی سلولی و مولکولی 1400، کد ضریب چهار مربوط به رشته بیوشیمی بوده که در دفترچه ثبت نام ارشد 1401 رشته های بیوتروریسم و جرم شناسی امنیتی نیز به کد ضریب چهار افزوده شده است.

در جدول زیر نمونه رتبه های قبولی ارشد کد ضریب 4 مربوط به رشته زیست شناسی سلولی و مولکولی را قرار داده ایم.

رتبه ها و محل قبولی ارشد زیست شناسی سلولی و مولکولی 1401-1400: کد ضریب 4: رشته بیوشیمی

رتبه قبولیرشته و محل قبولی
65بیوشیمی – دانشگاه تربیت مدرس – روزانه
153بیوشیمی – دانشگاه اصفهان – روزانه
295بیوشیمی – دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) – نوبت دوم
574بیوشیمی – دانشگاه گیلان – رشت – روزانه
688بیوشیمی – دانشگاه کاشان – روزانه
875بیوشیمی – دانشگاه لرستان – خرم آباد – روزانه
981بیوشیمی – دانشگاه صنعتی مالک اشتر – نوبت دوم
1098بیوشیمی – دانشگاه حکیم سبزواری – سبزوار – روزانه
1466بیوشیمی – دانشگاه گلستان – گرگان – نوبت دوم
4098بیوشیمی – دانشگاه پیام نور استان یزد – تفت – پیام نور
6238بیوشیمی – دانشگاه گیلان – رشت – پردیس خودگردان

رتبه های قبولی ارشد زیست شناسی سلولی و مولکولی 1400 در کد ضریب 5: رشته بیوفیزیک

در کنکور ارشد مجموعه زیست شناسی سلولی و مولکولی 1400، کد ضریب 5 مربوط به رشته بیوفیزیک بود که در جدول زیر نمونه رتبه های قبولی ارشد کد ضریب 5 مربوط به رشته زیست شناسی سلولی و مولکولی را قرار داده ایم.

رتبه ها و محل قبولی ارشد زیست شناسی سلولی و مولکولی 1401-1400: کد ضریب 5: رشته بیوفیزیک

رتبه قبولیرشته و محل قبولی
75بیوفیزیک – دانشگاه تهران – روزانه
419بیوفیزیک – دانشگاه تبریز – روزانه
717بیوفیزیک – دانشگاه الزهرا(س) – نوبت دوم

رتبه های قبولی ارشد زیست شناسی سلولی و مولکولی 1400 در کد ضریب 6: گرایش های بیوتکنولوژی میکروبی و مولکولی

در کنکور ارشد مجموعه زیست شناسی سلولی و مولکولی، کد ضریب شش مربوط به گرایش های بیوتکنولوژی میکروبی و بیوتکنولوژی مولکولی از رشته زیست فناوری (بیوتکنولوژی) است.

در جدول زیر نمونه رتبه های قبولی ارشد کد ضریب 6 مربوط به رشته زیست شناسی سلولی و مولکولی را قرار داده ایم.

رتبه ها و محل قبولی ارشد زیست شناسی سلولی و مولکولی 1401-1400: کد ضریب 6: گرایش های بیوتکنولوژی میکروبی و مولکولی

رتبه قبولیرشته و محل قبولی
54زیست فناوری میکروبی و ملکولی – میکروبی – دانشگاه تهران – روزانه
362زیست فناوری میکروبی و ملکولی – میکروبی – دانشگاه فردوسی مشهد – روزانه
591زیست فناوری میکروبی و ملکولی – میکروبی – دانشگاه اصفهان – نوبت دوم
822زیست فناوری میکروبی و ملکولی – میکروبی – دانشگاه شهرکرد – روزانه
1455زیست فناوری میکروبی و ملکولی – میکروبی – دانشگاه پیام نور استان تهران – تهران شرق – پیام نور
5894زیست فناوری میکروبی و ملکولی – میکروبی – موسسه غیرانتفاعی ربع رشیدی – تبریز – غیرانتفاعی

رتبه های قبولی ارشد زیست شناسی سلولی و مولکولی 1400 در کد ضریب 7: گرایش بیوتکنولوژی دریا

در کنکور ارشد مجموعه زیست شناسی سلولی و مولکولی 1400، کد ضریب 7 مربوط به گرایش دریا از رشته زیست فناوری (بیوتکنولوژی) بود.

رتبه ها و محل قبولی ارشد زیست شناسی سلولی و مولکولی 1401-1400: کد ضریب 7: گرایش دریا

رتبه قبولیرشته و محل قبولی
764زیست فناوری دریا – دانشگاه تربیت مدرس (دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی شهرستان نور) – روزانه
1211زیست فناوری دریا – دانشگاه خلیج فارس – بوشهر  – نوبت دوم

رتبه های قبولی ارشد زیست شناسی سلولی و مولکولی 1400 در کد ضریب 8: گرایش صنعت و محیط زیست

در کنکور ارشد مجموعه زیست شناسی سلولی و مولکولی 1400، کد ضریب 8 مربوط به گرایش صنعت و محیط زیست از رشته زیست فناوری (بیوتکنولوژی) بود که در جدول زیر نمونه رتبه های قبولی ارشد کد ضریب 8 مربوط به رشته زیست شناسی سلولی و مولکولی را قرار داده ایم.

رتبه ها و محل قبولی ارشد زیست شناسی سلولی و مولکولی 1401-1400: کد ضریب 8: گرایش صنعت و محیط زیست

رتبه قبولیرشته و محل قبولی
154زیست فناوری صنعت و محیط زیست – دانشگاه تهران-دانشکده علوم و فنون نوین – روزانه

رتبه های قبولی ارشد زیست شناسی سلولی و مولکولی 1400 در کد ضریب 9: رشته آموزش زیست شناسی

در کنکور ارشد مجموعه زیست شناسی سلولی و مولکولی، کد ضریب نه مربوط به رشته آموزش زیست شناسی بود.

رتبه های قبولی ارشد زیست شناسی سلولی و مولکولی 1400 در کد ضریب 10: رشته نانوبیوممتیک (نانوزیست الهام)

در کنکور ارشد مجموعه زیست شناسی سلولی و مولکولی 1400، کد ضریب 10 مربوط به رشته نانوبیوممتیک (نانوزیست الهام) بود که در جدول زیر نمونه رتبه های قبولی ارشد کد ضریب 10 مربوط به رشته زیست شناسی سلولی و مولکولی را قرار داده ایم.

رتبه ها و محل قبولی ارشد زیست شناسی سلولی و مولکولی 1401-1400: کد ضریب 10: رشته نانوبیوممتیک (نانوزیست الهام)

رتبه قبولیرشته و محل قبولی
291نانوبیوممتیک (نانوزیست الهام) – دانشگاه تهران-دانشکده علوم و فنون نوین – روزانه

آمار رتبه های قبولی ارشد زیست شناسی سلولی و مولکولی 1400-99

رتبه های قبولی ارشد زیست شناسی سلولی و مولکولی 1400-99 را در دانشگاه ها و دوره های مختلف تحصیلی در ادامه این مطلب می توانید مشاهده کنید.

رتبه های قبولی ارشد زیست شناسی سلولی و مولکولی 99 در کد ضریب 1: رشته های زیست فناوری و اخلاق زیستی

در کنکور ارشد مجموعه زیست شناسی سلولی و مولکولی 99، کد ضریب یک مربوط به رشته های زیست شناسی سلولی و مولکولی، زیست فناوری (محض)، ریززیست فناوری، اخلاق زیستی و انسان شناسی زیستی بود که در جدول زیر نمونه رتبه های قبولی ارشد کد ضریب 1 مربوط به رشته زیست شناسی سلولی و مولکولی را قرار داده ایم.

رتبه ها و محل قبولی ارشد زیست شناسی سلولی و مولکولی 1400-99: کد ضریب 1: رشته های زیست شناسی سلولی و مولکولی، زیست فناوری

رتبه قبولیرشته و محل قبولی
31 زیست فناوری دانشگاه تهران – روزانه
99ریززیست فناوری (نانوبیوتکنولوژی) دانشگاه تربیت مدرس – روزانه 
174 زیست شناسی سلولی و مولکولی دانشگاه خوارزمی – روزانه 
287 زیست شناسی سلولی و مولکولی دانشگاه اصفهان – نوبت دوم 
620 زیست شناسی سلولی و مولکولی دانشگاه مازندران – نوبت دوم 
1104 ریززیست فناوری (نانوبیوتکنولوژی) دانشگاه شهید بهشتی – پردیس خودگردان

رتبه های قبولی ارشد زیست شناسی سلولی و مولکولی 99 در کد ضریب 2: رشته ژنتیک

در کنکور ارشد مجموعه زیست شناسی سلولی و مولکولی 99، کد ضریب 2 مربوط به رشته ژنتیک بود که در جدول زیر نمونه رتبه های قبولی ارشد کد ضریب 2 مربوط به رشته زیست شناسی سلولی و مولکولی را قرار داده ایم.

رتبه ها و محل قبولی ارشد زیست شناسی سلولی و مولکولی 1400-99: کد ضریب 2: رشته ژنتیک

رتبه قبولیرشته و محل قبولی
21 ژنتیک دانشگاه شهید بهشتی – روزانه
29 ژنتیک دانشگاه اصفهان – روزانه
155 ژنتیک دانشگاه تبریز – روزانه
286 ژنتیک دانشگاه گیلان – روزانه
340 ژنتیک دانشگاه شهید باهنر کرمان – نوبت دوم
609 ژنتیک دانشگاه خوارزمی تهران – پردیس خودگردان
3470 ژنتیک دانشگاه غیر انتفاعی شهید اشرفی اصفهانی اصفهان

رتبه های قبولی ارشد زیست شناسی سلولی و مولکولی 99 در کد ضریب 3: رشته میکروبیولوژی

در کنکور ارشد مجموعه زیست شناسی سلولی و مولکولی 99، کد ضریب 3 مربوط به رشته میکروبیولوژی بود که در جدول زیر نمونه رتبه های قبولی ارشد کد ضریب 3 مربوط به رشته زیست شناسی سلولی و مولکولی را قرار داده ایم.

رتبه ها و محل قبولی ارشد زیست شناسی سلولی و مولکولی 1400-99: کد ضریب 3: رشته میکروبیولوژی

رتبه قبولیرشته و محل قبولی
45میکروبیولوژی میکروب های بیماری زا دانشگاه شهید بهشتی – روزانه
131میکروبیولوژی محیطی دانشگاه تهران – نوبت دوم 
222میکروبیولوژی صنعتی دانشگاه شهید بهشتی – نوبت دوم
376میکروبیولوژی میکروب های بیماری زا دانشگاه مازندران – روزانه
1661میکروبیولوژی صنعتی دانشگاه شهید بهشتی – پردیس خودگردان
7496میکروبیولوژی میکروب های بیماری زا موسسه غیر انتفاعی نور دانش میمه 

رتبه های قبولی ارشد زیست شناسی سلولی و مولکولی 99 در کد ضریب 4: رشته بیوشیمی

در کنکور ارشد مجموعه زیست شناسی سلولی و مولکولی 99، کد ضریب 4 مربوط به رشته بیوشیمی بود که در جدول زیر نمونه رتبه های قبولی ارشد کد ضریب 4 مربوط به رشته زیست شناسی سلولی و مولکولی را قرار داده ایم.

رتبه ها و محل قبولی ارشد زیست شناسی سلولی و مولکولی 1400-99: کد ضریب 4: رشته بیوشیمی

رتبه قبولیرشته و محل قبولی
14  بیوشیمی دانشگاه تهران – روزانه
121  بیوشیمی دانشگاه فردوسی مشهد – روزانه
154  بیوشیمی دانشگاه اصفهان – روزانه
620  بیوشیمی دانشگاه زنجان – نوبت دوم
831  بیوشیمی دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان – روزانه
1119  بیوشیمی دانشگاه شهیدبهشتی – پردیس خودگردان

رتبه های قبولی ارشد زیست شناسی سلولی و مولکولی 99 در کد ضریب 5: رشته بیوفیزیک

در کنکور ارشد مجموعه زیست شناسی سلولی و مولکولی 99، کد ضریب 5 مربوط به رشته بیوفیزیک بود که در جدول زیر نمونه رتبه های قبولی ارشد کد ضریب 5 مربوط به رشته زیست شناسی سلولی و مولکولی را قرار داده ایم.

رتبه ها و محل قبولی ارشد زیست شناسی سلولی و مولکولی 1400-99: کد ضریب 5: رشته بیوفیزیک

رتبه قبولیرشته و محل قبولی
27 بیوفیزیک دانشگاه تهران – روزانه
655  بیوفیزیک دانشگاه تحصیلات تکمیلی در علوم پایه زنجان – روزانه

رتبه های قبولی ارشد زیست شناسی سلولی و مولکولی 99 در کد ضریب 6: گرایش های بیوتکنولوژی میکروبی و مولکولی

در کنکور ارشد مجموعه زیست شناسی سلولی و مولکولی 99، کد ضریب 6 مربوط به گرایش های بیوتکنولوژی میکروبی و بیوتکنولوژی مولکولی از رشته زیست فناوری (بیوتکنولوژی) بود که در جدول زیر نمونه رتبه های قبولی ارشد کد ضریب 6 مربوط به رشته زیست شناسی سلولی و مولکولی را قرار داده ایم.

رتبه ها و محل قبولی ارشد زیست شناسی سلولی و مولکولی 1400-99: کد ضریب 6: گرایش های بیوتکنولوژی میکروبی و مولکولی

رتبه قبولیرشته و محل قبولی
51 زیست فناوری میکروبی دانشگاه تهران – نوبت دوم
158 زیست فناوری میکروبی دانشگاه اصفهان – روزانه
596 زیست فناوری میکروبی دانشگاه سمنان – روزانه
737 زیست فناوری میکروبی دانشگاه الزهرا تهران – نوبت دوم
4124 زیست فناوری میکروبی موسسه غیر انتفاعی جهاد دانشگاهی اصفهان

رتبه های قبولی ارشد زیست شناسی سلولی و مولکولی 99 در کد ضریب 7: گرایش بیوتکنولوژی دریا

در کنکور ارشد مجموعه زیست شناسی سلولی و مولکولی 99، کد ضریب 7 مربوط به گرایش دریا از رشته زیست فناوری (بیوتکنولوژی) بود.

رتبه های قبولی ارشد زیست شناسی سلولی و مولکولی 99 در کد ضریب 8: گرایش صنعت و محیط زیست

در کنکور ارشد مجموعه زیست شناسی سلولی و مولکولی 99، کد ضریب 8 مربوط به گرایش صنعت و محیط زیست از رشته زیست فناوری (بیوتکنولوژی) بود که در جدول زیر نمونه رتبه های قبولی ارشد کد ضریب 8 مربوط به رشته زیست شناسی سلولی و مولکولی را قرار داده ایم.

رتبه ها و محل قبولی ارشد زیست شناسی سلولی و مولکولی 1400-99: کد ضریب 8: گرایش صنعت و محیط زیست

رتبه قبولیرشته و محل قبولی
247 زیست فناوری (بیوتکنولوژی) – صنعت و محیط زیست دانشگاه تهران – نوبت دوم

رتبه های قبولی ارشد زیست شناسی سلولی و مولکولی 99 در کد ضریب 10: رشته نانوبیوممتیک (نانوزیست الهام)

در کنکور ارشد مجموعه زیست شناسی سلولی و مولکولی 99، کد ضریب 10 مربوط به رشته نانوبیوممتیک (نانوزیست الهام) بود که در جدول زیر نمونه رتبه های قبولی ارشد کد ضریب 10 مربوط به رشته زیست شناسی سلولی و مولکولی را قرار داده ایم.

رتبه ها و محل قبولی ارشد زیست شناسی سلولی و مولکولی 1400-99: کد ضریب 10: رشته نانوبیوممتیک (نانوزیست الهام)

رتبه قبولیرشته و محل قبولی
213 نانوبیوممتیک – نانو زیست الهام دانشگاه تهران – روزانه
به این مطلب امتیاز دهید
بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کد امنیتی *محدودیت زمانی مجاز به پایان رسید. لطفا کد امنیتی را دوباره تکمیل کنید.

سوالات و کلید سوالات ارشد بیماری شناسی گیاهی 1403
تخمین رتبه
سوالات و کلید سوالات ارشد بیماری شناسی گیاهی 1403

سوالات و کلید سوالات ارشد بیماری شناسی گیاهی 1403 برای دانلود سوالات و کلید سوالات ارشد بیماری شناسی گیاهی 1403، از طریق لینک های زیر اقدام نمایید. دانلود سوالات ارشد بیماری شناسی گیاهی 1404-1403  پاسخنامه و کلید سوالات ارشد بیماری شناسی گیاهی 1404-1403 (به محض انتشار کلید) توجه مهم: در …

سوالات و کلید سوالات ارشد مدیریت 1403
تخمین رتبه
سوالات و کلید سوالات ارشد مدیریت 1403

سوالات و کلید سوالات ارشد مدیریت 1403 برای دانلود سوالات و کلید سوالات ارشد مدیریت 1403، از طریق لینک های زیر اقدام نمایید. دانلود سوالات ارشد مدیریت 1404-1403 پاسخنامه و کلید سوالات ارشد مدیریت 1404-1403 (به محض انتشار کلید) توجه مهم: در ادامه مطلب لینک های مهمی برای مشاهده مطالبی …

سوالات و کلید سوالات ارشد حسابداری 1403
تخمین رتبه
سوالات و کلید سوالات ارشد حسابداری 1403

سوالات و کلید سوالات ارشد حسابداری 1403 برای دانلود سوالات و کلید سوالات ارشد حسابداری 1403، از طریق لینک های زیر اقدام نمایید. دانلود سوالات ارشد حسابداری 1404-1403 پاسخنامه و کلید سوالات ارشد حسابداری 1404-1403 (به محض انتشار کلید) توجه مهم: در ادامه مطلب لینک های مهمی برای مشاهده مطالبی …