رتبه های قبولی ارشد زبان فرانسه 1402-1401 و محل قبولی
انتخاب رشته کارشناسی ارشد

رتبه های قبولی ارشد زبان فرانسه 1402-1401

رتبه های قبولی ارشد زبان فرانسه 1402-1401 را در دانشگاه ها و دوره های مختلف تحصیلی در این مطلب برای شما گذاشته ایم. توجه داشته باشید که رتبه های قبولی ارشد 1402-1401 گذاشته شده در این مطلب حاوی درصدهایی که به این رتبه ها منجر شده است، نیست. اگر می خواهید نمونه کارنامه های ارشد زبان فرانسه 1401 که در آنها رتبه ها و درصدهای دروس مختلف دروس مختلف نیز درج شده است را مشاهده کنید باید به مطلب زیر مراجعه کنید.

نمونه کارنامه های ارشد زبان فرانسه 1402-1401

برای انتخاب رشته ارشد 1402 از نرم افزار انتخاب رشته مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار انتخاب رشته ارشد 1402

 محل قبولی ارشد زبان فرانسه 1402-1401

محل قبولی داوطلبان ارشد زبان فرانسه 1401 با توجه به رتبه ای که کسب کرده اند برای انتخاب رشته ارشد 1402 بسیار اهمیت دارد. به نوعی شانس قبولی ارشد 1402 را براساس محل قبولی ارشد زبان فرانسه در سال 1401 می توان تخمین صحیح و دقیق زد. اگرچه همواره تغییرات کوچک و گاهی حتی زیاد (به خاطر تغییر ظرفیت ها) در رتبه های قبولی ارشد زبان فرانسه 1402 نسبت به محل قبولی ارشد زبان فرانسه 1401 به جود می آید.

صحت و دقت رتبه ها و محل قبولی ارشد زبان فرانسه 1401

برای افزایش ضریب اطمینان شما برای انتخاب رشته ارشد 1402، رتبه ها و محل قبولی ارشد سال 1401 را به گونه ای انتخاب کرده ایم که تقریباً نزدیک به آخرین رتبه های قبولی ارشد زبان فرانسه 1401 در دوره ها و دانشگاه های مختلف باشد. بنابراین سعی شده است تا حد امکان صحت و دقت بسیار بالایی را برای انتشار این اطلاعات به شما ارائه دهیم. البته تنها گلچینی از نمونه رتبه قبولی های ارشد زبان فرانسه 1401 را در اختیار شما قرار داده ایم، اما در زمان انتخاب رشته ارشد 1402 زبان فرانسه، همه شانس های دقیق قبولی براساس رتبه ای که کسب کرده اید و در قالب نرم افزار انتخاب رشته ارشد 1402 مشاوران تحصیلی به شما ارائه داده می شود.

برای انتخاب رشته ارشد 1402 از نرم افزار انتخاب رشته مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار انتخاب رشته ارشد 1402

رتبه ها و محل قبولی ارشد زبان فرانسه 1401 براساس گرایش های مختلف

رتبه ها و محل قبولی ارشد زبان فرانسه 1402-1401 را به صورت تفکیک شده و براساس رشته-گرایش های مجموعه زبان فرانسه ارائه کرده ایم تا راحت تر بتوانید از این اطلاعات استفاده کنید. همچنین رشته-گرایش های مختلف باعث به وجود آمدن کد ضرایب مختلف می شوند و هر کد ضریب، رتبه متفاوتی دارد. در نتیجه رتبه ها و محل قبولی ارشد زبان فرانسه 1401 را براساس رتبه ها در کد ضریب مربوط به آن رشته دانشگاه قبولی برای شما قرار داده ایم.

در ارشد زبان فرانسه براساس دفترچه کنکور ارشد 1401، 2 کد ضریب داشتیم. برای دسترسی سریعتر به رتبه های قبولی ارشد زبان فرانسه 1402-1401 از لینک های جدول زیر استفاده کنید.

لینک های رتبه های قبولی ارشد زبان فرانسه 1401 براساس رشته ها و گرایش ها (کد ضرایب)

رتبه ها و محل قبولی ارشد زبان فرانسه در کد ضریب 1 : رشته های آموزش زبان فرانسه و زبان و ادبیات فرانسه
رتبه ها و محل قبولی ارشد زبان فرانسه در کد ضریب 2 : رشته مترجمی زبان فرانسه

رتبه های قبولی ارشد زبان فرانسه 1401 در کد ضریب 1: رشته های آموزش زبان فرانسه و زبان و ادبیات فرانسه

در کنکور ارشد مجموعه زبان فرانسه 1401، کد ضریب یک مربوط به رشته های آموزش زبان فرانسه و زبان و ادبیات فرانسه بود که در جدول زیر نمونه رتبه های قبولی ارشد کد ضریب 1 مربوط به رشته زبان فرانسه را قرار داده ایم.

رتبه ها و محل قبولی ارشد زبان فرانسه 1402-1401: کد ضریب 1: رشته های آموزش زبان فرانسه و زبان و ادبیات فرانسه

رتبه قبولی محل قبولی
3 ارشد آموزش زبان فرانسه‌ – دانشگاه تهران – روزانه
13 ارشد زبان و ادبیات فرانسه‌ – دانشگاه تهران – روزانه
42 ارشد زبان و ادبیات فرانسه‌ – دانشگاه اصفهان – روزانه
145 ارشد زبان و ادبیات فرانسه‌ – دانشگاه حکیم‌ سبزواری – سبزوار – روزانه

 

برای انتخاب رشته ارشد 1402 از نرم افزار انتخاب رشته مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار انتخاب رشته ارشد 1402

رتبه های قبولی ارشد زبان فرانسه 1401 در کد ضریب 2: رشته مترجمی زبان فرانسه

در کنکور ارشد مجموعه زبان فرانسه 1401، کد ضریب 2 مربوط به رشته مترجمی زبان فرانسه بود که در جدول زیر نمونه رتبه های قبولی ارشد کد ضریب 2 مربوط به رشته زبان فرانسه را قرار داده ایم.

رتبه ها و محل قبولی ارشد زبان فرانسه 1402-1401: کد ضریب 2: رشته مترجمی زبان فرانسه

رتبه قبولی محل قبولی
9 ارشد مترجمی‌ زبان فرانسه‌ – دانشگاه شهید بهشتی‌ – تهران – روزانه
89 ارشد مترجمی‌ زبان فرانسه‌ – دانشگاه تبریز – نوبت دوم

 

برای انتخاب رشته ارشد 1402 از نرم افزار انتخاب رشته مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار انتخاب رشته ارشد 1402

آمار رتبه های قبولی ارشد زبان فرانسه  1401-1400

رتبه های قبولی ارشد زبان فرانسه 1401-1400 را در دانشگاه ها و دوره های مختلف تحصیلی در ادامه این مطلب می توانید مشاهده کنید.

رتبه های قبولی ارشد زبان فرانسه 1400 در کد ضریب 1: رشته های آموزش زبان فرانسه و زبان و ادبیات فرانسه

در کنکور ارشد مجموعه زبان فرانسه 1400، کد ضریب یک مربوط به رشته های آموزش زبان فرانسه و زبان و ادبیات فرانسه بود که در جدول زیر نمونه رتبه های قبولی ارشد کد ضریب 1 مربوط به رشته زبان فرانسه را قرار داده ایم.

رتبه ها و محل قبولی ارشد زبان فرانسه 1401-1400: کد ضریب 1: رشته های آموزش زبان فرانسه و زبان و ادبیات فرانسه

رتبه قبولی رشته و محل قبولی
4 ارشد زبان فرانسه – آموزش زبان فرانسه‌ – دانشگاه تهران – روزانه
13 ارشد زبان فرانسه – آموزش زبان فرانسه‌ – دانشگاه تربیت‌ مدرس – نوبت دوم
18 ارشد زبان فرانسه – زبان و ادبیات فرانسه‌ – دانشگاه تهران – روزانه
38 ارشد زبان فرانسه – آموزش زبان فرانسه‌ – دانشگاه تبریز – روزانه
57 ارشد زبان فرانسه – زبان و ادبیات فرانسه‌ – دانشگاه اصفهان – نوبت دوم
131 ارشد زبان فرانسه – زبان و ادبیات فرانسه‌ – دانشگاه حکیم‌ سبزواری – سبزوار – روزانه

رتبه های قبولی ارشد زبان فرانسه 1400 در کد ضریب 2: رشته مترجمی زبان فرانسه

در کنکور ارشد مجموعه زبان فرانسه 1400، کد ضریب 2 مربوط به رشته مترجمی زبان فرانسه بود که در جدول زیر نمونه رتبه های قبولی ارشد کد ضریب 2 مربوط به رشته زبان فرانسه را قرار داده ایم.

برای انتخاب رشته ارشد 1402 از نرم افزار انتخاب رشته مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار انتخاب رشته ارشد 1402

رتبه ها و محل قبولی ارشد زبان فرانسه 1401-1400: کد ضریب 2: رشته مترجمی زبان فرانسه

رتبه قبولی رشته و محل قبولی
4 ارشد زبان فرانسه – مترجمی‌ زبان فرانسه‌ – دانشگاه تهران – روزانه
13 ارشد زبان فرانسه – مترجمی‌ زبان فرانسه‌ – دانشگاه شهید بهشتی‌ – تهران – روزانه
64 ارشد زبان فرانسه – مترجمی‌ زبان فرانسه‌ – دانشگاه اصفهان – نوبت دوم
4.7/5 - (4 امتیاز)
بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کد امنیتی *

کارنامه های ارشد مدیریت منابع انسانی 1401-1402
تخمین رتبه
کارنامه های ارشد مدیریت منابع انسانی 1401-1402

نمونه کارنامه های ارشد مدیریت منابع انسانی سال 1402-1401 کارنامه های کنکور ارشد مدیریت منابع انسانی 1402-1401، برای فهمیدن رتبه ها و درصدها، برای داوطلبان کنکور ارشد 1402 بسیار حائز اهمیت است. در کارنامه های کنکور ارشد مدیریت منابع انسانی 1401، مهم ترین اطلاعات شامل رتبه ها و درصدهاست. برای …

کارنامه های ارشد مدیریت کارآفرینی 1401-1402
تخمین رتبه
کارنامه های ارشد مدیریت کارآفرینی 1401-1402

نمونه کارنامه های ارشد مدیریت کارآفرینی سال 1402-1401 کارنامه های کنکور ارشد مدیریت کارآفرینی 1402-1401، برای فهمیدن رتبه ها و درصدها، برای داوطلبان کنکور ارشد 1402 بسیار حائز اهمیت است. در کارنامه های کنکور ارشد مدیریت کارآفرینی 1401، مهم ترین اطلاعات شامل رتبه ها و درصدهاست. برای مشاهده محل قبولی …

کارنامه های ارشد مدیریت مالی 1401-1402
تخمین رتبه
کارنامه های ارشد مدیریت مالی 1401-1402

نمونه کارنامه های ارشد مدیریت مالی سال 1402-1401 کارنامه های کنکور ارشد مدیریت مالی 1402-1401، برای فهمیدن رتبه ها و درصدها، برای داوطلبان کنکور ارشد 1402 بسیار حائز اهمیت است. در کارنامه های کنکور ارشد مدیریت مالی 1401، مهم ترین اطلاعات شامل رتبه ها و درصدهاست. برای مشاهده محل قبولی …