رتبه های قبولی ارشد زبان عربی 1402-1401 و محل قبولی
انتخاب رشته کارشناسی ارشد

رتبه های قبولی ارشد زبان عربی 1402-1401

رتبه های قبولی ارشد زبان عربی 1402-1401 را در دانشگاه ها و دوره های مختلف تحصیلی در این مطلب برای شما گذاشته ایم. توجه داشته باشید که رتبه های قبولی ارشد 1402-1401 گذاشته شده در این مطلب حاوی درصدهایی که به این رتبه ها منجر شده است، نیست. اگر می خواهید نمونه کارنامه های ارشد زبان عربی 1401 که در آنها رتبه ها و درصدهای دروس مختلف دروس مختلف نیز درج شده است را مشاهده کنید باید به مطلب زیر مراجعه کنید.

نمونه کارنامه های ارشد زبان عربی 1402-1401

 محل قبولی ارشد زبان عربی 1402-1401

محل قبولی داوطلبان ارشد زبان عربی 1401 با توجه به رتبه ای که کسب کرده اند برای انتخاب رشته ارشد 1402 بسیار اهمیت دارد. به نوعی شانس قبولی ارشد 1402 را براساس محل قبولی ارشد زبان عربی در سال 1401 می توان تخمین صحیح و دقیق زد. اگرچه همواره تغییرات کوچک و گاهی حتی زیاد (به خاطر تغییر ظرفیت ها) در رتبه های قبولی ارشد زبان عربی 1402 نسبت به محل قبولی ارشد زبان عربی 1401 به جود می آید.

صحت و دقت رتبه ها و محل قبولی ارشد زبان عربی 1401

برای افزایش ضریب اطمینان شما برای انتخاب رشته ارشد 1402، رتبه ها و محل قبولی ارشد سال 1401 را به گونه ای انتخاب کرده ایم که تقریباً نزدیک به آخرین رتبه های قبولی ارشد زبان عربی 1401 در دوره ها و دانشگاه های مختلف باشد. بنابراین سعی شده است تا حد امکان صحت و دقت بسیار بالایی را برای انتشار این اطلاعات به شما ارائه دهیم. البته تنها گلچینی از نمونه رتبه قبولی های ارشد زبان عربی 1401 را در اختیار شما قرار داده ایم، اما در زمان انتخاب رشته ارشد 1402 زبان عربی، همه شانس های دقیق قبولی براساس رتبه ای که کسب کرده اید و در قالب نرم افزار انتخاب رشته ارشد 1402 مشاوران تحصیلی به شما ارائه داده می شود.

رتبه ها و محل قبولی ارشد زبان عربی 1401 براساس گرایش های مختلف

رتبه ها و محل قبولی ارشد زبان عربی 1402-1401 را به صورت تفکیک شده و براساس رشته-گرایش های مجموعه زبان عربی ارائه کرده ایم تا راحت تر بتوانید از این اطلاعات استفاده کنید. همچنین رشته-گرایش های مختلف باعث به وجود آمدن کد ضرایب مختلف می شوند و هر کد ضریب، رتبه متفاوتی دارد. در نتیجه رتبه ها و محل قبولی ارشد زبان عربی 1401 را براساس رتبه ها در کد ضریب مربوط به آن رشته دانشگاه قبولی برای شما قرار داده ایم.

در ارشد زبان عربی براساس دفترچه کنکور ارشد 1401، 3 کد ضریب داشتیم. برای دسترسی سریعتر به رتبه های قبولی ارشد زبان عربی 1402-1401 از لینک های جدول زیر استفاده کنید.

لینک های رتبه های قبولی ارشد زبان عربی 1401 براساس رشته ها و گرایش ها (کد ضرایب)

رتبه ها و محل قبولی ارشد زبان عربی در کد ضریب 1 : رشته های ادبیات عربی و زبان و ادبیات عربی
رتبه ها و محل قبولی ارشد زبان عربی در کد ضریب 2 : رشته مترجمی زبان عربی
رتبه ها و محل قبولی ارشد زبان عربی در کد ضریب 3 : رشته آموزش زبان عربی

رتبه های قبولی ارشد زبان عربی 1401 در کد ضریب 1: رشته های ادبیات عربی، زبان و ادبیات عربی

در کنکور ارشد مجموعه زبان عربی 1401، کد ضریب یک مربوط به رشته های ادبیات عربی، زبان و ادبیات عربی و ادبیات تطبیقی فارسی -عربی بود که در جدول زیر نمونه رتبه های قبولی ارشد کد ضریب 1 مربوط به رشته زبان عربی را قرار داده ایم.

رتبه ها و محل قبولی ارشد زبان عربی 1402-1401: کد ضریب 1: رشته های ادبیات عربی و زبان و ادبیات عربی

رتبه قبولیمحل قبولی
26ارشد ادبیات عربی  – دانشگاه تهران – روزانه
248ارشد ادبیات عربی  – دانشگاه فردوسی مشهد   – روزانه
393ارشد ادبیات عربی  – دانشگاه تهران پردیس فارابی قم – نوبت دوم
587ارشد ادبیات عربی  – دانشگاه کاشان   – روزانه
برای مشاهده شانس قبولی خود براساس رتبه تان در همه دانشگاه ها و گرایش ها به لینک زیر بروید.
انتخاب رشته ارشد زبان عربی 1402

702ارشد ادبیات عربی  – دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) – پردیس خودگردان
826ارشد ادبیات عربی  – دانشگاه محقق اردبیلی – اردبیل   – روزانه
1064ارشد ادبیات عربی  – دانشگاه سیستان و بلوچستان – زاهدان   – نوبت دوم
1433ارشد ادبیات عربی  – دانشگاه پیام نور استان قم – مرکز قم   – پیام نور
1575ارشد ادبیات عربی  – دانشگاه سیستان و بلوچستان – زاهدان   – پردیس خودگردان

رتبه های قبولی ارشد زبان عربی 1401 در کد ضریب 2: رشته مترجمی زبان عربی

در کنکور ارشد مجموعه زبان عربی 1401، کد ضریب 2 مربوط به رشته مترجمی زبان عربی بود که در جدول زیر نمونه رتبه های قبولی ارشد کد ضریب 2 مربوط به رشته زبان عربی را قرار داده ایم.

رتبه ها و محل قبولی ارشد زبان عربی 1402-1401: کد ضریب 2: رشته مترجمی زبان عربی

رتبه قبولیمحل قبولی
64ارشد مترجمی زبان عربی  – دانشگاه علامه طباطبایی – تهران   – روزانه
201ارشد مترجمی زبان عربی  – دانشگاه الزهرا(س) – روزانه
547ارشد مترجمی زبان عربی  – دانشگاه شهید چمران – اهواز   – روزانه
826ارشد مترجمی زبان عربی  – دانشگاه سمنان   – نوبت دوم
برای مشاهده شانس قبولی خود براساس رتبه تان در همه دانشگاه ها و گرایش ها به لینک زیر بروید.
انتخاب رشته ارشد زبان عربی 1402

رتبه های قبولی ارشد زبان عربی 1401 در کد ضریب 3: رشته آموزش زبان عربی

در کنکور ارشد مجموعه زبان عربی 1401، کد ضریب 3 مربوط به رشته آموزش زبان عربی بود که در جدول زیر نمونه رتبه های قبولی ارشد کد ضریب 3 مربوط به رشته زبان عربی را قرار داده ایم.

رتبه ها و محل قبولی ارشد زبان عربی 1402-1401: کد ضریب 3: رشته آموزش زبان عربی

رتبه قبولیمحل قبولی
61ارشد آموزش زبان عربی  – دانشگاه تربیت مدرس   – روزانه
1435ارشد آموزش زبان عربی  – دانشگاه شیراز – پردیس خودگردان
برای مشاهده شانس قبولی خود براساس رتبه تان در همه دانشگاه ها و گرایش ها به لینک زیر بروید.
انتخاب رشته ارشد زبان عربی 1402

آمار رتبه های قبولی ارشد زبان عربی 1401-1400

رتبه های قبولی ارشد زبان عربی 1401-1400 را در دانشگاه ها و دوره های مختلف تحصیلی در ادامه این مطلب می توانید مشاهده کنید.

رتبه های قبولی ارشد زبان عربی 1400 در کد ضریب 1: رشته های ادبیات عربی، زبان و ادبیات عربی

در کنکور ارشد مجموعه زبان عربی 1400، کد ضریب یک مربوط به رشته های ادبیات عربی، زبان و ادبیات عربی بود که در دفترچه ثبت نام ارشد 1401 رشته ادبیات تطبیقی فارسی -عربی  نیز به این کد ضریب اضافه شده است.

در جدول زیر نمونه رتبه های قبولی ارشد کد ضریب 1 مربوط به رشته زبان عربی را قرار داده ایم.

رتبه ها و محل قبولی ارشد زبان عربی 1401-1400: کد ضریب 1: رشته های ادبیات عربی و زبان و ادبیات عربی

رتبه قبولیرشته و محل قبولی
29ارشد زبان عربی-ادبیات عربی -دانشگاه تهران  – روزانه
168ارشد زبان عربی-ادبیات عربی -دانشگاه شهید بهشتی – تهران  – نوبت دوم
319ارشد زبان عربی-ادبیات عربی -دانشگاه خوارزمی – تهران (محل تحصیل کرج)  – روزانه
676ارشد زبان عربی-ادبیات عربی -دانشگاه بوعلی سینا – همدان  – روزانه
821ارشد زبان عربی-ادبیات عربی -دانشگاه کاشان  – فقط زن- روزانه
877ارشد زبان عربی-ادبیات عربی -دانشگاه سمنان  – روزانه
1198ارشد زبان عربی-ادبیات عربی -دانشگاه سیستان و بلوچستان – زاهدان  – روزانه
1311ارشد زبان عربی-ادبیات عربی -دانشگاه ایلام  – نوبت دوم

رتبه های قبولی ارشد زبان عربی 1400 در کد ضریب 2: رشته مترجمی زبان عربی

در کنکور ارشد مجموعه زبان عربی 1400، کد ضریب 2 مربوط به رشته مترجمی زبان عربی بود که در جدول زیر نمونه رتبه های قبولی ارشد کد ضریب 2 مربوط به رشته زبان عربی را قرار داده ایم.

رتبه ها و محل قبولی ارشد زبان عربی 1401-1400: کد ضریب 2: رشته مترجمی زبان عربی

رتبه قبولیرشته و محل قبولی
25ارشد زبان عربی-مترجمی زبان عربی -دانشگاه علامه طباطبایی – تهران  – روزانه
52ارشد زبان عربی-مترجمی زبان عربی -دانشگاه اصفهان  – روزانه
234ارشد زبان عربی-مترجمی زبان عربی -دانشگاه الزهرا(س) (ویژه خواهران) – تهران  – نوبت دوم
467ارشد زبان عربی-مترجمی زبان عربی -دانشگاه حکیم سبزواری – سبزوار  – روزانه
932ارشد زبان عربی-مترجمی زبان عربی-دانشگاه کوثر (ویژه خواهران) – بجنورد-روزانه

رتبه های قبولی ارشد زبان عربی 1400 در کد ضریب 3: رشته آموزش زبان عربی

در کنکور ارشد مجموعه زبان عربی 1400، کد ضریب 3 مربوط به رشته آموزش زبان عربی بود که در جدول زیر نمونه رتبه های قبولی ارشد کد ضریب 3 مربوط به رشته زبان عربی را قرار داده ایم.

رتبه ها و محل قبولی ارشد زبان عربی 1401-1400: کد ضریب 3: رشته آموزش زبان عربی

رتبه قبولیرشته و محل قبولی
7ارشد زبان عربی-آموزش زبان عربی -دانشگاه تربیت مدرس- روزانه
1289ارشد زبان عربی-آموزش زبان عربی -دانشگاه شیراز  – پردیس خودگردان
4/5 - (4 امتیاز)
بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کد امنیتی *محدودیت زمانی مجاز به پایان رسید. لطفا کد امنیتی را دوباره تکمیل کنید.

سوالات و کلید سوالات ارشد بیماری شناسی گیاهی 1403
تخمین رتبه
سوالات و کلید سوالات ارشد بیماری شناسی گیاهی 1403

سوالات و کلید سوالات ارشد بیماری شناسی گیاهی 1403 برای دانلود سوالات و کلید سوالات ارشد بیماری شناسی گیاهی 1403، از طریق لینک های زیر اقدام نمایید. دانلود سوالات ارشد بیماری شناسی گیاهی 1404-1403  پاسخنامه و کلید سوالات ارشد بیماری شناسی گیاهی 1404-1403 (به محض انتشار کلید) توجه مهم: در …

سوالات و کلید سوالات ارشد مدیریت 1403
تخمین رتبه
سوالات و کلید سوالات ارشد مدیریت 1403

سوالات و کلید سوالات ارشد مدیریت 1403 برای دانلود سوالات و کلید سوالات ارشد مدیریت 1403، از طریق لینک های زیر اقدام نمایید. دانلود سوالات ارشد مدیریت 1404-1403 پاسخنامه و کلید سوالات ارشد مدیریت 1404-1403 (به محض انتشار کلید) توجه مهم: در ادامه مطلب لینک های مهمی برای مشاهده مطالبی …

سوالات و کلید سوالات ارشد حسابداری 1403
تخمین رتبه
سوالات و کلید سوالات ارشد حسابداری 1403

سوالات و کلید سوالات ارشد حسابداری 1403 برای دانلود سوالات و کلید سوالات ارشد حسابداری 1403، از طریق لینک های زیر اقدام نمایید. دانلود سوالات ارشد حسابداری 1404-1403 پاسخنامه و کلید سوالات ارشد حسابداری 1404-1403 (به محض انتشار کلید) توجه مهم: در ادامه مطلب لینک های مهمی برای مشاهده مطالبی …