رتبه های قبولی ارشد ریاضی 1401-1400 و محل قبولی
انتخاب رشته کارشناسی ارشد

دسترسی سریع تر به محتوا از طریق فهرست عناوین

رتبه های قبولی ارشد ریاضی 1401-1400

رتبه های قبولی ارشد ریاضی 1401-1400 را در دانشگاه ها و دوره های مختلف تحصیلی در این مطلب برای شما گذاشته ایم. توجه داشته باشید که رتبه های قبولی ارشد 1401-1400 گذاشته شده در این مطلب حاوی درصدهایی که به این رتبه ها منجر شده است، نیست. اگر می خواهید نمونه کارنامه های ارشد ریاضی 1400 را که در آنها رتبه ها و درصدهای دروس مختلف در جداول گذاشته شده است مشاهده کنید، به مطلب زیر مراجعه کنید.

نمونه کارنامه های ارشد ریاضی 1401-1400

نمونه کارنامه های سهمیه 5 و 25 درصد ایثارگری ارشد ریاضی 1400

برای انتخاب رشته ارشد 1401 از نرم افزار انتخاب رشته مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار انتخاب رشته ارشد 1401

 محل قبولی ارشد ریاضی 1401-1400

محل قبولی داوطلبان ارشد ریاضی 1401 با توجه به رتبه ای که کسب کرده اند برای انتخاب رشته ارشد 1401 بسیار اهمیت دارد. به نوعی شانس قبولی ارشد 1401 را براساس محل قبولی ارشد ریاضی در سال 1400 می توان تخمین صحیح و دقیق زد. اگرچه همواره تغییرات کوچک و گاهی حتی زیاد (به خاطر تغییر ظرفیت ها) در رتبه های قبولی ارشد ریاضی 1401 نسبت به محل قبولی ارشد ریاضی 1400 به جود می آید.

صحت و دقت رتبه ها و محل قبولی ارشد ریاضی 1400

برای افزایش ضریب اطمینان شما برای انتخاب رشته ارشد 1401، رتبه ها و محل قبولی ارشد سال 1400 را به گونه ای انتخاب کرده ایم که تقریباً نزدیک به آخرین رتبه های قبولی ارشد ریاضی 1400 در دوره ها و دانشگاه های مختلف باشد. بنابراین سعی شده است تا حد امکان صحت و دقت بسیار بالایی را برای انتشار این اطلاعات به شما ارائه دهیم. البته تنها گلچینی از نمونه رتبه قبولی های ارشد ریاضی 1400 را در اختیار شما قرار داده ایم، اما در زمان انتخاب رشته ارشد 1401 ریاضی، همه شانس های دقیق قبولی براساس رتبه ای که کسب کرده اید و در قالب نرم افزار انتخاب رشته ارشد 1401 مشاوران تحصیلی به شما ارائه داده می شود.

برای انتخاب رشته ارشد 1401 از نرم افزار انتخاب رشته مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار انتخاب رشته ارشد 1401

رتبه ها و محل قبولی ارشد ریاضی 1400 براساس گرایش های مختلف

رتبه ها و محل قبولی ارشد ریاضی 1401-1400 را به صورت تفکیک شده و براساس رشته-گرایش های مجموعه ریاضی ارائه کرده ایم تا راحت تر بتوانید از این اطلاعات استفاده کنید. همچنین رشته-گرایش های مختلف باعث به وجود آمدن کد ضرایب مختلف می شوند و هر کد ضریب، رتبه متفاوتی دارد. در نتیجه رتبه ها و محل قبولی ارشد ریاضی 1400 را براساس رتبه ها در کد ضریب مربوط به آن رشته دانشگاه قبولی برای شما قرار داده ایم.

در ارشد ریاضی براساس دفترچه کنکور ارشد 1400، 8 کد ضریب داشتیم. برای دسترسی سریعتر به رتبه های قبولی ارشد ریاضی 1401-1400 از لینک های جدول زیر استفاده کنید.

لینک های رتبه های قبولی ارشد ریاضی 1400 براساس رشته ها و گرایش ها (کد ضرایب)

رتبه ها و محل قبولی ارشد ریاضی در کد ضریب 1: گرایش های ریاضیات و کاربردها (محض)، جبر، آنالیز، هندسه، گراف و ترکیبات و منطق ریاضی
رتبه ها و محل قبولی ارشد ریاضی در کد ضریب 2: گرایش های آنالیز عددی، بهینه سازی، معادلات دیفرانسیل و سیستم های دینامیکی
رتبه ها و محل قبولی ارشد ریاضی در کد ضریب 3: گرایش ریاضی مالی و رشته بیوانفورماتیک
رتبه ها و محل قبولی ارشد ریاضی در کد ضریب 4: گرایش رمز و کد
رتبه ها و محل قبولی ارشد ریاضی در کد ضریب 5: گرایش علوم داده
رتبه ها و محل قبولی ارشد ریاضی در کد ضریب 6: گرایش ریاضیات زیستی
رتبه ها و محل قبولی ارشد ریاضی در کد ضریب 7: رشته آموزش ریاضی
رتبه ها و محل قبولی ارشد ریاضی در کد ضریب 8: رشته محاسبات نرم

رتبه های قبولی ارشد ریاضی 1400 در کد ضریب 1: گرایش های ریاضیات و کاربردها (محض)، جبر، آنالیز و هندسه

در کنکور ارشد مجموعه ریاضی 1400، کد ضریب یک مربوط به گرایش های ریاضیات و کاربردها (محض)، جبر، آنالیز، هندسه، گراف و ترکیبات و منطق ریاضی از مجموعه ریاضیات و کاربردها می شد.

رتبه ها و محل قبولی ارشد ریاضی 1401-1400: کد ضریب 1: گرایش های ریاضیات و کاربردها (محض)، جبر، آنالیز و هندسه

رتبه قبولی رشته و محل قبولی
33 ریاضی محض – رباضیات و کاربردها – دانشگاه صنعتی شریف – تهران – روزانه
329 ریاضی محض – جبر – دانشگاه صنعتی امیرکبیر – تهران – روزانه
625 ریاضی محض – هندسه (توپولوژی) – دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران – روزانه
711 ریاضی محض – جبر – دانشگاه فردوسی مشهد – روزانه
919 ریاضی محض – آنالیز – دانشگاه تربیت مدرس – فاقد خوابگاه – روزانه
987 ریاضی محض – منطق ریاضی – دانشگاه شهید بهشتی – تهران – نوبت دوم
1150 ریاضی محض – آنالیز – دانشگاه شیراز – روزانه
1321 ریاضی محض – جبر – دانشگاه رازی – کرمانشاه – روزانه
1398 ریاضی محض – گراف و ترکیبات – مرکز تحصیلات تکمیلی در علوم پایه – زنجان – روزانه
1449 ریاضی محض – جبر – دانشگاه کاشان – روزانه
1512 ریاضی محض – جبر – دانشگاه ارومیه – روزانه
1592 ریاضی محض – هندسه (توپولوژی) – دانشگاه الزهرا(س) – روزانه
1633 ریاضی محض – آنالیز – دانشگاه اراک – روزانه
1678 ریاضی محض – جبر – دانشکده ریاضی و کامپیوتر خوانسار – روزانه
1683 ریاضی محض – آنالیز – دانشگاه قم – روزانه

برای انتخاب رشته ارشد 1401 از نرم افزار انتخاب رشته مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار انتخاب رشته ارشد 1401

رتبه های قبولی ارشد ریاضی 1400 در کد ضریب 2: گرایش های آنالیز عددی و بهینه سازی

در کنکور ارشد مجموعه ریاضی 1400، کد ضریب 2 مربوط به گرایش های آنالیز عددی، بهینه سازی و معادلات دیفرانسیل و سیستم های دینامیکی از رشته ریاضی کاربردی است.

رتبه ها و محل قبولی ارشد ریاضی 1401-1400: کد ضریب 2 : گرایش های آنالیز عددی و بهینه سازی

رتبه قبولی رشته و محل قبولی
83 ریاضی کاربردی – ریاضی کاربردی – دانشگاه تهران – روزانه
177 ریاضی کاربردی – آنالیز عددی – دانشگاه صنعتی امیرکبیر – تهران – روزانه
365 ریاضی کاربردی – بهینه سازی – دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی – تهران – روزانه
586 ریاضی کاربردی – معادلات دیفرانسیل و سیستم های دینامیکی – دانشگاه شهید بهشتی – تهران – روزانه
709 ریاضی کاربردی – بهینه سازی – دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران – نوبت دوم
840 ریاضی کاربردی – آنالیز عددی – دانشگاه اصفهان – روزانه
994 ریاضی کاربردی – بهینه سازی – دانشگاه شهید چمران – اهواز – روزانه
1243 ریاضی کاربردی – آنالیز عددی – دانشگاه تبریز – روزانه
1300 ریاضی کاربردی – آنالیز عددی – دانشگاه صنعتی شیراز – روزانه
1469 ریاضی کاربردی – آنالیز عددی – دانشگاه یزد – روزانه
1483 ریاضی کاربردی – بهینه سازی – دانشگاه مازندران – بابلسر – نوبت دوم
1498 ریاضی کاربردی – معادلات دیفرانسیل و سیستم های دینامیکی – دانشگاه گیلان – رشت – روزانه
1503 ریاضی کاربردی – ریاضی کاربردی – دانشگاه الزهرا(س) – نوبت دوم
1577 ریاضی کاربردی – آنالیز عددی – دانشگاه پیام نور استان اصفهان – مرکز زرین شهر – پیام نور
1623 ریاضی کاربردی – بهینه سازی – دانشگاه صنعتی ارومیه – پردیس خودگردان

برای انتخاب رشته ارشد 1401 از نرم افزار انتخاب رشته مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار انتخاب رشته ارشد 1401

رتبه های قبولی ارشد ریاضی 1400 در کد ضریب 3: گرایش ریاضی مالی و رشته بیوانفورماتیک

در کنکور ارشد مجموعه ریاضی 1400، کد ضریب 3 مربوط به گرایش های گرایش ریاضی مالی و رشته بیوانفورماتیک است که در جدول زیر نمونه رتبه های قبولی ارشد کد ضریب 3 مربوط به رشته ریاضی را قرار داده ایم.

رتبه ها و محل قبولی ارشد ریاضی 1401-1400: کد ضریب 3: گرایش های آنالیز عددی و بهینه سازی

رتبه قبولی رشته و محل قبولی
65 ریاضی مالی – دانشگاه صنعتی امیرکبیر – تهران – روزانه
444 ریاضی مالی – دانشگاه گیلان – رشت – روزانه
696 ریاضی مالی – بیوانفورماتیک – دانشگاه شهید باهنر – کرمان – روزانه
1010 ریاضی مالی – دانشگاه صنعتی امیرکبیر – تهران – پردیس خودگردان
1533 ریاضی مالی – دانشگاه یزد – نوبت دوم

رتبه های قبولی ارشد ریاضی 1400 در کد ضریب 4: گرایش رمز و کد

در کنکور ارشد مجموعه ریاضی 1400، کد ضریب 4 مربوط به گرایش رمز و کد است که در جدول زیر نمونه رتبه های قبولی ارشد کد ضریب 4 مربوط به رشته ریاضی را قرار داده ایم.

رتبه ها و محل قبولی ارشد ریاضی 1401-1400: کد ضریب 4 :  گرایش رمز و کد

رتبه قبولی رشته و محل قبولی
330 رمز و کد – دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران – روزانه
1011 رمز و کد – دانشگاه کاشان – روزانه

برای انتخاب رشته ارشد 1401 از نرم افزار انتخاب رشته مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار انتخاب رشته ارشد 1401

رتبه های قبولی ارشد ریاضی 1400 در کد ضریب 5: گرایش علوم داده

در کنکور ارشد مجموعه ریاضی 1400، کد ضریب 5 مربوط به علوم داده است که در جدول زیر نمونه رتبه های قبولی ارشد کد ضریب 5 مربوط به رشته ریاضی را قرار داده ایم.

رتبه ها و محل قبولی ارشد ریاضی 1401-1400:  کد ضریب 5 : گرایش علوم داده

رتبه قبولی رشته و محل قبولی
47 علوم داده – دانشگاه شهید بهشتی – تهران – روزانه
291 علوم داده – دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی – تهران – روزانه
669 علوم داده – دانشگاه صنعتی اصفهان – نوبت دوم

رتبه های قبولی ارشد ریاضی 1400 در کد ضریب 6: گرایش ریاضیات زیستی

در کنکور ارشد مجموعه ریاضی 1400، کد ضریب 6 مربوط به ریاضیات زیستی است که در جدول زیر نمونه رتبه های قبولی ارشد کد ضریب 6 مربوط به رشته ریاضی را قرار داده ایم.

رتبه ها و محل قبولی ارشد ریاضی 1401-1400:  کد ضریب 6: گرایش ریاضیات زیستی

رتبه قبولی رشته و محل قبولی
325 رریاضیات زیستی – دانشگاه فردوسی مشهد – روزانه

برای انتخاب رشته ارشد 1401 از نرم افزار انتخاب رشته مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار انتخاب رشته ارشد 1401

رتبه های قبولی ارشد ریاضی 1400 در کد ضریب 7: رشته آموزش ریاضی

در ارشد مجموعه ریاضی 1400، کد ضریب 7 مربوط به رشته آموزش ریاضی است که در جدول زیر نمونه رتبه های قبولی ارشد کد ضریب 7 مربوط به رشته ریاضی را قرار داده ایم.

رتبه ها و محل قبولی ارشد ریاضی 1401-1400: کد ضریب 7 : گرایش آموزش ریاضی

رتبه قبولی رشته و محل قبولی
224 آموزش ریاضی – دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی – تهران – نوبت دوم
1596 آموزش ریاضی – دانشکده غیرانتفاعی رفاه – تهران – غیرانتفاعی

رتبه های قبولی ارشد ریاضی 1400 در کد ضریب 8: محاسبات نرم

در کنکور ارشد مجموعه ریاضی 1400، کد ضریب 8 مربوط به به رشته آموزش ریاضی است که در جدول زیر نمونه رتبه های قبولی ارشد کد ضریب 8 مربوط به رشته ریاضی را قرار داده ایم.

رتبه ها و محل قبولی ارشد ریاضی 1401-1400:  کد ضریب 8: رشته محاسبات نرم

رتبه قبولی رشته و محل قبولی
435 محاسبات نرم – ساختارهای جبرمنطقی – دانشگاه شهید بهشتی – تهران – روزانه
1583 محاسبات نرم – ساختارهای جبرمنطقی – دانشگاه محقق اردبیلی – اردبیل – روزانه

برای انتخاب رشته ارشد 1401 از نرم افزار انتخاب رشته مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار انتخاب رشته ارشد 1401

آمار رتبه های قبولی ارشد ریاضی 1400-99

رتبه های قبولی ارشد ریاضی 1400-99 را در دانشگاه ها و دوره های مختلف تحصیلی در ادامه این مطلب می توانید مشاهده کنید.

رتبه های قبولی ارشد ریاضی 99 در کد ضریب 1: گرایش های ریاضیات و کاربردها (محض)، جبر، آنالیز و هندسه

در کنکور ارشد مجموعه ریاضی 99، کد ضریب یک مربوط به گرایش های ریاضیات و کاربردها (محض)، جبر، آنالیز، هندسه، گراف و ترکیبات و منطق ریاضی از مجموعه ریاضیات و کاربردها می شد که در 1400، علاوه بر این گرایش ها رشته دکتری پیوسته با سه گرایش (جبر، آنالیز و هندسه) نیز به این کد ضریب اضافه شده است که در جدول زیر نمونه رتبه های قبولی ارشد کد ضریب 1 مربوط به رشته ریاضی را قرار داده ایم.

رتبه ها و محل قبولی ارشد ریاضی 1400-99: کد ضریب 1: گرایش های ریاضیات و کاربردها (محض)، جبر، آنالیز و هندسه

رتبه قبولی رشته و محل قبولی
22 ریاضی محض دانشگاه صنعتی شریف – روزانه
89  ریاضی محض – آنالیز دانشگاه صنعتی امیرکبیر – روزانه
559  ریاضی محض – جبر دانشگاه مازندران – روزانه 
789  ریاضی محض – آنالیز دانشگاه شهید چمران اهواز – روزانه 
1184  ریاضی محض – آنالیز دانشگاه زنجان – روزانه
1239  ریاضی محض – جبر دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین – روزانه
1624  ریاضی محض – آنالیز دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین – روزانه
1802  ریاضی محض – جبر دانشگاه فردوسی مشهد – روزانه

برای انتخاب رشته ارشد 1401 از نرم افزار انتخاب رشته مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار انتخاب رشته ارشد 1401

رتبه های قبولی ارشد ریاضی 99 در کد ضریب 2: گرایش ریاضیات تصادفی

در کنکور ارشد مجموعه ریاضی 99، کد ضریب 2 مربوط به گرایش ریاضیات تصادفی بود که در ارشد ریاضی 1400، این گرایش از مجموعه ریاضی حذف شده است.

رتبه های قبولی ارشد ریاضی 99 در کد ضریب 3: گرایش های آنالیز عددی و بهینه سازی 

در کنکور ارشد مجموعه ریاضی 99، کد ضریب 3 مربوط به گرایش های آنالیز عددی، بهینه سازی و معادلات دیفرانسیل و سیستم های دینامیکی از رشته ریاضی کاربردی بود که در کنکور 1400، به دلیل حذف کد ضریب 2 (ریاضیات تصادفی)، کد ضریب 2 به این گرایش ها اختصاص داده شده است، در جدول زیر نمونه رتبه های قبولی ارشد کد ضریب 3 مربوط به رشته ریاضی را قرار داده ایم.

رتبه ها و محل قبولی ارشد ریاضی 1400-99: کد ضریب 3 ارشد 99 و کد ضریب 2 ارشد 1400: گرایش های آنالیز عددی و بهینه سازی

رتبه قبولی رشته و محل قبولی
94  ریاضی کاربردی دانشگاه تهران – روزانه 
281  ریاضی کاربردی – بهینه سازی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی – روزانه
445  ریاضی کاربردی – بهینه سازی دانشگاه صنعتی امیرکبیر – نوبت دوم
596  ریاضی کاربردی – بهینه سازی دانشگاه فردوسی مشهد – روزانه 
629  ریاضی کاربردی – آنالیز عددی دانشگاه فردوسی مشهد – روزانه
776  ریاضی کاربردی – آنالیز عددی دانشگاه شهید بهشتی – نوبت دوم
1037  ریاضی کاربردی – آنالیز عددی دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین – روزانه
1303 ریاضی کاربردی – معادلات دیفرانسیل و سیستم های دینامیکی دانشگاه رازی کرمانشاه – روزانه

برای انتخاب رشته ارشد 1401 از نرم افزار انتخاب رشته مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار انتخاب رشته ارشد 1401

رتبه های قبولی ارشد ریاضی 99 در کد ضریب 4: گرایش ریاضی مالی و رشته بیوانفورماتیک

در کنکور ارشد مجموعه ریاضی 99، کد ضریب 4 مربوط به گرایش ریاضی مالی و رشته بیوانفورماتیک بود که در کنکور 1400، علاوه بر اضافه شدن گرایش ریاضی کاربردی از رشته دکتری پیوسته به این گرایش ها، به دلیل حذف کد ضریب 2 (ریاضیات تصادفی)، کد ضریب 3 را نیز به خود اختصاص داده اند که در جدول زیر نمونه رتبه های قبولی ارشد کد ضریب 4 مربوط به رشته ریاضی را قرار داده ایم.

رتبه ها و محل قبولی ارشد ریاضی 1400-99: کد ضریب 4 ارشد 99 و کد ضریب 3 ارشد 1400: گرایش ریاضی مالی و رشته بیوانفورماتیک

رتبه قبولی رشته و محل قبولی
25  ریاضی کاربردی – ریاضی مالی دانشگاه صنعتی امیرکبیر – روزانه
240  ریاضی کاربردی – ریاضی مالی دانشگاه گیلان – روزانه
730  ریاضی کاربردی – ریاضی مالی دانشگاه اراک – نوبت دوم

رتبه های قبولی ارشد ریاضی 99 در کد ضریب 5: گرایش رمز و کد

در کنکور ارشد مجموعه ریاضی 99، کد ضریب 5 مربوط به گرایش رمز و کد از رشته ریاضی کاربردی بود که در کنکور 1400، به دلیل حدف کد ضریب 2 (ریاضیات تصادفی)، کد ضریب 4 به این گرایش داده شده است که در جدول زیر نمونه رتبه های قبولی ارشد کد ضریب 5 مربوط به رشته ریاضی را قرار داده ایم.

رتبه ها و محل قبولی ارشد ریاضی 1400-99: کد ضریب 5 ارشد 99 و کد ضریب 4 ارشد 1400: گرایش رمز و کد

رتبه قبولی رشته و محل قبولی
23  ریاضی کاربردی – رمز و کد دانشگاه صنعتی امیرکبیر – روزانه

برای انتخاب رشته ارشد 1401 از نرم افزار انتخاب رشته مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار انتخاب رشته ارشد 1401

رتبه های قبولی ارشد ریاضی 99 در کد ضریب 6: گرایش علوم داده

در کنکور ارشد مجموعه ریاضی 99، کد ضریب 6 مربوط به گرایش علوم داده از رشته ریاضی کاربردی بود که در کنکور 1400، به دلیل حدف کد ضریب 2  (ریاضیات تصادفی)، کد ضریب 5 به این گرایش داده شده است که در جدول زیر نمونه رتبه های قبولی ارشد کد ضریب 6 مربوط به رشته ریاضی را قرار داده ایم.

رتبه ها و محل قبولی ارشد ریاضی 1400-99: کد ضریب 6 ارشد 99 و کد ضریب 5 ارشد 1400: گرایش علوم داده

رتبه قبولی رشته و محل قبولی
20  ریاضی کاربردی – علوم داده دانشگاه شهید بهشتی – روزانه
543  ریاضی کاربردی – علوم داده دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی – نوبت دوم

رتبه های قبولی ارشد ریاضی 99 در کد ضریب 7: گرایش ریاضیات زیستی

در ارشد مجموعه ریاضی 99، کد ضریب 7 مربوط به گرایش ریاضیات زیستی از رشته ریاضی کاربردی بود که در کنکور 1400، به دلیل حدف کد ضریب 2  (ریاضیات تصادفی)، کد ضریب 6 به این گرایش داده شده است که در جدول زیر نمونه رتبه های قبولی ارشد کد ضریب 7 مربوط به رشته ریاضی را قرار داده ایم.

رتبه ها و محل قبولی ارشد ریاضی 1401-1400: کد ضریب 7 ارشد 99 و کد ضریب 6 ارشد 1400: گرایش ریاضیات زیستی

رتبه قبولی رشته و محل قبولی
376 ریاضی کاربردی – ریاضیات زیستی دانشگاه تربیت مدرس – روزانه

برای انتخاب رشته ارشد 1401 از نرم افزار انتخاب رشته مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار انتخاب رشته ارشد 1401

رتبه های قبولی ارشد ریاضی 99 در کد ضریب 8: رشته آموزش ریاضی

در کنکور ارشد مجموعه ریاضی 99، کد ضریب 8 مربوط به رشته آموزش ریاضی بود که در کنکور 1400، به دلیل حدف کد ضریب 2  (ریاضیات تصادفی)، کد ضریب 7 به این گرایش داده شده است که در جدول زیر نمونه رتبه های قبولی ارشد کد ضریب 8 مربوط به رشته ریاضی را قرار داده ایم.

رتبه ها و محل قبولی ارشد ریاضی 1401-1400: کد ضریب 8 ارشد 99 و کد ضریب 7 ارشد 1400: رشته آموزش ریاضی

رتبه قبولی رشته و محل قبولی
523  اموزش ریاضی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی تهران – نوبت دوم
892  اموزش ریاضی موسسه غیر انتفاعی علامه رفیعی قزوین

رتبه های قبولی ارشد ریاضی 99 در کد ضریب 9: رشته محاسبات نرم

در کنکور ارشد مجموعه ریاضی 99، کد ضریب 9 مربوط به رشته محاسبات نرم بود که در کنکور 1400، به دلیل حدف کد ضریب 2  (ریاضیات تصادفی)، کد ضریب 8 به این گرایش داده شده است.

برای انتخاب رشته ارشد 1401 از نرم افزار انتخاب رشته مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار انتخاب رشته ارشد 1401

به این مطلب امتیاز دهید
بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

کد امنیتی *

کارشناسی ارشد
رضا کشاورز افشار

رضا کشاورز افشار 17 سال سابقه مشاوره کنکور سراسری و انتخاب رشته کنکور سراسری (رتبه 388 کنکور تجربی سال 81) مشاور 108 رتبه زیر 100 کنکور سراسری، 392 رتبه زیر 500 کنکور سراسری و بیش از 500 رتبه زیر 1000 کنکور سراسری 12 سال سابقه مشاور تخصصی در حوزه کنکورهای …

انتخاب رشته کارشناسی ارشد
مشاوره انتخاب رشته کنکور1401

مشاوره انتخاب رشته کنکور سراسری 1401 طرح نقره ای طرح طلایی طرح الماس 30 دقیقه مشاوره تلفنی تعیین همه شانس های قبولی پاسخگویی به همه سوالات   45 دقیقه مشاوره تلفنی تعیین همه شانس های قبولی پاسخگویی به همه سوالات مشاوره آنلاین ارائه فایل چیدمان انتخاب رشته 45 دقیقه مشاوره …

کارنامه های رتبه و قبولی ارشد سلامت و ترافیک 1400
انتخاب رشته کارشناسی ارشد
کارنامه های رتبه و قبولی ارشد سلامت و ترافیک 1400

کارنامه های رتبه و قبولی ارشد سلامت و ترافیک 1401-1400 کارنامه های رتبه و قبولی ارشد سلامت و ترافیک 1401-1400 برای داوطلبان ارشد سلامت و ترافیک سال 1401 و حتی سال های آینده بسیار اهمیت دارد. آنچه که اهمیت کارنامه های قبولی ارشد سلامت و ترافیک ۱۴۰۰ را برای داوطلبان …