رتبه های قبولی ارشد حقوق 1402-1401 و محل قبولی
انتخاب رشته کارشناسی ارشد

دسترسی سریع تر به محتوا از طریق فهرست عناوین

رتبه های قبولی ارشد حقوق 1402-1401

رتبه های قبولی ارشد حقوق 1402-1401 را در دانشگاه ها و دوره های مختلف تحصیلی در این مطلب برای شما گذاشته ایم. توجه داشته باشید که رتبه های قبولی ارشد 1402-1401 گذاشته شده در این مطلب حاوی درصدهایی که به این رتبه ها منجر شده است، نیست. اگر می خواهید نمونه کارنامه های ارشد حقوق 1401 که در آنها رتبه ها و درصدهای دروس مختلف نیز درج شده است را مشاهده کنید باید به مطلب زیر مراجعه کنید.

نمونه کارنامه های ارشد حقوق 1402-1401

 

برای انتخاب رشته ارشد 1402 از نرم افزار انتخاب رشته مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار انتخاب رشته ارشد 1402

محل قبولی ارشد حقوق 1402-1401

محل قبولی داوطلبان ارشد حقوق 1401 با توجه به رتبه ای که کسب کرده اند برای انتخاب رشته ارشد 1402 بسیار اهمیت دارد. به نوعی شانس قبولی ارشد 1402 را براساس محل قبولی ارشد حقوق در سال 1401 می توان تخمین صحیح و دقیق زد. اگرچه همواره تغییرات کوچک و گاهی حتی زیاد (به خاطر تغییر ظرفیت ها) در رتبه های قبولی ارشد حقوق 1402 نسبت به محل قبولی ارشد حقوق 1401 به جود می آید.

صحت و دقت رتبه ها و محل قبولی ارشد حقوق 1401

برای افزایش ضریب اطمینان شما برای انتخاب رشته ارشد 1402، رتبه ها و محل قبولی ارشد سال 1401 را به گونه ای انتخاب کرده ایم که تقریباً نزدیک به آخرین رتبه های قبولی ارشد حقوق 1401 در دوره ها و دانشگاه های مختلف باشد. بنابراین سعی شده است تا حد امکان صحت و دقت بسیار بالایی را برای انتشار این اطلاعات به شما ارائه دهیم. البته تنها گلچینی از نمونه رتبه قبولی های ارشد حقوق 1401 را در اختیار شما قرار داده ایم، اما در زمان انتخاب رشته ارشد 1402 حقوق، همه شانس های دقیق قبولی براساس رتبه ای که کسب کرده اید و در قالب نرم افزار انتخاب رشته ارشد 1402 مشاوران تحصیلی به شما ارائه داده می شود.

رتبه ها و محل قبولی ارشد حقوق 1401 براساس گرایش های مختلف

رتبه ها و محل قبولی ارشد حقوق 1402-1401 را به صورت تفکیک شده و براساس رشته-گرایش های مجموعه حقوق ارائه کرده ایم تا راحت تر بتوانید از این اطلاعات استفاده کنید. همچنین رشته-گرایش های مختلف باعث به وجود آمدن کد ضرایب مختلف می شوند و هر کد ضریب، رتبه متفاوتی دارد. در نتیجه رتبه ها و محل قبولی ارشد حقوق 1401 را براساس رتبه ها در کد ضریب مربوط به آن رشته دانشگاه قبولی برای شما قرار داده ایم.

 

برای انتخاب رشته ارشد 1402 از نرم افزار انتخاب رشته مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار انتخاب رشته ارشد 1402

در ارشد حقوق براساس دفترچه کنکور ارشد 1401، 12 کد ضریب داشتیم. برای دسترسی سریعتر به رتبه های قبولی ارشد حقوق 1402-1401 از لینک های جدول زیر استفاده کنید.

لینک های رتبه های قبولی ارشد حقوق 1401 براساس رشته ها و گرایش ها (کد ضرایب)

رتبه ها و محل قبولی ارشد حقوق در کد ضریب 1: رشته های حقوق خصوصی، حقوق اقتصادی و سردفتری اسناد رسمی
رتبه ها و محل قبولی ارشد حقوق در کد ضریب 2: رشته حقوق بین الملل
رتبه ها و محل قبولی ارشد حقوق در کد ضریب 3: رشته های حقوق جزا و جرم شناسی، مدیریت اصلاح و کیفرهای قضایی و فقه و حقوق جزا
رتبه ها و محل قبولی ارشد حقوق در کد ضریب 4: رشته های حقوق عمومی، مدیریت نظارت و بازرسی و مدیریت دادگستری
رتبه ها و محل قبولی ارشد حقوق در کد ضریب 5: رشته حقوق بشر
رتبه ها و محل قبولی ارشد حقوق در کد ضریب 6: رشته های حقوق مالکیت فکری و حقوق تجارت الکترونیکی
رتبه ها و محل قبولی ارشد حقوق در کد ضریب 7: رشته حقوق محیط زیست
رتبه ها و محل قبولی ارشد حقوق در کد ضریب 8: رشته های حقوق تجارت بین الملل و حقوق نفت و گاز
رتبه ها و محل قبولی ارشد حقوق در کد ضریب 9: رشته های معارف اسلامی و حقوق، حقوق خانواده و فقه و حقوق خانواده
رتبه ها و محل قبولی ارشد حقوق در کد ضریب 10: رشته حقوق ارتباطات
رتبه ها و محل قبولی ارشد حقوق در کد ضریب 11: رشته های حقوق تجاری اقتصادی بین المللی و حقوق شرکت های تجاری
رتبه ها و محل قبولی ارشد حقوق در کد ضریب 12: رشته حقوق کیفری اطفال و نوجوانان

 

برای انتخاب رشته ارشد 1402 از نرم افزار انتخاب رشته مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار انتخاب رشته ارشد 1402

رتبه های قبولی ارشد حقوق 1401 در کد ضریب 1: رشته حقوق خصوصی و رشته های زیر مجموعه حقوق خصوصی

در ارشد مجموعه حقوق 1401، کد ضریب یک مربوط به رشته حقوق خصوصی بود. همچنین رشته های دیگری نیز در این کد ضریب دسته بندی می شوند که عبارتند از: حقوق اقتصادی، سردفتری اسناد رسمی،حقوق ثبت اسناد و املاک، حقوق اسناد و قراردادهای تجاری، حقوق حمل و نقل تجاری، فقه و حقوق اقتصادی،حقوق اقتصادی، حقوق مالی – اقتصادی، مدیریت ثبت اسناد و مدارک، فقه و حقوق خصوصی، حقوق مالی و حقوق پزشکی.

علاوه بر این، در دفترچه ثبت نام ارشد 1402، رشته علوم قضایی نیز به کد ضریب یک ارشد مجموعه حقوق اضافه شده است.

در جدول زیر نمونه رتبه های قبولی ارشد کد ضریب 1 مربوط به رشته حقوق را قرار داده ایم.

رتبه ها و محل قبولی ارشد حقوق 1402-1401: کد ضریب 1: رشته حقوق خصوصی و رشته های زیر مجموعه حقوق خصوصی

رتبه قبولی محل قبولی
10 ارشد حقوق خصوصی – دانشگاه تهران – روزانه
35 ارشد حقوق خصوصی – دانشگاه تربیت مدرس – روزانه
65 ارشد حقوق خصوصی – دانشگاه خوارزمی – روزانه
117 ارشد حقوق مالی – دانشگاه تهران – نوبت دوم
برای مشاهده شانس قبولی خود براساس رتبه تان در همه دانشگاه ها و گرایش ها به لینک زیر بروید.
انتخاب رشته ارشد حقوق 1402
195 ارشد حقوق خصوصی – دانشگاه گیلان – رشت – روزانه
300 ارشد تربیت قاضی – دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری دادگستری – روزانه
1224 ارشد حقوق خصوصی – دانشگاه تبریز – پردیس خودگردان
9784 ارشد حقوق مالی – اقتصادی – دانشگاه غیرانتفاعی خاتم – تهران – غیرانتفاعی
18975 ارشد حقوق ثبت اسناد و املاک – دانشگاه غیرانتفاعی امام رضا(ع) – مشهد – غیرانتفاعی
22354 ارشد حقوق خصوصی – موسسه غیرانتفاعی حکیم نظامی – قوچان – غیرانتفاعی

رتبه های قبولی ارشد حقوق 1401 در کد ضریب 2: رشته حقوق بین الملل

در کنکور ارشد مجموعه حقوق 1401، کد ضریب 2 مربوط به رشته حقوق بین الملل بود که در جدول زیر نمونه رتبه های قبولی ارشد کد ضریب 2 مربوط به رشته حقوق را قرار داده ایم.

رتبه ها و محل قبولی ارشد حقوق 1402-1401: کد ضریب 2: رشته حقوق بین الملل

رتبه قبولی محل قبولی
8 ارشد حقوق بین الملل – دانشگاه شهید بهشتی – تهران – روزانه
33 ارشد حقوق بین الملل – دانشگاه تربیت مدرس – روزانه
برای مشاهده شانس قبولی خود براساس رتبه تان در همه دانشگاه ها و گرایش ها به لینک زیر بروید.
انتخاب رشته ارشد حقوق 1402
91 ارشد حقوق بین الملل – دانشگاه فردوسی مشهد – نوبت دوم
481 ارشد حقوق بین الملل – دانشگاه علامه طباطبایی – تهران – پردیس خودگردان
16004 ارشد حقوق بین الملل – دانشگاه قم – مجازی
14974 ارشد حقوق بین الملل – موسسه غیرانتفاعی صفاهان – اصفهان – غیرانتفاعی

 

برای انتخاب رشته ارشد 1402 از نرم افزار انتخاب رشته مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار انتخاب رشته ارشد 1402

رتبه های قبولی ارشد حقوق 1401 در کد ضریب 3: رشته های حقوق جزا و جرم شناسی

در کنکور ارشد مجموعه حقوق 1401، کد ضریب 3 مربوط به رشته های حقوق جزا و جرم شناسی، مدیریت اصلاح و کیفرهای قضایی و فقه و حقوق جزا بود که در جدول زیر نمونه رتبه های قبولی ارشد کد ضریب 3 مربوط به رشته حقوق را قرار داده ایم.

رتبه ها و محل قبولی ارشد حقوق 1402-1401: کد ضریب 3: رشته حقوق جزا و جرم شناسی

رتبه قبولی محل قبولی
9 ارشد حقوق جزا و جرم شناسی – دانشگاه تهران – روزانه
20 ارشد حقوق جزا و جرم شناسی – دانشگاه شهید بهشتی – تهران – روزانه
82 ارشد حقوق جزا و جرم شناسی – دانشگاه تهران پردیس فارابی قم – روزانه
برای مشاهده شانس قبولی خود براساس رتبه تان در همه دانشگاه ها و گرایش ها به لینک زیر بروید.
انتخاب رشته ارشد حقوق 1402
207 ارشد حقوق جزا و جرم شناسی – دانشگاه تبریز – نوبت دوم
322 ارشد حقوق جزا و جرم شناسی – دانشگاه گیلان – رشت – نوبت دوم
378 ارشد حقوق جزا و جرم شناسی – دانشگاه میبد – روزانه
1607 ارشد حقوق جزا و جرم شناسی – دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی – مرکز مشهد – پیام نور
11517 ارشد حقوق جزا و جرم شناسی – موسسه غیرانتفاعی آل طه – تهران – غیرانتفاعی
30074 ارشد حقوق جزا و جرم شناسی – موسسه غیرانتفاعی روزبهان – ساری – غیرانتفاعی

رتبه های قبولی ارشد حقوق 1401 در کد ضریب 4: رشته حقوق عمومی

در ارشد مجموعه حقوق 1401، کد ضریب 4 مربوط به رشته های حقوق عمومی،مدیریت نظارت و بازرسی، مدیریت دادگستری، حقوق دادرسی اداری و رشته حقوق می باشد. که در جدول زیر نمونه رتبه های قبولی ارشد کد ضریب 4 مربوط به رشته حقوق را قرار داده ایم.

رتبه ها و محل قبولی ارشد حقوق 1402-1401: کد ضریب 4: رشته حقوق عمومی

رتبه قبولی محل قبولی
7 ارشد حقوق عمومی – دانشگاه تهران – روزانه
10 ارشد حقوق عمومی – دانشگاه شهید بهشتی – تهران – روزانه
55 ارشد حقوق عمومی – دانشگاه تهران پردیس فارابی قم – روزانه
برای مشاهده شانس قبولی خود براساس رتبه تان در همه دانشگاه ها و گرایش ها به لینک زیر بروید.
انتخاب رشته ارشد حقوق 1402
117 ارشد حقوق دادرسی اداری – دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری دادگستری – روزانه
183 ارشد حقوق عمومی – دانشگاه سمنان – روزانه
1355 ارشد حقوق عمومی – دانشگاه تبریز – پردیس خودگردان
14906 ارشد حقوق عمومی – دانشگاه غیرانتفاعی عدالت – غیرانتفاعی
21004 ارشد حقوق عمومی – موسسه غیرانتفاعی راهیان نوین دانش – ساری – غیرانتفاعی

رتبه های قبولی ارشد حقوق 1401 در کد ضریب 5: رشته حقوق بشر

در کنکور ارشد مجموعه حقوق 1401، کد ضریب 5 مربوط به رشته حقوق بشر بود که در جدول زیر نمونه رتبه های قبولی ارشد کد ضریب 5 مربوط به رشته حقوق را قرار داده ایم.

رتبه ها و محل قبولی ارشد حقوق 1402-1401: کد ضریب 5: رشته حقوق بشر

رتبه قبولی محل قبولی
39 ارشد حقوق بشر – دانشگاه تهران – روزانه
208 ارشد حقوق بشر – دانشگاه مازندران – بابلسر – روزانه
12477 ارشد حقوق بشر – دانشگاه غیرانتفاعی مفید – قم – غیرانتفاعی

برای انتخاب رشته ارشد 1402 از نرم افزار انتخاب رشته مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار انتخاب رشته ارشد 1402

رتبه های قبولی ارشد حقوق 1401 در کد ضریب 6: رشته های حقوق مالکیت فکری و حقوق تجارت الکترونیکی

در کنکور ارشد مجموعه حقوق 1401، کد ضریب 6 مربوط به رشته های حقوق مالکیت فکری و حقوق تجارت الکترونیکی بود که در جدول زیر نمونه رتبه های قبولی ارشد کد ضریب 6 مربوط به رشته حقوق را قرار داده ایم.

رتبه ها و محل قبولی ارشد حقوق 1402-1401: کد ضریب 6: رشته های حقوق مالکیت فکری و حقوق تجارت الکترونیکی

رتبه قبولی محل قبولی
22 ارشد حقوق مالکیت فکری – دانشگاه تهران – روزانه
791 ارشد حقوق مالکیت فکری – دانشگاه تربیت مدرس – پردیس خودگردان
1982 ارشد حقوق تجارت الکترونیکی – دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ – تهران – غیرانتفاعی

برای انتخاب رشته ارشد 1402 از نرم افزار انتخاب رشته مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار انتخاب رشته ارشد 1402

رتبه های قبولی ارشد حقوق 1401 در کد ضریب 7: رشته حقوق محیط زیست

در کنکور ارشد مجموعه حقوق 1400، کد ضریب 7 مربوط به رشته حقوق محیط زیست بود که در جدول زیر نمونه رتبه های قبولی ارشد کد ضریب 7 مربوط به رشته حقوق را قرار داده ایم.

رتبه ها و محل قبولی ارشد حقوق 1402-1401: کد ضریب 7: رشته حقوق محیط زیست

رتبه قبولی محل قبولی
67 ارشد حقوق محیط زیست – دانشگاه شهید بهشتی – تهران – روزانه
247 ارشد حقوق محیط زیست – دانشگاه مازندران – بابلسر – روزانه

رتبه های قبولی ارشد حقوق 1401 در کد ضریب 8: رشته های حقوق تجارت بین الملل وحقوق نفت و گاز

در کنکور ارشد مجموعه حقوق 1401، کد ضریب 8 مربوط به رشته های حقوق تجارت بین الملل،حقوق نفت و گاز و حقوق انرژی بود،در جدول زیر نمونه رتبه های قبولی ارشد کد ضریب 8 مربوط به رشته حقوق را قرار داده ایم.

رتبه ها و محل قبولی ارشد حقوق 1402-1401: کد ضریب 8: رشته های حقوق تجارت بین الملل و حقوق نفت و گاز

رتبه قبولی محل قبولی
7 ارشد حقوق تجارت بین الملل – دانشگاه شهید بهشتی – تهران – روزانه
27 ارشد حقوق تجارت بین الملل – دانشگاه علامه طباطبایی – تهران – روزانه
برای مشاهده شانس قبولی خود براساس رتبه تان در همه دانشگاه ها و گرایش ها به لینک زیر بروید.
انتخاب رشته ارشد حقوق 1402
80 ارشد حقوق تجارت بین الملل – دانشگاه شیراز – روزانه
1305 ارشد حقوق تجارت بین الملل – دانشگاه غیرانتفاعی خاتم – تهران – غیرانتفاعی

رتبه های قبولی ارشد حقوق 1401 در کد ضریب 9: رشته های معارف اسلامی و حقوق، حقوق خانواده و فقه و حقوق خانواده

در کنکور ارشد مجموعه حقوق 1401، کد ضریب 9 مربوط به رشته های معارف اسلامی و حقوق، حقوق خانواده و فقه و حقوق خانواده بود که در جدول زیر نمونه رتبه های قبولی ارشد کد ضریب 9 مربوط به رشته حقوق را قرار داده ایم.

رتبه ها و محل قبولی ارشد حقوق 1402-1401: کد ضریب 9: رشته های معارف اسلامی و حقوق، حقوق خانواده  و فقه و حقوق خانواده

رتبه قبولی محل قبولی
4 ارشد حقوق خانواده – دانشگاه شهید بهشتی – تهران – روزانه
420 ارشد حقوق خانواده – دانشگاه کاشان – روزانه

 

برای انتخاب رشته ارشد 1402 از نرم افزار انتخاب رشته مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار انتخاب رشته ارشد 1402

رتبه های قبولی ارشد حقوق 1401 در کد ضریب 10: رشته حقوق ارتباطات

در کنکور ارشد مجموعه حقوق 1401، کد ضریب 10 مربوط به رشته حقوق ارتباطات بود که در جدول زیر نمونه رتبه های قبولی ارشد کد ضریب 10 مربوط به رشته حقوق را قرار داده ایم.

رتبه ها و محل قبولی ارشد حقوق 1402-1401: کد ضریب 10: رشته حقوق ارتباطات

رتبه قبولی محل قبولی
101 حقوق ارتباطات – دانشگاه علامه طباطبایی – تهران – روزانه

رتبه های قبولی ارشد حقوق 1401 در کد ضریب 11: رشته های حقوق تجاری اقتصادی بی المللی و حقوق شرکت های تجاری

در کنکور ارشد مجموعه حقوق 1401، کد ضریب 11 مربوط به رشته های حقوق تجاری اقتصادی بین المللی و حقوق شرکت های تجاری بود که در جدول زیر نمونه رتبه های قبولی ارشد کد ضریب 11 مربوط به رشته حقوق را قرار داده ایم.

رتبه ها و محل قبولی ارشد حقوق 1402-1401: کد ضریب 11: رشته های حقوق تجاری اقتصادی بین المللی و حقوق شرکت های تجاری

رتبه قبولی محل قبولی
5 حقوق تجاری اقتصادی بین المللی – دانشگاه تهران – روزانه
792 ارشد حقوق تجاری اقتصادی بین المللی – دانشگاه تهران پردیس البرز کرج – پردیس خودگردان

رتبه های قبولی ارشد حقوق 1401 در کد ضریب 12: رشته حقوق کیفری اطفال و نوجوانان

در کنکور ارشد مجموعه حقوق 1401، کد ضریب 12 مربوط به رشته حقوق کیفری اطفال و نوجوانان بود.

رتبه ها و محل قبولی ارشد حقوق 1402-1401: کد ضریب 12: رشته های حقوق کیفری اطفال و نوجوانان

رتبه قبولی محل قبولی
48 حقوق کیفری اطفال و نوجوان – دانشگاه تهران – روزانه
122 ارشد حقوق کیفری اطفال و نوجوان – دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری دادگستری – روزانه

3.5/5 - (4 امتیاز)
بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کد امنیتی *

کارنامه های ارشد مدیریت منابع انسانی 1401-1402
تخمین رتبه
کارنامه های ارشد مدیریت منابع انسانی 1401-1402

نمونه کارنامه های ارشد مدیریت منابع انسانی سال 1402-1401 کارنامه های کنکور ارشد مدیریت منابع انسانی 1402-1401، برای فهمیدن رتبه ها و درصدها، برای داوطلبان کنکور ارشد 1402 بسیار حائز اهمیت است. در کارنامه های کنکور ارشد مدیریت منابع انسانی 1401، مهم ترین اطلاعات شامل رتبه ها و درصدهاست. برای …

کارنامه های ارشد مدیریت کارآفرینی 1401-1402
تخمین رتبه
کارنامه های ارشد مدیریت کارآفرینی 1401-1402

نمونه کارنامه های ارشد مدیریت کارآفرینی سال 1402-1401 کارنامه های کنکور ارشد مدیریت کارآفرینی 1402-1401، برای فهمیدن رتبه ها و درصدها، برای داوطلبان کنکور ارشد 1402 بسیار حائز اهمیت است. در کارنامه های کنکور ارشد مدیریت کارآفرینی 1401، مهم ترین اطلاعات شامل رتبه ها و درصدهاست. برای مشاهده محل قبولی …

کارنامه های ارشد مدیریت مالی 1401-1402
تخمین رتبه
کارنامه های ارشد مدیریت مالی 1401-1402

نمونه کارنامه های ارشد مدیریت مالی سال 1402-1401 کارنامه های کنکور ارشد مدیریت مالی 1402-1401، برای فهمیدن رتبه ها و درصدها، برای داوطلبان کنکور ارشد 1402 بسیار حائز اهمیت است. در کارنامه های کنکور ارشد مدیریت مالی 1401، مهم ترین اطلاعات شامل رتبه ها و درصدهاست. برای مشاهده محل قبولی …