رتبه های قبولی ارشد حقوق 1401-1400 و محل قبولی
انتخاب رشته کارشناسی ارشد

دسترسی سریع تر به محتوا از طریق فهرست عناوین

رتبه های قبولی ارشد حقوق 1401-1400

رتبه های قبولی ارشد حقوق 1401-1400 را در دانشگاه ها و دوره های مختلف تحصیلی در این مطلب برای شما گذاشته ایم. توجه داشته باشید که رتبه های قبولی ارشد 1401-1400 گذاشته شده در این مطلب حاوی درصدهایی که به این رتبه ها منجر شده است، نیست. اگر می خواهید نمونه کارنامه های ارشد حقوق 1400 که در آنها رتبه ها و درصدهای دروس مختلف نیز درج شده است را مشاهده کنید باید به مطلب زیر مراجعه کنید.

نمونه کارنامه های ارشد حقوق 1401-1400

نمونه کارنامه های سهمیه 5 و 25 درصد ایثارگری ارشد حقوق 1400

برای انتخاب رشته ارشد 1401 از نرم افزار انتخاب رشته مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار انتخاب رشته ارشد 1401

 محل قبولی ارشد حقوق 1401-1400

محل قبولی داوطلبان ارشد حقوق 1400 با توجه به رتبه ای که کسب کرده اند برای انتخاب رشته ارشد 1401 بسیار اهمیت دارد. به نوعی شانس قبولی ارشد 1401 را براساس محل قبولی ارشد حقوق در سال 1400 می توان تخمین صحیح و دقیق زد. اگرچه همواره تغییرات کوچک و گاهی حتی زیاد (به خاطر تغییر ظرفیت ها) در رتبه های قبولی ارشد حقوق 1401 نسبت به محل قبولی ارشد حقوق 1400 به جود می آید.

صحت و دقت رتبه ها و محل قبولی ارشد حقوق 1400

برای افزایش ضریب اطمینان شما برای انتخاب رشته ارشد 1401، رتبه ها و محل قبولی ارشد سال 1400 را به گونه ای انتخاب کرده ایم که تقریباً نزدیک به آخرین رتبه های قبولی ارشد حقوق 1400 در دوره ها و دانشگاه های مختلف باشد. بنابراین سعی شده است تا حد امکان صحت و دقت بسیار بالایی را برای انتشار این اطلاعات به شما ارائه دهیم. البته تنها گلچینی از نمونه رتبه قبولی های ارشد حقوق 1400 را در اختیار شما قرار داده ایم، اما در زمان انتخاب رشته ارشد 1401 حقوق، همه شانس های دقیق قبولی براساس رتبه ای که کسب کرده اید و در قالب نرم افزار انتخاب رشته ارشد 1401 مشاوران تحصیلی به شما ارائه داده می شود.

برای انتخاب رشته ارشد 1401 از نرم افزار انتخاب رشته مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار انتخاب رشته ارشد 1401

رتبه ها و محل قبولی ارشد حقوق 1400 براساس گرایش های مختلف

رتبه ها و محل قبولی ارشد حقوق 1401-1400 را به صورت تفکیک شده و براساس رشته-گرایش های مجموعه حقوق ارائه کرده ایم تا راحت تر بتوانید از این اطلاعات استفاده کنید. همچنین رشته-گرایش های مختلف باعث به وجود آمدن کد ضرایب مختلف می شوند و هر کد ضریب، رتبه متفاوتی دارد. در نتیجه رتبه ها و محل قبولی ارشد حقوق 1400 را براساس رتبه ها در کد ضریب مربوط به آن رشته دانشگاه قبولی برای شما قرار داده ایم.

در ارشد حقوق براساس دفترچه کنکور ارشد 1400، 12 کد ضریب داشتیم. برای دسترسی سریعتر به رتبه های قبولی ارشد حقوق 1401-1400 از لینک های جدول زیر استفاده کنید.

لینک های رتبه های قبولی ارشد حقوق 1400 براساس رشته ها و گرایش ها (کد ضرایب)

رتبه ها و محل قبولی ارشد حقوق در کد ضریب 1: رشته های حقوق خصوصی، حقوق اقتصادی و سردفتری اسناد رسمی
رتبه ها و محل قبولی ارشد حقوق در کد ضریب 2: رشته حقوق بین الملل
رتبه ها و محل قبولی ارشد حقوق در کد ضریب 3: رشته های حقوق جزا و جرم شناسی، مدیریت اصلاح و کیفرهای قضایی و فقه و حقوق جزا
رتبه ها و محل قبولی ارشد حقوق در کد ضریب 4: رشته های حقوق عمومی، مدیریت نظارت و بازرسی و مدیریت دادگستری
رتبه ها و محل قبولی ارشد حقوق در کد ضریب 5: رشته حقوق بشر
رتبه ها و محل قبولی ارشد حقوق در کد ضریب 6: رشته های حقوق مالکیت فکری و حقوق تجارت الکترونیکی
رتبه ها و محل قبولی ارشد حقوق در کد ضریب 7: رشته حقوق محیط زیست
رتبه ها و محل قبولی ارشد حقوق در کد ضریب 8: رشته های حقوق تجارت بین الملل و حقوق نفت و گاز
رتبه ها و محل قبولی ارشد حقوق در کد ضریب 9: رشته های معارف اسلامی و حقوق، حقوق خانواده و فقه و حقوق خانواده
رتبه ها و محل قبولی ارشد حقوق در کد ضریب 10: رشته حقوق ارتباطات
رتبه ها و محل قبولی ارشد حقوق در کد ضریب 11: رشته های حقوق تجاری اقتصادی بین المللی و حقوق شرکت های تجاری
رتبه ها و محل قبولی ارشد حقوق در کد ضریب 12: رشته حقوق کیفری اطفال و نوجوانان

رتبه های قبولی ارشد حقوق 1400 در کد ضریب 1: رشته حقوق خصوصی و رشته های زیر مجموعه حقوق خصوصی

در ارشد مجموعه حقوق، کد ضریب یک مربوط به رشته حقوق خصوصی بود. همچنین رشته های دیگری نیز در این کد ضریب دسته بندی شده اند که عبارتند از:

حقوق اقتصادی، سردفتری اسناد رسمی،حقوق ثبت اسناد و املاک، حقوق اسناد و قراردادهای تجاری، حقوق حمل و نقل تجاری، فقه و حقوق اقتصادی،حقوق مالی – اقتصادی، مدیریت ثبت اسناد و مدارک، فقه و حقوق خصوصی و رشته حقوق مالی.

علاوه بر این، در دفترچه ثبت نام ارشد 1401، رشته حقوق پزشکی نیز به کد ضریب یک ارشد مجموعه حقوق اضافه شده است.

در جدول زیر نمونه رتبه های قبولی ارشد کد ضریب 1 مربوط به رشته حقوق را قرار داده ایم.

رتبه ها و محل قبولی ارشد حقوق 1401-1400: کد ضریب 1: رشته حقوق خصوصی و رشته های زیر مجموعه حقوق خصوصی

رتبه قبولی رشته و محل قبولی
9 حقوق خصوصی – دانشگاه تهران – روزانه
27 حقوق خصوصی – دانشگاه تربیت مدرس – روزانه
58 حقوق خصوصی – دانشگاه خوارزمی – روزانه
73 حقوق خصوصی – حقوق ثبت اسناد و املاک – دانشگاه تهران – روزانه
94 حقوق خصوصی – دانشگاه تهران پردیس فارابی قم – نوبت دوم
149 حقوق خصوصی – حقوق اقتصادی – دانشگاه شهید بهشتی – تهران – نوبت دوم
158 حقوق خصوصی – دانشگاه اصفهان – نوبت دوم
182 حقوق خصوصی – دانشگاه بوعلی سینا – همدان – روزانه
208 حقوق خصوصی – دانشگاه شهرکرد – روزانه
325 حقوق خصوصی – دانشگاه شاهد – تهران – نوبت دوم
1046 حقوق خصوصی – فقه و حقوق خصوصی – دانشگاه شهید مطهری – تهران – روزانه
1044 حقوق خصوصی – حقوق اقتصادی – دانشگاه شهید بهشتی – تهران – پردیس خودگردان
2090 حقوق خصوصی – دانشگاه غیرانتفاعی خاتم – تهران – غیرانتفاعی
3337 حقوق خصوصی – حقوق ثبت اسناد و املاک – دانشگاه تهران پردیس فارابی قم – مجازی
7832 حقوق خصوصی – دانشگاه پیام نور استان کردستان – واحد سقز – پیام نور
13995 حقوق خصوصی – موسسه غیرانتفاعی آپادانا – شیراز – غیرانتفاعی
20188 حقوق خصوصی – دانشگاه غیرانتفاعی علم و هنر – یزد – غیرانتفاعی
26500 حقوق خصوصی – موسسه غیرانتفاعی ادیب مازندران – ساری – غیرانتفاعی
27785 حقوق خصوصی – حقوق ثبت اسناد و املاک – موسسه غیرانتفاعی طلوع مهر – قم – غیرانتفاعی

برای انتخاب رشته ارشد 1401 از نرم افزار انتخاب رشته مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار انتخاب رشته ارشد 1401

رتبه های قبولی ارشد حقوق 1400 در کد ضریب 2: رشته حقوق بین الملل

در کنکور ارشد مجموعه حقوق 1400، کد ضریب 2 مربوط به رشته حقوق بین الملل بود که در جدول زیر نمونه رتبه های قبولی ارشد کد ضریب 2 مربوط به رشته حقوق را قرار داده ایم.

رتبه ها و محل قبولی ارشد حقوق 1401-1400: کد ضریب 2: رشته حقوق بین الملل

رتبه قبولی رشته و محل قبولی
8 حقوق بین الملل – دانشگاه تهران – روزانه
23 حقوق بین الملل – دانشگاه شهید بهشتی – تهران – نوبت دوم
42 حقوق بین الملل – دانشگاه تربیت مدرس – فاقد خوابگاه – روزانه
80 حقوق بین الملل – دانشگاه تهران پردیس فارابی قم – نوبت دوم
175 حقوق بین الملل – دانشگاه مازندران – بابلسر – روزانه
699 حقوق بین الملل – دانشگاه تهران پردیس البرز کرج – پردیس خودگردان
2426 حقوق بین الملل – دانشگاه شیراز – مجازی
5598 حقوق بین الملل – دانشگاه پیام نور استان سمنان – مرکز گرمسار – پیام نور
6823 حقوق بین الملل – دانشگاه غیرانتفاعی شمال – آمل – غیرانتفاعی

رتبه های قبولی ارشد حقوق 1400 در کد ضریب 3: رشته های حقوق جزا و جرم شناسی

در کنکور ارشد مجموعه حقوق، کد ضریب 3 مربوط به رشته های حقوق جزا و جرم شناسی، مدیریت اصلاح و کیفرهای قضایی و فقه و حقوق جزا بود که در جدول زیر نمونه رتبه های قبولی ارشد کد ضریب 3 مربوط به رشته حقوق را قرار داده ایم.

رتبه ها و محل قبولی ارشد حقوق 1401-1400: کد ضریب 3: رشته حقوق جزا و جرم شناسی

رتبه قبولی رشته و محل قبولی
19 حقوق جزا و جرم شناسی – دانشگاه شهید بهشتی – تهران – روزانه
40 حقوق جزا و جرم شناسی – دانشگاه تربیت مدرس – روزانه
102 مدیریت اصلاح و کیفرهای قضایی – دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری دادگستری – روزانه
134 حقوق جزا و جرم شناسی – دانشگاه شیراز – روزانه
217 حقوق جزا و جرم شناسی – دانشگاه بوعلی سینا – همدان – روزانه
291 حقوق جزا و جرم شناسی – دانشگاه مازندران – بابلسر – نوبت دوم
311 حقوق جزا و جرم شناسی – دانشگاه کردستان – سنندج – روزانه
421 حقوق جزا و جرم شناسی – دانشگاه دامغان – نوبت دوم
1196 حقوق جزا و جرم شناسی – دانشگاه شیراز – پردیس خودگردان
2499 حقوق جزا و جرم شناسی – دانشگاه قم – مرد – مجازی
11950 حقوق جزا و جرم شناسی – موسسه غیرانتفاعی ارشاد – دماوند – غیرانتفاعی
29988 حقوق جزا و جرم شناسی – موسسه غیرانتفاعی روزبهان – ساری – غیرانتفاعی

برای انتخاب رشته ارشد 1401 از نرم افزار انتخاب رشته مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار انتخاب رشته ارشد 1401

رتبه های قبولی ارشد حقوق 1400 در کد ضریب 4: رشته حقوق عمومی

در ارشد مجموعه حقوق، کد ضریب 4 مربوط به رشته های حقوق عمومی،مدیریت نظارت و بازرسی، مدیریت دادگستری، حقوق دادرسی اداری و رشته حقوق می باشد. که در جدول زیر نمونه رتبه های قبولی ارشد کد ضریب 4 مربوط به رشته حقوق را قرار داده ایم.

رتبه ها و محل قبولی ارشد حقوق 1401-1400: کد ضریب 4: رشته حقوق عمومی

رتبه قبولی رشته و محل قبولی
9 حقوق عمومی – دانشگاه شهید بهشتی – تهران – روزانه
57 حقوق عمومی – دانشگاه تهران پردیس فارابی قم – روزانه
103 حقوق عمومی – مدیریت نظارت و بازرسی – دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری دادگستری – روزانه
125 حقوق عمومی – دانشگاه تبریز – روزانه
152 حقوق عمومی – دانشگاه شهید چمران – اهواز – روزانه
188 حقوق عمومی – دانشگاه بوعلی سینا – همدان – نوبت دوم
563 حقوق عمومی – دانشگاه شهید بهشتی – تهران – پردیس خودگردان
12103 حقوق عمومی – دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ – تهران – غیرانتفاعی
25989 حقوق عمومی – موسسه غیرانتفاعی هاتف – زاهدان – غیرانتفاعی

رتبه های قبولی ارشد حقوق 1400 در کد ضریب 5: رشته حقوق بشر

در کنکور ارشد مجموعه حقوق 1400، کد ضریب 5 مربوط به رشته حقوق بشر بود که در جدول زیر نمونه رتبه های قبولی ارشد کد ضریب 5 مربوط به رشته حقوق را قرار داده ایم.

رتبه ها و محل قبولی ارشد حقوق 1401-1400: کد ضریب 5: رشته حقوق بشر

رتبه قبولی رشته و محل قبولی
79 حقوق بشر –  دانشگاه علامه طباطبایی – تهران – روزانه
281 حقوق بشر –  دانشگاه مازندران – بابلسر – نوبت دوم
433 حقوق بشر –  دانشکده علوم انسانی حضرت معصومه(س) – قم – نوبت دوم

برای انتخاب رشته ارشد 1401 از نرم افزار انتخاب رشته مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار انتخاب رشته ارشد 1401

رتبه های قبولی ارشد حقوق 1400 در کد ضریب 6: رشته های حقوق مالکیت فکری و حقوق تجارت الکترونیکی

در کنکور ارشد مجموعه حقوق 1400، کد ضریب 6 مربوط به رشته های حقوق مالکیت فکری و حقوق تجارت الکترونیکی بود که در جدول زیر نمونه رتبه های قبولی ارشد کد ضریب 6 مربوط به رشته حقوق را قرار داده ایم.

رتبه ها و محل قبولی ارشد حقوق 1401-1400: کد ضریب 6: رشته های حقوق مالکیت فکری و حقوق تجارت الکترونیکی

رتبه قبولی رشته و محل قبولی
29 حقوق مالکیت فکری – دانشگاه تهران – روزانه
67 حقوق مالکیت فکری – دانشگاه تربیت مدرس – فاقد خوابگاه – روزانه
100 حقوق مالکیت فکری – دانشگاه شهید بهشتی – تهران – نوبت دوم
6506 حقوق مالکیت فکری – دانشگاه تهران پردیس فارابی قم – مجازی

رتبه های قبولی ارشد حقوق 1400 در کد ضریب 7: رشته حقوق محیط زیست

در کنکور ارشد مجموعه حقوق 1400، کد ضریب 7 مربوط به رشته حقوق محیط زیست بود که در جدول زیر نمونه رتبه های قبولی ارشد کد ضریب 7 مربوط به رشته حقوق را قرار داده ایم.

رتبه ها و محل قبولی ارشد حقوق 1401-1400: کد ضریب 7: رشته حقوق محیط زیست

رتبه قبولی رشته و محل قبولی
92 حقوق محیط زیست –  دانشگاه شهید بهشتی – تهران – روزانه
397 حقوق محیط زیست –  دانشگاه مازندران – بابلسر – نوبت دوم

رتبه های قبولی ارشد حقوق 1400 در کد ضریب 8: رشته های حقوق تجارت بین الملل وحقوق نفت و گاز

در کنکور ارشد مجموعه حقوق 1400، کد ضریب 8 مربوط به رشته های حقوق تجارت بین الملل و حقوق نفت و گاز بوده که در دفترچه ثبت نام ارشد 1401 رشته حقوق انرژی نیز به این مجموعه اضافه شده است. 

در جدول زیر نمونه رتبه های قبولی ارشد کد ضریب 8 مربوط به رشته حقوق را قرار داده ایم.

رتبه ها و محل قبولی ارشد حقوق 1401-1400: کد ضریب 8: رشته های حقوق تجارت بین الملل و حقوق نفت و گاز

رتبه قبولی رشته و محل قبولی
22 حقوق تجارت بین الملل – دانشگاه علامه طباطبایی – تهران – روزانه
55 حقوق تجارت بین الملل – دانشگاه تهران پردیس فارابی قم – روزانه
86 حقوق تجارت بین الملل – حقوق نفت و گاز – دانشگاه علامه طباطبایی – تهران – نوبت دوم
1255 حقوق تجارت بین الملل – دانشگاه غیرانتفاعی خاتم – تهران – غیرانتفاعی

برای انتخاب رشته ارشد 1401 از نرم افزار انتخاب رشته مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار انتخاب رشته ارشد 1401

رتبه های قبولی ارشد حقوق 1400 در کد ضریب 9: رشته های معارف اسلامی و حقوق، حقوق خانواده و فقه و حقوق خانواده

در کنکور ارشد مجموعه حقوق 1400، کد ضریب 9 مربوط به رشته های معارف اسلامی و حقوق، حقوق خانواده و فقه و حقوق خانواده بود که در جدول زیر نمونه رتبه های قبولی ارشد کد ضریب 9 مربوط به رشته حقوق را قرار داده ایم.

رتبه ها و محل قبولی ارشد حقوق 1401-1400: کد ضریب 9: رشته های معارف اسلامی و حقوق، حقوق خانواده  و فقه و حقوق خانواده

رتبه قبولی رشته و محل قبولی
9 حقوق خانواده – دانشگاه شهید بهشتی – تهران – روزانه
15591 حقوق خانواده – دانشکده غیرانتفاعی رفاه – تهران – غیرانتفاعی

رتبه های قبولی ارشد حقوق 1400 در کد ضریب 10: رشته حقوق ارتباطات

در کنکور ارشد مجموعه حقوق 1400، کد ضریب 10 مربوط به رشته حقوق ارتباطات بود که در جدول زیر نمونه رتبه های قبولی ارشد کد ضریب 10 مربوط به رشته حقوق را قرار داده ایم.

رتبه ها و محل قبولی ارشد حقوق 1401-1400: کد ضریب 10: رشته حقوق ارتباطات

رتبه قبولی رشته و محل قبولی
89 حقوق ارتباطات – دانشگاه علامه طباطبایی – تهران – روزانه

رتبه های قبولی ارشد حقوق 1400 در کد ضریب 11: رشته های حقوق تجاری اقتصادی بی المللی و حقوق شرکت های تجاری

در کنکور ارشد مجموعه حقوق 1400، کد ضریب 11 مربوط به رشته های حقوق تجاری اقتصادی بین المللی و حقوق شرکت های تجاری بود که در جدول زیر نمونه رتبه های قبولی ارشد کد ضریب 11 مربوط به رشته حقوق را قرار داده ایم.

رتبه ها و محل قبولی ارشد حقوق 1401-1400: کد ضریب 11: رشته های حقوق تجاری اقتصادی بین المللی و حقوق شرکت های تجاری

رتبه قبولی رشته و محل قبولی
7 حقوق تجاری – حقوق تجاری اقتصادی بین المللی – دانشگاه تهران – روزانه
143 حقوق تجاری – حقوق شرکتهای تجاری – دانشگاه شهرکرد – روزانه

رتبه های قبولی ارشد حقوق 1400 در کد ضریب 12: رشته حقوق کیفری اطفال و نوجوانان

در کنکور ارشد مجموعه حقوق 1400، کد ضریب 12 مربوط به رشته حقوق کیفری اطفال و نوجوانان بود.

رتبه ها و محل قبولی ارشد حقوق 1401-1400: کد ضریب 12: رشته های حقوق کیفری اطفال و نوجوانان

رتبه قبولی رشته و محل قبولی
45 حقوق کیفری اطفال و نوجوان – دانشگاه تهران – روزانه
299 حقوق کیفری اطفال و نوجوان – دانشکده علوم انسانی حضرت معصومه(س) – قم – روزانه

برای انتخاب رشته ارشد 1401 از نرم افزار انتخاب رشته مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار انتخاب رشته ارشد 1401

آمار رتبه های قبولی ارشد حقوق 1400-99

رتبه های قبولی ارشد حقوق 1400-99 را در دانشگاه ها و دوره های مختلف تحصیلی در ادامه این مطلب می توانید مشاهده کنید.

رتبه های قبولی ارشد حقوق 99 در کد ضریب 1: رشته حقوق خصوصی و رشته های زیر مجموعه حقوق خصوصی

در ارشد مجموعه حقوق، کد ضریب یک مربوط به رشته حقوق خصوصی است. همچنین رشته های دیگری نیز در این کد ضریب دسته بندی می شوند که عبارتند از:

حقوق اقتصادی، سردفتری اسناد رسمی،حقوق ثبت اسناد و املاک، حقوق اسناد و قراردادهای تجاری، حقوق حمل و نقل تجاری، فقه و حقوق اقتصادی، حقوق مالی – اقتصادی، مدیریت ثبت اسناد و املاک، فقه و حقوق خصوصی.

علاوه بر این، در دفترچه ثبت نام ارشد 1400، رشته حقوق مالی نیز به کد ضریب یک ارشد مجموعه حقوق اضافه شده است.

 در جدول زیر نمونه رتبه های قبولی ارشد کد ضریب 1 مربوط به رشته حقوق را قرار داده ایم.

رتبه ها و محل قبولی ارشد حقوق 1400-99: کد ضریب 1: رشته حقوق خصوصی و رشته های زیر مجموعه حقوق خصوصی

رتبه قبولی رشته و محل قبولی
19  حقوق خصوصی دانشگاه شهید بهشتی – روزانه 
61  حقوق خصوصی دانشگاه علامه طباطبایی – نوبت دوم
104  حقوق خصوصی دانشگاه فردوسی مشهد – نوبت دوم
214  حقوق خصوصی دانشگاه قم – روزانه
369  حقوق خصوصی دانشگاه گیلان – نوبت دوم
477  حقوق خصوصی دانشگاه میبد – روزانه
959  حقوق خصوصی دانشگاه علامه طباطبایی – پردیس خودگردان
1432  حقوق خصوصی دانشگاه پیام نور استان تهران “مرکزورامین”
2526  حقوق خصوصی دانشگاه مفید قم – غیر انتفاعی
6895  حقوق خصوصی دانشگاه غیر انتفاعی ایوانکی
13929  حقوق خصوصی موسسه غیر انتفاعی طبرستان چالوس
23169  حقوق خصوصی موسسه غیر انتفاعی تابناک لامرد

برای انتخاب رشته ارشد 1401 از نرم افزار انتخاب رشته مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار انتخاب رشته ارشد 1401

رتبه های قبولی ارشد حقوق 99 در کد ضریب 2: رشته حقوق بین الملل

در کنکور ارشد مجموعه حقوق 99، کد ضریب 2 مربوط به رشته حقوق بین الملل بود که در جدول زیر نمونه رتبه های قبولی ارشد کد ضریب 2 مربوط به رشته حقوق را قرار داده ایم.

رتبه ها و محل قبولی ارشد حقوق 1400-99: کد ضریب 2: رشته حقوق بین الملل

رتبه قبولی رشته و محل قبولی
24   حقوق بین الملل دانشگاه تهران – نوبت دوم
60   حقوق بین الملل دانشگاه خوارزمی – روزانه
168   حقوق بین الملل دانشگاه مازندران – روزانه 
360   حقوق بین الملل دانشگاه شهید بهشتی – پردیس خودگردان
1102   حقوق بین الملل دانشگاه پیام نور استان قزوین “مرکزقزوین”
4946   حقوق بین الملل موسسه غیر انتفاعی رشدیه تبریز 

رتبه های قبولی ارشد حقوق 99 در کد ضریب 3: رشته های حقوق جزا و جرم شناسی

در کنکور ارشد مجموعه حقوق، کد ضریب 3 مربوط به رشته های حقوق جزا و جرم شناسی، مدیریت اصلاح و کیفرهای قضایی و فقه و حقوق جزا بود که در جدول زیر نمونه رتبه های قبولی ارشد کد ضریب 3 مربوط به رشته حقوق را قرار داده ایم.

رتبه ها و محل قبولی ارشد حقوق 1400-99: کد ضریب 3: رشته حقوق جزا و جرم شناسی

رتبه قبولی رشته و محل قبولی
14  حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه تهران – روزانه
46  حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه فردوسی مشهد – نوبت دوم
104  حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه تبریز – نوبت دوم
185  حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه شهرکرد – روزانه
256  حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین – نوبت دوم
483  حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه پیام نور استان تهران “تهران جنوب”
1214  حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه تهران – پردیس خودگردان
3176  حقوق جزا و جرم شناسی موسسه غیر انتفاعی خراسان مشهد 
9514  حقوق جزا و جرم شناسی دانشکده اصول الدین – غیر انتفاعی 

برای انتخاب رشته ارشد 1401 از نرم افزار انتخاب رشته مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار انتخاب رشته ارشد 1401

رتبه های قبولی ارشد حقوق 99 در کد ضریب 4: رشته حقوق عمومی

در کنکور ارشد مجموعه حقوق 99، کد ضریب 4 مربوط به رشته حقوق عمومی بود که در جدول زیر نمونه رتبه های قبولی ارشد کد ضریب 4 مربوط به رشته حقوق را قرار داده ایم.

رتبه ها و محل قبولی ارشد حقوق 1400-99: کد ضریب 4: رشته حقوق عمومی

رتبه قبولی رشته و محل قبولی
9  حقوق عمومی دانشگاه شهید بهشتی – روزانه 
59  حقوق عمومی دانشگاه تهران – نوبت دوم 
115  حقوق عمومی دانشگاه شهید چمران اهواز – روزانه
152  حقوق عمومی دانشگاه مازندران – نوبت دوم 
647  حقوق عمومی دانشگاه شهید بهشتی – پردیس خودگردان 
5537  حقوق عمومی دانشگاه شمال آمل – غیر انتفاعی

رتبه های قبولی ارشد حقوق 99 در کد ضریب 5: رشته حقوق بشر

در کنکور ارشد مجموعه حقوق 99، کد ضریب 5 مربوط به رشته حقوق بشر بود که در جدول زیر نمونه رتبه های قبولی ارشد کد ضریب 5 مربوط به رشته حقوق را قرار داده ایم.

رتبه ها و محل قبولی ارشد حقوق 1400-99: کد ضریب 5: رشته حقوق بشر

رتبه قبولی رشته و محل قبولی
48   حقوق بشر دانشگاه شهید بهشتی – نوبت دوم 
198   حقوق بشر دانشگاه مازندران – روزانه
4077   حقوق بشر دانشگاه مفید قم – غیر انتفاعی

برای انتخاب رشته ارشد 1401 از نرم افزار انتخاب رشته مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار انتخاب رشته ارشد 1401

رتبه های قبولی ارشد حقوق 99 در کد ضریب 6: رشته های حقوق مالکیت فکری و حقوق تجارت الکترونیکی

در کنکور ارشد مجموعه حقوق 99، کد ضریب 6 مربوط به رشته های حقوق مالکیت فکری و حقوق تجارت الکترونیکی بود که در جدول زیر نمونه رتبه های قبولی ارشد کد ضریب 6 مربوط به رشته حقوق را قرار داده ایم.

رتبه ها و محل قبولی ارشد حقوق 1400-99: کد ضریب 6: رشته های حقوق مالکیت فکری و حقوق تجارت الکترونیکی

رتبه قبولی رشته و محل قبولی
20  حقوق مالکیت فکری دانشگاه تهران – روزانه
167  حقوق مالکیت فکری دانشگاه علامه طباطبایی – نوبت دوم
2857  حقوق تجارت الکترونیکی دانشگاه علم و فرهنگ – غیر انتفاعی

رتبه های قبولی ارشد حقوق 99 در کد ضریب 7: رشته حقوق محیط زیست

در کنکور ارشد مجموعه حقوق 99، کد ضریب 7 مربوط به رشته حقوق محیط زیست بود که در جدول زیر نمونه رتبه های قبولی ارشد کد ضریب 7 مربوط به رشته حقوق را قرار داده ایم.

رتبه ها و محل قبولی ارشد حقوق 1400-99: کد ضریب 7: رشته حقوق محیط زیست

رتبه قبولی رشته و محل قبولی
137    حقوق محیط زیست دانشگاه مازندران – روزانه 
566    حقوق محیط زیست دانشگاه شهید بهشتی – پردیس خودگردان

برای انتخاب رشته ارشد 1401 از نرم افزار انتخاب رشته مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار انتخاب رشته ارشد 1401

رتبه های قبولی ارشد حقوق 99 در کد ضریب 8: رشته های حقوق تجارت بین الملل وحقوق نفت و گاز

در کنکور ارشد مجموعه حقوق 99، کد ضریب 8 مربوط به رشته های حقوق تجارت بین الملل و حقوق نفت و گاز بود که در جدول زیر نمونه رتبه های قبولی ارشد کد ضریب 8 مربوط به رشته حقوق را قرار داده ایم.

رتبه ها و محل قبولی ارشد حقوق 1400-99: کد ضریب 8: رشته های حقوق تجارت بین الملل و حقوق نفت و گاز

رتبه قبولی رشته و محل قبولی
7 حقوق تجارت بین الملل دانشگاه شهید بهشتی – روزانه
22   حقوق نفت و گاز دانشگاه تهران – روزانه
73  حقوق نفت و گاز دانشگاه علامه طباطبایی – نوبت دوم
1402  حقوق نفت و گاز دانشگاه علم و فرهنگ تهران – غیر انتفاعی

برای انتخاب رشته ارشد 1401 از نرم افزار انتخاب رشته مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار انتخاب رشته ارشد 1401

رتبه های قبولی ارشد حقوق 99 در کد ضریب 9: رشته های معارف اسلامی و حقوق، حقوق خانواده و فقه و حقوق خانواده

در کنکور ارشد مجموعه حقوق 99، کد ضریب 9 مربوط به رشته های معارف اسلامی و حقوق، حقوق خانواده و فقه و حقوق خانواده بود که در جدول زیر نمونه رتبه های قبولی ارشد کد ضریب 9 مربوط به رشته حقوق را قرار داده ایم.

رتبه ها و محل قبولی ارشد حقوق 1400-99: کد ضریب 9: رشته های معارف اسلامی و حقوق، حقوق خانواده  و فقه و حقوق خانواده

رتبه قبولی رشته و محل قبولی
9 حقوق خانواده دانشگاه شهید بهشتی – روزانه 
151 حقوق خانواده دانشگاه ارومیه – نوبت دوم 

رتبه های قبولی ارشد حقوق 99 در کد ضریب 10: رشته حقوق ارتباطات

در کنکور ارشد مجموعه حقوق 99، کد ضریب 10 مربوط به رشته حقوق ارتباطات بود که در جدول زیر نمونه رتبه های قبولی ارشد کد ضریب 10 مربوط به رشته حقوق را قرار داده ایم.

رتبه ها و محل قبولی ارشد حقوق 1400-99: کد ضریب 10: رشته حقوق ارتباطات

رتبه قبولی رشته و محل قبولی
85   حقوق ارتباطات دانشگاه علامه طباطبایی – نوبت دوم

رتبه های قبولی ارشد حقوق 99 در کد ضریب 11: رشته های حقوق تجاری اقتصادی بی المللی و حقوق شرکت های تجاری

در کنکور ارشد مجموعه حقوق 99، کد ضریب 11 مربوط به رشته های حقوق تجاری اقتصادی بین المللی و حقوق شرکت های تجاری بود که در جدول زیر نمونه رتبه های قبولی ارشد کد ضریب 11 مربوط به رشته حقوق را قرار داده ایم.

رتبه ها و محل قبولی ارشد حقوق 1400-99: کد ضریب 11: رشته های حقوق تجاری اقتصادی بین المللی و حقوق شرکت های تجاری

رتبه قبولی رشته و محل قبولی
15   حقوق تجاری اقتصادی بین المللی دانشگاه تهران – روزانه

رتبه های قبولی ارشد حقوق 99 در کد ضریب 12: رشته حقوق کیفری اطفال و نوجوانان

در کنکور ارشد مجموعه حقوق 99، کد ضریب 12 مربوط به رشته حقوق کیفری اطفال و نوجوانان بود.

برای انتخاب رشته ارشد 1401 از نرم افزار انتخاب رشته مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار انتخاب رشته ارشد 1401

3.7/5 - (3 امتیاز)
بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

کد امنیتی *

کارشناسی ارشد
رضا کشاورز افشار

رضا کشاورز افشار 17 سال سابقه مشاوره کنکور سراسری و انتخاب رشته کنکور سراسری (رتبه 388 کنکور تجربی سال 81) مشاور 108 رتبه زیر 100 کنکور سراسری، 392 رتبه زیر 500 کنکور سراسری و بیش از 500 رتبه زیر 1000 کنکور سراسری 12 سال سابقه مشاور تخصصی در حوزه کنکورهای …

انتخاب رشته کارشناسی ارشد
مشاوره انتخاب رشته کنکور1401

مشاوره انتخاب رشته کنکور سراسری 1401 طرح نقره ای طرح طلایی 30 دقیقه مشاوره تلفنی تعیین همه شانس های قبولی پاسخگویی به همه سوالات   45 دقیقه مشاوره تلفنی تعیین همه شانس های قبولی پاسخگویی به همه سوالات مشاوره آنلاین ارائه فایل چیدمان انتخاب رشته 198،000 تومان 350،000 تومان پرداخت …

کارنامه های رتبه و قبولی ارشد سلامت و ترافیک 1400
انتخاب رشته کارشناسی ارشد
کارنامه های رتبه و قبولی ارشد سلامت و ترافیک 1400

کارنامه های رتبه و قبولی ارشد سلامت و ترافیک 1401-1400 کارنامه های رتبه و قبولی ارشد سلامت و ترافیک 1401-1400 برای داوطلبان ارشد سلامت و ترافیک سال 1401 و حتی سال های آینده بسیار اهمیت دارد. آنچه که اهمیت کارنامه های قبولی ارشد سلامت و ترافیک ۱۴۰۰ را برای داوطلبان …