رتبه های قبولی ارشد تربیت بدنی 1402-1401 و محل قبولی
انتخاب رشته کارشناسی ارشد

دسترسی سریع تر به محتوا از طریق فهرست عناوین

رتبه های قبولی ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی 1402-1401

رتبه های قبولی ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی 1402-1401 را در دانشگاه ها و دوره های مختلف تحصیلی در این مطلب برای شما گذاشته ایم. توجه داشته باشید که رتبه های قبولی ارشد 1402-1401 گذاشته شده در این مطلب حاوی درصدهایی که به این رتبه ها منجر شده است، نیست. اگر می خواهید نمونه کارنامه های ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی 1401 که در آنها رتبه ها و درصدهای دروس مختلف نیز درج شده است را مشاهده کنید باید به مطلب زیر مراجعه کنید.

نمونه کارنامه های ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی 1402-1401

 محل قبولی ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی 1402-1401

محل قبولی داوطلبان ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی 1401 با توجه به رتبه ای که کسب کرده اند برای انتخاب رشته ارشد 1402 بسیار اهمیت دارد. به نوعی شانس قبولی ارشد 1402 را براساس محل قبولی ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی در سال 1401 می توان تخمین صحیح و دقیق زد. اگرچه همواره تغییرات کوچک و گاهی حتی زیاد (به خاطر تغییر ظرفیت ها) در رتبه های قبولی ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی 1401 نسبت به محل قبولی ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی 1401 به جود می آید.

صحت و دقت رتبه ها و محل قبولی ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی 1401

برای افزایش ضریب اطمینان شما برای انتخاب رشته ارشد 1402، رتبه ها و محل قبولی ارشد سال 1401 را به گونه ای انتخاب کرده ایم که تقریباً نزدیک به آخرین رتبه های قبولی ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی 1401 در دوره ها و دانشگاه های مختلف باشد. بنابراین سعی شده است تا حد امکان صحت و دقت بسیار بالایی را برای انتشار این اطلاعات به شما ارائه دهیم. البته تنها گلچینی از نمونه رتبه قبولی های ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی 1401 را در اختیار شما قرار داده ایم، اما در زمان انتخاب رشته ارشد 1402 تربیت بدنی و علوم ورزشی، همه شانس های دقیق قبولی براساس رتبه ای که کسب کرده اید و در قالب نرم افزار انتخاب رشته ارشد 1402 مشاوران تحصیلی به شما ارائه داده می شود.

رتبه ها و محل قبولی ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی 1401 براساس گرایش های مختلف

رتبه ها و محل قبولی ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی 1402-1401 را به صورت تفکیک شده و براساس رشته-گرایش های مجموعه تربیت بدنی و علوم ورزشی ارائه کرده ایم تا راحت تر بتوانید از این اطلاعات استفاده کنید. همچنین رشته-گرایش های مختلف باعث به وجود آمدن کد ضرایب مختلف می شوند و هر کد ضریب، رتبه متفاوتی دارد. در نتیجه رتبه ها و محل قبولی ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی 1401 را براساس رتبه ها در کد ضریب مربوط به آن رشته دانشگاه قبولی برای شما قرار داده ایم.

در ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی براساس دفترچه کنکور ارشد 1401، 5 کد ضریب داشتیم. برای دسترسی سریعتر به رتبه های قبولی ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی 1402-1401 از لینک های جدول زیر استفاده کنید.

لینک های رتبه های قبولی ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی 1401 براساس رشته ها و گرایش ها (کد ضرایب)

رتبه ها و محل قبولی ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی در کد ضریب 1 : رشته های رفتار حرکتی و روان شناسی ورزشی
رتبه ها و محل قبولی ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی در کد ضریب 2 : رشته فیزیولوژی ورزشی
رتبه ها و محل قبولی ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی در کد ضریب 3 : رشته بیومکانیک ورزشی
رتبه ها و محل قبولی ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی در کد ضریب 4 : رشته آسیب شناسی ورزش و حرکات اصلاحی
رتبه ها و محل قبولی ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی در کد ضریب 5 : رشته مدیریت ورزشی
رتبه ها و محل قبولی ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی در کد ضریب 6 : رشته روانشناسی ورزشی

رتبه های قبولی ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی 1401 در کد ضریب 1: رشته رفتار حرکتی

در کنکور در ارشد مجموعه تربیت بدنی و علوم ورزشی 1401، کد ضریب یک مربوط به رشته رفتار حرکتی بود. که در جدول زیر نمونه رتبه های قبولی ارشد کد ضریب 1 مربوط به رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی را قرار داده ایم.

رتبه ها و محل قبولی ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی 1402-1401: کد ضریب 1: رشته رفتار حرکتی 

رتبه قبولیمحل قبولی
54یادگیری و کنترل حرکتی – دانشگاه تهران – روزانه
224آموزش تربیت بدنی و علوم ورزشی – دانشگاه علامه طباطبایی – تهران – روزانه
311رشدحرکتی – دانشگاه خوارزمی – روزانه
برای مشاهده شانس قبولی خود براساس رتبه تان در همه دانشگاه ها و گرایش ها به لینک زیر بروید.
انتخاب رشته ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی 1402

429یادگیری و کنترل حرکتی – دانشگاه شیراز – روزانه
771یادگیری و کنترل حرکتی – دانشگاه شهید چمران – اهواز – روزانه
986رشدحرکتی – پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی و علوم ورزشی – روزانه
1247یادگیری و کنترل حرکتی – دانشگاه اراک – روزانه
2009رشدحرکتی – دانشگاه سمنان – نوبت دوم
4864یادگیری و کنترل حرکتی – دانشگاه شیراز – پردیس خودگردان

رتبه های قبولی ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی 1401 در کد ضریب 2: رشته فیزیولوژی ورزشی

در کنکور ارشد مجموعه تربیت بدنی و علوم ورزشی 1401، کد ضریب 2 مربوط به رشته فیزیولوژی ورزشی بود که در جدول زیر نمونه رتبه های قبولی ارشد کد ضریب 2 مربوط به رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی را قرار داده ایم.

رتبه ها و محل قبولی ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی 1402-1401: کد ضریب 2: رشته فیزیولوژی ورزشی

رتبه قبولیمحل قبولی
4فیزیولوژی و تغذیه ورزشی – دانشگاه تهران – روزانه
43فیزیولوژی ورزشی کاربردی – دانشگاه تهران – نوبت دوم
78فیزیولوژی ورزشی کاربردی – دانشگاه علامه طباطبایی – تهران – روزانه
برای مشاهده شانس قبولی خود براساس رتبه تان در همه دانشگاه ها و گرایش ها به لینک زیر بروید.
انتخاب رشته ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی 1402

136فیزیولوژی ورزشی و تندرستی – دانشگاه تربیت مدرس – روزانه
155فیزیولوژی ورزشی و تندرستی – دانشگاه اصفهان – روزانه
262فیزیولوژی ورزشی کاربردی – دانشگاه مازندران – بابلسر – روزانه
271فیزیولوژی و تغذیه ورزشی – دانشگاه گیلان – رشت – روزانه
422فیزیولوژی و تغذیه ورزشی – دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی – تهران – نوبت دوم
538فیزیولوژی ورزشی کاربردی – دانشگاه رازی – کرمانشاه – روزانه
707فیزیولوژی ورزشی و تندرستی – دانشگاه لرستان – خرم آباد – روزانه
842فیزیولوژی و تغذیه ورزشی – دانشگاه خلیج فارس – بوشهر – روزانه
926فیزیولوژی ورزشی و تندرستی – دانشگاه ارومیه – روزانه
برای مشاهده شانس قبولی خود براساس رتبه تان در همه دانشگاه ها و گرایش ها به لینک زیر بروید.
انتخاب رشته ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی 1402

1010فیزیولوژی ورزشی و تندرستی – دانشگاه کردستان – سنندج – روزانه
1368فیزیولوژی و تغذیه ورزشی – دانشگاه صنعتی شاهرود – نوبت دوم
2396فیزیولوژی و تغذیه ورزشی – دانشگاه پیام نور استان البرز – مرکز کرج – پیام نور
4962فیزیولوژی ورزشی کاربردی – دانشگاه رازی – کرمانشاه – پردیس خودگردان
9733فیزیولوژی ورزشی و تندرستی – موسسه غیرانتفاعی زند دانش گستر – شیراز – غیرانتفاعی
10078فیزیولوژی و تغذیه ورزشی – موسسه غیرانتفاعی طلوع مهر – قم – غیرانتفاعی

رتبه های قبولی ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی 1401 در کد ضریب 3: رشته بیومکانیک ورزشی

در کنکور ارشد مجموعه تربیت بدنی و علوم ورزشی 1401، کد ضریب 3 مربوط به رشته بیومکانیک ورزشی بود که در جدول زیر نمونه رتبه های قبولی ارشد کد ضریب 3 مربوط به رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی را قرار داده ایم.

رتبه ها و محل قبولی ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی 1402-1401: کد ضریب 3: رشته بیومکانیک ورزشی

رتبه قبولیمحل قبولی
61بیومکانیک ورزشی – دانشگاه تهران – روزانه
236بیومکانیک ورزشی – دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) – روزانه
747بیومکانیک ورزشی – دانشگاه شهید باهنر – کرمان – روزانه
برای مشاهده شانس قبولی خود براساس رتبه تان در همه دانشگاه ها و گرایش ها به لینک زیر بروید.
انتخاب رشته ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی 1402

رتبه های قبولی ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی 1401 در کد ضریب 4: رشته آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی

در کنکور ارشد مجموعه تربیت بدنی و علوم ورزشی 1401، کد ضریب 4 مربوط به رشته آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی بود که در جدول زیر نمونه رتبه های قبولی ارشد کد ضریب 4 مربوط به رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی را قرار داده ایم.

رتبه ها و محل قبولی ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی 1402-1401: کد ضریب 4: رشته آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی

رتبه قبولیمحل قبولی
18تمرینات اصلاحی – دانشگاه تهران – روزانه
25آسیب شناسی ورزشی – دانشگاه شهید بهشتی – تهران – روزانه
171تمرینات اصلاحی – دانشگاه فردوسی مشهد – نوبت دوم
264آسیب شناسی ورزشی – دانشگاه بوعلی سینا – همدان – نوبت دوم
برای مشاهده شانس قبولی خود براساس رتبه تان در همه دانشگاه ها و گرایش ها به لینک زیر بروید.
انتخاب رشته ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی 1402

413تمرینات اصلاحی – دانشگاه بجنورد – روزانه
476آسیب شناسی ورزشی – دانشگاه صنعتی شاهرود – نوبت دوم
7207تمرینات اصلاحی – موسسه غیرانتفاعی صفاهان – اصفهان – غیرانتفاعی
10111تمرینات اصلاحی – موسسه غیرانتفاعی بینالود – مشهد – غیرانتفاعی

رتبه های قبولی ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی 1401 در کد ضریب 5: رشته مدیریت ورزشی

در کنکور ارشد مجموعه تربیت بدنی و علوم ورزشی 1401، کد ضریب 5 مربوط به رشته مدیریت سازمان ها و مسابقات ورزشی بود که در جدول زیر نمونه رتبه های قبولی ارشد کد ضریب 5 مربوط به رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی را قرار داده ایم.

رتبه ها و محل قبولی ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی 1402-1401: کد ضریب 5: رشته مدیریت ورزشی

رتبه قبولیمحل قبولی
36مدیریت سازمان ها و باشگاه های ورزشی – دانشگاه تهران – روزانه
176مدیریت بازاریابی و ارتباطات ورزشی – دانشگاه تربیت مدرس – نوبت دوم
245مدیریت بازاریابی و ارتباطات ورزشی – دانشگاه الزهرا(س) – روزانه
برای مشاهده شانس قبولی خود براساس رتبه تان در همه دانشگاه ها و گرایش ها به لینک زیر بروید.
انتخاب رشته ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی 1402

432مدیریت سازمان ها و باشگاه های ورزشی – دانشگاه اصفهان – نوبت دوم
508مدیریت سازمان ها و باشگاه های ورزشی – دانشگاه بوعلی سینا – همدان – روزانه
599مدیریت سازمان ها و باشگاه های ورزشی – دانشگاه شهید باهنر – کرمان – روزانه
764مدیریت بازاریابی و ارتباطات ورزشی – دانشگاه گیلان – رشت – نوبت دوم
866مدیریت سازمان ها و باشگاه های ورزشی – دانشگاه ایلام – روزانه
934مدیریت رویدادها و گردشگری ورزشی – دانشگاه بیرجند – روزانه
1124مدیریت بازاریابی و ارتباطات ورزشی – دانشگاه ولی عصر(عج) – رفسنجان – نوبت دوم
5879مدیریت رویدادها و گردشگری ورزشی – دانشگاه پیام نور استان تهران – تهران جنوب – پیام نور
7803مدیریت رویدادها و گردشگری ورزشی – دانشگاه مازندران – بابلسر – پردیس خودگردان
برای مشاهده شانس قبولی خود براساس رتبه تان در همه دانشگاه ها و گرایش ها به لینک زیر بروید.
انتخاب رشته ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی 1402

9773مدیریت سازمان ها و باشگاه های ورزشی – موسسه غیرانتفاعی ادیب مازندران – ساری – غیرانتفاعی

رتبه های قبولی ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی 1401 در کد ضریب 6: رشته روان شناسی ورزشی

در کنکور در ارشد مجموعه تربیت بدنی و علوم ورزشی 1401، کد ضریب شش مربوط به رشته روان شناسی ورزشی بود.

 در جدول زیر نمونه رتبه های قبولی ارشد کد ضریب 6 مربوط به رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی را قرار داده ایم.

رتبه ها و محل قبولی ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی 1402-1401: کد ضریب 6: رشته روان شناسی ورزشی

رتبه قبولیمحل قبولی
11روانشناسی ورزشی – دانشگاه تهران – روزانه
607روانشناسی ورزشی – دانشگاه مازندران – بابلسر – روزانه
1514روانشناسی ورزشی – دانشگاه شهید بهشتی – تهران – پردیس خودگردان
9975روانشناسی ورزشی – دانشگاه غیرانتفاعی شمس – گنبد کاووس – غیرانتفاعی
برای مشاهده شانس قبولی خود براساس رتبه تان در همه دانشگاه ها و گرایش ها به لینک زیر بروید.
انتخاب رشته ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی 1402

آمار رتبه های قبولی ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی 1401-1400

رتبه های قبولی ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی 1401-1400 را در دانشگاه ها و دوره های مختلف تحصیلی در ادامه این مطلب می توانید مشاهده کنید.

رتبه های قبولی ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی 1400 در کد ضریب 1: رشته رفتار حرکتی

در کنکور در ارشد مجموعه تربیت بدنی و علوم ورزشی 1400، کد ضریب یک مربوط به رشته رفتار حرکتی بود. که در جدول زیر نمونه رتبه های قبولی ارشد کد ضریب 1 مربوط به رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی را قرار داده ایم.

رتبه ها و محل قبولی ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی 1401-1400: کد ضریب 1: رشته رفتار حرکتی 

رتبه قبولیرشته و محل قبولی
71یادگیری و کنترل حرکتی – دانشگاه تهران – روزانه
283آموزش تربیت بدنی و علوم ورزشی – دانشگاه علامه طباطبایی – تهران – روزانه
344رشدحرکتی – دانشگاه تهران – نوبت دوم
405یادگیری و کنترل حرکتی – دانشگاه خوارزمی – روزانه
530یادگیری و کنترل حرکتی – دانشگاه الزهرا(س) – روزانه
785یادگیری و کنترل حرکتی – دانشگاه شهید چمران – اهواز – روزانه
998رشدحرکتی – دانشگاه فردوسی مشهد – نوبت دوم
1275یادگیری و کنترل حرکتی – دانشگاه اراک – روزانه
1992رشدحرکتی – دانشگاه پیام نور استان تهران – تهران جنوب – پیام نور
5891آموزش تربیت بدنی و علوم ورزشی – دانشگاه غیرانتفاعی عطار – مشهد – غیرانتفاعی

رتبه های قبولی ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی 1400 در کد ضریب 2: رشته فیزیولوژی ورزشی

در کنکور ارشد مجموعه تربیت بدنی و علوم ورزشی 1400، کد ضریب 2 مربوط به رشته فیزیولوژی ورزشی بود که در جدول زیر نمونه رتبه های قبولی ارشد کد ضریب 2 مربوط به رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی را قرار داده ایم.

رتبه ها و محل قبولی ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی 1401-1400: کد ضریب 2: رشته فیزیولوژی ورزشی

رتبه قبولیرشته و محل قبولی
9فیزیولوژی ورزشی کاربردی – دانشگاه تهران – روزانه
58فیزیولوژی ورزشی و تندرستی – دانشگاه تهران – روزانه
83فیزیولوژی ورزشی کاربردی – دانشگاه شهید بهشتی – تهران – نوبت دوم
138فیزیولوژی و تغذیه ورزشی – دانشگاه الزهرا(س) – روزانه
175فیزیولوژی ورزشی و تندرستی – دانشگاه اصفهان – روزانه
198فیزیولوژی ورزشی کاربردی – دانشگاه شیراز – روزانه
293فیزیولوژی و تغذیه ورزشی – دانشگاه گیلان – رشت – روزانه
395فیزیولوژی ورزشی و تندرستی – دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) – نوبت دوم
459فیزیولوژی و تغذیه ورزشی – دانشگاه رازی – کرمانشاه – روزانه
682فیزیولوژی ورزشی کاربردی – دانشگاه لرستان – خرم آباد – روزانه
791فیزیولوژی ورزشی و تندرستی – دانشگاه شاهد – تهران – نوبت دوم
821فیزیولوژی ورزشی کاربردی – دانشگاه شهید مدنی آذربایجان – تبریز – روزانه
895فیزیولوژی و تغذیه ورزشی – دانشگاه صنعتی شاهرود – روزانه
1064فیزیولوژی ورزشی و تندرستی – دانشگاه بجنورد – روزانه
1821فیزیولوژی ورزشی کاربردی – دانشگاه پیام نور استان البرز – مرکز کرج – پیام نور
2781فیزیولوژی ورزشی کاربردی – دانشگاه تهران پردیس البرز کرج – پردیس خودگردان
9223فیزیولوژی ورزشی کاربردی – دانشگاه غیرانتفاعی شمال – آمل – غیرانتفاعی
10096فیزیولوژی و تغذیه ورزشی – موسسه غیرانتفاعی علامه قزوینی – قزوین – غیرانتفاعی

رتبه های قبولی ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی 1400 در کد ضریب 3: رشته بیومکانیک ورزشی

در کنکور ارشد مجموعه تربیت بدنی و علوم ورزشی 1400، کد ضریب 3 مربوط به رشته بیومکانیک ورزشی بود که در جدول زیر نمونه رتبه های قبولی ارشد کد ضریب 3 مربوط به رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی را قرار داده ایم.

رتبه ها و محل قبولی ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی 1401-1400: کد ضریب 3: رشته بیومکانیک ورزشی

رتبه قبولیرشته و محل قبولی
73بیومکانیک ورزشی – دانشگاه تهران – روزانه
256بیومکانیک ورزشی – دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) – روزانه
711بیومکانیک ورزشی – دانشگاه اصفهان – نوبت دوم
1447بیومکانیک ورزشی – دانشگاه محقق اردبیلی – اردبیل – روزانه

رتبه های قبولی ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی 1400 در کد ضریب 4: رشته آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی

در کنکور ارشد مجموعه تربیت بدنی و علوم ورزشی 1400، کد ضریب 4 مربوط به رشته آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی بود که در جدول زیر نمونه رتبه های قبولی ارشد کد ضریب 4 مربوط به رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی را قرار داده ایم.

رتبه ها و محل قبولی ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی 1401-1400: کد ضریب 4: رشته آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی

رتبه قبولیرشته و محل قبولی
22تمرینات اصلاحی – دانشگاه تهران – روزانه
31آسیب شناسی ورزشی – دانشگاه شهید بهشتی – تهران – روزانه
96تمرینات اصلاحی – دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) – روزانه
180تمرینات اصلاحی – دانشگاه گیلان – رشت – روزانه
223تمرینات اصلاحی – دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی – تهران – نوبت دوم
353تمرینات اصلاحی – دانشگاه شهرکرد – روزانه
441آسیب شناسی ورزشی – دانشگاه اراک – نوبت دوم
574تربیت بدنی و علوم ورزشی سازگارانه و ورزش معلولین – دانشگاه گیلان – رشت – نوبت دوم
7228تمرینات اصلاحی – موسسه غیرانتفاعی صفاهان – اصفهان – غیرانتفاعی
9227آسیب شناسی ورزشی – موسسه غیرانتفاعی رجا – قزوین – غیرانتفاعی
10311تمرینات اصلاحی – موسسه غیرانتفاعی علم و فنّاوری شمس – تبریز – غیرانتفاعی

رتبه های قبولی ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی 1400 در کد ضریب 5: رشته مدیریت ورزشی

در کنکور ارشد مجموعه تربیت بدنی و علوم ورزشی 1400، کد ضریب 5 مربوط به رشته مدیریت سازمان ها و مسابقات ورزشی بود که در جدول زیر نمونه رتبه های قبولی ارشد کد ضریب 5 مربوط به رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی را قرار داده ایم.

رتبه ها و محل قبولی ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی 1401-1400: کد ضریب 5: رشته مدیریت ورزشی

رتبه قبولیرشته و محل قبولی
52مدیریت بازاریابی در ورزش – دانشگاه تهران – روزانه
115مدیریت بازاریابی در ورزش – دانشگاه تربیت مدرس – روزانه
321مدیریت راهبردی در سازمان های ورزشی – دانشگاه اصفهان – روزانه
496مدیریت بازاریابی در ورزش – دانشگاه تهران پردیس فارابی قم – روزانه
734مدیریت راهبردی در سازمان های ورزشی – دانشگاه بوعلی سینا – همدان – روزانه
875مدیریت اماکن و تاسیسات ورزشی – دانشگاه علامه طباطبایی – تهران – روزانه
1199مدیریت رویدادهای ورزشی – دانشگاه گیلان – رشت – روزانه
1478مدیریت راهبردی در سازمان های ورزشی – دانشگاه شهید مدنی آذربایجان – تبریز – روزانه
1588مدیریت راهبردی در سازمان های ورزشی – دانشگاه بجنورد – روزانه
1681مدیریت بازاریابی در ورزش – دانشگاه کردستان – سنندج – روزانه
1885مدیریت اوقات فراغت ورزش های تفریحی – دانشگاه قم – روزانه
2776مدیریت اماکن و تاسیسات ورزشی – دانشگاه محقق اردبیلی – اردبیل – نوبت دوم
3366مدیریت بازاریابی در ورزش – دانشگاه شهید بهشتی – تهران – پردیس خودگردان
5667مدیریت رسانه های ورزشی – دانشگاه پیام نور استان تهران – واحد ری – پیام نور
8895مدیریت بازاریابی در ورزش – موسسه غیرانتفاعی طلوع مهر – قم – غیرانتفاعی
9338مدیریت رویدادهای ورزشی – دانشگاه صنعتی شاهرود – مجازی
9471مدیریت بازاریابی در ورزش – دانشگاه پیام نور استان سمنان – مرکز گرمسار – پیام نور
9508مدیریت راهبردی در سازمان های ورزشی – موسسه غیرانتفاعی شفق – تنکابن – غیرانتفاعی
9691مدیریت راهبردی در سازمان های ورزشی – دانشگاه حکیم سبزواری – سبزوار – مجازی

رتبه های قبولی ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی 1400 در کد ضریب 6: رشته روان شناسی ورزشی

در کنکور در ارشد مجموعه تربیت بدنی و علوم ورزشی 1400، کد ضریب شش مربوط به رشته روان شناسی ورزشی بود.

 در جدول زیر نمونه رتبه های قبولی ارشد کد ضریب 6 مربوط به رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی را قرار داده ایم.

رتبه ها و محل قبولی ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی 1401-1400: کد ضریب 6: رشته روان شناسی ورزشی

رتبه قبولیرشته و محل قبولی
14روانشناسی ورزشی – دانشگاه تهران – روزانه
279روانشناسی ورزشی – دانشگاه شهید بهشتی – تهران – نوبت دوم
465روانشناسی ورزشی – دانشگاه تبریز – روزانه
1578روانشناسی ورزشی – دانشگاه اراک – نوبت دوم
6999روانشناسی ورزشی – دانشگاه غیرانتفاعی ایوانکی – غیرانتفاعی

آمار رتبه های قبولی ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی 1400-99

رتبه های قبولی ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی 1400-99 را در دانشگاه ها و دوره های مختلف تحصیلی در ادامه این مطلب می توانید مشاهده کنید.

رتبه های قبولی ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی 99 در کد ضریب 1: رشته های رفتار حرکتی و روان شناسی ورزشی

در کنکور ارشد مجموعه تربیت بدنی و علوم ورزشی 99، کد ضریب 1 مربوط به رشته های رفتار حرکتی و روان شناسی ورزشی بود که در جدول زیر نمونه رتبه های قبولی ارشد کد ضریب 1 مربوط به رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی را قرار داده ایم.

رتبه ها و محل قبولی ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی 1400-99: کد ضریب 1: رشته های رفتار حرکتی و روان شناسی ورزشی

رتبه قبولیرشته و محل قبولی
31روانشناسی ورزشی دانشگاه شهید بهشتی – روزانه
172رفتار حرکتی – یادگیری و کنترل حرکتی دانشگاه اصفهان – روزانه
244رفتار حرکتی – یادگیری و کنترل حرکتی دانشگاه تبریز – روزانه 
671رفتار حرکتی – یادگیری و کنترل حرکتی دانشگاه خوارزمی – نوبت دوم
1788رفتار حرکتی – رشد حرکتی دانشگاه پیام نور استان تهران “تهران جنوب” 
3278رفتار حرکتی – رشد حرکتی دانشگاه شیراز – پردیس خودگردان 
12694 روانشناسی ورزشی دانشگاه غیرانتفاعی ایوانکی

رتبه های قبولی ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی 99 در کد ضریب 2: رشته فیزیولوژی ورزشی

در کنکور ارشد مجموعه تربیت بدنی و علوم ورزشی 99، کد ضریب 2 مربوط به رشته فیزیولوژی ورزشی بود که در جدول زیر نمونه رتبه های قبولی ارشد کد ضریب 2 مربوط به رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی را قرار داده ایم.

رتبه ها و محل قبولی ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی 1400-99: کد ضریب 2: رشته فیزیولوژی ورزشی

رتبه قبولیرشته و محل قبولی
9فیزیولوژی ورزشی – فیزیولوژی ورزشی کاربردی دانشگاه تهران – روزانه
42فیزیولوژی ورزشی – فیزیولوژی فعالیت ورزشی محض دانشگاه تربیت مدرس – روزانه
72فیزیولوژی ورزشی – فیزیولوژی ورزشی کاربردی دانشگاه فردوسی مشهد – نوبت دوم
163فیزیولوژی ورزشی – فیزیولوژی ورزشی کاربردی دانشگاه بوعلی سینا همدان – روزانه 
312فیزیولوژی ورزشی – فیزیولوژی فعالیت ورزشی محض دانشگاه شهید باهنر کرمان – روزانه
466فیزیولوژی ورزشی – فیزیولوژی ورزشی کاربردی دانشگاه الزهرا تهران – نوبت دوم
610فیزیولوژی ورزشی – فیزیولوژی ورزشی کاربردی دانشگاه گیلان – نوبت دوم
668فیزیولوژی ورزشی – فیزیولوژی فعالیت ورزشی محض دانشگاه حکیم سبزواری سبزوار – روزانه
847فیزیولوژی ورزشی – فیزیولوژی فعالیت ورزشی محض دانشگاه اصفهان – پردیس خودگردان
1102فیزیولوژی ورزشی – فیزیولوژی فعالیت ورزشی محض دانشگاه شهید باهنر کرمان – نوبت دوم
1453 فیزیولوژی ورزشی – فیزیولوژی ورزشی کاربردی دانشگاه پیام نوراستان البرز “مرکز کرج”
2291فیزیولوژی ورزشی – فیزیولوژی ورزشی کاربردی دانشگاه تهران – مجازی
5157فیزیولوژی ورزشی – تغذیه ورزشی موسسه غیر انتفاعی زند شیراز 
9773فیزیولوژی ورزشی – فیزیولوژی فعالیت بدنی و تندرستی دانشگاه غیرانتفاعی دانش البرز ابیک 

رتبه های قبولی ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی 99 در کد ضریب 3: رشته بیومکانیک ورزشی

در کنکور ارشد مجموعه تربیت بدنی و علوم ورزشی 99، کد ضریب 3 مربوط به رشته بیومکانیک ورزشی بود که در جدول زیر نمونه رتبه های قبولی ارشد کد ضریب 3 مربوط به رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی را قرار داده ایم.

رتبه ها و محل قبولی ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی 1400-99: کد ضریب 3: رشته بیومکانیک ورزشی

رتبه قبولیرشته و محل قبولی
202بیومکانیک ورزشی دانشگاه مازندران – روزانه 
341بیومکانیک ورزشی دانشگاه بوعلی سینا همدان – نوبت دوم
5710بیومکانیک ورزشی دانشگاه خوارزمی – پردیس خودگردان

رتبه های قبولی ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی 99 در کد ضریب 4: رشته آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی

در کنکور ارشد مجموعه تربیت بدنی و علوم ورزشی 99، کد ضریب 4 مربوط به رشته آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی بود که در جدول زیر نمونه رتبه های قبولی ارشد کد ضریب 4 مربوط به رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی را قرار داده ایم.

رتبه ها و محل قبولی ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی 1400-99: کد ضریب 4: رشته آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی

رتبه قبولیرشته و محل قبولی
19آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی – حرکات اصلاحی دانشگاه تهران – نوبت دوم
45آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی – امدادگر ورزشی دانشگاه شهید بهشتی – روزانه 
92آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی – حرکات اصلاحی دانشگاه گیلان – روزانه 
182آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی – حرکات اصلاحی دانشگاه شهرکرد – روزانه 
297آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی – حرکات اصلاحی دانشگاه ارومیه – نوبت دوم 
1769آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی – امدادگر ورزشی دانشگاه شهیدبهشتی – پردیس خودگردان 
7409آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی – حرکات اصلاحی دانشگاه غیرانتفاعی رجا قزوین

رتبه های قبولی ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی 99 در کد ضریب 5: رشته مدیریت ورزشی

در کنکور ارشد مجموعه تربیت بدنی و علوم ورزشی 99، کد ضریب 5 مربوط به رشته مدیریت سازمان ها و مسابقات ورزشی بود که در جدول زیر نمونه رتبه های قبولی ارشد کد ضریب 5 مربوط به رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی را قرار داده ایم.

رتبه ها و محل قبولی ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی 1400-99: کد ضریب 5: رشته مدیریت ورزشی

رتبه قبولیرشته و محل قبولی
42مدیریت ورزشی – مدیریت اماکن و تاسیسات ورزشی دانشگاه تهران – روزانه
144مدیریت ورزشی – مدیریت اوقات فراغت ورزش های تفریحی دانشگاه تربیت مدرس – روزانه
209مدیریت ورزشی – مدیریت راهبردی در سازمان های ورزشی دانشگاه اصفهان – روزانه
358مدیریت ورزشی – مدیریت راهبردی درسازمان های ورزشی دانشگاه شهید چمران اهواز – روزانه
431مدیریت ورزشی – مدیریت بازاریابی در ورزش دانشگاه شهیدبهشتی – نوبت دوم 
788مدیریت ورزشی – مدیریت راهبردی در سازمان های ورزشی دانشگاه اراک – روزانه
931مدیریت ورزشی – مدیریت رویدادهای ورزشی دانشگاه گیلان – نوبت دوم 
1160مدیریت ورزشی – مدیریت اوقات فراغت ورزش های تفریحی دانشگاه قم – روزانه 
2393مدیریت ورزشی – مدیریت اوقات فراغت ورزش های تفریحی دانشگاه پیام نور استان تهران “تهران جنوب”
7995مدیریت ورزشی – مدیریت اماکن و تاسیسات ورزشی دانشگاه علامه طباطبایی – پردیس خودگردان 
8544مدیریت ورزشی – مدیریت بازاریابی در ورزش دانشگاه غیرانتفاعی ایوانکی
10052مدیریت ورزشی – مدیریت راهبردی در سازمان های ورزشی موسسه غیرانتفاعی علامه قزوینی قزوین
به این مطلب امتیاز دهید
بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کد امنیتی *محدودیت زمانی مجاز به پایان رسید. لطفا کد امنیتی را دوباره تکمیل کنید.

سوالات و کلید سوالات ارشد بیماری شناسی گیاهی 1403
تخمین رتبه
سوالات و کلید سوالات ارشد بیماری شناسی گیاهی 1403

سوالات و کلید سوالات ارشد بیماری شناسی گیاهی 1403 برای دانلود سوالات و کلید سوالات ارشد بیماری شناسی گیاهی 1403، از طریق لینک های زیر اقدام نمایید. دانلود سوالات ارشد بیماری شناسی گیاهی 1404-1403  پاسخنامه و کلید سوالات ارشد بیماری شناسی گیاهی 1404-1403 (به محض انتشار کلید) توجه مهم: در …

سوالات و کلید سوالات ارشد مدیریت 1403
تخمین رتبه
سوالات و کلید سوالات ارشد مدیریت 1403

سوالات و کلید سوالات ارشد مدیریت 1403 برای دانلود سوالات و کلید سوالات ارشد مدیریت 1403، از طریق لینک های زیر اقدام نمایید. دانلود سوالات ارشد مدیریت 1404-1403 پاسخنامه و کلید سوالات ارشد مدیریت 1404-1403 (به محض انتشار کلید) توجه مهم: در ادامه مطلب لینک های مهمی برای مشاهده مطالبی …

سوالات و کلید سوالات ارشد حسابداری 1403
تخمین رتبه
سوالات و کلید سوالات ارشد حسابداری 1403

سوالات و کلید سوالات ارشد حسابداری 1403 برای دانلود سوالات و کلید سوالات ارشد حسابداری 1403، از طریق لینک های زیر اقدام نمایید. دانلود سوالات ارشد حسابداری 1404-1403 پاسخنامه و کلید سوالات ارشد حسابداری 1404-1403 (به محض انتشار کلید) توجه مهم: در ادامه مطلب لینک های مهمی برای مشاهده مطالبی …