رتبه های قبولی ارشد تربیت بدنی 1401-1400 و محل قبولی
انتخاب رشته کارشناسی ارشد

دسترسی سریع تر به محتوا از طریق فهرست عناوین

رتبه های قبولی ارشد تربیت بدنی 1401-1400

رتبه های قبولی ارشد تربیت بدنی 1401-1400 را در دانشگاه ها و دوره های مختلف تحصیلی در این مطلب برای شما گذاشته ایم. توجه داشته باشید که رتبه های قبولی ارشد 1401-1400 گذاشته شده در این مطلب حاوی درصدهایی که به این رتبه ها منجر شده است، نیست. اگر می خواهید نمونه کارنامه های ارشد تربیت بدنی 1400 که در آنها رتبه ها و درصدهای دروس مختلف نیز درج شده است را مشاهده کنید باید به مطلب زیر مراجعه کنید.

نمونه کارنامه های ارشد تربیت بدنی 1401-1400

نمونه کارنامه های سهمیه 5 و 25 درصد ایثارگری ارشد تربیت بدنی 1400

برای انتخاب رشته ارشد 1401 از نرم افزار انتخاب رشته مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار انتخاب رشته ارشد 1401

 محل قبولی ارشد تربیت بدنی 1401-1400

محل قبولی داوطلبان ارشد تربیت بدنی 1400 با توجه به رتبه ای که کسب کرده اند برای انتخاب رشته ارشد 1401 بسیار اهمیت دارد. به نوعی شانس قبولی ارشد 1401 را براساس محل قبولی ارشد تربیت بدنی در سال 1400 می توان تخمین صحیح و دقیق زد. اگرچه همواره تغییرات کوچک و گاهی حتی زیاد (به خاطر تغییر ظرفیت ها) در رتبه های قبولی ارشد تربیت بدنی 1401 نسبت به محل قبولی ارشد تربیت بدنی 1400 به جود می آید.

صحت و دقت رتبه ها و محل قبولی ارشد تربیت بدنی 1400

برای افزایش ضریب اطمینان شما برای انتخاب رشته ارشد 1401، رتبه ها و محل قبولی ارشد سال 1400 را به گونه ای انتخاب کرده ایم که تقریباً نزدیک به آخرین رتبه های قبولی ارشد تربیت بدنی 1400 در دوره ها و دانشگاه های مختلف باشد. بنابراین سعی شده است تا حد امکان صحت و دقت بسیار بالایی را برای انتشار این اطلاعات به شما ارائه دهیم. البته تنها گلچینی از نمونه رتبه قبولی های ارشد تربیت بدنی 1400 را در اختیار شما قرار داده ایم، اما در زمان انتخاب رشته ارشد 1401 تربیت بدنی، همه شانس های دقیق قبولی براساس رتبه ای که کسب کرده اید و در قالب نرم افزار انتخاب رشته ارشد 1401 مشاوران تحصیلی به شما ارائه داده می شود.

برای انتخاب رشته ارشد 1401 از نرم افزار انتخاب رشته مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار انتخاب رشته ارشد 1401

رتبه ها و محل قبولی ارشد تربیت بدنی 1400 براساس گرایش های مختلف

رتبه ها و محل قبولی ارشد تربیت بدنی 1401-1400 را به صورت تفکیک شده و براساس رشته-گرایش های مجموعه تربیت بدنی ارائه کرده ایم تا راحت تر بتوانید از این اطلاعات استفاده کنید. همچنین رشته-گرایش های مختلف باعث به وجود آمدن کد ضرایب مختلف می شوند و هر کد ضریب، رتبه متفاوتی دارد. در نتیجه رتبه ها و محل قبولی ارشد تربیت بدنی 1400 را براساس رتبه ها در کد ضریب مربوط به آن رشته دانشگاه قبولی برای شما قرار داده ایم.

در ارشد تربیت بدنی براساس دفترچه کنکور ارشد 1400، 5 کد ضریب داشتیم. برای دسترسی سریعتر به رتبه های قبولی ارشد تربیت بدنی 1401-1400 از لینک های جدول زیر استفاده کنید.

لینک های رتبه های قبولی ارشد تربیت بدنی 1400 براساس رشته ها و گرایش ها (کد ضرایب)

رتبه ها و محل قبولی ارشد تربیت بدنی در کد ضریب 1 : رشته های رفتار حرکتی و روان شناسی ورزشی
رتبه ها و محل قبولی ارشد تربیت بدنی در کد ضریب 2 : رشته فیزیولوژی ورزشی
رتبه ها و محل قبولی ارشد تربیت بدنی در کد ضریب 3 : رشته بیومکانیک ورزشی
رتبه ها و محل قبولی ارشد تربیت بدنی در کد ضریب 4 : رشته آسیب شناسی ورزش و حرکات اصلاحی
رتبه ها و محل قبولی ارشد تربیت بدنی در کد ضریب 5 : رشته مدیریت ورزشی
رتبه ها و محل قبولی ارشد تربیت بدنی در کد ضریب 6 : رشته روانشناسی ورزشی

رتبه های قبولی ارشد تربیت بدنی 1400 در کد ضریب 1: رشته رفتار حرکتی

در کنکور در ارشد مجموعه تربیت بدنی 1400، کد ضریب یک مربوط به رشته رفتار حرکتی بود. که در جدول زیر نمونه رتبه های قبولی ارشد کد ضریب 1 مربوط به رشته تربیت بدنی را قرار داده ایم.

رتبه ها و محل قبولی ارشد تربیت بدنی 1401-1400: کد ضریب 1: رشته رفتار حرکتی 

رتبه قبولی رشته و محل قبولی
71 یادگیری و کنترل حرکتی – دانشگاه تهران – روزانه
283 آموزش تربیت بدنی – دانشگاه علامه طباطبایی – تهران – روزانه
344 رشدحرکتی – دانشگاه تهران – نوبت دوم
405 یادگیری و کنترل حرکتی – دانشگاه خوارزمی – روزانه
530 یادگیری و کنترل حرکتی – دانشگاه الزهرا(س) – روزانه
785 یادگیری و کنترل حرکتی – دانشگاه شهید چمران – اهواز – روزانه
998 رشدحرکتی – دانشگاه فردوسی مشهد – نوبت دوم
1275 یادگیری و کنترل حرکتی – دانشگاه اراک – روزانه
1992 رشدحرکتی – دانشگاه پیام نور استان تهران – تهران جنوب – پیام نور
5891 آموزش تربیت بدنی – دانشگاه غیرانتفاعی عطار – مشهد – غیرانتفاعی

 

برای انتخاب رشته ارشد 1401 از نرم افزار انتخاب رشته مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار انتخاب رشته ارشد 1401

رتبه های قبولی ارشد تربیت بدنی 1400 در کد ضریب 2: رشته فیزیولوژی ورزشی

در کنکور ارشد مجموعه تربیت بدنی 1400، کد ضریب 2 مربوط به رشته فیزیولوژی ورزشی بود که در جدول زیر نمونه رتبه های قبولی ارشد کد ضریب 2 مربوط به رشته تربیت بدنی را قرار داده ایم.

رتبه ها و محل قبولی ارشد تربیت بدنی 1401-1400: کد ضریب 2: رشته فیزیولوژی ورزشی

رتبه قبولی رشته و محل قبولی
9 فیزیولوژی ورزشی کاربردی – دانشگاه تهران – روزانه
58 فیزیولوژی ورزشی و تندرستی – دانشگاه تهران – روزانه
83 فیزیولوژی ورزشی کاربردی – دانشگاه شهید بهشتی – تهران – نوبت دوم
138 فیزیولوژی و تغذیه ورزشی – دانشگاه الزهرا(س) – روزانه
175 فیزیولوژی ورزشی و تندرستی – دانشگاه اصفهان – روزانه
198 فیزیولوژی ورزشی کاربردی – دانشگاه شیراز – روزانه
293 فیزیولوژی و تغذیه ورزشی – دانشگاه گیلان – رشت – روزانه
395 فیزیولوژی ورزشی و تندرستی – دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) – نوبت دوم
459 فیزیولوژی و تغذیه ورزشی – دانشگاه رازی – کرمانشاه – روزانه
682 فیزیولوژی ورزشی کاربردی – دانشگاه لرستان – خرم آباد – روزانه
791 فیزیولوژی ورزشی و تندرستی – دانشگاه شاهد – تهران – نوبت دوم
821 فیزیولوژی ورزشی کاربردی – دانشگاه شهید مدنی آذربایجان – تبریز – روزانه
895 فیزیولوژی و تغذیه ورزشی – دانشگاه صنعتی شاهرود – روزانه
1064 فیزیولوژی ورزشی و تندرستی – دانشگاه بجنورد – روزانه
1821 فیزیولوژی ورزشی کاربردی – دانشگاه پیام نور استان البرز – مرکز کرج – پیام نور
2781 فیزیولوژی ورزشی کاربردی – دانشگاه تهران پردیس البرز کرج – پردیس خودگردان
9223 فیزیولوژی ورزشی کاربردی – دانشگاه غیرانتفاعی شمال – آمل – غیرانتفاعی
10096 فیزیولوژی و تغذیه ورزشی – موسسه غیرانتفاعی علامه قزوینی – قزوین – غیرانتفاعی

رتبه های قبولی ارشد تربیت بدنی 1400 در کد ضریب 3: رشته بیومکانیک ورزشی

در کنکور ارشد مجموعه تربیت بدنی 1400، کد ضریب 3 مربوط به رشته بیومکانیک ورزشی بود که در جدول زیر نمونه رتبه های قبولی ارشد کد ضریب 3 مربوط به رشته تربیت بدنی را قرار داده ایم.

رتبه ها و محل قبولی ارشد تربیت بدنی 1401-1400: کد ضریب 3: رشته بیومکانیک ورزشی

رتبه قبولی رشته و محل قبولی
73 بیومکانیک ورزشی – دانشگاه تهران – روزانه
256 بیومکانیک ورزشی – دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) – روزانه
711 بیومکانیک ورزشی – دانشگاه اصفهان – نوبت دوم
1447 بیومکانیک ورزشی – دانشگاه محقق اردبیلی – اردبیل – روزانه

 

برای انتخاب رشته ارشد 1401 از نرم افزار انتخاب رشته مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار انتخاب رشته ارشد 1401

رتبه های قبولی ارشد تربیت بدنی 1400 در کد ضریب 4: رشته آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی

در کنکور ارشد مجموعه تربیت بدنی 1400، کد ضریب 4 مربوط به رشته آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی بود که در جدول زیر نمونه رتبه های قبولی ارشد کد ضریب 4 مربوط به رشته تربیت بدنی را قرار داده ایم.

رتبه ها و محل قبولی ارشد تربیت بدنی 1401-1400: کد ضریب 4: رشته آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی

رتبه قبولی رشته و محل قبولی
22 تمرینات اصلاحی – دانشگاه تهران – روزانه
31 آسیب شناسی ورزشی – دانشگاه شهید بهشتی – تهران – روزانه
96 تمرینات اصلاحی – دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) – روزانه
180 تمرینات اصلاحی – دانشگاه گیلان – رشت – روزانه
223 تمرینات اصلاحی – دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی – تهران – نوبت دوم
353 تمرینات اصلاحی – دانشگاه شهرکرد – روزانه
441 آسیب شناسی ورزشی – دانشگاه اراک – نوبت دوم
574 تربیت بدنی سازگارانه و ورزش معلولین – دانشگاه گیلان – رشت – نوبت دوم
7228 تمرینات اصلاحی – موسسه غیرانتفاعی صفاهان – اصفهان – غیرانتفاعی
9227 آسیب شناسی ورزشی – موسسه غیرانتفاعی رجا – قزوین – غیرانتفاعی
10311 تمرینات اصلاحی – موسسه غیرانتفاعی علم و فنّاوری شمس – تبریز – غیرانتفاعی

رتبه های قبولی ارشد تربیت بدنی 1400 در کد ضریب 5: رشته مدیریت ورزشی

در کنکور ارشد مجموعه تربیت بدنی 1400، کد ضریب 5 مربوط به رشته مدیریت سازمان ها و مسابقات ورزشی بود که در جدول زیر نمونه رتبه های قبولی ارشد کد ضریب 5 مربوط به رشته تربیت بدنی را قرار داده ایم.

رتبه ها و محل قبولی ارشد تربیت بدنی 1401-1400: کد ضریب 5: رشته مدیریت ورزشی

رتبه قبولی رشته و محل قبولی
52 مدیریت بازاریابی در ورزش – دانشگاه تهران – روزانه
115 مدیریت بازاریابی در ورزش – دانشگاه تربیت مدرس – روزانه
321 مدیریت راهبردی در سازمان های ورزشی – دانشگاه اصفهان – روزانه
496 مدیریت بازاریابی در ورزش – دانشگاه تهران پردیس فارابی قم – روزانه
734 مدیریت راهبردی در سازمان های ورزشی – دانشگاه بوعلی سینا – همدان – روزانه
875 مدیریت اماکن و تاسیسات ورزشی – دانشگاه علامه طباطبایی – تهران – روزانه
1199 مدیریت رویدادهای ورزشی – دانشگاه گیلان – رشت – روزانه
1478 مدیریت راهبردی در سازمان های ورزشی – دانشگاه شهید مدنی آذربایجان – تبریز – روزانه
1588 مدیریت راهبردی در سازمان های ورزشی – دانشگاه بجنورد – روزانه
1681 مدیریت بازاریابی در ورزش – دانشگاه کردستان – سنندج – روزانه
1885 مدیریت اوقات فراغت ورزش های تفریحی – دانشگاه قم – روزانه
2776 مدیریت اماکن و تاسیسات ورزشی – دانشگاه محقق اردبیلی – اردبیل – نوبت دوم
3366 مدیریت بازاریابی در ورزش – دانشگاه شهید بهشتی – تهران – پردیس خودگردان
5667 مدیریت رسانه های ورزشی – دانشگاه پیام نور استان تهران – واحد ری – پیام نور
8895 مدیریت بازاریابی در ورزش – موسسه غیرانتفاعی طلوع مهر – قم – غیرانتفاعی
9338 مدیریت رویدادهای ورزشی – دانشگاه صنعتی شاهرود – مجازی
9471 مدیریت بازاریابی در ورزش – دانشگاه پیام نور استان سمنان – مرکز گرمسار – پیام نور
9508 مدیریت راهبردی در سازمان های ورزشی – موسسه غیرانتفاعی شفق – تنکابن – غیرانتفاعی
9691 مدیریت راهبردی در سازمان های ورزشی – دانشگاه حکیم سبزواری – سبزوار – مجازی

 

برای انتخاب رشته ارشد 1401 از نرم افزار انتخاب رشته مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار انتخاب رشته ارشد 1401

رتبه های قبولی ارشد تربیت بدنی 1400 در کد ضریب 6: رشته روان شناسی ورزشی

در کنکور در ارشد مجموعه تربیت بدنی 1400، کد ضریب شش مربوط به رشته روان شناسی ورزشی بود.

 در جدول زیر نمونه رتبه های قبولی ارشد کد ضریب 6 مربوط به رشته تربیت بدنی را قرار داده ایم.

رتبه ها و محل قبولی ارشد تربیت بدنی 1401-1400: کد ضریب 6: رشته روان شناسی ورزشی

رتبه قبولی رشته و محل قبولی
14 روانشناسی ورزشی – دانشگاه تهران – روزانه
279 روانشناسی ورزشی – دانشگاه شهید بهشتی – تهران – نوبت دوم
465 روانشناسی ورزشی – دانشگاه تبریز – روزانه
1578 روانشناسی ورزشی – دانشگاه اراک – نوبت دوم
6999 روانشناسی ورزشی – دانشگاه غیرانتفاعی ایوانکی – غیرانتفاعی

آمار رتبه های قبولی ارشد تربیت بدنی 1400-99

رتبه های قبولی ارشد تربیت بدنی 1400-99 را در دانشگاه ها و دوره های مختلف تحصیلی در ادامه این مطلب می توانید مشاهده کنید.

رتبه های قبولی ارشد تربیت بدنی 99 در کد ضریب 1: رشته های رفتار حرکتی و روان شناسی ورزشی

در کنکور ارشد مجموعه تربیت بدنی 99، کد ضریب 1 مربوط به رشته های رفتار حرکتی و روان شناسی ورزشی بود که در جدول زیر نمونه رتبه های قبولی ارشد کد ضریب 1 مربوط به رشته تربیت بدنی را قرار داده ایم.

رتبه ها و محل قبولی ارشد تربیت بدنی 1400-99: کد ضریب 1: رشته های رفتار حرکتی و روان شناسی ورزشی

رتبه قبولی رشته و محل قبولی
31 روانشناسی ورزشی دانشگاه شهید بهشتی – روزانه
172 رفتار حرکتی – یادگیری و کنترل حرکتی دانشگاه اصفهان – روزانه
244 رفتار حرکتی – یادگیری و کنترل حرکتی دانشگاه تبریز – روزانه 
671 رفتار حرکتی – یادگیری و کنترل حرکتی دانشگاه خوارزمی – نوبت دوم
1788 رفتار حرکتی – رشد حرکتی دانشگاه پیام نور استان تهران “تهران جنوب” 
3278 رفتار حرکتی – رشد حرکتی دانشگاه شیراز – پردیس خودگردان 
12694  روانشناسی ورزشی دانشگاه غیرانتفاعی ایوانکی

رتبه های قبولی ارشد تربیت بدنی 99 در کد ضریب 2: رشته فیزیولوژی ورزشی

در کنکور ارشد مجموعه تربیت بدنی 99، کد ضریب 2 مربوط به رشته فیزیولوژی ورزشی بود که در جدول زیر نمونه رتبه های قبولی ارشد کد ضریب 2 مربوط به رشته تربیت بدنی را قرار داده ایم.

رتبه ها و محل قبولی ارشد تربیت بدنی 1400-99: کد ضریب 2: رشته فیزیولوژی ورزشی

رتبه قبولی رشته و محل قبولی
9 فیزیولوژی ورزشی – فیزیولوژی ورزشی کاربردی دانشگاه تهران – روزانه
42 فیزیولوژی ورزشی – فیزیولوژی فعالیت ورزشی محض دانشگاه تربیت مدرس – روزانه
72 فیزیولوژی ورزشی – فیزیولوژی ورزشی کاربردی دانشگاه فردوسی مشهد – نوبت دوم
163 فیزیولوژی ورزشی – فیزیولوژی ورزشی کاربردی دانشگاه بوعلی سینا همدان – روزانه 
312 فیزیولوژی ورزشی – فیزیولوژی فعالیت ورزشی محض دانشگاه شهید باهنر کرمان – روزانه
466 فیزیولوژی ورزشی – فیزیولوژی ورزشی کاربردی دانشگاه الزهرا تهران – نوبت دوم
610 فیزیولوژی ورزشی – فیزیولوژی ورزشی کاربردی دانشگاه گیلان – نوبت دوم
668 فیزیولوژی ورزشی – فیزیولوژی فعالیت ورزشی محض دانشگاه حکیم سبزواری سبزوار – روزانه
847 فیزیولوژی ورزشی – فیزیولوژی فعالیت ورزشی محض دانشگاه اصفهان – پردیس خودگردان
1102 فیزیولوژی ورزشی – فیزیولوژی فعالیت ورزشی محض دانشگاه شهید باهنر کرمان – نوبت دوم
1453  فیزیولوژی ورزشی – فیزیولوژی ورزشی کاربردی دانشگاه پیام نوراستان البرز “مرکز کرج”
2291 فیزیولوژی ورزشی – فیزیولوژی ورزشی کاربردی دانشگاه تهران – مجازی
5157 فیزیولوژی ورزشی – تغذیه ورزشی موسسه غیر انتفاعی زند شیراز 
9773 فیزیولوژی ورزشی – فیزیولوژی فعالیت بدنی و تندرستی دانشگاه غیرانتفاعی دانش البرز ابیک 

 

برای انتخاب رشته ارشد 1401 از نرم افزار انتخاب رشته مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار انتخاب رشته ارشد 1401

رتبه های قبولی ارشد تربیت بدنی 99 در کد ضریب 3: رشته بیومکانیک ورزشی

در کنکور ارشد مجموعه تربیت بدنی 99، کد ضریب 3 مربوط به رشته بیومکانیک ورزشی بود که در جدول زیر نمونه رتبه های قبولی ارشد کد ضریب 3 مربوط به رشته تربیت بدنی را قرار داده ایم.

رتبه ها و محل قبولی ارشد تربیت بدنی 1400-99: کد ضریب 3: رشته بیومکانیک ورزشی

رتبه قبولی رشته و محل قبولی
202 بیومکانیک ورزشی دانشگاه مازندران – روزانه 
341 بیومکانیک ورزشی دانشگاه بوعلی سینا همدان – نوبت دوم
5710 بیومکانیک ورزشی دانشگاه خوارزمی – پردیس خودگردان

رتبه های قبولی ارشد تربیت بدنی 99 در کد ضریب 4: رشته آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی

در کنکور ارشد مجموعه تربیت بدنی 99، کد ضریب 4 مربوط به رشته آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی بود که در جدول زیر نمونه رتبه های قبولی ارشد کد ضریب 4 مربوط به رشته تربیت بدنی را قرار داده ایم.

رتبه ها و محل قبولی ارشد تربیت بدنی 1400-99: کد ضریب 4: رشته آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی

رتبه قبولی رشته و محل قبولی
19 آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی – حرکات اصلاحی دانشگاه تهران – نوبت دوم
45 آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی – امدادگر ورزشی دانشگاه شهید بهشتی – روزانه 
92 آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی – حرکات اصلاحی دانشگاه گیلان – روزانه 
182 آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی – حرکات اصلاحی دانشگاه شهرکرد – روزانه 
297 آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی – حرکات اصلاحی دانشگاه ارومیه – نوبت دوم 
1769 آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی – امدادگر ورزشی دانشگاه شهیدبهشتی – پردیس خودگردان 
7409 آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی – حرکات اصلاحی دانشگاه غیرانتفاعی رجا قزوین

 

برای انتخاب رشته ارشد 1401 از نرم افزار انتخاب رشته مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار انتخاب رشته ارشد 1401

رتبه های قبولی ارشد تربیت بدنی 99 در کد ضریب 5: رشته مدیریت ورزشی

در کنکور ارشد مجموعه تربیت بدنی 99، کد ضریب 5 مربوط به رشته مدیریت سازمان ها و مسابقات ورزشی بود که در جدول زیر نمونه رتبه های قبولی ارشد کد ضریب 5 مربوط به رشته تربیت بدنی را قرار داده ایم.

رتبه ها و محل قبولی ارشد تربیت بدنی 1400-99: کد ضریب 5: رشته مدیریت ورزشی

رتبه قبولی رشته و محل قبولی
42 مدیریت ورزشی – مدیریت اماکن و تاسیسات ورزشی دانشگاه تهران – روزانه
144 مدیریت ورزشی – مدیریت اوقات فراغت ورزش های تفریحی دانشگاه تربیت مدرس – روزانه
209 مدیریت ورزشی – مدیریت راهبردی در سازمان های ورزشی دانشگاه اصفهان – روزانه
358 مدیریت ورزشی – مدیریت راهبردی درسازمان های ورزشی دانشگاه شهید چمران اهواز – روزانه
431 مدیریت ورزشی – مدیریت بازاریابی در ورزش دانشگاه شهیدبهشتی – نوبت دوم 
788 مدیریت ورزشی – مدیریت راهبردی در سازمان های ورزشی دانشگاه اراک – روزانه
931 مدیریت ورزشی – مدیریت رویدادهای ورزشی دانشگاه گیلان – نوبت دوم 
1160 مدیریت ورزشی – مدیریت اوقات فراغت ورزش های تفریحی دانشگاه قم – روزانه 
2393 مدیریت ورزشی – مدیریت اوقات فراغت ورزش های تفریحی دانشگاه پیام نور استان تهران “تهران جنوب”
7995 مدیریت ورزشی – مدیریت اماکن و تاسیسات ورزشی دانشگاه علامه طباطبایی – پردیس خودگردان 
8544 مدیریت ورزشی – مدیریت بازاریابی در ورزش دانشگاه غیرانتفاعی ایوانکی
10052 مدیریت ورزشی – مدیریت راهبردی در سازمان های ورزشی موسسه غیرانتفاعی علامه قزوینی قزوین

 

برای انتخاب رشته ارشد 1401 از نرم افزار انتخاب رشته مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار انتخاب رشته ارشد 1401

به این مطلب امتیاز دهید
بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

کد امنیتی *

کارشناسی ارشد
رضا کشاورز افشار

رضا کشاورز افشار 17 سال سابقه مشاوره کنکور سراسری و انتخاب رشته کنکور سراسری (رتبه 388 کنکور تجربی سال 81) مشاور 108 رتبه زیر 100 کنکور سراسری، 392 رتبه زیر 500 کنکور سراسری و بیش از 500 رتبه زیر 1000 کنکور سراسری 12 سال سابقه مشاور تخصصی در حوزه کنکورهای …

انتخاب رشته کارشناسی ارشد
مشاوره انتخاب رشته کنکور1401

مشاوره انتخاب رشته کنکور سراسری 1401 طرح نقره ای طرح طلایی 30 دقیقه مشاوره تلفنی تعیین همه شانس های قبولی پاسخگویی به همه سوالات   45 دقیقه مشاوره تلفنی تعیین همه شانس های قبولی پاسخگویی به همه سوالات مشاوره آنلاین ارائه فایل چیدمان انتخاب رشته 198،000 تومان 350،000 تومان پرداخت …

کارنامه های رتبه و قبولی ارشد سلامت و ترافیک 1400
انتخاب رشته کارشناسی ارشد
کارنامه های رتبه و قبولی ارشد سلامت و ترافیک 1400

کارنامه های رتبه و قبولی ارشد سلامت و ترافیک 1401-1400 کارنامه های رتبه و قبولی ارشد سلامت و ترافیک 1401-1400 برای داوطلبان ارشد سلامت و ترافیک سال 1401 و حتی سال های آینده بسیار اهمیت دارد. آنچه که اهمیت کارنامه های قبولی ارشد سلامت و ترافیک ۱۴۰۰ را برای داوطلبان …