رتبه های قبولی ارشد برق 1401-1400 و محل قبولی
انتخاب رشته کارشناسی ارشد
238

دسترسی سریع تر به محتوا از طریق فهرست عناوین

رتبه های قبولی ارشد برق 1401-1400

رتبه های قبولی ارشد برق 1401-1400 را در دانشگاه ها و دوره های مختلف تحصیلی در این مطلب برای شما گذاشته ایم. توجه داشته باشید که رتبه های قبولی ارشد 1401-1400 گذاشته شده در این مطلب حاوی درصدهایی که به این رتبه ها منجر شده است، نیست. اگر می خواهید نمونه کارنامه های ارشد برق 1400 را که در آنها رتبه ها و درصدهای دروس مختلف نیز درج شده است را مشاهده کنید باید به مطلب زیر مراجعه کنید.

برای انتخاب رشته ارشد 1401 از نرم افزار انتخاب رشته مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار انتخاب رشته ارشد 1401

نمونه کارنامه های ارشد برق 1401-1400

نمونه کارنامه های سهمیه 5 و 25 درصد ایثارگری ارشد برق 1400

 محل قبولی ارشد برق 1401-1400

محل قبولی داوطلبان ارشد برق 1400 با توجه به رتبه ای که کسب کرده اند برای انتخاب رشته ارشد 1401 بسیار اهمیت دارد. به نوعی شانس قبولی ارشد 1401 را براساس محل قبولی ارشد برق در سال 1400 می توان تخمین صحیح و دقیق زد. اگرچه همواره تغییرات کوچک و گاهی حتی زیاد (به خاطر تغییر ظرفیت ها) در رتبه های قبولی ارشد برق 1401 نسبت به محل قبولی ارشد برق 1400 به جود می آید.

صحت و دقت رتبه ها و محل قبولی ارشد برق 1400

برای افزایش ضریب اطمینان شما برای انتخاب رشته ارشد 1401، رتبه ها و محل قبولی ارشد سال 1400 را به گونه ای انتخاب کرده ایم که تقریباً نزدیک به آخرین رتبه های قبولی ارشد برق 1400 در دوره ها و دانشگاه های مختلف باشد. بنابراین سعی شده است تا حد امکان صحت و دقت بسیار بالایی را برای انتشار این اطلاعات به شما ارائه دهیم. البته تنها گلچینی از نمونه رتبه قبولی های ارشد برق 1400 را در اختیار شما قرار داده ایم، اما در زمان انتخاب رشته ارشد 1401 برق، همه شانس های دقیق قبولی براساس رتبه ای که کسب کرده اید و در قالب نرم افزار انتخاب رشته ارشد 1401 مشاوران تحصیلی به شما ارائه داده می شود.

برای انتخاب رشته ارشد 1401 از نرم افزار انتخاب رشته مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار انتخاب رشته ارشد 1401

رتبه ها و محل قبولی ارشد برق 1400 براساس گرایش های مختلف

رتبه ها و محل قبولی ارشد برق 1401-1400 را به صورت تفکیک شده و براساس رشته-گرایش های مجموعه برق ارائه کرده ایم تا راحت تر بتوانید از این اطلاعات استفاده کنید. همچنین رشته-گرایش های مختلف باعث به وجود آمدن کد ضرایب مختلف می شوند و هر کد ضریب، رتبه متفاوتی دارد. در نتیجه رتبه ها و محل قبولی ارشد برق 1400 را براساس رتبه ها در کد ضریب مربوط به آن رشته دانشگاه قبولی برای شما قرار داده ایم.

در ارشد برق براساس دفترچه کنکور ارشد 1400، 8 کد ضریب داشتیم. برای دسترسی سریعتر به رتبه های قبولی ارشد برق 1401-1400 از لینک های جدول زیر استفاده کنید.

لینک های رتبه های قبولی ارشد برق 1400 براساس رشته ها و گرایش ها (کد ضرایب)

رتبه ها و محل قبولی ارشد برق در کد ضریب 1: رشته های مرتبط با الکترونیک
رتبه ها و محل قبولی ارشد برق در کد ضریب 2: رشته های مرتبط با قدرت
رتبه ها و محل قبولی ارشد برق در کد ضریب 3: گرایش های مخابرات میدان و موج و مخابرات نوری 
رتبه ها و محل قبولی ارشد برق در کد ضریب 4: گرایش های مخابرات سیستم، مخابرات امن و رمزنگاری و شبکه های مخابراتی
رتبه ها و محل قبولی ارشد برق در کد ضریب 5: رشته های مرتبط با کنترل
رتبه ها و محل قبولی ارشد برق در کد ضریب 6: رشته مهندسی پزشکی (بیوالکتریک)
رتبه ها و محل قبولی ارشد برق در کد ضریب 7: رشته مهندسی مکاترونیک
رتبه ها و محل قبولی ارشد برق در کد ضریب 8: رشته مهندسی هوافضا

برای انتخاب رشته ارشد 1401 از نرم افزار انتخاب رشته مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار انتخاب رشته ارشد 1401

رتبه های قبولی ارشد برق 1400 در کد ضریب 1: رشته های مرتبط با الکترونیک

در ارشد مجموعه برق، کد ضریب یک مربوط به گرایش های مدارهای مجتمع الكترونیك، افزاره های میکرو و نانوالکترونیک، سیستم های الكترونیك دیجیتال، جنگ الکترونیک از رشته برق می باشد.

همچنین رشته های مهندسی پدافند غیرعامل، مهندسی هسته ای، مهندسی فتونیک، مهندسی نانوفناوری، مهندسی سیستم های میکرو و نانوالکترومکانیک، مهندسی خودرو و مواد، انرژی و تکنولوژی کوانتومی نیز در دفترچه ثبت نام کنکور ارشد 1400 کد ضریب یک را به خود اختصاص داده بودند که مهندسی نانوفناوری در دفترچه ثبت نام ارشد 1401 از رشته های مجموعه برق و کد ضریب یک حذف شده است.

 در جدول زیر نمونه رتبه های قبولی ارشد کد ضریب 1 مربوط به رشته برق را قرار داده ایم.

رتبه ها و محل قبولی ارشد برق 1401-1400: کد ضریب 1: رشته های مرتبط با الکترونیک، مهندسی هسته ای برق و مهندسی فتونیک  

رتبه قبولی رشته و محل قبولی
26 الکترونیک – سیستمهای الکترونیک دیجیتال – دانشگاه صنعتی شریف – تهران – روزانه
54 الکترونیک – سیستمهای الکترونیک دیجیتال – دانشگاه تهران – نوبت دوم
133 الکترونیک – مدارهای مجتمع الکترونیک – دانشگاه صنعتی امیرکبیر – تهران – روزانه
246 مهندسی هسته ای – پرتوپزشکی – دانشگاه صنعتی شریف – تهران – روزانه
451 الکترونیک – مدارهای مجتمع الکترونیک – دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران – روزانه
513 الکترونیک – سیستمهای الکترونیک دیجیتال – دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی – تهران – روزانه
638 الکترونیک – مدارهای مجتمع الکترونیک – دانشگاه شهید بهشتی – تهران – روزانه
710 الکترونیک – سیستمهای الکترونیک دیجیتال – دانشگاه اصفهان – روزانه
853 الکترونیک – مهندسی خودرو گرایش برق و الکترونیک خودرو – دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران – روزانه
1204 الکترونیک – سیستمهای الکترونیک دیجیتال – دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل – روزانه
1461 الکترونیک – افزاره های میکرو و نانوالکترونیک – دانشگاه تبریز – روزانه
1734 مهندسی هسته ای – کاربرد پرتوها – دانشگاه اصفهان – نوبت دوم
1952 الکترونیک – مدارهای مجتمع الکترونیک – دانشگاه رازی – کرمانشاه – روزانه
2324 الکترونیک – مدارهای مجتمع الکترونیک – دانشگاه گیلان – رشت – روزانه
2702 الکترونیک – افزاره های میکرو و نانوالکترونیک – دانشگاه صنعتی سهند – تبریز – روزانه
3250 مهندسی هسته ای – پرتوپزشکی – دانشگاه صنعتی امیرکبیر – تهران – پردیس خودگردان
3411 الکترونیک – سیستمهای الکترونیک دیجیتال – دانشگاه تفرش – روزانه
3657 الکترونیک – مدارهای مجتمع الکترونیک – دانشگاه صنعتی همدان – نوبت دوم
4087 الکترونیک – مدارهای مجتمع الکترونیک – دانشگاه پیام نور استان تهران – تهران شمال – پیام نور
4796 الکترونیک – مدارهای مجتمع الکترونیک – دانشگاه گلستان – گرگان – نوبت دوم
5679 الکترونیک – مدارهای مجتمع الکترونیک – دانشگاه سمنان – نوبت دوم
6235 الکترونیک – افزاره های میکرو و نانوالکترونیک – دانشگاه رازی – کرمانشاه – پردیس خودگردان
8744 الکترونیک – نانوالکترونیک – دانشگاه شیراز – پردیس خودگردان
9569 الکترونیک – سیستمهای الکترونیک دیجیتال – دانشگاه غیرانتفاعی ایوانکی – غیرانتفاعی
9756 الکترونیک – سیستمهای الکترونیک دیجیتال – دانشگاه غیرانتفاعی شمال – آمل – غیرانتفاعی

برای انتخاب رشته ارشد 1401 از نرم افزار انتخاب رشته مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار انتخاب رشته ارشد 1401

رتبه های قبولی ارشد برق 1400 در کد ضریب 2: رشته های مرتبط با قدرت

در کنکور ارشد مجموعه برق 1400، کد ضریب 2 مربوط به گرایش های سیستم های قدرت، الكترونیك قدرت و ماشین های الكتریكی، برنامه ریزی و مدیریت سیستم های انرژی الكتریكی و سامانه های برقی حمل و نقل از رشته برق است.

همچنین رشته های مهندسی راه آهن برقی، مهندسی سیستم های انرژی و مهندسی انرژی های تجدیدپذیر نیز در این کد ضریب قرار گرفته اند. که در جدول زیر نمونه رتبه های قبولی ارشد کد ضریب 2 مربوط به رشته برق را قرار داده ایم.

رتبه ها و محل قبولی ارشد برق 1401-1400: کد ضریب 2: رشته های مرتبط با قدرت

رتبه قبولی رشته و محل قبولی
60 سیستم های قدرت – دانشگاه صنعتی شریف – تهران – روزانه
141 سیستم های قدرت – دانشگاه صنعتی امیرکبیر – تهران – روزانه
255 سیستم های قدرت – تکنولوژی انرژی – دانشگاه صنعتی شریف – تهران – روزانه
352 سیستم های قدرت – دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی – تهران – روزانه
466 سیستم های قدرت – سیستمهای انرژی – دانشگاه تهران-دانشکده علوم و فنون نوین – روزانه
585 الکترونیک قدرت و ماشینهای الکتریکی – دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران – نوبت دوم
600 سیستم های قدرت – مهندسی انرژی های تجدید پذیر – دانشگاه تربیت مدرس – فاقد خوابگاه – روزانه
793 سیستم های قدرت – دانشگاه شیراز – روزانه
1221 سیستم های قدرت – مهندسی راه آهن برقی – دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران – روزانه
1303 الکترونیک قدرت و ماشینهای الکتریکی – دانشگاه اصفهان – نوبت دوم
1895 سیستم های قدرت – دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی – تهران – نوبت دوم
2281 سیستم های قدرت – دانشگاه کاشان – روزانه
2650 الکترونیک قدرت و ماشینهای الکتریکی – دانشگاه کاشان – روزانه
3108 سیستم های قدرت – دانشگاه صنعتی جندی شاپور – دزفول – روزانه
3395 سیستم های قدرت – دانشگاه گیلان – رشت – نوبت دوم
4250 الکترونیک قدرت و ماشینهای الکتریکی – دانشگاه بیرجند – روزانه
5089 سیستم های قدرت – دانشگاه صنعتی قم – نوبت دوم
5898 الکترونیک قدرت و ماشینهای الکتریکی – دانشگاه زنجان – نوبت دوم
8125 سیستم های قدرت – دانشگاه رازی – کرمانشاه – پردیس خودگردان
9322 سیستم های قدرت – موسسه غیرانتفاعی احرار – رشت – غیرانتفاعی
9566 سیستم های قدرت – دانشگاه صنعتی شاهرود – مجازی

برای انتخاب رشته ارشد 1401 از نرم افزار انتخاب رشته مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار انتخاب رشته ارشد 1401

رتبه های قبولی ارشد برق 1400 در کد ضریب 3: گرایش های مخابرات میدان و موج و مخابرات نوری

در کنکور ارشد مجموعه برق 1400، کد ضریب 3 مربوط به گرایش های مخابرات میدان و موج و مخابرات نوری می باشد که در جدول زیر نمونه رتبه های قبولی ارشد کد ضریب 3 مربوط به رشته برق را قرار داده ایم.

رتبه ها و محل قبولی ارشد برق 1401-1400: کد ضریب 3: گرایش های مخابرات میدان و موج و مخابرات نوری

رتبه قبولی رشته و محل قبولی
157 مخابرات میدان و موج – دانشگاه تهران – روزانه
462 مخابرات میدان و موج – دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران – روزانه
682 مخابرات میدان و موج – دانشگاه تربیت مدرس – روزانه
1153 مخابرات میدان و موج – دانشگاه شهید بهشتی – تهران – نوبت دوم
2548 مخابرات میدان و موج – دانشگاه صنعتی اصفهان – نوبت دوم
4145 مخابرات میدان و موج – دانشگاه گیلان – رشت – روزانه
4802 مخابرات میدان و موج – دانشگاه سمنان – روزانه
6605 مخابرات میدان و موج – دانشگاه یزد – نوبت دوم
7590 مخابرات میدان و موج – دانشگاه شهید بهشتی – تهران – پردیس خودگردان
9444 مخابرات میدان و موج – موسسه غیرانتفاعی ادیبان – گرمسار – غیرانتفاعی

رتبه های قبولی ارشد برق 1400 در کد ضریب 4: گرایش های مخابرات سیستم و مخابرات امن و رمزنگاری 

در ارشد مجموعه برق، کد ضریب چهار مربوط به گرایش های مخابرات سیستم، مخابرات امن و رمزنگاری، شبکه های مخابراتی و الکترواکوستیک از رشته برق و نیز رشته های مهندسی صدا  و مهندسی مخابرات امنیتی می باشد.

 در جدول زیر نمونه رتبه های قبولی ارشد کد ضریب 4 مربوط به رشته برق را قرار داده ایم.

رتبه ها و محل قبولی ارشد برق 1400-99: کد ضریب 4: گرایش های مخابرات سیستم و مخابرات امن و رمزنگاری

رتبه قبولی رشته و محل قبولی
87 مهندسی مخابرات سیستم – مخابرات امن و رمزنگاری – دانشگاه صنعتی شریف – تهران – فاقد خوابگاه – روزانه
115 مهندسی مخابرات سیستم – شبکه های مخابراتی – دانشگاه تهران – روزانه
571 مهندسی مخابرات سیستم – مخابرات سیستم – دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی – تهران – روزانه
804 مهندسی مخابرات سیستم – مخابرات امن و رمزنگاری – دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران – نوبت دوم
1110 مهندسی مخابرات سیستم – مخابرات سیستم – دانشگاه تبریز – روزانه
1962 مهندسی مخابرات سیستم – مخابرات سیستم – دانشگاه اصفهان – روزانه
2659 مهندسی مخابرات سیستم – شبکه های مخابراتی – دانشگاه صنعتی اصفهان – نوبت دوم
3102 مهندسی مخابرات سیستم – مخابرات سیستم – دانشگاه شاهد – تهران – روزانه
3521 مهندسی مخابرات سیستم – مهندسی صدا – دانشگاه صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران – روزانه
4300 مهندسی مخابرات سیستم – مخابرات سیستم – دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) – قزوین – نوبت دوم
4822 مهندسی مخابرات سیستم – مخابرات امن و رمزنگاری – دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر – روزانه
5992 مهندسی مخابرات سیستم – مخابرات سیستم – دانشگاه شهید بهشتی – تهران – پردیس خودگردان
7049 مهندسی مخابرات سیستم – مخابرات سیستم – دانشگاه صنعتی ارومیه – روزانه
7740 مهندسی مخابرات سیستم – مخابرات سیستم – دانشگاه بیرجند – نوبت دوم
8761 مهندسی مخابرات سیستم – مخابرات سیستم – دانشگاه گیلان – رشت – مجازی
9561 مهندسی مخابرات سیستم – مخابرات سیستم – موسسه غیرانتفاعی صفاهان – اصفهان – غیرانتفاعی

برای انتخاب رشته ارشد 1401 از نرم افزار انتخاب رشته مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار انتخاب رشته ارشد 1401

رتبه های قبولی ارشد برق 1400 در کد ضریب 5: رشته های مرتبط با کنترل

در کنکور ارشد مجموعه برق 1400، کد ضریب 5 مربوط به گرایش کنترل از رشته برق و رشته مهندسی کنترل و علائم می باشد که در جدول زیر نمونه رتبه های قبولی ارشد کد ضریب 5 مربوط به رشته برق را قرار داده ایم.

رتبه ها و محل قبولی ارشد برق 1401-1400: کد ضریب 5: گرایش کنترل و رشته مهندسی کنترل و علائم

رتبه قبولی رشته و محل قبولی
73 کنترل – دانشگاه تهران – روزانه
489 کنترل – دانشگاه تربیت مدرس – روزانه
1111 کنترل – دانشگاه شهید بهشتی – تهران – نوبت دوم
1281 کنترل – دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) – نوبت دوم
1716 کنترل – دانشگاه صنعتی شیراز – روزانه
2578 کنترل – کنترل و علایم – دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران – نوبت دوم
3456 کنترل – دانشگاه کاشان – روزانه
4188 کنترل – دانشگاه کردستان – سنندج – روزانه
5075 کنترل – دانشگاه سمنان – نوبت دوم
5909 کنترل – دانشگاه صنعتی همدان – نوبت دوم
6989 کنترل – دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران – پردیس خودگردان
9556 کنترل – دانشگاه غیرانتفاعی دانش البرز – آبیک – غیرانتفاعی

رتبه های قبولی ارشد برق 1400 در کد ضریب 6: رشته مهندسی پزشکی (بیوالکتریک)

در ارشد مجموعه برق 1400، کد ضریب شش مربوط به رشته مهندسی پزشکی بوده که در دفترچه ثبت نام کنکور ارشد 1401 رشته دكتری مستقيم علوم و مهندسی اعصاب نیز به این کد ضریب اضافه شده است.

در جدول زیر نمونه رتبه های قبولی ارشد کد ضریب 6 مربوط به رشته برق را قرار داده ایم.

رتبه ها و محل قبولی ارشد برق 1401-1400: کد ضریب 6: رشته مهندسی پزشکی

رتبه قبولی رشته و محل قبولی
50 مهندسی پزشکی – بیوالکتریک – دانشگاه صنعتی شریف – تهران – روزانه
145 مهندسی پزشکی – اطلاعات پزشکی – دانشگاه صنعتی امیرکبیر – تهران – روزانه
383 مهندسی پزشکی – بیوالکتریک – دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران – نوبت دوم
536 مهندسی پزشکی – بیوالکتریک – دانشگاه صنعتی اصفهان – نوبت دوم
769 مهندسی پزشکی – رایانش تصاویر پزشکی – دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی – تهران – روزانه
1502 مهندسی پزشکی – بیوالکتریک – دانشگاه شاهد – تهران – روزانه
2601 مهندسی پزشکی – بیوالکتریک – دانشگاه صنعتی سهند – تبریز – نوبت دوم
4056 مهندسی پزشکی – بیوالکتریک – دانشگاه تربیت مدرس – پردیس خودگردان
9785 مهندسی پزشکی – بیوالکتریک – موسسه غیرانتفاعی شهاب دانش – قم – غیرانتفاعی

برای انتخاب رشته ارشد 1401 از نرم افزار انتخاب رشته مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار انتخاب رشته ارشد 1401

رتبه های قبولی ارشد برق 1400 در کد ضریب 7: رشته مهندسی مکاترونیک

در کنکور ارشد مجموعه برق 1400، کد ضریب 7 مربوط به رشته مهندسی مکاترونیک بود که در جدول زیر نمونه رتبه های قبولی ارشد کد ضریب 7 مربوط به رشته برق را قرار داده ایم.

رتبه ها و محل قبولی ارشد برق 1401-1400: کد ضریب 7: رشته مهندسی مکاترونیک

رتبه قبولی رشته و محل قبولی
563 مهندسی مکاترونیک – دانشگاه تهران-دانشکده علوم و فنون نوین – روزانه
955 مهندسی مکاترونیک – دانشگاه شهید بهشتی – تهران – روزانه
4300 مهندسی مکاترونیک – دانشگاه اصفهان – نوبت دوم
4995 مهندسی مکاترونیک – دانشگاه گلستان – گرگان – روزانه
7349 مهندسی مکاترونیک – دانشگاه اراک – نوبت دوم
10083 مهندسی مکاترونیک – موسسه غیرانتفاعی سراج – تبریز – غیرانتفاعی

رتبه های قبولی ارشد برق 1400 در کد ضریب 8: رشته مهندسی هوافضا

در ارشد مجموعه برق 1400، کد ضریب هشت مربوط به رشته مهندسی هوافضا بوده، که در دفترچه ثبت نام کنکور ارشد 1401 رشته مهندسی فناوری ماهواره نیز به این کد ضریب اضافه شده است.

 در جدول زیر نمونه رتبه های قبولی ارشد کد ضریب 8 مربوط به رشته برق را قرار داده ایم. 

رتبه ها و محل قبولی ارشد برق 1401-1400: کد ضریب 8: رشته مهندسی هوافضا

رتبه قبولی رشته و محل قبولی
587 هوا فضا و فناوری ماهواره  – فناوری ماهواره – دانشگاه تهران-دانشکده علوم و فنون نوین – روزانه
703 هوا فضا و فناوری ماهواره  – برق – مخابرات – دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران – روزانه

برای انتخاب رشته ارشد 1401 از نرم افزار انتخاب رشته مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار انتخاب رشته ارشد 1401

آمار رتبه های قبولی ارشد برق 1400-99

رتبه های قبولی ارشد برق 1400-99 را در دانشگاه ها و دوره های مختلف تحصیلی در ادامه این مطلب می توانید مشاهده کنید.

رتبه های قبولی ارشد برق 99 در کد ضریب 1: رشته های مرتبط با الکترونیک

در کنکور ارشد مجموعه برق 99، کد ضریب 1 مربوط به گرایش های مدارهای مجتمع الكترونیك، افزاره های میکرو و نانوالکترونیک، سیستم های الكترونیك دیجیتال، جنگ الکترونیک از رشته برق می باشد.  همچنین رشته های مهندسی پدافند غیرعامل، مهندسی هسته ای،  مهندسی فتونیک (محض)،گرایش نانوفتونیک، رشته های مهندسی نانوفناوری، مهندسی سیستم های میکرو و نانوالکترومکانیک، مهندسی خودرو و مواد، انرژی و تکنولوژی کوانتومی نیز کد ضریب یک را به خود اختصاص داده اند.

 در جدول زیر نمونه رتبه های قبولی ارشد کد ضریب 1 مربوط به رشته برق را قرار داده ایم.

رتبه ها و محل قبولی ارشد برق 1400-99: کد ضریب 1: رشته های مرتبط با الکترونیک، مهندسی هسته ای برق و مهندسی فتونیک  

رتبه قبولی رشته و محل قبولی
36 برق – سیستم های الکترونیک دیجیتال دانشگاه تهران – روزانه
132  برق – افزاره های میکرو و نانو الکترونیک دانشگاه صنعتی شریف – روزانه
285  برق – مدارهای مجتمع الکترونیک دانشگاه صنعتی امیرکبیر – نوبت دوم
477  برق – افزاره های میکرو و نانو الکترونیک دانشگاه فردوسی مشهد – روزانه 
625 برق – سیستم های الکترونیک دیجیتال دانشگاه شهید بهشتی – نوبت دوم
884  برق – افزاره های میکرو و نانو الکترونیک دانشگاه تربیت مدرس – روزانه
1178  برق – مدارهای مجتمع الکترونیک دانشگاه رازی کرمانشاه – روزانه
1761 برق – مدارهای مجتمع الکترونیک دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی تهران – نوبت دوم
1831 مهندسی هسته ای – راکتور دانشگاه شیراز – روزانه
2260  برق – مدارهای مجتمع الکترونیک دانشگاه کاشان – روزانه
2472  برق – افزاره های میکرو و نانو الکترونیک دانشگاه صنعتی امیرکبیر – پردیس خودگردان
2710  برق – مدارهای مجتمع الکترونیک دانشگاه صنعتی کرمانشاه – روزانه
3264  مهندسی هسته ای – پرتو پزشکی دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان – نوبت دوم
3620  برق – مدارهای مجتمع الکترونیک دانشگاه صنعتی خاتم الانبیا بهبهان – روزانه
4040  مهندسی هسته ای – کاربرد پرتو ها دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان – روزانه
5111  برق – مدارهای مجتمع الکترونیک دانشگاه اصفهان – پردیس خودگردان
6978  برق – مدارهای مجتمع الکترونیک دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی – مجازی
10065  برق – مدارهای مجتمع الکترونیک موسسه غیرانتفاعی صنعتی قائم قائمشهر
12369  برق – سیستم های الکترونیک دیجیتال دانشگاه غیرانتفاعی ایوانکی

برای انتخاب رشته ارشد 1401 از نرم افزار انتخاب رشته مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار انتخاب رشته ارشد 1401

رتبه های قبولی ارشد برق 99 در کد ضریب 2: رشته های مرتبط با قدرت

در کنکور ارشد مجموعه برق 99، کد ضریب 2 مربوط به گرایش های سیستم های قدرت، الكترونیك قدرت و ماشین های الكتریكی، برنامه ریزی و مدیریت سیستم های انرژی الكتریكی و سامانه های برقی حمل و نقل از رشته برق بود.

همچنین رشته های مهندسی راه آهن برقی، مهندسی سیستم های انرژی و مهندسی انرژی های تجدیدپذیر نیز در این کد ضریب قرار گرفته بودند. که در جدول زیر نمونه رتبه های قبولی ارشد کد ضریب 2 مربوط به رشته برق را قرار داده ایم.

رتبه ها و محل قبولی ارشد برق 1400-99: کد ضریب 2: رشته های مرتبط با قدرت

رتبه قبولی رشته و محل قبولی
25  برق – سیستم های قدرت دانشگاه صنعتی شریف – روزانه
65  برق – الکترونیک قدرت و ماشین های الکتریکی دانشگاه صنعتی امیرکبیر – روزانه
180  برق – سیستم های قدرت دانشگاه تربیت مدرس – روزانه
223 برق – برنامه ریزی و مدیریت سیستم های انرژی الکتریکی دانشگاه صنعتی امیرکبیر – نوبت دوم 
300  مهندسی انرژی های تجدیدپذیر دانشگاه تهران – روزانه
338 برق – الکترونیک قدرت و ماشین های الکتریکی دانشگاه صنعتی اصفهان – روزانه
504  برق – سیستم های قدرت دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی – نوبت دوم
754 برق – برنامه ریزی و مدیریت سیستم های انرژی الکتریکی دانشگاه شهید بهشتی – نوبت دوم
830  برق – الکترونیک قدرت و ماشین های الکتریکی دانشگاه تبریز – روزانه
884  مهندسی راه آهن برقی دانشگاه علم وصنعت – روزانه 
1428  برق – سیستم های قدرت دانشگاه یزد – روزانه
2438  برق – سیستم های قدرت دانشگاه لرستان – روزانه 
2634 برق – الکترونیک قدرت و ماشین های الکتریکی دانشگاه صنعتی کرمانشاه – روزانه
2749  برق – سیستم های قدرت دانشگاه گیلان – نوبت دوم
2867  برق – الکترونیک قدرت و ماشین های الکتریکی دانشگاه زنجان – نوبت دوم
3329  برق – الکترونیک قدرت و ماشین های الکتریکی دانشگاه یزد – نوبت دوم
3490  برق – سیستم های قدرت دانشگاه علم و فناوری مازندران – روزانه
4382  برق – الکترونیک قدرت و ماشین های الکتریکی دانشگاه حکیم سبزواری سبزوار – روزانه
5512  برق – الکترونیک قدرت و ماشین های الکتریکی دانشگاه صنعتی قم – نوبت دوم
5968  برق – سیستم های قدرت دانشگاه صنعتی امیرکبیر – پردیس خودگردان
9831  برق – الکترونیک قدرت و ماشین های الکتریکی دانشگاه علم و فرهنگ تهران 
11099  برق – سیستم های قدرت موسسه غیرانتفاعی دارالفنون قزوین
11397  برق – الکترونیک قدرت و ماشین های الکتریکی دانشگاه کاشان – پردیس خودگردان
11859  برق – سیستم های قدرت دانشگاه زنجان – پردیس خودگردان
12352  برق – سیستم های قدرت موسسه غیرانتفاعی بهار مشهد

برای انتخاب رشته ارشد 1401 از نرم افزار انتخاب رشته مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار انتخاب رشته ارشد 1401

رتبه های قبولی ارشد برق 99 در کد ضریب 3: گرایش های مخابرات میدان و موج و مخابرات نوری

در کنکور ارشد مجموعه برق 99، کد ضریب 3 مربوط به گرایش های مخابرات میدان و موج و مخابرات نوری بود که در جدول زیر نمونه رتبه های قبولی ارشد کد ضریب 3 مربوط به رشته برق را قرار داده ایم.

رتبه ها و محل قبولی ارشد برق 1400-99: کد ضریب 3: گرایش های مخابرات میدان و موج و مخابرات نوری

رتبه قبولی رشته و محل قبولی
193  برق – مخابرات میدان و موج دانشگاه تهران – روزانه
746  برق – مخابرات میدان و موج دانشگاه تربیت مدرس – روزانه
1068 برق – مخابرات میدان و موج دانشگاه علم و صنعت – نوبت دوم
2285  برق – مخابرات میدان و موج دانشگاه صنعتی شیراز – روزانه
3126 برق – مخابرات میدان و موج دانشگاه تبریز – نوبت دوم
5077  برق – مخابرات میدان و موج دانشگاه شاهد تهران – پردیس خودگردان
13222  برق – مخابرات میدان و موج موسسه غیرانتفاعی سردار جنگل رشت 

رتبه های قبولی ارشد برق 99 در کد ضریب 4: گرایش های مخابرات سیستم و مخابرات امن و رمزنگاری 

در کنکور ارشد مجموعه برق 99، کد ضریب 4 مربوط به گرایش های مخابرات سیستم، مخابرات امن و رمزنگاری، شبکه های مخابراتی و الکترواکوستیک از رشته برق می باشد.

همچنین رشته مهندسی صدا  و رشته مهندسی مخابرات امنیتی نیز که به دفترچه 1400 اضافه شده نیز در این مجموعه قرار گرفته اند.

 در جدول زیر نمونه رتبه های قبولی ارشد کد ضریب 4 مربوط به رشته برق را قرار داده ایم.

رتبه ها و محل قبولی ارشد برق 1400-99: کد ضریب 4: گرایش های مخابرات سیستم و مخابرات امن و رمزنگاری

رتبه قبولی رشته و محل قبولی
45  برق – مخابرات سیستم دانشگاه تهران – روزانه
89 برق – شبکه های مخابراتی دانشگاه تهران – روزانه
207  برق – مخابرات سیستم دانشگاه صنعتی امیرکبیر – نوبت دوم
631  برق – مخابرات سیستم دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی – نوبت دوم
1216  برق – مخابرات سیستم دانشگاه اصفهان – روزانه 
2936 برق – مخابرات سیستم دانشگاه شهرکرد – روزانه
4225 برق – مخابرات سیستم دانشگاه کاشان – نوبت دوم 
6207  برق – مخابرات سیستم دانشگاه اصفهان – پردیس خودگردان
10643  برق – مخابرات سیستم موسسه غیرانتفاعی زند شیراز
12597 برق – مخابرات سیستم دانشگاه گیلان – مجازی

برای انتخاب رشته ارشد 1401 از نرم افزار انتخاب رشته مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار انتخاب رشته ارشد 1401

رتبه های قبولی ارشد برق 99 در کد ضریب 5: رشته های مرتبط با کنترل

در کنکور ارشد مجموعه برق 99، کد ضریب 5 مربوط به گرایش کنترل از رشته برق و رشته مهندسی کنترل و علائم بود که در جدول زیر نمونه رتبه های قبولی ارشد کد ضریب 5 مربوط به رشته برق را قرار داده ایم.

رتبه ها و محل قبولی ارشد برق 1400-99: کد ضریب 5: گرایش کنترل و رشته مهندسی کنترل و علائم

رتبه قبولی رشته و محل قبولی
74 برق – کنترل دانشگاه صنعتی امیرکبیر – روزانه
723 برق – کنترل دانشگاه شهید بهشتی – روزانه
977  برق – کنترل دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی – نوبت دوم 
1513  برق – کنترل دانشگاه اصفهان – نوبت دوم
2443 برق – کنترل دانشگاه یزد – روزانه
3177  برق – کنترل دانشگاه بوعلی سینا همدان – نوبت دوم
4309  برق – کنترل دانشگاه صنعتی قم – نوبت دوم
9908  برق – کنترل دانشگاه غیرانتفاعی خاتم تهران 
11823  برق – کنترل دانشگاه تربیت مدرس – پردیس خودگردان

رتبه های قبولی ارشد برق 99 در کد ضریب 6: رشته مهندسی پزشکی (بیوالکتریک)

در کنکور ارشد مجموعه برق 99، کد ضریب 6 مربوط به رشته مهندسی پزشکی  (بیوالکتریک) بود که در جدول زیر نمونه رتبه های قبولی ارشد کد ضریب 6 مربوط به رشته برق را قرار داده ایم.

رتبه ها و محل قبولی ارشد برق 1400-99: کد ضریب 6: رشته مهندسی پزشکی

رتبه قبولی رشته و محل قبولی
124  مهندسی پزشکی – بیو الکتریک دانشگاه تهران – نوبت دوم
311  مهندسی پزشکی – بیو الکتریک دانشگاه صنعتی امیرکبیر – نوبت دوم
715  مهندسی پزشکی – بیو الکتریک دانشگاه صنعتی اصفهان – روزانه
943 مهندسی پزشکی – بیو الکتریک دانشگاه فردوسی مشهد – نوبت دوم
2100  مهندسی پزشکی – بیو الکتریک دانشگاه صنعتی سهند تبریز – روزانه
2682  مهندسی پزشکی – بیو الکتریک دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل – نوبت دوم
5334  مهندسی پزشکی – بیو الکتریک دانشگاه علم و صنعت – پردیس خودگردان
13165  مهندسی پزشکی – بیو الکتریک دانشگاه صنعتی سهند تبریز – مجازی

برای انتخاب رشته ارشد 1401 از نرم افزار انتخاب رشته مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار انتخاب رشته ارشد 1401

رتبه های قبولی ارشد برق 99 در کد ضریب 7: رشته مهندسی مکاترونیک

در کنکور ارشد مجموعه برق 99، کد ضریب 7 مربوط به رشته مهندسی مکاترونیک بود که در جدول زیر نمونه رتبه های قبولی ارشد کد ضریب 7 مربوط به رشته برق را قرار داده ایم.

رتبه ها و محل قبولی ارشد برق 1400-99: کد ضریب 7: رشته مهندسی مکاترونیک

رتبه قبولی رشته و محل قبولی
447  مهندسی مکاترونیک دانشگاه تهران – نوبت دوم
2663  مهندسی مکاترونیک دانشگاه تبریز – روزانه
3927  مهندسی مکاترونیک دانشگاه سمنان – نوبت دوم
6151  مهندسی مکاترونیک مجتمع آموزش عالی بم – روزانه

رتبه های قبولی ارشد برق 99 در کد ضریب 8: رشته مهندسی هوافضا

در کنکور ارشد مجموعه برق 99، کد ضریب 8 مربوط به رشته مهندسی هوافضا بود که در جدول زیر نمونه رتبه های قبولی ارشد کد ضریب 8 مربوط به رشته برق را قرار داده ایم. 

رتبه ها و محل قبولی ارشد برق 1400-99: کد ضریب 8: رشته مهندسی هوافضا

رتبه قبولی رشته و محل قبولی
1338 مهندسی هوافضا – فناوری ماهواره دانشگاه علم و صنعت – نوبت دوم 

برای انتخاب رشته ارشد 1401 از نرم افزار انتخاب رشته مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار انتخاب رشته ارشد 1401

4.4/5 - (8 امتیاز)

رشته برق گرایش مخابرات وقدرت ?دانشگاه علم وصنعت .تربیت مدرس .امام حسین.دانشگاه گیلان کجاشانس قبولی دارم.رتبه کد ضریب ۲ (۲۱۷۹)
کدضریب ۳..(۲۲۲۶)

سلام بارتبه ۲۱۷۹شانس قبولی دارم روزانه علم وصنعت وتربیت مدرس یا دانشگاه امام حسین؟

با سلام، رتبه (900 زیرگرده 4) و (990 زیرگرده 6) شانس قبولی در دانشگاه شهید بهشتی رو دارم؟
با تشکر

با سلام، رتبه 900 (زیر گروه 4) و 990 (زیرگروه 6) شانس قبولی در دانشگاههای تهران رو دارم؟ با تشکر

سلام بارتبه ۲۰۰۰ دانشگاه امام حسین میتونم قبول شم؟یا روزانه دانشگاه گیلان؟

سلام حداقل رتبه قبولی برای مکاترونیک (خواجه نصیر ارشد 1401) روزانه چنده ؟ ممنون

سلام با 1300 کنترل و 1400 مکاترونیک میشه یکی از دانشگاهای تهران روزانه یا شبانه قبول شد؟

سلام با رتبه 2915 ارشد برق گرایش قدرت ،شبانه امام خمینی قزوین قبول میشم؟ روزانه و شبانه گیلان چطور؟

سلام برای قبولی روزانه سیستم های قدرت دانشگاه رازی تا رتبه چند امکان پذیره؟

سلام. با رتبه حدودا 600 احتمال قبولی در مهندسی پزشکی (بیوالکتریک) دانشگاه شهید بهشتی روزانه چقدر است ؟

سلام، وقت بخیر
با رتبه‌ی ۴۴۰ الکترونیک کنکور ۱۴۰۱، ارشد سیستم دیجیتال کدوم دانشگاه‌های دهلران رو میارم…
ممنون میشم هم روزانه و هم شبانه رو بفرمایید…

سلام؛ بار رتبه ۱۱۷۸ کنترل ، مهندسی کنترل و علائم یا مهندسی راه و آهن شانس قیولی داریم؟

سلام وقت بخير رتبه ی ۲۱۷۷ شانس قبولی در رشته ی مکاترونیک روزانه و شبانه ی دانشگاه تبريز رو دارم ؟ و رتبه ی ۲۳۱۰ رشته ی الکترونیک قدرت چطور ؟

سلام روزانه بیوالکتریک دانشگاه نوشیروانی بابل و سمنان تا چه رتبه ای است؟
همین سوال رو در مورد مگاترونیک سمنان و گلستان_گرگان هم دارم؟

238 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

کد امنیتی *

کارشناسی ارشد
رضا کشاورز افشار

رضا کشاورز افشار 17 سال سابقه مشاوره کنکور سراسری و انتخاب رشته کنکور سراسری (رتبه 388 کنکور تجربی سال 81) مشاور 108 رتبه زیر 100 کنکور سراسری، 392 رتبه زیر 500 کنکور سراسری و بیش از 500 رتبه زیر 1000 کنکور سراسری 12 سال سابقه مشاور تخصصی در حوزه کنکورهای …

انتخاب رشته کارشناسی ارشد
مشاوره انتخاب رشته کنکور1401

مشاوره انتخاب رشته کنکور سراسری 1401 طرح نقره ای طرح طلایی 30 دقیقه مشاوره تلفنی تعیین همه شانس های قبولی پاسخگویی به همه سوالات   45 دقیقه مشاوره تلفنی تعیین همه شانس های قبولی پاسخگویی به همه سوالات مشاوره آنلاین ارائه فایل چیدمان انتخاب رشته 198،000 تومان 350،000 تومان پرداخت …

کارنامه های رتبه و قبولی ارشد سلامت و ترافیک 1400
انتخاب رشته کارشناسی ارشد
کارنامه های رتبه و قبولی ارشد سلامت و ترافیک 1400

کارنامه های رتبه و قبولی ارشد سلامت و ترافیک 1401-1400 کارنامه های رتبه و قبولی ارشد سلامت و ترافیک 1401-1400 برای داوطلبان ارشد سلامت و ترافیک سال 1401 و حتی سال های آینده بسیار اهمیت دارد. آنچه که اهمیت کارنامه های قبولی ارشد سلامت و ترافیک ۱۴۰۰ را برای داوطلبان …