رتبه های قبولی ارشد برق 1402-1401 و محل قبولی
انتخاب رشته کارشناسی ارشد
291

رتبه های قبولی ارشد برق 1402-1401

رتبه های قبولی ارشد برق 1402-1401 را در دانشگاه ها و دوره های مختلف تحصیلی در این مطلب برای شما گذاشته ایم. توجه داشته باشید که رتبه های قبولی ارشد 1402-1401 گذاشته شده در این مطلب حاوی درصدهایی که به این رتبه ها منجر شده است، نیست. اگر می خواهید نمونه کارنامه های ارشد برق 1401 را که در آنها رتبه ها و درصدهای دروس مختلف نیز درج شده است را مشاهده کنید باید به مطلب زیر مراجعه کنید.

نمونه کارنامه های ارشد برق 1402-1401

 محل قبولی ارشد برق 1402-1401

محل قبولی داوطلبان ارشد برق 1401 با توجه به رتبه ای که کسب کرده اند برای انتخاب رشته ارشد 1402 بسیار اهمیت دارد. به نوعی شانس قبولی ارشد 1402 را براساس محل قبولی ارشد برق در سال 1401 می توان تخمین صحیح و دقیق زد. اگرچه همواره تغییرات کوچک و گاهی حتی زیاد (به خاطر تغییر ظرفیت ها) در رتبه های قبولی ارشد برق 1402 نسبت به محل قبولی ارشد برق 1401 به جود می آید.

صحت و دقت رتبه ها و محل قبولی ارشد برق 1401

برای افزایش ضریب اطمینان شما برای انتخاب رشته ارشد 1402، رتبه ها و محل قبولی ارشد سال 1401 را به گونه ای انتخاب کرده ایم که تقریباً نزدیک به آخرین رتبه های قبولی ارشد برق 1401 در دوره ها و دانشگاه های مختلف باشد. بنابراین سعی شده است تا حد امکان صحت و دقت بسیار بالایی را برای انتشار این اطلاعات به شما ارائه دهیم. البته تنها گلچینی از نمونه رتبه قبولی های ارشد برق 1401 را در اختیار شما قرار داده ایم، اما در زمان انتخاب رشته ارشد 1402 برق، همه شانس های دقیق قبولی براساس رتبه ای که کسب کرده اید و در قالب نرم افزار انتخاب رشته ارشد 1402 مشاوران تحصیلی به شما ارائه داده می شود.

رتبه ها و محل قبولی ارشد برق 1401 براساس گرایش های مختلف

رتبه ها و محل قبولی ارشد برق 1402-1401 را به صورت تفکیک شده و براساس رشته-گرایش های مجموعه برق ارائه کرده ایم تا راحت تر بتوانید از این اطلاعات استفاده کنید. همچنین رشته-گرایش های مختلف باعث به وجود آمدن کد ضرایب مختلف می شوند و هر کد ضریب، رتبه متفاوتی دارد. در نتیجه رتبه ها و محل قبولی ارشد برق 1401 را براساس رتبه ها در کد ضریب مربوط به آن رشته دانشگاه قبولی برای شما قرار داده ایم.

در ارشد برق براساس دفترچه کنکور ارشد 1401، 8 کد ضریب داشتیم. برای دسترسی سریعتر به رتبه های قبولی ارشد برق 1402-1401 از لینک های جدول زیر استفاده کنید.

لینک های رتبه های قبولی ارشد برق 1401 براساس رشته ها و گرایش ها (کد ضرایب)

رتبه ها و محل قبولی ارشد برق در کد ضریب 1: رشته های مرتبط با الکترونیک
رتبه ها و محل قبولی ارشد برق در کد ضریب 2: رشته های مرتبط با قدرت
رتبه ها و محل قبولی ارشد برق در کد ضریب 3: گرایش های مخابرات میدان و موج و مخابرات نوری 
رتبه ها و محل قبولی ارشد برق در کد ضریب 4: گرایش های مخابرات سیستم، مخابرات امن و رمزنگاری و شبکه های مخابراتی
رتبه ها و محل قبولی ارشد برق در کد ضریب 5: رشته های مرتبط با کنترل
رتبه ها و محل قبولی ارشد برق در کد ضریب 6: رشته مهندسی پزشکی (بیوالکتریک)
رتبه ها و محل قبولی ارشد برق در کد ضریب 7: رشته مهندسی مکاترونیک
رتبه ها و محل قبولی ارشد برق در کد ضریب 8: رشته مهندسی هوافضا

رتبه های قبولی ارشد برق 1401 در کد ضریب 1: رشته های مرتبط با الکترونیک

در ارشد مجموعه برق، کد ضریب یک مربوط به گرایش های مدارهای مجتمع الكترونیك، افزاره های میکرو و نانوالکترونیک، سیستم های الكترونیك دیجیتال، جنگ الکترونیک از رشته برق می باشد.

همچنین رشته های مهندسی پدافند غیرعامل، مهندسی هسته ای، مهندسی فتونیک، مهندسی سیستم های میکرو و نانوالکترومکانیک، مهندسی خودرو و مواد، انرژی و تکنولوژی کوانتومی نیز در دفترچه ثبت نام کنکور ارشد 1401 کد ضریب یک را به خود اختصاص داده اند، علاوه بر این گرایش ها و رشته ها در دفترچه ثبت نام ارشد 1402، رشته مهندسی متریونیک نیز به مجموعه برق و کد ضریب یک اضافه شده است.

 در جدول زیر نمونه رتبه های قبولی ارشد کد ضریب 1 مربوط به رشته برق را قرار داده ایم.

رتبه ها و محل قبولی ارشد برق 1402-1401: کد ضریب 1: رشته های مرتبط با الکترونیک، مهندسی هسته ای برق و مهندسی فتونیک  

رتبه قبولیمحل قبولی
22سیستمهای الکترونیک دیجیتال – دانشگاه صنعتی شریف – تهران – روزانه
94مدارهای مجتمع الکترونیک – دانشگاه تهران – روزانه
224افزاره های میکرو و نانوالکترونیک – دانشگاه صنعتی امیرکبیر – تهران – روزانه
برای مشاهده شانس قبولی خود براساس رتبه تان در همه دانشگاه ها و گرایش ها به لینک زیر بروید.
انتخاب رشته ارشد برق 1402
317پرتوپزشکی – دانشگاه صنعتی شریف – تهران – روزانه
396افزاره های میکرو و نانوالکترونیک – دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی – تهران – روزانه
429مدارهای مجتمع الکترونیک – دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران – نوبت دوم
751کاربرد پرتوها – دانشگاه شهید بهشتی – تهران – روزانه
1009مدارهای مجتمع الکترونیک – دانشگاه فردوسی مشهد – روزانه
1511سیستمهای الکترونیک دیجیتال – دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل – روزانه
1958افزاره های میکرو و نانوالکترونیک – دانشگاه شاهد – تهران – روزانه
2530سیستمهای الکترونیک دیجیتال – دانشگاه شهید باهنر – کرمان – روزانه
2795سیستمهای الکترونیک دیجیتال – دانشگاه شهید بهشتی – تهران – پردیس خودگردان
2972نانوفتونیک – دانشگاه تبریز – روزانه
3276مدارهای مجتمع الکترونیک – دانشگاه کردستان – سنندج – روزانه
3726افزاره های میکرو و نانوالکترونیک – دانشگاه جامع امام حسین (ع) – تهران – روزانه
4130مدارهای مجتمع الکترونیک – دانشگاه شهید مدنی آذربایجان – تبریز – روزانه
4375مدارهای مجتمع الکترونیک – دانشگاه صنعتی همدان – روزانه
4738مدارهای مجتمع الکترونیک – دانشگاه صنعتی همدان – نوبت دوم
5050افزاره های میکرو و نانوالکترونیک – دانشگاه صنعتی جندی شاپور – دزفول – روزانه
6266افزاره های میکرو و نانوالکترونیک – دانشگاه بناب – روزانه
7159مدارهای مجتمع الکترونیک – دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی – مرکز مشهد – پیام نور
8789سیستمهای الکترونیک دیجیتال – دانشگاه گیلان – رشت – پردیس خودگردان
9144سیستمهای الکترونیک دیجیتال – موسسه غیرانتفاعی صنعتی مازندران – بابل – غیرانتفاعی
9523افزاره های میکرو و نانوالکترونیک – موسسه غیرانتفاعی جهاد دانشگاهی – خوزستان – غیرانتفاعی

رتبه های قبولی ارشد برق 1401 در کد ضریب 2: رشته های مرتبط با قدرت

در کنکور ارشد مجموعه برق 1401، کد ضریب دو مربوط به گرایش های سیستم های قدرت، الكترونیك قدرت و ماشین های الكتریكی، برنامه ریزی و مدیریت سیستم های انرژی الكتریكی و سامانه های برقی حمل و نقل از رشته مهندسی برق می باشد.

همچنین رشته های مهندسی راه آهن برقی، مهندسی سیستم های انرژی، مهندسی انرژی های تجدیدپذیر و مدیریت آموزشگاهی (ویژه هنرستان ها) نیز در این کد ضریب جای گرفته اند. 

رتبه ها و محل قبولی ارشد برق 1402-1401: کد ضریب 2: رشته های مرتبط با قدرت

رتبه قبولیمحل قبولی
91سیستم های قدرت – دانشگاه تهران – روزانه
231الکترونیک قدرت و ماشینهای الکتریکی – دانشگاه صنعتی امیرکبیر – تهران – روزانه
341برنامه ریزی و مدیریت سیستمهای انرژی الکتریکی – دانشگاه صنعتی امیرکبیر – تهران – روزانه
698سامانه های برقی حمل و نقل – دانشگاه شهید بهشتی – تهران – روزانه
888سیستمهای انرژی – دانشگاه تهران-دانشکده علوم و فنون نوین – نوبت دوم
1221الکترونیک قدرت و ماشینهای الکتریکی – دانشگاه اصفهان – روزانه
برای مشاهده شانس قبولی خود براساس رتبه تان در همه دانشگاه ها و گرایش ها به لینک زیر بروید.
انتخاب رشته ارشد برق 1402
1452سیستم های قدرت – دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل – روزانه
2003سیستم های قدرت – دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) – قزوین – نوبت دوم
2951سیستم های قدرت – دانشگاه کاشان – روزانه
3405برنامه ریزی و مدیریت سیستمهای انرژی الکتریکی – دانشگاه تبریز – نوبت دوم
3812الکترونیک قدرت و ماشینهای الکتریکی – دانشگاه گیلان – رشت – روزانه
4200تکنولوژی انرژی – دانشگاه کاشان – روزانه
4678الکترونیک قدرت و ماشینهای الکتریکی – دانشگاه یزد – نوبت دوم
5174سیستم های قدرت – مرکز آموزش عالی شهرضا – روزانه
5709الکترونیک قدرت و ماشینهای الکتریکی – دانشگاه زابل – روزانه
5955انرژی و محیط زیست – دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان – روزانه
6366سیستمهای انرژی – دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء(ص) – بهبهان – روزانه
6914الکترونیک قدرت و ماشینهای الکتریکی – دانشگاه ارومیه – نوبت دوم
7581سیستم های قدرت – دانشگاه بیرجند – نوبت دوم
8896سیستم های قدرت – دانشگاه کردستان – سنندج – پردیس خودگردان
9007سیستم های قدرت – موسسه غیرانتفاعی رشدیه – تبریز – غیرانتفاعی
9444مهندسی انرژی های تجدید پذیر – موسسه غیرانتفاعی انرژی – ساوه – غیرانتفاعی

رتبه های قبولی ارشد برق 1401 در کد ضریب 3: گرایش های مخابرات میدان و موج و مخابرات نوری

در کنکور ارشد مجموعه برق 1401، کد ضریب سه مربوط به گرایش های مخابرات میدان و موج و مخابرات نوری است، علاوه بر این در دفترچه کنکور ارشد 1402، رشته مهندسی فناوری ماهواره از کد ضریب 8 در دفترچه 1401 به این کد ضریب (کد ضریب 3) منتقل شده است. 

رتبه ها و محل قبولی ارشد برق 1402-1401: کد ضریب 3: گرایش های مخابرات میدان و موج و مخابرات نوری

رتبه قبولیمحل قبولی
165مخابرات میدان و موج – دانشگاه تهران – روزانه
347مخابرات میدان و موج – دانشگاه شهید بهشتی – تهران – روزانه
برای مشاهده شانس قبولی خود براساس رتبه تان در همه دانشگاه ها و گرایش ها به لینک زیر بروید.
انتخاب رشته ارشد برق 1402
2922مخابرات نوری – دانشگاه تبریز – روزانه
3412مخابرات میدان و موج – دانشگاه صنعتی شیراز – روزانه
5388مخابرات میدان و موج – دانشگاه صنعتی قم – روزانه
6799مخابرات میدان و موج – دانشگاه ارومیه – روزانه
8008مخابرات میدان و موج – دانشگاه کاشان – نوبت دوم
9745مخابرات میدان و موج – موسسه غیرانتفاعی ادیبان – گرمسار – غیرانتفاعی

رتبه های قبولی ارشد برق 1401 در کد ضریب 4: گرایش های مخابرات سیستم و مخابرات امن و رمزنگاری 

در ارشد مجموعه برق 1401، کد ضریب چهار مربوط به گرایش های مخابرات سیستم، مخابرات امن و رمزنگاری، شبکه های مخابراتی و الکترواکوستیک از رشته برق و نیز رشته های مهندسی صدا  و مهندسی مخابرات امنیتی می باشد.

 در جدول زیر نمونه رتبه های قبولی ارشد کد ضریب 4 مربوط به رشته برق را قرار داده ایم.

رتبه ها و محل قبولی ارشد برق 1402-1401: کد ضریب 4: گرایش های مخابرات سیستم و مخابرات امن و رمزنگاری

رتبه قبولیمحل قبولی
36مخابرات سیستم – دانشگاه صنعتی شریف – تهران – روزانه
93مخابرات امن و رمزنگاری – دانشگاه تهران – روزانه
372مخابرات سیستم – دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی – تهران – روزانه
777مخابرات امن و رمزنگاری – دانشگاه شهید بهشتی – تهران – روزانه
برای مشاهده شانس قبولی خود براساس رتبه تان در همه دانشگاه ها و گرایش ها به لینک زیر بروید.
انتخاب رشته ارشد برق 1402
1433مخابرات سیستم – دانشگاه صنعتی اصفهان – روزانه
2642شبکه های مخابراتی – دانشگاه صنعتی اصفهان – نوبت دوم
3211مخابرات سیستم – دانشگاه یزد – روزانه
4284مخابرات سیستم – دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) – قزوین – نوبت دوم
4984مخابرات سیستم – دانشگاه تربیت مدرس – پردیس خودگردان
6355مخابرات سیستم – دانشگاه کاشان – نوبت دوم
7796مخابرات سیستم – دانشگاه مهندسی فناوریهای نوین – قوچان – روزانه
6512مخابرات سیستم – دانشگاه ارومیه – پردیس خودگردان
9667مخابرات امن و رمزنگاری – دانشگاه غیرانتفاعی صنعتی سجاد – مشهد – غیرانتفاعی

رتبه های قبولی ارشد برق 1401 در کد ضریب 5: رشته های مرتبط با کنترل

در کنکور ارشد مجموعه برق 1401، کد ضریب 5 مربوط به گرایش کنترل از رشته برق و رشته مهندسی کنترل و علائم می باشد که در جدول زیر نمونه رتبه های قبولی ارشد کد ضریب 5 مربوط به رشته برق را قرار داده ایم.

رتبه ها و محل قبولی ارشد برق 1402-1401: کد ضریب 5: گرایش کنترل و رشته مهندسی کنترل و علائم

رتبه قبولیمحل قبولی
52کنترل – دانشگاه صنعتی شریف – تهران – روزانه
68کنترل – دانشگاه تهران – روزانه
320کنترل – دانشگاه تربیت مدرس – روزانه
1152کنترل – دانشگاه شیراز – روزانه
برای مشاهده شانس قبولی خود براساس رتبه تان در همه دانشگاه ها و گرایش ها به لینک زیر بروید.
انتخاب رشته ارشد برق 1402
2415کنترل – دانشگاه فردوسی مشهد – نوبت دوم
3447کنترل – دانشگاه شهرکرد – روزانه
3984کنترل – دانشگاه اراک – روزانه
4533کنترل – دانشگاه یزد – نوبت دوم
5883کنترل – دانشگاه سیستان و بلوچستان – زاهدان – روزانه
6984کنترل – دانشگاه شهید بهشتی – تهران – پردیس خودگردان
8321کنترل – دانشگاه فردوسی مشهد – مجازی دولتی
9841کنترل – موسسه غیرانتفاعی جهاد دانشگاهی – اصفهان – غیرانتفاعی

رتبه های قبولی ارشد برق 1401 در کد ضریب 6: رشته مهندسی پزشکی (بیوالکتریک)

در ارشد مجموعه برق 1401، کد ضریب شش مربوط به رشته های مهندسی پزشکی و دكتری مستقيم علوم و مهندسی اعصاب می باشد.

در جدول زیر نمونه رتبه های قبولی ارشد کد ضریب 6 مربوط به رشته برق را قرار داده ایم.

رتبه ها و محل قبولی ارشد برق 1402-1401: کد ضریب 6: رشته مهندسی پزشکی

رتبه قبولیمحل قبولی
44بیوالکتریک – دانشگاه صنعتی شریف – تهران – روزانه
86عصبی – شناختی – دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران – روزانه
289بیوالکتریک – دانشگاه شهید بهشتی – تهران – روزانه
برای مشاهده شانس قبولی خود براساس رتبه تان در همه دانشگاه ها و گرایش ها به لینک زیر بروید.
انتخاب رشته ارشد برق 1402
2592بیوالکتریک – دانشگاه رازی – کرمانشاه – روزانه
3331بیوالکتریک – دانشگاه حکیم سبزواری – سبزوار – روزانه
3569بیوالکتریک – دانشگاه صنعتی همدان – نوبت دوم
8844بیوالکتریک – دانشگاه غیرانتفاعی شیخ بهایی – اصفهان – غیرانتفاعی
9004بیوالکتریک – دانشگاه غیرانتفاعی علامه محدث نوری – نور – غیرانتفاعی

رتبه های قبولی ارشد برق 1401 در کد ضریب 7: رشته مهندسی مکاترونیک

در کنکور ارشد مجموعه برق 1401، کد ضریب 7 مربوط به رشته مهندسی مکاترونیک بود که در جدول زیر نمونه رتبه های قبولی ارشد کد ضریب 7 مربوط به رشته برق را قرار داده ایم.

رتبه ها و محل قبولی ارشد برق 1402-1401: کد ضریب 7: رشته مهندسی مکاترونیک

رتبه قبولیمحل قبولی
557مهندسی مکاترونیک – دانشگاه تهران-دانشکده علوم و فنون نوین – روزانه
992مهندسی مکاترونیک – دانشگاه شهید بهشتی – تهران – نوبت دوم
برای مشاهده شانس قبولی خود براساس رتبه تان در همه دانشگاه ها و گرایش ها به لینک زیر بروید.
انتخاب رشته ارشد برق 1402
6208مهندسی مکاترونیک – دانشگاه ولی عصر(عج) – رفسنجان – روزانه
6477مهندسی مکاترونیک – دانشگاه سمنان – روزانه
7041مهندسی مکاترونیک – دانشگاه محقق اردبیلی- اردبیل – روزانه
9668مهندسی مکاترونیک – دانشگاه صنعتی مالک اشتر (محل تحصیل شاهین شهر اصفهان) – نوبت دوم
9912مهندسی مکاترونیک – دانشگاه غیرانتفاعی امام رضا(ع) – مشهد – غیرانتفاعی

رتبه های قبولی ارشد برق 1401 در کد ضریب 8: رشته مهندسی هوافضا

در ارشد مجموعه برق 1401، کد ضریب هشت مربوط به رشته های مهندسی هوافضا و مهندسی فناوری ماهواره بوده که در دفترچه ثبت نام کنکور ارشد 1402، رشته مهندسی فناوری ماهواره از این کد ضریب جدا و به کد ضریب 3 اضافه شده است.

 در جدول زیر نمونه رتبه های قبولی ارشد کد ضریب 8 مربوط به رشته برق را قرار داده ایم. 

رتبه ها و محل قبولی ارشد برق 1402-1401: کد ضریب 8: رشته مهندسی هوافضا

رتبه قبولیمحل قبولی
489برق – مخابرات – دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران – روزانه

 

4.3/5 - (18 امتیاز)

سلام . گرایش کنترل در سهمیه 138 و بدون سهمیه 165 . دانشگاه تهران و امیرکبیر میشه قبول شد ؟

سلام وقت بخیر با رتبه ۷۳۴ کنترل و ۸۲۵ مهندسی پزشکی شانس قبولی در کدام دانشگاه های روزانه یا شبانه شهر تهران رو دارم؟

سلام
با رتبه 702 کد ضریب 5 در شانس قبولی در کدام دانشگاه های تهران و رشته ها رو دارم؟

سلام با رتبه ۴۵۰۰
برای قبولی روزانه دانشگاه باهنر کرمان شانس دارم
یا برای شبانه اش

سلام وقت شما بخیر

برای قبولی در گرایش الکترونیک دیجیتال روزانه امیر کبیر چه رتبه ای نیازه؟
علم و صنعت چطور ؟

سلام. برای مشاهده شانس های قبولیتون، لطفا رتبه تون رو در نرم افزار انتخاب رشته ارشد وارد کنید تا همه شانس های قبولیتون در همه گرایش ها و کد ضریب ها بررسی بشه. لینک نرم افزار داخل مطلب گذاشته شده

سلام. لططفا رتبه تون رو بگید تا شانس قبولیتون گفته بشه. به دلیل اینکه آخرین رتبه های قبولی رو فقط در نرم افزار انتخاب رشته بارگذاری کردیم تا براساس رتبه شما، شانس قبولی تون رو تعیین کنیم، اجازه گفتن آخرین رتبه ها رو نداریم.

سلام.
خیر، دانشگاه های تهران به جز امام حسین و مالک اشتر و شاهد مصاحبه ندارند. برای دیدن شانس قبولیتون به نرم افزار انتخاب رشته که لینکش در ملب گذاشته شده مراجعه کنید.

با سلام ، با رتبه 450 زیرگروه 5 و 590 زیر گروه 6شانس قبولی روزانه در دانشگاه های تهران هست؟

سلام. سهمیه من ۵ درصد ظرفیت بوده. ملاک انتخاب رشته و قبولیم رتبه در سهمیه هست یا رتبه بدون سهمیه؟

سلام وقت بخیر؛ روزانه کنترل دانشگاه نوشیروانی بابل با رتبه ۲۳۳۳ احتمال قبولی وجود دارد ؟

سلام وقتتون بخیر. ببخشید میخواستم بدونم با رتبه 1335 در گرایش کنترل، شانس قبولی برای کنترل روزانه دانشگاه اصفهان دارم؟ و اینکه اگر نه شبانش چطور؟

سلام با رتبه ۵۷۰قدرت و ۱۱۱۱کنترل و۸۲۶ مکاترونیک
شانس قبولی روزانه کدوم یکی از این چهار رشته زیر رو تو دانشگاه فردوسی مشهد دارم
۱_الکترونیک قدرت فردوسی
۲_سیستم قدرت فردوسی
۳_کنترل فردوسی
۴_مکاترونیک فردوسی

سلام با رتبه ۸۸۱ در سهمیه زیر گروه ۴ پردیس امیرکبیر قبول میشم ؟‌یا شانس قبولی کجا رو دارم؟

سلام وقت بخیر
با رتبه 370 و سهمیه رتبه اولی در برای ارشد گرایش سیستم قدرت کجا میشه قبول شد؟

سلام
برای قبولی سیستم های قدرت شهید بهشتی تهران حدودا چه رتبه ای امکان پذیره؟
ممنون

با سلام.
برای قبولی گرایش دیجیتال یا مدار مجتمع شبانه تهران تا چه رتبه ای امکان قبولی وجود داره؟
در مورد روزانه تربیت مدرس گرایش مدار مجتمع چطور ؟

سلام وقت بخیر رتبه قبولی مکاترونیک دانشگاه های تهران شبانه و روزانه تا چند میشه قبول شد؟

رشته برق گرایش مخابرات وقدرت ?دانشگاه علم وصنعت .تربیت مدرس .امام حسین.دانشگاه گیلان کجاشانس قبولی دارم.رتبه کد ضریب ۲ (۲۱۷۹)
کدضریب ۳..(۲۲۲۶)

سلام بارتبه ۲۱۷۹شانس قبولی دارم روزانه علم وصنعت وتربیت مدرس یا دانشگاه امام حسین؟

با سلام، رتبه (900 زیرگرده 4) و (990 زیرگرده 6) شانس قبولی در دانشگاه شهید بهشتی رو دارم؟
با تشکر

با سلام، رتبه 900 (زیر گروه 4) و 990 (زیرگروه 6) شانس قبولی در دانشگاههای تهران رو دارم؟ با تشکر

سلام بارتبه ۲۰۰۰ دانشگاه امام حسین میتونم قبول شم؟یا روزانه دانشگاه گیلان؟

سلام حداقل رتبه قبولی برای مکاترونیک (خواجه نصیر ارشد 1401) روزانه چنده ؟ ممنون

سلام با 1300 کنترل و 1400 مکاترونیک میشه یکی از دانشگاهای تهران روزانه یا شبانه قبول شد؟

سلام با رتبه 2915 ارشد برق گرایش قدرت ،شبانه امام خمینی قزوین قبول میشم؟ روزانه و شبانه گیلان چطور؟

سلام برای قبولی روزانه سیستم های قدرت دانشگاه رازی تا رتبه چند امکان پذیره؟

سلام. با رتبه حدودا 600 احتمال قبولی در مهندسی پزشکی (بیوالکتریک) دانشگاه شهید بهشتی روزانه چقدر است ؟

سلام، وقت بخیر
با رتبه‌ی ۴۴۰ الکترونیک کنکور ۱۴۰۱، ارشد سیستم دیجیتال کدوم دانشگاه‌های دهلران رو میارم…
ممنون میشم هم روزانه و هم شبانه رو بفرمایید…

سلام؛ بار رتبه ۱۱۷۸ کنترل ، مهندسی کنترل و علائم یا مهندسی راه و آهن شانس قیولی داریم؟

سلام وقت بخير رتبه ی ۲۱۷۷ شانس قبولی در رشته ی مکاترونیک روزانه و شبانه ی دانشگاه تبريز رو دارم ؟ و رتبه ی ۲۳۱۰ رشته ی الکترونیک قدرت چطور ؟

سلام روزانه بیوالکتریک دانشگاه نوشیروانی بابل و سمنان تا چه رتبه ای است؟
همین سوال رو در مورد مگاترونیک سمنان و گلستان_گرگان هم دارم؟

291 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کد امنیتی *محدودیت زمانی مجاز به پایان رسید. لطفا کد امنیتی را دوباره تکمیل کنید.

سوالات و کلید سوالات ارشد بیماری شناسی گیاهی 1403
تخمین رتبه
سوالات و کلید سوالات ارشد بیماری شناسی گیاهی 1403

سوالات و کلید سوالات ارشد بیماری شناسی گیاهی 1403 برای دانلود سوالات و کلید سوالات ارشد بیماری شناسی گیاهی 1403، از طریق لینک های زیر اقدام نمایید. دانلود سوالات ارشد بیماری شناسی گیاهی 1404-1403  پاسخنامه و کلید سوالات ارشد بیماری شناسی گیاهی 1404-1403  توجه مهم: در ادامه مطلب لینک های …

سوالات و کلید سوالات ارشد مدیریت 1403
تخمین رتبه
سوالات و کلید سوالات ارشد مدیریت 1403

سوالات و کلید سوالات ارشد مدیریت 1403 برای دانلود سوالات و کلید سوالات ارشد مدیریت 1403، از طریق لینک های زیر اقدام نمایید. دانلود سوالات ارشد مدیریت 1404-1403 پاسخنامه و کلید سوالات ارشد مدیریت 1404-1403  توجه مهم: در ادامه مطلب لینک های مهمی برای مشاهده مطالبی در رابطه با کارنامه …

سوالات و کلید سوالات ارشد حسابداری 1403
تخمین رتبه
سوالات و کلید سوالات ارشد حسابداری 1403

سوالات و کلید سوالات ارشد حسابداری 1403 برای دانلود سوالات و کلید سوالات ارشد حسابداری 1403، از طریق لینک های زیر اقدام نمایید. دانلود سوالات ارشد حسابداری 1404-1403 پاسخنامه و کلید سوالات ارشد حسابداری 1404-1403  توجه مهم: در ادامه مطلب لینک های مهمی برای مشاهده مطالبی در رابطه با کارنامه …