رتبه های قبولی ارشد ادبیات فارسی 1401-1400 و محل قبولی
انتخاب رشته کارشناسی ارشد

رتبه های قبولی ارشد ادبیات فارسی 1401-1400

رتبه های قبولی ارشد ادبیات فارسی 1401-1400 را در دانشگاه ها و دوره های مختلف تحصیلی در این مطلب برای شما گذاشته ایم. توجه داشته باشید که رتبه های قبولی ارشد 1401-1400 گذاشته شده در این مطلب حاوی درصدهایی که به این رتبه ها منجر شده است، نیست. اگر می خواهید نمونه کارنامه های ارشد ادبیات فارسی 1400 که در آنها رتبه ها و درصدهای دروس مختلف نیز درج شده است را مشاهده کنید باید به مطلب زیر مراجعه کنید.

نمونه کارنامه های ارشد ادبیات فارسی 1401-1400

نمونه کارنامه های سهمیه 5 و 25 درصد ایثارگری ارشد ادبیات فارسی 1400

برای تخمین رتبه ارشد 1401 از نرم افزار تخمین رتبه مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار تخمین رتبه ارشد 1401

محل قبولی ارشد ادبیات فارسی 1401-1400

محل قبولی داوطلبان ارشد ادبیات فارسی 1400 با توجه به رتبه ای که کسب کرده اند برای انتخاب رشته ارشد 1401 بسیار اهمیت دارد. به نوعی شانس قبولی ارشد 1401 را براساس محل قبولی ارشد ادبیات فارسی در سال 1400 می توان تخمین صحیح و دقیق زد. اگرچه همواره تغییرات کوچک و گاهی حتی زیاد (به خاطر تغییر ظرفیت ها) در رتبه های قبولی ارشد ادبیات فارسی 1401 نسبت به محل قبولی ارشد ادبیات فارسی 1400 به جود می آید.

صحت و دقت رتبه ها و محل قبولی ارشد ادبیات فارسی 1400

برای افزایش ضریب اطمینان شما برای انتخاب رشته ارشد 1401، رتبه ها و محل قبولی ارشد سال 1400 را به گونه ای انتخاب کرده ایم که تقریباً نزدیک به آخرین رتبه های قبولی ارشد ادبیات فارسی 1400 در دوره ها و دانشگاه های مختلف باشد. بنابراین سعی شده است تا حد امکان صحت و دقت بسیار بالایی را برای انتشار این اطلاعات به شما ارائه دهیم. البته تنها گلچینی از نمونه رتبه قبولی های ارشد ادبیات فارسی 1400 را در اختیار شما قرار داده ایم، اما در زمان انتخاب رشته ارشد 1401 ادبیات فارسی، همه شانس های دقیق قبولی براساس رتبه ای که کسب کرده اید و در قالب نرم افزار انتخاب رشته ارشد 1401 مشاوران تحصیلی به شما ارائه داده می شود.

رتبه ها و محل قبولی ارشد ادبیات فارسی 1400 براساس گرایش های مختلف

رتبه ها و محل قبولی ارشد ادبیات فارسی 1401-1400 را به صورت تفکیک شده و براساس رشته-گرایش های مجموعه ادبیات فارسی ارائه کرده ایم تا راحت تر بتوانید از این اطلاعات استفاده کنید. همچنین رشته-گرایش های مختلف باعث به وجود آمدن کد ضرایب مختلف می شوند و هر کد ضریب، رتبه متفاوتی دارد. در نتیجه رتبه ها و محل قبولی ارشد ادبیات فارسی 1400 را براساس رتبه ها در کد ضریب مربوط به آن رشته دانشگاه قبولی برای شما قرار داده ایم.

در ارشد ادبیات فارسی براساس دفترچه کنکور ارشد 1400، 4 کد ضریب داشتیم. برای دسترسی سریعتر به رتبه های قبولی ارشد ادبیات فارسی 1401-1400 از لینک های جدول زیر استفاده کنید.

لینک های رتبه های قبولی ارشد ادبیات فارسی 1400 براساس رشته ها و گرایش ها (کد ضرایب)

رتبه ها و محل قبولی ارشد ادبیات فارسی در کد ضریب 1: رشته زبان و ادبیات فارسی
رتبه ها و محل قبولی ارشد ادبیات فارسی در کد ضریب 2: گرایش ادبیات کودک و نوجوان
رتبه ها و محل قبولی ارشد ادبیات فارسی در کد ضریب 3: گرایش ادبیات پایداری
رتبه ها و محل قبولی ارشد ادبیات فارسی در کد ضریب 4: گرایش های ادبیات تطبیقی، ادبیات عامه، آموزش زبان فارسی

برای تخمین رتبه ارشد 1401 از نرم افزار تخمین رتبه مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار تخمین رتبه ارشد 1401

رتبه های قبولی ارشد ادبیات فارسی 1400 در کد ضریب 1: رشته زبان و ادبیات فارسی

در کنکور ارشد مجموعه ادبیات فارسی 1400، کد ضریب یک مربوط به رشته زبان و ادبیات فارسی بود که در جدول زیر نمونه رتبه های قبولی ارشد کد ضریب 1 مربوط به رشته ادبیات فارسی را قرار داده ایم.

رتبه ها و محل قبولی ارشد ادبیات فارسی 1401-1400: کد ضریب 1: رشته زبان و ادبیات فارسی

رتبه قبولی رشته و محل قبولی
6 زبان و ادبیات فارسی –  دانشگاه تهران روزانه
50 زبان و ادبیات فارسی –  دانشگاه تربیت مدرس روزانه
92 زبان و ادبیات فارسی –  دانشگاه علامه طباطبایی – تهران نوبت دوم
149 زبان و ادبیات فارسی –  دانشگاه شیراز روزانه
286 زبان و ادبیات فارسی –  دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی – تهران نوبت دوم
398 زبان و ادبیات فارسی –  دانشگاه بوعلی سینا – همدان روزانه
635 زبان و ادبیات فارسی –  دانشگاه یزد روزانه
861 زبان و ادبیات فارسی –  دانشگاه سمنان روزانه
996 زبان و ادبیات فارسی –  دانشگاه گیلان – رشت نوبت دوم
1357 زبان و ادبیات فارسی –  دانشگاه هرمزگان – بندر عباس روزانه
1666 زبان و ادبیات فارسی –  دانشگاه اصفهان پردیس خودگردان
1840 زبان و ادبیات فارسی –  دانشگاه یاسوج نوبت دوم
2480 زبان و ادبیات فارسی –  دانشگاه پیام نور استان فارس – مرکز شیراز پیام نور
3117 زبان و ادبیات فارسی –  دانشگاه پیام نور استان خراسان شمالی – مرکز بجنورد پیام نور
3523 زبان و ادبیات فارسی –  دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی – مرکز نیشابور مجازی پیام نور

رتبه های قبولی ارشد ادبیات فارسی 1400 در کد ضریب 2: گرایش ادبیات کودک و نوجوان

در کنکور ارشد مجموعه ادبیات فارسی 1400، کد ضریب 2 مربوط به گرایش ادبیات کودک و نوجوان بود که در جدول زیر نمونه رتبه های قبولی ارشد کد ضریب 2 مربوط به رشته ادبیات فارسی را قرار داده ایم.

رتبه ها و محل قبولی ارشد ادبیات فارسی 1401-1400: کد ضریب 2: گرایش ادبیات کودک و نوجوان

رتبه قبولی رشته و محل قبولی
37 ادبیات کودک و نوجوان – دانشگاه شهید بهشتی – تهران روزانه
1092 ادبیات کودک و نوجوان – دانشگاه گیلان – رشت نوبت دوم
1922 ادبیات کودک و نوجوان – دانشگاه پیام نور استان تهران – تهران جنوب پیام نور
3209 ادبیات کودک و نوجوان – دانشگاه پیام نور استان چهارمحال و بختیاری – مرکز شهرکرد پیام نور
3537 ادبیات کودک و نوجوان – دانشگاه پیام نور استان فارس – مرکز جهرم مجازی پیام نور

برای تخمین رتبه ارشد 1401 از نرم افزار تخمین رتبه مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار تخمین رتبه ارشد 1401

رتبه های قبولی ارشد ادبیات فارسی 1400 در کد ضریب 3: گرایش های ادبیات فارسی اسلام، ادبیات فارسی تشیع و مطالعات خلیج فارس

در کنکور ارشد مجموعه ادبیات فارسی 1400، کد ضریب 3 مربوط به گرایش ادبیات پایداری بود که در جدول زیر نمونه رتبه های قبولی ارشد کد ضریب 3 مربوط به رشته ادبیات فارسی را قرار داده ایم.

رتبه ها و محل قبولی ارشد ادبیات فارسی 1401-1400: کد ضریب 3: گرایش ادبیات پایداری

رتبه قبولی رشته و محل قبولی
84 ادبیات پایداری – دانشگاه تهران روزانه
220 ادبیات پایداری – دانشگاه شاهد – تهران روزانه
628 ادبیات پایداری – دانشگاه یزد روزانه
1366 ادبیات پایداری – دانشگاه حکیم سبزواری – سبزوار نوبت دوم
2832 ادبیات پایداری – دانشگاه پیام نور استان تهران – واحد شهر جدید پردیس پیام نور
3598 ادبیات پایداری – دانشگاه پیام نور استان همدان – مرکز همدان مجازی پیام نور

رتبه های قبولی ارشد ادبیات فارسی 1400 در کد ضریب 4: گرایش ادبیات فارسی عمومی جهان

در کنکور ارشد مجموعه ادبیات فارسی 1400، کد ضریب 4 مربوط به گرایش های ادبیات تطبیقی، ادبیات عامه، آموزش زبان فارسی، ادبیات روایی، ویرایش و نگارش، نظریه و نقد ادبی و ادبیات معاصر بود که در جدول زیر نمونه رتبه های قبولی ارشد کد ضریب 4 مربوط به رشته ادبیات فارسی را قرار داده ایم.

رتبه ها و محل قبولی ارشد ادبیات فارسی 1401-1400: کد ضریب 4: گرایش های ادبیات تطبیقی، ادبیات عامه، آموزش زبان فارسی

رتبه قبولی رشته و محل قبولی
126 آموزش زبان فارسی –  دانشگاه تربیت مدرس روزانه
289 آموزش زبان فارسی –  دانشگاه اصفهان روزانه
491 ادبیات عامه – دانشگاه شیراز روزانه
777 ویرایش و نگارش – دانشگاه اصفهان نوبت دوم
985 ادبیات تطبیقی –  دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) – قزوین نوبت دوم
1582 ادبیات تطبیقی –  دانشگاه بیرجند روزانه
1879 ادبیات معاصر – دانشگاه شهرکرد روزانه
2311 ادبیات روایی – دانشگاه ولی عصر(عج) – رفسنجان روزانه
2579 آموزش زبان فارسی –  دانشگاه پیام نور استان تهران – تهران جنوب مجازی پیام نور
3009 ادبیات تطبیقی –  دانشگاه پیام نور استان تهران – مرکز ورامین پیام نور
3278 ادبیات معاصر – دانشگاه ولایت – ایرانشهر نوبت دوم
2481 آموزش زبان فارسی –  موسسه غیرانتفاعی دانشستان – ساوه غیرانتفاعی

برای تخمین رتبه ارشد 1401 از نرم افزار تخمین رتبه مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار تخمین رتبه ارشد 1401

4.5/5 - (8 امتیاز)
بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کد امنیتی *

سوالات و کلید سوالات ارشد موسیقی 1402
تخمین رتبه
سوالات و کلید سوالات ارشد موسیقی 1402

سوالات و کلید سوالات ارشد موسیقی 1402 از طریق لینک زیر، سوالات ارشد موسیقی 1403-1402 را دانلود نمایید. دانلود سوالات ارشد موسیقی 1403-1402  پاسخنامه و کلید سوالات ارشد موسیقی 1403-1402  برای تخمین رتبه ارشد 1402 از نرم افزار تخمین رتبه مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید. نرم افزار تخمین رتبه ارشد …

سوالات و کلید سوالات ارشد مطالعات دفاعی استراتژیک 1402
تخمین رتبه
سوالات و کلید سوالات ارشد مطالعات دفاعی استراتژیک 1402

سوالات و کلید سوالات ارشد مطالعات دفاعی استراتژیک 1402 از طریق لینک زیر، سوالات ارشد مطالعات دفاعی استراتژیک 1403-1402 را دانلود نمایید. دانلود سوالات ارشد مطالعات دفاعی استراتژیک 1403-1402 (به محض دریافت سوالات) پاسخنامه و کلید سوالات ارشد مطالعات دفاعی استراتژیک 1403-1402 (به محض دریافت کلید سوالات) برای تخمین رتبه …

سوالات و کلید سوالات ارشد پدافند غیرعامل 1402
تخمین رتبه
سوالات و کلید سوالات ارشد پدافند غیرعامل 1402

سوالات و کلید سوالات ارشد پدافند غیرعامل 1402 از طریق لینک زیر، سوالات ارشد پدافند غیرعامل 1403-1402 را دانلود نمایید. دانلود سوالات ارشد پدافند غیرعامل 1403-1402 (به محض دریافت سوالات) پاسخنامه و کلید سوالات ارشد پدافند غیرعامل 1403-1402 (به محض دریافت کلید سوالات) برای تخمین رتبه ارشد 1401 از نرم …