رتبه های قبولی ارشد زبان و ادبیات فارسی 1402-1401 و محل قبولی
انتخاب رشته کارشناسی ارشد

دسترسی سریع تر به محتوا از طریق فهرست عناوین

رتبه های قبولی ارشد ادبیات فارسی 1402-1401

رتبه های قبولی ارشد ادبیات فارسی 1402-1401 را در دانشگاه ها و دوره های مختلف تحصیلی در این مطلب برای شما گذاشته ایم. توجه داشته باشید که رتبه های قبولی ارشد 1402-1401 گذاشته شده در این مطلب حاوی درصدهایی که به این رتبه ها منجر شده است، نیست. اگر می خواهید نمونه کارنامه های ارشد ادبیات فارسی 1401 که در آنها رتبه ها و درصدهای دروس مختلف نیز درج شده است را مشاهده کنید باید به مطلب زیر مراجعه کنید.

نمونه کارنامه های ارشد ادبیات فارسی 1402-1401

محل قبولی ارشد ادبیات فارسی 1402-1401

محل قبولی داوطلبان ارشد ادبیات فارسی 1401 با توجه به رتبه ای که کسب کرده اند برای انتخاب رشته ارشد 1402 بسیار اهمیت دارد. به نوعی شانس قبولی ارشد 1402 را براساس محل قبولی ارشد ادبیات فارسی در سال 1401 می توان تخمین صحیح و دقیق زد. اگرچه همواره تغییرات کوچک و گاهی حتی زیاد (به خاطر تغییر ظرفیت ها) در رتبه های قبولی ارشد ادبیات فارسی 1402 نسبت به محل قبولی ارشد ادبیات فارسی 1401 به جود می آید.

صحت و دقت رتبه ها و محل قبولی ارشد ادبیات فارسی 1401

برای افزایش ضریب اطمینان شما برای انتخاب رشته ارشد 1402، رتبه ها و محل قبولی ارشد سال 1401 را به گونه ای انتخاب کرده ایم که تقریباً نزدیک به آخرین رتبه های قبولی ارشد ادبیات فارسی 1401 در دوره ها و دانشگاه های مختلف باشد. بنابراین سعی شده است تا حد امکان صحت و دقت بسیار بالایی را برای انتشار این اطلاعات به شما ارائه دهیم. البته تنها گلچینی از نمونه رتبه قبولی های ارشد ادبیات فارسی 1401 را در اختیار شما قرار داده ایم، اما در زمان انتخاب رشته ارشد 1402 ادبیات فارسی، همه شانس های دقیق قبولی براساس رتبه ای که کسب کرده اید و در قالب نرم افزار انتخاب رشته ارشد 1402 مشاوران تحصیلی به شما ارائه داده می شود.

رتبه ها و محل قبولی ارشد ادبیات فارسی 1401 براساس گرایش های مختلف

رتبه ها و محل قبولی ارشد ادبیات فارسی 1402-1401 را به صورت تفکیک شده و براساس رشته-گرایش های مجموعه ادبیات فارسی ارائه کرده ایم تا راحت تر بتوانید از این اطلاعات استفاده کنید. همچنین رشته-گرایش های مختلف باعث به وجود آمدن کد ضرایب مختلف می شوند و هر کد ضریب، رتبه متفاوتی دارد. در نتیجه رتبه ها و محل قبولی ارشد ادبیات فارسی 1401 را براساس رتبه ها در کد ضریب مربوط به آن رشته دانشگاه قبولی برای شما قرار داده ایم.

در ارشد ادبیات فارسی براساس دفترچه کنکور ارشد 1401، 4 کد ضریب داشتیم. برای دسترسی سریعتر به رتبه های قبولی ارشد ادبیات فارسی 1402-1401 از لینک های جدول زیر استفاده کنید.

لینک های رتبه های قبولی ارشد ادبیات فارسی 1401 براساس رشته ها و گرایش ها (کد ضرایب)

رتبه ها و محل قبولی ارشد ادبیات فارسی در کد ضریب 1: رشته زبان و ادبیات فارسی
رتبه ها و محل قبولی ارشد ادبیات فارسی در کد ضریب 2: گرایش ادبیات کودک و نوجوان
رتبه ها و محل قبولی ارشد ادبیات فارسی در کد ضریب 3: گرایش ادبیات پایداری
رتبه ها و محل قبولی ارشد ادبیات فارسی در کد ضریب 4: گرایش های ادبیات تطبیقی، ادبیات عامه، آموزش زبان فارسی

رتبه های قبولی ارشد ادبیات فارسی 1401 در کد ضریب 1: رشته زبان و ادبیات فارسی

در کنکور ارشد مجموعه ادبیات فارسی 1401، کد ضریب یک مربوط به رشته زبان و ادبیات فارسی بود که در جدول زیر نمونه رتبه های قبولی ارشد کد ضریب 1 مربوط به رشته ادبیات فارسی را قرار داده ایم.

رتبه ها و محل قبولی ارشد ادبیات فارسی 1402-1401: کد ضریب 1: رشته زبان و ادبیات فارسی

رتبه قبولیمحل قبولی
8زبان و ادبیات فارسی – دانشگاه تهران – روزانه
43زبان و ادبیات فارسی – دانشگاه تربیت مدرس – روزانه
143زبان و ادبیات فارسی – دانشگاه شیراز – روزانه
271زبان و ادبیات فارسی – دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی – تهران – نوبت دوم
465زبان و ادبیات فارسی – دانشگاه شهید بهشتی – تهران – پردیس خودگردان
برای مشاهده شانس قبولی خود براساس رتبه تان در همه دانشگاه ها و گرایش ها به لینک زیر بروید.
انتخاب رشته ارشد ادبیات فارسی 1402

563زبان و ادبیات فارسی – دانشگاه گیلان – رشت – روزانه
817زبان و ادبیات فارسی – دانشگاه زنجان – روزانه
975زبان و ادبیات فارسی – دانشگاه بوعلی سینا – همدان – نوبت دوم
1163زبان و ادبیات فارسی – دانشگاه شهید مدنی آذربایجان – تبریز – روزانه
1478زبان و ادبیات فارسی – دانشگاه گنبد – روزانه
1901زبان و ادبیات فارسی – دانشگاه پیام نور استان تهران – واحد لواسانات – پیام نور
2887زبان و ادبیات فارسی – دانشگاه پیام نور استان قزوین – مرکز قزوین – پیام نور
برای مشاهده شانس قبولی خود براساس رتبه تان در همه دانشگاه ها و گرایش ها به لینک زیر بروید.
انتخاب رشته ارشد ادبیات فارسی 1402

3119زبان و ادبیات فارسی – دانشگاه پیام نور استان لرستان – مرکز خرم آباد – پیام نور
3879زبان و ادبیات فارسی – دانشگاه پیام نور استان اصفهان – مرکز آران و بیدگل – پیام نور
4611زبان و ادبیات فارسی – موسسه غیرانتفاعی گلستان – گرگان – غیرانتفاعی

رتبه های قبولی ارشد ادبیات فارسی 1401 در کد ضریب 2: گرایش ادبیات کودک و نوجوان

در کنکور ارشد مجموعه ادبیات فارسی 1401، کد ضریب 2 مربوط به گرایش ادبیات کودک و نوجوان بود که در جدول زیر نمونه رتبه های قبولی ارشد کد ضریب 2 مربوط به رشته ادبیات فارسی را قرار داده ایم.

رتبه ها و محل قبولی ارشد ادبیات فارسی 1402-1401: کد ضریب 2: گرایش ادبیات کودک و نوجوان

رتبه قبولیمحل قبولی
37ادبیات کودک و نوجوان – دانشگاه شهید بهشتی – تهران – روزانه
77ادبیات کودک و نوجوان – دانشگاه شهید بهشتی – تهران – نوبت دوم
1921ادبیات کودک و نوجوان – دانشگاه پیام نور استان تهران – تهران جنوب – پیام نور
3704ادبیات کودک و نوجوان – دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی – مرکز خوی – پیام نور
4415ادبیات کودک و نوجوان – دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی – مرکز مرند – مجازی پیام نور
برای مشاهده شانس قبولی خود براساس رتبه تان در همه دانشگاه ها و گرایش ها به لینک زیر بروید.
انتخاب رشته ارشد ادبیات فارسی 1402

رتبه های قبولی ارشد ادبیات فارسی 1401 در کد ضریب 3: گرایش های ادبیات فارسی اسلام، ادبیات فارسی تشیع و مطالعات خلیج فارس

در کنکور ارشد مجموعه ادبیات فارسی 1401، کد ضریب 3 مربوط به گرایش ادبیات پایداری بود که در جدول زیر نمونه رتبه های قبولی ارشد کد ضریب 3 مربوط به رشته ادبیات فارسی را قرار داده ایم.

رتبه ها و محل قبولی ارشد ادبیات فارسی 1402-1401: کد ضریب 3: گرایش ادبیات پایداری

رتبه قبولیمحل قبولی
66ادبیات پایداری – دانشگاه تهران – روزانه
383ادبیات پایداری – دانشگاه شاهد – تهران – نوبت دوم
671ادبیات پایداری – دانشگاه شهید باهنر – کرمان – روزانه
821ادبیات پایداری – دانشگاه تبریز – نوبت دوم
برای مشاهده شانس قبولی خود براساس رتبه تان در همه دانشگاه ها و گرایش ها به لینک زیر بروید.
انتخاب رشته ارشد ادبیات فارسی 1402

896ادبیات پایداری – دانشگاه حکیم سبزواری – سبزوار – روزانه
4667ادبیات پایداری – دانشگاه پیام نور استان ایلام – مرکز ایلام – مجازی پیام نور
4782ادبیات پایداری – دانشگاه پیام نور استان همدان – مرکز همدان – مجازی پیام نور

رتبه های قبولی ارشد ادبیات فارسی 1401 در کد ضریب 4: گرایش ادبیات فارسی عمومی جهان

در کنکور ارشد مجموعه ادبیات فارسی 1401، کد ضریب 4 مربوط به گرایش های ادبیات تطبیقی، ادبیات عامه، آموزش زبان فارسی، ادبیات روایی، ویرایش و نگارش، نظریه و نقد ادبی و ادبیات معاصر بود که در جدول زیر نمونه رتبه های قبولی ارشد کد ضریب 4 مربوط به رشته ادبیات فارسی را قرار داده ایم.

رتبه ها و محل قبولی ارشد ادبیات فارسی 1402-1401: کد ضریب 4: گرایش های ادبیات تطبیقی، ادبیات عامه، آموزش زبان فارسی

رتبه قبولیمحل قبولی
178آموزش زبان فارسی – دانشگاه فردوسی مشهد – روزانه
250ادبیات معاصر – دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) – روزانه
525ادبیات تطبیقی – دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) – قزوین – روزانه
777ویرایش و نگارش – دانشگاه اصفهان – نوبت دوم
برای مشاهده شانس قبولی خود براساس رتبه تان در همه دانشگاه ها و گرایش ها به لینک زیر بروید.
انتخاب رشته ارشد ادبیات فارسی 1402

840ادبیات معاصر – دانشگاه اراک – روزانه
1009ویرایش و نگارش – دانشگاه کاشان – روزانه
1683ادبیات روایی – دانشگاه بیرجند – نوبت دوم
2547ویرایش و نگارش – دانشگاه پیام نور استان تهران – واحد ری – پیام نور
2961آموزش زبان فارسی – دانشگاه پیام نور استان اصفهان – مرکز اصفهان – پیام نور
3428ادبیات عامه – دانشگاه پیام نور استان همدان – مرکز همدان – مجازی پیام نور
برای مشاهده شانس قبولی خود براساس رتبه تان در همه دانشگاه ها و گرایش ها به لینک زیر بروید.
انتخاب رشته ارشد ادبیات فارسی 1402

4065آموزش زبان فارسی – دانشگاه پیام نور استان خراسان جنوبی – مرکز قائن – پیام نور
4178ادبیات عامه – دانشگاه پیام نور استان کرمان – مرکز جیرفت – مجازی پیام نور
4354ادبیات تطبیقی – دانشگاه پیام نور استان ایلام – مرکز ایلام – مجازی پیام نور
4558آموزش زبان فارسی – موسسه غیرانتفاعی دانشستان – ساوه – غیرانتفاعی

آمار رتبه های قبولی ارشد ادبیات فارسی 1401-1400

رتبه های قبولی ارشد ادبیات فارسی 1401-1400 را در دانشگاه ها و دوره های مختلف تحصیلی در ادامه این مطلب می توانید مشاهده کنید.

رتبه های قبولی ارشد ادبیات فارسی 1400 در کد ضریب 1: رشته زبان و ادبیات فارسی

در کنکور ارشد مجموعه ادبیات فارسی 1400، کد ضریب یک مربوط به رشته زبان و ادبیات فارسی بود که در جدول زیر نمونه رتبه های قبولی ارشد کد ضریب 1 مربوط به رشته ادبیات فارسی را قرار داده ایم.

رتبه ها و محل قبولی ارشد ادبیات فارسی 1401-1400: کد ضریب 1: رشته زبان و ادبیات فارسی

رتبه قبولیرشته و محل قبولی
6زبان و ادبیات فارسی –  دانشگاه تهران روزانه
50زبان و ادبیات فارسی –  دانشگاه تربیت مدرس روزانه
92زبان و ادبیات فارسی –  دانشگاه علامه طباطبایی – تهران نوبت دوم
149زبان و ادبیات فارسی –  دانشگاه شیراز روزانه
286زبان و ادبیات فارسی –  دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی – تهران نوبت دوم
398زبان و ادبیات فارسی –  دانشگاه بوعلی سینا – همدان روزانه
635زبان و ادبیات فارسی –  دانشگاه یزد روزانه
861زبان و ادبیات فارسی –  دانشگاه سمنان روزانه
996زبان و ادبیات فارسی –  دانشگاه گیلان – رشت نوبت دوم
1357زبان و ادبیات فارسی –  دانشگاه هرمزگان – بندر عباس روزانه
1666زبان و ادبیات فارسی –  دانشگاه اصفهان پردیس خودگردان
1840زبان و ادبیات فارسی –  دانشگاه یاسوج نوبت دوم
2480زبان و ادبیات فارسی –  دانشگاه پیام نور استان فارس – مرکز شیراز پیام نور
3117زبان و ادبیات فارسی –  دانشگاه پیام نور استان خراسان شمالی – مرکز بجنورد پیام نور
3523زبان و ادبیات فارسی –  دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی – مرکز نیشابور مجازی پیام نور

رتبه های قبولی ارشد ادبیات فارسی 1400 در کد ضریب 2: گرایش ادبیات کودک و نوجوان

در کنکور ارشد مجموعه ادبیات فارسی 1400، کد ضریب 2 مربوط به گرایش ادبیات کودک و نوجوان بود که در جدول زیر نمونه رتبه های قبولی ارشد کد ضریب 2 مربوط به رشته ادبیات فارسی را قرار داده ایم.

رتبه ها و محل قبولی ارشد ادبیات فارسی 1401-1400: کد ضریب 2: گرایش ادبیات کودک و نوجوان

رتبه قبولیرشته و محل قبولی
37ادبیات کودک و نوجوان – دانشگاه شهید بهشتی – تهران روزانه
1092ادبیات کودک و نوجوان – دانشگاه گیلان – رشت نوبت دوم
1922ادبیات کودک و نوجوان – دانشگاه پیام نور استان تهران – تهران جنوب پیام نور
3209ادبیات کودک و نوجوان – دانشگاه پیام نور استان چهارمحال و بختیاری – مرکز شهرکرد پیام نور
3537ادبیات کودک و نوجوان – دانشگاه پیام نور استان فارس – مرکز جهرم مجازی پیام نور

رتبه های قبولی ارشد ادبیات فارسی 1400 در کد ضریب 3: گرایش های ادبیات فارسی اسلام، ادبیات فارسی تشیع و مطالعات خلیج فارس

در کنکور ارشد مجموعه ادبیات فارسی 1400، کد ضریب 3 مربوط به گرایش ادبیات پایداری بود که در جدول زیر نمونه رتبه های قبولی ارشد کد ضریب 3 مربوط به رشته ادبیات فارسی را قرار داده ایم.

رتبه ها و محل قبولی ارشد ادبیات فارسی 1401-1400: کد ضریب 3: گرایش ادبیات پایداری

رتبه قبولیرشته و محل قبولی
84ادبیات پایداری – دانشگاه تهران روزانه
220ادبیات پایداری – دانشگاه شاهد – تهران روزانه
628ادبیات پایداری – دانشگاه یزد روزانه
1366ادبیات پایداری – دانشگاه حکیم سبزواری – سبزوار نوبت دوم
2832ادبیات پایداری – دانشگاه پیام نور استان تهران – واحد شهر جدید پردیس پیام نور
3598ادبیات پایداری – دانشگاه پیام نور استان همدان – مرکز همدان مجازی پیام نور

رتبه های قبولی ارشد ادبیات فارسی 1400 در کد ضریب 4: گرایش ادبیات فارسی عمومی جهان

در کنکور ارشد مجموعه ادبیات فارسی 1400، کد ضریب 4 مربوط به گرایش های ادبیات تطبیقی، ادبیات عامه، آموزش زبان فارسی، ادبیات روایی، ویرایش و نگارش، نظریه و نقد ادبی و ادبیات معاصر بود که در جدول زیر نمونه رتبه های قبولی ارشد کد ضریب 4 مربوط به رشته ادبیات فارسی را قرار داده ایم.

رتبه ها و محل قبولی ارشد ادبیات فارسی 1401-1400: کد ضریب 4: گرایش های ادبیات تطبیقی، ادبیات عامه، آموزش زبان فارسی

رتبه قبولیرشته و محل قبولی
126آموزش زبان فارسی –  دانشگاه تربیت مدرس روزانه
289آموزش زبان فارسی –  دانشگاه اصفهان روزانه
491ادبیات عامه – دانشگاه شیراز روزانه
777ویرایش و نگارش – دانشگاه اصفهان نوبت دوم
985ادبیات تطبیقی –  دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) – قزوین نوبت دوم
1582ادبیات تطبیقی –  دانشگاه بیرجند روزانه
1879ادبیات معاصر – دانشگاه شهرکرد روزانه
2311ادبیات روایی – دانشگاه ولی عصر(عج) – رفسنجان روزانه
2579آموزش زبان فارسی –  دانشگاه پیام نور استان تهران – تهران جنوب مجازی پیام نور
3009ادبیات تطبیقی –  دانشگاه پیام نور استان تهران – مرکز ورامین پیام نور
3278ادبیات معاصر – دانشگاه ولایت – ایرانشهر نوبت دوم
2481آموزش زبان فارسی –  موسسه غیرانتفاعی دانشستان – ساوه غیرانتفاعی
4.1/5 - (10 امتیاز)
بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کد امنیتی *محدودیت زمانی مجاز به پایان رسید. لطفا کد امنیتی را دوباره تکمیل کنید.

سوالات و کلید سوالات ارشد بیماری شناسی گیاهی 1403
تخمین رتبه
سوالات و کلید سوالات ارشد بیماری شناسی گیاهی 1403

سوالات و کلید سوالات ارشد بیماری شناسی گیاهی 1403 برای دانلود سوالات و کلید سوالات ارشد بیماری شناسی گیاهی 1403، از طریق لینک های زیر اقدام نمایید. دانلود سوالات ارشد بیماری شناسی گیاهی 1404-1403  پاسخنامه و کلید سوالات ارشد بیماری شناسی گیاهی 1404-1403  توجه مهم: در ادامه مطلب لینک های …

سوالات و کلید سوالات ارشد مدیریت 1403
تخمین رتبه
سوالات و کلید سوالات ارشد مدیریت 1403

سوالات و کلید سوالات ارشد مدیریت 1403 برای دانلود سوالات و کلید سوالات ارشد مدیریت 1403، از طریق لینک های زیر اقدام نمایید. دانلود سوالات ارشد مدیریت 1404-1403 پاسخنامه و کلید سوالات ارشد مدیریت 1404-1403  توجه مهم: در ادامه مطلب لینک های مهمی برای مشاهده مطالبی در رابطه با کارنامه …

سوالات و کلید سوالات ارشد حسابداری 1403
تخمین رتبه
سوالات و کلید سوالات ارشد حسابداری 1403

سوالات و کلید سوالات ارشد حسابداری 1403 برای دانلود سوالات و کلید سوالات ارشد حسابداری 1403، از طریق لینک های زیر اقدام نمایید. دانلود سوالات ارشد حسابداری 1404-1403 پاسخنامه و کلید سوالات ارشد حسابداری 1404-1403  توجه مهم: در ادامه مطلب لینک های مهمی برای مشاهده مطالبی در رابطه با کارنامه …